Методичні рекомендації щодо діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 н рСкачати 80.12 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір80.12 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичний кабінет відділу освіти

виконкому Острозької міської ради

Бібліотека - інформаційний та соціокультурний центр навчального закладу
(Методичні рекомендації щодо діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 н.р.)

Бібліотека – інформаційний та соціокультурний центр навчального закладу В умовах стрімкого впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів навчання важливим є питання щодо можливостей здійснення шкільною бібліотекою системної й оперативної інформаційної підтримки та розширення освітньо-інформаційного середовища навчального закладу, найбільш повного забезпечення попиту на інформацію, задоволення соціокультурних, самоосвітніх і дозвіллєвих потреб користувачів.

Усвідомлюючи стратегічні завдання освітянської галузі щодо її інфор- матизації, методичні служби всіх рівнів і працівники бібліотек загально- освітніх навчальних закладів, зважаючи на рівень їх матеріально-технічного забезпечення, працюють над вирішенням таких завдань:

– формування та підтримку в активному стані фонду інформаційних ресурсів, спрямованих на реалізацію державних освітніх стандартів, основних аспектів освітнього процесу навчального закладу;

– упровадження нових форм довідково-бібліографічного й інформа- ційного обслуговування користувачів задля повноцінного забезпечення інформаційних потреб суб’єктів навчально-виховного процесу та надання їм вільного доступу до вітчизняного і світового інформаційного простору з використанням комп’ютерної техніки та ресурсів мережі Інтернет;

– налагодження партнерської співпраці з педагогічним колективом у ви- робленні системного підходу до роботи з інформацією, формування медіа- та інформаційної грамотності школярів;

– надання інформаційно-методичної та консультативної допомоги користувачам у пошуку друкованої та електронної інформації, формування навичок її ефективного використання;

створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклами бібліотеки та її послуг;

– виховання духовної культури особистості; прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть на території України; формування національної свідомості, патріотизму, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовності її захищати;

– упровадження сучасних технологій, спрямованих на розкриття при- родних задатків, творчого потенціалу кожного з читачів та їх соціалізації; моніторинг інформаційних потреб користувачів, вивчення рівня їх задово- лення, створення власних продуктів.

У змісті діяльності шкільної бібліотеки відображено її основні функції – освітні, інформаційні, виховні, соціальні, інтелектуальні, самоосвітні, культурологічні.

Протягом останніх років набула актуальності інформаційна функція, що в комплексі з іншими сприяє вирішенню головної мети шкільної бібліотеки – інформаційному забезпеченні учасників навчально-виховного процесу. Серед форм і методів роботи шкільної бібліотеки, спрямованих на підвищення рівня інформаційної культури учнів, ефективними є бібліотечно-бібліографічні заняття, практичні заняття з використанням традиційних та електронних інформаційних ресурсів, включаючи Інтернет, використання ігрових та проектних технологій, інформаційних конкурсів тощо. Оскільки бібліотечно-бібліографічне заняття – це масовий бібліотечний захід, який потребує ретельної підготовки, то їх кількість залежить від багатьох факторів: від кількості бібліотечних працівників, реального навантаження на одного працівника, співвідношення кількості занять, проведених учителями, бібліотекарями дитячих і масових бібліотек. Загалом кількість бібліотечно-бі- бліографічних занять, проведених в одному класі, має бути достатньою для досягнення рівня сформованості інформаційних і читацьких компетентностей, згідно з вимогами Державного освітнього стандарту (наказ МОНмо- лодьспорту України від 12.09.2011 №1050), Навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (затверджені наказом МОН від 22.12.2014 №1495).

Розвитку читацьких інтересів сприяють сучасні, динамічні, активні та інтерактивні форми роботи: інформаційні уроки на теми культури читання, інформаційно-пізнавальні години, інтелектуальні ігри, турніри, літературні подорожі, інтелектуальні конкурси та вікторини, до прикладу – «Впізнай себе у книзі», «Що читали наші бабусі», «Твій друг – словник», «Лінгвіністична ігротека», «За обкладинкою – цілий світ», «Планета на книжкових сторінках», «Із слова починається людина», «Сім чудес світу». Добре прижилися літературні квести, вікторини, історичні марафони, брейн-ринги та інші форми, які дають змогу читачеві долучитися до активної творчої діяльності.

Для вивчення читацьких інтересів учнів слід використати різні методи аналізу, зокрема аналіз читацьких формулярів, ведення «Картотеки документування» (відомості про відсутню, але необхідну для школи літературу), анкетування, відгуки дітей на улюблені книги (аналіз читацьких щоденників), спостереження за читачами, індивідуальні бесіди, моніторинг читання. Провідним напрямком бібліографічної роботи шкільної бібліотеки, спрямованої на систематичне забезпечення бібліографічною інформацією, є бібліографічне інформування. Його зміст визначається специфікою навчально-виховного процесу даної школи, навчальними планами і програмами, головними завданнями, які стоять перед школою в поточному році, інтересами учнів, вчителів та батьків.

Для бібліографічного інформування використовуються індивідуальні, групові та масові форми роботи. Пріоритетними категоріями користувачів для індивідуального інформування в шкільній бібліотеці є представники адміністрації, педагоги, шкільний психолог, завідувачі кафедр, голови методичних об’єднань, керівники секцій МАН, гуртків. Групове інформування здійснюється шляхом складання тематичних і галузевих списків надходжень, тематичних виставок-переглядів, тематичних оглядів літератури, Днів фахівців (День учителя-предметника).

У шкільній бібліотеці здебільшого застосовують такі форми масового бібліографічного формування: організація виставок нових надходжень і бібліографічних оглядів, картотеки новинок, проведення Днів інформації. Однією з форм інформаційної роботи бібліотеки є створення рекомендаційних та інформаційних списків літератури. В умовах шкільної бібліотеки доцільно готувати інформаційні бюлетені загального характеру: «Нові надходження до бібліотеки», де література групується за такими розділами: «Керівникам школи», «Учителям», «Учням», «Батькам». Інформування читачів проводиться й за допомогою інформаційних стендів, приміром: «Бібліотека інформує», «Калейдоскоп для допитливих», «Тим, кому цікаво читати», «Довідкове бюро читача» тощо. Оперативною формою інформування про нові надходження літератури, періодики є шорт-листи (англ. short list або shortlist) – своєрідний інформаційний листок, в якому повідомляється читацьке призначення книги, повний бібліографічний опис, розгорнута анотація: «Я - нова книга», «Квітень дітям», «Хай дитина прочитає», «Увага! Математики», «Народні символи України» тощо.

Одним із інноваційних методів навчання учнів самостійному пошуку в каталогах і картотеках, оформлення читацьких запитів на бібліотечні видання, формулюванню запиту-пошуку в Інтернеті вважається День бібліографії «Вчимося працювати у бібліотеці», який рекомендовано проводити у шкільній бібліотеці 1-2 рази на рік. Виставки літератури, тематичні полиці, перегляди літератури сприяють систематичному інформуванню читачів про новинки літератури, про найбільш корисні книжки з окремих тем, допомагають читачеві у глибокому вивченні питання. До прикладу, виставки: – нових надходжень («Літературні новинки», «Видавництва України пропонують», «Знайомтесь: новий підручник», «На допомогу вчителю»); – цикли книжково-ілюстративних виставок (до видатних дат (Постанова Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року № 184-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році»), краєзнавчі («Люби і знай свій рідний край», «Моє Поділля»), додаткової інформації з різних предметів, корисних порад («Коло ідей», «Цікаво знати», «Ейнштейни»); – тематичні полиці («Казкова хатинка», «Мандрівка у вигаданий світ», «Візьми книгу для відпочинку»); – перегляди літератури («Готуємось до державної підсумкової атестації», «Світ професій», «Шкідливі звички», «Веселі канікули»). Традиційно навесні проводиться Всеукраїнський тиждень дитячого читання. До програми Тижня можна включити виставки із циклу «Письменники світу – дітям», які інформують читачів про найкращу світову літературу, ознайомлюють із новинками. Виставка-експозиція «Міні-музей книги», на якій представлено книжки: великі й маленькі, старі й нові, паперові та електронні, товсті й тонкі, книжки-іграшки, тревелбуки, артбуки, фліпбуки тощо. Варто проводити також літературні конкурси, а саме: «Вгадай цього героя: пам’ятники літературним персонажам», «Слідопит: знайди дорогу до подарунка за допомогою книжок», «Книга співає: поєднай мелодію з літературним героєм». Метою таких конкурсів є перевірка не лише знань, а й навиків роботи з інформацією з різних джерел.

Підняттю престижу шкільних бібліотек, популяризації читання сприяє проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек з 01 по 31 жовтня, започаткованого у 2014 році (наказ МОН від 12.08.2014р. №931). У 2015 році Місячник проходитиме під гаслом: «Виховуємо патріота України». У рамках місячника рекомендуємо організувати заходи: на міському рівні:

– тиждень популяризації дитячого читання за участю видавців, письменників, батьків, бібліотекарів, педагогічної громадськості;

– конкурс читців під гаслом «Любіть Україну!»;

– акції щодо поповнення книжкового фонду бібліотеки;

– моніторинг – вивчення читацького попиту;

– висвітлити проведені заходи у ЗМІ та на Web-сайтах.

У навчальному закладі:

– екскурсії-ігри;

– дні дозвілля;

– зустрічі з письменниками;

– презентації нових видань;

– флешмоби;

– театралізовані вистави художніх творів, казок;

– бібліотечні уроки;

– виховні години;

– дні інформації;

– тематичні виставки літератури.

У системі реформування одним із напрямків діяльності шкільної бібліотеки є виховання національної свідомості, духовного і творчого розвитку особистості. Автори нової Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України від 28.05.2015 № 582) зазначають, що в основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Формуванню національної свідомості учнів будуть сприяти: – тематичні стенди, куточки Слави, де містяться матеріали про героїчний подвиг воїнів-земляків, випускників даних навчальних закладів, присвячені героям Небесної сотні, загиблим в зоні АТО: «Герої не вмирають», «Герої у наших серцях», «Ми разом!», «Скажи «Спасибі» захиснику!», «Добро заради майбутнього», «Лист пораненому»; – виставки архівних матеріалів, тематичні фото, документально-книжкові експозиції, присвячені історії Рівненської області;

– літературно-мистецькі вечори, тематичні читання, круглі столи пов’язані з козацтвом;

– тематичні виставки творів, документів, фотоматеріалів: 14 жовтня – День захисника України та 6 грудня – День Збройних сил України;

– зустрічі з письменниками, акторами, громадськими діячами рідного краю;– цикли бесід, літературних годин та годин спілкування «Визволення України від фашистських загарбників», «Перемога у Другій світовій війні»; – бібліотечні та музейні виставки, експозиції, фотовітрини «Героїчні сторінки історії українського народу».

Сучасний підхід до моделювання ефективного бібліотечного процесу вимагає від бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів не лише впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, створенням інформаційно-бібліотечного та медіапростору, а й уміння створити у бібліотеці комфортне середовище для читачів, сформувати в них позитивну мотивацію до читання як важливого складника самоосвіти, інтелектуального й духовного розвитку.

Скачати 80.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка