Наказ №41 Про створення комісії по перевірці об’єктивності виставлення оцінок до свідоцтв та книг обліку видачі свідоцтвСторінка1/5
Дата конвертації25.06.2019
Розмір1.05 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5
ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

06.05.2015 № 41
Про створення комісії по перевірці

об’єктивності виставлення оцінок

до свідоцтв та книг обліку видачі

свідоцтв
З метою дотримання вимог, що зазначені у листі Міністерства освіти і науки України від 28.04.12 № 1/9-326 «Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту», під час розрахунків середнього балу свідоцтв випускників 9 – го класу, здійснення відповідних записів у додатках до свідоцтв, шкільній документації (книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту, особові справи учнів, класні журнали), об’єктивності виставлення у додатки до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9-го класу відповідно до отриманих ними підсумкових балів (річне оцінювання, державна підсумкова атестація, середній бал свідоцтва), недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів    1. НАКАЗУЮ:


1.Створити комісію по перевірці об’єктивності виставлення оцінок до свідоцтв та книг обліку видачі свідоцтв у складі:

Голова комісії: Ющук Н.М. – голова ради школи

Члени комісі: Саніна Ю.І. – голова ПК;

Гура О.В. - представник від батьків випускників

9 класу;

Богдан В.О.- голова ШМО вчителів початкових класів;    1. Кощей Л.А. – заступник директора з ВР.

2.Членам комісії перевірити правильність виставлення оцінок випускникам

3. Контроль за викнанням наказу залишаю за собою


Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 06.05.2015 р. № 41 ознайомлені:

Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Саніна Ю.І.Гура О.І.Ющук Н.М.Богдан В.О.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

15.05.2015 № 42


Про організацію обліку дітей

дошкільного віку, що мешкають

на території обслуговування

Хатнянської ЗОШ І-ІІІ ст.
На виконання законів України «Про освіту», статті 19 «Про дошкільну освіту», статті 32 «Про місцеве самоврядування», статей 6, 22 «Про місцеві державні адміністрації», листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.07 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», наказу відділу освіти від 06.05.2015 № 121 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території Великобурлуцького району», з метою забезпечення якісного обліку дітей дошкільного віку району, для прогнозування мережі груп дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити координацію та організаційно-методичні заходи щодо обліку

дітей дошкільного віку.

З 15.05.2015 по 30.09.2015


  1. Призначити відповідальною за проведення обліку дітей дошкільного віку, які проживають на закріпленій за школою території, заступника директора з ВР Кощей Л.А. .

3. Створити робочу групу з обліку дітей дошкільного віку у складі:

Кощей Л.А.- заступника директора з виховної роботи;

Бессмертного Ю.В.-заступника директора з навчально-виховної роботи;

Бондар В.В.-вчителя початкових класів.

4. Робочій групі з обліку дітей дошкільного віку:

4.1.Скласти списки дітей дошкільного віку на підставі документів первинного обліку громадян, що зберігаються в органах місцевого самоврядування.

З 15.06.2015 по 15.08.2015

4.2. Уточнити списки дітей дошкільного віку, які не перебувають на первинному обліку, але проживають на даній території, безпосередньо за місцем проживання дітей. З 15.08.2015 по 15.09.2015

4.3. Надати до відділу освіти уточнені списки дітей дошкільного віку (прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою) з обов’язковою приміткою про різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти (дошкільний навчальний заклад або дошкільна група при навчально-виховному комплексі, короткотривале перебування в дошкільному навчальному закладі або навчально-виховному комплексі, групи при загальноосвітньому навчальному закладі, соціально-педагогічний патронат тощо) (Додаток 1), персоніфікований банк даних дітей дошкільного віку (Додаток 2), інформацію про загальну кількість дитячого населення від 0 до 6 років (Додаток 3), інформацію про форми здобуття дітьми дошкільної освіти (Додаток 4), реєстр дітей старшого дошкільного віку (Додаток 5).

Вищевказані документи подавати в паперовому та електронному варіантах. До 20.09.2015

4.4. Проводити роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників та населення з питання обліку дітей дошкільного віку.

Постійно

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 15.05.2015 р. № 42 ознайомлені:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Кощей Л.А.Бессмертний Ю.В.Бондр В.В.Додаток 1

до наказу від 15.05.2015 № 42

Область: Харківська

Район: Великобурлуцький

Населений пункт: __________

Навчальний заклад: _________ Великобурлуцького району Харківської області

Територія обслуговування ЗНЗ (ДНЗ): __________ сільська рада Великобурлуцького району Харківської області


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому ______сільської ради

від ______ № _______

______________ ПІБ(голови сіл./сел. ради)


Список дітей дошкільного віку, які проживають на території _____________2015 року народження.

№ з/п

П І Б

дитини


Стать

Дата народження

Сільська (селищна) рада

Домашня адреса

Форма здобуття дошкільної освіти (дошкільний навчальний заклад / дошкільна група навчально-виховного комплексу, короткотривале перебування, групи при загальноосвітньому навчальному закладі, соціально-педагогічний патронат тощо)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1.


Примітка: списки дітей дошкільного віку повинні бути затверджені окремо за роками народження. До списків дітей дошкільного віку обов’язково внести дітей дошкільного віку, які проживають, але не прописані на даній території обслуговування.

Додаток 2

до наказу від 15.05.2015 № 42
Персоніфікований банк даних дітей дошкільного віку


№ з/п

П І Б дитини

Стать

Дата народження

Сільська (селищна) рада

Домашня адреса

Форма здобуття дошкільної освіти

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

20 15 рік народження

2014 рік народження


Примітка: банк даних дітей дошкільного віку за роками народження.

Додаток 3 до наказу від 15.05.2015 № 42

Загальна кількість дитячого населення від 0 до 6 років

у _____________________ станом на 30.09.2015 року
Роки народження

Всього дітей

У тому числі

Всього відвідують ДНЗ

% охоплення

У тому числі

Всього не відвідують ДНЗ

У тому числімісто

село

місто

село

місто

село

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20152014


Керівник навчального закладу ___________________________________

Додаток 4 до наказу від 15.05.2015 № 42

Форми здобуття дошкільної освіти

у _____________________________________ станом на 30.09.2015


Рік народження

Охоплено дітей дошкільною освітою

У тому числі

всього

%

Охоплено ДНЗ (НВК)

Охоплено різними формами

Групи при ЗОШ

Групи при ПНЗ

Соц.-пед. патронат

Приватні групи фізичних осіб

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009

(з 01.09.)2010

2011

2012

2013

2014

2015

Керівник навчального закладу ___________________________


Додаток 5 до наказу від 15.05.2015 № 42


Реєстр дітей старшого дошкільного віку

у _________________________________________
№ з/п

ПІБ дитини

ПІБ батьків

Домашня адреса

Дата народження

Форма здобуття дошкільної освіти (дошкільний навчальний заклад / дошкільна група навчально-виховного комплексу, короткотривале перебування, групи при загальноосвітньому навчальному закладі, соціально-педагогічний патронат тощо)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Примітка: до реєстру дітей старшого дошкільного віку заносяться дані про дітей, яким на 1 вересня 2015 року виповниться 6 років

Керівник навчального закладу __________________________________ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
22.05.2015 № 43
Про затвердження робочого навчального плану

школи на 2015/2016 навчальний рік
На виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, листа Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2015 року № 1/9-253 “Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загально-освітніх навчальних закладів” та з метою забезпечення належної підготовки до початку нового навчального року,
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з НВР Бессмертному Ю.В.:

1.1. Організувати роботу щодо підготовки робочого навчального плану на 2015/2016 навчальний рік відповідно до вимог листа Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2015 року № 1/9-253 “Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загально-освітніх навчальних закладів”, науково-методичних рекомендації про добір та якісне використання у навчально-виховному процесі навчальних програм варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності Харківської області у 2015/2016 навчальному році

1.2. При складанні робочого навчального плану забезпечити дотриман-ня вимог Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітнього навчального закладу та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження школярів.

1.3. Забезпечити необхідні умови щодо реалізації у повному обсязі інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану загально-освітнього навчального закладу.

1.4. Не допускати використання у навчальному процесі програм, що не мають грифа Міністерства освіти і науки України.

1.5. Встановити дієвий контроль за обсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку.

1.6. Навчальні заняття організувати за семестровою системою.

1.7. Вручення документів про освіту орієнтовно провести для випускників 9-х класів – 8-9 червня, 11-х класів – 28-29 травня .

1.8. Впродовж навчального року забезпечити проведення канікул. Взяти до уваги, що з урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул.

1.9. Надати методичному кабінету відділу освіти Великобурлуцької РДА робочий навчальний план школи на 2015/2016 навчальний рік для проведення експертизи.

1.10. Затвердити робочий навчальний план школи до 25 серпня 2015 року.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Бессмертного Ю.В.Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 22.05.2015 № 43 ознайомлений:Прізвище та ініціали

Дата ознайомлення з наказом

Підпис

Бессмертний Ю.В.


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
27.05.2015 № 44
Про результати перевірки

техніки читання молодших

школярів
У травні 2015 року проводилася перевірка техніки читання учнів

2, 4 класів.

Метою перевірки було перевірити наявність базових знань з читання.

Перевірка здійснювалась заступником директора з навчально-виховної роботи Бессмертним Ю.В. Метою перевірки був контроль за нормативною швидкістю та якістю читання. До уваги бралися виразність читання та вміння переказати прочитаний текст.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка