На одній зі стін древнього монастиря в Англії був написСкачати 236.94 Kb.
Дата конвертації11.01.2018
Розмір236.94 Kb.
ТипУрок

Анотація

На одній зі стін древнього монастиря в Англії був напис: «Бачення без завдань залишається лише мрією. Завдання без бачення - важка, нудна праця. Бачення та завдання - це надія світу». У своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа – сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію).

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи.

Я.Коменський у своїй праці “Велика дидактика”писав: «...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями...».Що дає вчителю мови і літератури використання інформаційно - комунікативних технологій?

  • Економія часу на уроці;

  • Глибину занурення в матеріал;

  • Детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми;

  • Можливість одночасно використовувати аудіо, відео, мультимедіа;

  • Значне підвищення рівня використання наочності на занятті;

  • Удосконалення управління уроком;

  • Якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;

  • Активізація розумової діяльності;

  • Постійне застосовування ігрових прийомів тощо.

Мультимедійний супровід уроків української мови у 6 класі

Диск містить:
- 83* анімовані мультимедійні презентації до уроків курсу «Українська мова. 6 клас» у форматі Microsoft PowerPoint (ppt);
- календарне планування до курсу «Українська мова. 6 клас».


ЗМІСТ

І семестр

Урок 1. Багатство й краса української мови* .

Урок 2. Розвиток зв’язного мовлення №1. Повторення вивченого про мову й мовлення. Ситуація спілкування. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

Урок 3. Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення. Просте речення.

Уроки 4-5. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні* .

Уроки 6-7. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні. Пряма мова. Діалог *.

Уроки 8-9. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ*.

Урок 10. Розвиток зв’язного мовлення №2. Повторення відомостей про стилі й типи мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення*.

Урок 11. Контрольна робота № 1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого.

Лексикологія. Фразеологія

Урок 12. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови*.

Урок 13. Вимова й правопис слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів*.

Уроки 14-15. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми, пароніми*.

Урок 16. Розвиток зв’язного мовлення №3. Особливості опису приміщення. Усний переказ (докладний або вибірковий) розповідного тексту з елементами опису приміщення.

Урок 17. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, офіційно-ділова лексика*.

Урок 18. Групи слів за вживанням: професійні слова й терміни*.

Урок 19. Діалектні слова. Просторічні слова*.

Уроки 20-21. Розвиток зв’язного мовлення № 4-5. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення *.

Урок 22. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником*.

Урок 23. Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у художньому творі*.

Урок 24. Розвиток зв’язного мовлення № 6. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі*.

Урок 25. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів*.

Урок 26. Фразеологізми в ролі членів речення. Складання діалогів*.

Урок 27. Розвиток зв’язного мовлення № 7. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі*.

Урок 28. Контрольна робота № 2(тест). Лексикологія. Фразеологія.

Словотвір. Орфографія

Урок 29. Змінювання й творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова*.

Урок 30. Основні способи словотворення.

Урок 31. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова*.

Урок 32. Розвиток зв’язного мовлення № 8. Особливості будови опису природи. Усний вибірковий переказ розповідного тексту, що містить опис природи*.

Урок 33. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)*.

Урок 34. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий) .

Урок 35. Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із буквосполученням –чн- (-шн-).

Уроки 36-37. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів*.

Урок 38. Творення складноскорочених слів. Правопис складноскорочених слів*.

Урок 39. Контрольна робота № 3(тест). Словотвір. Орфографія. Контрольне читання мовчки.

Уроки 40-41. Розвиток зв’язного мовлення № 9-10. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

Морфологія. Орфографія

Урок 42. Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови*.

Урок 43. Розвиток зв’язного мовлення №11. Аналіз контрольного переказу.

Іменник

Урок 44. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль*.

Урок 45. Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні. Велика буква і лапки у власних назвах*.

Урок 46. Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду*.

Урок 47. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини*.

Урок 48. Відмінки іменників, їх значення. Відмінювання іменників*.

Урок 49. Поділ іменників на відміни й групи*.

Уроки 50-51. Відмінювання іменників І відміни. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

Уроки 52-53. Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку*.

Урок 54. Контрольна диктант.

Урок 55. Відмінювання іменників ІІІ відміни*.

Урок 56. Відмінювання іменників ІV відміни*.

Урок 57. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників*.

Урок 58. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини*.

Урок 59. Контрольна робота №4 (тест). Іменник. Відмінювання іменників.

Урок 60. Розвиток зв’язного мовлення №12. Ділові папери. Складання плану роботи*.

ІІ семестр

Урок 61. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Особливості написання іменників у кличному відмінку*.

Урок 62. Не з іменниками.

Урок 63. Правопис складних іменників*.

Урок 64. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»*.

Урок 65. Контрольна робота (тест 5). Іменник.

Урок 66. Розвиток зв’язного мовлення 13. Усний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі*.

Урок 67. Розвиток зв’язного мовлення 14. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі*.

Прикметник

Урок 68. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль*.

Урок 69. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу*.

Урок 70. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення*

Урок 71. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп*

Урок 72. Повні й короткі форми прикметників*.

Урок 73. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники*.

Урок 74. Самостійна робота. Групи прикметників за значенням, відмінювання прикметників*.

Урок 75. Правопис прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

Урок 76. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-*.

Урок 77. Тренувальні вправи. Морфологічний розбір прикметника*.

Урок 78. Написання не з прикметниками*.

Урок 79. Написання -н-, -нн- у прикметниках*.

Урок 80. Розвиток зв’язного мовлення15. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей*.

Урок 81. Написання складних прикметників разом і через дефіс*.

Урок 82. Написання прізвищ прикметникової форми*.

Урок 83. Розвиток зв’язного мовлення16. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням*.

Урок 84. Розвиток зв’язного мовлення17. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням*.

Урок 85. Узагальнення вивченого про прикметник*.

Урок 86. Контрольна робота (тест 6). Прикметник. Контрольне аудіювання.

Урок 87. Розвиток зв’язного мовлення18. Твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі (усно)*.

Урок 88. Розвиток зв’язного мовлення19. Твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі (письмово)* .

Числівник

Урок 89. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль*.

Урок 90. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

Урок 91. Числівники прості, складні й складені.

Урок 92. Розвиток зв’язного мовлення20. Твір-оповідання на основі побаченого*.

Урок 93. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа*

Урок 94. Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках*.

Урок 95. Розвиток зв’язного мовлення21. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі*.

Урок 96. Відмінювання кількісних числівників. Роздільне написання складених числівників

Урок 97. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний*.

Урок 98. Розвиток зв’язного мовлення21. Аналіз помилок, допущених творі.

Урок 99. Уживання числівників на позначення дат, часу (годин)*.

Урок 100. Узагальнення вивченого з розділу «Числівник».

Урок 101. Контрольна робота (тест 7). Числівник.

Займенник

Урок 102. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль*.

Урок 103. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний*.

Урок 104. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання.

Уроки 105 -106. Розвиток зв’язного мовлення23-24. Контрольний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі*.

Урок 107. Заперечні й неозначені займенники. Написання разом і через дефіс заперечних і неозначених займенників. Написання займенників із прийменниками окремо*.

Урок 108. Розвиток зв’язного мовлення25. Аналіз помилок, допущених у контрольному творі*.

Урок 109. Присвійні займенники*.

Урок 110. Вказівні й означальні займенники*.

Урок 111. Тренувальні вправи. Морфологічний розбір займенника.

Урок 112. Розвиток зв’язного мовлення26. Виразне читання вголос текстів, що належать до різних жанрів мовлення.

Урок 113. Узагальнення вивченого про займенник*.

Урок 114. Контрольна робота (тест 8). Займенник.

Повторення в кінці року

Урок 115. Лексикологія.

Урок 116. Контрольна робота (диктант).

Урок 117. Словотвір й орфографія.

Урок 118. Морфологія й орфографія.

Уроки 119-120. Морфологія й орфографія.

Уроки 121-122. Повторення вивченого. Захист учнівських проектів.

Мультимедійний супровід уроків української літератури у 6 класі

Диск містить:
- 47* анімованих мультимедійних презентацій до уроків курсу «Українська література. 6 клас» у форматі Microsoft PowerPoint (ppt);
- календарне планування до курсу «Українська література. 6 клас».


ЗМІСТ

І семестр

Урок 1. ВСТУП. Книжка в житті людини. Особливості процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту*.

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Урок 2. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

Теорія літератури: народна пісня*.

Урок 3. Пісні весняного циклу. Веснянки «Ой весна, весна – днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець»*.

Урок 4. Пісні літнього циклу. Русальні пісні «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору». Купальські пісні «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!»*.

Урок 5. Пісні літнього циклу. Жниварські пісні «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька»*.

Урок 6. Пісні зимового циклу. Колядки і щедрівки. «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка».

Теорія літератури: Анафора, повтор (рефрен) *.

Урок 7. Народні колискові пісні «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать».

Теорія літератури: колискова*.

Урок 8. Розвиток мовлення №1 (письмово). Письмовий твір-розповідь «Пісня — душа народу»*.

Урок 9. Позакласне читання №1. Фольклорне свято. Загадково прекрасна і славна давнина України.

Урок 11. Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна…» П.Чубинського і М. Вербицького.

Теорія літератури: пісня-гімн*.

Урок 12. Зв'язок Легенди про дівчину-Україну з «Молитвою» О.Кониського й М.Лисенка – духовним гімном України*.

Урок 13. «Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха – пісня, що стала народною*.

Урок 14. Література рідного краю №1. «Авторські пісні, що стали народними». О.Шевченко «Пісня про Бородянку»*.

Урок 15. Контрольна робота № 1 «Усна народна творчість, пісні літературного походження» (Літературний диктант).

Урок 16. Микола Вороний. Короткі відомості про письменника. Патріотичне почуття й толерантне ставлення до інших народів у поемі М. Вороного «Євшан-зілля»*.

Урок 17. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини.

Теорія літератури: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема*.

Урок 18. Тарас Шевченко в Петербурзі. Козацька доля у вірші «Думка» («Тече вода в синє море…»). Специфіка ліричних творів.

Урок 19. Виразне читання творів Т. Шевченка.

Урок 20. Розвиток мовлення №2 ( усно). Бесіда за картиною Л.Жемчужникова «Кобзар на шляху»*.

Урок 21. Володимир Рутківський. Короткі відомості про письменника. Історико - пригодницька трилогія «Джури». Повість «Джури козака Швайки». Розповідь про легендарне козацтво*.

Урок 22. Доля підлітків Санька та Грицика в умовах боротьби українського народу з ворогами*.

Урок 23. Пилип Швайка – втілення національного характеру*.

Урок 24. Контрольна робота № 2 «Твори М. Вороного, Т. Шевченка, В. Рутківського (тест).

Урок 25. Позакласне читання №2. Оксана Сенатович «Малий Віз»*.

Я І СВІТ

Урок 26. Леся Українка. Дитинство поетеси, її мужність, талановитість. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ у поезіях «Мрії», «Як дитиною, бувало…»*.

Урок 27. Зображення краси рідного краю в поезії «Тиша морська»*.

Урок 28. Володимир Винниченко. Цікавий епізод із дитинства письменника. «Федько-халамидник» ― художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди*.

Урок 29. Стосунки однолітків в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник».

Урок 30. Щедрий на добро внутрішній світ Федька, протиставлення йому Толі.

Теорія літератури: головний герой, другорядні герої.

Урок 31. Виразне читання найяскравіших моментів повісті В. Винниченка «Федько-халамидник» (напам’ять).

Урок 31. Контрольна робота № 3 Контрольний класний твір – роздум «Краса людської душі» (за оповіданням В.Винниченка «Федько-халамидник»).

ІІ семестр

Урок 32. Позакласне читання №3. В.Винниченко «Кумедія з Костем»*.

Урок 33. Література рідного краю №2. Неповторний світ дитинства в поезіях Валентини Камінчук*.

Урок 34. Станіслав Чернілевський. Короткі відомості про письменника. Любов, доброта, висока духовність у віршах «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…».

Теорія літератури: віршові розміри ямб, хорей*.

Урок 35. Ірина Жиленко. Короткі відомості про поетесу. Протиставлення своєрідності, неповторності й сірості та буденності в поезії «Жар-птиця»*.

Урок 36. Роздуми про доброту, красу й людське щастя у вірші «Підкова»; світ дитинства − вічне джерело мрій і фантазій у творі «Гном у буфеті»*.

Урок 37. Емма Андієвська – письменниця-емігрантка. Толерантне ставлення до інших, прагнення гармонії зі світом у «Казці про яян»*.

Урок 38. Порушення питань моралі, дружби, сили слова у притчі «Говорюща риба». Прихований повчальний зміст творів Е. Андієвської*.

Урок 39. Ознаки притчі у творах «Казка про яян» та «Говорюща риба».

Теорія літератури: притча*.

Урок 40. Ігор Калинець. Короткі відомості про поета. Збірка «Дивосвіт». Краса і неповторність світу у творах «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим»*.

Урок 41. Контрольна робота № 4. «Твори С. Чернілевського, І. Жиленко,
Е. Андієвської, І. Калинця» (тест).

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

Урок 42. Всеволод Нестайко – відомий у світі дитячий письменник. Пригодницький захоплюючий сюжет повісті «Тореадори з Васюківки»*.

Урок 43. Мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в повісті. Характеристика героїв повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки»*.

Урок 44. Моральний вибір у різних життєвих ситуаціях. Характеристика улюбленого героя повісті «Тореадори з Васюківки»*.

Урок 45. Жанрові особливості пригодницької повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Комічне в повісті.

Теорія літератури: пригодницька повість.

Урок 46. Розвиток мовлення №3 (письмово). Характеристика улюбленого героя з аргументуванням свого вибору, розкриттям рис його вдачі*.

Урок 47. Ярослав Стельмах. Короткі відомості про письменника. Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»*.

Урок 48. Допитливість, винахідливість, кмітливість героїв повісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»*.

Урок 49. Романтичне в повісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Поєднання у творі реальних (звичайних) та пригодницьких подій.

Урок 50. Розвиток мовлення №4 (усно). Твір-характеристика персонажів твору. Підготовка до письмового контрольного твору. Складання плану*.

Урок 51. Контрольний класний твір (письмово).

Урок 52. Література рідного краю №3.Урок 53. Леся Воронина – сучасна дитяча письменниця. Фантастична, романтична, багатоепізодна повість «Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9»*.

Урок 54. Виховання гідності й мужності в Клима Джури.

Урок 55. Стосунки між різними поколіннями в родині Джурів.

Урок 56. Особливості сюжету повісті «Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9».

Теорія літератури: сюжет.

Урок 57. Контрольна робота № 5 «Твори В. Нестайка, Я. Стельмаха, Лесі Воронини» (тест).

Урок 58. Позакласне читання №4. І.Багмут. «Пригоди кота Лапченка, описані ним самим».

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Урок 59. Леонід Глібов – визначний український байкар. Викриття кругової поруки в тогочасних судах у байці «Щука».

Теорія літератури: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль*.

Урок 60. Викривальна й повчальна спрямованість байок «Муха і Бджола»,«Жаба і Віл» Л. Глібова*.

Урок 61. Виразне читання байок Л. Глібова*.

Урок 62. Степан Руданський. Короткі відомості про письменника. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру у співомовках «Добре торгувалось»*.

Урок 63. Авторська симпатія до простої людини, її розуму, кмітливості, почуття гумору у співомовках «Запорожці у короля».

Теорія літератури: гумореска, співомовка, інверсія*.

Урок 64. Павло Глазовий. Короткі відомості про письменника. Гумор у творах «Еволюція» і «Найважча роль»*.

Урок 65. Викривальна спрямованість творів «Заморські гості» та «Похвала»*.

Урок 66. Контрольна робота № 6. Контрольна робота за творами Л. Глібова, С. Руданського, П. Глазового(комбінована контрольна робота).

Урок 67. Література рідного краю №4. Унікальна Любов Іванченко. Гумористичні твори Любові Іванченко.

Урок 68. Позакласне читання №4. Свято українського гумору. Рекомендована література для читання влітку*.

Урок 69. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Урок 70. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.
Каталог: uploads -> doc
doc -> Реферат на тему: „ Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту Енергоспоживання організму І його залежність
doc -> Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічної науки
doc -> Офіційна назва Республіка Кенія (Republic of Kenya)
doc -> Реферат на тему: Модернізм: доба модерну І доба авангарду. Постмодернізм Витоки модерну. Мистецтво "кінця століття". Романтичні корені модерну в Україні. Культура І мистецтво першої третини ХХ ст в Україні
doc -> Каталізаційні та електрохемічні процеси

Скачати 236.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка