Методика опрацювання елементів лексики в початкових класах ВступСкачати 88.57 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір88.57 Kb.

Методика опрацювання елементів лексики

в початкових класах
Вступ
Робота над вивченням лексики в початкових класах спрямована на збагачення активного словника учнів, розвиток зв'язного мовлення, виробленя навичок свідомого оволодіння новими словами, уточнення значення і сфери вживання відомих слів.

Щоб успішно розв'язати ці завдання, треба добре знати словникову систему мови і ті процеси, які в ній відбуваються. У початкових класах лексика як самостійний розділ науки про мову не вивчається. Учні засвоюють деякі лексичні відомості, зокрема практично ознайомлюються з прямим і переносним значенням слова, багатозначністю, синонімією й антонімією.

Із словом як одиницею мовлення учні мають справу з перших днів їх навчання в школі. Уже в період навчання грамоти пояснюємо першокласникам значення окремих слів, практично (без уживання термінів) учні спостерігають явище омонімії і багатозначності.

У 2 класі школярі спостерігають за вживанням образних слів і висловів у тексті, зіставляють слова, близькі за значенням.

У 3 класі продовжується спостереження за значенням слів, прямим і переносним, випадками багатозначності.

У 4 класі знання учнів про слово розширюється внаслідок практичного використання різних лексем в усному і писемному мовлені та спостереження за їх уживанням у художніх текстах.


Робота над вивченням лексики має своїм значенням:
- збагачення словника учнів, тобто засвоєння нових, не відомих їм раніше слів чи нових значень відомих слів;

- уточнення словника, тобто введення окремих слів у контекст, зіставлення близьких або протилежних за значенням слів, засвоєння багатозначних та емоційно забарвлених слів;

- активізацію словника, тобто перенесення якомога більшої кількості слів із пасивного словника в активний; а усунення нелітературних слів і діалектизмів, жаргонізмів, просторічних і

знижених слів.


Робота над засвоєнням лексичного значення слова
У сучасній методиці існує кілька способів і прийомів пояснення значення слів, а саме:

- демонстрація макета чи малюнка;

- використання контексту;

- найпростіший словотворчий аналіз;

- тлумачення слів (коротке пояснення, використання словника).

Розглянемо основні види лексичних вправ, які рекомендуються застосовувати на уроці:

1. Пояснення значення слова за допомогою малюнка.
Заєць - дика тварина, полохливий гризун з довгими вухами.

2. Пояснення значення слова за тлумачним словником.Заєць - невеликий звірок з родини гризунів, який дуже швидко бігає.

3. Пояснення значення слова за текстом.- Куцихвостику вухастий!

Чому зайцем тебе звати?

- Так давно мене назвали
І на вуха не зважали.
Бачили, що молодець,


І назвали: стрибунець.

Бо "Заяти" - то "стрибати".

Сам ти можеш порівняти,

Продавець - від "продавати ",

Видавець - від "видавати ".

Ну а заєць - від "заяти ".
Назва заєць утворилася від давньоруського слова.
4. Порівняй малюнок і звукову модель слова
малюнок - — 0 = 0 = заєць.
5. Фіксація уваги на тяжкі для правопису букви
З а є ц ь
6. Робота з синонімами та антонімами має важливе значення не тільки для збагачення словникового запасу учнів, а й для формування стилістичних умінь.
Вправа на групування слів близьких за значенням:

Заєць, кося, вухань, поплигайчик, помана, хлистик, бідолаха, куцихвостик, хвалько, стрибунець, страхополох, чимчик...
Вправа на самостійний добір антонімів:

Молодець - боягуз.
7. Вправа на утворення словосполучень.

чиї?
На засніженій землі видно зайченят сліди.Зайчик (який?)
дикий

полохливий

бідолашний

косий


боязливий

уважний

гарний

сірий


8. Робота над реченням.
Гра "Допоможи зайчикові".

Зайчик ніс гриби білочці на гостинець і ненароком розсипав на галявинці. На кожному грибочку написано літеру. Треба поставити букви так, щоб вийшло слово (Друзі). Складіть із ним речення і запишіть з пам'яті.
Зайчик і білочка - друзі.
9. Робота із скоромовками.
Біжить чимчик по долинці

У біленькій кожушинці.
10. Робота із загадками.

Влітку носить сіру шубу,

Взимку — білого кожуха,

Має з тріщиною губу,

Косі очі й довгі вуха. (Зайчик)
10. Добір однокорінних слів.
зай - єць; зай - ч - иськ - о ; зай - ч - а ;
зай - ч - атин - а ; зай - ч - ат - к - о ;

зай - ч - ик ; зай - ч - их - а .
12. Вживання слів в прямому і переносному значенні.
Сонячний зайчик; їхати зайцем.
13. У фразеологізмах:

Двох зайців убити - (виконувати дві справи);

заяча душа - (боязлива людина);

за двома зайцями побігти - (жодного не впіймаєш).

14. У ребусах.


ЄЦь (заєць)
15. Ігри "Хто зайвий?", "Хто де живе", "Який звук заблукав?".

У зайця довгі задні поги (Н)

"Відшукай своє слово"

Хитрий, спритний, боязливий. Хто?
16. У прислів'ях:

Заєць сивий - набачився дива.

Хорош заєць білий, а мисливець смілий.

Боягузливому зайцю і пеньок вовк.
17. Складання власних загадок (до знайомих) за аналогією.
Холод починається, шуба міняється.
18. Вправа на прогнозування, догадку, уяву.

Щоб змінилося, якби зайчик не зустрівся із жабами?

А хлоп’ятко не пожаліло зайчатко?
19. Що ти знаєш напам'ять?
20. Складання слів зі складів, щоб утворилася відома загадка.

Маленький, сіренький моркву гризе, вухами стриже,
(кий, лень, ма, ре, еі, еньк, кву, гри, мор, зе).

21. Склади свій рядок розгублених, розсипаних складів...
22. Утворення порівнянь за першою частиною.

Сірі зайчики кругом, мов хутряна шубка.

Полохливий, прудкий, як заєць...
23. Називання слова, для пригадування знайомих словосполучень, речення, фразеологізмів, загадок:

Я страшенний боягуз,

Всіх на світі я боюсь.

В полі, лісі - навкруги,

Скрізь у мене вороги.
24. Складання тематичних словників до теми:

"Тяжкі слова "
25. "Потренуємо пам'ять"

На дошці записати 3-5 словосполучень, речень.

(Прочитати, запам 'ятати, записати по пам 'яті, потім звірити).
26. Виписування слів.

клас - назва тварин, птахів;

клас — дні тижня;

клас - класифікація частин мови.
27. Цікаві завдання.

Перша буква із слова зима, З

Друга - перша буква алфавіту, А

Третя -яку дієслові є, Є

Четверта - як остання в слові палац, Ц

А остання, як цифра 6 Ь

28. Скажи ласкаво заєць (зайчатко, зайчисько).
29. Розплутайте прислів'я:

Вірний як осел.

Дурний як заєць.

Відвалений як пес.

Лякливий як пава.

Гордий як лев.

Співучий як лис.

Хитрий як соловейко.

Криклива як котик.

Тихенька як сорока.

Голодний як їжак.Колючий як вовк.
30. Першоразове читання тексту учнями (самостійно), а не вчителем, як за традиційною методикою.
31. Дотекстове завдання.
Які слова 1, 2 чи 3-складові знайомі чи незнайомі.
Текстове

Розпізнавання раніше прочитаних слів у тексті.
Післятекстове

Що допомогло це слово змалювати, створити у тексті; використання цього слова у вільній мовній практиці.
32. Робота з лічилками.
Лічилка

Є в зайчихи п'ять малят

П'ять маленьких зайченят.

Ось вони рядочком сплять:

Раз, два, три, чотири, п'ять.

Є в зайчихи п'ять малят

Неслухняних зайченят.

На обід їх мати жде:

"Раз, два, три... А решта де?"
33. Дослідницька робота
а) Прочитайте відповідні уривки текстів і зробіть висновки, із яких із них
використані приказки, фразеологізми, зменшувальні й образні слова у
змалюванні зайчика.
б) Виберіть описи й прочитайте їх у класі.
в) Видозмініть заголовки до текстів:

"Як заєць ведмедя "

"хлоп 'ятко і зайчатко "
г) Порівняйте образ зайчика в діафільмі "Нумо, постривай" і в художніх
текстах.
д) Назвіть жанри творів

"Заєць - хвалько ", "Зайця ноги годують ".
є) Складання літературних вікторин.
є) Систематизація за алфавітом зібраних "малих жанрів.
ж) Добір запитань до класу, що означає ті чи інші слова, словосполучення з
прочитаного тексту.
з) Переклад з російської мови на українську:

Заяц - заєць
и) Прочитати текст і розташувати готові заголовки до його частин.
і) Зіставлення тексту твору з наявною ілюстрацією.
й) Прийоми сортування навчального матеріалу "Це відоме, а це - ні".

Що ми знаємо про зайчика, чого ми не знаємо про зайчика.
34. Увага до мовлення дітей з боку вчителя.
Оцінка мовлення.
35. Списування із встановленням пропущених букв.
36. Словникова скринька.
37. Впізнавання слова за перифразом.
38. Всі види диктантів, перекази, твори.
39. Ведення альбому - скарбниці.
40. Ведення читацьких щоденників.
41. Шукання текстів в газетах, журналах, календарях.
42. Морфологічний розбір.

Заєць - іменник, п. ф. заєць, питання хто?, загальна назва, істота, ч.р., однина, II відміна, м'яка група, Н.в., в реченні виступає підметом.
43. Щоденне оцінювання д/з у кожної дитини.Каталог: images -> easyblog articles
easyblog articles -> Тема. Гори Карпати. Французька пісня «Пастушок» повторення. Закріплення української народної пісні «Ой, смереко» та «Мій рідний край!»М. Мозгового. Слухання гімну Европи
easyblog articles -> Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів. Побудова речень із дієприкметниковими зворотами
easyblog articles -> Побєгова І. В. Портрети
easyblog articles -> Сценарій позакласного заходу «Барви української музики»

Скачати 88.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка