Міністерство охорони здоров'я УкраїниСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство охорони здоров'я України

Львівський державний медичний університет

ім. Данила Галицького

Методичні розробки практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу за спеціальністю Фтизіатрія"

Львів - 2011

Методичні розробки кафедри фтизіатрії та пульмонології підготували викладачи:

д.м.н., професор Сахелашвілі М.І., 032-2745483

к.м.н. , асистент Луцишин Т.В. 032-2745483
Рецезенти:

Ткач О.А. - к.м.н., зав. відділу клініки туберкульозу та НЗЛ Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни МОЗ України

Костик О.П.– д. м. н., професор кафедри фтизіатрії і пульмонології
Відповідальний за випуск - декан факультету післядипломної освіти доц. Січкоріз О.Є .

Методичні розробки схвалені методичною комісією факультету післядипломної освіти - протокол № від………...№№

Тема

Години
2

3

1.

Організація протитуберкульозної допомоги населенню. Лікарська трудова експертиза при туберкульозі.

2

2.

Диспансерізація і групи диспансерного спостереження у хворих на туберкульоз

2

3.

Класифікація туберкульозу (Наказ МОЗ України № 422 від 27.06.2006)

2

4.

Лабораторні методи дослідження при туберкульозі

2

5.

Рентгенологічні методи дослідження органів дихання та оцінка їх даних

2

6.

Функціональні і бронхологічні методи дослідження при туберкульозі. Біопсії.

2

7.

Туберкулінодіагностика

2

8

Туберкуліновий віраж . Тубінтоксикація (туберкульоз невиясненої локалізації)

2

9.

Первинний туберкульоз легень у дорослих

2

10.

Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

2

11.

Рентгендіагностика первинного туберкульозу

2

12.

Саркоїдоз клініка, діагностики та , диференційна діагностика з первинними формами туберкульозу

2

13.

Дисемінований і вогнищевий туберкульоз легень

2

14.

Рентгендіагностика дисемінованого туберкульозу легень.

2

15.

Інфільтративний туберкульоз легень

2

16.

Рентгендіагностика інфільтративного туберкульозу легень

2
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПАЦ «ФТИЗІАТРІЯ»

1

2

3

17.

Туберкульома легень. Пухлини легень.

2

18.

Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень

2

19.

Рентгендіагностика деструктивних форм туберкульозу легень

2

20.

Туберкульозний плеврит

3

21.

Хронічне легеневе серце при туберкульозі.

3

22.

Ускладнення туберкульозу:кровохаркання, спонтанний пневмоторакс, амілоїдоз. Невідкладна допомога при спонтанному пневмотораксі та кровотечах.

3

23.

Туберкульоз і ендокринні захворювання. Туберкульоз і рак легень.

2

24.

Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів

2

25.

Сечостатевий туберкульоз та інші форми позалегеневого туберкульозу

2

26.

Туберкульоз мозкових оболонок і ЦНС.

2

27.

Лікування хворих на туберкульоз згідно ДОТС-стратегія ( Наказ МОЗ України №384 і 385 від 9.06.06р)

3

28.

Лікування хворих на туберкульоз згідно ДОТС-плюс. ( Наказ МОЗ України №384 і 385 від 9.06.06р)

3

29.

Протизапальна та імуностимулююча терапія при туберкульозі.

3

30.

Корекція регіонарних функцій легень. Фізіотерапевтичні методи лікування туберкульозу

2

31

Гострі і хронічні абсцеси легень. Пневмонії

2

32.

Пневмоконіози. Бронхоектази і бронхоектатична хвороба.

2

РАЗОМ

70ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 1

Організація протитуберкульозної допомоги населенню. Лікарська трудова експертиза при туберкульозі.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: ознайомити курсантів зі структурою протитуберкульозної служби в Україні та роллю фтизіатра в організації виявлення туберкульозу та надання протитуберкульозної допомоги населенню в районі обслуговування. Ознайомити курсантів і поглибити їхні знання з питань лікарської експертизи працездатності та працевлаштування хворих на туберкульоз.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, базові відділи, приймальне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: слайди, таблиці, схеми, накази, методичні вказівки для роботи ЛТЕ, історії хвороби.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Помельцов К.В. Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. -М.: Медицина, 1971. - 364 с.

3.Туберкулез: Руководство для врачей / Под ред. А.Г. Хоменко. — М.: Медицина, 1996. - 496 с.

4. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М’ясников В.Г. Лікування туберкульозу. –К:Логос, 1996. – 120 с.

5. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. – К:Логос, 1998. – 284 с.

6.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.П., Панасик О.В. Туберкульоз позалегеневої локалізації. –К.:Логос, 1998. – 376 с.

7. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасні методи діагностики лікування і профілактики туберкульозу. –К: Здоров’я, 2002. – 904 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

9.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 сНАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Структура протитуберкульозної служби в Україні.

2)Завдання протитуберкульозної служби обласного і регіонального рівня. .

3) Групи диспансерного спостереження. Групи ризику стосовно туберкульозу.

4) Головне завдання ЛТЕ.

5) Документація і правильність її оформлення на ЛТЕ.

6)Причини визначення непрацездатності хворих неактивним туберкульозом.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів зі структурою протитуберкульозної хвороби в Україні, роз'яснюються групи диспансерного спостереження, групи ризику. Акцентується увага на правильність і послідовність виставлення діагнозу та оформлення документації на ЛТБ. На заключення проводяться підсумки заняття, в яких звертається увага на основнц організаційні і правові проблеми.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: курсанти повинні знати структуру протитуберкульозної служби, диспансерні групи ризику, вміти організувати виявлення туберкульозу в районі обслуговування. Знати методи і шляхи виявлення активного туберкульозу, вміти провести найнеобхідніші обстеження. Знати причини скерування хворого на ЛТЕ і вміти оформити необхідну документацію..

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з навчальних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою і відповідними наказами МОЗ України.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: співбесіда, вирішення ситуаційних задач.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 2

Диспансерізація і групи диспансерного спостереження у хворих на туберкульоз
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: ознайомити курсантів зі структурою диспансеризації хворих на туберкульоз та роллю фтизіатра у профілактиці виникнення нових випадків або ре активації туберкульозного процесу, а також надання протитуберкульозної допомоги населенню в районі обслуговування.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, базові відділи, приймальне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: слайди, таблиці, схеми, накази, методичні вказівки для роботи ЛТЕ, історії хвороби.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Помельцов К.В. Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. -М.: Медицина, 1971. - 364 с.

3.Туберкулез: Руководство для врачей / Под ред. А.Г. Хоменко. — М.: Медицина, 1996. - 496 с.

4. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М’ясников В.Г. Лікування туберкульозу. –К:Логос, 1996. – 120 с.

5. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. – К:Логос, 1998. – 284 с.

6.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.П., Панасик О.В. Туберкульоз позалегеневої локалізації. –К.:Логос, 1998. – 376 с.

7. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасні методи діагностики лікування і профілактики туберкульозу. – К: Здоров’я, 2002. – 904 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

9.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 сНАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Структура диспансерних груп хворих на туберкульоз в Україні.

2)Завдання протитуберкульозної служби обласного і регіонального рівня. .

3)Групи диспансерного спостереження. Групи ризику стосовно туберкульозу.

4) Документація і правильність введення диспансерних груп.

.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів зі структурою протитуберкульозної хвороби в Україні, роз'яснюються групи диспансерного спостереження, групи ризику. Акцентується увага на правильність і послідовність виставлення групи диспансерного спостереження та оформлення документації на диспансерних груп. На заключення проводяться підсумки заняття, в яких звертається увага на підставі організаційні і правові проблеми.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: курсанти повинні знати структуру протитуберкульозної служби, диспансерні групи ризику, вміти організувати виявлення туберкульозу в районі обслуговування. Знати методи, шляхи виявлення активного туберкульозу та його профілактику, вміти провести найнеобхідніші обстеження

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з навчальних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою і відповідними наказами МОЗ України.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: співбесіда, вирішення ситуаційних задач.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 3

Класифікація туберкульозу (Наказ МОЗ України №422 від 27.06.2006)
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання щодо сучасної класифікації туберкульозу з акцентом на клінічну форму, наявність деструкції, бактеріовиділення, резистентність, категорії, когорти та ускладнень.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, рентгенологічний кабінет.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, рентгенограми, тему клініко-рентгенологічної діагностики туберкульозу легень та інших органів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

3. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

4. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

5.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

7.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

8.Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;

9. Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Рентгенологічні критерії деструкції в легенях

2)Бактеріологічні методи виявлення МБТ

3) Клініко-рентгенологічна форми туберкульозу легень та інших органів згідно сучасної класифікації

4) Рентгенологічні критерії діагностики різних клінічних форм туберкульозу

5) Категорії хворих на туберкульоз

6) Когортний аналіз

7) Формування клінічного діагнозу при туберкульозі згідно сучасної класифікаціїЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів щодо сучасної класифікації туберкульозу з акцентом на клінічну форму, наявність деструкції, бактеріовиділення, резистентність, категорії, когорти та ускладнень.

Дає характеристику рентгенологічної картини легеневої патології при туберкульозіПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти визначати наявність наявність деструкції, бактеріовиділення, резистентність, категорії, когорти та ускладнень. Правильно формувати сучасну форму клінічного діагнозу при туберкульозі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.


ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 4

Лабораторні методи дослідження при туберкульозі..
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: ознайомити курсантів з особливостями методів забору матеріалу на дослідження і сучасних методів лабораторної діагностики та правильної оцінки. отриманих результатів і співставлення з клінічними даними хворого. Перевірити вміння курсантів користуватись туберкулінодіагностикою.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, лабораторії бази.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: матеріал на виявлення МБТ, реактиви, мазки,, пробірки з посівами, мікроскоп, мазки з імунологічними реакціями. Таблиці з нормами величин біохімічних та імунологічних досліджень. Схема - таблиця бактеріологічного дослідження при туберкульозі. Різні види туберкуліну, набір інструментів для проведення проби Манту, Коха, Пірке.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

2.Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

3.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

4.Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р.Інструкція з бактерюлопчної діагностики туберкульозної інфекції.

5. Петров Р.В. Иммунология. М. 1982.

6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

7.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

8.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Клінічний аналіз крові, його оцінка.

2) Біохімія крові при активному легеневому процесі.

3) Харкотиння та промивні води бронхів, методи забору матеріалу.

4) Методи бактеріоскопій, оцінка даних, техніка.

5) Бактеріологічне дослідження, принцип, оцінка результату.

6) Біологічний метод, його позитивні і від'ємні сторони.

7) Імунологічні методи дослідження, оцінка Т і В систем імунітету.

8) Дослідження плевральної і спинномозкової рідини.

9) Сучасні методи пошуку МБТ.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: лікарі-курсанти розподіляються на підгрупи по 2-3

чол. І працюють одночасно в клінічній біохімічній, імунологічній лабораторіях, знайомляться з методами досліджень, дивляться під мікроскопом мазки, оцінюють отримані дані. Звертається увага на методику проведення градуйованої проби Пірке, Манту, Коха та правильну інтерпретацію одержаних результатів. Вказується призначення туберкулінових проб для діагностики туберкульозу і визначення післяінфекційної та післявакційної алергії.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: знати лабораторні методи дослідження легеневих захворювань, вміти вибирати відповідний метод обстеження, вміти оцінити отримані лабораторні дані і результати туберкулінових проб та правильно їх трактувати.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з навчальних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: співбесіда, вирішення ситуаційних задач.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 5

Рентгенологічні методи дослідження органів дихання та оцінка їх даних
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання щодо особливостей рентгендіагностики різних форм туберкульозу легень і комплексу допоміжних рентгенобстежень для встановлення генезу процесу (специфічний, неспецифічний, онкопатологія) та його перебігу.

Поглибити знання щодо особливостей комп’ютерної томографії при діагностиці туберкульозу легень та інших органівМІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, рентгенологічний кабінет.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, рентгенограми, діапозитиви і слайди на тему диференціальної рентгенологічної діагностики патології легень та інших органів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

3. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

4. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

5.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

7.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

8.Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Рентгенологічна діагностика туберкульозу

2) Рентгенологічні критерії діагностики різних клінічних форм туберкульозу

3)Посиндромна рентгендіагностика та диференційна діагностика легеневої патології

4) Комп´ютерна діагностика та диференційна діагностика легеневої патології.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів з характеристикою рентгенологічної картини легеневої патології різних за етіологією і морфологією, змінами легеневого рисунку на ранніх стадіях туберкульозного процесу, перебігом і наслідками туберкульозу легень в рентгенологічному зображенні. Акцентуються особливості рентгенологічної диференціальної діагностики туберкульозу .

Обговорюється рентгенологічна картина ускладнень при туберкульозі легеньПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти визначати рентгенологічні особливості легеневих змін туберкульозної етіології, їх еволюцію і можливі удосконалення, розпізнавати рентгенологічно ранні ознаки, оволодіти навиками рентгенологічної диференціальної діагностики легеневих змін.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка