Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»


Порядок виконання завдання №3 контрольної роботиСторінка6/16
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.9 Порядок виконання завдання №3 контрольної роботи


Завдання 3.1

Визначити кращий проект методами мажоритарної, адитивної і геометричної згортками критеріїв. Варіант завдання вибирається відповідно до свого номера за списком у журналі групи (Додаток Б).


Завдання 3.2


 1. З рулону трансформаторної сталі шириною 5000+N*10 мм викраиваются смуги шириною 1400 мм, 250 мм, 650мм. Смуги однакової довжини. Для одного трансформатора вимагається 2 смуги шириною 1400 мм, 4 смуги шириною 950 мм, 1 смуга шириною 650 мм. Скласти модель задачі розкрою, виходячи з критерію комплектності заготовок для отримання 40 трансформаторів при мінімумі відходів.

 2. Прутки завдовжки 3000+N*10 мм вимагається розрізати на деталі завдовжки 1700 мм (11 шт.), 1030 мм (70 шт.), 220 мм (14 шт.) Скласти модель оптимального розкрою прутків по мінімуму сумарного відходу.

 3. З листів матеріалу розміром 7 х 11 дм необхідно виготовити 100+N деталей розміром 5 х 3 дм. Скласти модель оптимального розкрою по мінімуму сумарних відходів.

(N= номеру за списком групи).
Завдання 3.3

У розпорядженні підприємства є два види руди, відличающихся змістом корисних складових і вартістю однієї тонни" Початкові дані про якісний склад кожного виду руди приведені в таблиці.

Таблиця 3.4 - Якісна характеристика руд


Вид руди

Зміст 1-ої складові %

Зміст 2-ої складовій %

Величина запасу (т)

Ціна 1 т

у.о.

Руда I

60

10

140

200

Руда 2

30

40

100

50

Вимагається визначити склад суміші, що забезпечує мінімізацию сумарної вартості при виконанні наступних умов: объїм суміші не повинен бути менше 100+N т; зміст першої складової в суміші повинен належати інтервалу [40, 50]; зміст другої складової в суміші повинен належати інтервалу [20, 30].Завдання 3.4

Набір шихтових матеріалів для виплавки чавуну включає руду, кокс, вапняк і доломіт, які витрачаютьця відповідно до заданих пропорцій. У розпорядженні е 6 шихтових наборів. Хімічний склад руд заданий в таблиці.

Таблиця 3.5 - Хімічний склад руд


Складові руди

Шихтовие наборі

1

2

3

4

5

6

залізо

50,43

47,51

52,21

54,62

17,0

42,94

фосфор

0,07

0,064

0,393

0,101

0,9

0,173

марганець

0,41

0,88

0,3

0,82

7,1

3,64

інші

47,51

50,636

44,717

43,17

74,05

52,16

% зміст сірки в плавках

1,58

1,51

2,38

1,29

0,95

1,18

Норми витрати шихтових матеріалів на 1 т чавуну і витрати в грошовому вираженні визначені в таблиці 3.6. Вимагається визначити склад шихти, що забезпечує мінімізацію сумарних витрат на виробництво при виконанні наступних умов:

- з кожного шихтового набору в процесі плавки в чавун періходить увесь фосфор і 75 % марганцю, а зміст сірки в чавуні дорівнює 1/50 частин від її змісту в шлаку;

- зміст марганцю в готовому чавуні 1,62%, доля серп не перевищує 0,04%, фосфору 0,28%;

- покупна ціна на кокс 12 у.о./т, вапняку 3,65 у.о./т, доломіту 4,6 у.о./т ;

- четвертий шихтовий набір повинен складати не більше 10%, а перший і другий в сумі - не більше 12%. • Таблиця 3.6 - Норми витрати шихтових матеріалів на 1 т чавунуВид матеріалу

Шихтовие набори

1

2

3

4

5

6

Руда

Теоретична нірма витрати ( т/т)1,8

1,9

1,8

1,71

4,07

2,07

Ціна на руду

12,5

11,7

12,9

13,1

2,5

11,6

Норми витрати т/т Коксу

0,855

0,656

0,803

0,734

1,215

0,935

Вапняку

0,356

0,350

0,225

0,344

-

0,495

Доломіту

0,104

0,107

0,057

0,113

-

0,165

Витрати на виплавку

5,94

5,0

5,61

5,08

8,45

6,5

Вартість возвратних відходів

2,59

2,58

1,92

1,84

2,42

2,44


Завдання 3.5

 1. Побудувати модель і вирішити завдання оптимізації завантаження невзаємозамінних груп верстатів, на яких обробляються вироби трьох видів А, В і C. Вироби А і В обробляються 3-мя способами кожне, виріб 3 обробляється 2-мя способами. У таблиці 3.7 приведені початкові дані.

Варіанти: а) критерій - сумарний прибуток, б) критерій - сумарні витрати, в) критерій - витрати часу.
Таблиця 3.7

Групи верстатів

од. вимір.

Витрати часу ( aijs )

Фонд часу

Виріб А

Виріб B

Виріб C

способи вир.

способи вир.

способи вир.

1

2

3

1


2

3

1

2Фрезерні

Токарні


Зварювальні

ч ч ч

2 3

0


2 1

1


1

2 3


3

1

20 2 3

4 0 1

3 5 1

3

6

0820+N 934+N 748+N

Прибуток за виріб

у.о.

11

7

5

9

6

7

18

15
Витрати на виріб

у.о.

19

18

18

16

19

15

18

17

План

шт.

100+N

150+N

70+N
 1. Побудувати модель і вирішити завдання оптимізації завантаження взаємозамінного устаткування (верстатів на ділянці механічної обробки) при виготовленні 4-х видів виробів. Плановий обсяг виробництва 5300+N*100 у.о. Початкові дані приведені в таблиці 4.2.

Варіанти: а) критерій - сумарний прибуток, б) критерій - суммарные витрати" в) критерій - витрати часу.

Таблиця 3.8 Початкові дані завантаження взаємозамінного устаткуванняВерстати

Час на обробку 1 виробу

Фонд часу

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Виріб 4
А

4

2

0

1

800

Б

2

0

2

1

700

В

2

2

2

0

740

Г

2

2

1

1

770

Д

0

2

2

3

760

Ціна за 1 виріб

12

9

10

11
Витрати на 1 виріб

9

6

8

7

Прибуток за 1 виріб

6

4

4

53 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ курсовОЇ РОБОТИ
1. Порядок підготовки і захисту курсової роботи
Курсова робота включає записку пояснення і модельний експеримент.

Курсова робота виконується протягом семестру з використанням комп'ютерних класів Академії і консультацій викладачів.

При захисті роботи оцінюються:

- дотримання графіку виконання роботи;

- функціональна повнота і працездатність модельного експерименту;

- ступінь самостійності студента при виконанні курсової


роботи;

- повнота пояснень і якість оформлення записки пояснення.


2. Загальні вимоги до курсової роботи
В процесі моделювання системи управління підприємством необхідно вирішити завдання аналізу, прогнозування і оптимізації.

При рішенні задачі аналізу слід виявити цілі і завдання системи управління підприємством, вибрати критерії, що визначають ступінь ефективності управління, а також визначити чинники, що впливають на критерії ефективності, і ступінь цього впливу. Частина з виявлених чинників може використовуватися як параметри управління.

Метою рішення задачі прогнозування є розрахунок значень критеріїв ефективності управління при заданих або очікуваних значеннях чинників.

Метою рішення задачі оптимізації є знаходження таких значень параметрів управління, при яких досягається якнайкраще значення критеріїв ефективності управління.

Записка пояснення до курсової роботи оформляється засобами WORD і повинна містити:

Титульний лист

Введення

1. Аналіз та моделювання системи управління підприємством (10 –20 с.)

1.1 Структура системи управління і її характеристики

1.2 Вибір задачі для моделювання

1.3 Короткий огляд можливих моделей по вибраної задачi

1.4 Опис вибраної моделі

1.5 Модельний експеримент

Висновки (1 с.)

Список використаних джерел (1 с.).
У введенні коротко описується завдання роботи, очікувані результати і використовувані технічні і програмні засоби.

Структура системи управління має бути представлена в графічному вигляді. Необхідно визначити її тип і основні характеристики.

Слід виявити цілі і задачі системи управління підприємством,

Слід перерахувати основних фахівців верхнього і середнього рівня системи управління. Для кожного фахівця скласти список вирішуваних ним задач. Вибрати одну з основних задач (проблем) в системі управління підприємством. Детально описати задачу і її тип (задача аналізу впливу чинників, прогнозу, оптимізації), вибрати критерії, що визначають ступінь ефективності рішення задачі, а також визначити чинники, що впливають на критерії ефективності, і ступінь цього впливу. Частина з виявлених чинників може використовуватися як параметри управління.

Скласти список можливих альтернативних варіантів рішень по вибраної задачі. Наприклад, в задачі управління запасами можливі наступні варіанти рішень: змінити склад постачальників товару, змінити ціну товару, змінити об'єми і топологію складів, вибрати оптимальний об'єм постачання товару.

Скласти короткий огляд моделей, які можуть використовуватися для вирішення задачі. По кожній моделі вказати назву, посилання на літературу, очікувані результати, достоїнства і недоліки. Можуть використовуватися моделі, що вивчалися у відповідних дисциплінах або вивчені самостійно.

Опис вибраної моделі повинен містити її докладні характеристики, формули, можливі варіанти моделі.

У описі інформаційного забезпечення моделі і очікуваних результатів необхідно представити у вигляді таблиць вхідну і вихідну інформацію і вказати її джерела.

Методика проведення експерименту описується у вигляді покрокової інструкції по реалізації вибраної моделі.

Результати експерименту мають бути представлені у вигляді копії робочих листів "Excel".

У аналізі результатів експерименту даються рекомендації по їх використанню в системі управління підприємством. Доцільно використовувати в експерименті декілька різних моделей і при порівнянні їх результатів пояснити причини можливих розбіжностей.

3. Тематика курсового проекту


У Додатку А приведені області (підприємства), для яких необхідно виконати моделювання їх систем управління.

Тема проекту вибирається студентом за узгодженням з викладачем.

Структуру і характеристики системи управління, а також початкові дані для модельного експерименту студент формує за інформацією з літературних джерел, з Інтернету і з власного досвіду.

Записка пояснення оформляється по загальних правилах (Додаток В).

Рекомендована література


 1. Егоров П.В., Лысенко Ю.Г. и др. Экономическая кибернетика. Учебное пособие: изд. 2-е / Донецкий национальный университет. — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. - 516 с.

 2. Пономаренко К.А. Основи економічної кібернетики. – К.: КНТЕУ,2002.– 432 с.

 3. Цисарь И.Ф., Непман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: Диалог МИФИ, 2002. – 304 с.

 4. Экономическая кибернетика. Учебник. Донецк, Юго-Восток., 2005 г. – 502 с.

 5. Горелик А. Л. Методы распознавания /А. Л. Горелик, В. А. Скрипкин. —М.: Высшая школа, 1989.

Додаток А Варіанти вхідних даних до завдання 2.1 і курсової роботи
Підприємства, для яких необхідно виконати моделювання їх систем управління

1. Автокрамниця

2. Ювелірний магазин

3. Супермаркет

4. Спортклуб

5. Турагентство

6. Стадіон

7. Басейн

8. Склад

9. Магазин будматеріалів

10. Інтернет - магазин

11. Приймальна комісія

12. Деканат

13. Банк


14. Автопідприємство

15. Вокзал

16. Аптека

17. Поліклініка

18. Лікарня

19. Рекламне агентство

20. Готель

21. Завод

22. Диспетчерська таксі

23. Диспетчерська вокзалу

24. Інтернет - провайдер

25. Оператор мобільного зв'язку

26. Гуртожиток

27. Ремонтна майстерня

28. Ательє пошиття

29. Автостанція

30. Школа

Додаток Б Варіанти завдань до завдання 3.1


Варіант завдання вибирається відповідно до свого номера за списком у журналі групи.

Каталог: file


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка