Механічні коливання І хвиліСторінка1/3
Дата конвертації14.01.2018
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3

Заліки з фізики

Залік ІІІ

З фізики

Клас 11 – з І варіант Дата проведення

Тема: Механічні коливання і хвилі.
І. Початковий рівень. 1. Невелика кулька здійснює малі коливання на довгій невагомій нитці. Як зміниться період, якщо збільшити в 4 рази довжину нитки?

А. Збільшиться вдвічі. Б. Збільшиться вчетверо

В. Зменшиться вдвічі. Г. Не зміниться. Д. Зменшиться вчетверо
 1. Хвиля має частоту 0,5 Гц і швидкість 15 м/с. чому дорівнює довжина хвилі?

А. 0,3 м. Б. 30 м. В. 7,5 м. Г.1 м. Д. 0,5 м.


 1. Гармонічне коливання відбувається за законом косинуса. Максимальне відхилення від положення рівноваги 0,05 м. запишіть рівняння коливань, якщо період коливань 2 с, а початкова фаза 0.

А. х = 0,05 cos πt. Б. х = 0,05 cos 0,05 πt. В. х = 0,05 cos 4 πt

Г. х = 2 cos 0,05πt Д. х = 0,05 cos ( 4 πt + π )


ІІ. Середній рівень.
4. Установіть відповідність між фізичним поняттям та визначальним рівнянням.

А. період за означенням 1. Т = 2π

Б. частота 2. Т =

В. циклічна частота 3. ν=

Г. період математичного маятника 4. ω=2πν

5. Т = 2π


5. Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею її вимірювання.

А. частота 1. Гц

Б. період 2. с

В. довжина хвилі 3. м

Г. енергія 4. дБ

5. Дж
ІІІ. Достатній рівень.
 1. Як зміниться період коливань математичного маятника при перенесенні його з Землі на Марс, якщо маса Марса в 9,3 разів менша, ніж маса Землі, а радіус Марса в 1,9 разів менший радіуса Землі.


ІV. Високий рівень.


 1. Вантаж масою 0,4 кг здійснює коливання на пружині, жорсткість якої 250 Н/м. амплітуда коливань 15 см. Яку швидкість має вантаж при проходженні стану рівноваги ?Залік ІІІ

З фізики

Клас 11 – з ІІ варіант Дата проведення

Тема: Механічні коливання і хвилі.
І. Початковий рівень. 1. Невелика кулька здійснює малі коливання на довгій невагомій нитці. Як зміниться період, якщо збільшити вдвічі масу кульки?

А. Збільшиться вдвічі. Б. Збільшиться вчетверо

В. Зменшиться вдвічі. Г. Не зміниться. Д. Зменшиться вчетверо
 1. Хвиля має частоту 0,5 Гц і швидкість 15 м/с. Знайдіть відстань на яку поширюється хвиля за 2 с.

А. 0,3 м. Б. 30 м. В. 7,5 м. Г.1 м. Д. 0,5 м.


 1. Гармонічне коливання відбувається за законом косинуса. Максимальне відхилення від положення рівноваги 0,05 м. Запишіть рівняння коливань, якщо частота коливань 2 Гц, а початкова фаза ω.

А. х = 0,05 cos πt. Б. х = 0,05 cos 0,05 πt. В. х = 0,05 cos 4 πt

Г. х = 2 cos 0,05πt Д. х = 0,05 cos ( 4 πt + π )


ІІ. Середній рівень.
4. Установіть відповідність між фізичним поняттям та визначальним рівнянням.

А. період пружинного маятника 1. Т = 2π

Б. зв'язок періоду з циклічною частотою. 2. ω=2πν

В. довжина хвилі 3. λ=υТ

Г. швидкість хвилі 4. υ=

5. Т =


5. Установіть відповідність між фізичним поняттям та висловлюванням..

А. амплітуда 1. Визначає значення змінної величини при заданій амплітуді.

Б. фаза 2. Відстань між двома точками хвилі, що коливаються в однаковій фазі

В. довжина хвилі 3. Максимальне відхилення від стану рівноваги.

Г. частота 4. Визначає кількість коливань за одиницю часу.

5. визначає час одного повного коливання.ІІІ. Достатній рівень.
6.Тягарець здійснює коливання на пружині. Масу тягарця збільшують. Період коливань зростає вдвічі. Якою була початкова маса тягарця, якщо зміна маси дорівнювала 300 г?
ІV. Високий рівень.
7.Вантаж масою 0,4 кг здійснює коливання на пружині, жорсткість якої 250 Н/м. амплітуда коливань 15 см. Яку швидкість має вантаж при проходженні через точку, віддалену від стану рівноваги на 10 см?

Залік ІV
З фізики
Клас 11 – з І варіант Дата проведення
Тема: Електромагнітні коливання
І. Початковий рівень.

1. Енергія електричного поля в коливальному контурі в певний момент часу має максимальне значення. Через яку частину періоду максимальне значення знову матиме енергія електричного поля?

А. чверть періоду. Б. третину періоду. В. половину періоду

Г. період. Д. два періоди


2. Визначте період коливань, користуючись рівнянням електромагнітного гармонійного коливання

q=2,5соs4*104 πt.


А. 0,05 мс Б. 0,04 мс В. 0,4 мс Г. 0,5 мс Д. 1 мс
3. Процес, який полягає у зміні параметрів сигналу високої частоти за законом низькочастотних коливань.

А. радіолокація. Б. настройка. В. модуляція. Г. випромінювання.

Д. детектування.
ІІ. Середній рівень.
4. установіть відповідність між назвою хвиль та їх довжиною.

А. короткі хвилі 1. 10 000 – 1000 м

Б. довгі хвилі 2. 1000 – 100 м

В. середні хвилі 3. 10 м – 1 мм

Г. ультракороткі хвилі 4. 100 м – 10 м

5. 100 000 м – 10 000 м


5. установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею її вимірювання

А. швидкість поширення електромагнітної хвилі 1.

Б. довжина хвилі у вакуумі 2. с

В. період коливань у коливальному контурі 3. Вт

Г. густина потоку випромінювання 4. м/с

5. м
ІІІ. Достатній рівень.


6. В якому діапазоні хвиль працює радіоприймач, якщо його індуктивність 0,5 мГн, а ємність змінюється від 30 до 230 пФ?
ІV. Високий рівень.
7. Залежність сили струму від часу в коливальному контурі визначається рівнянням . Індуктивність котушки в контурі 0,4 Гн. Знайдіть ємність конденсатора та максимальне значення енергії магнітного поля.

Залік ІV
З фізики
Клас 11 – з І І варіант Дата проведення
Тема: Електромагнітні коливання
І. Початковий рівень.

1. Енергія електричного поля в коливальному контурі в певний момент часу має максимальне значення. Через яку частину періоду максимальне значення знову матиме енергія магнітного поля?

А. чверть періоду. Б. третину періоду. В. половину періоду

Г. період. Д. два періоди


2. Визначте період коливань, користуючись рівнянням електромагнітного гармонійного коливання

и= 2 sin 0,5 *104 πt
А. 0,05 мс Б. 0,04 мс В. 0,4 мс Г. 0,5 мс Д. 1 мс
3. Процес, який полягає у виділенні коливань звукової частоти з прийнятого радіосигналу.

А. радіолокація. Б. настройка. В. модуляція. Г. випромінювання.

Д. детектування.
ІІ. Середній рівень.
4. установіть відповідність між пристроями та їх елементами.

А. радіоприймач Попова 1. Кінескоп

Б. детектор 2. Котушка зворотного зв’язку

В. генератор незатухаючих коливань 3. Когерер

Г. телевізор 4. Напівпровідниковий діод

5. іконоскоп


5. установіть відповідність між фізичними величинами та математичними виразами

А. швидкість поширення електромагнітної хвилі 1. с*Т

Б. довжина хвилі у вакуумі 2. 2π

В. період коливань у коливальному контурі 3. λν

Г. густина потоку випромінювання 4.

5.


ІІІ. Достатній рівень.
6. В якому діапазоні хвиль працює радіоприймач, якщо його ємність 150 пФ, а індуктивність змінюється від 0,2 мГн до 0,7 мГн ?
ІV. Високий рівень.
7. Залежність сили струму від часу в коливальному контурі визначається рівнянням . Індуктивність котушки в контурі 0,4 Гн. Знайдіть період коливань та максимальне значення енергії електричного поля.

Заліки з інформатики

Залік №1

З інформатики

Клас 11-з Дата проведення_________________

Варіант 1

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.
1. Укажіть, яке поле таблиці в СУБД MS Access може бути ключовим:

А

Б

В

Г

Д

яке носить унікальне ім’я

значення в якому не можуть повторюватися

значення якого можуть бути порожніми або нульовими

яке містить унікальні відомості про майбутні записи

значення в якому можуть повторюватися

2. Укажіть дії, які можна виконувати за даними в СУБД MS Access за допомогою Запиту на вибіркуА

Б

В

Г

Д

редагувати дані

Упорядкувати дані

Здійснювати пошук даних за заданими умовами

Вводити нові дані

Отримувати нові дані за допомогою обчислень за формулою

3. Укажіть об’єкти , які може бути розміщено всередині клітинки електронної таблиціА

Б

В

Г

Д

Діаграми

Числові дані

Текстові дані

Зображення

Формули

4. Укажіть дії які можна виконувати над аркушами робочої книги електронної таблиціА

Б

В

Г

Д

Видаляти всі аркуші


Перейменову-вати або копіювати

Змінювати колір ярлика


Створювати нові


Змінювати колір всіх аркушів одночасно

5. Укажіть об’єкт, без якого не може існувати база данихА

Б

В

Г

Д

Форма


Звіт


Таблиця


Запит

Жодна з відповідей не правильна

6. Укажіть правильні імена клітинок електронної таблиці MS ExcelА

Б

В

Г

Д

Діапазон 1

СД355

DV265

S412в

G13


У завданнях 7-8 до кожного із п’яти рядків інформації позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант позначений буквою . Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) та колонок (букви). За кожне завдання ви можете отримати 1,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.
Установіть відповідність між форматом клітинок електронної таблиці MS Excel і виглядом даних у таблиці

 1. 263,15

А) відсотковий

 1. 187,75 грн.

Б) експоненційний

 1. 75 %

В) числовий

 1. 21.12.2012

Г) грошовий

 1. 1.9E-18

Г) датаА

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
5

Установіть відповідність між об’єктами бази даних та їх використанням

 1. таблиця

А) Для аналізу та друку даних у певному форматі

 1. форма

Б) Для збереження даних

 1. запит

В) Для автоматизації задач і додавання функціональних можливостей у форми, звіти та елементи управління

 1. звіт

Г) Для пошуку і видалення тільки потрібних даних

 1. макрос

Д) Для полегшення перегляду, додавання і зміни даних у таблиці


А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
5
У завданні 9 Вам потрібно доповнити словом або декількома словами, що є пропущені. За виконане завдання ви можете отримати 3 бал.

9. Етапи створення бази даних у середовищі MS Access:

1. Визначення _________ створення бази даних

2. _______________________________________________________________

3. Визначення структури __________ (полів та їх типів)

4._______________________________________________________ та

створення потрібних індексів

5.Визначення зв’язків між _______________________

6._____________________ даних

7. Створення інших об’єктів бази даних: _______________________________

__________________________________________________________________8. __________________________________ бази даних
У завданні 10 Вам потрібно відкрити файл Успішність.xls. Створіть формулу для розрахунку середньої оцінки кожного учня за тему. Заповніть за допомогою формул діапазон клітинок J4:J12. Округліть отримане значення після коми до десятків. За виконане завдання ви можете отримати 3 бал.За даними таблиці створіть діаграму для порівняння оцінок, отриманих учнями класу протягом вересня місяця. Тип діаграми оберіть самостійно.

Залік №1

З інформатики

Клас 11-з Дата проведення_________________

Варіант 2

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.


 1. Укажіть дію,яку потрібно виконати для додавання особистих даних нового учня до таблиці Учні СУБД MS Access
А

Б

В

Г

Д

Застосувати фільтр до бази даних

Створити звіт за допомогою таблиці

Додати запис до таблиці


Додати поле до таблиці


Жодна з відповідей не правильна
 1. Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’єкта Форма СУБД

А

Б

В

Г

Д

Редагувати дані


Упорядкувати дані

Здійснювати пошук даних за заданими умовами

Вводити нові дані


Передавати дані електронною поштою
 1. Укажіть правильне закінчення твердження : «Значення поля Лічильник таблиці СУБД заповнюється…»

А

Б

В

Г

Д

Автоматично

Вручну


З файлу

З інтернету


Всі відповіді правильні
 1. УКАЖІТЬ ознаку, за якою в середовищі MS EXCEL відрізняють формулу від даних

А

Б

В

Г

Д

Результат обчислення за формулою вирівнюється по центру

Формула завжди починається з вбудованої функції SUM

Формула завжди містить посилання на клітинки

Формула починається завжди зі знаку =


Формула починається завжди зі знаку :=

 1. Установіть властивості, які можна встановлювати під час форматування клітинок електронної таблиці
А

Б

В

Г

Д

Шрифт (гарнітура, розмір, стиль накреслення, колір)

Формат чисел


Розміри (ширина і висота) клітинок

Обрамлення клітинок або діапазону


Колір і візерунок фону


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка