Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»Сторінка11/47
Дата конвертації14.07.2018
Розмір5.02 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   47

Еталон відповіді: 1-А.


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ


 1. Є.Є.Шунько та інші « Еталони практичних навичок в неонатологіі». Навчально-методичний посібник. Київ, 2011, 256 с.

 2. А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных» М.,2006,368с.

 3. Н.Л.Аряев. «Неонатология». Одесса, 2006, 834с.

 4. « Актуальні питання педіатрії». За редакцією В.В.Бережного. Навчально-методичний посібник. Київ, 2006, 430 с.

 5. Г.О Слабкий, Т.К.Знаменська та інші «Неонатологія з позиції сімейного лікаря». Навчально-методичний посібник Київ,2009. 436 с.

 6. «Посібник з неонатології».: Пер. з англ. / Под ред. Джона Клоертi, Энн Старк. – Київ: Фонд допомоги дiтям Чорнобиля 2010., 856 с

 7. Н.Г.Гойда та інші «Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування » Частина друга (для викладача). Навчально-методичний посібник. Київ.,2011.,579 с.

 8. Н.П.Шабалов. Неонатология.- Москва. - 2006. –Т.ІІ.- С. 126-139.

 9. Джон П.Клоерті та інші. «Посібник з неонатології». Пер. з англ. / Под ред. Джона Клоертi, Энн Старк. – Київ: Фонд допомоги дiтям Чорнобиля 2010., с.118-130.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

  1. Класифікація жовтяниць новонароджених.

  2. Визначення білірубінової енцефалопатії.

  3. Методика клінічного обстеження та оцінки жовтяниці.

  4. Фактори ризику, що впливаються на рівень білірубіну та важкість жовтяниць.

  5. Основні принципи ведення новонароджених з жовтяницею.

  6. Догляд за новонародженим з неонатальною жовтяницею.

  7. Основні принципи обстеження та лікування новонародженого з жовтяницею.

  8. Нагляд за дитиною з жовтяницею новонароджених на дільниці, шифрування по МКХ-10.

  9. Клінічні форми гемолітичної хвороби новонароджених

  10. Показання до замінного переливання крові.


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ (ДИВ. ДОДАТОК 5)

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 1. Судакар Г. Эзутачан. Практичний посібник з неонатології. Львів-Дейтрот-2002.-С.184-188, 243,257-267.

 2. Траверсе Г.М., Цвіренко С.М., Мизгіна Т.І. Жовтяниці у новонароджених /Навчально-методичний посібник. – Полтава:Верстка. – 2003. – С.1-88.

 3. Наказ № 676 “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”.- Міністерство охорони здоров`я України.-Київ-2004.- 185с .

 4. Наказ №152 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною». - Міністерство охорони здоров`я України.-Київ-2005. - 29с

 5. Наказ МОЗ України № 255 «Про затвердження клінічного протоколу «Жовтяниця новонароджених». Київ-2006.

 6. «Руководство по практическим навыкам в гинекологии, акушерстве и неонатологии» А.Я.Сенчук с соавторами. Киев, 2008, ПРН-327-358; ФТ- 359-360; РТ-360; РДС- 360.

 7. Як покращити перинатальну допомогу в Україні« Українсько-Швейцарська Програма «Здоров’я матері та дитини». Київ,2011.,100 с.

 8. Алгоритм і граф логічної структури.

 9. Лекції кафедри.


ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритм (див. додаток 6)
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Задача № 1

У доношеного хлопчика віком 5 діб жовтяничність шкірних покривів, яка з'явилася на 3 добу життя, рівень загального білірубіну 98 мкмоль/л, прямого 30 мкмоль/л, непрямого 68 мкмоль/л. Стан задовільний. Печінка, селезінка не збільшені. Мати дитини резус-позитивна. Вага тіла при народженні 3,400, довжина тіла 53 см, оцінка за шкалою Апгар 8-9 балів. До грудей прикладений в пологовій залі. Виписаний на 4 добу з рівнем загального білірубіну 62 мкмоль/л в задовільному стані, жовтяничність шкірних покривів значно зменшилася. До якого рівня загального білірубіну жовтяниця вважається фізіологічною? 1. Не вище 205 мкмоль/л.

 2. Не вище 105 мкмоль/л.

 3. Не вище 275 мкмоль/л.

 4. Не вище 305 мкмоль/л.

 5. Не вище 220 мкмоль/л.


Задача № 2

У доношеного хлопчика віком 2 діб від резус-негативної матері жовтяничність шкірних покривів, яка з'явилася на 1 добу життя, жовтяничне забарвлення поширилося на зону 4 по шкалі Крамера, рівень загального білірубіну 312 мкмоль/л, еритроцити 4,0 Е/л, Hb 144 г/л, гематокрит 40%, погодинний приріст загального білірубіну 9 мкмоль/л. Вага тіла при народженні 3,200, довжина тіла 53 см, оцінка за шкалою Апгар 6-6 балів.Ваш діагноз?

 1. Гемолітична хвороба новонародженого, жовтянична форма.

 2. Гемолітична хвороба новонародженого, анемічна форма.

 3. Гемолітична хвороба новонародженого, змішана форма.

 4. Гемолітична хвороба новонародженого, набрякова форма.

 5. Рання жовтяниця новонародженого.


Задача № 3

У доношеного хлопчика віком 2,5 доби виражена жовтяничність шкірних покривів, яка з'явилася в перші 24 години життя, жовтяничне забарвлення поширилося на зону 4 по шкалі Крамера на другу добу життя. Мати дитини резус-позитивна. Вага тіла при народженні 3,300, довжина тіла 55 см, оцінка за шкалою Апгар 7-8 балів. До грудей прикладений в пологовій залі. Смоктання слабке. Дитина загальмована, сонлива. Рефлекси новонародженого знижені. Рівень загального білірубіну 300 мкмоль/л, еритроцити 4,1 Е/л, Hb 140 г/л, гематокрит 40%, погодинний приріст загального білірубіну 10 мкмоль/л.Ваша тактика лікування?

 1. Провести замінне переливання крові.

 2. Негайно розпочати проведення фототерапії.

 3. Призначити оральний прийом води або глюкози .

 4. Спостерігати за подальшою динамікою рівня білірубіну.

 5. Налагодити грудне вигодовування.


Задача №4

У доношеної дівчинки віком 22 години, від резус-негативної матері, I (0) групи крові жовтяничність шкірних покривів, яка з'явилася через 20 годин після народження, рівень загального білірубіну 270 мкмоль/л, погодинний приріст загального білірубіну 10 мкмоль/л., еритроцити 3,2 Т/л, Hb 130 г/л, гематокрит 38%. Вага тіла при народженні 3,100, довжина тіла 5 см, оцінка за шкалою Апгар 6-8 балів. Прийняте рішення про необхідність проведення замінного переливання крові. Яка Ваша подальша тактика? 1. Направити кров дитини в лабораторію для повторного визначення групи крові та Rh-фактору та проведення проб на сумісність.

 2. Визначити рівень альбуміну сироватки.

 3. Визначити ступінь адекватності дитини, активність рефлексів.

 4. Визначити адекватність грудного вигодовування

 5. Призначити оральний прийом води або глюкози .


КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з визначення рівня підготовки до заняття – застосовуються тести для визначення початкового рівня за темою заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих (визначення основних симптомів та синдромів на основі опитування та фізікального обстеження), визначення попереднього діагнозу; визначення плану додаткових методів обстеження та оцінювання результатів; проведення диференційного діагнозу та постановка заключного діагнозу; визначення тактики ведення хворого, призначення лікування, невідкладних заходів, визначення питань профілактики, реабілітації хворого; лікувально-трудової експертизи; вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір тематичних хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних і інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, профілактики, лікувально-трудової експертизи, реабілітації тематичних хворих. Проводиться обговорення ситуаційних задач.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботи інтернів оцінюються згідно інструкції з оцінювання навчальної діяльності лікарів - інтернів та курсантів факультету інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького. Обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.

ІНФЕКЦІЇ ШКІРИ НОВОНАРОДЖЕНИХ.

СЕПСИС НОВОНАРОДЖЕНИХ. ГЕМОРАГІЧНА ХВОРОБА НОВОНАРОДЖЕНИХ. ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ. ЛІКУВАННЯ.

ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ ТА СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ. АНЕМІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА

АНЕМІЇ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Забезпечення здоров`я новонародженої дитини та своєчасна корекція виявлених патологічних відхилень є одним з пріоритетних завдань вітчизняної медицини. Навчання лікаря-інтерна зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» орієнтована на підготовку лікаря-практика, лікаря першого спеціалізованого медичного контакту, який поряд з дорослим населенням надає допомогу дітям, в тому числі новонародженим до прибуття спеціалізованих бригад. Тому лікарям-інтернам необхідно добре знати інфекційні ураження шкіри новонародженого, ознаки сепсису, геморагічної хвороби, анемії новонародженої і передчасно народженої дитини, патологію сечостатевої системи.Загальна мета: вміти діагностувати інфекційні ураження шкіри новонародженого, неонатальний сепсис, геморагічну хворобу, анемію новонародженої і передчасно народженої дитини, патологією сечостатевої системи новонародженого, самостійно лікувати деякі інфекційні захворювання шкіри новонародженого, анемію новонародженої і передчасно народженої дитини, сумісно з спеціалістами завершувати лікування неонатального сепсису, геморагічної хвороби, анемії, патології органів сечостатевої системи новонароджених.


Конкретні цілі

Вихідний рівень знань-вмінь

ВМІТИ
1. На підставі скарг, анамнезу, клінічного обстеження новонародженого визначити і оцінити провідні клінічні синдроми при інфекційних ураженнях шкіри, неонатальному сепсисі, геморагічній хворобі, анемії, патології сечостатевої системи.

1.Інтерпретувати інформацію анамнезу, скарг батьків, проводити об’єктивне обстеження новонародженого (кафедра госпітальної педіатрії)

2. Діагностувати і надати невідкладну допомогу при геморагічному синдромі (кровотечі) у новонародженого, судомному, гіпертермічному синдромах при сепсисі.

2.Діагностувати і надати первинну невідкладну допомогу при судомному і гіпертермічному синдромах, при кровотечі (кафедра госпітальної педіатрії)

3. Провести диференціальний діагноз, встановити попередній клінічний діагноз: інфекційні ураження шкіри, неонатальний сепсис, геморагічна хвороба, анемія, патологія сечостатевої системи новонародженого.

3. Трактувати дані лабораторних і інструментальних досліджень

(кафедра госпітальної педіатрії)4. Скласти план обстеження і аналізувати отримані результати, інтерпретувати лабораторні данні

4.Визначати об’єм і послідовність додаткових методів обстеження

(кафедра госпітальної педіатрії)5. Розробити тактику ведення хворих на інфекційні ураження шкіри, неонатальний сепсис, геморагічну хворобу, анемію, патологію сечостатевої системи новонародженого.

5. Скласти план лікування новонародженого (кафедра госпітальної педіатрії, клінічної фармакології)

6. Розробити комплекс профілактичних і реабілітаційних заходів щодо інфекційних уражень шкіри, неонатального сепсису, геморагічної хвороби, анемії, патології сечостатевої системи новонародженого.

5. Розробляти первинну і вторинну профілактику інфекційних уражень шкіри, неонатального сепсису, геморагічної хвороби, анемії, патології сечостатевої системи новонародженого (кафедра госпітальної педіатрії).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   47
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка