Культури та туризмуСкачати 455.12 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір455.12 Kb.


,

ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

ЗАРІЧНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА

БІБЛІОТЕКА

НОВІ

НАДХОДЖЕННЯ


ІІ ПІВРІЧЧЯ

2010 РОКУ

ЗАРІЧНЕ

2011


ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

ЗАРІЧНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА

БІБЛІОТЕКА

НОВІ

НАДХОДЖЕННЯ


ІІ ПІВРІЧЧЯ

2010 РОКУ

ЗАРІЧНЕ

2011

ББК 91


Н 73

Бібліографічний покажчик «Нові надходження» розрахований на бібліотечних працівників, викладачів, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, краєзнавців, працівників музеїв, всіх тих, хто цікавиться літературою з різних галузей знань з метою використання її в роботі, освіті та самоосвіті.

Покажчик «Нові надходження» включає літературу, яка надійшла у другому півріччі 2010 року до Зарічненської центральної районної бібліотеки, районної бібліотеки для дітей та публічно-шкільних бібліотек району.

Підготували: Т.Д.Кидун

Л.М.Мосійчук

Редактор: М.В.Кидун

Комп’ютерний набір: А.Прохорович


Зарічненська центральна районна бібліотека


Покажчик “Нові надходження” включає літературу, яка надійшла у другому півріччі 2010 року до Зарічненської центральної районної бібліотеки, районної дитячої бібліотеки та публічно-шкільних бібліотек району.

В покажчик не включені підручники.

Література в бібліографічному покажчику розміщена за рубриками відповідно до таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації. В межах кожної рубрики література розміщена в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв творів. Після кожного бібліографічного опису на книгу подано абревіатуру бібліотек Зарічного та сигли публічно-шкільних бібліотек району, в яких є дані книги.

Нумерація включених книг для всього посібника суцільна.

Мета посібника – надавати інформацію про надходження нової літератури та її місцезнаходження у бібліотеках району для оперативного задоволення актуальних запитів користувачів з різних галузей знань.

Бібліографічний покажчик “Нові надходження” розрахований на бібліотечних працівників, викладачів, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, краєзнавців, працівників музею, всіх тих, хто цікавиться літературою з різних галузей знань з метою використання її в роботі , освіті та самоосвіті.

В кінці покажчика “Нові видання” подано допоміжний апарат.

В “Іменний покажчик” включено прізвища авторів та редакторів книг із зазначенням порядкового номера, під яким вони вміщені в посібнику.

В “Покажчику назв” в алфавітному порядку подано назви творів із зазначенням порядкового номера, під якими вони включені в покажчику “Нові видання”.

З метою популяризації літератури про Рівненську область, в посібнику подано “Літературу краєзнавчого характеру”, де подано порядкові номери книг, які включають відомості різного характеру про наш край.

Для зручності в користуванні бібліографічним покажчиком літератури “Нові надходження” подано “Список бібліотек району” із зазначенням абревіатури та сиглів публічно-шкільних бібліотек району.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
1. Губарець В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля : сучасний аспект / В. В. Губарець, І. Падалка. – К. : Техніка, 2009. – 320 с.

Аб, Л


ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
2. Географія: Я пізнаю світ : дит. енциклопедія / худ. : В. Л. Баришников, Л. Л. Сильянова ; авт.- упоряд. В. А. Маркін. – К. : Школа, 2003. – 496 с.

Л
3. Географія України : дит. енциклопедія / худ. М. Л. Владимирова ; авт. В. Ю. Пестушко. – К. : Школа, 2004. – 282 с. – (Я пізнаю світ)

М
4. Губарев В. К. Географія світу : довідник школяра і студента / В. К. Губарев. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 576 с.

Ш
5. Скарлато Г. П. Захоплююча географія для дітей та дорослих : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. та допов. / Г. П. Скарлато. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

ДБ
6. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : підруч. для студ. географ. спеціальностей вищ. навч. закл. / О. Г. Топчієв. – Одеса : Асторпринт, 2009. – 544 с.

Аб


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
7. Ботаніка : дит. енцикл. / сост. Ю. М. Касаткіна ; худ. О. П. Брагіна. – К. : Школа, 2006. – 364 с. – (Я пізнаю світ)

Ш
8. Заведея Т. Л. Біологія : довідник школяра і студента / Т. Л. Заведея. – ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 688 с.

Аб, ДБ
9. Талпош В. С. Зоологія : словник-довідник : поняття, терміни / В. С. Талпош. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 240 с.

Ш
10. Тихонов О. В. Енциклопедія дикої природи. Рекорди / О. В. Тихонов ; худ. А. Волкова. – К. : ТОВ «Перо», 2009. – 128 с.

ДБ, Л
11. Шаламов Р. В. Біологія : комплексний довідник / Р. В. Шаламов, Ю. В. Дмитрієв, В. І. Підгірний. – Х. : Веста, 2008. – 624 с.

Л

РОСЛИННИЦТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО


12. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії : підручник / ред. В. П. Гудзь. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 408 с.

Аб
13. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання. – К. : Урожай, 2009. – 464 с.

Аб

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
14. Обрії порозуміння / упоряд. А. Ленчовська. – К. : Дух і літера, 2009. – 192с.

Аб
15. Стрижак В. М. Усе. Всесвітня історія : навч.-довід. посіб. / В. М. Стрижак, В. Ю. Мітягін. – К. : Національний книжковий проект, 2010. – 671 с.

Аб, ДБ
16. Яап Танья. П’ятдесят питань про антисемітизм / Танья Яап; пер. О. Тимченко. – К. : Дух і літера, 2009. – 176 с.

Аб
17. Хотон Б. Великие тайны и загадки истории / Б. Хотон. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. – 416 с.

Аб
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
18. Акимович Є. О. Українська література в історичному вимірі. (LX-XVII століття) / Є. О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 495 с.

Аб
19. Гінріхс, Ян Пауль. Lemberg – Lwow – Львів: Фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; пер. Я. Довгополий. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 с.

Аб
20. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України : монографія / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. – 980 с.

Аб, ДБ
21. Грушевський М. Твори : у 50-ти т. т. 9 : Серія «Історичні студії та розвідки (1917-1923)» / ред. П. Сохань. – Львів : Світ, 2009. – 592 с.

Аб, ДБ, ф12, ф15
22. Зрослись душею, сплелись корінням. – К. : Успіх і кар’єра, 2008. – 224 с.

Ф1,ф4,ф6,ф7,ф11-15,ф30


23. Костомаров М. Історичні постаті / М. Костомаров ; пер. І. С. Голуб. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 618 с.

Аб, ф21
24. Сегеда С. П. Гетьманські могили / С. П. Сегеда. – К. : Наш час, 2009. – 438 с. – (Невідома Україна)

Аб, ДБ,

УКРАЇНА В ПЕРІОД КОЗАЦТВА
25. Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва: кн. статей про іст. буття укр. козацтва / О. Апанович ; упоряд. О. Яремійчук. – К. : Веселка, 2009. – 719 с.

Аб
26. Голобуцький В. Чорноморське козацтво / В. Голобуцький – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 494 с.

Аб, ф14

27. Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648 -1676 рр) / В. Смолій, В. Степанков : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.Аб, Л

УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ
28. Кульчицький С. Володимир Винниченко / С. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. – К. : Альтернатива, 2005. – 376 с.

Л

ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ


29. Бартов Омер. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Батов ; пер. С. Коломійця. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 300 с.

Аб
30. Гісем О. В. Голокост в Україні (1941-1944 ) : словник - довідник. – вид. 3-тє, випр. і доп. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – К. : Сфера, 2009. – 100 с.

Аб
31. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венді Лазер ; пер. : С. Коломійця, Є. Ровного. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 68 с.

Аб
32. Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд. : Л. Фінберг, В. Любченко. – К. : Дух і літера, 2009. – 440 с.

Аб
33. Поза межами розуміння: богослови та філософи про Голокост. – вид. 2-ге / ред. : Джона К. Рота, М. Беренбаума. – К.
: Дух і літера, 2009. – 432 с.

Аб
34. Франк А. Щоденник. – 3-є вид. / А. Франк ; пер. М. В. Тупайло. – К. : Сфера, 2009. – 282 с.

Аб
35. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. – вид. 2-ге / упоряд. Ж. Ковба. – К. : Дух і літера, 2009. – 276 с.

Аб


НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
36. Поровський М. І. Тільки РУХОМ життя і обіймеш..: повість-спогад / М. І. Поровський. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П .Бажана, 2009. – 452 с.

Аб, ф12, ф21ЕТНОГРАФІЯ
37. Етнокультура Рівненського Полісся / ред. В. П. Ковальчук. – Рівне : ПП ДМ, 2009. – 376 с.

ДБ
38. Західне Полісся : історія та культура. Вип. 2. Матеріали краєзнавчої конференції присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС / упоряд. А. М. Українець – Рівне : вид-во Зень О. М., 2006. – 304 с.

Ш
39. Свята, традиції, звичаї українського народу. – Х. : Белкар - книга, 2009. – 80 с.

ДБ, Л, ф30


40. Твоя країна – Україна : енциклопедія українського народознавства / уклад. Н. Д. Кусайкіна. – Х. : Школа, 2009. – 496 с.

Аб, ДБ, Ш, Л, ф14, ф17, ф18


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

41. Єщенко П. С. Економіка для всіх / П. С. Єщенко. – К. : Вища школа, 2009. – 478 с.

Аб, ЧЗ
42. Дьячкова Ю. М. Страхування : навч. посіб. / Ю. М. Дьячкова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 239 с.
43. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посіб. / ред. Я. Я. Чорненького. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

Аб

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ


44. Новаковський Л. Я. Соціально - економічні проблеми сучасного землекористування. – вид. 2-ге, допов. / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко. – К. : Урожай, 2009. – 276 с.

Аб, ф15
ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


45. Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / А. Погрібний. – К. : Просвіта, 2009. – 680 с.

Аб, ДБ, Л


46. Три дні вересня вісімдесят дев’ятого : матеріали Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову. - 2-ге вид.– К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2009. – 496 с.

Аб, ф12
ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ.ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ
47. Добржанський О. В. Змагання за українську державність на Буковині (1914 - 1921 рр.) : документи і матеріали / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Чернівці : Чернігівська обласна друкарня, 2009. – 512 с.

Аб

ВІЙСЬКОВА НАУКА. ВІЙСЬКОВА СПРАВА


48. Клименко О. П. Крізь вогонь і сльози : альбом / О. П. Клименко. – К. : Прес-КІТ, 2009. – 318с.

Аб, ДБ
НАРОДНА ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


49. Кулинич Н. В. Сценарії свят : вірші, пісні, фольклорний матеріал. Розробки творчих занять. Методичні поради / Н. В. Кулинич, Л. В. Савченко. – Х. : Основа, 2009. – 271 с. – (Енциклопедія дитячого свята)

Аб
50. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – 398 с.

Аб
51. Політкультуріка : як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності : навч.-метод. посіб. / упоряд. А. Ленчовська. – К. : ТОВ
«Майстерня книги», 2010. – 344 с.

Аб

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ДРУК


52. Слово – зброя? – К. : ТОВ «УВПК ЕксОб», 2009. – 560 с.

Аб
53. Шаповал Ю. Г. Історизм часопису «Волинь» (1941-1944-1991-2009 рр.) / Шаповал Ю. Г. – Львів : 2010. – 208 с.

Аб, ф30

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА
54. Бібліотеки України для дітей : довід. – Вінниця : Теза, 2008. – 311 с.

Дб

МОВОЗНАВСТВО. УКРАЇНСЬКА МОВА


55. Українсько - румунський словник : 60000 слів / укладач Л. Ботлунг. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 567 с.

ЧЗ, ф1, ф6, ф12, ф30


56. Шевчук С. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. – 3-тє вид. випр., допов. та перероб. / С. Шевчук. – К. : Арій, 2008. – 424 с.

Аб

57. Шевчук С. Українське ділове мовлення : підруч. – 5-те вид., доп. і перероб. / С. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 576 с.Аб

МОВОЗНАВСТВО.

АНГЛІЙСЬКА МОВА
58. Кубарьков Г. Л. Англійська мова без проблем /

Г. Л. Кубарьков. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 480 с.

Ш

ФОЛЬКЛОР.

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР
59. Міфи України / пер. Ю. Буряка. – К. : Довіра, 2003. – 383 с.

М
60. Українська народна обрядова поезія : збірник / упоряд. К. Г. Борисенко. – К. : Школа, 2006. – 272 с. – (Бібліотека шкільної класики)

Ш
61. Український фольклор : хрестоматія для 5-11 кл. – 2-ге вид. / упоряд. О. Ю. Бріцина. – К. : Освіта, 1998. – 752 с.

ДБ
62. Українські крилаті вирази для дітей. – Х. : Промінь, 2007. – 80 с.

ДБ

ФОЛЬКЛОР

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
63. Іліада : кн. VI / худ. М. С. Пшінка ; упоряд. В. І. Степаненко. – К. : ЕПСІЛОН, 2009. – 96 с. – (Міфи і легенди Греції)

ДБ, ф1, ф6, ф12,ф30


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
64. Коцюбинська М. Листи і люди : роздуми про епістолярну творчість / М. Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 584 с.

Аб, Л, ф1, ф15


65. Наш Лукаш : спогади у 2-х кн. кн. 1 / упоряд. Л. Череватенко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 639 с.

ЧЗ
66. Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві / В. Ю. Мельниченко. – К. : Либідь, 2009. – 737 с.

ЧЗ
67. Слово о полку Ігоревім : посіб. для 9 класу. – Х. : Ранок, 2001. – 48 с. - (Літературна крамниця)

Ш
68. Українська література : навч. посіб. для 9 класу. – Донецьк : Кредо, 2007. – 351 с.

Ш
69. «Я сіяв те, що Бог послав…» : сторінки публіцистичної наукової та літературної творчості Павла Чубинського. – Львів : Світ, 2009. – 256 с.

Аб

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


ТВОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.
70. Вовчок М. Інститутка : посіб. для 9 класу / М. Вовчок. – Х. : Ранок, 1999. – 64 с.

Ш
71. Гребінка Є. Байки та вірші : для дітей серед. та ст. шк. віку / Є. Гребінка ; упоряд. і передм. Г. Малько ; худ. В. А. Дунаєва. – К. : Школа, 2009. – 224 с. – (Хрестоматія школяра)

ф3, ф6
72. Карпенко-Карий І. Сто тисяч : драматичні твори / І. Карпенко-Карий . – Х. : Важпромавтоматика, 2007. – 350 с.

ф1, ф4, ф6


73. Карпенко-Карий І. «Сто тисяч», «Хазяїн» та інші п’єси / І. Карпенко-Карий . – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 384 с.

ф11, ф12
74. Квітка-Основ’яненко Г. Маруся. Конотопська відьма : посіб. для 9 класу / Г. Квітка-Основ’яненко. – Х. : Ранок, 2000. – 80 с.

Ш
75. Кобилянська О. Царівна : повість / О. Кобилянська . – К. : Гамазин, 2008. – 400 с.

Аб, ф1, ф12, ф13, ф14


76. Куліш П. Чорна рада : роман, оповідання, вірші / П. Куліш. – Х. : Фоліо, 2008. – 287 с.

Аб, ф6, ф17


77. Мирний П. Казка про правду та кривду : для мол. та серед. шк. віку / П. Мирний. – К. : Школа, 2009. – 190 с.

ДБ, Л
78. Назарук О. Роксоляна: історична повість з XVI ст. / О. Назарук. – К. : Країна Мрій, 2009. – 320 с.

Аб, ДБ, Ш, Л, ф1,ф7, ф9, ф30
79. Українка Л. Бояриня : драм. поема / Л. Українка. – К. : Богдана, 2006. – 80 с.

Аб, Ш, ф1, ф13-15, ф17, ф18, ф28, ф30


80. Українка Л. Давня казка / Л. Українка ; упорядк. та передм. Л. Ліщинської. – К. : Школа, 2006. – 240 с. – (Хрестоматія школяра)

ДБ, ф1
81. Українка Л. Нехай мої струни лунають..: вибрані поезії / Л. Українка. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 224 с.

Аб
82. Українська байка / худ. А. С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2008. – 317 с. – (Українська класика)

ДБ, ф1,ф6


83. Українська драматургія XIX - XX століть. – К. : Наукова думка, 2006. – 408 с. – (Бібліотека школяра)

Аб, ДБ, Л


84. Федькович Ю. Люба-згуба. Три як рідні брати / Ю. Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 319 с.

ЧЗ, ДБ
85. Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. : Покажчик купюр : (до Зібрання творів Івана Франка у п’ятдесяти томах) / І. Франко. ; ред. Є. К. Нахлік. – К. : Наукова думка, 2009. – 336 с.

Аб, ф1, ф4, ф6, ф12, ф14, ф15, ф25, ф26, ф28
86. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Х. : Школа, 2009. – 350 с.

Аб, ДБ, Ш, Л


87. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2010. – 352 с.

ДБ, ф13
88. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Донецьк : Сталкер, 2008. – 367с.

ф1, ф6
89. Шевченко Т. Г. Вірші. Поеми / Т. Г. Шевченко ; худ. А. С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2008. – 350 с. - (Українська класика)

ф12, ф14, ф15


90. Шолом-Алейхем. Вибране / Шолом-Алейхем ; упорядк. А. М. Михайляна. – К. : Україна, 2009

Аб
ТВОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИXX СТОЛІТТЯ
91. Антонич Б. І. Зелена Євангелія : поезія, драматургія, проза, статті / Б. І. Антонич; худ. М. С. Пшінка. – К. : Веселка, 2009. – 463 с.

Аб, ДБ
92. Багряний І. Огненне коло : повість про трагедію під Бродами / І. Багряний. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 152 с.

Аб
93. Багряний І. Тигролови : роман / І. Багряний. – К. : Національний книжковий проект, 2010. – 256 с.

Аб, ДБ, Л, ф4, ф5. ф30


94. Барка В. Поезія. Жовтий князь : повість / В. Барка. – К. : Наукова думка, 2008. – 304 с.

Ф11,ф14-17, ф27


95. Винниченко В. Вибрані твори / В. Винниченко В ; авт.
передм. А. Гуляка. – К. : Сакцент Плюс, 2005. – 256 с.

ф12
96. Винниченко В. Вибрані твори / В. Винниченко. – К. : Грамота, 2005. – 928 с.

Аб
97. Винниченко В. Сонячна машина / В. Винниченко ; авт. передм. О. Гнідан. – К. : Сакцент Плюс, 2005. – 640 с.

Ш
98. Вілар С. Прокляті любов’ю : роман / С. Вілар. – К. : Джерела М, 2005. – 320 с. – (Мелодії серця)

Ф22, ф24, ф25, ф26
99. Вілар С. Сповідь суперниці : роман / С. Вілар. – К. : Гамазин, 2007. – 480 с. – (Мелодії серця)

Аб, ф13, ф14, ф15


100. Гедеон Р. Сюзанна : роман / Р. Гедеон. – К. : Джерела М, 2003. – 320 с. – (Мелодії серця)

Аб, ф1, ф16, ф30


101. Гедеон Р. Сюзанна. Віднайдене кохання : роман / Р. Гедеон. – К. : Джерела М, 2005. – (Мелодії серця)

Аб, ф1, ф18,ф30


102. Гедеон Р. Сюзанна. Повернення до Версалю : роман / Р. Гедеон. – К. : Джерела М, 2004. – 288 с. – (Мелодії серця)

Аб, ф1, ф13, ф30


103. Гедеон Р. Сюзанна. Ув’язнена красуня : роман /

Р. Гедеон. – К. : Джерела М, 2004. – 288 с. - (Мелодії серця)

Аб,ф1, ф13, ф30
104. Гірник П. Посвітається : поезії. – 2-ге вид., доп. / П. Гірник. – К. : Пульсари, 2009. – 376 с.
105. Глазовий П. Гуморески : старі й нові / П. Глазовий. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 335 с.

Ш
106. Гончар О. Т. Твори : в 12-ти т. / О. Т. Гончар. – К. : Наукова думка, 2001 – Т.8 : Мала проза. Коментарі / упорядкув. та комент. Н. Г. Баштової. – 2009. – 496 с.

Аб, ЧЗ, ДБ
107. Горбань С. Невинна грішниця : роман / С. Горбань, Н. Лапіна. – К. : Джерела М, 2004. – 304 с. – (Мелодії серця)

ф17, ф 18, ф 20, ф21


108. Дачковська М. Дихаю тобою : лірика / М. Дачковська. – Бориспіль : Прінт студія, 2010. – 87 с.

Ш(2)
109. Демедюк Н. Ескізи буднів / Н. Демедюк. – Рівне : видавець Олег Зень, 2009. – 68 с.

ДБ
110. Дімаров А. На коні й під конем : повість / А. Дімаров. – Х. : Фоліо, 2009. – 319 с. – (Українська література)

Аб, ДБ, ф18


111. Драч І. Ф. Поезія. Чорнобильська мадонна : посібник для 11 класу / І. Ф. Драч. – Х. : Ранок, 2002. – 48 с. – (Літературна крамниця)

Ш

112. Дрозд В. Г. Ирій : повісті. Оповідання / В. Г. Дрозд. – Х. : Фоліо, 2008. – 318 с. – (Українська література)Ф7, ф15, ф16, ф17, ф20, ф21, ф27
113. Дрозд В. Листя землі : у 2-х кн. кн. 1 / В. Дрозд ; авт. передм. М. Жулинський. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2009. – 703 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Аб, ДБ, Л, ф6, ф18


114. Дяченки Марина та Сергій. Королівська обіцянка : роман / Дяченки Марина та Сергій. – К. : Гамазин, 2006. – 287 с.

Аб
115. Забаштанський В. І все-таки – стою! : поезії, переклади / В. Забаштанський ; упоряд. В. О. Забаштанський; передм. І. М. Дзюби; авт. післям. В. Д. Герасим’юк. – К. : Грамота, 2009. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Аб, ДБ, Л,ф30
116. Загребельний П. Диво : роман / П. Загребельний. – К. : Махаон-Україна, 2000. – 576 с. – (100 кращих творів українських письменників)

Л
117. Іванченко Р. Золоті стремена : романи / Р. Іванченко. – К. : Дніпро, 2009. – 840 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Аб
118. Капранови. Зоряний вуйко : оповідання / Капранови. – К. : Гамазин, 2009. – 392 с.

Аб, Л, ф21, ф25, ф26, ф28


119. Коломієць О. Вибрані твори / О. Коломієць ; упоряд. О. О. Коломієць ; авт. передм. Г. Ф. Семенюк ; авт. післясл. Б. І. Олійник. – К. : Грамота, 2009. – 352 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Аб, ф1, ф6


120. Королева Н. Твори : Автобіографія ; Предок ; Без коріння / Н. Королева ; упоряд. Ю. Винничук. – Львів : Каменяр, 2009. – 419 с. – (Спадщина)

Аб, ДБ, Л, ф1, ф17


121. Медвідь В. Без гніву і пристрасті : есеї, мемуари, щоденники / В. Медвідь. – К. : Грані-Т, 2009. – 398 с.

Аб, ф1, ф4, ф12, ф13, ф14


122. Мірошниченко М. На світловидноті : авторська антологія перекладача / М. Мірошниченко ; упоряд Л. Мірошниченко. – К. : Етнос, 2009. – 400 с.

Аб, Л, ф14


123. Олійник Б. Вибране : поезії, поеми / Б. Олійник ; авт. передм. М. Шевченко. – К. : Етнос, 2009. – 640 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Аб, ДБ, Л


124. Осьмачка Т. Поезії. Повісті : Старший боярин ; Ротонда душогубців / Т. Осьмачка. – К. : Наукова думка, 2002. – 424 с.

Ш, Л, ф11, ф16, ф21, ф30


125. Осьмачка Т. Старший боярин ; План до двору : романи / Т. Осьмачка. – К. : Укр. письменник, 1998. – 239 с.

ДБ
126. Павличко Д. В. Вибрані твори : в 2-х т. т. 2 : Переклади / Д. В. Павличко. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2009. – 608 с.

Аб, ДБ, ф18
127. Поезія. – К. : Наукова думка, 2008. – 272 с. - (Бібліотека школяра)

Аб, ДБ, Л, ф1, ф6, ф11-14, ф30


128. Полюхович І. С. Богиня двох сердець : лірика / І. С. Полюхович. – Х. : КП «Міськдрук», 2009. – 136 с.

Аб, ЧЗ
129. Потаніна І. Ну чисто янгол! : роман / І. Потаніна : Зелений пес, 2007. – 192 с. – (Під партою)

ф3, ф7, ф9, ф21, ф22
130. Ромич І. Любов у спадок : роман / І. Ромич. – К. : Гамазин, 2006. – 512 с. – (Мелодії серця)

Аб, ф5, ф6, ф7


131. Ручай Г. Відьмине кохання : роман / Г. Ручай. – К. : Гамазин, 2006. – 320 с. – (Мелодії серця)

Аб, ф9, ф11, ф12


132. Ручай Г. Моя кохана відьма : роман /Г. Ручай. – К. : Гамазин, 2006. – 352 с. – (Мелодії серця)

ф1, ф2, ф3, ф4


133. Солоневський Р. Т. Твори / Р. Т. Солоневський. – Рівне : Азалія, 2008. – 520 с.

Ш
134. Стороженко О. Скарб / О. Стороженко ; авт. передм. М. Шевченко. – К. : Школа, 2008. – 206 с. – (Хрестоматія школяра)

ф1, ф4, ф5, ф7, ф9, ф20, ф21, ф26
135. Тарасюк Г. Ковчег для метеликів : новели / Г. Тарасюк. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 500 с.

Аб
136. Хвильовий М. Вибрані твори : навч. посіб. / М. Хвильовий ; упорядкув., передм. та прим. О. П. Ткаченко. – К. : Грамота, 2006. – 496 с. - (Шкільна бібліотека)

Аб, Ш
137. Хвильовий М. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий ; авт. передм., примітки М. Жулинський. – Х. : Основа, 2009. – 506 с.

Аб, ДБ, Л


138. Хвильовий М. Я (Романтика) : для серед. та ст. шк. віку / М. Хвильовий. – К. : Школа, 2008. – 368 с. - (Бібліотека шкільної класики)

Аб, ДБ, Л, ф1, ф30


139. Шевчук В. Роман юрби : хроніка «безперспективної вулиці» (1972-1991) / В. Шевчук ; авт. передм. Л. Тарнашинської. – К. : Пульсари, 2009. – 622 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету)

Аб, ф28
140. Чайковський А. За сестрою : для ст. шк. віку / А. Чайковський. – К. : Школа, 2008. – 320 с. - (Шкільна хрестоматія)

Аб, ДБ, Л, ф12, ф13
141. Черкасенко С. Маленький горбань : для мол. та серед. шк. віку / С. Черкасенко. – К. : Школа, 2009. – 176 с. – (Хрестоматія школяра)

Ф21, ф25, ф26, ф27, ф28


142. Яворівський В. Вибране : романи та повісті / В. Яворівський ; авт. передм. П. Загребельний. – К. : Укр. письменник, 2009. – 704 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Аб, ДБ, Л, ф15


143.Яновський Ю.І. Вершники : посібник для 11 класу / Ю. І. Яновський. – Х. : Ранок, 2001. – 32 с. – (Літературна крамниця)

Ш

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА


ТВОРИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
144. Лондон Дж. Біле ікло : повість : для серед. шк. віку / Дж. Лондон. – К. : Національний книжковий проект, 2010. – 256 с. – (Бібліотека шкільної класики)

ДБ, Ш, Л
ТВОРИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


145. Баррі Д. Пітер Пен / Д. Баррі ; літ. переклад з рос. Т. М. Матвієнко. – Х. : Прінт-Сервіс, 2010. – 112 с. – (Давним – давно)

ДБ, Л
146. Войнич, Етель Ліліан. Овід : роман / Етель Ліліан Войнич ; пер. з англ. М. І. Рябової. – К. : Школа, 2008. – 272 с. – (Бібліотека шкільної класики)

Ш

147. Кіплінг Д. Р. Мауглі / Д. Р. Кіплінг ; пер. І. Л. Базилянської. – Х. : Школа, 2009. – 496 с. – (Бібліотека пригод)ДБ, Ш, Л, ф1, ф4, ф6, ф11
148. Кіплінг Д. Р. Казки / Д. Р. Кіплінг. ; худ. П. Репрінцев ; пер. з англ. В. Панченка. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 112 с. – (Подорож у казку)

ДБ, ф1, ф2, ф3


149. Свіфт Дж. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Дж. Свіфт ; худож.- оформ. Б. П. Бублик. – Х. : Фоліо, 2004. – 334 с. – (Бібліотека пригод)

ДБ, Л, ф1, ф6, ф12, ф13, ф30


ТВОРИ ІТАЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
150. Петрарка Ф. Канцоньєре / Ф. Петрарка ; худож.-оформ. Б. П. Бублик. – Х. : Фоліо, 2007. – 282 с. – (Бібліотека світової літератури)

Ш

ТВОРИ НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


151. Гете Й. В. Вибране : навч. посіб. / Й. Г. Гете ; упорядкув., передм. та прим. К. Я. Кусько. – К. : Грамота, 2005. – 528 с. – (Шкільна бібліотека)

Аб, ДБ, Л, ф30


ТВОРИ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
152. Булгаков М. Майстер і Маргарита : роман / М. Булгаков ; худож.-оформ. Б. П. Бублик ; худ. С. І. Правдюк. – Х. : Фоліо, 2006. – 415 с. – (Бібліотека світової літератури)

Ш, Л, ф1, ф30


153. Гоголь М. В. Зібрання творів : в 7-ми т. т. 4 : Повісті / М. В. Гоголь. – К. : Наукова думка, 2009. – 230 с.

Аб, ДБ, Л, ф1


154. Гоголь М. В. Зібрання творів: в 7-ми т. т. 5 : Мертві душі / М. В. Гоголь. – К. : Наукова думка, 2009. – 360 с.

Аб, ДБ, Л, ф1


155. Гоголь М. Вій : для дітей шк. віку / М. Гоголь; ред. В. Верховня. – Х. : ПП Джанік’ян Л. А., 2007. – 79 с.

ДБ
156. Грін Г. Пурпурові вітрила / Г. Грін. – Х. : Школа, 2009. – 384 с. – (Бібліотека пригод)

ДБ, Ш, Л
157. Грін О. Стрімкіша за хвилі : повісті / О. Грін. – К. : Гамазин, 2008. – 400 с. - (А+В)

ДБ, ф17, ф18, ф20, ф21, ф28


158. Купрін О. Олеся: повість / О. Купрін. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 124 с.

Л
159. Пушкін О. С. Казки / О. С. Пушкін ; пер. з рос. М. Т. Рильський ; худ. А. Джанік’ян. – К. : Школа, 2008. – 128 с. _ (Казкова планета)

Ф3, ф5

ТВОРИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
160. Пісня про Роланда : давньофранцузький епос / пер. В. і Н. Пащенків. – К. : Либідь, 2003. – 192 с.

ДБ

МИСТЕЦТВООБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА
161. Культурна спадщина Рівненського краю : альбом / авт. передм. О. Булига. – Рівне : Видавець О. Харват, 2010. – 248 с.

ЧЗ, ДБ
162. Народне зодчество : альбом / авт. тексту та упоряд. Л. Прибега; фотозйомка А. Прибеги. – К. : Мистецтво, 2009. – 320 с. – (Архітектурні перлини України)

ЧЗ
163. Музей українського народного декоративного мистецтва : альбом / ред. Л. С. Білоус ; авт. передм. А. Ф. Вялець. – К. : Мистецтво, 2009. – 352 с.

ЧЗ
164. Яцків Р. Скульптор Еммануїл Мисько : Світло долі: мистецтвознавче дослідження / Р. Яцків. - К. : Криниця, 2009. – 224 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

ЧЗ

МУЗИКА
165. Пархоменко Л. О. Кирило Стеценко / Л. О. Пархоменко. – К. : Музична Україна, 2009. – 392 с.

Аб, ф12
166. Івасюк В. Музичні твори : (до 60-річчя від дня народження) / В. Івасюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 290 с.

ЧЗ, ф13

ТЕАТР
167. Терещенко А. К. Анатолій Солов’яненко. Творчий шлях / А. К. Терещенко ; добір і упоряд. іл. матеріалу С. Солов’яненко. – К. : Либідь, 2009. – 349 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

ЧЗ
РЕЛІГІЯ. ХРИСТИЯНСТВО


168. Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс : навч. посіб. / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 2001. – 496 с.

Аб
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ЕТИКА


169. Вознюк Н. Етика : навч. посіб. / Н. Вознюк. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 212 с.

Аб
170. Джерела толерантності. Каталог толерантності. 2004-2006. – вид. 2-ге. – К. : Дух і літера, 2009. – 88 с.

Аб
ПСИХОЛОГІЯ
171. Варій М. Й. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. та доп. / М. Й. Варій, В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 376 с.

Аб
ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ.ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ
172. Велика дитяча енциклопедія : пер. з англ. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 336 с.

ДБ, Л
173. Дітям про все на світі : попул. енцикл. – Х. : Белкар-книга, 2009. – 208 с.

ДБ, Л, ф1, ф4,ф6,ф11-15, ф30
174. Домашні завдання без помилок : 9 клас. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2010. – 848 с.

Аб
175. Зарубіжні письменники : енцикл. довід. т. 2 / ред. : Н. Михальської, Б. Шавурського. – Тернопіль : Навчальна література, 2006. – 864 с.

ДБ
176. Паркер С. Дитяча енциклопедія від А до Я : науково-популярне видання / С. Паркер, Ф. Стіл, Дж. Уокер ; пер. Д. Новікової. – К. : ТОВ «Перо», 2008. – 256 с.

ДБ, ф17
177. Україна. – Х. : Белкар-книга, 2009. – 144 с. – (Світ навколо тебе)

Л, ф17, ф22, ф25, ф28
178. Що? Де? Як? : популярна енциклопедія для дошкільнят і дітей мол. шк. віку. – Х. : Белкар-книга, 2009. – 64 с. - (Веселка)

ДБ, Л, ф22, ф25


ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА
179. Аладін і чарівна лампа : казки / худ. : Д. Махашвілі, Ю. Паніпартова. – К. : Махаон-Україна, 2008. – 112 с. – (Подорож у казку)

ф5, ф22, ф24, ф25, ф26


180. Андерсен Г. К. Чудесні казки / Г. К. Андерсен, Брати Грімм, Ш. Перро. – [Б. м.] : ТОВ Septima, 2005. – 256 с.

Ш, М
181. Аренєв В. Книгоїд : повість / В. Аренєв, Ю. Нікітінський. – К. : Джерела М, 2005. – 224 с. – (Для тих, хто не любить читати)

ДБ, Л, ф18
182. Бойко І. Цукерки для людожера / І. Бойко. – К. : Джерела М, 2005. – 112 с. - (Для тих, хто не любить читати)

ф9, ф22, ф24, ф25, ф30


183. Грузін Ю. Країна Літа : роман / Ю. Грузін. – К. : Зелений Пес, 2008. – 360 с. – (Під партою)

ДБ, Л, ф1, ф3, ф4


184. Гуріна В. В. Казковий детектив / В. В. Гуріна. – Х. : Белкар-книга, 2010. – 64 с.

ДБ, Л, ф28


185. Гуріна В. В. Кольоровий рік : вірші / В. В. Гуріна. – Х. : Белкар-книга, 2009. – 48 с. – (Промінець)

ф11, ф12, ф13, ф14, ф15


186. Гуцало Є. Сім’я дикої качки : для мол. та серед. шк. віку / Є. Гуцало. – К. : Школа, 2007. – 218 с.

Ш, ф18, ф21


187. Дале Г. Хтозна-що, або Свято першого зуба : казка / Г. Дале ; худ. К. Лавро ; пер. Г. Кирпи. – К. : Махаон-Україна, 2007. – 112 с.

ф17, ф18 ,ф20


188. Два морози : казки укр. письменників / авт. передм. А. Г. Костецький. – К. : Школа, 2009. – 192 с. – (Казкова планета)

ф24, ф25, ф26


189. Дванадцять місяців: зима, весна, літо, осінь. – Х. : Белкар-книга, 2008. – 208 с. – (Скарбничка школяра)

ф24, ф27, ф28, ф30


190. Дванадцять місяців : зимові казки. – К. : Грані-Т, 2008. – 48 с.

М, Ф17, ф20, ф21, ф25


191. Демчук Р. С. Мур-ням-ням : вірші для дошкільнят і дітей мол. шк. віку. – 2-ге вид. стер. / Р. С. Демчук ; ред. Л. Пшенична ; худ. Н. Велігурська. – Рівне : видавець Олег Зень, 2010. – 36 с.

ДБ(6), Л(5), М(2), ф1(5), ф2(2), ф3(3), ф4(5), ф5(4), ф6(4), ф9(3), ф11(3), ф12(5), ф13(4), ф14(5), ф15(4) ф16(4),ф17(4), ф18(5), ф20(5), ф21(5), ф22(3), ф24(5), ф25(4), ф26(5), ф27(4), ф28(4), ф30(6), ф33(2), ф34(2)


192. Дивовижні історії : оповідання. – Х. : Белкар-книга, 2010. – 64 с. – (Веселка)

Ф7, ф28, ф30, ф34


193. До казки на гостину : казки. – Х. : Белкар-книга, 2009. – 64 с.

ДБ
194. Загадки про все на світі : для читання дорослими дітям. – К. : АСТ-ПРЕС – Україна, 2008. – 64 с. – (Для вашої дитини)

Ф1, ф3, ф4, ф5
195. Казки для маленької принцеси / худ. Ю. Щєтінкіна. – К. : ТОВ «Перо», 2010. – 64 с.

ДБ, Л, ф18


196. Казки про принців та принцес. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2006. – 352 с.

М, Д
197. Казки про тварин / худ. М. Соловйов. – К. : АСТ-ПРЕС – Україна, 2008. – 140 с. – (Читаємо дітям)

ф1, ф12, ф13
198. Казкова скринька : казки. – Х. : Белкар-книга, 2009. – 64 с. - (Веселка)

ДБ, Л, М, ф1-7, ф9


199. Казковий вечір : українські народні казки. – Х. : Белкар-книга, 2009. – 96 с.

ф7, ф20, ф21, ф22, ф24, ф25, ф26


200. Казочки на добраніч : українські народні казки. – Х. : Белкар-книга, 2010. – 64 с. – (Веселка)

ф11-18
201. Лепкий Б. Казки : для мол. та сер. шк. віку / Б. Лепкий. – К. : Школа, 2007. – 192 с. – (Хрестоматія школяра)

ДБ, ф20, ф24, ф26, ф27, ф30
202. Мої улюблені казки / худ. Д. Лемко. – К. : Перо, 2009. – 64 с.

ф7

203. Мої улюблені казки : для читання дорослими дітям. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. – 43 с.ф1, ф30

204. Найкращі казки великих казкарів : казки зарубіжних авторів. – Х. : Торнадо, 2009. – 64 с. – (Чарівна країна казок)

ф6
205. Неймовірні історії про фей та принцес / худ. К. Деленсей. – К. : Країна Мрій, 2008. – 112 с. – (Золоті казки)

ф24, ф26, ф27, ф28


206. Нестайко В. В Країні Сонячних Зайчиків : повісті-казки / В. Нестайко. – Х. : Белкар-книга, 2007. – 256 с. – (Скарбничка школяра)

Ф1-5, ф9, ф17, ф25, ф26, ф30


207. Нестайко В. Тореадори з Васюківки : трилогія про пригоди двох друзів / В. Нестайко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 539 с.

Л, ф13, ф21, ф27


208. Подарунок для маленьких пані / худ. С. Кей. – К.: «Перо», 2007. – 112 с.

ф1, ф4, ф5, ф6


209. Пори року : оповідання, вірші, казки, загадки / упоряд. Г. М. Кирпа. – Х. : Белкар-книга, 2010. – 719 с. – (Веселка)

ф9, ф11-17


210. Потапова А. Молочний зуб дракона Тишка / А. Потапова. – К. : Гамазин, 2006. – 224 с. – (Для тих, хто не любить читати)

ф21, ф30
211. Про звірят : вірші, казки, оповідання : хрестоматія для позакласного читання. – Х. : Торнадо, 2009. – 254 с.

ДБ, Л, ф1, ф30
212. Сенатович О. Малий Віз : вірші, повісті й оповідання : для мол. шк. віку / О. Сенатович ; авт. передм. І. Лучук ; худ. В. А. Дунаєва. – К. : Школа, 2007. – 174 с.

ДБ, ф1, ф12, й13, ф14


213. Симоненко В. Цар Плаксій та Лоскотон / В. Симоненко ; упорядкув. та передм. Л. М. Ліщинської. – К. : Школа, 2007. – 176 с. – (Хрестоматія школяра)

ДБ, Л
214. Скарбниця казок : казки для дітей мол. шк. віку. – Х. : Белкар-книга, 2010. – 96 с.

ДБ, Л, ф1, ф3, ф4, ф5
215. Скринька – веселинка : гумористичні оповідання. – Х. : Белкар-книга, 2008. – 64 с. – (Веселка)

Ф18, ф20, ф21, ф22, ф24-28


216. Снігові казки : збірка казок. – К. : Пегас, 2007. – 64 с.

ф12, ф13, ф14


217. Тисяча й одна ніч : арабські казки / пер. М. Сальє ; худ. О. Лебедєв. – К. : Махаон-Україна, 2008. – 96 с. – (Найкращі казки)

ф3-7, ф11


218. 365 історій : для читання дорослими дітям / пер. з фр. О. Сапіга. – К.: ТОВ «Перо», 2008. – 191 с.

ф2, ф9, ф16, ф34


219. Українські казки про тварин. – К. : Техніка, 2005. – 320 с. – (Народні джерела)

ф1, ф15, ф17, ф30


220. Українські літературні казки / упоряд. В. Половенко. – К. : Дінпро, 2006. – 512 с.

ДБ, Л
221. Українські народні казки. – К. : Школа, 2009. – 192 с. – (Хрестоматія школяра)

ф24, ф26, ф30
222. Улюблені казки : для читання дорослими дітям. – Х. : Торнадо, 2009. – 231 с. – (Читаємо малятам)

ДБ, ф15
223. Чарівна книга : українські народні казки. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. – 348 с.

ф9, ф22, ф27
224. Чарівна сопілка : кращі казки народів світу / автор-укладач Н. В. Хаткіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 288 с.

ф15
225. Чарівне яєчко : оповідання, вірші, загадки, казки / упоряд. О. Д. Чередниченко. – Х. : Белкар-книга, 2010. – 48 с.

ДБ, Л, ф1, ф3, ф4, ф30, ф33, ф34
226. Чарівні казки : збірка народних казок. – Х. : Торнадо, 2009. – 64 с. - (Чарівна країна казок)

ф30
227. Чуковський К. І. Вірші, казки, загадки : пер. з рос. / К. І. Чуковський ; худ. Ш. Якшис. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 128 с.

ДБ, Л, ф7, ф21, ф30
228. Чухліб В. Неслухняний Гарбузик : казки : для дошк. та мол. шк. віку / В. Чухліб ; худ. К. Іванова. – К. : Авіаз, 2009. – 32 с.

ДБ
229. Юр’є Женев’єва. Грядка кролика Кульбабки : казкова історія / Женев’єва Юр’є ; худ. Л. Жуанніго. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 24 с. – (Жили собі кролики)

ДБ(2), Л(2), М, ф1-7, ф9, ф11, ф12, ф18
230. Юр’є Женев’єва. Перший бал кролика Сироїжка : казкова історія / Женев’єва Юр’є ; худ. Л. Жуанніго. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 24 с. – (Жили собі кролики)

ДБ, Л, ф1, ф3-7, ф9, ф11, ф12, ф13, ф18, ф20, ф21, ф22, ф24-28, ф30


231. Юр’є Женев’єва. Піруетта і хитрий Лис : казкова історія / Женев’єва Юр’є ; худ. Л. Жуанніго. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 24 с. – (Жили собі кролики)

ДБ, Л, М, ф1-7, ф9, ф11-17, ф28, ф30, ф33, ф34


232. Юр’є Женев’єва. Приз тітоньки Цинії : казкова історія / Женев’єва Юр’є ; худ. Л. Жуанніго. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 24 с. – (Жили собі кролики)

ДБ(2), Л(2), М, ф1(2), ф2-7, ф9, ф11, ф12, ф13-18(по 2), ф30(2)


233. Я з метеликом дружу : оповідання. – Х. : Белкар-книга, 2008. – 64 с. - (Веселка)

ДБ, Ш, Л, ф1-7


ЛІТЕРАТУРА КРАЄЗНАВЧОГО ЗМІСТУ

37, 38, 92, 109, 128, 133, 158, 161, 191
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Акимович Є.О. - 18

Андерсен Г. – 180

Антонич Б. І. – 91

Апанович О. - 25

Аренєв В. – 181

Багряний І. – 92, 93

Бажан М. – 36, 46, 126

Базилянська І. – 147

Баришников В.Л. - 2

Барка В. – 94

Баррі Д. – 145

Бартов О. – 29

Баштова Н. – 106

Беренбаум Р. – 33

Білоус Л. – 163

Бойко І. – 182

Борисенко К. – 60

Ботлунг Л. – 55

Брагіна О.П. - 7

Бріцин О. – 61

Бублик Б. – 149, 152

Булгаков М. – 152

Булига О. – 161

Буряк Ю. – 59

Варій М. – 171

Венді Л. – 31

Верховня В. – 155

Винниченко В. – 28, 95, 96, 97

Винничук Ю. – 120

Вілар С. – 98, 99

Владимирова М.Л. – 3

Вовчок М. – 70

Вознюк Н. – 169

Войнич Е. – 146
Волкова А. - 10

Вялець А. – 163

Гедеон Р. – 100, 101, 102, 103

Герасим’юк В. – 115

Гете Й. – 151

Гінріхс Я.П. - 19

Гірник П. – 10

Гісем О.В. – 30

Глазовий П. – 105

Гнідан О. – 97

Гоголь М. – 153, 154, 155

Голобуцький В. - 26

Головащенко С. – 168

Голуб І.С. - 23

Гончар О. – 106

Горбань С. – 107

Горєлов М.Є. - 20

Гребінка Є. – 71

Грімм – 180

Грін Г. – 156, 157

Грузін Ю. – 183

Грушевський М. - 21

Губарев В.К. - 4

Губарець В.В. - 1

Ґудзь В.П. - 12

Гуляк А. – 95

Гуріна В. – 184, 185

Гуцало Є. – 186

Дале Г. – 187

Дачковська М. – 108

Деленсей К. – 205

Демедюк Н. – 109

Демчук Р. – 191

Джанік’ян Л. – 155, 159

Дзюба І. – 115

Дімаров А. – 110

Дмитрієв Ю.В. - 11

Добржанський – 47

Довгополий Я. – 19

Драч І. – 111

Дрозд В. – 112, 113

Дунаєва В. – 71, 212

Дяченко М. – 114

Дяченко С. – 114

Дьячкова Ю. – 42

Єщенко П. – 41

Жуанніго Л. – 229, 230, 231, 232

Жулинський М. – 113, 137

Забаштанський В. – 115

Заведея Т.Л. – 8

Загребельний П. – 116, 142

Зень О. – 38, 109

Іванова К. – 228

Іванченко Р. – 117

Івасюк В. – 166

Капранови – 118

Карпенко-Карий І. – 72, 73

Касаткіна Ю.М. - 7

Кахане Д. – 35

Квітка-Основ’яненко Г. – 74

Кей С. – 208

Кирпа Г. – 187

Кіплінг Д. – 147, 148

Клименко О. – 48

Кобилянська О. – 75

Ковальчук В. – 37

Ковба Ж. – 35

Коломієць О. – 119

Коломієць С. – 29, 31

Королева Н. – 120

Костецький А. – 188

Костомаров М. - 23

Коцюбинська М. – 64

Крила Г. – 209

Кубарьков Г. – 58

Кулинич Н. – 49

Куліш П. – 76

Кульчицький С. - 28

Купрін О. – 158

Кусайкіна М. – 40

Кусько К. - 151

Лавро К. – 187

Лапіна Н. – 107

Лебедєв О. – 217

Лемко Д. – 202

Ленчик А. – 82, 89

Ленчовська А. – 14, 51

Лепкий Б. – 201

Ліщинська Л. – 80, 213

Лондон Дж. – 144

Лучук І. – 212

Любченко В. – 32

Малафіїк І. – 50

Малько Г. – 71

Маркін В.А. - 2

Мартинюк О.О. - 30

Матвієнко Т. – 145

Махашвілі Д. – 179

Медвідь В. – 121

Мельниченко В. – 66

Мирний П. – 77

Мисько Е. – 164

Михайлян О. – 90

Михальська Н. – 175

Мірошниченко Л. – 122

Мірошниченко М. – 122

Мітягін В.Ю. - 15

Моця О.П. - 20

Назарук О. – 78

Нахлік Є. - 85

Нестайко В. – 206, 207

Нікітінський Ю. – 181

Новаковський Л. – 44

Новікова Д. – 176

Олещенко М. – 44

Олійник Б. – 119, 123

Ортинський В. – 171

Осьмачка К. – 125

Осьмачка Т. – 124

Павличко Д. – 126

Падалка І. – 1

Паніпартова Ю. – 179

Панченко В. – 148

Паркер С. – 176

Пархоменко Л. – 165

Пащенко В. – 160

Пащенко Н. – 160

Перро Ш. – 180

Пестушко В.Ю. - 3

Петрарка Ф. – 150

Підгірний В.І. - 11

Погрібний А. – 45

Половенко В. – 220

Полюхович І. – 128

Поровський М. – 36

Потаніна І. – 129

Потапова А. – 210

Правдюк С. – 152

Прибега А. – 162

Прибега Л. – 162

Пушкін О. – 159

Пшінка М. – 63

Рафальський О.О. - 20

Репрінцев П. – 148

Рильський М. - 159

Ровний Є. – 31

Ромич І. – 130

Рот Дж. – 33

Ручай Г. – 131, 132

Рябова М. – 146

Савченко Л. – 49

Сальє М. – 217

Сапіга О. – 218

Свіфт Дж. – 149

Сегеда С.П. - 24

Семенюк Г. – 119

Сенатович А. – 212

Сильянова Л.Л. - 2

Симоненко В. – 213

Скарлато Г.П. - 5

Смолій В. - 27

Солдатенко В.Ф. – 28

Солов’яненко А. – 167

Соловйов М. – 197

Солоневський Р. – 133

Сохань П. - 21

Старик В. – 47

Степаненко В. – 63

Стеценко К. – 165

Стіл Ф. – 176

Стороженко О. – 134

Стрижак В.М. - 15

Талпош В.С. - 9

Тарасюк Г. – 135

Тарнашинська Л. – 139

Терещенко А. – 167

Тимченко О. - 16

Тихонов О.В. - 10

Ткаченко О. – 136

Топчієв О.Г. - 6

Тупайло М. – 34

Українець А. – 38

Українка Л. – 79, 80, 81

Уокер Дж. – 176

Федькович Ю. – 84

Фінберг Л. -32

Франк А. – 34

Франко І. – 85

Харват О. – 161

Хаткіна Н. – 224

Хвильовий М. – 136, 137, 138

Хотон Б. - 17

Чайковський А. – 140

Череватенко Л. – 65

Чередниченко О. – 225

Черкасенко С. – 141

Чорненький Я. – 43

Чубинський П. – 69

Чуковський К. – 227

Чухліб В. – 228

Шавурський Б. – 175

Шаламов Р.В. - 11

Шаповал Ю. – 53

Шевченко М. – 123, 134

Шевченко Т. – 86, 87, 88, 89

Шевчук В. – 139

Шевчук С. – 56, 57

Шолом-Алейхем – 90

Щєтінкіна Ю. – 195

Юр’є Ж. – 229, 230, 231, 232

Яап Т. - 16

Яворівський В. – 142

Якшис Ш. – 227

Яновський Ю. – 143

Яремійчук О. – 25

Яцків Р. – 164

ПОКАЖЧИК НАЗВ

365 історій – 218

Lemberg – Lwow – Львів – 19

Автобіографія – 120

Аладін і чарівна лампа – 179

Анатолій Солов’яненко – 167

Англійська мова без проблем – 58

Байки та вірші – 71

Без гніву і пристрасті – 121

Без коріння – 120

Біблієзнавство – 168

Бібліотеки України для дітей – 54

Біле ікло – 144

Біологія – 8, 11

Богиня двох сердець – 128

Ботаніка – 7

Бояриня – 79

В Країні Сонячних Зайчиків – 206

Велика дитяча енциклопедія – 172

Великие тайны и загадки истории – 17

Вершники – 143

Вибране – 90, 123, 142, 151

Вибрані твори – 95, 96, 119, 126, 136

Віднайдене кохання – 101

Відьмине кохання – 131

Вій – 155

Вірші – 89, 227

Володимир Винниченко – 28

Географія – 2

Географія світу – 4

Географія України – 3

Гетьманські могили – 24

Голокост в Україні (1941-1944) – 30

Грядка кролика Кульбабки – 229

Гуморески – 105

Давня казка – 80

Два морози – 188

Дванадцять місяців – 189, 190

Держава і цивілізація в історії України – 20

Джерела толерантності – 170

Диво – 116

Дивовижні історії -192

Дидактика – 50

Дихаю тобою – 108

Ділове мовлення для державних службовців – 56

Дітям про все на світі – 173

До казки на гостину – 193

Домашні завдання без помилок – 174

Економіка для всіх – 41

Енциклопедія дикої природи – 10

Ескізи буднів – 109

Етика – 169

Етнокультура Рівненського Полісся – 37

Жовтий князь – 94

За сестрою – 140

Загадки – 227

Загадки про все на світі – 194

Зарубіжні письменники – 175

Зарубіжні письменники – 176

Західне Полісся – 38

Захоплююча географія для дітей та дорослих – 5

Зелена Євангелія – 91

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії – 12

Зібрання творів – 85, 154

Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) – 47

Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні – 29

Золоті стремена – 117

Зоологія – 9

Зоряний вуйко – 118

Зрослись душею, сплелись корінням – 22

Ирій – 112

І все-таки – стою – 115

Іліада – 63

Інститутка – 70

Історизм часопису «Волинь» (1941-1944-1991-2009 рр.) – 53

Історичні постаті – 23

Казка про правду та кривду – 77

Казки – 148, 159, 201, 227

Казки для маленької принцеси – 195

Казки про принців та принцес – 196

Казки про тварин – 197

Казкова скринька – 198

Казковий вечір – 199

Казковий детектив – 184

Казочки на добраніч – 200

Канцоньєре – 150

Каталог толерантності – 170

Кирило Стеценко – 165

Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання – 13

Книгоїд – 181

Кобзар – 86, 87, 88

Ковчег для метеликів – 135

Козацька енциклопедія для юнацтва – 25

Кольоровий рік – 185

Королівська обіцянка – 114

Країна Літа – 183

Крізь вогонь і сльози – 48

Культурна спадщина Рівненського краю – 161

Листи і люди – 64

Листя землі – 113

Люба-згуба – 84

Любов у спадок – 130

Майстер і Маргарита – 152

Маленький горбань – 141

Маленький принц – 156

Малий Віз – 212

Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів – 149

Мауглі – 147

Міфи України – 59

Мої улюблені казки – 202, 203

Молочний зуб дракона Тишка – 210

Моя кохана відьма – 132

Музей українського народного декоративного мистецтва – 163

Музичні твори – 166

Мур-ням-ням – 191

На коні й під конем – 110

На світловидноті – 122

Найкращі казки великих казкарів – 204

Нариси з історії та культури євреїв України – 32

Народне зодчество – 162

Наш Лукаш – 65

Невинна грішниця – 107

Неймовірні історії про фей та принцес – 205

Неслухняний гарбузик – 228

Нехай мої струни лунають – 81

Ну чисто янгол – 129

Обрії порозуміння – 14

Овід – 146

Огненне коло – 92

Олеся – 158

Організація діловодства та навчальна практика – 43

Основи психології і педагогіки – 171

Основи суспільної географії – 6

П’ятдесят питань про антисемітизм – 16

Перший бал кролика Сироїжка – 230

Піруетта і хитрий Лис – 231

Пісня про Роланда – 160

Пітер Пен – 145

План до двору – 125

Повернення до Версалю – 102

Повісті – 124

Подарунок для маленьких пані – 208

Поезії – 124

Поезія – 94, 111, 127

Поеми – 89

Поза межами розуміння – 33

Поклик дужого чину – 45

Політкультуріка – 51

Пори року – 209

Посвітається – 104

Предок – 120

Приз тітоньки Цинії – 232

Про звірят – 211

Прокляті любов’ю – 98

Пурпурові вітрила – 156

Роксоляна – 78

Роман юрби – 139

Ротонда душогубців – 124

Санаторійна зона – 137

Світ, який не повинен загинути – 1

Свята, традиції, звичаї українського народу – 39

Сім’я дикої качки – 186

Скарб – 134

Скарбниця казок – 214

Скринька-веселинка – 215

Скульптор Еммануїл Мисько – 164

Слово – зброя – 52

Слово о полку Ігоревім – 67

Снігові казки – 216

Сонячна машина – 97

Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування – 44

Сповідь суперниці – 99

Старший боярин – 124, 125

Сто тисяч – 72, 73

Страхування – 42

Стрімкіша за хвилі – 157

Сценарії свят – 49

Сюзанна – 100, 101, 102, 103

Та що біжить по хвилях – 156

Тарас Шевченко в Москві – 66

Творення нацистської імперії та Голокост в Україні – 31

Твори – 21, 106, 120, 133

Творчий шлях – 167

Твоя країна – Україна – 40

Тигролови – 93

Тисяча й одна ніч – 217

Тільки РУХОМ життя і обіймеш – 36

Тореадори з Васюківки – 207

Три дні вересня вісімдесят дев’ятого – 46

Три як рідні брати – 84

Ув’язнена красуня – 103

Україна – 177

Українська байка – 82

Українська драматургія XIX-XX століть – 83

Українська література – 68

Українська література в історичному вимірі – 18

Українська народна обрядова поезія – 60

Українська національна революція XVII ст. – 27

Українське ділове мовлення – 57

Український фольклор – 61

Українські казки про тварин – 219

Українські крилаті вирази для дітей – 62

Українські літературні казки – 220

Українські народні казки – 221

Українсько-румунський словник – 55

Улюблені казки – 222

Усе – 15

Хазяїн – 74

Хтозна-що, або Свято першого зуба – 187

Цар Плаксій та Лоскотон – 213

Царівна – 75

Цукерки для людожера – 182

Чарівна книга – 223

Чарівна сопілка – 224

Чарівне яєчко – 225

Чарівні казки – 226

Чорна рада – 76

Чорнобильська мадонна – 111

Чорноморське козацтво – 26

Чудесні казки – 180

Що? Де? Як? – 178

Щоденник – 34

Щоденник Львівського гетто – 35

Я (Романтика) – 138

Я з метеликом дружу – 233

Я сіяв те, що Бог послав – 69АБРЕВІАТУРА ТА СИГЛИ БІБЛІОТЕК

НАЗВА

БІБЛІОТЕКИ

АБРЕВІАТУРА

БІБЛІОТЕКИ

Зарічненська центральна районна бібліотека

Аб, ЧЗ

Зарічненська районна бібліотека для дітей

ДБ

Гімназія


Л

Бібліотека ЗОШ ІІ-ІІІст.

Ш


Бібліотека ЗОШ І-ІІст.

М

Борівська ПШБ

Ф1

Бродницька ПШБ

Ф3

Бутівська ПШБ

Ф2

Вичівська ПШБ

Ф4

Вовчицька ПШБ

Ф5

Дібрівська ПШБ

Ф6

Задовжанська ПШБ

Ф7

Іваницька ПШБ

Ф9

Кутинська ПШБ

Ф11

Кухотсько - Вільська ПШБ

Ф12

Кухченська ПШБ

ф13

Кухче-2 ПШБ

ф34

Локницька ПШБ

ф14

Млинківська ПШБ

ф16

Морочнівська ПШБ

ф15

Мутвицька ПШБ

ф17

Неньковицька ПШБ

ф18

Нобельська ПШБ

ф20

Новорічицька ПШБ

ф21

Олександрівська

ф22

Омитська ПШБ

ф23

Острівська ПШБ

ф24

Перекальська ПШБ

ф26

Привітівська ПШБ

ф25

Прикладницька ПШБ

ф27

Річицька ПШБ

ф28

Серницька ПШБ

ф30

Храпинська ПШБ

ф33


ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………...5

І. НОВІ НАДХОДЖЕННЯ…………………………..6

ЛІТЕРАТУРА КРАЄЗНАВЧОГО

ХАРАКТЕРУ……………………………………… .. .38

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК…………………………..39

ПОКАЖЧИК НАЗВ…………………………………43

АБРЕВІАТУРА ТА СИГЛИ БІБЛІОТЕК………49


ЧЕКАЄМО ВАС В

ЗАРІЧНЕНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ

БІБЛІОТЕЦІ

НАША АДРЕСА

340000

ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО,4

СМТ.ЗАРІЧНЕ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛ.

ТЕЛ.(03632) 3-02-71

http://zarichne.libr.rv.ua/

МИ ПРАЦЮЄМО:

З 9.00 ДО 19.00 ЩОДНЯ

ВИХІДНИЙ ДЕНЬ - СУБОТА

Каталог: files

Скачати 455.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка