Методичні рекомендації до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів і розглянути зміст листа на районних (міських) і шкільних методичних об’єднаннях учителів початкових класівСкачати 181.05 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір181.05 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24

Тел./факс (057) 731-21-31 E-mail: kvnz.hano@gmail.com web-сайт: edu-post-diploma.kharkov.ua

Від 20.02.2015 326

На № від

Електронні адреси всіх Р(М)В(У)О
Завідувачам районних (міських)

методичних кабінетів

Про проведення державної підсумкової

атестації в початкових класах

загальноосвітніх навчальних закладів

Харківської області у 2014-2015 н.р.
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» повідомляє, що відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.15 № 192, у 2014-2015 навчальному році визначено нові підходи до проведення державної підсумкової атестації, в тому числі, й у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів.

З метою якісної підготовки та проведення державної підсумкової атестації в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова і Харківської області Центром методичної та аналітичної роботи «Харківської академії неперервної освіти» підготовлено методичні рекомендації.

Пропонуємо довести методичні рекомендації до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів і розглянути зміст листа на районних (міських) і шкільних методичних об’єднаннях учителів початкових класів.

Додаток: в 1 прим. на 9 арк.Ректор підписано Л.Д. Покроєва

Вольянська

Назарко

РотфортДодаток до листа КВНЗ «Харківська

академія неперервної освіти»


від «20» березня 2015 р. № 326

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації
в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області у 2014-2015 н.р.

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» повідомляє, що відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.15 № 192, у 2014-2015 навчальному році визначено нові підходи до проведення державної підсумкової атестації, в тому числі, в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Державна підсумкова атестація в початковій школі проводиться з 12 по 21 травня 2015 року в письмовій формі з таких навчальних предметів: українська мова, українське читання та математика. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється мовами національних меншин чи іноземними мовами, атестація може складатися мовою вивчення предмета. Наприклад, державна підсумкова атестація з математики у школах з російською мовою навчання проводиться російською мові.

У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин окрім атестації з української мови (мова і читання), атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів із мови навчання (мова і читання) [2].

Учні (вихованці) початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) із навчанням мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета, можуть за заявою батьків (одного з батьків) або їх законних представників та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання [3, ІІ. п.1].

Завдання для проведення атестації укладаються вчителями початкових класів відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.02.15 № 192), погоджуються педагогічною радою навчального закладу та затверджуються керівником даного навчального закладу.

Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом навчального закладу, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт. У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, наприклад: 12.05.2015 р. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:Робота
з державної підсумкової атестації
з української мови за курс початкової школи
учня (учениці) 4-А класу
(прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці).

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень, визначених Програмами для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи (К.: Початкова школа, 2006; 2007; Программы для средней образовательной школы с русским языком обучения. 1-4 классы. - К.: Початкова школа, 2006).

При визначенні загальної кількості завдань для перевірної роботи необхідно враховувати певні аспекти:


 • слід намагатися охопити перевіркою якомога більший обсяг програмового матеріалу;

 • робота повинна містити завдання різних рівнів складності;

 • кількість завдань має бути оптимальною для виконання впродовж уроку (науковці вважають, що кількість завдань у підсумковій контрольній роботі не повинна перевищувати 7) [6, с. 162-165].

У наказі МОН України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році» визначені вимоги до змісту підсумкових контрольних робіт у початковій школі.

Так, у документі зазначено, що зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з української мови (мови навчання) має формуватися з таких завдань: • текст для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь;

 • творче завдання до тексту на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь (уміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку);

 • завдання для перевірки мовних знань з усіх розділів початкового курсу української мови (мови навчання).

Ураховуючи вищезазначене, пропонуємо орієнтовні підсумкові контрольні роботи з української мови.

Контрольна робота тестового характеру

1. Вибери словосполучення, у якому прикметник старий ужито недоречно.А старий журнал Б старий борщ В старий чоловік

2. Визнач, яке слово в реченні є прислівником.Раптом на обрії заграло сонячне проміння.

А раптом Б заграло В сонячне

3. Визнач, які букви пропущено в числівнику трина..ять.А -тц- Б -цц- В -дц-

4. Визнач відмінок виділеного в реченні прикметника.На крутому березі Дніпра височіє Києво-Печерська лавра.

А давальний Б знахідний В місцевий

5. Прочитай речення. Постав пропущені розділові знаки та визнач у них граматичну основу.Солов’їна пісня в саду лунала ніжно трепетно неповторно. Тільки один співак замовкав а інший уже розпочинав свої трелі.

6. Прочитай і спиши текст, розкриваючи дужки.Мова – в(е, и)ликий дар. Це найбільше і найдорожче добро в кожного народу. Це ж(е, и)ва схованка людс(’, ь)кого духу, (й, ь)ого багата скарбниця. У неї народ складає і своє давнє ж(е, и)ття, і свої мрії, розум, досвід,
почу(т, тт)я. А хто ж це – народ? Це – ми з вами. І від кожного з нас
залеж(е, и)ть, чи жит(е, и)ме наша мова – одна з найспівучіших мов у світі.

За Панасом Мирним

7 Яке значення для людини має мова? Напиши про це текст (5–7 речень).
Комбінована контрольна робота


 1. Диктант.

Рідна земля

Широко простягнулася щедра земля України. Величезні багатства нашої Батьківщини. Від краю до краю на її просторах буйно колоситься золотиста пшениця. Зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Любо вітають нас золотими шапками стрункі соняшники та висока зелень пишної кукурудзи. Запашні сади й зелені городи оточують наші міста і села.

47 слів

 1. Творче завдання.

У кожного українця є своє найдорожче місце в Україні, своя маленька Батьківщина. Є воно і в тебе. Напиши про це текст (5–7 речень).

 1. Випиши перше речення диктанту, знайди в ньому граматичну основу, визнач частини мови, із яких воно складається.

 2. У якому значенні використано в диктанті словосполучення «золотиста пшениця» (у прямому чи переносному).

 3. Розбери слово «безмежні» за будовою.

Оцінювання комбінованих контрольних робіт з мови, а також з інших навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, може здійснюватися відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 13.04.11 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та листа Міністерства від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Зокрема, оцінювання з української мови здійснюється таким чином: за кожне закрите завдання – один бал, відкрите – два бали (якщо таке завдання виконано частково, то учневі зараховується один бал). У разі, якщо при виконанні відкритих завдань учень припустився орфографічних чи пунктуаційних помилок на вивчені правила, рекомендуємо від загальної суми набраних балів віднімати 1 бал за недотримання грамотності.

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з читання може формуватися з таких завдань:

- текст для читання мовчки (перевірка сформованості навичок читання);- завдання до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного;

- завдання на перевірку уміння працювати з текстом;- творче завдання на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного.

Визначенню рівня навчальних досягнень учнів із читання підлягають сформованість навичок читання і розуміння змісту прочитаного тексту


[6, с. 166-172].

Пропонуємо орієнтовну підсумкову контрольну роботу з українського читання.Прочитай уважно текст.

Дві білочки

Жили в густому лісі дві білочки. Однаково гарні, пухнасті, прудкі. Тільки не однакової вдачі. Бо одна з них увесь день трудилася: збирала горішки, гриби, жолуді і все складала у своєму дуплі. А друга була зовсім недбайлива. Цілими днями тільки їй роботи, що стрибати, лякати пташок у гніздах або сидіти без діла й свистати на весь ліс. А схоче попоїсти – не журиться. Тож влітку всюди їжі повно! То горіх, то жолудь, то шишки. Поїсть, що є, – та й знову скаче весела, сита.

Тим часом перша білочка наносила собі в дупло харчів. І вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом і сухим листям, щоб було тепло та м’яко взимку. Гарна була господиня.

Так пройшло літо, в одної білочки – у праці й клопотах, а в другої – в іграх.

Минула дощова осінь. Прийшла холодна зима. У лісі стало сумно й пусто: ні листячка, ні грибів, ні горішків. Тільки мороз і вітер, що снігами мете.

Сидить у тепленькому дуплі працьовита білочка й гадки про біду не має. Все літо працювала, щоб зимою спокійно відпочити. І м’яко їй, і тепло, і з’їсти є що. Та не так жилося лінивій білочці. У її дуплі харчів на зиму нема, ані одного горішка! Тільки холодний вітер по хатині свище, гуляє.

Сидить бідна білочка голодна, змерзла, в клубочок звилася. Кинеться по лісі туди, сюди, нічого нема – усе замерзло. Хоч умирай з холоду та голоду!

Аж згадала нещасна білка свою старанну, роботящу сусідку та й думає: «Піду я до неї. Може, допоможе, у неї гори припасів».

Іде вона до сусідки та несміло стукає в двері.

Відчинила дбайлива білка двері, як поглянула на нещасну, худющу сусідку, то відразу все зрозуміла.

– Прошу, сідай, саме на обід потрапила! Чим хата багата... От зігрійся трохи в моху, а я приготую тобі горішків і жолудів... На, їж на здоров’ячко. Та й разом зі мною живи.

Засоромлена білка почала говорити:

– Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо гуляла.

– Нічого, – каже друга, – тепер ти також будеш дбати так, як я. Ти ж зрозуміла тепер, що без праці нема добра! Будемо разом працювати і разом жити.

І відтоді жили білочки разом. А ліниву білку біда і нужда навчила працювати. Найближчого літа вона стала старанною і принесла великі припаси харчів до спільної хати. (368 слів)

Виконай завдання.

1. У якому розділі книжки можна помістити прочитаний твір?А «Казки» Б «Байки» В «Оповідання»

2. Чим обидві білочки були схожі?А Вони були ледачі, недбайливі й безтурботні.

Б Вони були дбайливі, працьовиті й старанні.

В Вони були гарні, пухнасті й прудкі.

3. Що схвалюється у творі?А працьовитість і дбайливість

Б спритність і сміливість

В доброта й чесність

4. Визнач головну думку твору.А Не тяжка робота, коли до неї охота.

Б Як робити дружно, не буде сутужно.

В Тяжко тому жити, хто не хоче робити.

5. Як називається невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту?А байка Б вірш В скоромовка

 1. Випиши з твору речення, у якому розповідається, що навчило ліниву білочку працювати.

 2. Віднови послідовність подій у творі. Простав цифри в порожні клітинки.
  Прийшла холодна зима.
  Розваги лінивої білочки.
  Жили дві білочки в густому лісі.
  Клопоти дбайливої білочки.
  Без праці нема добра.
  Допомога дбайливої білочки.

 3. Запропонуй свій заголовок до цього твору. Обґрунтуй свій вибір

Нагадуємо, що оцінювання підсумкової контрольної роботи з читання здійснюється таким чином. За правильне виконання завдань, які передбачають вибір однієї правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів виставляється по 1 балу.

Завдання з короткою письмовою відповіддю, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності оцінюються в межах 2 балів кожне: 2 бали – завдання виконано правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність чи відповідність, план повністю відповідає тексту; 1 бал – завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтовано. Якщо завдання складається з двох частин, то виставляється по 1 балу за правильно виконану кожну частину завдання; 0 балів – учень виконав завдання неправильно чи не приступив до виконання завдання.

Завдання, які потребують розгорнутої відповіді (найчастіше, це завдання творчого характеру), оцінюються в межах 3 балів. Ураховується зміст; логічність і послідовність викладу; висловлення (обґрунтування) власної думки, використання засобів художньої виразності у висловлюванні.

Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.

Усі бали за виконані завдання додаються, й одержаний загальний бал переводиться в оцінку за поданою таблицею [4]:Таблиця переведення тестового бала в оцінку

Оцінка

«1»

«2»

«3»

«4»

«5»

«6»

«7»

«8»

«9»

«10»

«11»

«12»

Тестовий бал

1

2

3

4-5

6-7

8

9-10

11-12

13

14

15

16

Тестовий

бал

1

2-3

4-5

6-7

8-9

10

11-13

14-16

17

18

19

20

Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень із математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендовано формувати з таких завдань: • складена задача на 3 дії;

 • вираз із багатоцифровими числами на визначення порядку дій
  (з дужками);

 • завдання на порівняння і перетворення величин;

 • завдання на знаходження частини від числа;

 • завдання з геометричним матеріалом [6, с. 172-178].

Пропонуємо орієнтовні підсумкові контрольні роботи з математики.

Контрольна робота тестового характеру

1. Який із виразів є сумою розрядних доданків числа 163 040?А 163 000 + 40

Б 100 000 + 60 000 + 3000 + 40

В 100 000 + 6000 + 3000 + 40

2. Якою є частка чисел 91 950 і 30?А 365 Б 3065 В 3060

3. Під час морської регати одна з яхт подолала 160 км за 4 год. З якою швидкістю рухалася ця яхта?А 40 км/год Б 4 км/год В 640 км/год

4. При якому значенні а нерівність 60 000 – а < 58 200 буде істинною?А а = 2800 Б а = 1800 В а = 800

5. Якою є площа квадрата зі стороною 34 м?А 68 м² Б 144 м² В 1156 м²

6. У дуплі білки лежить 30 плодів. усіх плодів – горіхи, решта – жолуді. Скільки жолудів лежить у дуплі?

7. Обчисли. Запиши значення виразів.

2137 + 609 · 37 – 18 640 = 750 м · 8 =

8. Розв’яжи задачу.

На трьох верстатах за 6 год виготовляють 990 деталей. За скільки годин на одному такому верстаті можна виготовити 440 деталей, якщо продуктивність верстата не зміниться?Комбінована контрольна робота

 1. Розв’яжи задачу.

У фермерському господарстві за три дні зібрали 6942 ц капусти. Першого дня зібрали третину всього урожаю. Другого дня – на 762 ц більше, ніж першого, а решту капусти зібрали третього дня. Скільки центнерів капусти зібрали третього дня? 

2.Виконай дії:

50092 : 38 = 43м – 6м 8см = …м …дм …см …мм

12096 • 56 = 34ц – 4ц 47г = …ц …кг …г

3. Визначи значення виразу:

2503 · 85 + (100000 – 1975) : 75

4. Розв’яжи рівняння:  5 · х – 30 = 105

5. Геометрична задача.

Довжини сторін прямокутника 7 см і 5 см. Побудуй квадрат, який має такий самий периметр?

6. гарбуза мають масу 3 кг. Яка маса цілого гарбуза?

Нагадуємо, що оцінювання контрольної роботи тестового характеру та комбінованої контрольної роботи здійснюється по-різному.

Так, роботу тестового характеру рекомендовано здійснювати таким чином: якщо завданням перевіряється одна математична операція, то за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал, за неправильну відповідь або невиконане завдання – 0; якщо перевіряється дві та більше математичні операції, за кожну виконану правильно виставляється по 1 балу. Водночас, якщо в складеній сюжетній задачі правильно виконано деякі дії, але правильного розв’язку задачі не одержано, то ставиться 1 бал. Усі бали додаються й одержаний загальний бал переводиться в оцінку за шкалою.Шкала переведення тестового балу в оцінку

Оцінка

«1»

«2»

«3»

«4»

«5»

«6»

«7»

«8»

«9»

«10»

«11»

«12»

Загальний бал

1

2

3

4

5-6

7

8-9

10

11

12

13

14

Загальний бал

1

2

3

4-5

6-7

8

9-10

11-12

13

14

15

16

Загальний бал

1

2

3-4

5-6

7-8

9

10-11

12-13

14-15

16

17

18

Оцінювання комбінованих підсумкових контрольних робіт із математики здійснюється за такими показниками:

«12 балів» - робота виконана правильно в повному обсязі, у тому числі завдання підвищеної складності або творчі;

«11 балів» - Робота виконана правильно в повному обсязі, окрім завдання підвищеної складності або творчого;

«10 балів» - робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 негрубу помилку;

«9 балів» - робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 грубу й 1 негрубу помилку;

«8 балів» - правильно виконано 3/4 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 2 грубі помилки;

«7 балів» - правильно виконано 2/3 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 3 грубі помилки;

«6 балів» - правильно виконано 3/5 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 4 грубі помилки;

«5 балів» - правильно виконано половину роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 5 грубих помилок;

«4 бали» - правильно виконано 2/5 роботи або в роботі допущено 6 грубих помилок;

«3 бали» - правильно виконано 1/3 роботи або в роботі допущено 7 грубих помилок;

«2 бали» - правильно виконано менше 1/3 роботи або в роботі допущено 8 грубих помилок;

«1 бал» - робота виконувалась, але допущено 9 і більше грубих помилок.

Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу в розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

Звертаємо увагу, що результати атестації в 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок [2].

Учні, які хворіли під час проведення підсумкової контрольної роботи від атестації не звільняються. Відповідного до нового Положенням про державну підсумкову атестацію, учні (вихованці) початкових класів, які хворіли під час проведення атестації, надають медичну довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти атестацію в інші строки.
Дожерела інформації:


 1. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.15 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014-2015 навчальному році».

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.11 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 5. Лист Міністерства від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 6. Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу
  / О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, Т.М. Байбара, О.В. Вашуленко, Н.С. Коваль, О.В. Онопрієнко, К.І. Пономарьова, О.Ю. Прищепа. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 192 с.Ректор підписано Л.Д. Покроєва

ВольянськаНазарко

Ротфорт
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 181.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка