Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Бібліотеки кнукіМ перше півріччя 2013 рСкачати 393.12 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.01.2018
Розмір393.12 Kb.
  1   2   3


Київський національний університет культури і мистецтв
Бібліотека

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Бібліотеки КНУКіМ

перше півріччя 2013 р.

Київ – 2013

УДК 011

ББК 78.55-4І 741

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Бібліотеки КНУКіМ : перше півріччя 2013 р. / уклад. В. В. Степко. ; КНУКіМ, Бібліотека, Інформаційно-бібліографічний відділ. – К., 2013. – 43 с.


Бюлетень нових надходжень інформує про нові друковані видання, що надійшли до фондів Бібліотеки за перше півріччя 2013 року.

Бібліографічні записи містять впорядковані бібліографічні відомості про документ: автора, назву, місце та рік видання, кількість сторінок тощо. Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись.Сокращение слов на русском языке . Общие требования и правила». Крім бібліографічного опису документа записи містять класифікаційний індекс та авторський знак, які відповідають місцю розташування видання у фондах Бібліотеки. Бібліографічні записи згруповані згідно класифікації наук за таблицями ББК.

Видання розраховане на користувачів бібліотеки.Екологія


 1. Б1я73

М653

Мислюк О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / Ольга Олександрівна Мислюк. – К. : Кондор, 2012. – 660 с.
 1. Б1я73

М653

Мислюк О. О. Практикум з хімічної екології : навч. посіб. / Ольга Олександрівна Мислюк. – К. : Кондор, 2013. – 303 с.


Технічні науки


 1. Ж609я73

А656

Андреєва О. А. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посіб. / Ольга Адіславівна Андреєва. – К. : Кондор, 2012. – 360 с.
 1. Ж606я73+У050я73

Б811

Бондаренко С. Г. Організація технологічних ресурсів : навч. посіб. / С. Г. Бондаренко. – К. : Кондор, 2012. – 243 с.
 1. Ж609я73

К631

Комерційне товарознавство : навч. посіб. / В. А. Павлова,


Г. А. Рижкова, Л. А. Гончар, В. М. Орлова, О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко. – К. : Кондор, 2012. – 286 с.
Комп’ютерні системи та мережі


 1. З973.202я73

Б157

Бадьоріна Л. М. Основи комп’ютерної лінгвістики : навч. посіб. /


Л. М. Бадьоріна, І. В. Замаруєва, В. А. Широков.  – К., 2011. – 162 с.


 1. З973.2-047я73

М338

Матвієнко М. П. Комп’ютерна логіка: навч. посіб. / Микола Павлович Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2012. – 288 с. 1. З973.2р4

С772

Старкова Г. В. Міф у кіберпросторі: лудологічні аспекти неоміфології в сучасній культурі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (26.00.01) / Старкова Ганна Володимирівна. – Х., 2012. – 19 с.


Харчові виробництва


 1. Л80-9я73

Б646

Бірта Г. О. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) : навч. посіб. / Габріелла Олександрівна Бірта. – К. : ЦУЛ, 2012. – 220 с.
 1. Л80-9я73

В310

Вербій В. П. Основи товарознавства. Продовольчі товари. Практикум : навч. посіб. / Віктор Петрович Вербій. – К., 2011. – 170 с. – (Товарознавство).
 1. Л80-1я73

Х227

Харчова хімія : навч. посіб. / Л. В. Дуленко, Ю. А. Горяйнова, А. В. Полякова, В. Д. Малигіна, І. В. Дітріх, Д. О. Борзенко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – К. : Кондор, 2012. – 246 с.


Охорона здоров’я


 1. Р120я73

В253

Вдовенко І. С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності : навч. посіб. для вузів / Ігор Станіславович Вдовенко. – К. : Кондор, 2011. – 194 с.
 1. Р11(4УКР)

М82

Москаленко В. Ф. Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы / Виталий Федорович Москаленко. – К. : Авіцена, 2011. – 251с.
PR


 1. С55.56

К93

Курбан Олександр Васильович. Діагностика та моделювання PR процесів : монографія / Олександр Васильович Курбан. – К. : Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с.


Мода


 1. С55.74р4

Г775

Грантовська О. А. Еволюція античної стилістики в європейському одязі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Грантовська Оксана Анатоліївна. – К., 2011. – 16 с.
 1. С55.74

Д404

Джексон Т. Индустрия моды = The Fashion Handbook : пер. с англ. / Т. Джексон – К. : Баланс Бизнес Бук, 2011. – 400 с.
 1. С55.74я73

М482

Мельник М. Т. Індустрія моди : навч. посіб. / Мирослав Тарасович Мельник – К. : Ліра - К, 2013. – 264 с.


Історія. Історичні науки


 1. Т3(4УКР)я73

Б77

Бойко О. Д. Історія України : підручник / Олександр Дмитрович Бойко. – К. : Академвидав, 2012. – 704 с. – (Альма-матер).
 1. Т52(4УКР)6-7р4

В274

Веліулаєва Е. І. Етнокультурні традиції як основа самоідентифікації кримських татар (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : (26.00.04) / Веліулаєва Ельвіра Ісметівна. – К., 2012. – 20 с.

 1. Т3(4УКР)я7

К906

Кульчицький С. В. Історія України: довід. для абітурієнтів та учнів загальноосвіт. навч. закл. / Станіслав Владиславович Кульчицький. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 528 с.
 1. Т3(4УКР)я73

Л371

Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Надія Миколаївна Левицька. – К. : Кондор, 2012. – 424 с.
 1. Т52(4УКР)-519.2я73

М348

Матушенко В. Б. Організація і методика проведення весільних свят : навч. посіб. / Валерій Борисович Матушенко. – К. : НАКККіМ, 2011. – 134 с.
 1. Т3(4УКР)

М748

Моісеєнко Е. К. Спадщина предків у сучасній культурі села / Евеліна Костянтинівна Моісеєнко, Вікторія Анатоліївна Комарова. – О. : Друкарський дім, 2011. – 351 с.
 1. Т52(4УКР)-426р4

Н167

Нагорняк Х. М. Художньо-конструктивні особливості народного вбрання на покутті кінця ХІХ – середини ХХ століття (історія, типологія, художня система строю) : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 17.00.0) / Нагорняк Христина Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с.
 1. Т52(4УКР-6КРМ)-425р4

Н831

Норманська Ю. В. Семіотика культури повсякденності народів Криму (на прикладі гастрономічної культури) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Норманська Ю. В. – Сімф., 2012. – 20 с. 1. Т4(4УКР)2-4

О-561

Ольговський С. Я. Скіфо-антична металообробка архаїчного часу : за матеріалами Нижнього Побужжя та Середнього Подніпров’я : [монографія] / Сергій Якович Ольговський. – К. ; М. : КНТ, 2011. – 217 с. 1. Т4(4УКР)4-425р4

О-72

Осадчий Є. М. Фортеці північно-західної Слобожанщини ХVІІ ст. як пам’ятки військової історії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Осадчий Євген Миколайович. – К., 2011. – 20 с.
 1. Т52(4УКР)-514я20

П517

Полная энциклопедия праздников Украины / сост. А. В. Кривошей. – Донецк : Глория, 2011. – 287 c.
 1. Т3(4УКР-2К)52р4

С324

Сердюк О. М. Історичні особливості формування житла Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та сучасні засади його охорони : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.0) / Сердюк Олена Михайлівна. – К., 2011. – 19 с.
 1. Т3(4УКР)2-7р4

Ч-963

Чухрай Л. О. Пам‘ятки давньої культури в контексті збереження культурної спадщини України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Чухрай Любов Олександрівна. – К., 2011.– 17 с.


Економіка. Економічні науки


 1. У9(4УКР)261.34

Г194

Ганущак Ю. І. Місцеві бюджети / Юрій Іванович Ганущак. – К. : Легальний статус, 2011. – 47с. – (Бібліотека депутата місцевої ради).
 1. У290-86я73

Д182

Данилко В. К. Управління витратами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Валерій Кирилович Данилко, Оксана Миколаївна Кушніренко, Катерина Сергіївна Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 215 с.
 1. У050я73

І-266

Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Анатоліївна Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2012. – 479 с. 1. У011.3я73

К562

Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. / Дмитро Іванович Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 351 с.
 1. У012.2я73

К848

Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Петро Васильович Круш. – К. : Каравела, 2012. – 419 с.
 1. У261я73

М316

Маслова Світлана Олексіївна. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Світлана Олексіївна Маслова, Олександр Анатолійович Опалов. – К. : Каравела, 2011. – 287. – (Вища освіта в Україні).
 1. У29я73

М367

Мацибора В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Віктор Іванович Мацибора. – К. : Каравела, 2012. – 311. – (Українська книга).
 1. У050я73

М84

Мостенська Т. Л. Корпоративне управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Леонідівна Мостенська, Валентина Олексіївна Новак, Максим Георгійович Луцький. – К. : Каравела, 2011. – 399 с.
 1. У9(4УКР)я73

Н354

Національна економіка : підручник / за ред. П. В. Круша ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К. : Каравела, 2011. – 447с.
 1. У9(4УКР)306.7-801я73

О-644

Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 490 с.
 1. У050.2я73

П141

Палеха Ю. І. Історія діловодства (документознавчий аспект) : навч. посіб. / Юрій Іванович Палеха. - К. : Ліра-К, 2011. – 323 с. – (Бібліотечка документознавця).
 1. У050.2я73

П141

Палеха Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : посібник / Юрій Іванович Палеха. – 5-е вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2011. – 474 с. – (Культура діловодства).
 1. У9(4УКР)261.4я73

П44

Податкова система України : навч. посіб. / за заг. ред. М. Я. Азарова ; М-во фінансів України, Нац. ун-т ДПС України. – К., 2011. – 655 с.
 1. У9(4/8)261.4я73

П45

Податкові системи зарубіжних держав : навч. посіб. – К. : Кондор, 2012. – 218 с.
 1. У012.1я73

Р832

Рудий М. М. Мікроекономіка : навч. посіб. / Михайло Михайлович Рудий. – К. : Каравела, 2012. – 359 с. – (Українська книга).
 1. У050я73

Р859

Рульєв В. А. Менеджмент : навч. посіб. / Віталій Андрійович Рульєв. – К. : ЦУЛ, 2011. – 312 с.
 1. У049(4УКР)я73

С137

Савченко Володимир Федорович. Регіональна економіка : навч. посіб. – К. : Кондор, 2012. – 339 с.
 1. У051я73

С790

Стегней М. І. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Маріанна Іванівна Стегней. – К. : Кондор, 2012. – 306 с.
 1. У050я73

Т191

Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Миколаївна Тарасюк. – К. : Каравела, 2012. – 319 с.
 1. У012.2я73

Х-21

Харкянен Л. В. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Петро Васильович Харкянен. – К. : Каравела, 2011. – 247 с.
 1. У29я73

Ш33

Шваб Л. І. Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Іллівна Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 415 с.
 1. У012.1я73

Ш33

Шваб Л. І. Основи підприємництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Іллівна Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 367 с. – (Вища освіта в Україні).


Політика. Політичні науки


 1. Ф4(0)я73

М90

Муковський І. Т. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : навч. посіб. / Іван Тимофійович Муковський. – К. : Кондор, 2012. – 222 с.
 1. Ф4(4УКР)я73

Ч-37

Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України : підручник / Людмила Дмитрівна Чекаленко ; Дипломат. акад. України при МЗС України. – К. : Кондор, 2012. – 290 с.
 1. Ф4(4)я73

Ш191

Шамборовський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Григорій Олегович Шамборовський. – К. : Знання, 2011. – 187 с.Право. Юридичні науки


 1. Х9(4УКР)300.5

К524

Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : [монографія] / Ю. Б. Ключковський. – К. : Час Друку, 2011. – 132 с.
 1. Х304.3я73

Л175

Лазебний В. С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посіб. / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа. – К. : Ліра-К, 2011. – 158 с.
 1. Х9(4УКР)302я73

М367

Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / Михайло Олексійович Мацелик, Тетяна Олександрівна Мацелик, В’ячеслав Анатолійович Пригоцький. – К. : Знання, 2011. – 815. – (Вища освіта ХХІ століття).
 1. Х9(4УКР)304.3

Н34

Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». – К., 2012. – 336 с.
 1. Х9(4УКР)308

П834

Протидія торгівлі людьми : (законодавчі акти). – К., 2011. – 62 с.
 1. Х9(4УКР)300.6я73

Т485

Ткачук А. Законодавча техніка : практ. посіб. нормопроектувальника / Анатолій Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 266 с.
 1. Х9(4УКР)300

Ф96

Футей Б. Становлення правової держави в Україні : 1991–2011 / Богдан Футей. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 455 с. 1. Х312я73

Ч-484

Черкес М. Ю. Міжнародне право : підручник / Марк Юхимович Черкес. – 6-е вид., виправл. і доповн. К. : Знання, 2011. – 397с. – (Вища освіта ХХІ століття).


Культура. Культурологія


 1. Ч111

А907

Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : зб. наук. пр. / І. М. Юдкін, С. Д. Безклубенко, С. М. Волков, Є. М. Причепій. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 288 с.
 1. Я543

В535

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щокв. наук. журн. №1. – К. : Міленіум, 2011. – 208 с.
 1. Я543

В535

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щокв. наук. журн. № 2. – К. : Міленіум, 2011. – 225 с.
 1. Я543

В535

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щокв. наук. журн. № 3. – К. : Міленіум, 2011. – 221 с.
 1. Я543

В535

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щокв. наук. журн. № 4. – К. : Міленіум, 2011. – 282 с.
 1. Ч111я43

Д44

Діалог культур: дослідження, практики, виклики : матеріали наук.-теорет. конф., 3–5 жовт. 2011 р. – К., 2012. – 207 с. 1. Ч11к4я5

Е457

Економіка і менеджмент культури : наук. журнал. № 1 / М-во культури України, НАКККіМ. – К. : НАКККіМ, 2011. – 110 с.
 1. Ч111я43

К652

Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. пр. Вип. 2 / [наук. ред.: Ю. П. Богуцький, Б. А. Головко, Г. П. Чміль,


В. М. Щербина та ін.]. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 320 с.


 1. Ч114(4УКР)кя73

К726

Костиря І. О. Сучасні політико-ідеологічні пріоритети управління культурою в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Інна Олександрівна Костиря ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУКіМ. – К., 2011. – 235 с.
 1. Ч111р4

К772

Кравченко О. В. Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кравченко Олександр Васильович. – Х., 2012. – 33 с.
 1. Ч111.15

К906

Культура в сучасних трансформаційних процесах : монографія / авт. кол.: М. М. Бровко, В. В. Лях, К. К. Баранцева та ін. ; Нац. муз. акад. України


ім. П. І. Чайковського. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 395 с.


 1. Я543

К906

Культура і сучасність : альманах. № 1. – К., 2011. – 235 с.
 1. Я543

К906

Культура і сучасність : альманах. № 2. – К., 2011. – 274 с.
 1. Ч114(4УКР)я43

К906

Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ конф., Київ, 29–30 верес. 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2011. – 319 с.
 1. Ч11я543

К906

Культурологічна думка : щорічник наук. пр. № 3 / голов. ред. Ю. П. Богуцький ; НАМ України, Ін-т культурології. – К., 2011. – 192 с.
 1. Ч11я543

К906

Культурологічна думка : щорічник наук. пр. № 5 / голов. ред. Ю. П. Богуцький ; НАМ України, Ін-т культурології. – К., 2012. – 192 с.
 1. Ч11я2

К906

Культурологічний словник : до 100-річчя Нац. муз. акад. України / за ред. В. І. Рожка, О. В. Антонюка. – К. : НМАУ, 2011. – 464 c.
 1. Ч111.15р4

Л869

Луценко Н. А. Творчість особистості як основа культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Луценко Н. А.. – Сімф., 2012. – 20 с.
 1. Ч111р4

М123

Магаляйш де Соуза Остапенко Світлана Анатоліївна. Сучасні трансформації мультикультуральної стратегії : автореф. дис. ... канд. культурології : (26.00.02) / Магаляйш де Соуза Остапенко Світлана Анатоліївна. – Сімф., 2012. – 20 с.
 1. Ч111

М545

Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. пр. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 479 с.
 1. Ч111

С34

Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Ч. 1 : навч. посіб. / Тетяна Іванівна Сідлецька. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 122 с.
 1. Ч111

С34

Сідлецька Тетяна Іванівна. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Ч. 2 : навч. посіб. / Тетяна Іванівна Сідлецька. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 72 с.
 1. Ч114(4УКР)жр4

Т639

Тоценко Ж. М. Співпраця в галузі культури як складова українсько-польських гуманітарних відносин : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.01 / Тоценко Жанна Михайлівна. – К., 2012. – 16 с.
 1. Я52(4УКР)

Х-944

Хроніка-2000 : укр. культурол. альм. Вип.2(88). – К., 2011. – 363 с.
 1. Я52(4УКР)

Х-944

Хроніка-2000 : укр. культурол. альм. Вип.3(89). – К., 2011. – 461 с.
 1. Я52(4УКР)

Х-944

Хроніка-2000 : укр. культурол. альм. Вип.1(87). – К., 2011. – 502 с.
 1. Ч114(4УКР)

Ш390

Шейко В. М. Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історико-методологічні аспекти) : монографія / Василь Миколайович Шейко ; НАМ України, Ін-т культурології. – К., 2011. – 624 с.
Науково-інформаційна діяльність


 1. Ч23я73

Г977

Гуцалюк Михайло Васильович. Організація захисту інформації : навч. посіб. / Михайло Васильович Гуцалюк. – 2 вид., переробл. та доповн. – К. : Альтерпрес, 2011. – 307.– (Бібліотека професійного менеджера).
 1. Ч234(4УКР)

Н355

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [авт. кол.: О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 159 с.


Освіта. Педагогічні науки


 1. Ч34(4УКР)я2

Д581

Довідник вищих та професійних навчальних закладів України: університети, академії, інстути, коледжі, технікуми, училища / за заг. ред. М. Б. Кучерака. – К. : Торба, 2012. – 464 с.
 1. Ч45я73

Ж685

Жигірь В. І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / Вікторія Жигірь, Олена Чернєга ; за ред. М. В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 336 с.
 1. Ч481.24я73

Ж815

Жорнова О. І. Організаційно-методичні засади викладання у вищій школі : навч. посіб. / Олена Іллівна Жорнова, Ольга Іллівна Жорнова. – К., 2011. – 127 с.
 1. Ч424(4УКР)719.2

К27

Картавий П. В. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи – до справжності : есе про дит. будинки мовою док. та в спогадах вихованця, доповн. віршами і фото / Петро Васильович Картавий. – Суми : МакДен, 2011. – 72 с. 1. Ч481я73

К893

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2011. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ століття).Туризм


 1. Ч518.112я73

Н442

Нездоймінов С. Г. Організація екскурсійних послуг : навч.-метод. посіб. / Сергій Георгійович Нездоймінов. – О. : Астропринт, 2011. – 216 с.
 1. Ч518.14я2

С482

Словник рекреаційних термінів / уклад. С. С. Бєляєва. – К. : Академія, 2011. – 184 с.
 1. Ч518.1я73

М502

Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова, О. В. Бурлюк, Б. П. Масенко, Ю. В. Панченко, Н. В. Федотова ; під. заг. ред. О. С. Лугуніна. – К. : Ліра-К, 2012. – 364 с.Скачати 393.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка