Методичні вказівки для самостійної підготовки І проведення практичних занять з фармакології для студентів зі спеціальності 12020101 «фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»Сторінка1/16
Дата конвертації22.12.2017
Розмір2.8 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12020101 «ФАРМАЦІЯ» ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

Під загальною редакцією зав.кафедри фармакології д.м.н., проф. Шеремети Л.М.


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

2012

Ухвалено центральною методично-координаційною радою Івано-Франківського національного медичного університету 2012 року протокол №

Укладачі:

д.м.н., проф. Гудивок Я.С.

к.м.н., доц, Струтинський Г.М.

ас.Гурмак І.С.

ас.Мельник Р.І.

ас.Тихоненко М.В.

ас.Юзифишин М.В.

ас.Шпур О.Г.

ас.Сенютович Н.Р.

ас.Черкашина О.Є.

ас.Хоробчук І.І.

ас.Гайнюк М.Б.

ас.Лукашевич І.П.

ПЕРЕДМОВА

Самостійна робота студентів є однією з головних форм навчання в підготовці молодих спеціалістів. «Методичні вказівки», запропоновані колективом кафедри, регламентують і конкретизують роботу студента над предметом вдома, в процесі підготовки до кожного запитання з фармакології.

Фармакологія — одна з базових наук, яка пов’язує всі фармацевтичні дисципліни з теоретичною та практичною медициною.

Згідно з примірним навчальним планом “Фармакологію” вивчають протягом трьох семестрів. У програму включено питання загальної та спеціальної фармакології, приділено увагу сучасній класифікації лікарських засобів, їх номенклатурі, фармакодинаміці, показанням та умовам раціонального застосування, побічній дії, протипоказанням.Вивчення лікарських засобів здійснюється за алгоритмом:

 • міжнародні непатентовані назви;

 • торгові назви;

 • фармакологічна група;

 • механізм дії;

 • фармакодинаміка (фармакологічні ефекти);

 • показання до застосування та умови раціонального застосування;

 • побічні ефекти;

 • протипоказання;

 • форма випуску препарату.

З метою формування фармакологічного мислення на практичних заняттях акцентується увага розв'язання проблемних завдань з моделюванням ситуацій наближених до професійної діяльності. Вивчаються питання взаємозаміни лікарських засобів безрецептурного відпуску та елементи фармацевтичної опіки.

Після вивчення курсу фармакології у студента повинні бути сформовані наступні професійні компетенції: 1. Знання класифікації лікарських засобів за фармакологічними групами.

 2. Знання аналогів та синонімів, показань та протипоказань, побічної дії, правил прийому препаратів.

 3. Уміння використовувати нормативні документи щодо застосування та зберігання ліків.

 4. Знання особливостей дії лікарських засобів і фармакотерапію в педіатрії та геронтології.

 5. Уміння застосовувати на практиці основні принципи фармацевтичної опіки.

 6. Спроможність консультувати з приводу застосування лікарських засобів.

 1. Уміння проводити фармакотерапевтичний аналіз рецепта.

 2. Уміння розраховувати вищі дози лікарських засобів для дітей та людей похилого віку.

 3. Уміння знаходити інформацію про нові лікарські засоби з використанням різних джерел інформації.

Необхідно знати:

 • класифікацію та номенклатуру лікарських засобів;

 • механізми дії, фармакодинаміку, показання, протипоказання, побічну дію, порівняльну характеристику лікарських засобів та умови раціонального їх застосування.

Необхідно уміти:

 • перевіряти правильність виписаного рецепта;

 • перевіряти дози отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у рецепті;

 • працювати з міжнародною та торговою номенклатурою лікарських засобів, розподіляти препарати за фармакологічними групами;

 • знаходити в довідковій літературі нові лікарські засоби у відповідних фармакологічних групах та проводити їх порівняльну характеристику з відомими вітчизняними та зарубіжними аналогами;

 • готувати інформацію про нові та традиційні лікарські засоби (номенклатура, фармакодинаміка та показання до застосування);

 • проводити взаємозаміну лікарського препарату на аналогічний, дозволений до відпускання без рецепта лікаря;

 • давати рекомендації хворим з раціонального застосування лікарських засобів (лікарська форма, шлях та режим введення та ін.);

 • давати інформацію хворому про можливу побічну дію лікарського засобу;

 • визначати протипоказання для призначення препарату з урахуванням його побічної дії;

 • застосовувати на практиці основні принципи фармацевтичної опіки.

«Методичні вказівки» містять перелік теоретичних питань для підготовки до та перелік обов’язкових препаратів, виписування яких є практичними навиками для дисципліни “Фармакологія».

Колектив авторів бажає легкого сприйняття навчального матеріалу і успіхів у засвоєнні фармакології.ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА: ІСТОРІЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ЛІКОЗНАВСТВА, ВВЕДЕННЯ В ЛІКАРСЬКУ РЕЦЕПТУРУ. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ».РЕЦЕПТ ТА ПРАВИЛА ЙОГО ВИПИСУВАННЯ. ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: У своїй практичній діяльності фармацевт постійно працює з рецептом. Він повинен вміти не тільки читати його і використовувати вказівки лікаря, а в першу чергу його коректувати, тобто виявляти всі неточності в оформленні і завчасно попереджувати їх можливі наслідки. Помилки в рецепті можуть спричинити непоправну шкоду здоров'ю пацієнта. Отже, фармацевт несе разом з лікарем повну юридичну відповідальність за виписаний рецепт.

Тверді лікарські форми широко використовуються в медичній практиці як у дорослих, так і у дітей. Вони гігієнічні, портативні, прості у застосуванні. Поряд з перевагами вони мають і недоліки : можливість подразнення слизових оболонок ШКТ, сповільнення резорбтивної дії та ін. Тому фармацевт повинен вміти перевіряти правильність виписування твердих лікарських форм в рецепті, коректувати помилки, щоб хворий міг використати лікарську форму з найбільшою користю для свого здоров’я.Навчальні цілі:

знати: структуру рецепта, всі вимоги до його оформлення та правила виписування в рецептах твердих лікарських форм;

вміти: проводити корекцію рецептів, виписаних лікарем відповідно до вимог; контролювати правильність написання рецептів на тверді лікарські форми і самостійно виписувати їх.

самостійна позааудиторна робота студентів при підготовці до заняття:

запитання для контролю рівня знань:

 1. Історія розвитку лікознавства і фармакології .

 2. Визначення понять лікарський засіб і лікарська речовина, лікарський препарат, лікарська форма.

 3. Рецепт як медичний, юридичний і фінансовий документ. Його структура.

 4. Форми рецептурних бланків, їх призначення , використання.

 5. Загальні правила виписування рецептів на ліки для амбулаторних хворих (Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. з додатками і доповненнями).

 6. Закон України «Про лікарські форми», його зміст і призначення.

 7. Класифікація лікарських форм. Офіцинальні і магістральні прописи.

 8. Загальна характеристика і класифікація твердих лікарських форм.

 9. Правила виписування простих розділених (дозованих) і нерозділених (недозованих) порошків, складних розділених порошків.

 10. Максимальна і мінімальна маса розділених порошків. Порошки з рослинної сировини.

 11. Речовини, які використовуються в якості основи (наповнювача) в порошку для зовнішнього і внутрішнього застосування.

 12. Види, характеристика і призначення капсул.

 13. Характеристика таблеток і драже, їх виготовлення і прописи.

 14. Поняття про збори, їх склад, застосування.Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Збір апетитний Species amarae

Збір полівітамінний Species polyvitаminicae

Збір грудний Species pectorales

Збір жовчогінний Species cholagogae

Збір сечогінний Species diureticae

Збір послаблюючий Species laxantes

Збір седативний Species sedativаe

Збір протиастматичний Species antiasthmaticae
Практичні завдання, які виконуються при підготовці до заняття:

Завдання 1.

В аптеку почали надходити рецепти, що не відповідають всім вимогам стосовно оформлення. В зв'язку з цим Вам необхідно зробити повідомлення лікарям на ранковій конференції.План повідомлення:

1.      Складіть повну схему рецепта з вказівкою послідовності його складових частин.

2.      Назвіть українською та латинською мовами складові частини рецепта.
Завдання 2. Виписати рецепти:

1.Анальгін (Analginum) доза 0,5 – в порошках і таблетках. Застосувати всередину при болях голови;

2.Дімедрол (Dimedrolum) доза 0,02 – в порошку і таблетках. Приймати всередину 2 рази на день;

3.Борна кислота (Acidum boricum) 2% - 100,0 в присипці . Присипати мокнучі ділянки шкіри 2 рази на день;

4.Магнію сульфат (Magnesii sulfas) в недозованому порошку (100,0). Приймати всередину: 1 столову ложку розчинити в 0,5 склянки теплої води, прийняти натще, запивши 2 склянками неміцного чаю;

5.Індометацин ( Indometacinum) 0,025 в капсулах . Застосовувати по 1 капсулі всередину 3 рази на день;

6. Діазолін (Diazolinum) 0,1 в драже. По 1 драже 3 рази на день всередину.

8.Збір протиастматичний (100,0). 0,5 чайної ложки спалити і вдихати при приступі бронхіальної астми;

9.Збір грудний (100,0). Одну столову ложку заварити склянкою окропу, настояти, процідити, вжити по 1 столовій ложці 4-6 разів протягом доби всередину.
Самостійна аудиторна робота студентів:

І. Контроль вихідного рівня знань (опитування).

П. Ознайомитись з Державною фармакопеєю, списком А (отруйні), списком Б (сильнодіючі), списком наркотичних лікарських середників.

Ш. Ознайомитись з формами рецептурних бланків. У музеї кафедри ознайомитись з колекцією порошків, капсул, таблеток, гранул та інших твердих лікарських форм.

ІV. Знайдіть помилки в запропонованих рецептах:
Rp: Paracetamoli 0,5 in tab.

D.S: приймати всередину по 1 таблетці при високій температурі тіла.#

Rp: Atropini sulfatis 0,0005

D.t.d. № 10 in pulvis

S: по 1 порошку всередину 3 рази на день

#

Rp: Riboflavini 0,002D.t.d. № 10 in dragee

S: по 1 драже всередину 3 рази на деньV. Контроль кінцевого рівня знань за індивідуальними завданнями.

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА:М ЯКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: М’які лікарські форми широко використовуються для дорослих та дітей. Вони забезпечують як місцевий, так і резорбтивний ефект. Ректальне введення м’яких лікарських форм (милець, мазей) характеризується швидким всмоктуванням, простотою застосування, можливістю застосовування ліків, що руйнуються шлунковим соком, гірких на смак.

При виписуванні м’яких лікарських форм важливим є розуміння принципової різниці між мазями і пастами, а також особливостей виписування магістральних і офіцинальних м’яких лікарських форм. Необхідні знання і вміння забезпечуються через оволодіння темою заняття, щоб можна було провести контроль та корекцію рецептів, виписаних лікаремНавчальні цілі:

знати: правила виписування м'яких лікарських форм, наповнювачі , що використовуються при їх виготовленні;

вміти: проводити контроль та корекцію рецептів, виписаних лікарем на м'які лікарські форми; самостійно виписувати їх у рецептах.

самостійна позааудиторна робота студентів при підготовці до заняття:

запитання для контролю рівня знань:

1. Загальна характеристика м’яких лікарських форм.

2. Характеристика, вид і призначення свічок (милець). Речовини, що застосовуються в якості основи для їх виготовлення. Правила виписування.

3. Характеристика мазей і паст, їх відмінності. Речовини, що використовуються в якості основи для мазей і паст. Правила виписування. Форми прописів.

4. Характеристика лініментів, їх види. Призначення і правила виписування.

5. Пластирі, їх призначення і виписування.

6. Особливості виписування рецептів на офіцинальні м’які лікарські форми.
ВИКОНАЙТЕ НАСТУПНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Випишіть в рецептах:

1) 30 г мазі, що містить 5% саліцилової кислоти - (Acidum salicylicum) в розгорнутому і скороченому вигляді. Прикладати до мозолів на ніч.

2) 100,0 пасти 5% борної кислоти (Acidum boricum) розгорнутим способом. Прикладати до інфікованих ділянок шкіри.

3) 50,0 офіцинального лініменту з 5% лівоміцетину (Laevomycetinum). Змащувати рану.

4) 12 вагінальних свічок з ністатином (Nistatynum) (0,25). Вводити в піхву на ніч.

5) 20,0 офіцинальної цинкової мазі. Нанести на краї рани.

6) 10 ректальних милець, що містять 0,1 лівоміцетину. Вводити в пряму кишку 4 рази на день.

Завдання 2. Запишіть в зошитах латинські назви наповнювачів, що використовують для виготовлення м'яких лікарських форм (мазеві основи, індиферентні порошки, олії, основи для свічок).

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.ЗАВДАННЯ І. В рецепті виписана паста, до складу якої входить 15% сухої лікарської речовини. Які наповнювачі і в якій кількості повинні бути використані для приготування даної лікарської форми?

ЗАВДАННЯ ІІ. Уточнити і закріпити виписування мазей, паст, лініментів, пластирів, свічок шляхом виписування рецептів за індивідуальними завданнями. Провести корекцію помилок.

ЗАВДАННЯ ІІІ. В музеї кафедри ознайомитись із колекцією м’яких лікарських форм.

ЗАВДАННЯ IV. Знайдіть помилки в запропонованих рецептах.

Rp: Extr. Belladonnae 0,015

Olei Cacao 3,0

D.t.d. N 20

S. Відомо.

#

Rp: Resorcini 5%Lanolini ad 50,0

M.f.ung,


D.S. Змащувати уражені ділянки шкіри.
ЗАВДАННЯ V. Контроль кінцевого рівня знань за індивідуальними завданнями. Корекція помилок.
ЗАНЯТТЯ №3

ТЕМА:ПРОПИСУВАННЯ РІДКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Рідкі лікарські форми широко використовуються у практичній медицині. Існує багато методів їх застосування: зовнішній, всередину, в ін’єкціях, в інгаляціях. Вони зручні у вживанні, швидко всмоктуються, зручно, при потребі, міняти дозу і концентрацію. Дуже важливо, що в екстремальних ситуаціях засоби швидкої допомоги використовуються в рідких лікарських формах. Вміння фармацевта читати і коректувати рецепти, виписані лікарем, служать додатковим попереджувальним заходом побічних ефектів і ускладнень.

Навчальні цілі:

знати: основні правила виписування розчинів з врахуванням особливостей, що залежать від шляху введення, суспензій, настоянок, екстрактів, новогаленових препаратів;

вміти: проводити корекцію рецептів, виписаних лікарем, самостійно виписувати рідкі лікарські форми.

самостійна позааудиторна робота студентів при підготовці до заняття:

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ:

1.      Загальна характеристика розчину як лікарської форми. Розчини для зовнішнього та внутрішнього застосування. Офіцинальні розчини.

2.      Речовини, що використовуються в якості розчинника для приготування розчинів. Дозування розчинів для внутрішнього застосування.

3.      Способи прописів розчинів та позначення концентрації розчинів.

4.      Вимоги, які ставлять для ін’єкційних форм. Розчинники, які використовуються для приготування розчинів для ін’єкцій.

5.      Суспензії. Особливості виготовлення, виписування в рецепті.

6.      Настоянки, їх характеристика, способи приготування, дозування, виписування в рецептах.

7.      Екстракти, їх характеристика, види, способи приготування, призначення в різних лікарських формах. Виписування в рецептах рідких, сухих, густих екстрактів.

8. Загальна характеристика настоїв і відварів, відмінність у приготуванні. Форми прописів.

9. Мікстури, їх характеристика і склад. Сиропи, ароматичні води і слизи як складові інгредієнти мікстур.

10. Емульсії. Їх види, складові частини. Форми пропису.
Завдання 1. Записати в зошиті:

-         розчинники для розчинів з метою вживання всередину, місцево і для ін’єкцій;

-         кількість крапель в 1 мл води, спирту, олії;

-         кількість мілілітрів в 1 чайній, десертній, столовій ложках;

-         латинські назви настоянок, екстрактів, настоїв і відварів
НАСТОЯНКА:

полину Tinctura Absinthii

красавки (5-8кр) Tinctura Belladonnae

конвалії Tinctura Convallariae

пустирника Tinctura Leonuri

м’яти Tinctura Menthae

валеріани Tinctura Valerianae

женьшеню Tinctura Ginsengi

звіробою Tinctura Hyperici

календули Tinctura Calendulae

ЕКСТРАКТИ:

красавки сухий і густий Extractum Belladonnae siccum (spissum)

глоду рідкий Extractum Crataegi fluidum

чоловічої папороті густий Extractum Filicis maris spissum

крушини сухий і рідкий Extractum Frаngulae siccum (fluidum)

водяного перцю рідкий Extractum Polygoni hydropiperis fluidum

ревеню сухий Extractum Rhei siccum

валеріани сухий Extractum Valerianаe siccum

калини рідкий Extractum Viburni fluidum

мишатника (термопсису) сухий Extractum Thermopsidis siccum

НАСТОЇ:

1:300 – 1:400:

листя наперстянки Infusum foliorum Digitalis

трави мишатника Infusum herbae Thermopsidis

1:30

трави горицвіту весняного Infusum herbae Adonidis vernalisквітів конвалії Infusum florum Convallariae

 

1:10трави звіробою Infusum herbae Hyperici

квітів ромашки Infusum florum Chamomillae

квітів безсмертника Infusum florum Helichrysi arenarii

листя шальвії Infusum foliorum Salviae

листя сенни Infusum foliorum Sennae

кореня валеріани Infusum radicis Valerianae

кукурудзяних рилець Infusum Stigmatis maydis

плодів шипшини Infusum fructus Rosae

плодів чорниці Infusum fructus Myrtilli

ВІДВАРИ


1:10

кори крушини Decoctum corticis Frangulae

кори дуба Decoctum corticis Quercus

кореня сенеги Decoctum radicis Senеgae

1:30

алтейного кореня Decoctum radicis Althaeae


Завдання 2. В рецепті виписана рідка лікарська форма,до складу якої входить отруйна чи сильнодіюча речовина. Перевірте, чи не перевищена разова доза, для цього розрахуйте, скільки діючої речовини міститься: в 1мл 1% розчину; в 0,5 мл 5% розчину; 1 мл 0,05% розчину, 5 краплях 0,1% розчину; 10 краплях 0,2% спиртового розчину.

Завдання 3. Випишіть в рецептах:

1.     500 мл 0,1% розчину калію перманганату (Kalii permanganas). Призначити для полоскання. Розчин виписати в скороченій і розгорнутій формах.

2.      10 мл 2% розчину пілокарпіну гідрохлориду (Pilocarpini hydrochloridum). Призначити по дві краплі в кожне око 2 рази на день.

3.      180 мл 5% розчину калію броміду (Kalii bromidum). Призначити по 1 столовій ложці 2 рази на день, всередину. Виписати в розгорнутій і скороченій формах.

4.     5 мл 0,5% спиртового розчину ергокальциферолу (Ergocalciferolum). Призначити всередину по 1 краплі 2 рази на день.

5.      10 ампул 0,1% розчину атропіну сульфату ( Atropini sulfas). Призначити для підшкірного введення по 1 мл 1 раз на день.

6.      Гепарин (Heparinum) по 5 мл у флаконах (1 мл – 5000 ОД). Вводити довенно по 10 000 ОД під контролем часу згортання крові.

7.  25 мл складної настоянки, що складається із однієї частини настоянки конвалії і двох частин настоянки валеріани. Призначити по 25 крапель 3 рази на день.

8. Настій трави пустирника на 16 прийомів. При написанні рецепту необхідно проаналізувати, в якому співвідношенні готується даний настій, на скільки днів виписується.

9. Відвар кори дуба. Призначити для полоскання ротової порожнини.

10.Настій листя наперстянки, настоянка конвалії, натрію броміду (0,2) і простий сироп в мікстурі для приймання столовими ложками всередину 3 рази на день.
САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

ЗАВДАННЯ І. Контроль вихідного рівня знань

ЗАВДАННЯ ІІ. Уточнити і закріпити принципи виписування розчинів, настоянок, екстрактів, суспензій, настоїв, відварів, емульсій, мікстур.

ЗАВДАННЯ ІІІ.Вам відома разова доза лікарського засобу. Якою має бути концентрація виписаного розчину, якщо: в 1 мл розчину міститься 0,5 мг речовини; в 10 мл розчину міститься 300 мг речовини, 150 мг речовини?
ЗАВДАННЯ IV. Знайдіть помилки в рецептах:

1) Rp: Novocaini 2% - 5 ml

N 6 in amp.

S. По 5 мл.

#

2) Rp: Sol. Calcii chloridi 200 mlS. По 1 ст. ложці 3 рази на день.

#

3) Rp: Analgini N 10A. По 1 х 2 рази на день.

ЗАВДАННЯ V. Контроль кінцевого рівня знань за індивідуальними завданнями. Корекція помилок.

ЗАНЯТТЯ №4

ТЕМА:ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ФАРМАКОКІНЕТИКУ І ФАРМАКОДИНАМІКУ. ПОВТОРНЕ ВВЕДЕННЯ ЛІКІВ.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Знання загальних закономірностей фармакокінетики дають можливість враховувати особливості індивідуального підходу до дії лікарських речовин, визначати причину неефективності лікування. Фармакокінетичні дослідження дають можливість контролювати дію ліків. Вони особливо важливі при вивченні нових лікарських препаратів. Основні властивості фармакокінетики ліку повинні бути враховані при його призначенні та додатково проаналізовані фармацевтом при відпуску ліків хворим.

Фармакодинаміка вивчає фармакологічні ефекти та механізми дії ліків, а отже озброює фармацевта науково обгрунтованими принципами раціонального вибору фармакотерапії при певному захворюванні. Поряд з цим на дію ліків впливають багато факторів, які повинні бути враховані фармацевтом при відпуску лікарських засобів (вік, стать тощо), що дозволить забезпечити ефективність і безпечність лікування


Навчальні цілі:

знати: процеси, що відбуваються з лікарським засобом в організмі від початку його поступлення і до виділення з організму; основні положення фармакодинаміки, фактори, що впливають на дію ліків в організмі; поняття про види комбінованої дії ліків, реакції організму на їх повторне введення, основні види побічної дії; особливості дії ліків в педіатрії і геронтології.

вміти: Використовувати основні положення фармакокінетики для забезпечення раціональної та безпечної фармакотерапії; розраховувати вищі дози лікарських засобів для дітей та людей похилого віку; застосовувати на практиці основні принципи фармацевтичної опіки

самостійна позааудиторна робота студентів при підготовці до заняття:

запитання для контролю рівня знань:

1.Поняття про фармакокінетику.

2.Шляхи введення ліків в організм, значення шляхів введення ліків в організм для швидкості розвитку та вираженності ефекту.

3.Всмоктування ліків з місця введення. Основні механізми всмоктування. Фактори, що впливають на всмоктування.

4.Розподіл лікарських речовин в організмі. Депонування. Біологічна доступність ліку.

5.Перетворення лікарських речовин в організмі. Біотрансформація та кон’югація. Значення мікросомальних ферментів печінки.

6.Шляхи виведення ліків з організму. Нирковий кліренс.

7. Поняття про фармакодинаміку. Основні принципи механізму дії ліків. Види дії: місцева, резорбтивна, рефлекторна.

8.Значення статі та віку для дії фармакологічних засобів. Залежність фармакологічного ефекту від індивідуальних особливостей організму та його стану. Роль генетичних факторів.

9.Фактори, що впливають на дію ліків. Залежність дії ліків від хімічної структури і фізико-хімічних властивостей ліку. Залежність ефекту від дози. Види доз. Широта терапевтичної дії.

10.Зміна реакції організму на повторне введення ліків.

11.Комбінована дія ліків. Види.

12.Побічна та токсична дія ліків. Побічна дія алергічної природи. Тератогенність.

13. Фармацевтична опіка. Основні принципи фармацевтичної опіки.


ВИКОНАЙТЕ НАСТУПНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Проаналізуйте ситуації, дайте відповіді на поставлені запитання:

А) Хворому з вираженим ожирінням лікар призначив велику дозу метіоніну (ліпотропна речовина). Поясніть принцип дозування препарату, виходячи з особливостей його розподілу в організмі.

Б) Двом хворим ввели однакову кількість лікарського препарату. У якого хворого і чому через 2 години буде вища концентрація цього препарату в крові, якщо у одного з них уражена печінка?

В) Двом хворим для зняття приступу стенокардії лікар призначив нітрогліцерин в таблетках. При цьому він не пояснив, як приймати препарат. Хворий А прийняв його всередину, а хворий Б – під язик. У кого з цих хворих швидше буде спостерігатися лікувальний ефект? Чому?Завдання 2.В анотаціях препаратів відшукайте разову, добову та курсову дози ліків:

А) По 1 табл. 3 рази на день;

Б) По 1 табл. 2 рази на день протягом 2 тижнів;

В) По 1 табл. на прийом.Завдання 3. Ви фармацевт-інформатор, готуєтесь до бесіди по дозуванню лікарських засобів в поліклініці. Перепишіть в зошит і вивчіть фармакопейну таблицю розрахунку доз для дітей і формулу розрахунку на 1 кг маси тіла. Відновіть їх по пам’яті.

Вік дитини

Частина дози дорослого

До 1 року

1/12-1/24

1 рік

1/12

2 роки

1/8

4 роки

1/6

6 років

¼

7 років

1/3

14 років

½

18 років

3/4Доза дорослого+ маса тіла дитини

Доза дитини = --­­­­­­­------------------------------------------------

70

.Розгляньте наступні задачі і дайте відповіді на запитання:А) Які процеси характерні для фармакокінетики: 1. Адсорбція; 2. Кумуляція. 3. Біотрансформація. 4. Антагонізм; 5. Елімінація.

Б) Вкажіть шляхи проникнення лікарських засобів через біологічні мембрани: 1. Піноцитоз. 2 Пасивна дифузія. 3. В комплексі з іонами кальцію. 4. Активний транспорт. 5. За рахунок притягання іонів.Завдання 4. Для повторення рецептури випишіть в рецептах:

1) 5 ампул по 10 мл 25% розчину магнезії сульфату для введення дом’язево по 5-10 мл.

2) ректальні свічки, що містять по 0,5 г левоміцетину. Призначте по 1 свічці 4 рази на день в пряму кишку.

4) мікстуру на 12 прийомів, що містить настій листків наперстянки, настоянку валеріани, натрію бромід (0,3) і простий сироп.

5) 10 таблеток неодикумаріну (Neodicumarinum) по 0,05 г. Призначте по 1 таблетці 2 рази на день; при тих самих умовах неодикумарін в порошку.

6)5,0 мл 5% спиртового розчину ергокальциферолу. Призначте по 2 краплі 2 рази на день, дитині 2 років.

5)настоянку красавки з настоянкою м’яти. Вживати по 20 крапель 3 рази на день.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

І. Контроль вихідного рівня знань (опитування).

ІІ. Розгляньте ситуаційні задачі і завдання.

Завдання 1. Ви фармацевт-технолог. Вам необхідно перевірити правильність розрахунку, а отже розрахувати дози для дітей 2 років, 6 років, масою 12 кг та 18 кг, користуючись знаннями розрахунку доз за фармакопейною таблицею для дітей і формулою перерахунку доз на 1 кг маси тіла, для наступних препаратів (подана доза для дорослих): парацетамол (0,2 г); діазолін (0,1г); папаверину гідрохлорид (0,04 г).

Завдання 2. Ви фармацевт-технолог одержали від хворих рецепти на приготування настоїв. Перевірте, чи в правильних співвідношеннях прописані в них рослинна сировина і вода:

Rp: Inf. rhizoma cum radicibus Valerianae 18,0 - 180 ml

D.S. По 1 ст. л. 5 разів на день всередину.

# # #


Rp: Inf. herbae Leonuri 6,0-180 ml

D.S. По 1 ст.л. 5 разів на день всередину.

# # #

Rp: Inf. herbae Thermopsidis 2,0-200 mlNatrii hydrocarbonatis 4,0

Liquoris Ammonii anisati 3 ml

M.D.S. По 1 ст.л. 3 р/день всередину.

# # #


Завдання 3. Проконсультуйте:

-лікаря : завдяки яким властивостям ліків вони накопичуються в організмі хворого? Які патологічні стани збільшують кумуляцію? Як попередити можливість розвитку кумуляції?

-провізора : чи є різниця між біохімічними процесами, що лежать в основі розвитку толерантності і залежності від ліків?

-хворого : чому діти і люди похилого віку найбільш схильні до появи побічної дії лікарських препаратів?Завдання 4. Ви фармацевт-інформатор. Проконсультуйте лікаря, за допомогою якого індуктора мікросомальних ферментів печінки можливо посилити метаболізм чужорідної речовини в організмі.
Завдання 5. Контроль кінцевого рівня знань за індивідуальними завданнями. Аналіз помилок.

Завдання 6. Теми НДРС:

Фармакотерапія в період вагітності.

Фармакотерапія в похилому віці.

Загальні закономірності реакцій дитячого організму на ліки.

Наркоманія. Її соціальне зло.

ЗАНЯТТЯ №5


Каталог: images -> Portal
images -> Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 020302 Історія
images -> Археологія Київської Русі робоча навчальна програма
images -> Північний Льодовитий океан басейн Світового океану, розташований між Євразією І Північною Америкою
images -> Литература XVIII века
images -> Програми підготовки
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Методичні рекомендації для підготовки міждисциплінарної курсової роботи за освітньо-кваліфікаційними рівнями
images -> Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка