Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рікСторінка5/7
Дата конвертації30.12.2017
Розмір1.21 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7

Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

У рамках угоди про співпрацю між кафедрою історії Національного університету «Острозька академія» та відділом історії України НАНУ реалізовуються проекти «Повсякденна історія Другої свіової війни» та «Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Т.3. Документи». Термін виконання: грудень 2015 – грудень 2018.

Спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України проведено ІV Всеукраїнську конференцію «Філософія як культурна політика сучасності» (м. Острог, 30 вересня -1 жовтня 2016 року) та видано збірник тез конференції: «Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей IV всеукраїнської конференці»ї. – Острог: Вид. НаУОА, 2016. – 92 с.

ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

Національним університетом «Острозька академія» в 2016 році налагоджено співпрацю з Острозькою міською радою (Рівненська область), Дубенською міською радою (Рівненська область) та Нетішинською міською радою (Хмельницька область). Загальна сума залучених коштів становить 116 684 грн.

У контексті співпраці з Нетішинською міською радою (Хмельницька область) уклали договір на виконання науково-дослідних робіт №03-03/2016 р. від 01.03.2016 р. з обсягом фінансування 47 686 грн. У рамках виконання договірних відносин викладачами університету здійснено науково-консалтинговий супровід розробки «Стратегії сталого розвитку Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади», «Профілю Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади», проведено дослідження соціально значущих проблем та бачення мешканцями та «лідерами думок» напрямків розвитку громади.

На виконання договору здійснено стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища з метою визначення соціально-економічного потенціалу міста Острога, визначено ключові принципи, місію та бачення розвитку міста в довгостроковій перспективі, сформовано фінальний документ «Стратегія розвитку міста Острога» та його презентовано на сесії міської ради.

Укладений договір на виконання науково-дослідних робіт №01-12/2016 р. від 01.12.2016 р. з Дубенською міською радою з обсягом фінансування 19 998 грн. Згідно цього договору розроблено «Профіль громади міста Дубно».

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

У Національному університеті «Острозька академія» функціонує потужна система бібліотечно-інформаційного забезпечення, що включає Наукову бібліотеку, ресурсні центри факультетів, навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, Інституту дослідження української діаспори та методичні кабінети при кафедрах.

До бібліотечної системи входять 2 абонементи для видачі літератури, 2 читальні зали та загалом обслуговується понад 5 000 користувачів: студентів, аспірантів, докторантів, професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний персонал та інші.

Робота в системі УФД «Бібліотека» та власній розробці – системі LitPro дозволяє автоматизувати основні бібліотечні процеси. Так, автоматизовано функції з комплектування та обліку фондів (АРМ «Комплектування»), формування, поповнення та корекція баз даних (АРМ «Бібліографія»), замовлення на видачу літератури (АРМ «Видача») та управління (АРМ «Адміністратор»). Створення та коригування списків рекомендованої викладачами літератури до навчальних курсів відбувається у системі LitPro. Можливості системи дозволяють кафедрам та факультетам слідкувати за рівнем забезпеченості навчальних курсів бібліотечними ресурсами, надсилати запити щодо передплачених періодичних видань, автоматично генерувати актуальні звіти по забезпеченості літературою. Використовуючи спектр функцій системи LitPro, усі користувачі бібліотеки (студенти, викладачі, науковці) можуть отримати динамічну інформацію щодо наявності базової, іншої рекомендованої літератури та її розміщення, а також мають можливість здійснювати доступ до оцифрованих повнотекстових копій навчальної та методичної літератури.

Комп’ютеризовані робочі місця у Науковій бібліотеці надають можливість доступу до інтернету та локальної мережі як бібліотеки, так і університету в цілому. Загалом в локальній мережі знаходиться 283 комп’ютери, 12 із яких розміщено в читальних залах бібліотеки. Читачі мають змогу також користуватися власними ПК з безкоштовною можливістю доступу до мережі інтернет через бездротовий зв'язок (Wi-Fi).

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та укомплектований із книг (підручники, посібники, монографії, довідники), періодичних видань та навчально-методичної літератури. Станом на 2016 рік фонди бібліотеки було поповнено понад 3 тисячами книг та журналів та близько 500 електронними документами. Загальний бібліотечний фонд нараховує понад 0,5 млн. примірників, із яких близько 50 % – навчальна література, 42 % – наукові видання, 7 % – художня література, 1 % – рідкісні та особливо цінні книги та документи.

В електронній бібліотеці університету створено електронний архів (www.eprints.oa.edu.ua), електронний каталог навчальної та наукової літератури (www.litpro.oa.edu.ua), електронну бібліотеку навчальної та наукової літератури (www.litpro2.oa.edu.ua) та електронний архів дисертацій та кваліфікаційних робіт (www.theses.oa.edu.ua). Станом на грудеь 2016 року в електронному архіві Острозької академії нараховується понад 4 440 записів, що дозволяє ресурсові займати високу 12 позицію в Україні за даними рейтингу електронних депозитаріїв Webometrics (repositories.webometrics.info/en/Europe/Ukraine).

Фахівці Наукової бібліотеки систематично працюють над наповненням електронного бібліографічного покажчика праць науковців університету «Наука Острозької академії» (http://lib.oa.edu.ua/funds/science-oa/), та ставлять за мету зібрати електронні версії усіх повнотекстових матеріалів досліджень, що велися нашими науковцями з часу відродження Острозької академії.

У 2016 році продовжилось наповнення он-лайн каталогу CD/DVD (http://elib.oa.edu.ua) та каталогу світової класичної музики. Останній дозволяє повноцінне інформаційне забезпечення курсу “Музичне мистецтво” для студентів університету.

За лінком www.lib.oa.edu.ua можна знайти вичерпну інформацію щодо режиму та правил роботи бібліотеки, книжкових фондів та їх структури, нових надходжень, даних про приватні колекції, праць викладачів та новинок видавництва Острозької академії. На сайті Наукової бібліотеки також розміщено добірку статистичних даних, навчальних та наукових ресурсів у вільному доступі. Через інтернет-сторінку університетської бібліотеки можна отримати доступ до передплачених ресурсів та ресурсів у тестовому доступі: журналу The Economist, інформаційно-аналітичних ресурсів POLPRED, системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН. В електронному каталозі Наукової бібліотеки загалом налічується понад 120 тис. описів. Окрім традиційних механізмів інформаційного забезпечення наукової роботи, ресурсом передбачено повноцінне функціонування наукового блогу (www.naub.oa.edu.ua).

У 2016 році Наукова бібліотека Національного університету “Острозька академія” продовжила працювати в проекті «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України». Це дозволило як створити власні, так і організувати доступ до світових інформаційних ресурсів, як-от: Web of Science, McGraw-Hill eBook Library.

ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

Викладачі університету у звітний період працювали над такими кафедральними і міжкафедральними темами (21), що мають номер державної реєстрації:Гуманітарний факультет

Кафедра релігієзнавства і теології: «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (державний реєстраційний номер 0116V001989; керівник: проф. Стоколос Н. Г.)

Наукові гуртки:

«Релігійний туризм»

Керівник: Шаправський С. А.

Кількість учасників: 10

Основні напрямки роботи та результати діяльності: збір і систематизація теоретичного та практичного матеріалу з метою підготовки наочного буклету «Об’єкти релігійного туризму Острожчини».Наукові збірники:

 1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Випуск 1 (13). – 208 с.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Монографії:

 1. Щепанський В. Кістка шамана. Нарис з історії ранньомодерного слов’янського езотеризму: монографія / В. Щепанський – Рівне : О.Зень, 2016. – 160 с.

 2. Якубович М. Іслам в Україні. Історія і сучасність / Якубович М. - Вінниця: Твори, 2016.

 3. Якубович М. Коран: переклад смислів українською мовою / Якубович М - Ankara: Tьrkiye Diyanet Vakfэ, 2016.

 4. Якубович М. Філософська думка Кримського ханства / Якубович М. - Київ: Комора, 2016. – 448 с.

Публікації в наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science, Index Copernicus):

 1. Якубович М. Islam in Ukraine: 2014, Yearbook of Muslims in Europe, Ed. by Oliver Scharbrodt, Vol. 7, Leiden: Brill, 2016, pp. 592-606.

 2. Якубович М. Шамсимухаметова Миляуша Рашитовна, Шагавиев Дамир Адгамович, Якубович Михайло Михайлович Абу Бакр Каландар. Каландар-наме. Глава 8. «Восхваление четырех имамов» // Золотоордынское обозрение. 2016. №2 С.443-449.

 3. Якубович М. Crimean Scholars and the Kadizadeli tradition in 18th Century // Journal of Ottoman Studies. Vol. 49. 2016.

 4. Якубович М. Islam in Ukraine: Year 2015 // Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 8, Leiden-Boston: Brill, 2017, pp. 701-716.

Опубліковані статті у вітчизняних виданнях:

 1. Альошина О.А. Початки громадської діяльності Арсена Річинського у 20 р. ХХ ст. // Наукові записки. Серія «Релігієзнавство». – Острог, 2016. – Випуск 1(13). – С. 3-11.

 2. Альошина О.А. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського православного братства в Острозі у другій половині ХІХ ст // Історія релігій в Україні. – Львів, Наук. зб. / За заг. Ред.. М.Капраля та ін. – Львів: Логос, 2016. – Частина 2-3. – С. 294-302.

 3. Стоколос Н.Г. До питання становища кліриків-вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». – Острог: Видавництво НаУОА, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 67 – 81.

 4. Стоколос Н.Г. Насилля як один із засобів прозелітичної діяльності Російської Православної Церкви на теренах Холмщини і Південного Підляшшя (60-ті рр. – перша половина 70-х рр. ХІХ ст.) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства». – Тернопіль. – С. 117 – 125.

 5. Филипчук С. Соціальні комунікації християнських конфесій в українському радіопросторі // Історія релігій в Україні : Наук. зб. / За заг. Ред.. М.Капраля та ін. – Львів: Логос, 2016. – Частина 2-3, С.211 – 220.

 6. Шаправський С. Часопис «Життя і церква» як джерело до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі (1956–1967) / С. Шаправський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. – 2016. – Вип. 25. – С. 175-182.

 7. Щепанський В. Тексти магічного змісту східних слов’ян у ранньомодерну добу (XV-XVII ст.) // Наукові записки. Серія «Релігієзнавство». – Острог, 2016. – Випуск 1(13). – С. 194-205.

Кафедра української мови і літератури: «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі» (державний реєстраційний номер 0114 U 000088; керівник: проф. Хом’як І. М.).

Наукові гуртки:

Науковий гурток «Genius loci»

Керівник: Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, професор

Кількість учасників: 12

Основні напрямки роботи та результати діяльності: дослідження геопоетичних нашарувань у творчості визначних письменників з Рівненщини.Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Членство у виданні колективних монографій:

 1. Кравченко С. Політична інформація в сучасному українському телепросторі: пріоритети відправника та отримувача інформації / С. Кравченко// Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 111-117.

 2. Кравченко С.І. Kowalczyk R., Grela-Krawczenko S., Wajngertner P. Majdan: Drugie narodziny narodu: Monografia / Kowalczyk R., Grela-Krawczenko S., Wajngertner P. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. 303 s. (Польща).

 3. Криловець Н. Публіцистична книга Євгена Гуцала «Ментальність орди»: проблематика, соціальна спрямованість / Н. Криловець // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 84-93.

Посібники:

Публікації в наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science, Index Copernicus):

 1. Глотов О.Л. Конан Дойл з Острога. З приводу книги Петра Кралюка «Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає «Тарас Бульба»: нарис / О.Л. Глотов. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2016 // Studia methodologica. – 2016. – № 42. – С. 98–103.

 2. Глотов О.Л. Література у морально-правовому аспекті / О.Л. Глотов // Studia methodologica. – 2016. – №42. – С. 48–55.

 3. Максимчук В. В. Неологічна лексика як система / В. В. Максимчук // Лінгвістичні дослідження : збірник наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 41. – С. 40–48. (Видання входить до наукометричної бази «Index Copernicus»)

Опубліковані статті у зарубіжних виданнях:

 1. Вісич О. А. Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки/ Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки : збірник наукових праць \ уклад. і заг. ред. Д. Блохин. - Мюнхен, 2016. - Т. 9. - С. 239-242.

 2. Кочерга С. О. Трансформація фаустівського архетипу в творчості Лесі Українки / Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки : збірник наукових праць \ уклад. і заг. ред. Д. Блохин. - Мюнхен, 2016. - Т. 9. - С. 185-190.

 3. Кравченко С.І. Dialogi poetyckie Józefa Czechowicza z Ukrainą / С.Кравченко // Józef Czechowicz: Poeta, Prozaik, Krytyk, Tłumacz / Pod redakcją Andrzeja Niewiadomskiego, Aleksandra Wójtowicza. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 242 s. – S. 173- 185.

 4. Супрун В. Соціально-статусна дистрибуція концепту «жінка» в жіночій прозі діаспори ХХ століття / В. Супрун // Славистика. – Белград: Общество славистов Сербии, 2016. – Вип. ХІХ. – С. 72–76.

Опубліковані статті у вітчизняних виданнях:

 1. Глотов О.Л. Проблема культурної та професійної самоідентифікації студентів-журналістів / О.Л. Глотов // Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє. – Хмельницький–Львів, 2016. – С. 88–93.

 2. Кочерга С. О. Фокус художнього часу в культурному просторі Лесі Українки / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні Науки. – Вип. ІХ. – Бердянськ, 2016.

 3. Кравченко С.І. Багатовимірне бачення європейського досвіду. Рецензія на книгу: Водолазька С.А. Радикальні інновації східноєвропейської видавничої галузі: моногр. / Світлана Водолазька. – К.: ТОВ «Авега», 2015. – 370 с.: іл. // Образ: науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, О. Ткаченко; Сумський державний університет; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми; Київ, 2016. – Вип. 1 (19). – С. 149-150.

 4. Кравченко С.І. Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність “Журналістика” ОКР «Спеціаліст», «Магістр» / Н.Б.Благовірна, Ю.В. Громик, О.М. Косюк та ін.; за ред. С.І. Кравченко. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 172 с.

 5. Кравченко С.І. Мій Майдан, яким запам'ятався... / С.І. Кравченко // Київ. – 2016. – № 1-2. – С. 31-37.

 6. Кравченко С.І. Про літературу, політику, філософію і не тільки... (Рецензія на видання: Глотов А.Л. Филологические очерки / А.Л. Глотов.  Острог, 2015.  316 с.) / С. Кравченко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: наук.-практ. журн. / відп. ред. С.І. Кравченко; упоряд. М.А. Рожило. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 9–10 (7). – С. 194–195.

 7. Кравченко С.І. Професійна модель журналіста у світлі викликів сучасної доби / С.Кравченко // Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Буча, квітень, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – С. 67-69.

 8. Криловець А. О. Феномен трансцендентного в поезії Лесі Українки // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2016.

 9. Максимчук В. В. Проблеми правопису іншомовних антропонімів у футбольному дискурсі / Віталій Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних наукових читань“Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 59–64.

 10. Миненко Ю. В. Астральні символи на гербах української шляхти XVI - XVIII ст. //Українське небо 2 Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. - с. 234-240.

 11. Миненко Ю. В. Опозиція суспільних станів у п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського // Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матер. ІІ Міжнар наук.-практич конф студ , аспір. та молодих вчених (Одеса, 27 жовтня 2016 р.). – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 206-207.

 12. Мініч Л.С. Мовна картина світу в поезії представників української діаспори: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – C.249-252 .

 13. Хом’як І. М. Самостійна робота в системі навчальної діяльності студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Т.І, 2016. - №1. – С.90-95.

 14. Хом’як І. М. Самостійна робота як компонент цілісного педагогічного процесу // Українська мова і література в школах України. – 2016. – №7-8. – С 11-16.

 15. Хом’як І. М. Термінологія в системі української лінгводидактики // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. праць / відп. ред. Л.Д.Малевич. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.44-48.

 16. Хом’як І. М. Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення // Дивослово. – 2016. - №9. – С.6-9.

 17. Хом’як І. М. Українська мова – державна мова України // Історія української державності: зб. тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад.С.Дем’янчука, 2016.- С.21-23.

 18. Хом’як І. М. Формування у школярів лексичної компетентності засобами лексикографії // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість: зб. наук. праць. – Рівне: РОІППО, 2016. – С.3-8.

Кафедра журналістики: «Новітні медіа – інструмент формування громадянського суспільства» (державний реєстраційний номер 0115 U 002275; керівник: проф. Супрун Л. В.)

Гурток телевізійної журналістики

Керівник: Костюченко О. М., канд. психол. наук, старший викладач

Кількість учасників: 30

Основні напрямки роботи та результати діяльності: обговорення професійних стандартів телевізійного журналіста, основних методів і прийомів виготовлення телевізійного сюжету, роботи перед відеокамерою тощо. Підготовка інформаційних сюжетів на YouTube-канал НаУОА, а також на телеканал Сфера-ТВ, РТБ, Рівне-1 тощо.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:Членство у виданні колективних монографій:

 1. Костюченко О. Новини як основа інформаційної програми громадського телебачення / О. Костюченко // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 65–76.

 2. Круглик Н. Розвиток політичної журналістики в Україні / Н. Круглик // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 94-110.

 3. Супрун В. Функціонально-стильова парадигматика газетних заголовків / В. Супрун // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 101–110.

 4. Супрун Л. Комп’ютерна комунікація: українські реалії / Л. Супрун // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 117–121.

 5. Супрун Л. Теорія нації у вісниківській публіцистиці Дмитра Донцова / Л. Супрун // Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію: колективна монографія / за редакцією завідувачки кафедри журналістики ДонНУ О.В. Тараненко. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – С. 30–36.

 6. Шулик Р. Сутність концепту «нові медіа» та його становлення в сучасному інформаційному просторі / Р. Шулик // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 154-163.

Посібники:

 1. Голубєв В.Ю. Універсальна журналістика: навчальний посібник / В.Ю. Голубєв. – Рівне: Друк Волині, 2016. – 156 с.

 2. Костюченко О.М. Основи телевізійної журналістики: навчальний посібник / О.М. Костюченко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 218 с.

 3. Костюченко О.М. Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій: навчальний посібник / О.М. Костюченко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 188 с.

 4. Супрун Л.В. Медіалінгвістика: навчально-методичний посібник для підготовки до практичних занять / Л.В. Супрун. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2016. – 60 с.

Опубліковані статті у зарубіжних виданнях:

 1. Годунок З. В. Спільнота «Чотка Українка» ВК як засіб формування громадянського суспільства в Україні / З. В. Годунок // Global World: scientific anthology. – Vol. 2. – Ostroh – Tbilisi – Gomel – Slupsk, 2016. – P. 88–94.

 2. Годунок З.В. Парадигма життя / смерті в серійному фентезійному романі Дж. К. Ролінг про Гаррі Поттера / З. В. Годунок // Virtus: Scientific journal; Ed.-in-Chief M.A. Zhurba. - February, 5. – 2016. – P. 46–51.

Опубліковані статті у вітчизняних виданнях:

 1. Назарук В.М. Екологічне сприйняття інформації – важливий елемент підготовки шкільної молоді / В.М. Назарук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку». – Дніпро, 2016. – С. 87–89.

 2. Назарук В.М. Специфіка авторської стилістики полемічного тексту «Апокрисис» Христофора Філалета / В.М. Назарук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць; [гол. ред. І. Д. Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 242–245.

 3. Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів «Літературно-Наукового Вістника» (1898–1933 рр.) / Л. Супрун // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 5 (23). – С. 415–421.

 4. Супрун Л.В. Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній роботі з населенням / Л.В. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали міжнародної конференції. – Вінниця, 2016. – С. 112-115.

 5. Супрун Л.В., Супрун В.М. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 75–79.

Кафедра культурології та філософії: Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (державний реєстраційний номер 0113 U 002432; керівник: проф. Зайцев М. О.)

Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
download -> Українська мова
download -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
download -> Іі. Пов'язані зі заняттями фізичними вправами
download -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка