Міністерство охорони здоров’я україниСторінка1/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Тематичний план занять:

Заняття 1 «Пошкодження клітини.».
Заняття 2 «Місцеві розлади кровообігу.»
Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).»

Заняття 5 «Запалення (ферменти гною).»
Заняття 6 «Порушення теплового гомеостазу. Гарячка».
Заняття 7 «Патологія тканинного росту. пухлини».
Заняття 8«Аліментарне голодування.»

(для самостійної позааудиторної роботи)Тема: ПОШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ
Актуальність теми.

Порушення внутрішньоклітинного гомеостазу, які становлять суть ушкодження клітини, можуть виникати як внаслідок безпосередньої дії на клітину патогенного агента, так і опосередковано, внаслідок порушень сталості внутрішнього середовища організму.

Ушкодження клітини – типовий патологічний процес, основу якого становлять зміни внутрішньоклітинного гомеостазу, які призводять до порушення структурної цілісності клітини і її функціональних особливостей.
Загальна мета заняття. Ознайомитися з причинами виникнення основних форм пошкодження клітини та їх патогенетичним значенням.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

Трактувати поняття: пошкодження клітини.

Аналізувати механізми, патоморфологічні(К.Ф.) прояви та наслідки пошкодження клітин.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання - уміння.


 1. Будова клітини.

 2. Функціональне значення різних субклітинних структур (цитоплазматичної мембрани, лізосом, мітохондрій, ядра, ендоплазматичного ретикулуму).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Львів, 2002р., С. 22-23.

. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 43;69-71.

Гістологія, цитологія і ембріологія під ред. Афанасьєва Ю.І., 2002 р., С.89-92.Перевірка первинного рівня знань.

 1. Причини, що призводять до пошкодження клітин

 2. Специфічні прояви пошкодження клітин.

 3. Неспецифічні прояви пошкодження клітин.

 4. Патогенетичне значення пошкодження різних субклітинних структур.


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Поняття про пошкодження клітин.

2.Екзо- і ендогенні причини пошкодження клітин.

3. Види пошкоджень.

4.Пряма і опосередкована дія пошкоджуючого агента на клітину.

5.Основні механізми пошкодження клітини: ліпідні, кальцієві, електролітно-осмотичні, ацидотичні, протеїнові, нуклеїнові.

6.Роль вільних радикалів у розвитку пошкодження клітини.

7. Поняття про систему антиоксидантного захисту.

8.Прояви пошкодження клітини - структурні і функціональні.

9.Поняття про дистрофії (паренхіматозні, мезенхімальні, змішані).

10.Поняття про «некроз» і «апоптоз». Роль апоптозу в розвитку хвороб.

11.Морфологічна характеристика некрозу і апоптозу.

12.Принципи цитопротекторної терапії.
Література.

Основна:
Н.Н.Зайко – Патологическая физиология 1996г. – с.138-146

М.Н.Зайко – Патологічна фізіологія 1995р. – с.141-148

А.Д.Адо – Патологическая физиология 1973г. – с.31-41

1980г. – с.33-46

2000г. – с.16-48

О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 88 -101Література.

Додаткова:

Общая цитология М., Изд.МГУ, 1978 Ченцов Ю.С.


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

Апоптоз.


Тема: МІСЦЕВІ РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ.
Актуальність теми.

Поширеність місцевих порушень кровообігу, таких як артеріальна та венозна гіперемії, ішемія, стаз дуже велика. Їх розвиток зумовлений порушенням нервово-гуморальної регуляції місцевого кровообігу. Розлади місцевого кровообігу потребують детального вивчення, оскільки є головною ланкою патогенезу багатьох патологічних процесів. Знання загальних закономірностей їх розвитку необхідні для успішного лікування та профілактики відповідних порушень.

Забезпечення необхідного кровотоку ­ складний процес, який залежить від адекватного функціонування серця, цілісності судинної стінки і балансу між зсідальною і протизсідальною системами крові.

Місцеві розлади кровообігу, такі як тромбоз і емболія є одними з найбільш частих причин смерті, зокрема тромбоемболія судин головного мозку, легеневої артерії. Тому знання причин, механізмів розвитку та наслідків тромбоемболії має для практичного лікаря велике значення.Загальна мета заняття. Студенти повинні знати причини виникнення артеріальної, венозної гіперемій, ішемії, стазу, тромбозу та емболії, механізми їх розвитку, прояви, значення для організму.

Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

Поняття порушення периферичного кровообігу.

Аналізувати особливості розладів периферичного кровообігу
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання - уміння.

1.Поділ судинного русла на функційні відділи (кафедра фізіології).

2.Структурна і функціональна організація системи кровообігу (кафедри фізіології та гістології).

3.Уявлення про центральний і периферичний кровообіг (кафедра фізіології)

4.Поняття про судини мікроциркуляторного русла (кафедра фізіології людини).

5.Механізми регуляції кровообігу в артеріях, капілярах та венулах (кафедра фізіології людини).

6.Будова та функції ендотеліальних клітин, базальної мембрани, перицитів (кафедра гістології).

7.Поняття про систему гемостазу (кафедра фізіології)

8.Поняття про фібринолітичну систему (кафедра фізіології)

9.Функції тромбоцитів (кафедра фізіології)Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С.268-283,С.314-323.

2. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 487-500, С. 528-544.
3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С.129-144, С. 241-258.

Перевірка первинного рівня знань:

Дайте відповідь на наступні питання:

1.Назвіть основні форми місцевих розладів кровообігу.

2.Дайте визначення поняття «артеріальна гіперемія».

3.Які причини виникнення артеріальної гіперемії?

4.Назвіть види артеріальної гіперемії.

5.Дайте визначення поняття «венозна гіперемія».

6.Перерахуйте основні причини виникнення венозної гіперемії.

7.Дайте визначення поняття «ішемія».

8.Дайте визначення поняття «стаз».

9.Назвіть основні типи ішемії?

10.Назвіть основні варіанти стазу?

11.Дайте визначення поняття «тромбоз».

12.Назвіть три основні фактори, що сприяють тромбоутворенню (тріада Вірхова).

13.З яких фаз складається процес тромбоутворення?

14.Назвіть наслідки тромбоутворення? Від чого залежать?

15.Дайте визначення поняття «емболія».

16.Назвіть види емболій за походженням.

17.Назвіть види емболій за локалізацією.

18.Назвіть основні види емболій екзогенного походження?

19.Назвіть основні види емболій ендогенного походження?
Еталони відповідей на теоретичні питання початкового рівня знань:


 1. Артеріальна і венозна гіперемії, ішемія, стаз, тромбоз, емболія.

 2. Артеріальна гіперемія-це надмірне кровонаповнення органа або тканини за рахунок надмірного надходження крові по розширених артеріолах.

 3. Вплив фізичних, хімічних і біологічних факторів зовнішнього середовища, збільшення навантаження на орган або ділянку тканини, психогенні впливи.

 4. 1. Фізіологічна (робоча)

2. Патологічна (нейрогенна, метаболічна)

5. Венозна гіперемія - це надмірне кровонаповнення органа або тканини за рахунок зменшенного відтоку крові по венах.

6. Причини венозної гіперемії:

1. внутрішньосудинні (закупорка вен тромбом або емболом );

2. позасудинні [стиснення вен пухлиною, рубцем, джгутом, збільшеним органом (наприклад, вагітною маткою) набряковою рідиною];

3.конституційна слабкість еластичного апарату вен, знижений тонус гадком’язевих елементів їхніх стінок;

4.порушення загальної гемодинаміки (ослаблення функції сердця, зменшення присмоктувальної дії грудної клітки).

7.Ішемія- це зменшення кровонаповнення органа або ділянки тканини в результаті обмеження або повного припинення припливу артеріальної крові.

8.Стаз – це уповільнення й зупинка течії крові в капілярах, дрібних артеріях і венах.

9. Компресійна. Обтураційна. Ангіоспастична.

10.Ішемічний, венозний та істинний (капілярний) стаз.

11. Тромбоз-це прижиттєве утворення на внутрішній стінці судини згустків крові, що складаються з її елементів.

Ці згустки отримали назву тромбів.

12. а). Ушкодження судинної стінки.

б). Порушення в системі зсідання і протизсідання крові (підвищення активності системи зсідання крові або зниження активності системи протизсідання крові);

в). Уповільнення течії крові.

13. Клітинна і плазменна.

14.Некроз (інфаркт), асептичне та септичне розплавлення, тромбоемболія, ДВЗ-синдром.

15.Емболія-це перенос током крові або лімфи сторонніх тіл, які в нормі там не зустрічаються з наступною повною або частковою закупоркою.

16.Екзогенні та ендогенні.

17.За локалізацією виділяють: емболію великого, малого кіл кровообігу та системи ворітної вени.

18.До екзогенних видів емболій відносять: повітряну, газову, бактеріальну, паразитарну, емболію сторонніми тілами.

19.До ендогенних видів емболій відносять: тромбоемболію, жирову, тканинну, емболію навколоплідними водами.
Тестовий контроль для перевірки первинного рівня знань:
1. Яка речовина з перерахованих викликає артеріальну гіперемію?

А. Норадреналін

B. Тироксин

C. Альдостерон

D. Соматотропін

E. Ацетилхолін

2. Які особливості не характерні для артеріальної гіперемії?

A. Прискорення кровотокуB. Сповільнення кровотоку

C. Підвищення місцевої температури

D. Збільшення кількості функціонуючих капілярів

E. Почервоніння


3. Які характерні особливості венозної гіперемії?

А. Збільшення кровонаповнення органу

В. Цианоз

С. Сповільнення кровотоку

D. Гіпоксія

Е. Всі відповіді вірні
4. Назвіть можливі причини виникнення фізіологічної артеріальної гіперемії?

А. Дія ангіотензину ІІ на судини мікроциркуляторного русла

В. Ушкодження ендотелію

С. Збільшене навантаження на орган

D. Здавлювання судин збільшеним органом або пухлиною

Е. Перекриття артерій атеросклеротичною бляшкою
5. Назвіть можливі причини виникнення венозної гіперемії?

А. Закупорка вен тромбом або емболом

В. Перекриття артерій атеросклеротичною бляшкою, тромбом, емболом

С. Спазм артеріол

D. Дія ангіотензину ІІ на судини мікроциркуляторного русла

Е. Збільшене навантаження на орган
6. Гіперпродукція ендотелієм яких речовин може бути причиною виникнення артеріальної гіперемії?

А. ПростагландинівВ. Оксиду азоту

С. Ендотелінів

D. Фактор Віллебранда

Е. Всі відповіді вірні


7. Які ймовірні наслідки венозної гіперемії?

А. Набряк тканини

В. Гіпоксія

С. Розростання сполучної тканини

D. Цироз печінки

Е. Всі відповіді вірні
8. Які можливі наслідки артеріальної гіперемії?

А. ГіпоксіяВ. Крововилив у тканину

С. Розростання сполучної тканини

D.Атрофія органу

Е. Всі відповіді вірні


9. Які біологічно активні речовини, що діють на інтактну судинну стінку, можуть бути причиною виникнення ішемії ангіоспастичного типу?

А. Ангіотензин - ІІ

В. Ацетилхолін

С. Передсердний натрійуретичний пептид

D.Простагландини

Е. Оксид азоту
10. Обтураційна ішемія є наслідком –

А. Спазму артеріол

В. Часткового або повного закриття просвіту вен

С. Зтиснення артерій ззовніD. Часткового або повного закриття просвіту артерій

Е. Всі відповіді вірні


11. Компресійна ішемія є наслідком-

А. Часткового або повного закриття просвіту артерій

В. Часткового або повного закриття просвіту вен

С. Стиснення артерій ззовні

D. Збільшення навантаження на орган

Е. Всі відповіді вірні
12. Хворому на поперековий радикуліт зробили натирання маззю на основі гадючої отрути. Після завершення процедури виникло виражене почервоніння в місці натирання. Який вид порушення місцевого кровообігу мав місце в даному випадку?

А. Тромбоз

В. Венозна гіперемія

С. Стаз


D. Ішемія

Е. Артеріальна гіперемія
13. У хворої на тромбофлебіт вен нижньої гомілки спостерігається цианоз задньої поверхні гомілки в середній і верхніх третинах. Який вид порушення місцевого кровообігу має місце в даному випадку?

А. Стаз;


В. Артеріальна гіперемія;

С. Ішемія;D. Венозна гіперемія;

Е. Тромбоз.14. У хворого на ендартерііт спостерігається блідість шкіри стопи і гомілки. На дотик шкіра холодна. Який розлад місцевого кровообігу мав місце в даному випадку?

А. Артеріальна гіперемія

В. Стаз

С. Ішемія

D. Венозна гіперемія

Е. Емболія.
15. Стінка судини утворена ендотелієм, базальною мембраною і перицитами. Це:

А. Артеріола

В. Венула

С. Гемокапіляр

D. Лімфокапіляр

Е. Артерія середнього калібру
16.Вкажіть фактори, що сприяють розвитку тромбозу:

А. Зменшення кількості тромбоцитів в одиниці об'єму крові

В. Зменшення кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові

С. Порушення кислотно - основного стануD. Пошкодження ендотелію судинної стінки

Е. Гіпокальціємія


17.Яка із вказаних емболій може розвиватися при переході із зони підвищеного барометричного тиску до нормального:

А. Жирова

В. Тромбоемболія

С. Газова

D. Ретроградна

Е. Тканинна
18.Вкажіть судини, при пошкодженні яких найбільш вірогідно виникнення повітряної емболії:

А. Стегнова венаВ. Яремна вена

С. Кубітальна вена

D. Печінкова вена

Е. Ворітна вена


19.Яка кількість тромбоцитів в нормі у здорової людини?

А. 60 - 80· 109В. 200 - 400 109

С. 450 - 500·109

D. 30 - 40·109

Е. 1 - 5 109


20.Назвіть основні фактори тромбоутворення (Тріада Вірхова) (3):

А. Пошкодження тромбоцитівВ. Порушення в системі зсідання та протизсідання крові

С. Сповільнення кровотоку

D. Збільшення швидкості кровотокуЕ. Пошкодження ендотелію судинної стінки
21.В чому полягає фізико-хімічна сутність клітинної фази тромбоутворення:

А. Зміна електричного заряду судинної стінки

В. Зміна електричного заряду тромбоцитів

С. Електричний потенціал судинної стінки не змінюється

D. Електричний потенціал тромбоцитів не змінюється

Е. Всі відповіді вірні.
22.Назвіть основні наслідки тромбоутворення:

А. Некроз (інфаркт)

В. Гангрена (кінцівки)

С. Асептичне або септичне розплавлення

D. Ішемія

Е. Всі відповіді вірні
23.У чоловіка, внаслідок нещасного випадку поранено шию. Який найбільш ймовірний вид емболії слід очікувати:

А. Жирову

В. Газову

С. Повітряну

D. Тканинну

Е. Тромбоемболію
24.Жінка під час ДТП отримала відкритий перелом правої стегнової кістки. Який ймовірний вид емболії можливий у хворої?

А. Бактеріальна

В. Газова

С. ПовітрянаD. Жирова

Е. Всі відповіді вірні


25.У хворого внаслідок травми голови діагностували пошкодження синусів твердої мозкової оболонки. Який вид емболії найбільш ймовірний?

А. Газова

В. Жирова

С. Повітряна

D. Бактеріальна

Е. Тканинна
26.Який вид емболії може виникнути у хворого внаслідок травми легені?

А. ГазоваВ. Повітряна

С. Бактеріальна

D. Жирова

Е. Паразитарна
27.Який вид емболії може виникнути у водолаза, якого швидко підняли з глибини?

А. Газова

В. Повітряна

С. Тканинна

D. Жирова

Е. Бактеріальна
28.Який вид емболії може виникнути у пілота внаслідок розгерметизації літака?

А. Паразитарна

В. Повітряна

С. Жирова

D. Тканинна

Е. Газова
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Основні форми порушень периферійного кровообігу.

2.Поняття про артеріальну і венозну гіперемію, ішемію, стаз, їх різновиди, причини і механізм розвитку, наслідки.

3. Основні патоморфологічні еквіваленти розладів кровообігу (геморагії, інфаркт, бура індурація легень).К.Ф.

4.Тромбоз, причини і механізми тромбоутворення, різновиди тромбів.

5.Наслідки тромбозу (лізис, організація, тромбоемболія).

6.Емболія, причини, різновиди і наслідки емболії.

7.Принципи профілактики і лікування тромбозу і тромбоемболічних станів.


Література.

Основна:

1. М.Н.Зайко, Ю. В. Биць – Патологічна фізіологія. К: " Вища школа ", 1995р., С. 181-211.

2. О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 105-115.

Додаткова:

1.А.М.Чернух, П.Н.Александров, О.В.Алексеев. «Микроциркуляция». М., 1994г.

2. В.В. Руксин. Тромбозы в кардиологической практике, М.: "Бином", 2001. - 125 с.

3. Е.М. Шифман Жировая эмболия: клиническая физиология, диагностика, интенсивная терапия.С-П., 2003г. – 32с.

4. В.В. Никонов Тромбозы, эмболии в практике врача догоспитального этапа. Х., 2004г. – 101с.

Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1. Інсульт. Види. Причини, механізми розвитку. Наслідки.

2.Ангіоспастична ішемія. Причини, механізми розвитку. Наслідки. Патогенетична терапія.

3.Емболія навколоплідними водами. Механізми розвитку. Значення в акушерській практиці.

4.Тромбоемболія. Причини, механізми розвитку. Наслідки. Сучасні методи лікування.
Література для підготовки рефератів:


 1. С.В Котов, Е.В Исакова. Инсульт: диагностика, лечение // «Альманах клинической медицины».- Т. VII, Общая врачебная практика (семейная медицина).- М, 2004г.- с.275-294

 2. Причини і наслідки лакунарних інсультів головного мозку О.Є. Дубенко, Г.Є.Костюковська, С.Л. Костюковський - Український неврологічний журнал - 2007 - №1

 3. И.Д.Стулин. Инсульт с точки зрения доказательной медицины // Качественная клиническая практика. – 2003г.- №4. –С.10-18.

 4. В.Н. Захаров Патофизиологическая эволюция коронарной (ишемической) болезни сердца: ишемия, дистрофия, некрозы, склероз//Клиническая медицина: Научно-практический журнал. - 2004. - N5. - C. 25-27

 5. Ишемическая болезнь сердца: патофизиология ишемии миокарда, функциональное исследование, хирургическое лечение/ В.С. Клименко, Н.Л. Черепенина, Г.В. Ревуненков, Саркулов С.И. //Клиническая геронтология: научно-практический журнал. - 2006. - Том12, N10. - C. 62-76

6.Тромбоэмболия легочной артерии. Современная концепция, базовые принципы терапии: Методические рекомендации. – Одесса, 2003. – 32 с.2.

7.Ю.М.Мостовой, Т.П.Константинович Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика и лечебная тактика. Взгляд терапевта // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2006. – № 2. – С. 31-41.3.

8.Соколов Н.Ф., Ганджа Т.И. Тромбоэмболия легочной артерии: современные принципы диагностики и лечения // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2007. – № 1. – С. 28-30.

9.Мишалов В.Г., Амосова Е.Н. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии: современное состояние вопроса // Серце і судини. – 2004. – № 1. – С. 6-11.
Самостійна робота студентів.
Мета заняття : показати розвиток венозної і артеріальної гіперемій та ішемії у тварин (дослід на жабах і кролях).
Зміст заняття : групі демонструється артеріальна постанемічна гіперемія у кроля після затиснення центральної артерії вуха і венозна гіперемія після затиснення крайової вени вуха.
ДОСЛІД 1. Кожна бригада студентів (2-3 чол.) наркотизує жабу, фіксує її на дощечці, витягує язик, розправляє його над отвором і приколює краї шпильками. Розглядають судини язика під мікроскопом. Потім накладають лігатури на обидві кінцеві вени язика і відмічають під мікроскопом сповільнення кровотоку, маятникоподібний рух крові та стаз.

Нормальний кровообіг Венозна гіпереміяДОСЛІД 2. Знаходять місце на язиці жаби з невеликою кількістю капілярів, вен, артерій і замальовують його. Після цього наносять на це місце краплю підігрітого фізіологічного розчину. Спостерігають прискорення кровотоку у всіх судинах, розширення судин, збільшення кількості капілярів.

Нормальний кровообіг Артеріальна гіпереміяДОСЛІД 3. У знерухомленої шляхом руйнування спинного мозку жаби фіксують над отвором дощечки язик. Розглядають під мікроскопом нормальну судинну сітку.

Потім пастерівською піпеткою наносять на поверхню язика краплю розчину адреналіну (1:1000).

Спостерігають за змінами просвіту судин, кількістю функціонуючих капілярів і швидкістю кровотоку, зблідненням язика.

Нормальний кровообіг ІшеміяВисновок: _______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Мета заняття : показати наявність емболів в кровоносному руслі тварин.
ДОСЛІД 1. Жабі голкою-зондом зруйнувати спинний мозок, вскрити грудну та черевну порожнину, звільнити серце від перикарду, обережно ввести шприцем в шлуночок 0,2 мл зависі лікоподію в 1% розчині метиленової синьки.

Розтягнути брижу жаби.

Спостерігати за кровотоком у судинах: відмітити уповільнення руху крові, рух по судинах емболів і закупорку судин емболами з лікоподію, розвиток маятникоподібного руху крові.

ДОСЛІД 2. Другій жабі ввести в порожнину серця 0,2 мл жирової емульсії і повітря.

Розтягнути брижу жаби, а потім легені над отвором у дощечці.

Спостерігати за кровотоком у судинах : відмітити уповільнення руху крові, рух по судинах емболів і закупорку судин емболами з лікоподію, розвиток маятникоподібного руху крові.


1 – зерна лікоподію 1 – пухирці повітря

2 – краплі жиру
Висновок: _______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Тести з банку даних „Крок-1”

ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р)

1. У хворого виявлено порушення периферичного кровообігу, основою якого є обмеження припливу артеріальної крові. При цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження місцевої температури. Як воно називається?

A Ішемія

B Артеріальна гіперемія

C Венозна гіперемія

D Сладж


E Лімфостаз
2. При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?

A Нейротонична

B Нейропаралітична

C Метаболічна

D Реактивна

E Робоча

3.У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і хворобою судин ніг (облітерірующий ендартерііт) при огляді нижніх кінцівок спостерігалася блідість шкіри і дистрофічні зміни, зниження загальної температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу притаманне хворому?

A Обтураційна ішемія

B Компресіна ішемія

C Ангіоспастична ішемія

D Венозна гіперемія

E Артеріальна гіперемія
4. Людині в око потрапив тополиний пух, який спричинив подразнення та почервоніння ока. Який вид розладу місцевого кровообігу спостерігається?

A Артеріальна гіперемія

B Ішемія


C Емболія

D Венозна гіперемія

E Тромбоз
5. У стані переляку відзначається різке збліднення особи, тремтіння в кінцівках. Який вид ішемії спостерігається в даному випадку?

A Ангіоспастична

B Компресійна

C Обтураційна (тромбоутворенням)

D Метаболічна

E Обтураційна (потовщенням судинної стінки)
6. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на болі в ногах, які з'являються у вечері, набряклість стоп та гомілок. Об'єктивно: шкіра на ногах синюшного кольору, холодна на дотик. Який тип порушення периферичного кровообігу є у даної хворої?

A венозна гіперемія

B артеріальна гіперемія

C ішемія

D стаз


E тромбоз
7. У дитини внаслідок попадання гарячої води на руку виник опік. Шкіра на місці опіку яскраво-червона. Яке порушення місцевого кровообігу на місці опіку?

A Артеріальна гіперемія.

B Венозна гіперемія.

C Стаз.

D Тромбоз.

E Емболія.
8. Пацієнт 54 років після значного психоемоційного напруження раптово відчув сильний біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, лівий бік шиї, страх смерті, він вкрився холодним потом. Прийом нітрогліцерину вгамував біль. Назвіть розлад місцевого кровообігу у серці, який найбільш вірогідно розвинувся в даному випадку:

A Ішемія

B Тромбоз

C Емболія

D Артеріальна гіперемія

E Венозна гіперемія
9. У пасажирському літаку на висоті 10000 м. сталася розгерметизація салону. Який вид емболії буде мати місце?

A Газова

B Повітряна

C Жирова

D ТромбоемболіяE Емболія стороннім тілом
2006-2009рр.
1. Під час гри у волейбол спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи. Виник гострий біль у гомілковостопному суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні – в повному об’ємі, але болісні. Потім розвинулася припухлість, шкіра почервоніла, стала більш теплою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообігу розвинувся в даному випадку?

 1. Тромбоз

 2. Ішемія

 3. Артеріальна гіперемія

 4. Венозна гіперемія

 5. Жирова емболія


2. Для якого розладу місцевого кровообігу є характерними блідість, зниження місцевої температури, біль, локальне порушення чутливості, зменшення органу в об’ємі?

 1. Тромбоз

 2. Ішемія

 3. Емболія

 4. Венозна гіперемія

 5. Артеріальна гіперем


3. У дитини внаслідок попадання гарячої води на руку виник опік. Шкіра на масці опіку яскраво-червона. Яке порушення місцевого кровообігу виникло на місці опіку?

 1. Тромбоз

 2. Венозна гіперемія

 3. Артеріальна гіперемія

 4. Емболія

 5. Стаз


4 .Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на біль в ногах, який з'являється ввечері, набряклість стоп та гомілок. Об'єктивно: шкіра на ногах синюшного кольору, холодна на дотик. Який тип порушення периферичного кровообігу має місце у хворої?

 1. Артеріальна гіперемія

 2. Венозна гіперемія

 3. Ішемія

 4. Стаз

 5. Тромбоз


5. У хворого похилого віку перелом правої стегнової кістки. Під час транспортування стан хворого погіршився, різко знизився кров’яний тиск, виникли ознаки емболії легеневої артерії. Виберіть найбільш вірогідну причину даного ускладнення:

 1. Газова емболія

 2. Жирова емболія

 3. Тканинна емболія

 4. Тромбоемболія

 5. Повітряна емболія


6. У хворого 40 років на ішемічну хворобу серця та захворювання судин ніг (облітеруючий ендартеріїт), під час огляду нижніх кінцівок виявлено блідість та дистрофічні зміни шкіри, пониження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

 1. Артеріальна гіперемія

 2. Обтураційна ішемія

 3. Венозна гіперемія

 4. Компресійна ішемія

 5. Ангіспастична ішемія

Ситуаційні задачі:
1. Хвора скаржиться на біль у кінцівках, оніміння пальців рук, яке найчастіше виникає на холоді. При цьому спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кисті, зниження температури шкіри і порушення чутливості.

 1. Яке порушення місцевого кровообігу є причиною виявлених клінічних симптомів?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Поясніть його патогенез.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Пояснити основні принципи патогенетичного лікування

_______________________________________________________________


2. У хворого на стеноз лівого передсердно-шлуночкового отвору під час обстеження виявлені цианоз, набряки нижніх кінцівок, зниження температури шкіри кінцівок.

 1. Про яке порушення периферичного кровообігу йдеться?

____________________________________________________________________2. Поясніть його етіологію і патогенез.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. У кроля видалено шийний вузол симпатичного стовбура справа. Після цього виникло почервоніння і підвищення температури шкіри голови і вуха кроля справа.

 1. Поясніть, яке порушення місцевого кровообігу розвинулось у кроля?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Причини, механізм розвитку цього порушення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Дівчинка, 5 років, доставлена в клініку з опіком правої верхньої кінцівки. Об’єктивно: шкіра руки у місці опіку червоного кольору, відмічається місцеве підвищення температури, болючість.

 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворої?_____________________

________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм підвищення місцевої температури ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чим обумовлено почервоніння шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Хворому з переломом правої плечової кістки була накладена гіпсова пов’язка. На наступний день з’явилась припухлість, кінцівка стала синюшною, знизилась температура кисті травмованої руки.

 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку припухлості.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим обумовлена синюшність шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поясніть механізм зниження температури кисті травмованої руки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. У хворого К., 60 років, на фоні атеросклеротичного ураження судин нижніх кінцівок відмічається місцеве зниження температури шкіри та її блідість, ослаблення пульсації артерії на дорзальній поверхні стопи, болі під час ходи.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Чим обумовлена блідість шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм зниження температури ?

____________________________________________________________________
4.Пояснити основні принципи патогенетичного лікування

_________________________________________________________________7. Під час роботи на току колгоспник раптово відчув біль в правому оці. З’явилась сльозотеча. При огляді фельдшером виявлено стороннє тіло в кутку ока. Кон'юнктива вираженого червоного кольору, судини розширені. Кон'юнктива другого ока також вражена, але в меншому ступені.

1. Який тип порушення місцевого кровообігу має місце у хворого?

____________________________________________________________________

2. Як пояснити виражений червоний колір кон’юнктиви?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть механізм судинних змін в кон’юнктиві лівого та правого ока?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Група студентів 2 курсу одразу після осіннього кросу була обстежена лікарем. Під час огляду на себе звернула увагу гіперемія шкіри обличчя у всіх обстежуваних. Шкіра мала яскраво-червоний колір, була вологою та гарячою на дотик. Частота пульсу у всіх студентів - 110-150ударів за хвилину. Частота дихання -40-60/хв.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворих?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку цього порушення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. У кроля видалено шийний вузол симпатичного стовбура справа. Після цього виникло почервоніння і підвищення температури шкіри голови і вуха кроля справа.

 1. Поясніть, яке порушення місцевого кровообігу розвинулось у кроля?

____________________________________________________________________

 1. Хто вперше відтворив даний вид місцевого порушення кровообігу?

________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку основних ознак.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Хворий К., 28 років, доставлений в хірургічне відділення з приводу пошкодження плечової артерії. Кровотечу, яка виникла, зупинили накладанням джгута на верхню третину лівої руки. Об’єктивно: шкіра на лівій кінцівці бліда, холодна на дотик, чутливість її знижена.

 1. Визначіть, який вид порушення місцевого кровообігу виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте причини та механізми розвитку цього порушення.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Пояснити основні принципи патогенетичного лікування _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

11. Хвора, 55 років, поступила в хірургічне відділення з приводу тромбозу лівої гомілкової вени. Об’єктивно: ліва кінцівка збільшена в об’ємі, ціанотична, холодна на дотик.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

2. Поясніть механізми його розвитку.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим обумовлена синюшність шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Як можна пояснити збільшення в об’ємі кінцівки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Для виконання кесонних робіт водолаза занурили на глибину 20 м, де він знаходився годину, а потім його швидко підняли вгору. Через півгодини в нього відмічається біль в м’язах, суглобах, який підсилювався, головний біль, запаморочення, оніміння пальців рук, ніг, почав погано чути.


 1. Що трапилось з водолазом?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які механізми розвитку описаних порушень?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому повинні полягати дії оточуючих в даному випадку?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Пояснити основні принципи патогенетичного лікування ____________________________________________________________________________________________________________________________________


13. Альпіністи повільно піднімалися по схилу гори протягом 6 годин. З кожним кроком підйом давався все тяжче. Відмічались загальна слабкість, серцебиття, задишка, запаморочення, головний біль, зниження апетиту, метеоризм.

 1. Що явилось безпосередньою причиною даних розладів у альпіністів?

____________________________________________________________________

 1. Як називається цей симптомокомплекс?

____________________________________________________________________

3. Поясніть механізм розвитку порушень.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. На якій приблизно висоті знаходились альпіністи?

____________________________________________________________________

5. Яке значення в даній ситуації мають тахікардія та тахіпноє, які механізми їх розвитку?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Хворий В. знаходився в хірургічній клініці з приводу тромбофлебіту правої нижньої кінцівки. Після необережного різкого руху у нього раптово виникли виражена задишка, біль в грудній клітці, цианоз.


 1. Чи пов'язані ці порушення з тромбофлебітом нижньої кінцівки?

____________________________________________________________________

 1. В яких випадках можливі такі наслідки тромбофлебіту?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи є випадковою локалізація ускладнень у даного хворого? Поясніть.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи можливий розвиток ускладнень тромбофлебіту з боку інших органів – мозку, нирок, селезінки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Хворий Д., 50 років, доставлений в клініку зі скаргами на сильні болі за грудиною з ірадіацією в ліву руку. З анамнезу встановлено, що раніше подібні напади знімалися нітрогліцерином. Об'єктивно: хворий блідий, тони серця приглушені, пульс – 140/хв, слабкого наповнення. З часом стан хворого погіршився і через 10 годин після надходження він помер. На розтині виявлений інфаркт міокарда.


 1. Який вид порушення кровообігу сприяв смерті?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм розвитку порушення коронарного кровообігу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Одразу ж після підняття чоловіка з глибини, що працював в кесоні, він відчув свербіж в різних ділянках тіла, пульсуючі болі в м'язах гомілок, з'явилися сильні головні болі, розвинулася різка задишка, набухли шийні вени, шкірні покриви стали синюшними, хворий покрився липким потом. Артеріальний тиск визначити не вдалося. Через декілька хвилин наступила смерть.

 1. Чим обумовлена смерть робочого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте причину і механізми гемодинамічних порушень.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Хворому М., 57 років, з тромбофлебітом правої стегнової вени, був призначений суворий ліжковий режим. Хворий порушив розпорядження лікаря і під час ходи раптово наступила смерть.


 1. Який вид порушення кровообігу виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Яка причина і механізми гемодинамічних порушень, що зумовили раптову смерть хворого?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. У хворого Д., 60 років, з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок виникають болі в нижній кінцівці під час ходи. Спостерігаються цианоз та набряк лівої гомілки, кінцівка холодна на дотик. Після комплексу фізіотерапевтичних процедур вираженість вказаних розладів стала зменшуватися і через деякий час вони зникли.


 1. Яке порушення місцевого кровообігу мало місце у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку клінічних проявів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Хворий З., 25 років, скаржиться на те, що зазвичай в холодну погоду виникають напади болю і відчуття оніміння в пальцях рук. Під час нападів об'єктивно спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кистей, зниження місцевої температури, порушення шкірної чутливості.

 1. Яке порушення регіонарного кровообігу у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Розкрийте механізми розвитку клінічних проявів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20. У хворого Н., 63 років, стеноз правого передсердно-шлуночкового отвору. При огляді – акроцианоз (синюшність губ, кінчика носа, мочки вух, пальців рук і ніг), незначний набряк кінцівок. При дослідженні мікроциркуляції в судинах нігтьового ложа встановлено розширення венозних мікросудин. Спостерігається діапедез еритроцитів.

 1. Яке порушення регіонарного кровообігу у хворого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте механізми розвитку наявних клінічних проявів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21. У хворого з тяжким переломом кісток таза розвинулась гостра недостатність мозкового кровообігу внаслідок емболії в басейні середньої мозкової артерії.

1.Який тип емболії виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Поясніть причини та механізми розвитку емболії.

____________________________________________________________________3.Пояснити основні принципи патогенетичного лікування ________________________________________________________________

Тема: ЗАПАЛЕННЯ (судинні реакції).
Актуальність теми.

Запалення (infammatio) – це вироблена в процесі еволюції органо-тканинна реакція на пошкодження, що характеризується трьома компонентами: альтерацією, ексудацією і проліферацією.

Запальна реакція, як типовий патологічний процес, лежить в основі багатьох захворювань людини інфекційної і неінфекційної природи.

Знання основних причин виникнення, механізмів розвитку, наслідків та зовнішніх проявів запальної реакції необхідні для своєчасної і правильної діагностики захворювань запального характеру, проведення раціональної патогенетичної терапії на будь-якому етапі розвитку запального процесу. Вивчення в експерименті стану мікроциркуляції у вогнищі запалення дозволяє більш глибоко розкрити внутрішню сутність як зовнішніх проявів запалення, так і багатьох закономірностей розвитку і перебігу власне патологічних і захисно-пристосувальних явищ, що лежать в основі запалення.


Загальна мета заняття. Мати чітке уявлення про етіологію і патогенез запалення. Визначити роль медіаторів у розвитку запальної реакції.

Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Трактувати поняття запалення.

2.Розрізняти патологічні і пристосувально-компенсаторні явища в розвитку типових патологічних процесів.

3.Інтерпретувати патогенез місцевих і загальних проявів у розвитку типових патологічних процесів.

4.Аналізувати патоморфологічні(К.Ф.) особливості запалення.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

1.Поділ судинного русла на функційні відділи (кафедра фізіології).

2.Поняття про судини мікроциркуляторного русла (кафедра фізіології).

3.Механізми регуляції кровообігу в капілярах та венулах (кафедра фізіології)

4. Поняття про роль клітин сполучної тканини, їх будову, головні функції (кафедра гістології).

5. Поняття про продукти каскаду арахідонової кислоти, калікреін-кінінову систему плазми крові, систему комплементу (кафедра біохімії).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 314-323, 343-344.

2. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 528-544, 545-549.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 241-258, 161-174.

4. Ю.І. Губський Біологічна хімія, Київ-Тернопіль, 2000р,С.209-210, 381-385.

Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання:Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Перелік публікацій працівників, аспірантів І студентів Навчально-наукового інституту Аеронавігації за 2015 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка