Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИСторінка2/16
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  1. Порядок підготовки та захисту контрольної роботи

Навчальним планом з дисципліни «Економічна кібернетика» передбачено виконання однієї контрольної роботи студентами заочного факультету. Контрольна робота виконується протягом семестру після установчих занять. Робота подається особисто або надсилається в деканат заочного факультету для реєстрації. Потім робота передається на кафедру економічної інформатики для перевірки викладачем. Робота, виконана з грубими помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, повертається студентові для доопрацювання. Захист контрольної роботи здійснюється під час екзаменаційної сесії.
  1. Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки

Пояснювальну записку до контрольної роботи виконують з використанням комп’ютера на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша. Розмір полів аркуша: верхнє та нижнє – 2см, ліве – 2,5см, праве – 1см.

Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації. Номер друкують у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці.

Текст записки вирівнюється «по ширині», абзацний відступ – 1,5см, міжрядковий інтервал - «полуторний».

Тип шрифту - Times New Roman; креслення – «звичайне»; розмір – 14; колір – чорний.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором з наступним нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту або графіки чорним кольором.

Власні назви в записці наводять мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень, які використовуються у записці, повинні відповідати чинним стандартам із бібліотечної та видавничої справи.

Загальний обсяг роботи орієнтовно 30-35 сторінок.

При оформленні пояснювальної записки слід обов’язково наводити завдання до першої і другої частини роботи.

Студент зобов’язаний надати електронний варіант виконаної роботи у якості додатка до пояснювальної записки.
  1. Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконання

Контрольна робота складається із 3 завдань:завдання №1. Використати модель управління запасами для моделювання економічної динаміки.

завдання №2. Використати графічні схеми і моделі розпізнавання образів для синтезу структури системи управління підприємством.

завдання №3 Знайти оптимально-компромісни рішення завдань.
Структуру пояснювальної записки контрольної роботи наведено у
таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Структура пояснювальної записки№ розділу

Найменування розділу (структурного елемента пояснювальної записки)

Обсяг, стор.
Титульний аркуш

1
Бланк завдання

1
Реферат

1
Зміст

1
Вступ

1

1

Використання логістичного відображення для моделювання економічної динаміки.

5-10

2

Побудова графічної схеми управління галуззю економіки, містом, комерційним банком, підприємством, університетом. Розробка моделі синтезу структури системи управління.

5-10
3

Згортки критеріїв. Вирішування багатокритеріальних завдань. Знаходження оптимально - компромісних рішень.

5-10
Висновки

0,5
Перелік посилань

1
Додаток А (Джерела даних)

1
Додаток Б (пояснювальна записка – електронний варіант)

CD
  1. Методика виконання завдання №1

Завдання виконується на основі вивчення літературних джерел по запропонованій темі.

Мета завдання - Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання логістичного відображення для моделювання економічної динаміки.
Теоретичні відомості для виконання завдання
Логістика - це процес планування і забезпечення (включаючи контроль) ефективного і безперервного вступу товарів, послуг і супутньої інформації звідти, де вони створюються, до споживача, спрямований на всіляке задоволення споживчих запитів.

Як одна з ключових логістичних функцій виділяють управління запасами.

1.Модель найбільш економічного розміру замовлення без урахування дефіциту.

Замовлення, що поповнює з апаси, поступає як одна партія. Рівень запасів убуває з постійною інтенсивністю доки не досягає нуля. У цій точці поступає замовлення, розмір якого рівний Q, і рівень запасів відновлюється до максимального значення. При цьому оптимальним рішенням задачі буде той розмір замовлення, при дотором мінімізуються загальні витрати за період.

Модель оптимального розміру замовлення в припущенні, що допускається дефіцит продукту і пов'язаний з ним упущений прибуток.

Нехай Q - розмір одного замовлення;

Т - протяжність періоду планування;

D - величина попиту за період планування;

d=D/T - величина попиту в одиницю часу;

К - витрати підготовки і виконання одного замовлення (оформлення, доставка і так далі);

Н - витрати зберігання однієї одиниці продукту за період Т;

h=H/T - питомі витрати зберігання однієї одиниці продукту в одиницю часу;

р - упущений прибуток в одиницю часу, що виникає в результаті дефіциту однієї одиниці продукту;

Р - упущений прибуток за період Т, що виникає в результаті дефіциту однієї одиниці продукту.

Тоді оптимальний розмір замовлення :

Q* = ( 2DK/H)1/2 * ((Р+Н)/P)1/2.

Максимальний розмір запасу :

S* =(2DK/H)1/2 х (Р/(H+Р))1/2.

Максимальний дефіцит:

R = Q* - S*. 1. Модель з кількісними знижками.

Для збільшення об'єму продажів компанії часто пропонують кількісні знижки своїм покупцям. Кількісна знижка - скорочена ціна на товар у разі купівлі великої кількості цього товару. Типові приклади кількісних знижок наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1Варіанти знижок

1

2

3

Кількість, при якій робиться знижка, шт.

Розмір знижки, %від 0 до 999

0


від 1000 до 1999

3


від 2000 і вище

5

Приклад 1.1. Розглянемо приклад, що пояснює принцип прийняття рішення в умовах знижки. Магазин "Ведмежа" продає іграшкові машинки по 5 у.о. за 1 шт. Ця фірма має таблицю знижок на машинки у разі купівель їх в певній кількості (таблиця.1.1). Витрати замовлення складають (49+N) у.о. Річний попит на машинки дорівнює 5000 шт. Річні витрати зберігання у відношенні до ціни складають 20%, або 0,2. Необхідно знайти розмір замовлення, що мінімізує загальні витрати без урахування можливого дефіциту (р=0).

Рішення при N=0. Розрахуємо оптимальний розмір замовлення для кожного виду знижок, тобто Ql*, Q2* і Q3*.

Оптимальний розмір замовлення

Q* =(2DK/(I*c))l/2,

де D=річний попит,

K= витрати замовлення, у.о.,

I= річні витрати зберігання (від ціни),

c = ціна однієї машинки.

Отримаємо Q1* = 700 шт., Q2* = 714 шт., Q3* = 718 шт.

Оскільки Ql* - величина між 0 і 999, то її можна залишити колишньою. Q2* менше кількості, необхідної для отримання знижки, отже, його значення необхідно набути рівним 1000 одиниць. Аналогічно Q3* виберемо рівним 2000 одиниць. Отримаємо Ql* = 700 шт.; Q2* = 1000 шт.; Q3* = 2000шт.

Далі необхідно розрахувати загальні витрати для кожного розміру замовлення і виду знижок, а потім вибрати найменше значення.

Річні витрати замовлення = число замовлень*витрачання замовлення, річні витрати зберігання = розмір замовлення*ціна*витрачання зберігання/2 (при рівномірному попиті). Отримаємо наступну таблицю.

Таблиця 1.2 Загальні витрати


Вид знижки

1

2

3

Ціна у.о.

5

4,8

4,75

Розмір замовлення (вибір) шт.

700

1000

2000

Ціна на увесь товар за рік у.о.

25000

24000

23750

Річні витрати замовлень у.о.

350

245

122,5

Річні витрати зберігання у.о.

350

480

950

Загальні річні витрати (замовлення, зберігання, ціна) у.о.

25700

24725

24822,5

Виберемо той розмір замовлення, яке мінімізує загальні річні витрати. З таблиці видно, що замовлення у розмірі 1000 машинок мінімізуватиме совокупные витрати.
  1. Порядок виконання завдання №1

Вирішити приклад 1.1 при N= номеру за списком групи і р=0.Каталог: file


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка