Орієнтовні питання до екзаменуСкачати 46.84 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір46.84 Kb.

Орієнтовні питання до екзамену


 1. Співзвуччя. Гармонія. Акорд. Тризвуки. Види тризвуків. Консонуючі і дисонуючі тризвуки. Обернення тризвуків. Головні тризвуки в мажорі і мінорі. Їх розв’язання. З’єднання головних тризвуків. Побічні тризвуки мажору і мінору. Тризвуки на ступенях натурального і гармонічного мажору і мінору.

 2. Септакорд. Домінантсептакорд і його обернення. Розв’язання домінантсептакорда та його обернень. Ввідні септакорди (зменшений і малий). Септакорд ІІ ступеню (мінорний септакорд). Прояв акордів в мелодії.

 3. Метр. Затакт. Прості метри і розміри. Групування тривалостей в тактах простих розмірів. Складні метри і розміри. Відносно сильні долі. Групування в складних розмірах.

 4. Змішані метри і розміри. Групування тривалостей в тактах змішаних розмірів. Перемінні метри і розміри. Поняття про поліметрію. Синкопа. Групування у вокальній музиці.

 5. Лад. Мажорний лад. Гама натурального мажору. Ступені мажорного ладу. Побудова мажорної гами. Назва, позначення і властивості ступенів мажорного ладу.

 6. Інтервали та їх назви. Інтервал мелодичний і гармонічний. Кількісна (ступенева) і якісна тонова) величина інтервалів. Прості інтервали. Побудова інтервалів. Діатонічні інтервали. Інтервали між основними ступенями звукоряду.

 7. Збільшені і зменшені інтервали. Прості інтервали. Складені інтервали. Обернення інтервалів. Енгармонізм інтервалів. Діатонічні і хроматичні інтервали. Консонуючі та дисонуючі інтервали. Інтервали натуральних мажору і мінору. Інтервали гармонічних мажору і мінору. Стійкі і нестійкі інтервали. Розв’язання дисонансів. Розв’язання збільшених і зменшених дисонуючих інтервалів.

 8. Ритм. Особливі види ритмічного поділу. Знаки для збільшення нотних тривалостей. Акцент. Тріоль, Квінтоль. Септоль. Складна тріоль. Секстоль, дуоль і квартоль. Основний і вільний поділ тривалостей. Правопис штилів. Знаки для збільшення нотних тривалостей. Акцент. Групування тривалостей в такті.

 9. Звук, музичний звук, властивості музичного звуку, складові назви звуків, звукоряд. Альтерація і альтеровані ступені. Знаки альтерації. Енгармонізм звуків. Діатонічні і хроматичні напівтони і цілі тони.

 10. Тональність. Мажорні тональності дієзні та бемольні. Їх спорідненість. Ключові та випадкові знаки Квінтове коло мажорних тональностей. Енгармонізм мажорних тональностей. Гармонічний і мелодичний мажор.

 11. Мінорний лад. Гама натурального мінору. Ступені мінорного ладу і їх властивості. Гармонічний і мелодичний мінор. Тональності мінору.

 12. Розв’язання дисонансів незалежно від тяготіння (акустичного розв’язання).

 13. Паралельні тональності. Квінтове коло мінорних тональностей. Деякі риси спорідненості мажорного і мінорного ладу в музиці.

 14. Паралелізм тональностей. Визначення тональності музичного твору. Однойменні тональності. Однотерцові тональності.

 15. Стійкі і нестійкі інтервали. Загальне поняття про розв’язання інтервалів. Розташування інтервалів на ступенях гами. Інтервали натурального мажору.

 16. Діатоніка і хроматизм. Хроматичні звуки, узяті плавно і стрибком. Хроматичні інтервали. Хроматична гама. Правопис хроматичної гами. Секвенції з хроматизмами. Хроматична гама мажору і мінору. Альтерація ступеню ладу. Характерні хроматичні інтервали в мажорі і мінорі: зб.6, зб.3, зм.6, зм.3; їх розв’язання в ладу.

 17. Інтервали натурального мінору. Інтервали гармонічного мінору. Інтервали гармонічного мажору. Ладове розв’язання дисонансів.

 18. Розв’язання збільшених і зменшених інтервалів. Розв’язання великої і малої секунди, великої і малої септими. Ладове розв’язання консонансів.

 19. Початкові ладові утворення. Пентатоніка. Натуральні лади. Міксолідійський лад. Лідійський лад. Дорійський лад. Фрігійський лад. хідні і допоміжні звуки.

 20. Загальне уявлення про ладові функції акордів. Розташування акордів. Ладове розв’язання дисонуючих акордів домінантової групи.

 21. Розв’язання домінантсептакорда і його обернень. Розв’язання ввідних септакордів. Розв’язання акордів субдомінантової групи.

 22. Розв’язання зменшеного і збільшеного тризвуків. Поняття про альтеровані акорди. Гармонічна фігурація. Фактура.

 23. Перемінний лад. Мажоромінор. Домінантовий мінорний лад. Лад з двома збільшеними секундами (подвійно гармонічний).

 24. Збільшений і зменшений лади. Загальне поняття про період. Каденції і цезури. Речення. Фраза. Мотив.

 25. Загальне уявлення про модуляцію і відхилення. Модуляція в споріднені тональності. Співставлення тональностей. Спорідненість тональностей.


Приклади тестових завдань для контролю знань з дисципліни

«Сольфеджіо»

для студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво
1.Тонова величина визначає наступні якості інтервалу:

 1. чистий

 2. двічі збільшений

 3. малий

 4. консонуючий

 5. хроматичний

2.Складений інтервал, звуки якого знаходяться на відстані секунди через октаву:

 1. нона

 2. децима

 3. терцдецима

 4. квартдецима

3. П'ять ключових знаків має мажорна тональність:

 1. H - dur

 2. Des - dur

 3. Ges - dur

 4. Fis - dur

4. Характерними інтервалами гармонічного ладу є:

 1. зб.2

 2. зб.5

 3. зм.4

 4. зм.7

 5. зм.5

 6. зб.4

5.У гармонічному ладу тональності D - dur зустрічаються тритони зм.5:

 1. e - b

 2. cis - g

 3. d - as

 4. fis - c

6. У гармонічному ладу тональності As - dur зустрічаються тритони зб.4:

 1. fes – b

 2. des – g

 3. es - a

 4. b – e

7. У гармонічному ладу тональності h - moll зустрічаються тритони зм.5:

 1. cis - g

 2. ais - g

 3. h – f

 4. dis - a


Скачати 46.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка