Навчально-тематичний планСкачати 256.09 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір256.09 Kb.
ТипПротокол засідання


Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації

Житомирської області
Овруцький Центр дитячої та юнацької творчостіПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ради районного методичного кабінету відділу освіти Овруцької РДА

від _________________ 2014р. №_____

Завідуюча районним методичним кабінетом

відділу освіти Овруцької РДА

_____________ В.П.Бесарабчик
ЗАТВЕРДЖУЮ

Протокол виконкому

Овруцької міської ради

від ________________ 2014р. №_____


Голова міської ради
____________ В.В.Шваб
Адаптована програма

з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

БІСЕРОПЛЕТІННЯ


4 роки навчання


Автор:

Невмержицька Тетяна Дмитрівна, керівник гуртка «Бісероплетіння» Овруцького Центру дитячої та юнацької творчості


м. Овруч - 2014Пояснювальна записка
В Україні бісероплетіння має давню історію. Це один із найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва, заняття яким, завдяки його багатогранності, грі кольорів, магічному змісту символів і орнаменту відкриває широке поле для його вивчення, аналізу, дослідження та створення сучасних національних творів. У сучасних прийомах нанизування закладено кращі традиції старовинного художнього промислу; разом з тим, з'явились і нові зразки, форми, візерунки.

Нанизування бісеру надзвичайно цікавить дітей, які на заняттях гуртка бісероплетіння дізнаються про зміст і форми мистецтва цього виду, знайомляться з основами загальної та спеціальної композиції. Заняття у гуртку бісероплетінням є важливим засобом залучення підростаючого покоління до народної культури; вони забезпечують психологічну і практичну підготовку школярів до трудового життя, духовно збагачують їх.

Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму та спрямована на вихованців 3-10 класів.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка бісероплетіння.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються бісероплетіння — одного з видів народної творчості.

 2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення різноманітних виробів із бісеру.

 3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

 4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації бісероплетіння.

Програма передбачає 4 роки навчання:

 • початковий рівень, 1-й рік навчання –– 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

 • основний рівень, 1-й рік навчання –– 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

 • основний рівень, 2-й рік навчання – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

 • основний рівень, 3-й рік навчання – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Навчальна програма гуртка початкового рівня передбачає загальний розвиток дитини, сприяння виявленню здібностей, обдарувань вихованців, розвитку їхнього інтересу до творчої діяльності, створення умов для вибору творчої діяльності, адаптації вихованців до позашкільної діяльності.

На заняттях основного рівня навчання діти знайомляться з рядом складних технік виконання виробів із бісеру. Вони опановують способи поєднання різних видів плетіння та низання. Композиційні рішення більшості бісерних виробів відпрацьовуються на ескізі з урахуванням обраної техніки плетіння. Поряд із вивченням технік бісероплетіння увага вихованців акцентується на кольоровій гамі та вмінні підбирати кольори, подаються основи композиції для розвитку творчої уяви та образного мислення учнів. Роботи виконуються за принципом нарощення складності.

Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, креслення, образотворчого мистецтва.

Програмою передбачаються теоретичні й практичні заняття. Форми проведення занять різноманітні: лекції, екскурсії, комбіновані заняття, творчі зустрічі, виставки. Для кращого засвоєння тем використовуються також домашні творчі завдання.

Формами контролю за результативністю навчання є проведення підсумкових занять, де вихованці демонструють власноруч виготовлені вироби, участь у конкурсах, виставках.

По закінченні навчання в гуртку, при успішній здачі атестації вихованцям видається свідоцтво про закінчення курсу навчання по даному фаху.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з учнями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни та доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу. Розподіл годин за темами – орієнтовний.Початковий рівень, 1-й рік навчання

Навчально-тематичний план


п/п


Тема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

УсьогоВступне заняття

22
Плетіння браслетів

2

12

14Техніка паралельне плетіння

2

22

24Техніка французьке плетіння

2

36

38Виготовлення композиції «Бонсай»

2

12

14Виготовлення композиції «Акваріум»

2

14

16Виготовлення панно з бісеру

2

12

14Виконання об’ємних композицій з бісеру

2

18

20Залікове заняття

2

-

2
Всього

18

126

144Зміст програми

 1. Вступне заняття (2год.).

Теоретична частина. Ознайомлення з матеріалами та інструментами необхідними для бісероплетіння, зразками виробів. Правила техніки безпеки. Історія бісеру і його застосування. Ознайомлення з властивостями бісеру і можливостями такого матеріалу як бісер

 1. Плетіння браслетів (12 год.).

Теоретична частина. Основні елементи в бісероплетінні: «хрестик», «змійка», «квіточка». Технологія виготовлення ажурного ланцюжка. Знайомство з зразками виробів. Порядок виготовлення виробу, матеріали, інструменти.

Практична частина. Браслет «хрестик», браслети «змійка», «квіточка». Ажурні браслети. Доточування та закріплення нитки.

 1. Техніка паралельне плетіння (24 год.).

Теоретична частина. Особливості паралельного плетіння бісером. Схематичні особливості паралельного плетіння. Технології паралельного плетіння. Підбір кольорової гами. Складання схем. Правила виконання окремих деталей виробу.

Практична частина: Замальовки схем для паралельного плетіння; поєднання кольорів при створенні схем; виконання пелюсток квітів технікою паралельного плетіння; виконання листочків, з'єднання квітки, обмотка стебла; особливості паралельного плетіння виробів на жилці; виконання іграшок: мишки, крокодильчика, павучка тощо; фантазійне плетіння індивідуальних іграшок.

 1. Техніка французьке плетіння (38 год.).

Теоретична частина. Особливості нанизування бісеру за французькою технікою. Плетіння дугами. Знайомство зі зразками виробів. Ознайомлення із схемами виготовлення робіт та послідовністю виконання.

Практична частина. Виготовлення листя, пелюсток. Завершення роботи над квіткою. Надання естетичного вигляду, обкручування стебла ниткою. Виготовлення квітів.

 1. Виготовлення композиції «Бонсай» (14 год.).

Теоретична частина. Особливості петельного плетіння. Композиція і колір у виготовленні бісерних виробів. Особливості виготовлення мініатюрних дерев з бісеру.

Практична частина. Виготовлення гілочок; оформлення крони; викінчення деревця (ялинки тощо) з бісеру; оформлення виробу. Відпрацювання петельної техніки бісероплетіння.

 1. Виготовлення композиції «Акваріум» (16год.).

Теоретична частина. Знайомство з зразками виробу. Правила виконання окремих деталей виробу. Збір елементів у композицію.

Практична частина. Виготовлення рибок паралельним плетінням. Виготовлення окремих деталей композиції. З'єднання елементів. Декоративне оформлення композиції.

 1. Виготовлення панно з бісеру (14год.).

Теоретична частина. Робота над ескізом. Кольоросполучення. Стилізація природних елементів. З'єднання елементів. Особливості закінчення та оформлення панно, виготовлених із бісеру.

Практична частина. Підбір кольорової гамми. Виготовлення панно з деталей квітів у техніці «французьке плетіння». Виготовлення додаткових елементів. Оформлення квіткових панно у рамку.

 1. Виготовлення об’ємних композицій з бісеру. (20 год.).

Теоретична частина. Робота над ескізами та схемами. Підбір бісеру за кольором та розміром. Основні та похідні кольори. Гармонія та колорит.

Практична частина Виготовлення композиції з використанням французького, паралельного видів плетіння. Виготовлення окремих деталей. Збір елементів.

 1. Залікове заняття (2 год.).

Теоретична частина. Виставка робіт гуртківців. Обговорення результатів виставок,підведення підсумків роботи за рік, завдання на літо.
Прогнозований результат
Вихованці мають знати:

 • що таке бісер?

 • види бісеру;

 • інструменти і матеріали;

 • як організувати робоче місце;

 • прийоми і правила безпечної роботи з інструментами;

 • способи з’єднань деталей виробу, доточування нитки, закріплення нитки;

 • види плетіння: французьке, паралельне, хрести;

 • особливості нанизування бісеру за французькою технікою;

 • види та аксесуари народного костюму.


Вихованці мають вміти:

 • плести ажурним плетінням;

 • плести однією голкою, двома голками;

 • плести на дроті паралельним, французьким, ажурним плетінням;

 • виготовляти найпростіші прикраси, іграшки;

 • виготовляти квіти з бісеру;

 • виготовляти вироби французькою технікою.


Вихованці мають набути досвіду:

 • роботи з різними видами бісеру;

 • безпечним користування інструментами;

 • догляду за виготовленими виробами;

 • виготовлення виробів різними техніками плетіння.

Основний рівень, 1-й рік навчання

Навчально-тематичний план


з/п


Тема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Усього

1

Вступне заняття

2

-

2

2

Прикраси

4

30

34

3

Квіти з бісеру

2

44

46

4

Мозаїчні вироби

2

14

16

5

Оздоблення одягу бісером

2

8

10

6

Сувеніри

2

12

14

7

Карта України

2

8

10

8

Техніка плетіння ндебеле

2

8

10

9

Залікове заняття

2

-

2
Всього

10

134

144Зміст програми

 1. Вступне заняття (2 год.).

Теоретична частина. Ознайомлення планом роботи гуртка. Матеріали та інструменти необхідні для роботи. Правила техніки безпеки. Повторення вивченого в перший рік навчання.

 1. Прикраси (34 год.).

Теоретична частина. Традиційні й сучасні бісерні прикраси. Техніка ажурного летіння. Техніка мозаїчного полотна. Особливості застосування мозаїки при виготовленні прикрас. Ручне ткацтво, ткацтво на станку. Тканий ґердан з українським народним орнаментом.

Практична частина: Виготовлення прикраси за допомогою техніки ажурного, мозаїчного плетіння; пришивання застібки. Виготовлення кольє, браслетів. Плетіння ажурних ланцюжків, однією голкою. Плетіння ажурних ланцюжків із зубчиками по краях. Виготовлення ґердану. Використання різних орнаментів. Оформлення роботи.

 1. Квіти з бісеру (46 год.).

Теоретична частина. Виготовлення квітів французьким плетінням. Особливості нанизування бісеру за французькою технікою. Оформлення квіткових композицій. Виготовлення квітів ажурним плетінням, ручним ткацтвом. Кольорова гамма. Вимоги до створення композицій.

Практична частина Виготовлення деталей квітів: пелюсток, листків, тичинок, бутонів. Формування квітки. Завершення роботи над квіткою. Надання естетичного вигляду.

Виготовлення квітів технікою ручне ткацтво. Виготовлення пелюсток, листків. Завершення роботи над квіткою. Надання естетичного вигляду. Обкручування стебла ниткою.Виготовлення квітів ажурним плетінням. Виготовлення пелюсток ажурним плетінням за схемою. Зшивання пелюсток ліскою. Виготовлення листків. Надання естетичного вигляду. Декоративне оформлення.

 1. Мозаїчні вироби (16 год.).

Теоретична частина. Особливості мозаїчного плетіння. Способи виготовлення прикрас технікою мозаїки. Виготовлення прикрас однією та двома голками. Вибір малюнка. Вибір кольорової гами. Складання орнаментів. Гармонія та колорит.

Практична частина: Виготовлення браслетів із орнаментом і написом, Виготовлення рамки для фотографії, пояса, застосовуючи техніку плетіння «мозаїка». Виготовлення виробів за власним задумом.

 1. Оздоблення одягу бісером (10 год.).

Теоретична частина. Сучасна мода, одяг вишитий бісером. Вибір малюнка для вишивки комірця, кишені, пояса. Підбір кольорової гамми.

Практична частина: Вишивка бісером елементів одягу.

 1. Сувеніри (14 год.).

Теоретична частина. Основні техніки бісероплетіння, які використовуються при виконанні сувенірів: ажурне плетіння , вишивка бісером по сітці. Особливості виготовлення шкатулки.

Практична частина Виготовлення шкатулки. Виготовлення деталей для шкатулки ажурним плетінням. Вишивка бісером по сітці. Зшивання деталей шкатулки. Надання естетичного вигляду.

 1. Карта України (10 год.).

Теоретична частина. Карта України. Адміністративно-територіальний устрій України. Київ – столиця України.

Практична частина: Виготовлення карти України з квітів. Виготовлення деталей квітів у техніці французьке плетіння.

 1. Техніка плетіння ндебеле. (10 год.).

Теоретична частина: Особливості нанизування бісеру технікою ндебеле. Схематичні особливості плетіння ндебеле. Технології плетіння ндебеле. Підбір кольорової гами. Складання схем. Правила виконання окремих деталей виробу.

Практична частина: Виготовлення прикраси за допомогою техніки ндебеле.

 1. Залікове заняття (2 год.).

Теоретична частина. Виставка робіт гуртківців. Обговорення результатів виставок,підведення підсумків роботи за рік, завдання на літо
Прогнозований результат
Вихованці мають знати:

 • назви матеріалів, назви і призначення інструментів, прийоми і правила безпечної роботи з інструментами,

 • способи з'єднань деталей виробів, доточування нитки, закріплення нитки;

 • техніку мозаїчного плетіння;

 • техніку плетіння ндебеле;

 • техніку ручного ткацтва та ткацтва на станку;

 • основні принципи створення композиції з бісеру.

Вихованці мають вміти:

 • складати робочі схеми плетіння в різних техніках;

 • правильно користуватися інструментами і пристосуваннями;

 • уміти плести ажурним, мозаїчним плетінням,

 • користуватися станком та виготовляти на ньому вироби з бісеру;

 • плести однією голкою, двома голками,

 • плести на дроті паралельним плетінням.


Вихованці мають набути досвіду:

 • складання схем плетіння виробів;

 • створення композиції з бісеру;

 • виготовлення виробів різними техніками плетіння (мозаїчне, ажурне, ндебеле, ручне ткацтво та ткацтво на станку).

Основний рівень, 2-й рік навчання

Навчально-тематичний план


з/п


Тема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

УсьогоВступне заняття

2

-

2Ткання бісером

2

22

24Техніка «мозаїка». Виготовлення пояса.

2

16

18Головний убір

4

16

20Вишивка бісером

2

38

40Виготовлення композиції з бісеру

2

34

36Аксесуари

2

14

16Серветка

2

12

14В’язання гачком з бісериною

2

42

44Залікове заняття

2

-

2
Всього

16

200

216Зміст програми

 1. Вступне заняття (2 год.).

Теоретична частина: Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Вибори активу. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях. Демонстрація виробів, виконаних гуртківцями.

 1. Ткання бісером (24 год.).

Теоретична частина: Технологічні особливості ткання бісером. Інструменти для ткацтва бісером. Верстат з ниткою основи. Розміри верстата. Натягування основи. Вибір робочої схеми. Підбір кольорової гамми. Ткання бісером.

Практична частина: Ткання ґердана та галстука на вибір, з українським орнаментом. З'єднання частин тканого виробу медальйоном. Прикрашення торочками з бісеру.

 1. Техніка «мозаїка». Виготовлення пояса (18 год.).

Теоретична частина: Мозаїчне бісероплетіння. Мозаїка як вид найщільнішого плетіння. Схематичні особливості мозаїки. Вибір малюнка. Вибір кольорової гами. Складання орнаментів. Гармонія та колорит.

Практична частина: Робота над схемою пояса, замальовки схем мозаїчних геометричних орнаментів. Виготовлення пояса в техніці «мозаїка». Довершення виробу шляхом пришивання фурнітури.

 1. Головний убір. (20год.).

Теоретична частина: Розповідь про головні убори різних країн світу. Стародавні головні убори, корона, діадема. Робота над ескізом. Вибір техніки плетіння. Поєднання в одному виробі бісеру, рубки, стеклярусу. Підбір кольорової гамми.

Практична частина: Виготовлення шапочки за індивідуальним ескізом. Декоративне оформлення виробу.

 1. Вишивка бісером (40 год.).

Теоретична частина: Декоративна вишивка бісером. Орнаменти давніх вишивок. Техніка вишивання бісером за рахунком. Особливості різнотипного поєднання бісеру в декоруванні предметів ужитку. Вишивання художніх мініатюр. Підбір кольорової гами. Дотримання композиційних законів при виготовленні художніх мініатюр. Робота зі схемами вишивок. Складання узорів. Вишивка по прямій лінії. Традиції та сучасність декорування бісером.

Практична частина: Підбір схеми, бісеру за кольором. Вишивання художніх мініатюр за схемами. Виготовлення вишитої бісером закладки. Вишивка бісером картини. Оформлення вишитих виробів у рамку. Використання та збереження вишивок із бісеру.

 1. Виготовлення композиції з бісеру (36 год.).

Теоретична частина: Виготовлення композиції із поєднанням технік художньої вишивки та бісероплетіння. Робота над схемами. Підбір кольорової гами.

Практична частина: Вишивка картини та виготовлення елементів бісероплетіння. Надання естетичного вигляду. Оформлення композиції в рамку.

 1. Аксесуари (16 год.).

Теоретична частина: Історія створення прикрас. Виготовлення аксесуарів розшитих бісером, паєтками. Вибір бісеру та бусинок. Види застібок.

Практична частина: Виготовлення чехла для мобільного телефону. Виготовлення косметички. Оздоблення виробів вишивкою з бісеру.

 1. Серветка. (14 год.).

Теоретична частина: Основні принципи плетіння серветки. Багатоплановий орнамент з застосуванням різних технік плетіння. Кольорова гама. Аналіз зразків робіт.

Практична частина: Виготовлення серветки ажурним плетінням. Оздоблення серветки вишивкою бісером, підплетінням. Декоративне оформлення виробу.

 1. В’язання гачком з бісериною (44 год.)

Теоретична частина: Інструменти та матеріали. Положення рук і пальців під час роботи гачком. Набір петель, ведуча петля, петля підйому, ланцюжок. Плетіння стовпчиків без накиду, стовпчик з одним накидом, дужки з повітряних петель, кільце. Схематичне позначення, вив’язування простих елементів за схемами.

Повітряна петля з бісериною, стовпчик без накиду з бісериною. Ознайомлення зі схемами виготовлення робіт та послідовністю виконання.Практична частина: Відпрацювання техніки в’язання гачком: в’язання повітряних петель, стовпчиків без накиду, стовпчик з одним накидом, дужки з повітряних петель, кільце. В’язання повітряних петель з бісериною, стовпчиків без накиду з бісериною. Робота над шляпою. Декоративне оформлення.

 1. Залікове заняття (2год.).

Теоретична частина: Підсумки роботи за навчальний рік. Виставка робіт гуртківців. Підведення підсумків виставки. Завдання на літо.
Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 • сучасні напрямки бісероплетіння;

 • традиційні види плетіння;

 • основні прийоми мозаїчного плетіння, в’язання гачком з бісериною, ткання бісером.

 • різні техніки виготовлення прикрас з бісеру;

 • прийоми складання орнаментів;

 • види та аксесуари народного одягу;

 • особливості вишивки у бісероплетінні;


Вихованці мають вміти:

 • виготовляти прикраси з бісеру;

 • вишивати бісером;

 • в’язати гачком з бісериною;

 • виготовляти об'ємні квіти з бісеру;

 • працювати на верстаті для ткання бісером;

 • складати схеми для виготовлення робіт з бісеру;

 • працювати за схемами.


Вихованці мають набути досвіду:

 • роботи в різних техніках бісероплетіння;

 • виготовлення аксесуарів з бісеру;

 • плетіння виробу по колу;

 • плетіння гачком з бісериною.


Основний рівень 3-й рік навчання

Навчально-тематичний план


з/п


Тема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

УсьогоВступне заняття

2

-

2Композиція з квітів

2

36

38Вишивка бісером

2

38

40Виготовлення писанок

2

14

16Аксесуари

2

18

20Виготовлення об'ємної композиції за власним задумом

2

38

40Виготовлення сумочки з бісеру

2

22

24Оздоблення одягу бісером

2

32

34Залікове заняття

2

-

2
Всього

10

206

216
Зміст програми

 1. Вступне заняття (2 год.).

Теоретична частина: Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки на занятті. Організаційні питання.

Народне мистецтво – невід'ємна частина матеріальної та духовної культури молодого покоління. 1. Композиція з квітів (38 год.).

Теоретична частина: Основні принципи композиції: стилізація, структуралізм, функціоналізм, символізм. Робота над ескізом композиції. Дотримування композиційних законів. Підбір кольорової гами.

Практична частина: Виготовлення деталей квітів у техніці «мозаїчне плетіння». Оформлення квітки. Виготовлення додаткових елементів. Завершення композиції шляхом оформлення квітів у букет. Декоративне оформлення композиції.

 1. Вишивка бісером (40 год.).

Теоретична частина: Вишивка у бісероплетінні. Техніка вишивання бісером за рахунком. Робота зі схемами вишивок. Особливості підбору кольорів у вишивці. Вишивання. Дотримання композиційних законів. Естетична та художня цінність роботи вишитої своїми руками.

Практична частина: Вишивка бісером картин. Підбір схеми, бісеру за кольором. Оформлення вишитої картини у рамку.

 1. Виготовлення писанок (16 год.).

Теоретична частина: Ручне ткацтво. Ткання бісером за технікою поперечного ткання. Вибір малюнка із сюжетною композицією для писанки. Підбір кольорової гами. Орнаментування верхньої та нижньої частин яйця.

Практична частина Виготовлення писанок різноманітними техніками плетіння, технікою поперечного ткання. Оздоблення писанок квітами, вишивкою.

 1. Аксесуари (20 год.).

Теоретична частина: Історія створення аксесуарів з бісеру. Складання схем для виготовлення аксесуарів. Кольорова гама. Вибір бісеру, рубки, стеклярусу.

Практична частина: Виготовлення кольє «мозаїчним» плетінням по кругу. Плетіння оправи кабошона для кольє. Пришивання фурнітури. Декоративне оформлення виробу.

 1. Виготовлення об'ємної композиції за власним задумом (40 год.).

Теоретична частина: Побудова схеми виробу за власним задумом вихованців. Основні техніки бісероплетіння при виконанні композиції. Правила виконання окремих деталей виробу

Практична частина:. Виготовлення деталей композиції і поєднання їх за сюжетом.

 1. Виготовлення сумочки з бісеру (24 год.).

Теоретична частина: Види сумочок. Способи виготовлення сумочки технікою мозаїка. Виготовлення сумочки однією голкою.

Практична частина. Виготовлення основи для сумочки мозаїчним плетінням. Оздоблення виробу. Пришивання фурнітури.

Оздоблення одягу бісером (34 год.).

Теоретична частина: Народний одяг різних регіонів України. Особливості жіночого одягу. Сучасний одяг вишитий бісером. Підбір малюнка для вишивки бісером.

Практична частина: Вишивка бісером одягу. Виготовлення аксесуарів жіночого одягу та оздоблення їх бісером. Прикрашення народного одягу бісером.

 1. Залікове заняття (2 год.).

Теоретична частина: Підсумки роботи. Творчий звіт вихованців. Відзначення кращих вихованців.
Прогнозований результат
Вихованці мають знати:

 • основи кольорознавства, композиції та види орнаментів;

 • різні техніки виготовлення прикрас із бісеру;

 • прийоми складання орнаментів;

 • основні принципи композиції;

 • способи виготовлення писанок із використанням рубки та бісеру;

 • особливості кругового плетіння бісером;

 • особливості вишивки у бісероплетінні;

 • особливості нанизування бісеру за французькою технікою;

 • види та аксесуари народного одягу;

 • техніку ткання бісером;

 • способи поєднання техніки бісеру з іншими техніками декоративно-прикладного мистецтва (аплікація, в'язання, писанкарство);

 • техніку вишивання бісером;

 • поділ бісерних прикрас на групи за формою та призначенням.


Вихованці повинні вміти:

 • самостійно складати схеми;

 • нанизувати бісер різними способами;

 • виготовляти квіти з бісеру;

 • складати композиції з бісеру;

 • оздоблювати бісером писанки;

 • читати схеми візерунків;

 • складати візерунки;

 • вишивати бісером;

 • виготовляти писанки з використанням рубки та бісеру;

 • виготовляти вироби за французькою технікою;

 • самостійно підбирати кольори для виробу, композиції;

 • оформляти вироби з бісеру;

 • гармонійно поєднувати кольори;

 • оздоблювати бісером одяг;

 • складати різні квіткові композиції та оформляти їх;

 • працювати на верстаті для ткання бісером.


Вихованці мають набути досвіду:

 • складання схем, самостійної роботи над ними;

 • виготовлення композицій з бісеру;

 • виготовлення писанок з використанням рубки та бісеру;

 • оздоблення одягу бісером;

 • виготовлення різних квіткових композицій та їх оформлення;

 • роботи на верстаті для ткання бісером.Використані джерела

 1. Журнали «Бісер»

 2. Журнали «Чудесне мгновения»

 3. Журнали «Рукоделие +»

 4. Чиотти Д. «Бисер»

 5. Ткаченко О. «Бисер»

 6. Котова Н. «Очаровательные цепочки»

 7. Хмара А. «Поделки из бисера»

 8. Трипольский Н. «Фенечки»

 9. Арматанова Е. «Подарки и сувениры из бисера»

 10. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво. —Львів.: Світ, 1992.

 11. Божко Л. Бисер. — М.: Мартин, 2001.

 12. Божко Л. Вироби з бісеру. — М.: Мартин, 2005.

 13. Гашицкая Г. П., Левина О. В. Вишивка бісером. — Ростов-на-Дону: Проф. — Перес, 2001.

 14. Затор Л. Вишивка бісером / Науково-педагогічний журнал. — № 1 (6). — 1998.

 15. Краток О. А., Каркадім К. Г. Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. —К.: Мистецтво, 1991.

 16. Литвинець Є. М. Чарівні візерунки. —К.: 1985.

 17. Ляукіна М. Енциклопедія бісеру. — М.: МАСТпрес, 2004.

 18. Магіна А. Вироби з бісеру. — М.: Експо-Прес, 2002.

 19. Сколотнева Е. І. Бісероплетіння. — СПб.: Золотой век, 2000.

 20. Успенська М. Бісер: крок за кроком. — Харків: Книжковий клуб, 2005.

 21. Шуль Я. М. Орієнтовані програми для гуртків позашкільСкачати 256.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка