Образотворче мистецтво клас (35 год., год на тиждень)Скачати 298.44 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір298.44 Kb.Образотворче мистецтво

2 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)з/п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

1.

-

Основи образотворчого мистецтва-

Образотворчі засоби. Точка. Штрих. Лінія. Види й типи ліній (вертикальна, горизонтальна, пряма, похила, хвиляста, довга, коротка), їх виражальні можливості.

Колір як образотворчий засіб. Червоний, синій, зелений, жовтий, коричневий, оранжевий, жовтогарячий, фіолетовий, чорний, білий, сірий кольори. Розрізнення та використання кольорів.

Форма. Квадратні, прямокутні, трикутні, округлі форми предметів та об’єктів.


Побудова предметів та об’єктів, їх пропорції та розміри.

Простір. Просторові відношення (над, під, угорі, унизу, поруч, біля, зліва, справа, посередині і т.ін.).

Композиція. Розташування предметів та об’єктів, лінійна (фризова) композиція.

Орієнтування на площині аркуша паперу та у готовій геометричній формі (смузі, квадраті, колі). Складає орнаменти, малює за опорними точками, за інструкцією вчителя, за зразками. Накладає штрихи зазначених кольорів різними художніми засобами


Учень:

 • розрізняє, називає форми квадратних, прямокутних, округлих та трикутних предметів, види і типи ліній за допомогою вчителя;

 • розрізняє та називає кольори: червоний, синій, зелений, жовтий, коричневий, жовтогарячий, фіолетовий, чорний, білий, сірий;

 • під керівництвом учителя дотримується послідовності виконання художньо-образотворчих завдань;

 • орієнтується на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі (смузі, квадраті, колі) відповідно до інструкції вчителя: посередині, зверху, знизу, праворуч, ліворуч, проміж;

 • користується орієнтирами або опорними точками, що подав учитель, у відповідності з ними розташовує зображення на аркуші паперу;

 • на елементарному рівні від руки відображає в малюнках основну форму предметів та об’єктів, їх просторові відношення та забарвлення;

 • визначає потрібні кольори залежно від змісту зображення;

 • рівномірно накладає штрихи без надлишкового натиску в одному напрямку, додержує контурів;

 • перевіряє правильність виконання зображення шляхом порівняння результату з натурою або зразком.

Корекція зорового сприймання, окоміру, координації рухів руки та ока.

Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на основі визначення головних та другорядних ознак зображуваних предметів та відтворення їх в процесі малювання.

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу.

Корекція зорової пам’яті, розвиток зосередженості й стійкості уваги.

Збагачення уявлень про форму, забарвлення предметів, будову складових частин, їх розмір, просторові відношення, про правила користування основними художніми та матеріально-технічними засобами.

Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення на основі аналізу, синтезу, порівняння, виділення та узагальнення істотних ознак об’єкта, встановлення логічних зв'язків, порівняння власних малюнків із зразком.

Розвиток мотивації практичної діяльності на основі опанування способів її виконання.

Розвиток самостійності виконання художньо-образотворчих завдань.

Розвиток мовлення на основі формування вмінь називати етапи виконання художньо-образотворчих завдань, коментувати свої графічні дії, давати словесний звіт про результати практичної роботи, спираючись на запитання вчителя.


2.

35

Образотворча діяльність
15

Декоративне малювання

Орієнтовна тематика

Малювання в смузі візерунка з листячка та ягід (за зразком), геометричного орнаменту в квадраті (побудувати в квадраті осьові лінії, отримані трикутники розфарбувати кольоровими олівцями).

Малювання в квадраті візерунка з гілочок із листячком (на осьових лініях).

Малювання рослинних символів українського орнаменту, геометричного орнаменту за зразком (у прямокутнику).

Малювання у квадраті візерунка з гілочок ялинки (на осьових лініях).

Малювання декоративної композиції “Білий сніг, білий сніг замітав стежинки. На мереживо доріг падали сніжинки”.

Малювання візерунка у колі “Прикрасимо посуд” (коло – готова форма).

Декоративне оформлення листівки до Дня 8 Березня.

Малювання геометричного орнаменту у смузі “Чарівний килим”.

Малювання візерунка в трикутній формі “Хустинка для бабусі” (трикутник – готова форма).

Малювання орнаменту в квадраті.

Малювання орнаменту з квітів і листячка в смузі.

Малювання візерунка “Сонячні квіти” у колі.

Малювання візерунка “Прикрасимо скатертину” у прямокутнику.

Учень:


 • має уявлення про структуру візерунка (повторення, чергування елементів, симетрію), його форму, забарвлення;

 • за зразком створює візерунок із геометричних фігур (квадрата, прямокутника, круга, трикутника) у смузі, дотримуючись чергування або повторення за формою і забарвленням;

 • за зразком складає прості візерунки з рослинних елементів у смузі, квадраті, колі.

Формування уявлень про: • принципи декоративного мистецтва (повторення, чергування, симетрію);

 • елементарні виражальні можливості декоративної композиції, а саме, про її організацію в замкненій геометричній фігурі (прямокутнику, квадраті, колі) та про основи техніки стилізації рослинних елементів.

Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення на основі:

 • аналізу структури візерунка;

 • порівняння елементів візерунка між собою за формою, кольором, розташуванням;

 • оцінки власного малюнка.

Розвиток інтересу до виробів декоративно-прикладного мистецтва, формування естетичної потреби у спілкуванні з ним.


15

Малювання з натури
Орієнтовна тематика

Малювання з натури овочів і фруктів на аркуші паперу та на класній дошці.

“Серед урочища грибного”. Малювання з натури різних видів грибів.

Малювання з натури поштового конверту (за опорними точками).

Малювання з натури власного шкільного портфеля.

Малювання з натури коробки з кольоровими олівцями.

Малювання з натури гілки ялинки, ялинкових іграшок.

Малювання з натури моделі будиночка (лінійний малюнок, що поєднує в собі геометричні форми квадрата й трикутника).

Малювання з натури іграшки-ведмедика, дорожнього знака “Небезпека попереду” (рівносторонній трикутник жовтого кольору з чорним окличним знаком і червоною смугою по краях).

Малювання з натури двох аналогічних іграшок, але різних за розміром та забарвленням (наприклад, іграшка-рибка).

Малювання з натури посуду (лінійний малюнок).

Малювання з натури башточки з елементів будівельного конструктора.

Малювання з натури дитячої лопаточки, весняних квітів.


Учень:


 • у певній послідовності аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу за запитаннями вчителя;

 • порівнює зразок з формою-еталоном;

 • визначає суттєві ознаки предмета шляхом розчленування відносно складної форми;

 • використовує для визначення форми предмета опорні, допоміжні рухи (обведення контуру перед малюванням);

 • під час забарвлення підбирає кольорові олівці відповідно до натури.

Розвиток зорового, тактильного сприймання на основі формування перцептивних дій (умінь обстежувати предмети за формою, забарвленням, розміром, розташуванням у просторі).

Корекція просторових уявлень.

Розвиток пізнавальної спрямованості на встановлення функціональних зв’язків між складовими частинами зображуваних предметів (“Що це?”, “Скільки частин у предметі?”, “Яка частина основна? Чому? Якої форми складові частини? і т. ін.)”.

Розвиток мисленнєвих операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, планування.

Формування знань про елементарні особливості будови птахів і тварин.

Удосконалення операційно-технічної сторони малювання з натури.

Формування емоційно-естетичного сприймання лінійних зображень.

5

Тематичне малювання

Орієнтовна тематика

Малювання за темою “Сонячний день” (“Спогади про літо”).

Малювання тематичної композиції “Добрий сніговик”.

Малювання за темою “Дід Мороз і Снігуронька поспішають до нас на ялинку” (“Снігуронька і сніжинки”).

Малювання тематичної композиції “Рибки в акваріумі”.

Малювання тематичної композиції “Казкові звірятка” (“У гостях у казкових тварин і птахів”).
Учень:


 • порівнює предмети та об’єкти за формою, розміром, розташуванням у просторі;

 • відтворює в малюнку основну форму знайомих предметів, їх розмір, забарвлення;

 • поєднує предмети в одному малюнку;

 • зображує округлу форму частин предмета за уявою;

 • відображує просторові відношення предметів та їх частин;
Розвиток емоційно-образної пам’яті на основі запам’ятовування образів конкретних предметів, явищ, їх властивостей та відношень.

Розвиток прийомыв розумової діяльності на основі виділення та узагальнення істотних ознак художнього образу, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, абстрагування суттєвих ознак від несуттєвих.

Розвиток позитивного ставлення до художньо-творчої діяльності.3.

-

Сприймання візуального мистецтва і навколишньої дійсності
-
Бесіди з образотворчого мистецтва

(Протягом року)

Орієнтовна тематика

Аналіз творів і виробів візуального мистецтва з навчальних тем.

Бесіда про мистецтво народної кераміки.

Бесіда “Подорож до літа” (ознайомлення з жанром образотворчого мистецтва “пейзаж”).Орієнтовні твори: А.Куїнджі “Березовий гай”, М.Пимоненко “Збирання сіна”, О.Кульчицька “Соняшники”.

Бесіда “Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва”.Орієнтовні твори: О.Новаківський “Натюрморт”, М.Сар’ян “Квіти і плоди”, І.Хруцький “Квіти і плоди”, К.Білокур “Осінній натюрморт” (за вибором).

Бесіда “Народна глиняна іграшка” (ознайомлення з опішнянською народною глиняною іграшкою).
Учень:

 • називає в художніх творах (або репродукціях) зображення предметів, об’єктів, явищ, тварин, рослин, під керівництвом учителя порівнює їх за формою, забарвленням, розміром;

 • називає персонажів ілюстрацій до народних казок, порівнює їх;

 • емоційно позитивно відгукується на прояви прекрасного в навколишній дійсності – предметному світі, творах візуального мистецтва.

Розвиток аналітико-синтетичного сприймання та елементів творчої уяви.

Формування уявлень про декоративність, пластичність, виразність народної іграшки.

Збагачення запасу знань про натюрморт як жанр живопису.

Розвиток пізнавального інтересу та пізнавальної активності під час сприймання творів і виробів візуального мистецтва

Відпрацювання уміння усвідомлювати зміст художнього матеріалу, висловлювати свої почуття, мотивувати їх суттєвими ознаками.

Розвиток комунікативних умінь на основі:


 • збагачення словникового запасу,

 • складання речень як описового, так і пояснювального змісту.

Розвиток естетичних почуттів, виховання поваги і адекватного емоційно-особистісного ставлення до творів образотворчого мистецтва, зокрема народного мистецтва.

Учень 2-го класу на кінець навчального року

знає:


 • основні геометричні форми, види і типи ліній; назви основних і похідних кольорів (червоний, синій, зелений, жовтий, коричневий, жовтогарячий, фіолетовий, чорний, білий, сірий);

 • правила організації робочого місця, користування художніми та матеріально-технічними засобами;

має уявлення про:

 • особливості матеріалу, сприйнятого наочно: форму, будову складових частин, їх взаємне розташування, просторові відношення, розмір, забарвлення; структуру орнаменту (повторення, чергування елементів); послідовність роботи; особливості пейзажного жанру й натюрморту;

уміє:

 • порівнювати два предмети за формою, забарвленням, розміром; орієнтуватися на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі (смузі, квадраті, колі) відповідно до інструкції вчителя: посередині, зверху, знизу, праворуч, ліворуч, проміж; користуватися поданими вчителем орієнтирами або опорними точками при розташуванні зображення на аркуші паперу;

 • вільно, без напруги проводити лінії в необхідних напрямках, не повертаючи при цьому аркуш паперу; від руки відтворювати в малюнках форму прямокутних, округлих, квадратних, трикутних предметів та об’єктів, їх просторові відношення, розмір, забарвлення; рівномірно накладати штрихи у одному напрямку, додержувати контурів; проводити у квадраті осьові лінії;

 • контролювати правильність виконаного зображення за натурою або зразком;

 • порівнювати предмети, об’єкти, явища, тварин, рослин у художніх творах (або репродукціях) за формою, забарвленням, розміром зображення під керівництвом учителя;

 • на елементарному рівні висловлювати емоційно-естетичне ставлення до проявів прекрасного в оточуючій дійсності, предметному світі, у творах візуального мистецтва.

3 клас

(35 годин 1 година на тиждень)з/п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу


Навчальні досягнення учнів

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

1.

-

Основи образотворчого мистецтва
-

Образотворчі засоби. Точка. Штрих. Лінія, її виражальні можливості. Види і типи ліній. Контурна лінія. Мазок. Тон.

Колір як образотворчий засіб. Світлі та темні відтінків основних кольорів: рожевий, голубий, темно-синій, світло-зелений тощо.

Форма. Особливості предметів та об’єктів квадратної, прямокутної, трикутної, округлої форми. Предмети симетричної форми.

Будова предметів та об’єктів, їх розміри, пропорції та характерні особливості. Основні та другорядні частини предмета.

Простір. Основні просторові орієнтири (ближче, далі, над, під, угорі, унизу, поруч, біля, зліва, справа, посередині, проміж і т.ін.).

Композиція. Рівномірне розташування об’єктів на малюнку, розміщення головного та другорядного. Ритм, симетрія (на елементарному рівні).

Орієнтування на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі (смузі, квадраті, колі).

(Протягом року)

Учень:


 • розрізняє, називає форми квадратних, прямокутних, округлих та трикутних предметів, види й типи ліній;

 • розпізнає нескладні відтінки основних кольорів типу “світло-зелений”, “темно-зелений” тощо;

 • орієнтується на площині аркуша паперу й у готовій геометричній формі;

 • за інструкцією вчителя знаходить верхній правий, верхній лівий, нижній правий і ніжній лівий кути аркуша;

 • самостійно розташовує зображення на аркуші паперу;Розвиток цілісності, вибірковості, осмисленості та узагальненості сприймання.

Розвиток умінь планувати та контролювати.

Розвиток зорової пам’яті, зосередженості, почуття пропорційності в зображенні предметів.

Уточнення уявлень про форму, забарвлення предметів, розмір, будову складових частин, їх просторові відношення, про правила користування основними художніми та матеріально-технічними засобами.

Розвиток уміння виконувати малюнок у певній послідовності, правильно розміщувати, передавати розмір, форму, пропорції і колір предметів.

Розвиток супроводжуючої (шляхом називання послідовності дій) та регулюючої функцій мовлення.


2.

35

Образотворча діяльність
14
Декоративне малювання

Орієнтовна тематика

Малювання в смузі візерунка з гілочок з листячком.

Малювання геометричних символів українського розпису “Прикрасимо рушничок”.

Малювання шахового орнаменту в квадраті.

Малювання декоративної композиції “Візерунок-бігунець”.

Малювання геометричного орнаменту в квадраті.

Малювання орнаменту в смузі (сніжинки й гілочки ялинки).

Малювання “Візерунок для рукавички” (викройка рукавички – готова форма із паперу), візерунка для ялинкової іграшки.

Малювання симетричного орнаменту за зразком.

Малювання за зразком візерунка із квадратів.

Декоративне оформлення листівки до Дня 8 Березня.

Малювання орнаменту з рослинних елементів у смузі та візерунка у смузі “Сонячні квіти” (кульбабки, соняшники).

Декоративне оформлення кришки для шкатулки квадратної форми (малювання візерунка із квадратів).

Учень:


 • визначає структуру візерунка (повторення, чергування елементів), форму, забарвлення окремих частин за запитаннями вчителя;

 • складає візерунок із геометричних та рослинних елементів в смузі й квадраті;

 • використовує осьові лінії під час малювання візерунка у квадраті;

 • за зразком композиційно правильно розташовує декоративні елементи на аркуші паперу.Розвиток наочно-образної, емоційної пам’яті на основі усвідомлення особливостей декоративного малювання.

Формування уявлень про деякі виражальні можливості декоративної композиції (підпорядкованості форми та розміру елементів композиції).

Посилення позитивної мотивації декоративного малювання.

Відпрацювання композиційних навичок у процесі виконання декоративних робіт.

Розвиток саморегуляції, здатності працювати за зразком, словесною інструкцією, за уявою.

Розвиток інтересу до народної творчості.


15

Малювання з натури

Орієнтовна тематика

Малювання з натури лісових ягід з листочками, натюрморту “Овочі й фрукти”.

Малювання з натури кухонної дощечки для різання овочів.

Малювання з натури осіннього листя “Яке дерево листочок загубило?”, парасольки.

Малювання з натури іграшкового будиночка “Хатка для гномів”, ялинкової гірлянди.

Малювання з натури годинника, спортивних речей (тенісна ракетка та тенісний м’ячик) .

Малювання з натури іграшки-півника, молотка, предметів домашнього вжитку (наприклад, ножа, виделки, ложки).

Малювання з натури гілочки квітучої вишні, повітряного паперового змія, глиняного глечика з весняними квітами.


Учень:


 • під керівництвом вчителя аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, дотримуючись певної послідовності;

 • вміє від руки зображувати предмети квадратної, прямокутної, круглої та трикутної форми;

 • учень вміє, зображаючи пласкі предмети симетричної форми визначати середню осьову лінію;

 • під час забарвлення використовує темні та світлі відтінки кольору.

Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на основі поетапного визначення головних та другорядних складових частин зображуваних предметів та їх основних ознак.

Уточнення уявлень про особливості предметів симетричної форми.

Розвиток мислення на основі аналізу наочно сприйнятого матеріалу, порівняння об’єктів, предметів та їх складових частин за подібністю і відмінністю.

Формування вміння контролювати власну образотворчу діяльність відповідно до засвоєних структур побудови малюнка з натури.

Розвиток самостійності, акуратності під час репродукування наочно сприйнятого матеріалу.


6
Тематичне малювання

Орієнтовна тематика

Малювання за темою “Наша школа”.

Малювання тематичної композиції “Чарівна осінь” (“Осінній дощ”).

Малювання за темою “Зимова казка” (“Ялинка у зимовому лісі”), “Зіроньки на небі” (“Зоряна ніч”), “Весна прийшла”.

Малювання тематичної композиції “Квітуча галявина”.


Учень:


 • об’єднує в одному сюжетному малюнку зображення декількох предметів, поєднуючи їх загальним змістом;

 • розташовує головне та другорядне в певному порядку (ближче, далі);

 • під час малювання використовує весь аркуш паперу, дотримуючи верх й низ малюнка.

Розвиток спостережливості, уяви.

Збагачення уявлень про виражальні можливості кольору для передавання “настрою” і “стану” зображуваного пейзажу.

Розвиток уміння з пам'яті та за уявою передавати в малюнку художній образ за допомогою кольору й застосування елементарних правил композиції.

Збагачення словникового запасу відповідною термінологічною, лексикою (пейзаж, натюрморт).

Розвиток стійкого позитивного ставлення до тематичного малювання.3.

-

Сприймання візуального мистецтва та навколишньої дійсності
-
Бесіди з образотворчого мистецтва

(Протягом року)

Орієнтовна тематика

Аналіз творів і виробів візуального мистецтва з навчальних тем.

Бесіда “Традиційний вид українського декоративно-прикладного мистецтва – Петриківський розпис”.

Орієнтовні твори: В.Гуз “Таріль, баклага”, В.Глущенко “Півень у квітах”.

Бесіда “Барви осені”.


Орієнтовні твори: І.Левітан “Золота осінь”,

О.Кульчицька “Парк восени”, С.Шишко “Осінь”, “Листопад”, І.С.Остроухов “Золота осінь” (за вибором).

Бесіда “Зимній настрій”.

Орієнтовні твори: С.Шишко “Парк взимку”, О.Грибов “Зимовий вид з вікна”, С.Адамович “Зимовий пейзаж”.

Бесіда “Весняні мотиви в картинах художників” (порівняння картин із зображенням ранньої та пізньої весни).Орієнтовні твори: К.Костанді “Рання весна”

І.Левітан “Березень”, “Велика вода”, І.Труш “Гагілка”, О.Саврасов “Граки прилетіли”, С.Шишко “Весною над Дніпром”, О.Шовкуненко “Весна” (за вибором).

Бесіда “Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва” (особливості вираження художнього образу засобами кольору, простору й освітлення).

Орієнтовні твори: І.Шишкін “Полудень”, А.Куїнджі “Місячна ніч на Дніпрі”, “Вечір на Україні”, І.Левітан “Місячна ніч”, І.Марчук “Зимовий ранок”(за вибором).

Учень:


 • самостійно та під керівництвом вчителя називає в художніх творах (або репродукціях) зображення предметів та об’єктів, порівнює їх за формою, забарвленням, розміром;

 • розпізнає і називає в репродукціях творів живопису характерні ознаки пір року;

 • за допомогою вчителя встановлює найпростіші логічні зв’язки між зображеними явищами й об’єктами;

 • визначає основний виражальний засіб пейзажних творів (колірне рішення);

 • висловлює власне емоційно-особистісне ставлення або розповідає, що сподобалось і чому.

Розвиток спостережливості, емоційно-образної пам’яті.

Корекція естетичного сприймання на основі розвитку емоційної чутливості та розширення художніх уявлень через осмислення й оцінку змісту та виражальних засобів твору мистецтва.

Формування уявлень про кольорову гармонію і відповідність кольорової гами образному вирішенню задуму художника.

Розвиток мовлення на основі збагачення запасу знань про пейзажний жанр.

Розвиток зв’язного усного мовлення на основі розширення словникового запасу, удосконалення умінь аналізувати зміст художнього матеріалу, описувати деякі виражальні засоби, висловлювати найпростіші естетичні судження.

Формування поваги до праці народних майстрів і розуміння краси декоративно-прикладного мистецтва.

Учень 3-го класу на кінець навчального року


знає:

 • особливості основних геометричних фігур і форм (коло-куля, квадрат-куб, прямокутник, трикутник)

 • назви нескладних відтінків кольорів;

 • про спосіб передачі найпростішої плановості образу (підвалини більш близьких предметів зображуються нижче, дальніх – вище, близькі предмети зображуються крупніше дальніх, хоч і рівних за розміром)

 • про своєрідність / особливості пейзажного жанру, натюрморту (колір, освітлення);

має уявлення про:

 • діяльність художників (задум, його розробка, вибір об’єктів, практичні дії);

 • взаємозв’язок основної форми та її частин;

 • деякі принципи декоративного малювання (повторення, чергування елементів, симетрія);

 • виражальні можливості кольору;

 • правила користування гуашшю;

уміє:

 • під керівництвом вчителя аналізувати основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, структуру візерунка, сюжет зображення та намічати послідовність побудови малюнка;

 • порівнювати декілька предметів за формою, розміром, забарвленням, розташуванням у просторі;

 • орієнтуватися на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі (смузі, квадраті, колі);

 • композиційно правильно розташовувати зображення на аркуші паперу;

 • ділити аркуш паперу “на око” на дві й чотири рівні частини;

 • від руки зображувати предмети квадратної, прямокутної, круглої та трикутної форми, передаючи їх характерні особливості;

 • складати візерунок із геометричних та рослинних елементів у смузі й квадраті (за зразком);

 • використовувати осьові лінії під час малювання візерунка у квадраті та зображення плоских предметів симетричної форми;

 • застосовувати темні та світлі відтінки кольору;

 • аналізувати за допомогою вчителя свої роботи, відмічати в них позитивні якості й недоліки;

 • за допомогою вчителя встановлювати в ілюстраціях та репродукціях творів живопису найпростіші логічні зв’язки між зображеними явищами й об’єктами;

 • визначати основний виражальний засіб пейзажних творів (колірне рішення);

 • висловлювати емоційно-особистісне ставлення до творів візуального мистецтва.4 клас

35 годин (1 година на тиждень)

ПорК-сть год.


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

1.

-

Основи образотворчого мистецтва-

Образотворчі засоби. Точка. Штрих. Лінія, її виражальні можливості. Види і типи ліній. Контурна лінія. Мазок. Тон.

Колір як образотворчий засіб. Розрізнення та використання кольорів.

Форма. Плоскі та об’ємні форми. Прямокутна, циліндрична, конічна форми предметів та об’єктів. Контур як засіб визначення форми.

Конструкція предметів та об’єктів, їх розміри, пропорції та характерні особливості. Основні та другорядні частини предмета.

Елементи лінійної перспективи. Передача найпростішої плановості простору.

Елементи світлотіні. Відображення тіні й світла.

Композиція. Композиційний центр. Рівномірне розташування об’єктів, розміщення головного та другорядного. Ритм. Симетрія.

Орієнтування на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі (смузі, квадраті, колі).
Учень:


 • під керівництвом учителя визначає основні образотворчі засоби (форма, елементи композиції, симетрія, просторові і тональні відношення, колір);

 • класифікує основні геометричні форми та види і типи ліній;

 • за допомогою вчителя визначає послідовність роботи під час малювання;

 • визначає форму і розмір зображуваних предметів чи структуру сюжету у відповідності з розмірами аркуша паперу;

 • вибирає кольори та їх відтінки залежно від змісту зображення;

 • дотримується правил користування гуашшю, аквареллю та пензликами,

 • порівнює продукти образотворчої діяльності з об’єктами та предметами зображення;

 • за запитаннями вчителя аналізує свої роботи й роботи інших учнів.Корекція зорового сприймання, окоміру, координації рухів руки та ока.

Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на основі визначення й узагальнення головних ознак зображуваних предметів.

Формування почуття пропорційності в зображеннях предметів.

Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення на основі аналізу головних та другорядних ознак предметів і явищ за формою, розміром, кольором, порівняння малюнків з натурою або зразком.

Розвиток комунікативної функції мовлення (розвиток діалогічного мовлення з використанням мовленнєвих і немовленнєвих засобів комунікації, розвиток монологічного мовлення – аналіз зразка, розповідь про етапи виконання малюнку тощо).

Формування вмінь обґрунтовувати оцінку результатів образотворчої діяльності.

Розвиток позитивного ставлення до навчально-практичної діяльності.

Розвиток особистісних якостей: працелюбності, охайності, наполегливості, вміння працювати самостійно.


2.

31

Образотворча діяльність
10
Декоративне малювання

Орієнтовна тематика

Малювання візерунка з рослинних елементів.

Колективне оформлення вітальної листівки вчителям та вихователям на честь професійного свята.

Малювання декоративної композиції “Ходить півник у садку і співає: “Ку-ку-рі-ку”.

Малювання геометричного орнаменту в квадраті.

Малювання витинанки.

Малювання декоративної композиції “Українська хата”. Знайомство з Петриківським розписом.

Декоративне оформлення вітальної листівки до 8 Березня (або Дня Святого Валентина).

Малювання візерунка у колі “Настінна таріль” (за зразком).

Створення святкової композиції до Великодніх свят. Малювання писанок.

Малювання в квадраті візерунка з декоративно стилізованих природних форм (наприклад, квіти і метелики).

Учень:


 • самостійно визначає структуру візерунка (повторення, чергування елементів), форму, забарвлення окремих частин;

 • дотримується певної послідовності дій під час малювання візерунка з геометричних та рослинних елементів у прямокутнику та квадраті, користується осьовими лініями;

 • розташовує візерунок на аркуші симетрично, заповнюючи середину, кути, краї;

 • розміщує декоративні елементи в колі на осьових лініях (діаметрах), у центрі й по краях;

 • охайно зафарбовує окремі елементи орнаменту;

 • підбирає гармонійні поєднання кольорів;

 • під час розпису композиції пензлем користується способом примокування (зокрема, у техніці Петриківського розпису).

Розвиток уявлень про: • виражальні можливості декоративної композиції (організацію композиції у замкненій геометричній фігурі: прямокутнику, квадраті, колі; підпорядкованості форми та розміру елементів композиції);

 • різноманітність народних мотивів в декоративних композиціях.

Розвиток живописних навичок на основі формування вміння володіти такими нескладними мазками, як “гребінчик”, “зернятко”, “горішок” (елементи техніки Петриківського розпису).

Розвиток композиційних навичок у процесі виконання декоративних робіт.

Розвиток естетичного ставлення до виробів декоративно-прикладного мистецтва.

15

Малювання з натури

Орієнтовна тематика

Малювання з натури гілочки з листячками.

“Які бувають дерева?” Малювання з натури дерев різної породи.

Малювання з натури футбольного м’яча.

Малювання з натури предметів циліндричної форми, розташованих нижче рівня зору (кухоль, каструля, глечик).

Малювання з натури іграшки-автобуса.

Малювання з натури іграшки-вантажівки.

Малювання з натури прикрас для ялинки.

Малювання з натури розкладної пірамідки.

Малювання з натури паперового стаканчика.

Малювання з натури іграшки складної конструкції.

Малювання з натури шпаківні.

Малювання з натури споруди з елементів будівельного конструктора.

Малювання з натури столярних і слюсарних інструментів (2 – 3 предмети на одному аркуші паперу у вигляді нарисів).

Малювання з натури іграшок, птахів і тварин, зроблених із природного матеріалу.

Малювання з натури предметів симетричної форми (метеликів, бабок, жучків).

Учень:

 • аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, дотримуючись певної послідовності;

 • уміє зображати предмети прямокутної, циліндричної, та конічної форм;

 • передає в малюнку будову предмета, форму, пропорції та забарвлення його частин;

 • користується осьовими лініями під час малювання предметів симетричної форми;

 • застосовує елементарну світлотінь за допомогою різних способів штрихування (навскіс, за формою) під час малювання предметів об’ємної форми.

Розвиток усвідомленості, точності, узгодженості рухів руки під час виконання художньо-образотворчих завдань.

Розвиток уявлень про плоскі та об’ємні (циліндричну, конічну) форми предметів і об’єктів, елементи лінійної перспективи та світлотіні.

Розвиток інтелектуальних операцій на основі попереднього осмислення особливостей наочно сприйнятого об'єкта натури і кінцевого результату майбутньої роботи, розуміння різного роду інструкцій, планування образотворчої діяльності, здійснення контролю за своєю роботою.

Розвиток правильності і усвідомленості графічних і живописних навичок.

Формування вмінь адекватно оцінювати результати образотворчої діяльності, мотивувати оцінку істотними ознаками.

Розвиток стійкого позитивного ставлення до малювання з натури.


6
Тематичне малювання

Орієнтовна тематика

Малювання тематичної композиції “Осінь у місті” (”Осінь у селі”).

Малювання за темою “Міський транспорт”.

Малювання тематичної композиції “У космічному просторі”.

Малювання тематичної композиції “Красива хата”.

Малювання ілюстрації за мотивами народної казки.

Малювання за темою “Цвітуть сади”.Учень:

 • аналізує сюжет зображення, дотримуючись певної послідовності;

 • правильно розташовує зображення предметів та об’єктів на аркуші паперу, поєднуючи їх загальним змістом;

 • передає в малюнку свої враження від побаченого раніше.

Розвиток елементів творчості, уяви.

Формування уміння визначати образотворчий задум й здатності його реалізувати.

Формування поняття про гармонійне заповнення площини аркуша елементами зображення.

Розвиток мислення на основі формування вмінь виділяти в малюнку головне (сюжетно-композиційний центр), порівнювати сюжет із знайомими життєвими явищами, здійснювати контроль за власною образотворчою діяльністю відповідно до засвоєних структур побудови малюнка за темою, мотивовано аргументувати власне естетичне ставлення.3.

4

Сприймання візуального мистецтва та навколишньої дійсності
4
Бесіди з образотворчого мистецтва

Орієнтовна тематика

Аналіз творів і виробів візуального мистецтва до навчальних тем.

Бесіда “Як художники зображають дерева”.

Орієнтовні твори: І.Труш “Самотня сосна”, А.Куїнджі “Березовий гай”, І.Шишкін “Дуби”, М.Пономарьов “Сосни”, О.Лаптєв “В’яз”, “Тополі в Ковалівці”, Т.Шевченко “Дуб”, А.Пластов “Темні верби”, Ф.Васильєв “Дерево” (за вибором).

Бесіда “Українські мотиви”.


Орієнтовні твори: Г.Світлицький “Хата в місячну ніч”, М.Бурачек “Хата опівдні. Спека”, П.О.Левченко “Біла хата”, В.Орловський “Хати в літній день”.

Бесіда “Елементи настінного розпису традиційного українського житла”.

Бесіда “Знайомство з народними традиціями писанкарства”.

Бесіда “Казковий жанр образотворчого мистецтва”.Орієнтовні твори:

В.Васнецов “Альонушка”, “Килим-літак”, М.Примаченко “Котячий цар”, М.Врубель “Царівна-лебідь”.


Бесіда “Колір у творах живопису”.


Орієнтовні твори: К.Білокур “Квіти”, Польові квіти”, О.Кульчицька “Соняшники”, А.Петрицький “Квіти”, М.Тимченко “Півонії в квітах” (за вибором).

Бесіда “Види образотворчого мистецтва”.


(бесіди вчитель має проводити як на окремих уроках, так і протягом року на уроках декоративного малювання, малювання з натури й тематичного малювання)

Учень:

 • під керівництвом учителя розповідає про зміст художніх творів (репродукцій, ілюстрацій);

 • відповідає на питання, пов’язані з елементарним аналізом художнього твору;

 • за допомогою вчителя встановлює логічні зв’язки між зображеними явищами й об’єктами, усвідомлює суттєву залежність між ними;

 • визначає деякі виражальні засоби художніх творів:

 • колірне рішення,

 • композиційний лад,

 • емоційний стан героїв (радість, журба, спокій тощо);

 • емоційно-особистісне ставлення мотивує одною або декількома істотними ознаками.

Розвиток цілісності, вибірковості, осмисленості, узагальненості сприймання.

Збагачення уявлень про виражальні засоби художніх творів, види образотворчого мистецтва.

Розвиток свідомості, критичності та самостійності мислення на основі аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення суттєвих ознак предметів і об’єктів, встановлення логічних зв'язків, оцінки сприйнятого матеріалу.

Посилення мотивації пізнавальної діяльності і поглиблення свідомості засвоєння художньо-естетичних знань.

Формування вміння обґрунтовувати естетичну оцінку творів образотворчого мистецтва істотними ознаками.

Розвиток зв’язного усного мовлення на основі збагачення словникового запасу, удосконалення вмінь висловлювати найпростіші естетичні судження.Формування естетичного ставлення до навколишнього світу, виховання любові до рідної землі, звичаїв та обрядів українського народу.

Матеріально-технічні засоби:

білий папір різного формату (А4, А3, А2) та різної щільності; дошка настінна для малювання крейдою; індивідуальні дошки для малювання; “куток творчості” (на стіну прикріплюється лист цупкого паперу, на якому учні мають змогу самостійно малювати олівцями, фломастерами, маркерами тощо або виконувати колективні роботи під керівництвом вчителя); смужки тонованого та білого паперу, картону; набори білої та кольорової крейди; набори кольорових олівців, фломастерів, маркерів; гуаш, акварельні фарби; набори пензликів різної ширини та діаметру; склянки для пензликів, фарби, палітра; репродукції творів візуального мистецтва; ілюстрації до літературних творів; твори декоративно-прикладного мистецтва; таблиці, плакати, листівки, фотографії, іграшки, моделі, муляжі, природний матеріал і т.ін.

Учень 4-го класу на кінець навчального року


знає:

 • особливості основних геометричних фігур і форм (коло-куля, квадрат-куб, прямокутник-циліндр, трикутник-конус);

 • назви 2 – 3 фарб одного кольору та розрізняє їх за світлістю; основні правила побудови малюнка; основні просторові орієнтири; деякі принципи декоративного малювання (ритм, повторення, чергування елементів, симетрія); елементарні правила користування гуашшю, аквареллю та пензлями;

має уявлення про:

 • види візуального мистецтва: живопис (пейзаж, натюрморт, казковий жанр, портрет), графіку, скульптуру, архітектуру, декоративно-ужиткове мистецтво; деякі елементи лінійної перспективи та градації світлотіні;

 • певний набір мистецьких термінів, обумовлених змістом програми;

вміє:

 • під керівництвом учителя виявляти основні образотворчі засоби (форма, елементи композиції, симетрія, просторові й тональні відношення, колір); відповідно до розмірів аркуша паперу свідомо визначати форму й розмір зображуваних предметів чи структуру сюжету; зображувати предмети прямокутної, циліндричної та конічної форм у нескладному просторовому положенні; користуватися осьовими лініями під час малювання предметів симетричної форми; вибирати кольори та їх відтінки залежно від змісту зображення; під час малювання предметів об’ємної форми користуватися елементарною світлотінню за допомогою різних способів штрихування (навскіс, за формою). порівнювати продукти образотворчої діяльності з об’єктами та предметами зображення; за запитаннями вчителя аналізувати свої роботи й роботи інших учнів; за допомогою вчителя пояснювати зміст твору образотворчого мистецтва (основну думку художника) на основі логічних зв’язків між зображеними явищами й об’єктами; визначати деякі виражальні засоби художніх творів (колірне рішення, композиційний лад, емоційний стан героїв тощо).

 • висловлювати емоційно-особистісне ставлення до творів візуального мистецтва, мотивоване декількома істотними ознаками.

Програму підготувала кандидат педагогічних наук,

доцент Дмитрієва І.В.Скачати 298.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка