Методичні рекомендації з проведення державної експертизи культурних цінностей І. Загальні положенняСкачати 154.7 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір154.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури України

17 травня 2018 р. № 433

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проведення державної експертизи культурних цінностей
І. Загальні положення


 1. Методичні рекомендації з проведення державної експертизи культурних цінностей (далі – Методичні рекомендації) розроблені з метою забезпечення при реалізації Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343 однакового підходу до процедури проведення державної експертизи культурних цінностей (далі – експертиза) та оформлення її результатів.
 1. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України, законах України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», «Про музеї та музейну справу», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343 (далі – Порядок).
 1. Ці Методичні рекомендації спрямовані на використання у роботі державними установами, закладами культури, іншими організаціями, яким надано право проведення державної експертизи культурних цінностей (далі – уповноважені організації), згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства культури України від 31 березня 2017 року № 267, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 року за № 529/30397 (із змінами, внесеними наказом Міністерства культури України від 06 жовтня 2017 року № 1006).
 1. З метою належної організації проведення експертизи керівником уповноваженої організації може бути затверджений порядок проведення експертизи у відповідній уповноваженій організації.
 1. Персональний склад експертних груп (експертних рад) та/або окремих експертів, визначених для проведення експертизи, затверджується наказом уповноваженої організації. Завірена копія такого наказу надсилається до Мінкультури.
 1. Експертиза є платною послугою та проводиться після здійснення попередньої оплати. Експертиза предметів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохiд держави, у випадках, передбачених законодавством, проводиться на безоплатній основі.

Розміри плати за проведення експертизи мистецтвознавцями структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343.

Розміри плати за проведення експертизи експертами інших уповноважених організацій встановлюються уповноваженими організаціями самостійно.

Розрахунки щодо визначення розміру плати за проведення експертизи здійснюються державними та комунальними закладами культури з урахуванням вимог Закону України «Про культуру» і Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженого наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01 грудня 2015 року № 1004/1113/1556, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за № 1590/28035.


 1. Експертиза здійснюється на підставі письмової заяви (клопотання), до якої додаються об’єкт (об’єкти) експертизи та документи, визначені у пункті 6 Порядку.

Рекомендовану форму заяви (клопотання) наведено у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.

У разі неможливості транспортування об’єкта (об’єктів) експертизи проводиться виїзна експертиза за місцем знаходження об’єкта (об’єктів) експертизи.

8. За необхідності об’єкти експертизи можуть передаватися заявником на тимчасове зберігання до уповноваженої організації. В такому випадку їх приймання і передавання оформлюються актом приймання-передавання предметів відповідно до пункту 2 глави 3 розділу V Інструкції з організації обліку музейних предметів, затвердженої наказом Міністерства культури України від 21 липня 2016 року № 580, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1129/29259.


 1. Результати експертизи оформлюються шляхом складання експертного висновку.

ІІ. Попередня експертиза
 1. Попередня експертиза проводиться з метою встановлення належності об'єкта експертизи до культурних цінностей чи предметів культурного призначення.
 1. За результатами попередньої експертизи складається експертний висновок за рекомендованою формою, наведеною у додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.
 1. У разі якщо за результатами попередньої експертизи встановлюється належність об’єктів експертизи до предметів культурного призначення, у позиції «Висновки» зазначається:


«Наданий на експертизу об’єкт є сучасним сувенірним виробом або предметом культурного призначення серійного та масового виробництва, або твором сучасного мистецтва, або музичним інструментом, або сучасним твором друку, або сучасним предметом колекціонування тощо (необхідне вибрати).

Об’єкт не є культурною цінністю у визначенні Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», дія зазначеного Закону на нього не поширюється».


 1. У разі якщо за результатами попередньої експертизи, проведеної мистецтвознавцем, з’ясовується, що об’єкт експертизи є культурною цінністю і потребує проведення інших видів експертизи, у позиції «Висновки» зазначається:


«Наданий на експертизу об’єкт є культурною цінністю, на нього поширюється дія Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Рекомендовано проведення державної експертизи культурних цінностей у _________________________» (зазначити найменування уповноваженої організації).


 1. На підставі експертного висновку за результатами попередньої експертизи смичкового музичного інструменту або смичка, що не є культурною цінністю, за бажанням заявника, може бути оформлений паспорт на смичковий музичний інструмент або паспорт на смичок (далі – Паспорти) на бланках, за зразками затвердженими наказом Міністерства культури України від 27 червня 2017 року № 555, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 року за № 880/30748.

ІІІ. Первинна експертиза
 1. Первинна експертиза проводиться з метою надання рекомендацій щодо можливості вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України для подальшого оформлення свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (далі – Свідоцтво).

2. За результатами первинної експертизи залежно від кількості та характеру об’єктів експертизи складається експертний висновок за рекомендованими формами, наведеними у додатках 3 або 4 до цих Методичних рекомендацій.
3. У експертному висновку за результатами первинної експертизи зазначається:


 1. у позиції «Назва предмета» – категорія культурних цінностей, до якої відноситься об’єкт експертизи та його власна назва (наприклад: картина «Портрет дівчинки», ікона «Святитель Миколай», книга «Tygodnik Illustrowany» – «Тижневик ілюстрований», монета номіналом 5 копійок тощо);
 1. у позиції «Автор / виробник» – максимально можливі дані щодо походження об’єкта експертизи, приналежність до тієї або іншої школи, кола майстрів;
 1. у позиції «Матеріал» – усі види матеріалів, з якого виготовлено об’єкт експертизи (наприклад: полотно, олія, метал, сплав, дерево, папір, тканина, камінь). Першим зазначається матеріал, який переважає (наприклад: пістоль: дерево, метал (бронза, латунь), мідний дріт, перламутрові пластинки; стародрук: папір, обкладинка – дерево, шкіра; каптал – полотно; оклад – метал (латунь, срібло, медальйони фарфорові).

Для предметів, виготовлених з дорогоцінних металів, або які містять вставки з дорогоцінних металів, позиція заповнюється за наявності на предметі пробірного клейма або на підставі акта за результатами експертизи матеріалів, оформленого відповідно до вимог Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 244, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 грудня 1999 року за № 874/4167 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05 лютого 2004 року № 143 та від 05вересня 2007 року № 1002).

Для предметів, виготовлених з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, або які містять вставки виготовлені із зазначених матеріалів, позиція заповнюється за наявності висновку гемологічної експертизи;
 1. у позиції «Техніка» – усі види техніки виготовлення (обробки) об’єкта експертизи (наприклад: друк, карбування, гравірування, штампування, литво, різьба). Першою зазначається техніка, яка переважає. За необхідності можна зазначити характер виготовлення: (наприклад: ручний, машинний, малосерійний, багатосерійний, масовий);
 1. у позиції «Розміри / вага» – лінійні розміри об’єкта експертизи та, за необхідності, його вага, зокрема: для творів живопису – ширина та висота, для творів графіки – розміри листа та паспарту, для підокладної ікони – розміри ікони та розміри окладу, для скульптури – висота, ширина, глибина, для книг – крім лінійних вимірів зазначити кількість сторінок;
 1. у позиції «Час і місце створення» – рік створення та географічна назва місця походження об’єкта експертизи (регіон, країна, місто тощо). У разі відсутності датованих підписів, дата може встановлюватися приблизно, з точністю, як мінімум, до століття (початок, кінець, середина, третина, чверть, рубіж віків, роки);
 1. у позиції «Опис» – стислий опис об’єкта експертизи, зокрема:

для творів образотворчого мистецтва – жанр твору (портрет, батальний, побутовий, пейзаж, натюрморт тощо), сюжет, колорит;

для предметів декоративно-ужиткового мистецтва – форма предмета і його окремих частин, конструктивні особливості, колір предмета і окремих частин, художній стиль виконання, зображення або орнамент на предметі або його частинах, функціональне призначення предмета;

для рукописних книг та друкованих видань – форма, кількість листів, сторінок, зшитків; особливості друку або почерку, колір паперу і палітурки, наявність водяних знаків, конструктивні особливості палітурки, кріплення листів і зшитків, стислий зміст, опис мініатюр, заставок, орнаментальних вставок, їх кількість і місце розташування;

для предметів нумізматики, фалеристики та медальєрики – опис лицьового боку (АV), зворотного (РV) боку, гурту;

для музичних інструментів – конструктивні та акустичні особливості, колір, наявність зображень або орнаментів;


 1. у позиції «Знаки і позначки» – наявність клейм, печаток, маркувань, штампів, знаків, наклейок (для музичних інструментів – етикету), інвентарних номерів, поміток тощо, із зазначенням місця їх розташування та способу нанесення, кольору тощо;
 1. у позиції «Стан збереження» – стан збереження об’єкта експертизи (задовільний чи незадовільний), із зазначенням наявності пошкоджень (пориви, тріщини, поломки, здуття, осипання, тощо), комплектності, наявності реставраційного втручання, переробок тощо;
 1. у позиції «Оцінна вартість» – орієнтовна вартість об’єкта експертизи, встановлена за результатами його дослідження із врахуванням його художнього, історичного, наукового значення, унікальності, рівня суспільного визнання, автентичності, стану збереження тощо. Оцінна вартість зазначається у національній валюті або у доларах США чи євро. Оцінна вартість об’єкта експертизи не є його комерційною вартістю, про що може бути зазначено у експертному висновку;
 1. у позиції «Висновки та рекомендації» зазначається:

«Не є предметом музейного значення. Не рекомендований до включення до Музейного фонду України, Державного реєстру національного культурного надбання. Рекомендовано оформити право на вивезення з території України»,


або

«Є предметом музейного значення. Рекомендований до включення до Музейного фонду України. Не рекомендовано оформлювати право на вивезення з території України»,


або

«Рекомендовано до включення до Державного реєстру національного культурного надбання. Не рекомендовано оформлювати право на вивезення з території України»,


або

«Не рекомендовано оформлення права на вивезення з території України. Може бути оформлене право на тимчасове вивезення із зобов’язанням зворотного ввезення в Україну в обумовлений угодою термін»;
 1. у позиції «Література» – зазначається література (каталоги, довідники, монографії, методики тощо), що були використані під час підготовки експертного висновку.

ІV. Повторна, додаткова та контрольна експертиза 1. Повторна експертиза проводиться у разі виявлення порушення вимог Порядку під час проведення первинної експертизи або за наявності обґрунтованих претензій заявника до висновку первинної експертизи. Проведення повторної експертизи доручається іншому експерту (групі експертів). 1. Додаткова експертиза проводиться у разі, коли виникли нові наукові підстави для характеристики об'єкта. Така експертиза проводиться тим самим або іншим експертом (групою експертів).
 1. Контрольна експертиза проводиться для перевірки висновків первинної експертизи за ініціативою суб'єктів експертизи, заінтересованих у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз. 1. За результатами повторної, додаткової та контрольної експертизи складається експертний висновок за рекомендованою формою, наведеною у додатках 3 або 4 до цих Методичних рекомендацій.

V. Експертиза предметів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохiд держави


1. Експертиза предметів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфiскованих за рiшенням суду та обернених вiдповiдно до закону в дохiд держави (далі – експертиза вилучених або конфіскованих культурних цінностей), проводиться з метою встановлення належності таких предметів до культурних цінностей, визначення порядку їх переміщення через митний кордон України, встановлення їх орієнтовної оцінної вартості, надання рекомендацій щодо подальшого розпорядження предметами (у разі, якщо вони обернені в дохід держави).

Якщо у зверненні на проведення такої експертизи ставляться додаткові питання, відповідь на них надається у межах компетенції експерта.

2. Експертиза предметів вилучених або конфіскованих культурних цінностей, проводиться за письмовим зверненням відповідного органу, до якого додаються об’єкт (об’єкти) експертизи та два примірники їх фотографій.
3. За результатами проведення експертизи вилучених або конфіскованих культурних цінностей складається експертний висновок за рекомендованою формою, наведеною у додатках 3 або 4 до цих Методичних рекомендацій.
VІ. Експертиза предметів, віднесених до Музейного фонду України
1. Експертиза предметів, віднесених до Музейного фонду України, проводиться з метою підготовки експертного висновку, для прийняття на його підставі рішення про можливість їх тимчасового вивезення з території України для експонування на виставках, проведення реставрації або наукової експертизи.
2. Експертиза предметів віднесених до Музейного фонду України проводиться за письмовим зверненням фізичної чи юридичної особи, що має намір здійснити їх тимчасове вивезення з території України, із дотриманням вимог пункту 6 Порядку.
3. Якщо тимчасове вивезення предметів, віднесених до Музейного фонду України, здійснює уповноважена організація, вона самостійно проводить експертизу предметів, що належать до складу її фондів.
4. За результатами попередньої експертизи предметів, віднесених до Музейного фонду України, складається експертний висновок за рекомендованою формою, наведеною у додатку 5 до цих Методичних рекомендацій.
5. У позиції «Висновки та рекомендації» висновку експертизи предметів, віднесених до Музейного фонду України, зазначається можливість або неможливість їх транспортування, надаються рекомендації щодо їх включення до Державного реєстру національного культурного надбання та щодо оформлення права на їх тимчасове вивезення.
6. Страхова вартість предметів, віднесених до Музейного фонду України, визначається відповідно до Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам’яток Музейного фонду України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 13 липня 1998 року № 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 серпня 1998 року за № 496/2936.
7. Для предметів, віднесених до Музейного фонду України, обов'язковим є проведення експертизи у разі їх повернення на територію України після тимчасового вивезення із зазначенням факту повернення у повному обсязі та стану їх збереження.

VІІ. Оформлення експертного висновку.


1. Експертний висновок оформлюється на бланку уповноваженої організації, підписується експертом (експертами), який (які) проводив (проводили) експертизу, та керівником уповноваженої організації і засвідчується відбитком гербової печатки уповноваженої організації.

Кожна сторінка експертного висновку завіряється підписом експерта, (експертів), який (які) проводив (проводили) експертизу.


2. Експертний висновок складається у двох примірниках. Перший примірник експертного висновку надається заявнику, другий примірник зберігається в уповноваженій організації.

У разі оформлення Паспорта в уповноваженій організації зберігається його копія, засвідчена експертом, що провів експертизу.


3. Відомості про видані експертні висновки заносяться до журналу реєстрації експертних висновків. Уповноважені організації, які здійснюють видачу Паспортів, крім цього ведуть журнал реєстрації Паспортів.

Форми журналу реєстрації експертних висновків та журналу реєстрації Паспортів, наведені у додатку 6 до цих Методичних рекомендацій.


4. Терміни зберігання матеріалів, пов'язаних з проведенням експертизи (журнали, заяви, договори на проведення експертизи, експертні висновки з фотографіями об’єктів експертизи, копії Паспортів) визначаються з урахуванням вимог наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.
VІІІ. Звітування експертними установами
1. Уповноважені організації щороку до 01 лютого подають до Мінкультури звіт за формою, визначеною наказом Міністерства культури України від 31 березня 2017 року № 267 «Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 року за № 529/30397 (із змінами, внесеними наказом Міністерства культури України від 06 жовтня 2017 року № 1006).
ІХ. Інформування Мінкультури щодо окремих об’єктів експертизи
1. У випадках, передбачених пунктом 10 Порядку, уповноважена організація передає до Мінкультури або Укрдержархіву (відповідно до повноважень) копії всіх матеріалів щодо об’єкта експертизи, який рекомендується для включення до Державного реєстру національного культурного надбання.

2. З метою виконання зобов’язань України згідно з Конвенцією про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності, 1970 року, у разі виявлення на об’єктах експертизи явних чи прихованих позначок музеїв, бібліотек, архівних установ тощо та/або наявності підстав вважати об’єкти експертизи такими, що викрадені, оголошені в розшук, мають археологічне походження, уповноважені організації невідкладно інформують про це Мінкультури.

При цьому зазначаються всі наявні відомості, зокрема:

– дані про особу, що надала об’єкти на експертизу;

– короткий опис об’єкта експертизи із зазначенням позначок, шифрів, печаток тощо;

– фотографії об’єкта.Інформацію про такі випадки подавати до відділу з питань переміщення культурних цінностей Міністерства культури України (тел./факс: (044) 272-48-07, (044) 272-48-02, (044) 272-48-08; e-mail: pakhlova@mincult.gov.ua, сv_mku@ukr.net) із позначкою «терміново».


Заступник начальника відділу з питань

переміщення культурних цінностей І. П. Татіївська
Каталог: document
document -> Департамент освіти, науки та молоді миколаївської облдержадміністрації
document -> Оскарження І опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
document -> В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
document -> Безпека життєдіяльності
document -> Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"

Скачати 154.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка