Конкурсу «Кращий державний службовець»Скачати 101.9 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір101.9 Kb.
ТипКонкурс

ЗАВДАННЯ

для учасників другого туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

Запитання для співбесіди з питань державного управління


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ


 1. Влада і громада: проблеми взаємодії.

 2. Демократизація влади в Україні.

 3. Демократія і медіакратія: проблеми медіа-інформаційного забезпечення відкритості та прозорості державної влади в Україні в умовах демократичних перетворень.

 4. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року.

 5. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства.

 6. Державне управління і місцеве самоврядування в умовах здійснення реформ.

 7. Державний устрій як основа організації публічного управління.

 8. Державно-приватне партнерство.

 9. Етикет у публічному адмініструванні: сутність, стан та особливості формування.

 10. Інституційно-правове забезпечення реалізації реформи децентралізації влади в Україні.

 11. Конституційні засади державного управління в Україні.

 12. Концепція територіальної організації влади в Україні.

 13. Корупція як загроза національній безпеці України.

 14. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування в Україні.

 15. Механізми реалізації інституту участі громадян в управлінні державними справами в Україні.

 16. Місцеве самоврядування в Україні.

 17. Національна стратегія розвитку громадянського суспільства.

 18. Національна стратегія України у сфері прав людини.

 19. Норми Конституції України та міжнародних документів щодо утвердження та забезпечення прав громадян України на участь в управлінні державними справами.

 20. Організаційна та функціональна структури публічного управління.

 21. Органи місцевого самоврядування у системі влади в Україні. Служба в органах місцевого самоврядування.

 22. Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства.

 23. Особливості державного управління в окремих сферах (відповідно до організаційно-правового статусу та повноважень органу, в якому працює учасник конкурсу).

 24. Політичний та адміністративний аспекти державного управління.

 25. Публічне управління: цілі, принципи та завдання.

 26. Реалізація громадянських компетентностей у системі державного управління.

 27. Регіональний рівень управління: цілі, завдання та функції.

 28. Розвиток електронного урядування в Україні.

 29. Розвиток інформаційного суспільства в Україні.

 30. Роль держави у розвитку громадянського суспільства.

 31. Стратегія кібербезпеки України.

 32. Стратегія національної безпеки України.

 33. Стратегія підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

 34. Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки.

 35. Суспільно-політичний розвиток та розвиток демократії в Україні.

 36. Сучасний стан і проблеми розвитку місцевої демократії, впровадження нових форм самоорганізації населення.

 37. Форми і механізми участі громади в місцевому самоврядуванні.


МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 1. Адміністративно-територіальна реформа в Україні.

 2. Антикризове управління в контексті реалізації реформ в Україні.

 3. Бюджетна реформа та шляхи удосконалення бюджетної системи.

 4. Валютно-курсова політика в Україні.

 5. Внутрішні реформи в Україні в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 6. Гуманітарна політика в Україні.

 7. Дерегуляція та розвиток підприємництва.

 8. Державне регулювання медіа-простору: світовий досвід для України.

 9. Державний контроль за використанням і охороною земель.

 10. Державні гарантії соціального захисту науково-педагогічних працівників від соціальних ризиків та загроз.

 11. Державні соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування.

 12. Децентралізація та реформа державного управління.

 13. Електронне урядування як чинник протидії кризі державного управління.

 14. Енергетичне планування, енергоменеджмент та підготовка проектів.

 15. Європейські стандарти суспільного розвитку.

 16. Забезпечення громадян комунальними послугами та реформування житлової політики.

 17. Земельна реформа в Україні: проблеми реалізації та шляхи її вирішення.

 18. Інноваційний зміст адміністративної реформи в Україні.

 19. Інноваційний розвиток як умова ефективного впровадження реформ.

 20. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України в умовах глобалізації.

 21. Інституційне та ресурсне забезпечення економічного розвитку України.

 22. Медіація та посередництво в Україні.

 23. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до
  2020 року.

 24. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

 25. Нормативно-правове забезпечення фінансового контролю та дотримання вимог законодавства.

 26. Оновлення влади та антикорупційна реформа.

 27. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року.

 28. Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації влади.

 29. Охорона навколишнього природного середовища.

 30. Конституційна реформа в Україні.

 31. Пенсійна реформа в Україні.

 32. Принципи створення єдиного європейського освітнього простору.

 33. Пріоритетні галузі реформування в рамках антикризового управління.

 34. Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.

 35. Проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні.

 36. Програма енергонезалежності. Основні напрямки розвитку енергетики України до 2030 року.

 37. Програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі.

 38. Реалізація реформи медичного обслуговування у регіонах України.

 39. Регуляторна політика в Україні.

 40. Реформа агропромислового комплексу.

 41. Реформа правоохоронної системи.

 42. Реформа системи національної безпеки та оборони України.

 43. Реформа системи охорони здоров’я.

 44. Реформування системи соціального страхування.

 45. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

 46. Розвиток соціального діалогу в України.

 47. Соціальна політика: стан та напрями реформування.

 48. Соціальне страхування.

 49. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми.

 50. Стратегічні пріоритети реформування податкової системи.

 51. Стратегія реформування системи публічних закупівель.

 52. Стратегія розвитку культури в Україні.

 53. Стратегія розвитку освіти до 2021 року.

 54. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020».

 55. Судова реформа в Україні.

 56. Тіньовий сектор економіки. Шляхи детінізації економіки України.

 57. Фінансова децентралізація: шляхи реалізації та очікувані результати.

 58. Функціонування соціальних програм в умовах реалізації політики стабілізації.

 59. Шляхи модернізації базових секторів економіки (за вибором учасника конкурсу).

 60. Шляхи поліпшення бізнес-клімату в Україні. Кластерний підхід.

 61. Шляхи реалізації реформи системи публічного управління в Україні.


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА


 1. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку.

 2. Державна кадрова політика: цілі, принципи, завдання.

 3. Державна служба в Україні як різновид публічної служби.

 4. Ділове спілкування і забезпечення його ефективності.

 5. Діловий етикет та імідж державного службовця.

 6. Електронне врядування на державній службі.

 7. Електронний уряд: проблеми та пріоритети.

 8. Електронне декларування.

 9. Європейські стандарти розвитку та гуманізації державної служби.

 10. Завдання і функції державної служби.

 11. Історія становлення та розвитку державної служби України.

 12. Конфлікти інтересів на державній службі: етичний аспект.

 13. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування.

 14. Концептуальні засади проходження державної служби в умовах модернізації.

 15. Лідерство в управлінській діяльності. Самоменеджмент керівника.

 16. Методи управління персоналом у системі державної служби України.

 17. Механізми оновлення управлінської еліти в Україні.

 18. Основні принципи службового етикету та професійно-етичні кодекси в системі виконавчої влади.

 19. Пенсійне страхування державних службовців: вимоги часу та інтереси держави.

 20. Правове забезпечення державної служби в Україні.

 21. Проблеми функціонування інституту державної служби.

 22. Професійне навчання і розвиток лідерства в системі публічного управління.

 23. Професіоналізація державної служби і служби в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.

 24. Реформування державної служби України: пріоритетні напрями.

 25. Розвиток громадянських компетентностей державних службовців.

 26. Формування лідерства у сфері державної служби.

 27. Шляхи адаптації державної служби України до стандартів ЄС.

 28. Шляхи забезпечення гендерної рівності у процесі реалізації кадрової політики в органах державної влади.

 29. Шляхи забезпечення ефективності взаємодії органів влади з представниками інтелектуальної еліти і науки, бізнесу, громадськістю та політичними партіями.

 30. Шляхи забезпечення ефективності реалізації державної політики у сфері державної служби.


ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


 1. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні.

 2. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

 3. Державне управління та реалізація антикорупційної політики в Україні.

 4. Етичні засади державної служби. Запобігання та протидія корупції.

 5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади з метою запобігання проявам корупції.

 6. Запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 7. Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 8. Міжнародне співробітництво в контексті формування національної антикорупційної політики України.

 9. Нормативно-правове забезпечення діяльності щодо запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 10. Органи влади, які реалізують антикорупційну політику: завдання та функції.

 11. Основні міжнародні акти у сфері запобігання корупції.

 12. Очищення влади в Україні: стан та проблеми.

 13. Природа корупції в Україні: суперечності, ризики, проблеми.

 14. Причини виникнення та механізми запобігання корупції.

 15. Професійно-етичні вимоги до поведінки посадових осіб органів державної влади.

 16. Реалізація державної антикорупційної політики в Україні.

 17. Роль громадського контролю за додержанням антикорупційного законодавства.

 18. Шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців.


МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ


 1. Взаємодія влади і громадянського суспільства у реалізації принципів Good governance.

 2. Види організаційної структури органів державної влади.

 3. Використання сучасних інформаційних технологій та ефективних комунікацій органами влади.

 4. Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної реформи.

 5. Електронне урядування в органах державної влади.

 6. Етапи підготовки та реалізації «непопулярних рішень».

 7. Забезпечення якості надання адміністративних послуг.

 8. Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади.

 9. Керівник-лідер як суб’єкт комунікативної діяльності. Стилі лідерства.

 10. Компетентнісний підхід у діяльності сучасного керівника.

 11. Комунікативні інструменти моделювання іміджу керівника.

 12. Механізми впровадження стратегій через управління проектами.

 13. Механізми забезпечення мотивації персоналу в системі державної служби.

 14. Механізми прийняття управлінських рішень.

 15. Організаційно-правові засади здійснення внутрішнього контролю в органах державної влади.

 16. Проектний менеджмент: сутність та особливості.

 17. Система управління якістю.

 18. Стандарти управління якістю.

 19. Сутність менеджменту та його роль у державному управлінні.

 20. Стратегічний менеджмент в органах державної влади.

 21. Стратегічне управління та стратегічне планування.

 22. Правові аспекти організації і ведення кадрової роботи в органах державної влади.

 23. Принципи сучасного кадрового менеджменту в органах державної влади.

 24. Проект як форма вирішення питань місцевого розвитку.

 25. Управління змінами та інноваціями в органах влади.

 26. Управління змінами та управління часом.

 27. Управління персоналом в органах влади в умовах модернізації державної служби.

 28. Шляхи формування позитивного іміджу органів державної влади.

Каталог: files -> konkurs
konkurs -> Про проведення районного конкурсу
konkurs -> Ирина Рефатовна, распечатайте приказ №91 от 02
konkurs -> Навчальний рік ІІІ етап 5 клас Напиши невеликий казково-пейзажний твір-замальовку «За сонцем хмаронька пливе…»
konkurs -> Управління Запорозькою Січчю. Торгівельні зв’язки Запорожжя
konkurs -> Конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
konkurs -> Конкурс дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику

Скачати 101.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка