Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»Сторінка1/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І. ПИРОГОВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ:

«ФАРМАЦІЯ» ТА «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

З ПАТОФІЗІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ПАТОМОРФОЛОГІЇМОДУЛЬ №2 ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ


Змістовий модуль №4 ПАТОЛОГІЯ КРОВІ

ВІННИЦЯ - 2011

Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №1 від 31.08.11р), а також на засіданні профільного методкому (голова – проф. Степанюк Г.І.).
Автори: доц. Рикало Н.А.

ас. Пилипонова В.В.


Рецензент: доц. кафедри патологічної анатомії

Федорченко О.В.

Методичні рекомендації призначені для студентів 3 курсу – факультетів: «фармація» та «клінічна фармація»ТЕМА 25.
ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ. ЯКІСНІ І КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ ЕРИТРОЦИТІВ. ПОСТГЕМОРАГІЧНІ АНЕМІЇ.
Актуальність теми:
Анемія –це гематологічний синдром або самостійне захворювання, яке характеризується зниженням кількості гемоглобіну і еритроцитів в одиниці об’єму крові і супроводжується якісними змінами еритроцитів.

Анемія може супроводжувати найрізноманітніші захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок, сечостатевої та ендокринної систем, інфекційні і паразитарні захворювання, злоякісні новоутворення та ін.

Знання основних причин виникнення, механізмів розвитку, морфологічних при різних видах анемій дає можливість лікарю не тільки вчасно поставити діагноз, але і вибрати вірну тактику лікування, визначитись із заходами профілактики.
Загальна мета заняття: уміти характеризувати різні анемії.

-Засвоїти основні причини і механізми розвитку різних видів анемій.

-Уміти розрізняти анемії за патогенезом, колірним показником, здатністю до регенерації, типом кровотворення.

-Уміти розкрити етіологію та механізми розвитку еритроцитозу.


Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):


 • Характеризувати типові порушення в системі крові (зміни загального об'єму крові, анемія, еритроцитоз)

 • Знати основні принципи класифікації типових порушень в системі крові.

 • Знати причини та умови розвитку типових порушень в системі крові.

 • Вміти пояснити патогенез типових порушень в системі крові.

 • Знати принципи лікування анемій.

 • Аналізувати загальні закономірності розвитку порушень клітинного складу периферичної крові у випадку порушень в системі «червоної» .

 • Аналізувати принципи лікування.

 • Визначити кількість гемоглобіну, підрахувати кількість еритроцитів та колірний показник.

 • Визначити анемію за даними аналізу крові

 • Пояснити ознаки регенерації та дегенерації кісткового мозку.

 • Дати визначення еритроцитозу та пояснити причини і механізми розвитку.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

1. Функції крові (кафедра нормальної фізіології).

2. Фізико-хімічні властивості крові (кафедра нормальної фізіології).

3. Кровотворення, його регуляція (кафедра нормальної фізіології, кафедра гістології).

4. Кількість еритроцитів та гемоглобіну в нормі, методика їх підрахування (кафедра нормальної фізіології).

5. Визначення колірного показника (кафедра нормальної фізіології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 254-264, 283-286.

2. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 473-500.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 127-133, 142-160.


Для з’ясування відповідності вихідного рівня знань-умінь необхідному пропонуємо виконати представлений нижче ряд завдань. Правильність його рішення звірте з еталонними рішеннями.
Дайте відповідь на теоретичні питання:

Теоретичні питання:

1. Загальна кількість еритроцитів у жінок і у чоловіків.

2. Загальна кількість гемоглобіну у жінок і у чоловіків.

3. Колірний показник в нормі. Що він показує?

4. Визначення поняття «анемія».

5. Назвіть якісні зміни еритроцитів.

6. Назвіть клітини, які відносяться до регенеративних форм еритроцитів.

7. Класифікація анемій за етіологією.

8. Класифікація анемій за патогенезом.

9. Класифікація анемій за колірним показником.

10.Класифікація анемій за типом кровотворення.

11.Класифікація анемій за здатністю кісткового мозку до регенерації.

12.Які клітини еритроцитарного ряду відносять до клітин патологічної регенерації?

13.Визначення поняття «еритроцитоз».

14.Види еритроцитозу ?
Еталони відповідей теоретичних питань:

1. Загальна кількість еритроцитів у жінок: 3.9 - 4.7 х 1012/л,у чоловіків: 4.5 - 5.0 х 1012/л.

2. Загальна кількість гемоглобіну у жінок: 120-140г/л,у чоловіків 140-160г/л.

3. Колірний показник в нормі 0,85-1,15. КП показує, скільки гемоглобіна в одному еритроциті.

4. Анеміяце гематологічний синдром або самостійне захворювання, яке характеризується зниженням кількості гемоглобіну і еритроцитів в одиниці об’єму крові і супроводжується якісними змінами еритроцитів.

5.Пойкілоцитоз, анізоцитоз, анізохромія, патологічні включення (тільця Жоллі, кільця Кабо, базофільна зернистість).

6.Ретикулоцити, поліхроматофіли.

7.Спадкові, набуті.

8.Дизеритропоетичні, гемолітичні (спадкові, набуті), постгеморрагічні (гострі, хронічні).

9. Нормо-, гіпо-, гіперхромні.

10.З еритробластичним та з мегалобластичним типом кровотворення.

11.Регенераторні, гіпорегенераторні, гіперрегенераторні та арегенераторні.

12.Мегалобласти, мегалоцити.

13.Еритроцитоз – це абсолютне або відносне збільшення кількості еритроцитів в одиниці об’єму крові.

14.Первинний (спадковий, набутий), вторинний.
Тести для контролю початкового рівня знань:


1. Яке порушення загального об’єму крові спостерігається в початковій фазі гострої крововтрати?

А. Проста гіповолемія.

В. Олігоцитемічна гіповолемія.

С. Поліцитемічна гіповолемія.

D. Проста гіперволемія.

Е. Олігоцитемічна гіперволемія.
2. В яких клітинах відбувається руйнування еритроцитів:

А. Фібробластах

В. Лімфоцитах

С. Фагоцитуючих мононуклеарах

D. Ендотеліальних клітинах

Е. Парієтальних клітинах

3. Колірний показник показує:

А. Вміст гемоглобіну в крові.В. Вміст гемоглобіну в одному еритроциті.

С. Вміст гемоглобіну в об'ємі крові.

D. Кількість еритроцитів в крові.
4. Анізохромія це:

А. Зміна форми еритроцитів.

В. Зміна розмірів еритроцитів.

С. Збільшення кількості еритроцитівD. Різний ступінь насиченості еритроцитів гемоглобіном

Е. Зменшення кількості еритроцитів


5. Рідина, необхідна для розведення крові при підрахунку еритроцитів:

А. Розчин оцтової кислоти.В. Фізіологічний розчин.

С. Гіпотонічний розчин

D. Розчин глюкози

Е. Дистильована вода


6. Наявність яких клітин в крові свідчить про розвиток фізіологічної регенерації:

А. Еритробласти.

В. Мегалоцити.

С. Мегалобласти.D. Ретикулоцити

Е. Еритроцити


7. Підвищення кількості еритроцитів в одиниці об'єму має назву:

А. Еритроцитоз

В. Поліцитемія

С. Поліглобулія

D. Еритремія

Е. Еритропенія
8. Еритроцити у дорослих здорових людей утворюються:

А. В печінці

В. В лімфатичних вузлах

С. В червоному кістковому мозку

D. В селезінці

Е. В тимусі

9. Чому дорівнює кількість еритроцитів в нормі у дорослої людини (чоловіка)?

А. 3,8 - 5.9 х 1012/ л

В. 3.9 - 4.7 х 1012 / л

С. 4.5 - 5.0 х 1012 / л

D. 6.0 - 6.5 х 1012 / л

Е. 0,85-1,0

10. Чому дорівнює кількість еритроцитів в нормі у дорослої людини (жінки)?

А. 3,8 - 5.9 х 1012 в 1 лВ. 3.9 - 4.7 х 1012 в 1 л

С. 4.5 - 5.5 х 1012 в 1л

D. 6.0 - 6.5 х 1012 в 1 л

Е. 0,85-1,0


11. Під час профілактичного обстеження у молодої людини виявлено: Hb- 48 г/л, кількість еритроцитів - 3,0 х1012/л, КП – 0,7, лейкоцитів - 7,5 х 109/л, тромбоцитів - 280 х 109/л. Дайте характеристику стану пацієнта.

A. Тромбоцитопенія

B. Лейкопенія

C. Лейкоцитоз

D. Еритроцитоз

E. Анемія

12. У хворого з патологією печінки розвинулась залізодефіцитна анемія. Який колірний показник характерний для цієї хвороби?

A. 1,2


B. 0,8

C. 1,0


D. 0,6

E. 1,4
13. У вагітної жінки виявлено В12 - дефіцитну анемію. Яке значення колірного показника крові найбільш характерне для цієї анемії?

A. 0,85

B. 0,9


C. 1,0

D. 1,3

E. 0,6


14. Чому дорівнює колірний показник у здорової людини?

A. 1-5


B. 0-1

C. 0.5-0.8D. 0.85-1

E. 1-1.8
15. Пойкілоцитоз – це:A. Еритроцити різної форми

B. Еритроцити різного розміру

C. Патологічні включення в еритроцитах

D. Збільшення кількості еритроцитів

E. Зменшення кількості еритроцитів

16. Анізоцитоз – це:

A. Еритроцити різної формиB. Еритроцити різного розміру

C. Патологічні включення в еритроцитах

D. Збільшення кількості еритроцитів

E. Зменшення кількості еритроцитівТеоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:
1.Зміни загального об'єму крові. Характеристика видів гіпо- та гіперволемій, причини і механізм їх розвитку.

2.Крововтрата, види, причини. Механізми компенсації (захисні реакції організму) при гострій крововтраті. Наслідки крововтрат та принципи їх корекції.

3.Поняття про еритремії і еритроцитози (абсолютні і відносні, первинні і вторинні), еритропенії. Етіологія та патогенез еритроцитозів. Картина крові. Відмінність від еритремії.

4.Визначення поняття анемій. Принципи класифікації анемій (за етіологією, за патогенезом, за характером перебігу, за колірним показником, за величиною еритроцитів, за типом кровотворення, за здатністю кісткового мозку до регенерації). 5.Якісні зміни еритроцитів при анеміях: дегенеративні та регенеративні форми еритроцитів, клітини патологічної регенерації.

6.Постгеморагічні анемії гострі та хронічні (етіологія, патогенез, картина крові).
Література.

Основна:


 1. Патологічна фізіологія за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. К: " Вища школа", 1995р., С. 364-372

 2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія. В."Нова книга", 2007р., С. 232-244.Додаткова:

 1. А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. Механизмы развития болезней и синдромов. – СПб, 507с.

 2. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – 279с.

 3. С.А. Гусева, В.П. Вознюк. Болезни системы крови: Справочник. - 2-е изд., доп.и перераб.. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 488 с.

 4. Волкова С.А. Анемия и другие заболевания крови. Профилактика и методы лечения- М.: Центрполиграф, 2005. - 158 с

 5. Фред Дж. Шиффман „Патофизиология крови”. С.-П., 2000г.

 6. И.Ф. Алексеенко. „Железодефицитное состояние”. М.:, 1996г

 7. В.А. Войнов. Атлас по патофизиологии : учебное пособие. – М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 218 с.

Після засвоєння перерахованих вище питань студенти знайомляться з проведенням практичної частини заняття.


Самостійна робота студентів

Мета заняття: показати зміни вмісту гемоглобіну і еритроцитів, а також колірного показника крові при гемолітичній анемії.
Зміст заняття: анемія у кроля викликається попереднім введенням оцтово-кислого свинцю підшкірно в дозі 0,08- 0,17 мл на кг маси протягом 3 днів.
ДОСЛІД 1. Визначення гемоглобіну за Салі.Набрати в градуйовану пробірку гемометра 0,1N розчину НСІ до мітки 10. Піпеткою гемометра набирати кров до мітки 20 і видути на дно пробірки. Промити піпетку двічі дистильованою водою і видути її на дно пробірки. Зачекати 5 хв. доки відбудеться повний гемоліз. Розвести рідину в пробірці дистильованою водою до співпадіння її кольору з кольором стандарту. По нижньому краю меніска рідини в пробірці встановлюють кількість гемоглобіну крові.

1 – градуйована пробірка; 2 – запаяні пробірки зі стандартним забарвленим розчином; 3 - штативКількість гемоглобіну – ________ г/л.


ДОСЛІД 2. Визначення кількості еритроцитів.

Покривають камеру покривним склом, притирають його края до скла камери.В меланжер для еритроцитів набрати 0,5 мм3 крові, розвести її 3% розчином NaCІ до мітки 101, перемішати, перші краплі випустити на ватку, а потім краплю в камеру для обчислення еритроцитів.

Підраховують кількість еритроцитів в 80 маленьких квадратиках. Так як обєм одного маленького квадратика дорівнює 1/4000 мм3, а кров була взята в розведенні 1/200, то для обчислення кількості еритроцитів необхідно кількість еритроцитів в 80 маленьких квадратиках помножити на 4000 і на 200, розділити на 80. Тобто помножити на 10000.1 – великі пусті квадрати (всього 100);

2 – великі квадрати, поділені а маленькі (по16);

3 – великі квадрати, поділені лініями

Кількість еритроцитів- __________ х 1012 /л.
ДОСЛІД 3. Визначення колірного показника крові.

Визначивши кількість еритроцитів та гемоглобіну, розраховують колірний показник (КП).3 х Hb г/л

КП = __________________________________________ = ___________ =

перші 3 цифри еритроцитів
Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________
Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1.Механізми ускладнень при крововтраті.

2.Роль еритропоетину в механізмі еритроцитопоезу. Механізми порушень регуляції кровотворення.
Література для підготовки рефератів:


 1. Диагностика и оценка степени тяжести больных с кровотечениями/ И.Е. Голуб, С.М. Кузнецов, Е.С. Нетесин //Вестник интенсивной терапии. - 2003. - N4. - C. 12-16

 2. Еритропоетиндефіцитна анемія та її медикаментозна корекція./ Д. Іванов, С. Кушніренко, Т. Іванова //Ліки України. - 2003. - № 4.. - C. 11-12

 3. І. Дудар, Н. Степанова, М. Величко, Е. Красюк //Ліки України. - 2003. - N5. - C. 10-12

 4. Застосування еритропоетину при лікуванні онкогематологічних захворювань/ Д.А. Лисенко, О.М. Луценко //Лікарська справа. - Київ: Здоров'я. - 2005. - N4. - C. 69-75


Перевірка кінцевого рівня знань (тестування за системою «КРОК-1», вирішення ситуаційних задач):
Тести із бази даних для ліцензійного іспиту КРОК-1за 2010р

.

1.В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38 років з матковою кровотечею. Які найвірогідніші зміни з боку крові відбуваються у жінки?

A * Зменшення гематокритного числа

B Збільшення гематокритного числа

C Еритроцитоз

D Моноцитоз

E Лейкопенія
2.На 20-ту добу після кровотечі у хворого з пораненням підключичної артерії зроблений аналіз крові. Які показники мазка крові свідчать про посилення еритропоезу?

A Ретикулоцитоз

B Анізоцитоз

C Пойкілоцитоз

D Анізохромія

E Гіпохромія
3.У хворого з анемією при дослідженні мазка крові виявлено наявність оксифільних нормоцитів. Який процес в кістковому мозку проявляється появою в крові оксифільних нормоцитів?

A Гіперрегенерацію

B Норморегенерацію

C Гіпорегенерацію

D Неефективний еритропоез

E Відсутність регенерації
4.У хворого з гострим гломерулонефритом внаслідок олігурії спостерігається затримка води в організмі. Яке порушення загального об’єму крові найбільш ймовірно буде виявлено у пацієнта?

A *Олігоцитемічна гіперволемія

B Поліцитемічна гіперволемія

C Олігоцитемічна нормоволемія

D Проста гіперволемія

E Проста гіповолемія
5. При гострій нирковій недостатності у хворого відмічається затримка рідини в організмі, олігоурія. Яке порушения объєму циркулируюючої крові наявне?

A *Олігоцитемична гіперволемія

B Олігоцитемічна гіповолемія

C Поліцитемічна гіперволемія

D Поліцитемична гіповолеміяE Проста гіповолемія
Тести із бази даних для ліцензійного іспиту КРОК-1за 2002-2009рр
1. У хворого після переливання кровозамінника визначили гематокритний показник крові – 45%. Що означає цей показник?

 1. Процентне співвідношення лейкоцитів у плазмі крові

 2. Процентне співвідношення формених елементів і плазми крові

 3. Процентне співвідношення еритроцитів і плазми крові

 4. Процентне співвідношення тромбоцитів і плазми крові

 5. Процентне співвідношення білків і плазми крові


2.У перебігу ниркової недостатності часто розвивається анемія. Що є причиною цього?

 1. Альбумінурія

 2. Зниження продукції еритропоетину

 3. Гемоглобінурія

 4. Гіпопротеїнемія

 5. Гематурія


3.Після автомобільної аварії у людини мала місце значна крововтрата, яка характеризується пропорційним зменшенням і кількості еритроцитів, і плазми крові. Який вид порушення об’єму циркулюючої крові спостерігається?

 1. Проста гіперволемія

 2. Поліцитемічна гіперволемія

 3. Проста гіповолемія

 4. Поліцитемічна гіповолемія

 5. Олігоцитемічна гіповолемія


4.Утворення в крові метгемоглобіну відбувається під впливом:

 1. Радіації

 2. Сильних окиснювачів

 3. Чадного газу

 4. Стресу

 5. Больового синдрому


5.Який класифікаційний критерій об’єднує наступні види анемій: постгеморагічну, гемолітичну та анемію внаслідок порушення кровотворення?

 1. Тип кровотворення

 2. Патогенез

 3. Етіологія

 4. Кольоровий показник

 5. Здатність кісткового мозку до регенерації


6.Який вид порушення загального об΄єму циркулюючої крові розвивається при зниженні екскреторної функції нирок?

 1. Поліцитемічна гіповолемія

 2. Олігоцитемічна гіповолемія

 3. Поліцитемічна гіперволемія

 4. *Олігоцитемічна гіперволемія

 5. Проста гіперволемія


7.Внаслідок автомобільної катастрофи у жінки виникла гостра втрата крові. Який головний фізіологічний механізм підтримки стабільності внутрішнього середовища організму одразу після втрати крові?

 1. Збудження пропріоцептивних скелетних м’язів

 2. Гальмування волюморецепторів судин

 3. Підвищення активності кісткового мозку

 4. Підвищення реабсорбції води

 5. *Вивільнення крові з кров’яного депо


8.У хворого, що знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострої постгеморагічної анемії, на 6-й день проведено дослідження крові і виявлено ознаки підвищення регенераторних можливостей кістково-мозгового кровотворення. Назвіть орган, що є відповідальним за регуляцію еритропоезу (синтез еритропоетінів) в даному випадку:

 1. Наднирники

 2. Селезінка

 3. Щитоподібна залоза

 4. *Нирки

 5. Гіпофіз


9.У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56 г/л, в клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До яких порушень об'єму циркулюючої крові відносяться дані зміни?

 1. Поліцитемічна гіповолемія

 2. *Поліцитемічна гіперволемія

 3. Олігоцитемічна гіповолемія

 4. Олігоцитемічна гіперволемія

 5. Проста гіперволемія


10.При тривалому перебуванні в горах відзначається збільшення кисневої ємності крові. Яка можлива причина такого явища?

 1. Зменшується частота та глибина дихання

 2. Збільшується рО2 в атмосферному повітрі

 3. Збільшується рСО2 в атмосферному повітрі

 4. Виникає газовий ацидоз

 5. Виникає функціональний еритроцитоз


11.При профілактичному обстеженні у молодої людини виявлено: гемоглобін крові - 4,8г/л, кількість еритроцитів - 3,0·1012/л, лейкоцитів - 7,5·109/л, тромбоцитів - 280 ·109/л. Надайте характеристику стану пацієнта.

 1. Лейкопенія

 2. Лейкоцитоз

 3. Тромбоцитопенія

 4. Лейкоз

 5. *Анемія


12.Жінка, 55 років, звернулася зі скаргами на тривалі (до двох тижнів) циклічні маткові кровотечі на протязі року, слабкість, запаморочення. При огляді виявлена: блідість шкіри, задишка, пульс – 90 уд/хв. аналіз крові: Hb – 70 г/л, еритроцити – 3,2х1012/л, колірний показник – 0,6, лейкоцити – 6,0х109/л, ретікулоцити – 1%. Гіпохромія еритроцитів. Яка патологія крові у хворої?

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Перелік публікацій працівників, аспірантів І студентів Навчально-наукового інституту Аеронавігації за 2015 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка