Навчально – методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності сумської областіСкачати 160.01 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір160.01 Kb.
ТипПротокол засідання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ – ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ
ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково -

методичної ради Сумського

обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти

від 23.12.2015 № 10
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки Сумської

облдержадміністрації


від 06.01.2016 № 3-ОД


Навчальна програма

з позашкільної освіти «Крок за кроком до здоров’я»

м. Суми – 2015


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма «Крок за кроком до здоров’я» має природничонаукову спрямованість і включає поглиблений рівень засвоєння.

Актуальність програми полягає в тому, що проблема здоров’я підлітків має соціальне значення, тому охорона здовров’я є важливим державним завданням. Залучення дітей до навчально – творчої діяльності в гуртках, робота яких спрямована на формування у вихованців культури здоров’я, забезпечує виховання позитивного ставлення до здорового способу життя, розуміння відповідальності за рівень власного здоров’я.

Педагогічне значення програми обумовлене тим, що програма має на меті розширення у дітей та учнівської молоді знань з гігієни та санітарії , сприяє збереженню і поліпшенню здоров’я.Розроблення навчальної програми « Крок за кроком до здоров’я» обумовлено необхідністю формування у вихованців знань у галузі медицини, умінь і навичок їх використання у процесі життєдіяльності.

Навчальна програма «Крок за кроком до здоров’я» розроблена з урахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.

Навчальна програма побудована за лінійним способом,­ - навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв'язку з ним.

Навчальна програма побудована на засадах особистісно-орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей вихованців.

Новизна програми полягає у створенні оптимальної для віку вихованців моделі основних видів навчально-творчої діяльності в процесі гурткової роботи за медичним профілем.

Навчально-творча діяльність вихованців за програмою спрямована на визначення індивідуальних навчальних маршрутів вихованців з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей, навчальних потреб, рівня розвитку самостійності та креативності.

Навчальна програма спрямована на вихованців середнього і старшого шкільного віку. Кількість дітей у гуртку – до 15 осіб.

Програма передбачає 1 рік навчання.

За основним рівнем  216 год. на рік; 18 год. на тиждень.

Метою програми є формування у вихованців розуміння цінності здоров’я, його значення для активної життєдіяльності.
Основні завдання програми:

- ознайомлення з основами медичних знань;

- формування уявлень про важливість здоров’я, його показники та способи зміцнення;

- навчання навичкам особистої гігієни, правилам безпечної поведінки, запобігання захворюванням;

- формування творчої активності в процесі навчальної діяльності;

Реалізація завдань навчальної програми забезпечується використанням таких методів: переконання – формування впевненості в суспільній корисності освітньо-пізнавальної діяльності в процесі розв’язання навчально-творчих завдань за темами програми; стимулювання – різноманітні форми заохочення та змагання; особистий приклад – діяльність педагога, який має бути взірцем для вихованців гуртка; самопідготовка вихованців – моральне самовдосконалення, самоконтроль.Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, опитування, виконання тестових і контрольних вправ тощо.

Навчально-тематичний план


Назва теми

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

2

-

2

1.Медичні науки

2

4

6

2.Видатні діячі медицини

2

2

4

3.Емпірична медицина

4

4

8

4. Людина

4

4

8

4.1. Кісткова та м’язова система

3

5

8

4.2. Нервова система

4

4

8

4. 3.Система внутрішніх органів

4

4

8

4. 4.Органи чуттів

4

4

8

4. 5. Кров’яна система

3

5

8

5. Гігієна і санітарія

4

4

8

5.1. Гігієна дихання

4

4

8

5.2. Гігієна харчування

4

4

8

5.3. Гігієна шкіри

4

4

8

5.4. Гігієна праці

4

4

8

5.5. Гігієна емоцій та почуттів

2

2

4

6. Травми. Профілактика травм

10

10

20

7. Хвороби, невідкладні стани

10

10

20

7.1. Профілактика захворювань

10

10

20

7.2. Шокові стани


10

10

20

7.3Алергії

10

10

20

8. Підсумок

1

3

4

Разом:

105

111

216ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення із завданнями гуртка. Правила поведінки під час занять.

Практична частина. Інформаційне повідомлення «Здоров’я – це важливо».

1. Медичні науки (6 год.)

Теоретична частина. Медицина, її значення. Галузі медичної науки. Їх значення для здоров’я людини.

Практична частина. Обговорення, порівняння різних галузей медичної науки. Розмірковування про їх значення. Презентація « Медицина на службі здоров’ю».
2. Видатні діячі медицини (4 год.)

Теоретична частина. Видатні діячі медицини. Їх внесок у розвиток медицини, його значення. Клятва Гіппократа

Практична частина. Робота з літературою про діячів медицини. Міні-твір «Що я міг би створити нового для медицини».

3. Емпірична медицина (8 год.)

Теоретична частина. Емпірична медицина. Її значення, використання. Емпіричні методи (вимірювання, порівняння, узагальнення, спостереження тощо).

Практична частина. Робота зі спеціальною літературою.

4. Людина (8 год.)

Теоретична частина. Людина. Анатомія і фізіологія людини. Будова тіла. Статева належність. Етапи життєвого шляху людини (дитинство, юність, зрілість, старість).

Практична частина. Порівняння людини і тварин. Перегляд атласу «Анатомія людини». Замалювання схем. Вправи на визначення частин тіла людини та їх функцій. Ігри для формування уявлень про етапи життєвого шляху людини. Прислів’я та загадки про людину. Творча робота «Автопортрет «Ось який(а) Я».
4.1. Кісткова та м’язева системи (8 год.)

Теоретична частина. Кісткова і м’язова системи. Анатомія кісток і м’язів.

Практична частина. Вимір м’язевої активності за допомогою ручного динамометра. Визначення швидкості реакції людини. Визначення гнучкості хребта. Робота з літературою. Створення повідомлення.
4.2. Нервова система (8 год.)

Теоретична частина. Нервова система. Її будова та функції.

Практична частина. Замалювання рефлекторної дуги, обговорення її значення. Проведення тестів на визначення типу темпераменту. Перегляд фільму. Створення презентації. Екскурсія до музею Сумського медичного коледжу.
4.3. Система внутрішніх органів (8 год.)

Теоретична частина. Дихальна система, травна, серцево – судинна, сечо- видільна, статева.

Практична частина. Підготовка презентацій. Вимірювання артеріального тиску, пульсу, частоти дихання. Замалювання схем щодо проходження та розщеплення їжі в ШКТ. Добовий діурез. Особливості сечо – видільної і статевої системи у людини. Обговорення питань репродуктивного здоров’я.

4.4. Органи чуттів (8 год.)

Теоретична частина. Органи чуття. Їх призначення.

Зір. Око. Призначення зору. Збереження гостроти зору. Захист очей від впливу сонячного світла, комп’ютерного випромінювання.

Слух. Звуки. Вухо – орган слуху. Догляд за вухами. Попередження травм і хвороб, що погіршують слух.

Рот. Ротова порожнина. Як ми відчуваємо смак. Смакові рецептори. Чи все, що смачне, є корисним. Догляд за ротовою порожниною.

Ніс. Як ми відчуваємо запах. Який буває запах. Чисте повітря. Провітрювання приміщень, його значення. Особиста гігієна.Практична частина. Виконання дидактичних ігор-вправ «Приємні й неприємні звуки», «Музика природи», гра «Відгадай на смак», «Корисно шкідливо», «Тихо голосно». Колективна робота «Око бачить, вухо чує, ніс сприймає, рот смакує» (колаж). Ігри та вправи для збереження гостроти зору, запобігання втоми очей.

4.5. Кровоносна система (8 год.)

Теоретична частина. Кров. Її значення і склад. Кровоносна система людини. Серцева діяльність. Групи крові.

Практична частина. Визначення груп крові та резус – фактору. Замалювання схем. Визначення великих артеріальних судин. Прощупування пульсації.
5. Гігієна і санітарія (8 год.)

Теоретична частина. Гігієна. Виникнення і розвиток санітарно - гігієнічної культури. Санітарно - гігієнічна наука Стародавньої Греції, Риму. Санітарно - гігієнічна наука Стародавнього Сходу, середньовіччя. Санітарно - гігієнічна культура України. Сучасний стан науки.

Практична частина. Проджект : « Навіщо нам потрібна гігієна». Робота зі спеціальною літературою. Перегляд фільму. Доповідь про стародавні вчення.

5.1. Гігієна дихання (8 год.)

Теоретична частина. Профілактика порушень функцій органів дихальної системи. Гострі респіраторні захворювання, їх попередження і перша допомога. Функції дихальних м’язів , їх тренування. Гігієна повітря . Температура, вологість, хімічний склад повітря у приміщенні. Гігієна голосового апарату. Попередження ушкоджень голосового апарату.

Практична частина. Виготовлення ватно – марлевої пов’язки ( маски). Визначення температури, вологості повітря в приміщенні. Вправи на формування черевного дихання.
5.2. Гігієна харчування (8 год.)

Теоретична частина. Харчування людини, його значення. Калорійність продуктів. Норми харчування для дітей і дорослих. Зберігання харчових продуктів, вимоги до цього. Харчові отруєння. Заходи профілактики і першої допомоги під час харчових отруєнь. Інфекційні, неінфекційні захворювання шлунково - кишкового тракту. Гельмінтози. Режим харчування. Гідробаланс людини. Гігієна питної води. Корисна і шкідлива їжа. Раціональне харчування. Вітаміни, їх значення.
Практична частина. Складання добового меню харчування. Презентація на тему « Шкідлива їжа». Доповідь « Заходи боротьби з гельмінтозами». Дидактичні ігри та вправи «Їстівне – неїстівне», «Корисне – шкідливе», «Прогулянка лісом». Колективна робота складання меню до «Святкового столу».

5.3. Гігієна шкіри ( 8 год. )

Теоретична частина. Шкіра. Захворювання шкіри. Догляд за шкірою. Теплорегуляція, її значення для здорового організму. Одяг і взуття, їх гігієна. Профілактика захворювань шкіри.

Практична частина. Дослідницька робота: « Визначення типів шкіри на різних ділянках обличчя». Визначення свого фенотипу шкіри. Перегляд фільму. Підготовка рефератів, повідомлень тощо.
5.4. Гігієна праці (8 год.)

Теоретична частина. Фізична і розумова праця. Працездатність. Динаміка працездатності. Гігієна навчальної праці.

Практична частина. Сон, його значення для людини. Фази сну. Культура відпочинку. Екскурсія « Чергування праці та відпочинку». Розроблення режиму дня. Колаж : « Мій улюблений сон». Презентація : « Мій робочий день». Вирахування фізичного і розумового навантаження. Робота з інтернет джерелом.
5.5 Гігієна емоцій та почуттів (4 год.)

Теоретична частина. Емоції. Почуття. Настрій людини, його прояви. Правила поведінки в колективі. Негативні і позитивні емоції.

Практична частина. Ігри та вправи для формування умінь розрізняти емоції, адекватно реагувати на них. Вправи з психогімнастики. Вправи для зменшення напруження з використанням терапії піском. Колективна робота «Як святкувати день сміху».
6.Травми. Профілактика травматизму ( 20 год. )

Теоретична частина. Травми. Види травм. Причини травм, їх запобігання. Заходи щодо профілактики та уникнення травматизму.

Практична частина. Засоби обробки ран. Перегляд, обговорення відеоматеріалів про безпеку в громадському наземному транспорті, літаку, потязі, метро. Правила безпечної поведінки з тваринами. Поведінка людей в екстремальних ситуаціях криміногенного характеру. Використання звичайних речей у надзвичайній ситуації. Склад аптечки. Виконання самостійної роботи. Перегляд фільму. Рольова гра « Надання долікарської допомоги».
7. Хвороби та невідкладні стани ( 20 год.)

Теоретична частина. Хвороби, їх види. Засоби лікування хвороб.

Невідкладні стани. Долікарська допомога. Інфаркт міокарда, стенокардія, бронхіальна астма, гіпер та гіпо глікемічна коми, гіпертонічний криз та анафілактичний шок. Долікарська допомога при цих станах.Практична частина. Рольова гра « Надання долікарської допомоги». Ознайомлення з вимогами до надання долікарської допомоги. Виконання вправ на формування навичок надання долікарської допомоги. Аптечка, її призначення. Склад аптечки.

7.1. Профілактика захворювань (20 год.)

Теоретична частина . Профілактика захворювань. Засоби, методи, хімічні речовини, апаратура, тренажери.

Фізіотерапія : загартування, гірудотерапія, фітотерапія, гідротерапія, балеотерапія тощо.Практична частина. Екскурсія до фізкультурно – лікарського диспансеру. Створення презентації. Підготовка доповіді. Виступ з повідомленням. Обговорення питань щодо покращення імунної системи людини.
7.2. Шокові стани. (20 год.)

Теоретична частина. Шок. Кардіогенний, травматичний, гіповолемічний, інфекційно – токсичний шоки.

Практична частина. Уміння відрязняти різні типи шоків. Перегляд презентації. Перша медична допомога при шоках.
7.3. Алергія (20 год.)

Теоретична частина. Алергія. Етіологія алергії . Запобігання алергічним реакціям. Долікарська допомога при кропив’янці , набряку Квінке та анафілактичному шоці.

Практична частина. Перегляд презентації.
8. Підсумок (4 год.)

Практична частина. Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Змагання за участі вихованців, їхніх батьків, педагогів закладу. Проведення кінцевого міні заліку у вигляді тестів та ігор. Екскурсія до краєзнавчого музею. Вікторини.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

- поняття « санітарії» та « гігієни» як профілактичної галузі медицини;

- поняття « здоровий спосіб життя»;

- способи зберігання здовров’я;

-основи гігієнічних знань.
Вихованці мають уміти:

- відрізняти хвороби;

- надавати долікарську допомогу;

- виявляти невідкладні стани.


Вихованці мають набути досвіду:

-самостійно працювати із довідниками і науково – популярною літературою;

-застосовувати отримані знання і вміння у повсякденному житті;

-надавати долікарську допомогу.


Способи визначення результативності реалізації даної програми є: організація і проведення тестування, анкетування, опитування. Форми підведення підсумків реалізації даної програми є: залік, захист дослідницьких робіт, участь у конкурсах.

Орієнтовний перелік обладнання№ з/п

Найменування обладнання

Кількість

1.

Комп'ютер

1

2.

Мультимедійний проектор

1

3.

Накопичувач ГЇ8В РІазп-оМуе

1

4.

Компаси
5.

АптечкаКанцелярські приладдя
6.

Папір

За потребою

7.

Олівці

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  1. Булич Е.Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології / Е. Г. Булич, І. В. Муравов. – К. : 1997. – 224 с.

  2. Внутрішня медицина : підручник : у 3-х т. – Т. 1 / За ред. К. М. Амосової.  – К. : Медицина, 2008. – 1056 с.

  3. Діагностика та лікування захворювань системи крові / А. С. Свінціцький, С. А. Гусєва, С. В. Скрипниченко, І. О. Родіонова. – К. : Медкнига, 2011. – 336 с.

  4. Передерій В.Г. Основи внутрішньої медицини : підручник : у 3-х т. – Т. 1 / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 636 с.

  5. Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини : підручник : у 3-х т. – Т. 2 / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 781 с.

  6. Практикум з внутрішньої медицини. Гематологія. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2010. – 136 с.

  7. Рациональная диагностика и фармакотерапія заболеваний внутренних органов : справочник врача «Семейный врач, терапевт» / под ред. О. Я. Бабака. – 2-е изд., доп. – К. : Здоровье Украины, 2011 – 615 с.Скачати 160.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка