Календарне планування з трудового навчання в 8 класі (2 год)Скачати 123.08 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір123.08 Kb.

Календарне планування з трудового навчання 8 клас ( 2 год)Варіативний модуль №1 «Технологія плетіння з лози»
Тематичний план
з.п.

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи технології лозоплетіння.

4

2.

Проектування та виготовлення виробів.

10

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

16

з.п.

Дата

Назва теми та її зміст

Зміст базового модуля

Державні вимоги до рівня загальноо­світньої підготовки учнів

1-2
3-4Основи технології лозоплетіння.

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги при роботі з природними матеріалами. Декоративні і технологічні особливості плетіння з лози..


Техніки лозоплетіння (пошарове, квадратне, ажурне). Виготовлення шаблонів та елементів нескладного плетеного виробу.З’єднання елементів у виріб.

Відомості про основні базові технології: механічні, хімічні, біологічні, енергетичні, інформаційні

Комбінаторика у художньому конструюванні. Симетрія і асиметрія. Ритм. Динамічні й статичні форми. Рівновага. Фактура матеріалу.

Виконання ескізного малюнку виробу із зазначенням інформації необхідної для його виготовлення.
характеризує декоративно-технологічні особливості плетіння з лози;

називає техніки плетіння;

визначає послідовність підготовки матеріалу до плетіння;

добирає інструмент, що необхідний для роботи;

вміє користуватися інструментами для лозоплетіння;

виготовляє необхідні шаблони та елементи плетеного виробу;

з’єднує елементи у готовий виріб;

дотримується правил безпечної праці при роботі з інструментами для плетіння та іншими столярними і слюсарними інструментами для виготовлення деталей виробів


5-6
7-8


9-10


11-12
13-14

15

Проектування та виготовлення виробів.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.Робота з інформаційними джерелами.

Аналіз та систематизація інформації.
Створення власного проекту плетеного виробу використовуючи наявні зразки виробів. Створення ескізу (схеми) виробу.

Підбір та підготовка шаблону та матеріалу до виготовлення плетеного виробу (кошика).


Виготовлення елементів плетеного виробу
Плетіння виробу.
З’єднання деталей у виріб.

Оздоблення виробу природними та штучними матеріалами.


Економічне обґрунтування виробу.

Відомості про основні базові технології: механічні, хімічні, біологічні, енергетичні, інформаційні


здійснює пошук інформації для створення банку ідей та систематизацію інформації;розробляє проект плетеного виробу, використовуючи схеми плетіння;

добирає матеріали, інструменти та пристосування;

виконує прийоми плетіння різними техніками;

застосовує способи виготовлення елементів плетеного виробу - плетеного обруча, дна при виготовленні проекту виробу;

визначає спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

дотримується правил безпечної роботи під час виконання практичних робіт.

16
Презентація та оцінка результатів проектної діяльності.

Захист проекту (за планом).


Захищає проект;

здійснює оцінку проекту виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.

Календарне планування з трудового навчання у 8 класіВаріативний модуль «Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком»

(16 год, 2 год на тиждень)
№п/п

Тема уроку

Дата

17-18

19-20
21-22

23-24


25-26

27-28
29-30

31-32


Основи технології виготовлення виробів гачком

В’язання гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Матеріали і інструменти. Конструкційні матеріали хімічного походження. Прийоми роботи гачком. Правила безпечної роботи.


Основні елементи в’язання гачком. Схеми для в’язання.
В’язання за розрахунком, описом,з використанням викрійки. Особливості догляду за в’язаними виробами.
Проектування та виготовлення виробів в’язаних гачком

Методи проектування: метод фокальних об’єктів, комбінаторики. Робота з інформаційними джерелами. Вибір виробу для виготовлення.


Створення ескізного малюнка виробу. Добір схеми в’язання. Добір матеріалів і інструментів. Технологічна послідовність виготовлення виробу.
Виготовлення виробу.
Виготовлення виробу. Остаточна обробка виробу. Догляд за плетеними виробами. Оформлення проектної документації.
Визначення собівартості виробу. Презентація в’язаних виробів.

Календарне планування з трудового навчання у 8 класі

Варіативний модуль «Технологія виготовлення виробів в’язаних спицями»
п/п

Тема заняття

Дата33-34


35-36

37-38

39-40

41-42


43-44
45-46
47-48

49-50
Основи технології виготовлення виробів спицями
В’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Матеріали і інструменти для роботи. Правила безпечної роботи. Прийоми роботи спицями.
Основні елементи в’язання спицями. Технологія в’язання спицями. Умовні позначення елементів в’язання. Розрахунок кількості петель і рядів для в’язання.
Способи в’язання, схематичне зображення. Рапорт. Знімання мірок. Креслення деталей в’язаних виробів. Особливості догляду за в’язаними виробами.
Проектування та виготовлення виробів в’язаних спицями

Поняття про моду, стиль. Урахування модних тенденцій у процесі проектування. Робота з інформаційними джерелами. Вибір виробу для виготовлення.


Створення ескізного малюнка виробу. Добір схеми в’язання. Добір матеріалів і інструментів. Послідовність виготовлення виробу.
Виготовлення виробу
Виготовлення виробу.
Виготовлення виробу. Остаточна обробка виробу. Догляд за в’язаними виробами. Оформлення портфоліо.
Визначення собівартості виробу. Презентація в’язаних виробів.Варіативний модуль «Технологія виготовлення виробів у техніці «Макраме»

(16 годин + 2 години з резерву)

Розділ 3. Основи технології виготовлення виробів в техніці макраме (6 години)
51-52Макраме, як вид декоративно-ужиткового мистецтва


Комбінаторика у художньому конструюванні. Симетрія і асиметрія. Ритм. Динамічні й статичні форми. Рівновага. Фактура матеріалу.


Короткі відомості з історії виникнення макраме

Місце та роль плетіння макраме в сучасному декоративно-прикладному мистецтві. Інструменти та обладнання для роботи. Матеріали для плетіння макраме.

Технологія плетіння макраме. Розрахунок необхідної кількості матеріалів.

Види плоских вузлів (правосторонній, лівосторонній).

Кручений ланцюжок.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.

Організація робочого місця.


Розрахунок необхідної кількості матеріалів.

Плетення плоских вузлів (правосторонній, лівосторонній).

Кручений ланцюжок.


Розрізняє вироби виготовлені в техніці макраме;

Називає види виробів виготовлених в техніці макраме;

Називає та характеризує матеріали, інструменти та обладнання;

Добирає та обґрунтовує матеріали та інструменти;

Розраховує необхідну кількість матеріалів;

Виконує елементи макраме які вивчаються;

Організовує робоче місце.53-54
Техніка плетіння вузлів: «шишка», «піко», «хамелеон», «фріволіте», «жозефіна».

Техніка плетіння вузлів: «шишка», «піко», «хамелеон», «фріволіте», «жозефіна».

Плетіння вузлів: «шишка», «піко», «хамелеон», «фріволіте», «жозефіна».


Розраховує необхідну кількість матеріалів;

Виконує: елементи макраме які вивчаються;

Організовує робоче місце;

Дотримується: правил безпечної праці під час виконання плетіння.

55-56
Види репсових вузлів


Види репсових вузлів. Вертикальні, горизонтальні, діагональні бриди. Візерунки та їх утворення: ромб з квадратних вузлів,

ромб з репсових вузлів.

Умовні позначення на схемах.
Тематична


Вертикальні, горизонтальні, діагональні бриди.

Плетення візерунків.

Читання схем.


Виконує: елементи макраме які вивчаються;

Читає: схеми для плетіння в техніці макраме;

Організовує робоче місце;

Дотримується: правил безпечної праці під час виконання плетіння.
57-58Завдання проекту


Визначення завдань з виконання проекту. Пошук моделей-аналогів виробів.

Створення ескізного малюнку виробу. Систематизація та аналіз інформації.

Створення ескізного малюнку виробу. Систематизація та аналіз інформації.


Виконує: міні-маркетингове дослідження;

Складає: план роботи з виготовлення виробу;

Здійснює: пошук подібних виробів та аналізує їх;

Виконує: ескізні малюнки виробу;

Обґрунтовує: модель виробу;

Організовує робоче місце.


59-60Розроблення схеми виробу


Розроблення схеми для виготовлення виробів в техніці макраме.


Розроблення схеми для виготовлення виробів в техніці макраме

Розробляє схему для виготовлення виробів в техніці макраме;

Організовує робоче місце.

61-62Виготовлення виробу


Технологія виготовлення виробу.

Виготовлення виробу.
Виготовляє: виріб;

Організовує робоче місце;

Дотримується: правил безпечної праці під час виконання плетіння.

63-64
Плетення виробу

Технологія виготовлення виробу.


Виготовлення виробу.

Виготовляє: виріб;

Організовує робоче місце;

Дотримується: правил безпечної праці під час виконання плетіння.

65-66Остаточна обробка та оздоблення виробів.
Остаточна обробка та оздоблення виробів.Остаточна обробка та оздоблення виробів.
Виготовляє: виріб та оздоблює;

Контролює якість виробу;

Виконує: ВТО;

Організовує робоче місце;

Дотримується: правил безпечної праці під час виконання плетіння.

67-68
Оцінка

якості

виробу.

Презентація виготовленого виробу

Оцінка якості виробу.

Визначення орієнтовної вартості виробу.

Презентація, самооцінка та оцінювання виробів.
Тематична


Оцінка якості виробу.

Визначення орієнтовної вартості виробу.Презентація, самооцінка та оцінювання виробів.


Презентує свій виріб;

Самооцінює виріб.

Організовує робоче місце.Скачати 123.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка