Журналістика в іграх, святах та конкурсахСторінка1/4
Дата конвертації22.12.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4

Головне управління освіти і науки

виконавчого органу київської міської ради

Київський Палац дітей та юнацтва

Журналістика

в іграх, святах та конкурсах

© КПДЮ, 2009

Сценарії заходів журналістського спрямування/[автор-упоряд. Н.І. Плохотнюк]К.:

РВЦ КПДЮ, 2009. — 60 с. - (Серія: «Журналістика в іграх, святах та конкурсах»).
Автор-упорядник: Н. І. Плохотнюк, методист Інформаційно-творчого агентства «Юн-прес» Київського Палацу дітей та юнацтва, член Національної спілки журналістів України.

За загальною редакцією: Н. О. Іллюк, завідувач Інформаційно-творчого агентства «Юн-прес» Київського Палацу дітей та юнацтва, доцент кафедри «Видавнича справи і її редагування» Інституту журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, член Національної спілки журналістів України.

Збірник сценаріїв, складено на основі 18-річного досвіду роботи агентства «Юн-прес» Київського Палацу дітей та юнацтва, адресовано керівникам, координаторам творчих об'єднай» журналістського напряму позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, які мажуть використати його для роботи з дитячими редакціями, прес-центрами, для координування діяльності та організації журналістських заходів.

Запропоновані ігри актуальні. Вони допоможуть не тільки збагатити знання з журналістики, сформувати вміння та навички з розповсюдження інформації; а й правильно організувати роботу редакції, залучити до активної творчої діяльності нових дітей.

ЗМІСТ

ВСТУП

Етичний кодекс українського журналіста

Гра-знайомство «На журналістській кухні - новачки!»

Гра-знайомство «Журналістика на хвилях Романтики»

Сценарії заходів журналістського спрямування

Журналістське розслідування «Київ крізь призму

журналістики»

Інтерактивна ділова гра «Віртуальна редакція

Інтерактивна гра «Дебати по-журналістськи, або Полілог»

Гра «Хрестики-нулики, або Брейн-ринг по-журналістськи»

«Ралі-прес» (підсумкова гра)

Церемонія нагородження переможців Міжнародного

конкурсу-фестивалю дитячо-юнацької журналістики

«Прес-весна на Дніпрових схилах»

Відповідальна за випуск О. Яременко Комп'ютерна верстка Є. Цибулько, Т. Серпутько Редактор А. Савченко


Підписано до друку: 02.06.2009 Наклад 20 прим.

РВЦ КПДЮ, вул. Івана Мазепи, 13, Київ, 01010, тел. 280-49-36

Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1436 від 21.07.2003

ВСТУП

Перш ніж взятися за перо, треба виховати в собі громадянина.

Микола Гоголь

Ця настанова Миколи Гоголя актуальна для тих, хто обирає своєю майбутньою професією журналістику. У чому полягає суть фахового навчання юних журналістів? У чому «поезія та проза» навчально-виховної роботи з гуртківцями інформаційно-творчого агентства «ЮН-ПРЕС»? Мабуть у тому, що журналістика - це не лише творчість, а дещо більше: клопітка праця й стиль життя. А тому заходи, що відбуваються в агентстві, допомагають майбутнім журналістам долучатися до формування громадської думки, бути компе­тентними у будь-якій галузі діяльності людини, критичними до своєї поведінки, свого слова; залучають творчу молодь до активного громадського життя.

Назва агентства - «ЮН-ПРЕС» - говорить сама за себе, але частинка «прес» не означає, що напрям діяльності агентства - лише преса. Радіо, телебачення, Інтернет - важливі ланки діяльності агентства. Однак головне - сформувати світогляд особистості, допомогти юній людині віднайти себе серед бурхливого життєвого моря, оцінити свої погляди, зорієнтуватися в інформаційному розмаїтті сучасних ЗМІ.

За 18 років діяльності агентство «ЮН-ПРЕС» стало організатором і співорганізатором багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалів для юних журналістів. «Юн-прес» - координатор юнацької преси не тільки в столиці та Київській області, айв Україні.

В агентстві постійно відбуваються різноманітні свята, конкурси, ділові ігри тощо. Вони різні за напрямами й формами роботи, залежно від поставленої мети та завдань.

Варто виокремити такі основні напрями роботи «ЮН-ПРЕСу»: 1. Навчально-практичний:

 • вивчення культурної спадщини вітчизняної журналістики;

 • формування чіткого уявлення про складові успіху журналістської роботи, її складнощі та переваги;

 • набуття практичних навичок роботи над журналістськими матеріалами (газетними, журнальними, телевізійними);

 • організація практичної роботи в редакціях шкільних та міських газет, в інформаційних агентствах та комітетах рад старшокласників.

 1. Масовий:

 • зустрічі, конкурси, творчі звіти;

 • виїзні засідання;

 • ділові та навчальні ігри, тренінги, семінари.

 1. Координаційний: координація роботи шкільних та районних прес-клубів.

 2. Рекламний:

 • пропагування діяльності агентства в дитячій та молодіжній пресі;

 • рекламування співробітництва юних журналістів через різноманітні форми роботи зі ЗМІ міста та держави.

 1. Екскурсійний та туристично-краєзнавчий:

 • екскурсії до музеїв, виставкових залів, галерей;

 • культурологічні походи до театрів, у кіно, на концерти та різноманітні мистецькі заходи;

 • екскурсії Києвом та Київською областю, видатними містами України;

 • участь у Всеукраїнському зборі-поході «Козацькими шляхами».

 1. Моніторинг успішності заходів.

Форми роботи:

 1. Дискусійні: вечори-диспути, брифінги (за участі журналістів-професіоналів, письменників, студентів профільних журналістських вишів); дискусійні засідання, круглі столи.

 1. Ігрові: конкурсні програми; творчі звіти; зустрічі з цікавими людьми, колективами; вікторини; літературно-музичні композиції тощо.

 2. Інтерактивні: прес-конференції, тренінги журналістської активності, Інтернет-конференції.

 3. Навчально-оздоровчі зміни юних журналістів Києва в таборах відпочинку.

Окремо слід розглянути ігрові форми:

 1. Ділові ігри дають можливість закріпити отримані теоретичні знання та, використовуючи їх у практичній діяльності, набути необхідні вміння й навички, розвивати особистісні якості, важливі для майбутнього журналіста - почуття відповідальності, вміння співпрацювати, комунікабельність тощо.

 1. Інтелектуальні ігри спрямовані на розвиток пізнавальних процесів, ерудованості, розширення світогляду.

 2. Пізнавальні ігри допомагають дітям отримати додаткові знання з різних галузей.

 3. Учасники творчих ігор мають нагоду розвивати творчі здібності.

 4. Тренінгові, комунікативні ігри спрямовані на розвиток уміння діяти в колективі. Вони зорієнтовані на отримання зворотного зв'язку.

Але незалежно від напряму, всі форми роботи мають спільну мету: згур­тувати колектив; навчити дитину застосовувати отримані знання, вміння та навички на практиці; вміти ефективно спілкуватися, а також - розвивати інтелектуально-творчий потенціал кожного гуртківця.
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА

Кодекс ухвалено на з’їзді журналістів України у 2002 році

 1. Свобода слова й висловлювання є невід'ємною складовою роботи журналіста.

 2. Служіння інтересам влади, а не суспільства, є порушенням журналістської етики.

 3. Журналіст повинен із повагою ставитися до особистого життя людини.

 4. Висвітлення судових процесів повинно бути неупередженим щодо обвинувачених. Журналіст не має права називати людину злочинцем до рішення суду.

 5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації, крім випадків, передбачених законодавством України.

 6. Повага до права громадськості на повну й об'єктивну інформацію про факти й події — найголовніший обов'язок журналіста.

 7. Інформаційні й аналітичні матеріали повинні бути чітко відділені від реклами відповідною рубрикацією.

 8. Редакційна обробка матеріалів, зокрема фотографій, текстівок, заголовків, відповідність відеоряду й текстового супроводу не повинні фаль­сифікувати зміст.

 9. Факти, судження й припущення повинні бути чітко відділеними одне від одного.

 1. Точки зору опонентів, у тому числі тих, хто став об'єктом журналістської критики, оцінки незалежних експертів повинні бути збалансованими.

 2. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, що призводить до перекручування змісту. Журналістські опитування громадян не повинні фальсифікуватися з метою отримання визначеного результату.

 3. Журналіст зобов' язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої розповсюдженої інформації, якщо виявиться, що вона не відповідає дійсності.

 4. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи одержання інформації. Під час збору інформації він діє в правовому полі України й може використовувати будь-які законні, у тому числі судові, процедури проти осіб, які перешкоджають йому в процесі збору інформації.

 1. Плагіат несумісний зі званням журналіста.

 2. Ніхто не може бути дискримінований за свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне або соціальне походження або політичні вподобання. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) можна тільки у випадках, коли ця інформація є обов'язковою складовою матеріалу.Ніхто не може зобов'язати журналіста писати або виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням або принципам.

 3. Незаконне одержання журналістом матеріальної нагороди або будь-яких пільг за виконаний або невиконаний журналістський матеріал несумісне зі званням журналіста.

 4. Журналіст мусить бути особливо обережним, висвітлюючи питання, пов'язані з дітьми. Журналіст і редактор повинні мати аргументовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) і дозвіл на це від її батьків або опікунів. Неприпустиме розкриття імен неповнолітніх (або вказівка ознак, за якими їх можна визначити), які мали відношення до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов'язаних із насильством.

Комісія з журналістської етики: телефон (8044) 536-02-40;

www.cje.org.ua

e-mail: cje@charter4.com.ua
ГРА-ЗНАЙОМСТВО

«НА ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ КУХНІ - НОВАЧКИ!»

Оформлення залу: плакат «Всесвіт журналістики», фотостенди, карта Європи із чітко визначеними кордонами України, гілка калини, написи: «На журналістській кухні — новачки», «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе».

Лунають позивні. Виходять ведучі.

 1. й ведучий. Увага! Увага! Вітаємо всіх!

 1. й ведучий. Ми там, де веселощі, радість і сміх!
 1. й ведучий. А ще інформація, фото, газета, оперативні новини, веселі сюжети!

 1. й ведучий. Ми раді вітати всіх, хто прийшов сьогодні в гості до «Юн-пресу»!
 1. й ведучий. А зустріч наша називається так: «На журналістській кухні -

новачки»!

 1. й ведучий. Слухай-но, а чому саме «на кухні»?
 1. й ведучий. Бо саме на кухні готуються найсмачніші страви, а отже добрий

настрій і запорука здоров'я будь-якої родини. А ще, саме на кухні уся родина збирається за столом, і кожен її член розповідає новини, ділиться враженнями й планує наступний день.

 1. й ведучий. Так і в нас. До речі, а що для тебе журналістика?
 1. й ведучий. Цікаве запитання. Для мене журналістика - це сенсаційні новини,

романтика, неперевершена творчість...

 1. й ведучий. Досить, досить! Мені цікаво дізнатися, що означає журналістика

для присутніх у цьому залі.

Інтерактивне опитування.

 1. й ведучий. Бачиш, яка цікава, відповідальна, різноманітна професія -

журналіст.

 1. й ведучий. Отже, журналіст-професія незвичайна. І все ж, якими рисами

характеру має володіти журналіст?

 1. й ведучий. Подивись-но у зал. Ким би і яким би він не був - дорослим або

юним,

 1. й ведучий. .. .досвідченим або новачком...
 1. й ведучий. ...серйозним та солідним або бешкетником і сміливим

авантюристом...

 1. й ведучий. ...він не буде хорошим журналістом, якщо в нього немає

уважного журналістського ОКА, чутливого журналістського НОСА.


 1. й ведучий. А ще, нашорошених журналістських ВУХ.

 1. й ведучий. Це треба обміркувати...

Під веселу музику вибігають ОЧІ, НІС та ВУХА.

Очі. Ви чули? Про нас нарешті згадали. Якщо чесно, головне в журналіста - очі. Поміркуйте самі: що це за журналіст, який не вміє побачити головного, адже від його гострого зору не приховаєш жодного факту.

Гра із залом.Вуха. Та ні, вуха - ось що найважливіше! Ми ж бо маємо чути всі новини.

Очі. ОБС - одна бабця сказала.

Вуха. Кажіть, що хочете, але вуха мають чути все, навіть крізь стіни й на відстані тисячі кілометрів.

Гра із залом.Ніс Очі, вуха, вуха, очі... А тримати ніс за вітром? Адже тільки ніс журналіста, звернений у правильному напрямку, здатний відчути запах «смаженого».

Виходять ведучі.1-й ведучий. Досить сперечатися. Давайте краще запитаємо про це в наших гостей - досвідчених журналістів, давніх друзів агентства «Юн-прес», його випускників та українських козаків. Вони вже напевне знають, що ж для журналіста головне.

2-й ведучий. До того ж кожен із них приготував для нас подарунок.

 1. й ведучий. Зачекай! Ми геть забули про головних винуватців свята -

новачків. Кажуть, що курчат рахують восени, а ми восени рахуємо юних журналістів.

 1. й ведучий. Давай спочатку порахуємо гостей!

Представлення гостей. Під музику з к/ф «Шерлок Холмс» виходять двоє ведучих у чудернацьких костюмах, тримаючи в руках велике зображення дивовижного приладу і написом «Машина часу» (велика лупа). На грудях - таблички з написами: «Мері Холмс» і «Крісті Ватсон». Озираються.

Ватсон. Мері, де ми? Хто ці люди?

Тепло, посмішки усюди.

В Англії - туман і мряка, І дощі - її ознака.

Холмс Крісті, люба, це ж «Юн-прес»,

Наче впала ти з небес!

Чи так вплинув переліт?

Ватсон. Мері, це не Бейкер-стріт?

Холмс Бейкер-стріт далеко, друже. Ватсон. Розумію щось не дуже.

Холмс Слухай: діти, що прийшли сюди,

Щось розслідують завжди.

Ми цим можем скористатись:

Різні речі тут дізнатись. Ватсон. І які ж то є знання? Холмс. Про газети й видання. Ватсон. Знаю це я і без вас:

Є газета «Ньюс», є «Таймc». Холмс Так, а ще?

Ватсон. Кажу ж я: «Таймc».

Холмс Так ти деградуєш скоро:

Знати дві газети - сором.

Краще - ось моя порада:

Зустрічай команди радо!

Лунає пісня про «Юн-прес». Представлення всіх гуртків агентства. Виходить маленька дитина.

Дитина. Ви вже такі дорослі й досвідчені. Скажіть-но, що таке жур­налістика?

Журналісти (відповідають, пускаючи в зал паперові літачки з газет).

Журналістика - це романтика, журналістика - це четверта влада, журналістика - це сенсація й брехня, журналістика - це газети й журнали, журналістика - це радіо й телебачення, журналістика - це Інтернет, журналістика - це репортери, журналістика - це творчість, журналістика - це інформація. Дитина. Зачекайте, а ми так і не запитали у присутніх, що для них -журналістика.

Всім роздають листочки й ручки, діти пишуть свої визначення журналістики.

1-й ведучий. А чи знаєте ви, що журналіст - це людина універсальна?! Майже все на світі знає, може й вміє! А головне - має гарний нюх на цікавих людей!2-й ведучий. Тому ми сьогодні хочемо вам представити цікавих людей - наших ровесників і колег, творчих особистостей - переможців фестивалю «Арт-старт».

1-й ведучий. Вони не просто розкриють секрети творчого успіху, а й покажуть свої досягнення.

Виступ арт-стартівців. У цей час представники від кожної групи склеюють із листочків полотно. Лунає пісня про Україну. Виходять ведучі в українському вбранні. 1. й ведучий. Мов чудовий самоцвіт,

Повний блиску і принади, Горить слава давніх літ –

Днів надії і розради.

Хто цю згадку збереже,

Її в серці плекать буде,

Скарб найбільший він знайде, Який можуть мати люди.


 1. й ведучий. Шановні добродії! Наше свято відбувається напередодні Покрови,святої покровительки всього роду козацького. Це свято віднині є не тільки народно-релігійним, а й національним. І недаремно, бо знання свого родоводу, історії народу та культурних надбань необхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у повсякденні.

 1. й ведучий. Указом Президента України 14 жовтня оголошено Днем

українського козацтва.

 1. й ведучий. Козаки були волелюбними, витривалими, дужими, кмітливими і на диво хоробрими людьми. Вони чинили опір найзапеклішому ворогові, а ще цінували почуття гумору й уміння не здаватися за жодних обставин.

1-й ведучий. Такі ж риси повинні мати й справжні журналісти. До речі, хто

дасть відповідь на кілька доволі непростих запитань: 1. Що спільного між «королем репортерів» Володимиром Гіляровським та картиною І. Репіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану»? (Гіляровський позує в образі одного з козаків).

 2. На які частини, за народними повір'ями, поділяється день Святої Покрови? (До обіду - осінь, після — зима).

2-й ведучий. Отже, запрошуємо до слова наших почесних гостей - представників славного козацтва.

Вітальна промова козаків

.


 1. й ведучий. А у нас, в агентстві «Юн-прес» теж є свій отаман - це беззмінний керівник агентства. Скажіть-но кілька слів своєму журналістсько­му війську, перш ніж прийняти до нього нових «акулят пера».

Виступ керівника агентства.

 1. й ведучий. А зараз ми вам розкажемо про основні проекти «Юн-пресу». 1-й ведучий. Одним із наймасштабніших проектів агентства є творчі зміни в

Міжнародному дитячому центрі «Артек» «Змінимо світ на краще». Про цей проект розповість його учасниця.

Презентація. 1. й ведучий. Вже в чотирнадцяте наймолодше в Європі місто атомників

приймає Міжнародний фестиваль дитячої преси, радіо й телебачення «Золота осінь Славутича». І цього року представ­ники «Юн-пресу» вибороли призові місця.

Презентація ЗОСІ. 1. й ведучий. Звичайно ж, найбільшим і найріднішим проектом для нас є

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах». Вже вшосте юні журналісти з багатьох країн світу готуються до цього свята молодих талантів пера, диктофона й телекамери.

Презентація «Прес-весни».1-й ведучий. Але, повірте, є в нас те, що нас об'єднує ще міцніше - це клубні заходи, тісний взаємозв'язок з молодіжними лідерами, літні навчально-оздоровчі зміни в таборі «Лідер».

Презентація клубних заходів. 1. й ведучий. Ось ви й ознайомилися з роботою нашого агентства. Але на всіх вас сьогодні чекає сюрприз. День народження!

 1. й ведучий. Саме так, ви не помилились. Вже протягом багатьох років у «Юн-пресі» цієї осінньої пори народжуються нові журналістські таланти.

Вносять полотно із дитячими побажаннями.

2-й ведучий. Але мало народитися Людиною, треба ще нею стати. На тернистому шляху професійного становлення журналістові доведеться проходити крізь вогонь та воду.
1-й ведучий. Його підтримуватимуть і піддаватимуть усіляким випробуванням музи творчості, натхнення, пізнання. А випускники «Юн-пресу», які вже стали справжніми журналістами, допоможуть порадою.

 1. й ведучий. Ті, хто лише робить перші серйозні кроки в журналістиці,

отримують тимчасові журналістські посвідчення, які трохи згодом можна буде обміняти на постійні.

Вручення бейджиків. 1. й ведучий. Привітаємо оплесками наших новонароджених!

Всі новачки проходять під полотном із листочків.

 1. й ведучий. Шановні гості, запрошуємо вас народитися в образі юного

журналіста «Юн-пресу» й пройти через випробування.

 1. й ведучий. Протягом минулого року гуртківці агентства «Юн-прес»

відвідували різноманітні заходи, конкурси, змагання, прес-конференції, круглі столи. 1-й ведучий. Вони брали ексклюзивні інтерв'ю, писали цікаві репортажі, замітки, статті. І сьогодні вони по праву можуть називатися юними журналістами та отримати справжні журналістські посвідчення.

Вручення посвідчень. Виступ козаків.ГРА-ЗНАИОМСГВО «ЖУРНАЛІСТИКА НА ХВИЛЯХ РОМАНТИКИ»
В агентстві «Юн-прес» існує традиція на початку кожного навчаль­ного року посвячувати новачків в юні журналісти.

Оголошення

Увага всім!

Ви вирішили стати на стежку журналістики? А, може, ви просто творча та кмітлива людина? Тоді гра «Журналістика на хвилях Романтики» саме для вас!

Ви прийшли до агентства «Юн-прес», якому вже виповнилося 17 років. У нашому агентстві працює понад 30 навчальних груп за різними журналіст­ськими напрямами, кожен з яких унікальний. Однак сьогодні ви матимете чудову нагоду репрезентувати свою команду, проявити творчість, почуття гумору, кмітливість, спритність та перевірити ерудицію. А найголовніше: ви більше дізнаєтесь один про одного, дитячі, молодіжні та «дорослі» ЗМІ, познайомитеся із журналістами-професіоналами.Завдання кожної групи: оригінально репрезентувати свою команду.

Оцінюється: гумор, оригінальність, відповідність журналістській тематиці.

Чекаємо всіх гуртківців агентства «Юн-прес» і гостей «Журналістика на хвилях Романтики».Каталог: sites -> default -> files
files -> Реферат актуальність теми
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
files -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
files -> Приготування статті до друку
files -> Із видавничих установ нан україни, мон україни, амн україни, уаан та апн україни; із фондів нбув ім. В. І. Вернадського, яка є одержувачем обов’язкового примірника
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
files -> Понятійний апарат з історії держави І права зарубіжних країн (термінологічний словник-довідник) київ – 2014 рік
files -> Реферат наукової роботи на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка