Історія України 12 клас Залік №1Скачати 125.84 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір125.84 Kb.

Історія України 12 клас Залік №1

ІІ Варіант

Тема: "Україна в умовах десталінізації (1953-1964)"

І рівень


Завдання 1-10 виберіть одну правильну відповідь.

1.  Надмірне возвеличення будь-кого й поклоніння йому називається:

А  суб’єктивізм;

Б  культ особи;

В  об’єктивізм;

Г  волюнтаризм.

2.  Процес  ліквідації  наслідків  сталінізму,  започаткований  після  смерті Й. Сталіна, називається:

А  депортація;

Б  депопуляція;

В  демонополізація;

Г  десталінізація.

3.  Наука про загальні закони отримання, зберігання, передачі та обробки інформації називається:

А  кібернетика;

Б  інформатика;

В  математика;

Г  фізика.

4.  ХХ з’їзд КПРС, на якому з доповіддю «Про культ особи та його наслідки» виступив М. Хрущов, відбувся у:

А  листопаді 1955 р.;

Б  лютому 1956 р.;

В  червні 1956 р.;

Г  грудні 1957 р.

5.  Вибори до Верховної Ради УРСР відбулися у:

А  жовтні 1961 р.;

Б  серпні 1962 р.;

В  березні 1963 р.;

Г  жовтні 1964 р.

6. На 1951–1955 рр. припадає __ п’ятирічка.

А  IV;


Б  V;

В  VI;


Г  VII.

ІІ Рівень

7. Якими  методами  здійснювалося  модернізація  України  у  середині 1950-х — на початку 1960-х рр.?

А  Шляхом залучення іноземних інвестицій;

Б  завдяки запровадженню системи реформ;

В  застосовуючи масовий терор та експлуатацію населення;

Г  шляхом прийняття нового законодавства.

8. Яка з фотографій свідчіть про події та явища часів "відлиги"?9. Лібералізація політичного режиму супроводжувалася:

А  новими хвилями арештів;

Б  політичним і морально-психологічним оздоровленням суспільства;

В  запровадженням екстенсивного характеру виробництва;

Г  кардинальними змінами в структурі партійного керівництва.

10. У яких твердженнях йдеться про Бориса Патона?

а) Під керівництвом цього вченого розроблено найбільший у світі чотирьохмоторний транспортний літак АН - 124 "Руслан";

б) Першим у СРСР здійснив протезування мітрального клапану серця;

в)В Інституті електрозварювання, який очолив цей вчений винайдено спосіб дводугового швидкісного зварювання труб великого діаметру для магістралів нафто та газопроводів.11 Оберіть ознаки десталінізації в другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ ст.:


1. критика культу особи
2. припинення «холодної війни» із Заходом
3. надання дозволу кримським татарам повертатися на історичну батьківщину
4. реабілітація жертв репресій
5. падіння «залізної завіси» у зв’язках із зарубіжними країнами для пересічних ромадян
6. викреслення імені Сталіна з назв географічних об’єктів та установ 

12.Вкажіть ознаки покращення суспільного життя в добу правління М.Хрущова:

1. вирішення житлової проблеми
2. отримання селянами паспортів
3. надання громадянам права на вільний виїзд за кордон
4. підняття життєвого рівня населення до західних стандартів
5. запровадження пенсійного забезпечення колгоспників
6. підтримання розвитку української мови та культури 

ІІІ рівень

13. Установіть відповідність між назвами  творів чи  збірок  та прізвищами їхніх авторів.А  Г. Тютюнник

1  «Украдене щастя»

Б  І. Дзюба

2  «Вир»

В  Ю. Мейтус

3  «Зачарована Десна»

Г  О. Довженко

4  «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

 

5  «В  окопах Сталінграда».

14. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками.

А  Література

1  Л. Грабовський

Б  музика

2  М. Бажан

В  образотворче мистецтво

3  М. Зарудний

Г  театр

4  Т. Яблонська

 

5  Ю. Іллєнко.

15. Розташуйте в логічній послідовності за пріоритетами галузі промисловості в УРСР у роки семирічки:

А  металургійна, вугільна промисловість;

Б  легка, харчова промисловість;

В  електротехнічна промисловість;

Г  літакобудівна, суднобудівна промисловість.

16. Розташуйте в логічній послідовності етапи десталінізації:

А  припинення масових репресій, реабілітація незаконно засуджених;

Б  лібералізація політичного режиму;

В  рух «шістдесятників»;

Г  децентралізація управління економікою.

Завдання 17-18 дайте коротку відповідь

17. «З  1917 р.  працював  робітником  на  різних  підприємствах  Карлівки.

У 1921–1923 рр. — секретар Карлівського райкому комсомолу. У 1939–1940 і  1944–1946 рр.—заступник  міністра  харчової  промисловості УРСР. Одночасно  в  1944–1946 рр. —  головний  уповноважений  уряду УРСР з переселення українців  із Польщі до України. З 1946 р. — постійний  представник  Ради  міністрів  УРСР  при  уряді  СРСР.  У  1950–1953 рр. — перший секретар Харківського обкому Компартії України, з 1953 р. —  другий  секретар ЦК КПУ. У  1965–1977 рр. —  голова Президії Верховної Ради СРСР».

Вкажіть прізвище партійного діяча.

18. Група молодих літераторів, митців і вчених в Україні, які своїми творами й активною громадською діяльністю намагалися відроджувати національну  свідомість,  боролися  зА  збереження  української  мови  та культури, сприяли демократизації суспільно-політичного життя в республіці.

Запишіть умовну назву групи.

ІV Рівень

Дайте розгорнуту відповідь:

19. Охарактеризуйте процес лібералізації культурного життя в Україні.

Історія України 12 клас Залік №2

ІІ Варіант

Тема: " Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)"


Завдання 1-10 виберіть одну правильну відповідь.

1. Фаза  суспільного  розвитку,  перехідна  між  соціалізмом  і  комунізмом в 1960–1970-х рр., отримала назву:

А  «квітучого соціалізму»;

Б  «оновленого соціалізму»;

В  «розвиненого соціалізму»;

Г  «здорового соціалізму».

2. Демонстрація проти арештів української  інтеліґенції в київському кінотеатрі «Україна» відбулася у:

А  вересні 1965 р.;

Б  березні 1966 р.;

В  травні 1967 р.;

Г  січні 1968 р.

3. Першим секретарем ЦК КПУ у 1963 р. став:

А  М. Суслов;

Б  П. Шелест;

В  В. Щербицький;

Г  М. Підгорний.

4. Кінорежисер, який зняв фільм «Тіні забутих предків»:

А  С. Сміян;

Б  С. Параджанов;

В  А. Скибенко;

Г  І. Равицький.

5 Національно орієнтований напрям дисидентського руху представляли в Україні:

А  І. Бель, Г. Вінс, В. Романюк, Й. Тереля;

Б  М. Руденко, О. Бердник, П. Григоренко, Л. Лук’яненко;

В  І. Дзюба, В. Чорновіл, В. Мороз;

Г  Л. Танюк, І. Драч, М. Світличний, А. Горська.ІІ Рівень

6. П. Шелеста було усунуто з посади першого секретаря ЦК КПУ за:

А  «м’якотілість під час проведення хлібозаготівель»;

Б  «економічне  місництво  тА  потурання  українському  буржуазному націоналізму»;

В  «прояви націоналізму і сепаратизму»;

Г  «критику ідеї “розвиненого соціалізму”».

7.  Зміни в соціальному складі населення в України 1965–1985 рр. призвели:

А  до позитивних зрушень і сприяли розвитку суспільства;

Б  до  негативних  явищ  і  поглиблення  соціально-економічної  кризи в суспільстві;

В  до міжстанової боротьби в суспільстві і соціально-економічного занепаду;

Г  були незначними  і жодним чином не вплинули на соціально-економічний розвиток суспільства.

8. Радянське керівництво намагалося підвищити ефективність сільського господарства у 70-ті рр. масштабними заходами з:

А  меліорації та запровадження генетично модифікованих продуктів;

Б  меліорації та хімізації сільського господарства;

В  хімізації та запровадження фермерського господарства;

Г  застосування сучасної сільськогосподарської техніки.

9. Активізація опозиційного руху в Україні у 70-х рр. була пов’язана з тим, що:

А  Конституція СРСР та УРСР 70-х рр. передбачали право на свободу слова і зібрань;

Б  розпочалося  згортання  владою  процесу  десталінізації,  посилення русифікації;

В  західні держави почали активно підтримувати опозицію в СРСР;

Г  П. Шелеста зняли з посади першого секретаря ЦК КПУ.

10.  Прийняття Конституції УРСР у 1978 р. дала можливість України:

А  отримати право на вільний вихід зі складу СРСР;

Б  залишитись у складі СРСР без права отримати суверенітет;

В  отримати право на вихід з СРСР, яке мало лише декларативний характер;

Г  стаття  про  право  на  вільний  вихід  УРСР  була  взагалі  виключена з тексту Конституції.

До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

11.Вкажіть ознаки періоду «застою»:


1. відмова від реформування суспільно-політичного та економічного ладів
2. збереження стабільності в державі
3. масові розстріли політв’язнів
4. ліквідація відмінностей між рівнем життя партійної номенклатури та пересічних  громадян
5. придушення будь-яких проявів інакодумства
6. офіційна заборона використання української мови в державних установах 

12.Вкажіть тенденції, які спостерігалися в період перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ В.Щербицького:


1. погіршення добробуту населення
2. поглиблення кризових явищ в економіці
3. затримки у виплаті заробітної плати
4. погіршення екологічної ситуації
5. знецінення вкладів населення в ощадбанку СРСР
6. посилення русифікації 

ІІІ рівень

13. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.А  Ідеологізація

1  нестача певного виду товарів порівняно з потребами

Б  підписанти

2  твори, видані всупереч офіційним заборонам

В  самвидав

3  ті, хто підписувався під листами протесту на захист жертв політичних репресій

Г  дефіцит

4  нав’язування суспільству певних ідей з боку правлячої партії

 

5  особа, що не погоджується з панівною ідеологією.

14. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Березень 1965 р.

1  схвалення Верховною Радою СРСР нової Конституції Радянського Союзу

Б  січень 1968 р.

2  пленум ЦК КПРС з питань розвитку сільського господарства

В  жовтень 1977 р.

3  проголошення Продовольчої програми

Г  травень 1982 р.

4  у журналі «Вітчизна» опубліковано роман О. Гончара «Собор»

 

5  усунення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КП України.

15. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  у Києві відкрито палац культури «України»;

Б  у Києві відбулися ХХІІ (Московські) Олімпійські ігри;

В  демонстрація біля пам’ятника Т. Шевченкові в Києві;

Г  утворення Української Гельсінської спілки.

16. Розташуйте у логічній послідовності:

А  В. Чорновіл підготував збірку матеріалів «Лихо з розуму» про арешти в Україні;

Б  перша хвиля арештів дисидентів України;

В  нові репресії проти української інтеліґенції;

Г  протест  139 діячів  культури України  проти  арештів  та  утисків  української культури.

Завдання 17-18 дайте коротку відповідь

17. «…через низький природний приріст населення, який у повоєнний період з року в рік знижується, у майбутньому п’ятиріччі можливості щодо  направлення  робочої  сили  зА  межі  Української  РСР  різко  скоротились…

У  цих  умовах  виконання  завдання  з  переселення  на  Далекий  Схід і в Читинську  область,  встановленого  постановою  ЦК  КПРС  та  РМ

СРСР, більше ніж на половину здійснювались за рахунок високоіндустріальних областей, в т. ч. Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Ворошиловградської… Враховуючи викладене, РМ УРСР вважає за можливе направити з республіки 2500 родин, по 500 родин щорічно…»

Про які події йдеться в цьому уривку?

18.  «Після демобілізації — інженер на коксохімічному заводі в м. Дніпродзержинську, з 1946 р. секретар парткому на тому ж заводі. З того часу постійно  перебував  нА  партійній  роботі.  З  1957 р. —  член  президії  та секретар ЦК КПУ. У 1961–1963 рр. — голова Ради міністрів УРСР, кандидат до президії ЦК КПРС. 1963–1965 рр. — перший секретар Дніпровського  обкому КПУ.  1965–1972 рр. —  знову  голова Ради міністрів УРСР. З 1966 р. — член політбюро ЦК КПУ та з 1971 р. — ЦК КПРС.

У 1972–1989 рр. — перший секретар ЦК КПУ».

Назвіть прізвище партійного діяча в Україні.

ІV Рівень

Дайте розгорнуту відповідь:

19. Дайте оцінку досягненням  і прорахункам у галузі народної освіти. Чи справді в цей час загальноосвітня школа переживала кризу?

Історія України 12 клас Залік №3

ІІ Варіант

Тема: " Розпад Радянського союзу і відродження незалежності України (1985-1991)"


Завдання 1-10 виберіть одну правильну відповідь.

1. М. Горбачов був обраний генеральним секретарем ЦК КПРС у:

А  березні 1985 р.;

Б  квітні 1985 р.;

В  травні 1986 р.;

Г  вересні 1986 р.

2.  Позначте, коли відбувся перший страйк шахтарів України:

А  травень 1989 р.;

Б  липень 1989 р.;

В  жовтень 1989 р.;

Г  березень 1990 р.

3.  Декларацію про державний суверенітет країни було проголошено в:

А  березні 1990 р.;

Б  травні 1990 р.;

В  червні 1990 р.;

Г  липні 1990 р.

4. Хто із названих діячів був першим головою Народного Руху України?

А  І. Гель;

Б  М. Горинь;

В  І. Драч;

Г  С. Губенко.

5. У 1988 р. лідером Української Гельсінської спілки було обрано:

А  Л. Лук’яненка;

Б  І. Драча;

В  В. Чорновола;

Г  П. Павличка.

6. В результаті виборів 1 грудня 1991 р. першим Президентом незалежної України було обрано:

А  І. Юхновського;

Б  В. Івашка;

В  Л. Кравчука;

Г  С. Гуренка.

ІІ Рівень

7. Яка з фотографій засвідчує спалах громадсько-політичної активності в УСРС за добу перебудови?

8. Першою формально задекларованою партією стала:

А  Демократична партія України;

Б  Українська християнсько-демократична партія;

В  Українська республіканська партія;

Г  Соціал-демократична партія України.

9. Якою була реакція керівництва СРСР на вибух на Чорнобильській АЕС?

А  Оголосило всім про вибух на Чорнобильській АЕС;

Б  прагнуло приховати від громадськості факт вибуху;

В  почало вживати заходів щодо подолання наслідків аварії;

Г  почало негайну евакуацію населення з території забруднення радіоактивними речовинами.

10. Проголошений М. Горбачовом курс «прискорення» мав на меті:

А  упровадження економічних методів управління ринкового типу на підприємствах;

Б  реконструкцію  промисловості  тА  підвищення  якості  виробленої продукції;

В  збільшення  обсягів  виробництвА  в  легкій  тА  харчовій  промисловості;

Г  підвищення  зарплат  працівникам  бюджетної  сфери,  збільшення пенсій.

До кожного завдання пропонуються варіанти відповідей, серед яких є декілька правильних.

 11.Які події відбулися в 1985-1991 рр.?


1. Прийняття «Продовольчої програми»


2. Усунення В.Щербицького від влади
3. Відновлення діяльності Української Гельсінської групи (спілки)
4. Прийняття Закону про мови в УРСР
5. Схвалення нової Конституції УРСР
6. Реформи о. Косигіна

12. В яких твердженнях ідеться прро Петра Шелеста?

1. Нагороджений чотирма Зірками Героя Радянського Союзу та Героя Соціалістичної праці.

2. Став першим секретарем ЦК Компартії України за часів перебування Л. Брежнєва на посаді першого секретаря ЦК КПРС.

3. Сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРСР.

4.Розкритикований на політбюро ЦК КПРС за "недоліки в справі інтернаціонального виховання трудящих".

5. Автор праці "Приєднання чи возз'єднання?"

ІІІ рівень

13. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.А  Гласність

1  забезпечення гарантованих Конституцією громадянських прав особи

Б  суверенітет

2  можливість отримання правдивої інформації

В  лібералізація

3  підкуп державних і політичних діячів

Г  корупція

4  цілковита незалежність держави від інших   держав в її внутрішній зовнішній політиці

 

5  перевищення видатків над доходами в рамках державного бюджету.

14. Співвіднесіть дати з подіями.

А  24  серпня 1991 р.  1  початок «перебудови»;

Б  квітень 1985 р. 2  перші альтернативні вибори до Верховної Ради;

В  березень 1990 р. 3  запровадження продажу товарів за картками споживача з купонами;

Г  листопад 1990 р. 4  Акт проголошення незалежності України;

5  Декларація про державний суверенітет України.

15.Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя.

А) Проведення всеукраїнського референдуму і виборів Президента України


Б) Ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України
В) Проведення перших альтернативних виборів до Верховної  Ради УРСР
Г) Створення Народного руху України за перебудову 

16. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  голодування студентів;

Б  вибух на Чорнобильській АЕС;

В  спроба антиконституційного перевороту в СРСР;

Г  прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Завдання 17-18 дайте коротку відповідь

17. «Провести в березні одночасно із загальносоюзним референдумом опитування  населення  української  РСР  для  виявлення  думки  громадян щодо змісту майбутнього Союзу».

Про які події йдеться?

18. Заява від імені парламенту, уряду, партії, урочисте проголошення певних положень чи принципів.

Назвіть термін.

ІV Рівень

Дайте розгорнуту відповідь:19. Як відреагувало керівництво ЦК КПУ, уряд на чорнобильську катастрофу? Чим була зумовлена така позиція?

Скачати 125.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка