Мета І задачі практикиСкачати 493.64 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації25.10.2017
Розмір493.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ

ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ) ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМУ 7.02030304– „ПЕРЕКЛАД”

КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки та програма проведення виробничої (перекладацької) практики для студентів V курсу денної форми навчання з напряму 7.02030304 – „Переклад”

Укладач доц. І.І. Пірог

Рецензент доц. О.В. Фадєєва

Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського
Протокол № ___ від _____ 2010 _ р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

Методичні вказівки та програма проведення виробничої (перекладацької) практики для студентів V курсу денної форми навчання з напряму 7.02030304 – „Переклад”

Укладач доц. І.І. Пірог

Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20ЗМІСТ

Вступ ............................................................................................................................4

1 Організація та керівництво практикою .................................................................5

2 Звітна документація ................................................................................................6

3 Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми перекладу........... 7

4 Способи перекладу лексичних одиниць ................................................................9

4.1 Словникові відповідники ...........................................................................9

4.2 Переклад неоднозначних слів .................................................................10

4.3 Транскодування ........................................................................................11

4.4 Калькування ..............................................................................................13

4.5 Контекстуальна заміна .............................................................................14

4.6 Смисловий розвиток ................................................................................14

4.7 Антонімічний переклад ...........................................................................15

5 Перекладацькі лексичні трансформації ...............................................................16

5.1 Конкретизація значення слова ................................................................16

5.2 Генералізація значення слова ..................................................................17

5.3 Додавання слова .......................................................................................18

5.4 Вилучення слова .......................................................................................19

6 Переклад термінів ..................................................................................................19

6.1 Науково-технічні терміни та труднощі їх перекладу ...........................19

6.2 Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія термінів і переклад.... 20

7 Переклад складних термінів .................................................................................21

7.1 Порядок перекладу складних термінів ...................................................21

7.2 Сполучуваність компонентів у терміні та переклад .............................21

8 Переклад назв .........................................................................................................22

9 Урахування особливостей жанру і стилю під час перекладу ............................23

Додатки...................................................................................................................... 25


ВСТУП

Мета і задачі практики

Виробнича практика як складова частина навчального процесу є важливим етапом практичного засвоювання та закріплення знань, отриманих студентами в процесі навчання.

Навчальним планом передбачено виробничу (перекладацьку) практику на V курсі (10-й семестр) протягом чотирьох тижнів.

Мета практики — підготовка студента до самостійної роботи як перекладача.

Практика проводиться на підприємствах, фірмах та на кафедрах університету, на котрих є необхідність виконання перекладу.

Зміст практики

Під час перекладацької практики студенти повинні виконувати всі види перекладацької діяльності, що визначаються конкретними потребами підприємства чи кафедри. До таких видів діяльності можуть належати:  • письмовий переклад науково-технічної та економічної літератури та документів з іноземної мови (англ., нім.) рідною;

  • письмовий переклад науково-технічної літератури та документів з рідної мови англійською;

  • переклад резюме наукових статей;

  • переклад ділових листів, факсів і телеграм та ін.;

  • складання анотацій та реферування іноземною мовою статей періодичних виданнь;

  • ведення телефонних розмов на іноземній мові.

  • усний переклад з аркуша для спеціалістів.


1 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Керують практикою викладач кафедри перекладу, а також керівник від підприємства.

Керівник від кафедри організовує роботу студентів таким чином, щоб вони мали індивідуальні завдання для забезпечення самостійної роботи кожного студента під час практики та здійснює методичне керівництво студентами шляхом проведення консультації.

Керівник від підприємства відповідає за організацію роботи студента на робочому місці, створення сприятливих для роботи умов, а також відповідає за заходи безпеки під час ознайомлення практикантів з підприємством та ін.
Скачати 493.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка