Наказ №62- од про проведення науково практичної конференції " Біологія І фізика навколо тебе"Скачати 63.64 Kb.
Дата конвертації24.06.2019
Розмір63.64 Kb.
ТипНаказ
ПУТИВЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ


20.02.2015 м. Путивль № 62- ОД


Про проведення науково-

практичної конференції

Біологія і фізика навколотебе”
Відповідно до Положення про науково-практичну конференцію проридничо - математичного напряму, затвердженого наказом відділу освіти від 20.02.2008 №67 «Про проведення науково-практичної конференції природничо-математичного напряму» та з метою виявлення дітей, що мають схильність до наукової діяльності, їхньої підтримки та заохочення до науково - дослідницької діяльності, громадського визнання результатів учнівської діяльності

Н А К А З У Ю:


1.Провести науково-практичну конференцію у номінації “Біологія і фізика навколо тебе” 08 квітня 2015 року на базі Путивльської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Г.Я.Базими.

2.Затвердити склад оргкомітету (додаток 1).

3.Районному методичному кабінету забезпечити організацію та проведення науково-практичної конференції відповідно до Положення.

4.Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів району:

4.1.Організувати участь учнів у науково-практичній конференції.

4.2.Призначити наукового керівника для кожного учня-учасника конференції.

4.3.Заявки на участь у районній науково-практичній конференції подати до 03 квітня 2015 року.

5.Директору Путивльської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Г.Я.Базими Скоробогатій Л.В. забезпечити необхідні умови для проведення конференції.

6.Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача РМК Сахно О.І.
Тимчасово виконуючий обов’язки

начальника відділу освіти Путивльської

районної державної адміністрації М.П. Бокатов

Шубіна, 5 47 67


Додаток № 1

до наказу відділу освіти,

молоді та спорту

Путивльської РДА

20.02.2015 №62-ОД

Склад оргкомітету


 1. Чернякова Т.М. – завідувач відділу дошкільної, загальної середньої освіти відділу освіти, молоді та спорту

 2. Сахно О.І. – завідувач РМК

 3. Гаврикова Н.М. – методист РМК

 4. Шубіна Н.І. – методист РМК


Тимчасово виконуючий обов’язки

начальника відділу освіти Путивльської

районної державної адміністрації М.П. Бокатов

Додаток № 2

до наказу відділу освіти,

молоді та спорту

Путивльської РДА

20.02.2015 №62-ОДП О Л О Ж Е Н Н Я

про районну науково-практичну конференцію

природничо -математичного напрямку
Загальні положення
Науково - практична конференція проводиться один раз на рік з метою пропаганди наукових знань, професійної орієнтації і залучення учнів до наукової творчості і дослідницької роботи в позаурочний час під керівництвом педагогів.

Мета конференції
- створення умов для розвитку креативності, самостійності мислення, навичок володіння предметом, дослідження;

- залучення уваги суспільства до проблем розвитку інтелектуального потенціалу молоді.Задачі конференції:

- виявлення талановитих школярів, що проявляють зацікавленість до науково - дослідницької діяльності;

- залучення учнів до пошуково - дослідницької діяльності, рішення задач, які мають практичне значення для розвитку наукового потенціалу;

- демонстрація і пропаганда кращих досліджень учнів, досвіду роботи навчальних закладів по організації навчальної науково-дослідницької діяльності.Керівництво Конференцією

Організаторами Конференції є: • районний методичний кабінет;

 • керівники районних методичних об’єднань учителів природничо – математичного циклу.

Традиційно Конференція проводиться під час весняних канікул.

Учасники Конференції:

Учасниками Конференції можуть бути школярі 7-11 класів.


Вимоги до змісту та оформлення доповіді.

(реферата)

Вимоги до змісту і оформлення доповіді (реферату) відповідають традиційним стандартним описам результатів наукових досліджень.

Для участі в Конференції учні повинні представити дослідницьку роботу у вигляді доповіді (реферата), за бажанням можна додати комп’ютерну презентацію.

Робота, подана на експертизу, повинна мати характер дослідження, центром якого є актуальна проблема, що має практичне значення.

Наукова робота повинна мати наступну структуру:


 1. Титульний листок

 2. Зміст

 3. Вступ

 4. Основну частину

 5. Заключення

 6. Список літератури

 7. Додатки


Титульний листок оформляється наступним чином:

 • назва навчального закладу;

 • назва роботи, її вид (доповідь, реферат);

 • найменування номінації;

 • інформація про автора (прізвище, ім’я, клас);

 • інформація про керівника або консультанта (прізвище, ім’я,

по- батькові, посада);

 • рік написання роботи.

Вступ повинен включати в себе формування постановки проблеми,

відтворювати актуальність теми, визначення мети і задачі, поставлені перед виконавцем роботи, ступінь вивченості даного питання, опис власного досвіду роботи в рішенні визначеної проблеми.

Основна частина повинна нести інформацію, що зібрана та опрацьована дослідником, а саме: опис основних фактів, що розглядаються, характеристику методів рішення проблеми, порівняння відомих автору раніше існуючих і запропонованих методів рішення, обґрунтування обраного варіанту рішення (ефективність, точність, простота, наочність, практична значимість і т.п.)

В заключенні у лаконічному виді формулюються висновки і результати, отримані автором, напрямок подальшого дослідження та пропозиції щодо можливого практичного використання результатів досліджень.

В список використаних джерел заносяться публікації, видання і джерела, використані автором.
Вимоги до оформлення доповіді

Текст доповіді друкується на стандартних сторінках білого паперу формату А4. Шрифт - Tіmеs New Roman -12 пт, міжрядковий інтервал -1,5. Поля: зліва -25 мм, справа -10 мм, знизу і зверху -20 мм. Допустимо рукописне оформлення окремих фрагментів (формули, креслення і т.д.), які виконуються чорною пастою. Текст доповіді – не більше 10 сторінок (не враховуючи титульного аркуша).

Додатки можуть займати до 5 додаткових сторінок. Додатки повинні бути пронумеровані і мати заголовки. В тесті доповіді автор повинен на них посилатися. Доповідь і додатки з’єднуються разом з титульним листом.

Оцінка представлених матеріалів

Експерти оцінюють кожну роботу за наступними критеріями: • актуальність теми;

 • відповідність змісту сформульованої теми, постановка мети і задачі;

 • наукова аргументація роботи, різноманітність методів досліджень;

 • практична значимість;

 • оригінальність рішення проблеми;

 • логічність побудови роботи;

 • рівень самостійності;

 • відповідність висновків отриманим результатом;

 • культура оформлення роботи, додатків.


Технологія проведення Конференції

Робота Конференції передбачає публічні виступи учасників за результатами власних досліджень за напрямками, що чергуються по роках: • «Географія навколо тебе»

«Інформатика навколо тебе»

 • «Біологія навколо тебе»

 • «Фізика навколо тебе»

 • «Хімія навколо тебе»

 • «Математика навколо тебе»

В день захисту доповіді (реферата) представляються в усній формі або у вигляді комп’ютерної презентації Роwer Роіnt) на засіданні предметних напрямків. На виступ для представлення своєї роботи учаснику дається 5-7 хв., на обговорення – до 2 хв. Учасникам Конференції необхідно мати при собі друкований екземпляр тексту своєї доповіді.
Журі оцінює виступи учасників та їх відповіді на запитання за наступними критеріями:

 • логічність виступу;

 • використання наочностей;

 • культура мовлення;

 • компетентність доповідача;

 • культура мовлення при відповідях на запитання.


Підведення підсумків Конференції:

Після закінчення роботи журі виносить рішення, які протоколюються, підписуються, учасники Конференції нагороджуються дипломами.Підсумки Конференції узагальнюються наказом відділу освіти.
Тимчасово виконуючий обов’язки

начальника відділу освіти Путивльської

районної державної адміністрації М.П. Бокатов
Скачати 63.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка