«Обласна заочна школа флористики та фітодизайну»Скачати 147.14 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір147.14 Kb.
ТипПротокол засідання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ - ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ


ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Сумського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

27.04.2015 № 4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації

30.04.2015 № 320-ОД


Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму


«Обласна заочна школа флористики та фітодизайну»

1 рік навчання

м. Суми – 2015

Автори:

Лаврик Олена Олексіївна – керівник гуртка Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Вознюк Любов Григорівна – керівник гуртка Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю


Рецензенти:
Сурган О.В. – старший викладач Сумського національного аграрного університету
Бойко Н.Ф. – методист Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мистецтво флористики та фітодизайну – одне із сучасних видів мистецтва, є засобом формування екологічної культури, естетичного виховання. Ознайомлення з рослинним світом не лише збагачує знаннями, але й виховує любов, формує ощадливе ставлення до природних багатств, розвиває художні здібності.

Навчання основам флористики та фітодизайну є одним із перспективних напрямів еколого-натуралістичної роботи в умовах позашкільного навчального закладу.

Розроблення навчальної програми обласної заочної школи флористики і фітодизайну обумовлено необхідністю удосконалення навчально-виховної роботи з вихованцями позашкільних навчальних закладів, приведення у відповідність до методичних рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 № 14.1/10-1685).

Навчальна програма орієнтована на дітей старшого шкільного віку.

Програма розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» і з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Мистецтво», «Технології», «Здоров’я і фізична культура».

Навчальна програма побудована на засадах особистісно орієнтованого підходу, що забезпечує виховання свідомої гармонійно розвиненої особистості в процесі пізнавально-творчої діяльності та формування її базових життєвих компетентностей.Метою навчальної програми є створення умов для творчої самореалізації та професійного самовизначення вихованців.

Завдання:

 • поглиблення знань із флористики та фітодизайну;

 • оволодіння технікою створення композицій;

 • виховання любові до природного довкілля, раціонального використання його ресурсів;

 • залучення вихованців до природоохоронних дій;

 • сприяння професійному самовизначенню.

Програму побудовано за блочно-концентричним способом, що передбачає неперервне розширення та поглиблення знань вихованців, повторення вивчених тем, можливість заміни тем іншими залежно від запитів вихованців та організаційно-методичних умов у навчальному закладі.

Навчальна програма передбачає один рік навчання.

1-й рік – основний рівень – 144 год. на рік. Організація роботи обласної заочної школи передбачає проведення двох навчальних, однієї навчально-екзаменаційної сесій; самостійну навчально-творчу діяльність вихованців у міжсесійний період.

Навчання за програмою забезпечує розвиток у вихованців пізнавального інтересу до навчально-творчої діяльності, формування етичної та естетичної культури засобами еколого-натуралістичної освіти.

Зміст навчальної програми поєднує теоретичну і практичну частини; передбачає навчання основним законам і принципам аранжування квітів, складання букетів, створення композицій із рослинного матеріалу; удосконалення практичних умінь і навичок у процесі пізнавально-творчої діяльності вихованців.

Організація навчально-виховного процесу передбачає проведення лекцій, практичних занять, екскурсій, виставок-презентацій, природоохоронних акцій, залучення батьків вихованців до участі в роботі школи.Контроль за результативністю навчання здійснюється під час виконання творчих завдань, проведення заліку теорії та практики аранжування, участі в конкурсних заходах різного організаційного рівня.
Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичних

Практичних

Дистанційних

Усього

Вступ

2

2

-

4

І. Квітково-декоративні рослини

6

8

4

18

ІІ. Букети і квіткові композиції

10

12

6

28

ІІІ. Європейська школа аранжування

10

20

8

38

ІV. Японська школа аранжування

2

4

2

8

V. Площинна флористика

4

8

2

14

VІ. Колаж

2

4

4

10

VІІ. Фітодизайн інтер’єру

4

6

2

12

VІІІ. Топіарі

2

4

2

8

Підсумок

2

2

-

4

Разом

44

70

30

144ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з програмою роботи школи. Техніка безпеки на заняттях. Квіти в житті людини. Квіти в українських звичаях і обрядах. Аранжування квітів.

Практична частина. Перегляд, обговорення відеоматеріалів. Екскурсія на навчально-дослідну земельну ділянку закладу.

Розділ І. Квітково-декоративні рослини (18 год.)

Теоретична частина. Квітково-декоративні рослини, їх використання в аранжуванні. Одно-, дво-, багаторічні квітково-декоративні рослини відкритого і закритого ґрунту. Вигонка рослин.

Дикорослі квітучі рослини. Охорона рослин. Червона книга України. Європейський Червоний список. Перелік видів рослин, тварин і грибів, що підлягають особливій охороні на території Сумської області.Практична частина. Екскурсії до Сумського національного аграрного університету, ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка з метою ознайомлення з квітково-декоративними рослинами, що використовуються в аранжуванні. Технологія вигонки цибулинних рослин. Опрацювання спеціальної літератури.

Самостійна навчально-творча діяльність у міжсесійний період.

Виготовлення гербарію квітучих дикорослих рослин.

Вигонка рослин родини Лілійні, гілок квітучих дерев і кущів.

Створення мультимедійної презентації, написання реферату.

Пропоновані теми «Квітково-декоративні рослини відкритого та закритого ґрунту», «Охорона рослин на Сумщині», «Ботанічні заповідні території Сумщини».

Розділ ІІ. Букети і квіткові композиції (28 год.)

Теоретична частина. Інструменти та допоміжні матеріали аранжувальника. Аранжувальний матеріал.

Методи подовження життя квітів у букеті. Закріплення квітів у вазах.

Квіткова композиція. Композиційне вирішення. Образотворчі засоби в аранжуванні.

Колір. Гармонія кольору, символіка кольору в мистецтві аранжування квітів.

Сухі рослини, їх підготовка, використання в букетах і композиціях. Закріплення рослин і допоміжних матеріалів.

Практична частина. Збір матеріалу. Технологія засушування рослин.

Підготовка рослин до збереження та використання в композиції.

Виготовлення вази в «сільському» стилі.

Виготовлення настінної композиції із сухого рослинного матеріалу.

Виготовлення композиції в рамці.

Самостійна навчально-творча діяльність у міжсесійний період.

Написання реферату з теми «Методи подовження життя квітів у букеті».

Виготовлення аксесуару.

Виготовлення композиції на площинній основі.

Виготовлення композиції за народними мотивами.

Виготовлення новорічного сувеніру.Розділ ІІІ. Європейська школа аранжування (38 год.)

Теоретична частина. Європейська школа аранжування квітів. Стилі, форми букетів. Художньо-композиційний принцип в європейській школі аранжування квітів. Фурнітура і упаковка. Стафаж. Вимоги до композиційного рішення.

Ландшафтна композиція, її особливості.

Фітокомпозиції. Принципи вибору рослин для фітокомпозицій. Контейнери для фітокомпозицій. Догляд за фітокомпозиціями.

Використання ранньовесняних квітів, гілок дерев і кущів для створення композицій.

Натюрморт. Компоненти для натюрморту, ємкості.

Святкова флористика. Мета, значення, особливості святкових композицій. Види святкових композицій. Основи для святкових композицій. Підбір природного, матеріалу, його оброблення. Виготовлення святкових композицій, аксесуарів до них. Упаковка подарунків.

Роль рослин в обрядах і звичаях різних народів.

Український національний напрям в аранжуванні квітів до свят. Слобожанський вінок. Писанки, крашанки, дряпанки.Практична частина. Виготовлення композицій із живих і штучних квітів.

Створення квіткових настінних, настільних композицій.

Виготовлення основи та підготовка елементів для святкових композицій.

Аранжування підсвічника.

Створення новорічного натюрморта.

Виготовлення аксесуарів до композицій.

Виготовлення писанок.

Оформлення святкової корзини.

Оформлення виставки святкових композицій. Захист творчих робіт.

Екскурсії до ботанічних садів міста, спеціалізованих магазинів.Самостійна навчально-творча діяльність у міжсесійний період.

Виготовлення композиції за різними мотивами.

Виготовлення композицій у високій, плоскій вазах.

Виготовлення ескізу упаковки подарунка.

Виготовлення слобожанського вінку.

Складання букета для нареченої, дитячого букета.

Написання реферату «Традиційні рослинні прикраси до свят».

Створення пасхального натюрморта.Розділ ІV. Японська школа аранжування (8 год.)

Теоретична частина. Ікебана. Форма і розмір композиції, пропорціонування елементів. Кут нахилу. Компонування рослин у низьких вазах. Аранжування у високих вазах.

Бонсай. Історія мистецтва, вирощування дерев мініатюрної форми. Правила догляду.Практична частина. Створення ікебани, морібани, нагеїре.

Самостійна навчально-творча діяльність у міжсесійний період.

Створення ікебани.Розділ V. Площинна флористика(14 год.)

Теоретична частина. Площинна флористика. Техніка виготовлення робіт із природного матеріалу.

Практична частина. Виготовлення картин із засушених рослин, соломи, рослинного пуху, пір'я тощо. Аплікації з насіння.

Самостійна навчально-творча діяльність у міжсесійний період. Виготовлення картини із соломи за індивідуальним завданням.
Розділ VІ. Колаж (10 год.)

Теоретична частина. Колаж. Рослини для колажу. Техніка виконання колажу.

Практична частина. Створення колажів зі штучних квітів.

Самостійна навчально-творча діяльність у міжсесійний період. Створення колажу з природних матеріалів за власним вибором.

Розділ VІІ. Фітодизайн інтер’єру (12 год.)

Теоретична частина. Оформлення інтер’єру рослинами. Композиція в інтер’єрі. Кімнатні рослини в інтер’єрі. Святкове оформлення приміщень.

Практична частина. Оформлення інтер’єру навчального приміщення до свят.

Самостійна навчально-творча діяльність у міжсесійний період. Створення ескізу оформлення рослинами інтер’єру шкільного коридору, класу.

Розділ VІІІ. Топіарі (8 год.)

Теоретична частина. Топіарі як вид ландшафтного мистецтва. Технологія фігурного формування крони дерев і кущів.

Практична частина. Майстер-клас «Створення топіарних композицій». Захист творчих робіт.

Самостійна навчально-творча діяльність у міжсесійний період. Створення мультимедійної презентації «Топіарі: від минулого до сьогодення».
Підсумок (4 год.)

Заліки з теорії і практики аранжування (складання букету, композиції за індивідуальним завданням; захист творчої роботи).Прогнозований результат

Вихованці мають знати і розуміти:

 • історію аранжування квітів;

 • квітково-декоративні рослини, що використовуються в аранжуванні;

 • основні стилі фітодизайну;

 • правила складання букетів, композицій;

 • правила фітодизайну інтер’єру;

 • основи зовнішнього квітково-декоративного оформлення.


Вихованці мають вміти та застосовувати:

 • обробляти та зберігати рослинний матеріал;

 • складати ескізи композицій, оформлення інтер’єрів;

 • складати букети, створювати композиції;

 • оформляти інтер’єр приміщень рослинним матеріалом;

 • створювати різні види зовнішнього квітково-декоративного оформлення.


Вихованці мають набути досвіду:

 • навчальної діяльності в умовах позашкільного навчального закладу;

 • участі у масових заходах для учнівської молоді;

 • дистанційної комунікації в мережі Internet.


Орієнтовний перелік обладнання


Об’єкти натуральні

Гербарії

Дикорослі рослини

1 компл.

Прилади та пристосування

Клеєвий пістолет

15 шт.

Прес ботанічний

1 шт.

Праска

1 шт.

Плитка електрична

1 шт.

Інструменти

Секатор

15 шт.

Ножиці побутові

15 шт.

Пінцет

15 шт.

Кусачки

15 шт.

Плоскогубці

15 шт.

Шило

5 шт.

Садові ножиці

15 шт.

Матеріали

клей

15 шт.

нитки

15 компл.

фарби

15 компл.

стрічки

10 компл.

дріт

5 шт.

креп-папір

10 компл.

пір’я

5 компл.

скотч

15 шт.

тейп-стрічка

15 шт.

оазис

15 компл.

свічки

15 компл.

сизаль

15 компл.

живі квіти
стафаж

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Асманн П. Современная флористика / П. Асманн. – «Культура и традиции», 1998. – 224 с .

 2. Баранчикова Л. Подготовка к составлению зимних букетов / Л.Баранчикова // Начальная школа. – 2007. – № 10. – С. 54 – 57.

 3. Єрофєєва Л. Флористика як засіб естетичного, екологічного та духовного виховання особистості / Л.Єрофєєва // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2009. – № 7 – 8. – С. 27 – 31.

 4. Жадько Е. Г. Растения и оформление интерьера. Современный дизайн / Е. Жадько. Изд. – 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 253 с.

 5. Зеленкова И.В. Техника аранжировки новогоднего букета / И.В.Зеленкова // Начальная школа. – 1995. – № 11. – С. 17 – 18.

 6. Золотницький М. Квіти в легендах і переказах / М.Золотницький – К.: Довіра,1992. – 207 с.

 7. Клевенская Т.М. Цветы в интерьере: Альбом. – М.: Агропромиздат, 1990. – 323 с.

 8. Лешан Ю. Гармония в цветочных иероглифах / Ю.Лешан //Благоустройство территорий. – 2006. – № 6. – С. 56 – 62.

 9. Макаров О. А. Первый букет. Увлекательная энциклопедия о цветах. / Художник В.Х.Янаев. – Ярославль: «Академия развития», «Академия и Ко»,1999. – 224с., ил.

 10. Никитина И. Источник красоты, гармонии, творчества: размышления о роли флористического творчества в воспитании детей / И.Никитина // Искусство в школе. – 2007. – № 4. – С. 78 – 80.

 11. Новикова Е. Ф. Вдохновение. Аранжировка цветов. Флористика / Е.Ф. Новикова. – Минск: ПП МЕТ, 1994. – 436 с.

 12. Розели Штробель-Шульце. Флористика. - Brussels: OFA, 1993. – 88 с.

 13. Рукавчук Л. Н. Волшебный мир цветов / Л. Н. Рукавчук – СПб.: МИМ – Экспресс, 2007. – 350 с.

 14. Симоненко-Дерев’янченко А.В. Правила складання квіткових композицій / А.В. Симоненко-Дерев’янченко // Хімія. Біологія. – 2002. – № 52. – С. 28 – 30.

 15. Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и технике. М.: Наука, 1977. – 199 с.

 16. Табунщиков Н. Аранжировка цветов / Н.Табунщиков. – К.: Реклама, 1988. – 160 с.

 17. Чувикова А. Учебная книга цветовода / А.Чувикова, С.Потапов, А.Коваль. – М.: Колос, 1974. – 206 с.

 18. Юрцев Б.А., Камелин Р.В. Основные понятия и термины флористики. Пермь, 1991. – 81 с.

 19. Яремчук Т. Квіти в букетах / Т.Яремчук // Початкова школа. – 1998. – № 4. – С. 62 – 64.


Скачати 147.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка