Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯСторінка23/47
Дата конвертації14.07.2018
Розмір5.02 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   47


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ


 1. Практическая пульмонология детского возраста (справочник, 3-е издание) / под ред. В.К. Таточенко.— М., 2006.— 192 с.

 2. Е.А. Коган, Б.М. Коренев, Е.Н. Попова и др. / под ред. Н.А. Мухина. Интерстициальные болезни легких. Практическое руководство.— М.: Литтерра, 2007.— 432 с.

 3. Мурадов A.M. Синдром нарушений нересператорной функций легких. Душанбе: Suman, 2000 - 324 с.

 4. Н.Н. Розинова, Ю.Л. Мизерницкий / Хронические заболевания легких у детей — Издательство: Практика, 2011.— 224 с.ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Клініко-діагностичні критерії ідіопатичного фіброзуючого альвеоліту у дітей.

 2. Клініко-діагностичні критерії гемосидерозу легень у дітей.

 3. Класифікація уроджених вад розвитку бронхолегеневих структур.

 4. Тактика лікування уроджених вад розвитку бронхолегеневих структур.

 5. Основні принципи туберкулінової діагностики.

 6. Ускладнення вакцинопрофілактики туберкульозу.

 7. Проблеми хіміотерапії туберкульозу у дітей та підлітків.

 8. Формування груп ризику по захворюваності на туберкульоз.


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ (ДИВ. ДОДАТОК 13)

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


 1. Спичак, Т.В. Инфекционные факторы в патогенезе хронического воспаления при облитерирующем бронхиолите у детей / Т.В. Спичак, Л.К. Катосова, Л.Л. Нисевич // Педиатрия. 2001. - № 5. - С. 31-34.

 2. Сиренко И.А. Инфицированность туберкулезом детей и характер туберкулиновой чувствительности у инфицированных / И.А. Сиренко, Н.М. Подопригора, О.Ю. Марченко, С.А. Шматько // Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2004. – № 3. – с. 13-15.

 3. Фещенко Ю.І. Туберкульоз у дітей та підлітків в Україні, динаміка основних показників за 10 років / Ю.І. Фещенко, О.І. Білогорцева // Український пульмонологічний журнал. – 2005. – № 3. – с. 5-10.

 4. Фещенко Ю.І. Стан надання фтизіатричної допомоги населенню України / Ю.І. Фещенко // Український пульмонологічний журнал. – 2008. – № 3. – с. 7-9.

 5. Смирнова, М.О. Хронический бронхит у детей: определение, клинические варианты / М.О. Смирнова, Н.Н. Розинова // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. — 2004. № 3. - С. 14-17.

 6. Богорад А.Е. и др. Идиопатический гемосидероз легких у детей // Рос. вестник перинатологии и педиатрии.— 2003; 4: 29-35.

 7. Протокол надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча пульмонологія». Наказ МОЗ України від 13.01.2005 р.

 8. Алгоритм і граф логічної структури.


ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ
Алгоритм (див. додаток 14)
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ

КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Задача № 1

Дівчинка 3 року 5 місяців, надійшла до клініки зі скаргами на блідість, задишку у покої, болісний малопродуктивний кашель з відділенням «ржавого» мокротиння. Стан погіршився за останні 3 місяці, коли з'явилася задишка: спочатку при фізичному навантаженні, потім у спокої, без видимої причини. Кашель майже постійний, періодично він носить нападоподібний характер. При огляді стан тяжкий. Шкіряні покрови, слизові оболонки бліді. Температура тіла 37,6о С. Частий болісний кашель з густим мокротинням. Маса тіла 12 кг. Частота дихання 46 на хв. Перкуторно над легенями – легеневий звук з коробковим відтінком, аускультативно – жорстке дихання, різнокаліберні вологі і сухі хрипи з обох боків. ЧСС 130 на хв. Тони серця ритмічні, приглушені. Живіт м'який, безболісний, печінка + 2,5 см з-під реберної дуги. Стул оформлений, сечовипускання не порушене. Клінічний аналіз крові: Ер - 2,0 Т/л, Нв - 90 г/л, Л - 15,1 М/л, е - 1%, п - 10%, с - 68%, л - 17%, м - 5%, ШОЕ - 22 мм/год.Ваш діагноз?

 1. Двостороння осередкова бронхопневмонія, гострий перебіг.

 2. Синдром Картагенера.

 3. Муковісцидоз, легенева форма.

 4. Бронхоектатична хвороба, період загострення.

 5. Гемосидероз легенів.Задача № 2

У дитини 2 років, що має в анамнезі багаторазові гострі пневмонії, протягом останнього року відзначається вологий нав’язливий кашель у ранковий час з відходженням грузлого мокротиння зеленуватого кольору. При перкусії в лівій підлопатковій області визначається укорочення перкуторного легеневого звуку, там же вислуховуються тріскучі сухі та різнокаліберні вологі хрипи.Який діагноз можна припустити в дитини?

А. Уроджена вада легенів.

В. Хронічний бронхіт.

C. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт.

D. Бронхоектатична хвороба.

Е. Уроджена вада серця.


Задача № 3

До лікаря звернулися батьки хлопчика 1 року, якому в пологовому будинку не було проведене щеплення проти туберкульозу у зв’язку з тим, що дитина народилася недоношеною з вагою 1200 г, післяпологовий період протікав з ускладненнями. Педіатр віднесла дитину до групи високого ризику по захворюванню на туберкульоз.При наявності якого стану дитину не включають до групи підвищеного ризику по захворюванню на туберкульоз?

А. За відсутністю проби Манту.

В. Дитина з туб. контакту.

C. Дитина з хронічним тонзилітом.

D. З віражом туберкулінових проб та гіперергічними реакціями.

Е. З верхньодольовими пневмоніями та негативною динамікою при неспецифічній терапії.


Задача №4

У дитини 10 років вперше в житті сумнівна реакція Манту. Попередні щорічні проби Манту були негативні. Стан задовільний. В анамнезі – рідкі гострі інфекційні захворювання. Направлений на консультацію до фтізіатра з припущенням на віраж туберкулінових проб.Для пiсляiнфекцiйної туберкульозної алергiї не характерне?

A. Позитивна туб.проба з’являється у вiддаленнi вiд щеплення БЦЖ строки.

B. Реакцiя Манту з 2 ТО 12 мм та бiльше.

C. Реакцiя Манту з 2 ТО гiперергiчна.

D. Стiйке збереження позитивної туб.проби у вiддаленнi вiд щеплення строки (3-4 роки).

E. Сумнiвна реакцiя Манту з 2 ТО.


Задача №5

Хлопчик В., 3 років, надійшов у дитяче відділення зі скаргами на кашель, швидку стомлюваність, блідість. Протягом останнього року у хлопчика майже постійно спостерігався кашель, що періодично підсилювався, і при цьому збільшувалася кількість мокротиння. Бронхографія органів грудної клітки виявила мішотчаті бронхоектази.Найбільш ефективним методом лікування є?

А. Дренаж бронхів.

В. Інгаляції бронхолітиків.

C. Антибiотикотерапiя.

D. Хірургічне лікування.

Е. Масаж грудної клітки.


КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з визначення рівня підготовки до заняття – застосовуються тести для визначення початкового рівня за темою заняття .

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих (визначення основних симптомів та синдромів на основі опитування та м.ертьного обстеження), визначення попереднього діагнозу; визначення плану додаткових методів обстеження та оцінювання результатів; проведення диференційного діагнозу та постановка заключного діагнозу; визначення тактики ведення хворого, призначення лікування, невідкладних заходів, визначення питань профілактики, реабілітації хворого; лікувально-трудової експертизи; вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір тематичних хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних і інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, профілактики, лікувально-трудової м.ерттизи, реабілітації тематичних хворих. Проводиться обговорення ситуаційних задач.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботи інтернів оцінюються згідно інструкції з оцінювання навчальної діяльності лікарів – інтернів та курсантів факультету інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького. Обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.
Додаток 13

Граф логічної структури теми:

«Діагностика та лікування гострих бронхітів та бронхіолітів у дітей»

Скарги


Анамнез

Огляд


Додаткові методи обстеження

Заг.аналіз крові

Бак. дослідження бронхіального секрету

Диференційна діагностика

Заключний діагноз

Лікування

Інтерферони

Відхаркуваючі

Антигістамінні

Антибіотики за показаннями

Моніторінг параметрів функції зовнішнього дихання
Фізіотерапія

Бронходілататори

Провідні клінічні синдроми ураження бронхіального дерева у детей.

Бронхіт


RÖ органів грудної кліткиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   47
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка