Методичні рекомендації до спецкурсів „ Оптичні прилади та вимірювання в геодезії", „ Основи фізики навколишнього середовища" для студентів спеціальностейСторінка1/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір2.43 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИФізика
Методичні рекомендації до спецкурсів

Оптичні прилади та вимірювання в геодезії”,

Основи фізики навколишнього середовища”

для студентів спеціальностей

7.070901 “Геодезія”,

7.070904 “Землевпорядкування та кадастр”,

7.070801 “Екологія в будівництві”

Київ 2003

УДК 53(075)

ББК 22.3я7

Ф50
Укладачі: В.І.Клапченко, канд. техн. наук, доцент

Г.Д.Потапенко, канд. фіз.-мат. наук, доцент

Ю.І. Григораш, старш. викладач

І.О. Азнаурян, асистент

Г.В. Кучерова, асистент

Рецензент Г.Ю.Краснянський, канд. фіз.-мат. наук, доцент

Відповідальний за випуск В.І.Клапченко, канд. техн. наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри фізики, протокол №3

від 27 лютого 2002 року.

Ф 50


Фізика: Методичні рекомендації до спецкурсів „Оптичні прилади та

вимірювання в геодезії”, „Основи фізики навколишнього середовища” /Уклад.: В.І.Клапченко, Г.Д.Потапенко, Ю.І. Григораш і ін. – К.: КНУБА, 2003. – 112с.


Методичні рекомендації складаються з програм та завдань до спецкурсів „Оптичні прилади та вимірювання в геодезії” і „Основи фізики навколишнього середовища”. Подані основні розрахункові формули та теоретичні матеріали до кожного розділу спецкурсів, приклади розв’язання задач. В додатках наведено всі необхідні довідкові дані.


Призначено для студентів спеціальностей 7.070901 „Геодезія”, 7.070904 „Землевпорядкування і кадастр” та 7.070801 „Екологія в будівництві”.
Зміст • Частина І. Спецкурс “Оптичні прилади та вимірювання в геодезії”

Спецкурс „Оптичні прилади та вимірювання в геодезії” викладається на спеціальностях „Геодезія” та „Землевпорядкування і кадастр” на першому курсі.

Спецкурс складається з таких видів роботи:


 1. Лекційний курс – 18 год;

 2. Практичні заняття (практикум) – 10 год;

 3. Лабораторний практикум – 10 год.

Практикум з курсу закінчується написанням колоквіуму (з включенням теоретичних питань і задач) та захистом індивідуального завдання з спецкурсу.

Лабораторний практикум закінчується захистом лабораторних робіт та допуском до екзамену.

Лекційний курс закінчується екзаменом у першому семестрі. *Питання спецкурсу включаються у білети разом з питаннями інших розділів фізики.

Лекційний курс побудований відповідно до програми, яка затверджена кафедрою фізики.Для оформлення індивідуальних завдань необхідно виконати такі вимоги:

 1. Індивідуальне завдання виконується у зошиті. Обкладинка зошита оформлюється згідно з додатком І.

 2. Умови задач необхідно переписувати повністю.

 3. Розв’язання задач повинно супроводжуватись короткими, але вичерпними поясненнями. За необхідністю наводиться креслення рисунка, зробленого за допомогою креслярського обладнання. Для зауважень викладача на сторінках зошита потрібно залишати поля.

 4. Розв’язувати кожну задачу потрібно у загальному вигляді, тобто необхідно виразити шукану величину через символи (позначені літерами) величин, які задані в умові задачі. При такому способі розв’яання значення проміжних величин не розраховують.

 5. Отримавши розрахункову формулу, для перевірки її правильності бажано виконати перевірку розмірності, тобто підставити в праву частину формули одиниці виміру всіх величин, виконати з ними відповідні дії та переконатися в тому чи отримана при цьому одиниця виміру відповідає одиниці виміру шуканої величини.

 6. Числові значення величин при підстановці їх у розрахункову формулу подавати тільки в одиницях системи СІ.

 7. При підстановці в розрахункову формулу, а також при запису відповіді, значення величин потрібно записувати у вигляді добутку десяткового дробу з однією значущою цифрою перед комою на відповідний степінь десяти. Наприклад, число 8689 записати так – 8,68103; число 0,00256 – 2,5610-3 тощо.

 8. Розрахунки за формулою потрібно проводити з виконанням правил округлення, кінцевий результат подати з трьома значущими цифрами та одиницями вимірювання.

Особливу увагу необхідно звернути на 12 додатків цього методичного посібника. В них приведені всі необхідні дані та сталі величини, необхідні для розв’язування задач зі спецкурсів.

 1. Глава І. Зміст програми спецкурсу

 2. “Оптичні прилади та вимірювання в геодезії”

 1. Основні закони геометричної оптики. Закон прямолінійного розповсюдження світла. Закон незалежності розповсюдження світлових променів. Закон відбиття світла. Закон заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення світла. Оберненість ходу світлових променів.

 2. Явище повного внутрішнього відбиття. Граничний кут. Його зв'язок з показником заломлення.

 3. Плоскі дзеркала. Побудова зображень в плоскому дзеркалі. Зміна напрямку променя плоским дзеркалом. Зміна напрямку променя при повороті дзеркала на кут. Плоске дзеркало зі зовнішньою та внутрішньою поверхнею відбиття.

 4. Система двох плоских дзеркал: паралельних та непаралельних.

 5. Плоско-паралельна пластина. Хід променя крізь плоско-паралельну пластину. Поперечне і повздовжнє зміщення променя.

 6. Призми. Типи призм: відбиваючі, заломлюючі, поділяючі. Оптичний клин. Хід променя крізь оптичний клин. Зміна напрямку променя при проходженні крізь оптичний клин.

 7. Правила знаків. Заломлення променів сферичною поверхнею. Нульовий варіант Аббе. Рівняння нульового променя.

 8. Лінзи. Тонка лінза. Формула оптичної сили тонкої лінзи. Формула оптичної сили з поправкою на товщину лінзи.

 9. Типи лінз. Формула оптичної сили лінз різного типу.

 10. Поняття ідеальна оптична система. Лінійне, кутове і видиме збільшення. Формула Ньютона. Побудова зображень у лінзах.

 11. Система декількох тонких лінз. Поняття еквівалентна лінза. Оптична сила еквівалентної лінзи, що складається з двох лінз. Оптична сила еквівалентної лінзи з N лінз. Визначення фокусів і головних площин еквівалентної лінзи.

 12. Елементи фотометрії. Поняття енергетична і світлова фотометрія. Світлова енергія. Світловий потік. Сила світла. Освітленість. Світність. Яскравість. Одиниці виміру і засоби вимірювання цих величин.

 13. Діафрагми оптичних систем. Апертурна діафрагма. Вхідна і вихідна зіниці. Апертурний кут.

 14. Польова діафрагма. Вхідний і вихідний отвори.

 15. Віньєтування. Коефіцієнт віньєтування.

 16. Оптичні середовища. Дисперсія світла. Відмінності оптичних середовищ. Кутова дисперсія. Середня дисперсія. Коефіцієнт середньої дисперсії. Види оптичного скла.

 17. Аберації. Поняття якість зображення. Типи і класифікація аберацій. Сферична аберація. Кома. Відступ від законів синусів. Дисторсія. Астигматизм. Хроматичні аберації. Апланати. Ортоскопічні системи. Апохромати.

 18. Око як оптичний прилад. Будова ока. Оптичні характеристики "зведеного" ока. Акомодація ока. Адаптація. Роздільна здатність. Поле зору. Глибина чіткого бачення. Стереоскопічний зір. Гострота, радіус стереоскопічного зору.

 19. Оптичні прилади, які застосовуються в геодезичних вимірюваннях. Лупа та її різновиди. Призначення лупи. Хід променів. Основні характеристики лупи: видиме збільшення, поле зору.

 20. Мікроскоп. Призначення. Оптична схема мікроскопа. Побудова зображень. Особливості роботи об'єктива та окуляра мікроскопа.

 21. Основні характеристики мікроскопа: видиме збільшення, поле зору, числова апертура. Роздільна здатність мікроскопа. Типи і призначення мікроскопа.

 22. Телескопічна система (зорова труба). Призначення. Особливості роботи зорової труби у порівнянні з мікроскопом. Особливості об'єктива зорової труби.

 23. Типи зорових труб: труба Кеплера, труба Галілея. Типи фокусування зорових труб: зовнішня, внутрішня.

 24. Особливості будови і типи окулярів зорових труб.

 25. Основні характеристики телескопічної системи: видиме збільшення, поле зору, світлосила. Роздільна здатність. Глибина чіткості.

 26. Оптичні далекоміри. Призначення. Особливості роботи.

 27. Фотографічні системи. Особливості роботи об’єктива.

 28. Проекційні системи.


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка