Культура мовленняДата конвертації10.01.2018
Розмір445 b.
ТипУрок


Культура мовлення

Урок розвитку зв’язного мовлення з української мови у 10 класі

Підготувала Возносименко Г.М.

Вчитель української мови і літератури Новоселицького НВК “ДНЗ –ЗОШ І-ІІст.”

Мета уроку : систематизувати і узагальнити знання про мову і мовлення, вимоги до культури мовлення; ознайомити з нормами культури мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати культуру мовлення , взаєморозуміння, поваги.Мозковий штурм

 • Що таке мова і мовлення? Як ці поняття взаємопов’язані ?

 • Які види мовленнєвої діяльності ви знаєте ?

 • Поясніть суть таких усних видів мовленнєвої діяльності, як говоріння і слухання.

 • Що для вас означає вислів “ культура мовлення ”, “ культура спілкування ”?Лінгвістична довідка

Культура мовлення – це дотримання мовцями усталених мовних норм усної і писемної форм літературної мови та майстерне використання виражальних засобів мови залежно від стилю,жанру, типу мовлення.

Значення культури мовлення

 • Мовлення людини – це своєрідна візитна картка, свідчення рівня освіченості особи, її культури , а разом з тим – це і показник культури суспільства.Норми культури мови

 • Лексичні(розрізнення значень і семантичних відтінків слів, закономірності лексичної сполучуваності);

 • Граматичні (вибір правильного закінчення, синтаксичної форми);

 • Стилістичні (доцільність використання мовно-виражальних засобів у відповідній ситуації спілкування);

 • Орфоепічні(вимова);

 • Орфографічні(написання).ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

 • Змістовність (підпорядковувати матеріал темі й основній думці);

 • Логічна послідовність (говорити й писати послідовно);

 • Багатство мовних засобів(використовувати різноманітні мовні засоби);

 • Виразність (будувати висловлювання так, щоб якнайкраще передати думку);

 • Точність(добирати слова і будувати речення так , щоб найточніше передати зміст висловлювання).Основні вимоги до культури мовлення

 • Доречність ( враховувати адресата висловлювання, як буде сприйняте сказане);

 • Правильність (дотримуватись орфоепічних, лексичних, фразеологічних ,словотворчих, граматичних, орфографічних , пунктуаційних та стилістичних правил літературної мови).Зверніть увагу !

 • Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення. Якщо людина ясно,логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічне. І навпаки, якщо в людини немає думок , якщо вона говорить про те , чого не розуміє , то й мовлення в неї плутане , беззмістовне.Лінгвістична довідка

Мовний етикет – національно специфічні правила мовної поведінки, що реалізуються в системі стійких виразів (етикетних формул), усталених для використання в різних ситуаціях спілкування для ввічливого контакту зі співрозмовником (під час вітання, звертання, знайомства, висловлення подяки, прощання тощо).

Як слід спілкуватися з людьми

 • Говоріть лише тоді, коли вам є що сказати.

 • Цікаво не може говорити той, хто нічого не читає, не бере участі у громадському житті, не відвідує культурних заходів, не дискутує з товаришами, не подорожує, і нічого не переживає.

 • Виявіть, які слова ви вживаєте надто часто, і намагайтеся замінити їх іншими словами й виразами.Чергуйте довгі речення з короткими.

 • Чергуйте довгі речення з короткими.

 • Часте вживання особових займенників замість імен осіб може призвести до неправильного тлумачення сказаного.

 • Вживайте більше слів , які підкреслюють шанобливе ставлення до людей.

 • Запитання – дуже зручна форма наказу. Ставте запитання.

 • Думки треба донести до слухачів. Вживайте для цього епітети, порівняння, метафори, прислів’я, приказки, афоризми, цитати.поміркуймо!

 • Прочитайте текст. Як автор тлумачить поняття культура і мовна культура?

 • Людина створила культуру, а культура – людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови.

 • Культура – це не тільки все те , що створено руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження , що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного , до праці , до мови.

 • Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. ( В.Русанівський)Редактор

 • Відредагуйте речення. Поясніть суть допущених помилок.

 • 1.Питання йшло про нове будівництво школи на протязі року.2.На нараді було розглянуто комплекс питань, пов’язаних з аграрним комплексом. 3. Текст заяви має бути лаконічним і стислим..4.Публіка захоплено слухала тріо з трьох виконавців. 5. Питання про цей апарат досліджувалося в кількох дослідженнях.Мозковий штурм

 • Чому мовну культуру вважають опорою у вираженні думки, розвиненості почуттів?Робота зі словником

 • З’ясуйте лексичні значення слів , які записані першими в кожному синонімічному ряді. За потреби скористайтеся тлумачним словником або словником синонімів.

 • Авторитет – повага, пошана, престиж, вага.

 • Аргумент – доказ, підстава, обґрунтування, мотив.

 • Дефект – помилка, прорахунок, хиба, вада.

 • Ремонтувати – лагодити, налагоджувати, виправляти, відновлювати.

 • Чіткий – ясний, очевидний, недвозначний, однозначний.

 • Екстрений – негайний, спішний,терміновий,надзвичайний, невідкладний.Мікрофон

 • Як ви розумієте вислів французького письменника Франсуа де Ларошфуко: “Істинне красномовство полягає в тому , щоб сказати все, що треба, але не більше ” ?Висновки

 • 1.Культура мовлення залежить від кожного мовця, від того , яку він створює навколо себе комунікативну ситуацію, мовну ауру.

 • 2.Важливо дбати про те , щоб мовлення було змістовним , логічно послідовним , багатим, виразним , точним, доречним , правильним.Домашнє завдання

 • Опрацювати теоретичний матеріал;

 • Написати твір-розповідь на одну з тем: “Жертовність у житті людини ”, “ Тепло отчого дому ”,”У вирій відлітають журавлі”. Зверніть увагу на змістовність та логічну послідовність.Використана література

 • Глазова О.П. Українська мова. 10-11 класи. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000.- 176с.

Заболотний О.В.,Заболотний В.В. Українська мова 10 клас. Рівень стандарту,- Київ,”Генеза”,2010. -218с.
 • Пентилюк М.І. Культура мови і стилістики : пробний підручн. для гімназії гуманіт. профілю- К.: Вежа, 1994. – 240с.

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень / укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.


Каталог: public -> repository
repository -> Справжні безсмертні твори мистецтва залишаються доступними І доставляють насолоду всім часам І народам Гегель
repository -> Навчитись виготовляти тимчасові мікропрепарати та ознайомитись з будовою клітин на прикладі клітин шкірки цибулини
repository -> Клітини рослин над клітинною мембраною мають ще й клітинну оболонку, що складається з молекул целюлози. Вона щільна І пружна, підтримує сталу форму рослинної клітини
repository -> «Довідничок таємниць лісу система спостережень в природі з дітьми старшого дошкільного віку»
repository -> Включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла — ажурні, силуетні. Витинанки


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка