Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни «латинська мова»Скачати 37.54 Kb.
Дата конвертації15.08.2018
Розмір37.54 Kb.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА»
За своєю структурою курс складається із двох залікових кредитів і, відповідно, із чотрирьох змістових модулів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за ці кредити, становить 50 (включаючи як аудиторну, так і позааудиторну роботу).
Розподіл балів за видами робіт, змістовими модулями та заліковими кредитами

Аудиторна робота

Заліковий кредит № 1

Змістові модулі №№ 1 - 2

Робота студента під час кожного практичного заняття оцінюється за 5-бальною шкалою.

5 балів ставиться, якщо студент ґрунтовно засвоїв правила читання латинських букв і буквосполучень, правила наголосу; засвоїв необхідний лексичний мінімум; вільно володіє латинською лінгвістичною терміносистемою; має повні знання граматичного матеріалу з теми, що вивчається, і, як наслідок, вміє точно перекладати усно та письмово з латинської мови за допомогою словника з урахуванням специфіки латинської мови як неживої. При цьому текст може містити 1 – 2 % незнайомих слів, яких немає у навчальному словнику, але про значення яких можна здогадатися за контекстом або за корелятами із сучасних європейських мов.

4 бали ставиться, коли студент достатньо засвоїв правила читання латинських букв і буквосполучень, правила наголосу, але у процесі читання іноді припускається незначних помилок у вимові чи наголосі; засвоїв необхідний лексичний мінімум на 90 %; володіє латинською лінгвістичною терміносистемою; має знання граматичного матеріалу з теми, що вивчається, і, як наслідок, вміє перекладати усно та письмово адаптований текст з латинської мови за допомогою словника з урахуванням специфіки латинської мови як неживої, але при цьому може припускатися незначних помилок і, як наслідок, робити не зовсім точний переклад автентичних джерел; на основі засвоєного матеріалу правильно виконує вправи та завдання, що пропонуються викладачем до кожної теми, але може припускатися незначних помилок та огріхів. При цьому студент може сам виправити свої помилки за умови корегуючих питань викладача.

3 бали отримує студент, якщо він при читанні робить помилки приблизно у третині текстового матеріалу; має поверхові знання з граматичного матеріалу з теми, що вивчається; і, як наслідок, не вміє робити точний переклад адаптованого тексту, робить грубі помилки при перекладі оригінального тексту (допускає такі помилки, що перекручують зміст висловлювання). У вправах студент припускається досить серйозних помилок (не враховує граматичної форми слова) і не може їх проаналізувати та самостійно виправити.

2 бали ставляться, якщо студент поверхові знання про латинську лінгвістичну терміносистему, не знає більшості правил читання та наголосу; не вміє навіть послідовно переказати теоретичний матеріал за підручником чи текстом лекції, не знайомий із основними законами граматичного ладу латини, виконує менше третини практичних вправ з теми, що вивчається.

1 бал студент отримує, якщо він присутній на занятті, але не має знань з теми та виконаних практичних вправ.

За доповнення, активну роботу під час занять студентові можуть нараховуватися додаткові бали.


Аналогічно, за самостійну роботу до кожної теми, максимальна оцінка становить 5 балів за умови, коли студентом виконуються граматичні тести, здійснюється самоконтроль, робота над помилками. Студент без помилок виконує лексико-граматичні завдання, що виносяться на самостійне опрацювання.

4 бали за самостійну роботу студент отримує, якщо знає напам’ять латинські афоризми, поетичні твори, студентський гімн, але при цьому припускається незначних помилок (до 2%) у вимові; при виконанні лексико-граматичних завдань до самостійної роботи студентом допускаються іноді незначні помилки (такі, що не перекручують зміст висловлювання).

3 бали студент отримує, якщо при розповіді афоризмів, поетичних творів чи студентського гімну він припускається помилок у вимові, не твердо засвоїв сам зміст висловів чи поезій; виконано або не всі лексико-граматичні вправи, або із значною кількістю помилок (30%), таких, що перекручують зміст висловлювання. Після виправлення викладачем студент не може зробити аналіз своїх помилок.

2 бали студент отримує, коли письмові завдання виконано у обсязі менш, ніж третину, з грубими помилками; матеріал, що пропонується у програмі до вивчення, не вивчений.

1 бал студент отримує за умови виконання не більше 2 завдань до самостійної роботи, з помилками.

Таким чином, з кожної теми змістових модулів №№ 1 – 2 залікового кредиту № 1 студент може отримати по 5 балів за аудиторну та відповідно позааудиторну роботи. У сумі це становить 10 балів за тему. Вираховується середнє арифметичне із суми балів модуля: максимальна кількість балів становить 10.

Знаписання рефератів, участь у наукових або виховних заходах з латинської мови тощо студент може отримати ще 5 балів.

Таким чином, за заліковий кредит сума балів складає 25.


Заліковий кредит № 2

Змістові модулі №№ 3 – 4

Критерії та схема оцінювання залікового кредиту № 2 є аналогічною системі, розробленій для залікового кредиту № 1 (див. вище). Максимальна кількість балів за змістовий модуль становить 10. За заліковий кредит № 2 сума балів двох модулів також складає 25.

Таким чином, за два кредити сума балів становить 50.

Складання заліку передбачає виконання 50 лексико-граматичних тестів = 50 балів.

Оцінювання студентського гімну «Гаудеамус» - 10 балів ( латинською мовою – 7; українською – 3). Знання 100 афоризмів – 10 балів.Таким чином, максимальна кількість отриманих балів за вивчення дисципліни «Латинська мова», може становити 120 балів.

Скачати 37.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка