Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної державної адміністраціїСкачати 183.7 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір183.7 Kb.
ТипДиплом

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Новомосковської районної

державної адміністрації

Голубівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Новомосковської районної ради
Позакласна робота з математики

як засіб розвитку творчих здібностей

учнів
Вчитель математики

Черкашина Лариса Василівна


Дніпропетровськ

2011

Зміст


 1. Позакласна діяльність – одна із форм роботи по оволодінню нових знань.

 2. Формування позитивної установки на навчальну діяльність учня.

 3. Система роботи по розвитку творчої активності учнів.

 4. Навчання через задачі.

 5. Форми позаурочної роботи з математики.

2

Розвитку математичного мислення, формування цілеспрямованості, наполегливості, працелюбності допомагають різноманітні форми проведення позакласної роботи.У даній роботі розглядаються загальні питання методики розвитку самостійності і творчої активності учнів у позаурочній роботі на основі індивідуального підходу, а також проведення різних видів позакласної діяльності.

Позакласна робота з математики проводиться в позаурочний час з учнями, які проявляють до математики інтерес. Ця робота планується вчителем і по мірі необхідності коректується. На позакласні заходи і заняття учні приходять по бажанню. Якщо в учня пропадає інтерес до позакласної роботи, він не приймає участі в ній. Активізація позакласної роботи з математики покликана не тільки підтримувати інтерес до математики, але і бажання займатися нею додатково, як під керівництвом вчителя, так і при цілеспрямованій самостійній пізнавальній діяльності по оволодінню нових знань, тобто шляхом самоосвіти.

Навчання з інтересом – один із важливих шляхів пробудження активного мислення школярів.

Література
 1. А. Г. Конфорович Математичні вечори у восьмирічній школі, Київ,1974.

 2. Г. М. Скобелев Математика в позаурочний час, Київ, 1974.

 3. О. Г Черева тюк Елементи цікавої математики, 1970.

 4. В. Д. Степанов Активізація позаурочної роботи з математики в середній школі, Москва 1991.

26

гри. Переможцем вважається той, хто долічив до більшого числа, не порушивши умови гри. 1. Гра «Математичні терміни». На кожний крок треба назвати математичний термін. Виграє той хто більше зробить кроків і більше назве математичних слів.

 2. Розвага. Блискавичне додавання. Вчитель пише на дошці чотирицифрове число і пропонує одному із учнів підписати під ним друге чотирицифрове число. Потім вчитель підписує під цим числом третій доданок. Четвертий доданок пише хтось із учнів. Учитель пише п’ятий доданок і підбиває результат (блискавично). Як це могло бути? (Від. Учитель своїми цифрами доповнює цифри попереднього доданка до 9. В результаті виходить 9999+9999 = 2000 – 2. Відповіддю буде перший доданок, перед яким треба поставити цифру 2, а останню цифру зменшити на 2).

Вчитель підводить підсумки проведеної математичної години, відзначає активних учнів.

3

Найбільш ефективним шляхом формування позитивних мотивів і способів діяльності являється включення учня в активну пізнавальну діяльність. Сильний мотиваційний заряд несуть у собі проблемне навчання, метод «мозкової атаки», дидактичні ігри, система відношень в класному і шкільному колективі, особистість учителя. Як сформувати повноцінну мотивацію – цей чудовий механізм навчального пізнання? Наприклад, для виховання глибокого інтересу до знань і розвитку творчого мислення школяра можна порадити таку систему заходів: підбір учителем яскравих фактів, цікавих повідомлень, використання особистих спостережень учнів, їх фантазії, Складання завдань творчого характеру, навчанню умінь і навичкам роботи з літературою, організація змагань, конкурсів, прослуховування наукових проектів, інтерв’ю, творчих ігор. Урок – основна форма навчання, але не єдина. Мислення учня формується під дією багатьох факторів. У цій системі важливе місце займає робота поза уроком.За характером навчальної самостійної діяльності учнів на позаурочних заняттях з математики можна виділити декілька етапів навчальної роботи.
4

Перший етап ставить перед собою мету виходу учня на перший рівень самостійності. На цьому етапі вчитель знайомить учнів із елементарними формами пізнавальної діяльності, повідомляючи математичні факти, пояснює, як можна одержати їх самостійно. З цією метою можна використати лекційну форму роботи або розповідь, а потім організувати самостійну діяльність учнів, яка заключається у вивченні доступного матеріалу навчального посібника і розв’язування задач, попередньо розв’язаних у вигляді аналогічних прикладів. Ця діяльність вчителя і учнів на заняттях відповідає аналогічній діяльності на уроках математики.

На другому етапі навчальної роботи можна залучати учнів до обговорення різних способів розв’язання пізнавальної задачі і відбору найбільш раціональних із них; необхідно заохочувати самостійну діяльність учнів у порівнянні способів їх розв’язку. Треба познайомити учнів із загальними і окремими вказівками, які сприяють самостійному вибору шляхів розв’язку пізнавальної задачі за допомогою вже знайомих прийомів, способів і методів розв’язання аналогічних задач. На цьому етапі можна використати метод евристичної бесіди, організувати самостійне вивчення учнями

25

5. З 8 однакових на вигляд куль одна дещо важча за інші.Якою най меншою кількістю зважувань можна виявити цю трохи важчу кулю? (Від. 2).

 1. Через три роки хлопчик буде в двічі старший, ніж був три роки тому. Скільки йому тепер років? (Від. 9).

V. Ігрова пауза. Девіз гри: «Один - за всіх, всі за – одного!»

1. Назвати слово, зашифроване у розв’язках прикладів.

1) : 2) 3 : 3) 5 :
4) 0 : 5) : 6) :

Код: Р – 4, Д – 1, Б – 2, У – 15, Ж – 0, А – 7. Від. Дружба.

2. Конкурс. «Хто більше знає прислів’їв із числами».

Наприклад: «Семеро одного не ждуть», «Сім раз відміряй, один раз відріж», «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» і т. п. 1. Гра «Хто більше». У грі беруть участь 6 – 8 гравців. Кожен по черзі лічить 1, 2,… Замість простих чисел гравець говорить «Не зіб’юсь». Якщо гравець помиляється, то він вибуває із

24

крапок. Цензор вбачав у цьому символічний запис чогось не дозволеного.ІV. Логічна пауза. Розв’язання задач.

 1. В одному містечку кожний п’ятий чоловік – Іван, а кожний десятий – Петро. Кого в цьому місті більше: Іванів Петровичів чи Петрів Івановичів? (Від. Однаково).

 2. Троє грали в шахи. Всього зіграно 8 партій. Скільки

партій зіграв кожний? (Від. Двоє зіграли по 5 партій, а третій – 6).

 1. Якщо від кожного з двох чисел відняти половину меншого з них, то остача від більшого буде втричі більша за остачу від меншого. У скільки разів більше число більше за менше? (Від. У 2 рази.)

 2. У пляшці, склянці, глечику і банці налито молоко, лимонад, квас і воду. Відомо, що вода і молоко не в пляшці, посудина з лимонадом стоїть між глечиком і посудиною з квасом, у банці не лимонад і не вода. Склянка стоїть біля банки й посудини з молоком. Куди налито кожну рідину? (Від. Л. у П; В. у С; М у Г; К. у Б.).

5

нового матеріалу по навчальним посібникам, які подають матеріал конкретно – індуктивним способом, і які містять багато вправ різної складності.На другому етапі продовжується робота по організації математичної самостійності учнів. Учні розв’язують задачі із збірників конкурсних задач, готуються до шкільних математичних олімпіад, працюють над додатковою літературою. Керівництво самоосвітою учнів на цьому етапі носить фронтально – індивідуальний характер: учитель дає рекомендації по самоосвіті всім учням, але виконання їх не обов’язково для всіх, допомога вчителя в організації математичної самоосвіти учнів носить індивідуальний характер.

Третій етап найбільш відповідальний, так як саме на цьому етапі відбувається вихід всіх учнів на основний рівень самостійності. Тут велика увага приділяється організації самостійного вивчення учнями додаткової літератури, наукової математичної літератури, яка супроводжується розв’язанням достатнього числа задач, підготовкою рефератів і доповідей з математики, творчим обговоренням доповідей і повідомлень на семінарах, які проводять на факультативах.
6

На цьому етапі можна організувати узагальнюючі бесіди по самостійно вивченому учнями матеріалу; систематизувати знання учнів; вчити прийомам узагальнення і абстрагування; провести розбір знайдених учнем розв’язків; показати як треба працювати із задачею: • чи всі випадки розглянуті;

 • чи немає особливих випадків;

 • чи не можна узагальнити знайдений спосіб?

Вчити дітей висувати гіпотези, шукати шляхи попереднього обґрунтування або спростування їх індуктивним шляхом, а потім проводити дедуктивні доведення. За допомогою проблемних питань можна створити дискусійні обставини, направляючи хід дискусії, і підвести підсумок. Велику увагу слід приділяти індивідуальній роботі з учнями: допомога деяким учням у пошуках шляхів розв’язків задач, у підготовці до олімпіад, у підборі літератури до рефератів і їх письмовому оформленні, в організації і здійсненні математичної самоосвіти.

На четвертому етапі основною формою є індивідуальна робота з учнями, диференційована з урахуванням пізнавальних інтересів і потреб кожного. Самостійна робота


23

- Російського математика Пафнутія Чебишова назвали «переможцем простих чисел» за те, що він довів, що між будь яким натуральним числом, більшим від одиниці, і числом, яке в два рази більше від даного, завжди є хоча б одне просте число. (Напр.., 2 і 4; 3 і 6; і т. д.)

- Давньогрецький математик Евклід довів, що простих чисел безліч, що найбільшого простого числа не існує (більше як 2300 років тому).

- Теорема Піфагора у середньому віці носила назву «Магістр математики».

- Стало відомо, що невідомі математики за 1500 років до Піфагора користувались теоремою, яка названа його ім’ям.

- Леонард Ейлер мав надзвичайну пам’ять до чисел. Він пам’ятав, наприклад, шість степенів перших ста натуральних чисел.

- У 1873 р. німецький логік Шредер запропонував ввести як аксіому, необхідну для строгості математичних доведень, положення про те, що написані на папері знаки за ніч не змінюються.

- У 1853 р. царська цензура заборонила друкувати збірник арифметичних задач. В одній із задач між цифрами був рядок


22

Яке це число?

Загадав одне число

Взяв його третину

І побачив, що всього

вийшла половина.

Яке число?

Є лише одне таке

Число парне і просте.

Це – запам’ятай слова -

Всім відоме число… (2)

За якою теоремою?

Якщо даний нам трикутник

І при тім з прямим кутом,

То квадрат гіпотенузи

Ми завжди з тобою знайдем:

Катети в квадрат підносим,

Суму їх легко знаходим –

І таким простим шляхом

До результату ми приходим.

ІІІ. Калейдоскоп цікавих фактів.

- Ератосфен вперше обчислив наближено діаметр Землі.

- Перша математична книга була надрукована в Росії.

7

кожного учня на цьому етапі роботи носить пошуковий дослідницький характер і потребує творчих зусиль. Учні самостійно протягом довгого часу розв’язують задачі, сформульовані ними або вибраними із пропонованих вчителем. Допомога вчителя заключається в проведенні індивідуальних консультацій і обговоренні знайденого учнем доведення і т. д.На цьому етапі проводяться конкурси по розв’язуванню задач, самостійна підготовка до олімпіад.

Метод навчання математиці через задачі базується на слідуючих положеннях: 1. Найкращий спосіб навчання учнів, що дає їм свідомі і міцні знання, і забезпечує одночасно їх розумовий розвиток, заключається в тому, що перед учнями ставиться послідовно одна за одною посильні теоретичні і практичні задачі, розв’язання яких дає їм нові знання.

 2. Навчання на не багатьох, але добре підібраних задач, розв’язаних учнями в основному самостійно, сприяє залученню їх у творчу дослідницьку роботу, послідовно ідучи через етапи наукового пошуку, розвиває логічне мислення.

8

 1. За допомогою задач, послідовно зв’язаних одна з однією, можна ознайомити учнів навіть із досить складними математичними теоріями.

 2. Засвоєння матеріалу через послідовне розв’язання навчальних задач проходить в єдиному процесі набуття нових знань, що сприяє пізнавальній самостійності і творчому розвитку учнів.

Учні, розв’язуючи самостійно підготовчі задачі, аналізують, порівнюють і узагальнюють результати розв’язків, роблять індуктивні висновки. Способи розв’язання конкретних задач такі, що їх можна застосовувати при розв’язуванні узагальнюючої задачі, тим самим учні готуються до доведень, які вони в подальшому можуть здійснити самостійно при виконанні нестандартних вправ на застосування теорії і розв’язування задач підвищеної складності.

Кожна підготовча задача повинна бути невеликою за об’ємом інформації, дохідливою для самостійного розв’язку учнями. Особливо важливо це для перших задач серії, так як успіх у розв’язанні однієї задачі стимулює самостійну діяльність школярів при розв’язанні наступної. Задачі підбираються середньої складності, щоб були доступними

21

Ми віддамоНа благо

Будівничого народу!

2. Загадки.

Скільки було гусей?

Гуси з вирію летіли

І в зеленім лузі сіли.

Їх побачив Єлисей:

- Добрий день вам, сто гусей!

- Нас не сто! – сказав вожак,

Найповажніший гусак.

- Скільки ж вас? – хлопчак питає.

- Хто кмітливий – відгадає!...

Якщо нас порахувати,

Й скільки є, ще раз додати,

А до того половину,

Ну, а потім четвертину,

Та пристав би ти до нас,

То було б вже сто якраз!

Ой, скажіте любі друзі,

Скільки ж їх було у лузі?
20


 1. Хто був першою жінкою математиком?

а) Софія Жермен; б) Софія Ковалевські; в) Гіпатія Олександрійська.

ІІ. Літературна пауза: Математика на поетичній хвилі. 1. Вірш «Математика».

Ти визнана давно

Главою всіх наук –

Потрібна нам

Ти завжди, скрізь і всюди.

Без математики

Ми нині як без рук,

З тобою з казки

Дійсність творять люди.

Освоївши тебе,

Рвемося у політ.

Створили вже

Розумні ми машини.

З тобою

Ми невпинно ростемо,

З тобою

Підкоряємо природу.

Твої досягнення

9

всім учням. якщо брати легкі задачі, то у сильних учнів пропадає інтерес до їх розв’язання. Дуже важкі задачі виключають самостійність розв’язку всіма учнями.Розв’язки задач обговорюються колективно, аналізуються різні способи розв’язання, проводиться узагальнення одержаних результатів, формулюється навчальна проблема і вказуються способи її розв’язання. Заохочувати самостійність суджень необхідно постійно.

Можна навести зразок добору системи задач на рух, які відповідають вимозі поступового ускладнення залежностей між величинами, для учнів 5 класу: 1. З двох пунктів відстань між якими 200 км, одночасно виїхали назустріч один одному велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста 13 км за годину а швидкість мотоцикліста 37 км за годину. через скільки годин вони зустрінуться?

 2. З двох станцій, відстань між якими 320 км, виходять одночасно на зустріч один одному два поїзди: один з швидкістю 60 км за годину, а другий з швидкістю 58 км за годину. На якій відстані один від одного будуть поїзди через 2 години після виходу?

10


 1. З двох пунктів, відстань між якими 291 км, виїхали одночасно на зустріч один одному два автобуси і зустрілися через 3 години. Швидкість одного автобуса 45 км за годину визначити швидкість другого автобуса.

 2. З двох міст, відстань між якими 508 км, вийшли одночасно на зустріч один одному два поїзди і зустрілися через 4 години. Визначити швидкість поїздів, якщо швидкість одного з них на 7 км більша, ніж швидкість другого.

 3. З двох пунктів, відстань між якими 27 км, вийшли одночасно на зустріч один одному два туристи. Один з них проходив за годину на 1 км більше, ніж другий. З якою швидкістю йшов кожний турист, якщо через 2 години після виходу відстань між ними дорівнювала 9 км?

 4. У напрямі від А до Б вийшов турист з швидкістю 4 км за годину. Через 3 години з В вийшов йому на зустріч другий турист з швидкістю 5 км за годину. На якій відстані від В вони зустрінуться, якщо від А до В 48 км?

Досвід застосування допоміжних задач на гурткових і факультативних заняттях з математики показує, що учні,

19

3. Хто винайшов логарифми?а) Джон Непер; б) Іобст Бюргі; в) Генрі Брігс.

4. Хто з великих поетів був любителем математики?

а) Пушкін; б) Лермонтов; в) Тичина.

5. Хто перший запропонував нумерацію стільців у театрі по рядах і місцям?

а) Вієт; б) Ейлер; в) Декарт.

6. Де вперше було прийнято метричну систему мір?

а) Франція; б) Германія; в) Росія.

7. У творі якого математика зроблено висновок, що немає найбільшого числа?

а) Платон; б) Архімед; в) Боеція.

8. Хто здійснив реформу римського календаря?

а) Ю. Цезар; б) Содіген; в) Ліліо.

9. Хто перший збудував арифмометр?

а) Кеплер; б) Шикард; в) Жан-Поль Флад.

10. Хто з математиків сказав: «Треба вірити лише в те, що доведено»?

а) Лейбніц; б) Лагранж; в) Остроградський.

11. Хто вперше позначив знак кореня?

а) Німецькі математики; б) Італійські математики; в) Нідерландські математики.

18

числа на 9. Спосіб відгадування. Відокремити від результату число одиниць і додати його до числа, яке лишилось.6. Заключне слово вчителя. Відзначаються активні учні.

Математична година:

«Математика майже без обчислень»

Мета: Сприяти розвиткові творчих здібностей учнів.

Оформлення

класної кімнати: вислови: 1. Сім раз подумай , один раз

скажи.


2. «Вважай нещасливим той день або той час, у який ти не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти».

Я. Коменський.

3. Математика – гімнастика розуму.

Хід заняття.І. Тест: Хто краще знає історію математики?

1. Хто назвав М. І. Лобачевского «Коперніком геометрії»?

а) Д. Сильвестру; б) Фалес; в) Декарт.

2. Кого із математиків називають «Король математики»?

а) Евклід; б) Гаусс; в)Ньютон
11

навчившись самостійно розв’язувати задачі за допомогою допоміжних, бачать що серед наступних є такі, які були розв’язані раніше або розв’язуються способами, які приводять до думки, що розв’язок нової задачі треба самостійно шукати серед розв’язаних раніше задач. Так виховується уміння при самостійному розв’язуванні задач звертатися до свого досвіду і набувати нові знання.

Будь – яка тема складається із серії задач, які повинні повністю бути розв’язані кожним учнем, так як тільки в цьому випадку досягається повне засвоєння будь – якої математичної теорії. При цьому індивідуальна допомога вчителя носить характер не підказки, а напрямку на вірний шлях розв’язку. Для цього користуються допоміжними задачами .

Підбір задач по принципу поступової складності стимулює розвиток самостійності учнів. Розв’язування задач від простого до складного, від важкого до більш легкого сприяє формуванню елементів творчості, заставляє їх мислити. Після розв’язання серії проводиться колективне обговорення результатів.


12

Позакласна робота з математики в її традиційному тлумаченні – це не тільки факультативні курси та заняття гуртків, але і виховні заходи, які навчають учнів бачити красу в числах, у самій математиці, дивуватися її красою і захоплюватися нею.Однією із форм позаурочної роботи є конкурси, які мають великий емоційний вплив на учасників і глядачів. Розглянемо приклади таких змагань.

Математична вікторина для учнів 5 класу.

 1. На яке найбільше число ділиться без остачі будь – яке число?

 2. На яке найменше число ділиться будь – яке число без остачі ?

 3. При діленні на 25 від діленого відняти 75. На скільки зменшилась частка.

 4. До двоцифрового числа зліва приписали 1. Добуток від цього збільшився на 2400 чому дорівнює множник? (Від. 24)

 5. Множник 10. Добуток на 720 більший від множеного. Чому дорівнює множене? (Від. 80)

17

Наприклад:  1. Із 27 сірників, що лежать на столі, два гравці по черзі беруть не менш як один і не більше чотирьох. Виграє той, хто після закінчення гри матиме парне число сірників. Як виграти гру?

  2. «Хто перший скаже 100?» Грають двоє. Перший учасник називає довільне число не більше 10. Другий гравець додає до цього числа своє ціле число, не більше 10. Перший до суми додає число, не більше 10, потім другий до нової суми додає число не більше 10 і т. д. Виграє той, хто перший скаже 100.

  3. Фокус. Задумайте число. Відніміть 1. Остачу подвойте і додайте задумане число. Скажуть результат. Я вгадаю задумане число. Спосіб угадування: Додайте до результату 2, а суму поділить на 3. Частка є задумане число.

  4. Скільки вам років? Не хочете сказати? Ну, добре скажіть мені тільки, скільки дістанемо, якщо від числа, у 10 разів більшого, ніж число ваших років, відняти добуток якого-небудь одноцифрового

16

Прикладом може бути математична година, присвячена100 – річчю з дня народження М. М. Боголюбова.

Математична година, 6 клас.

 1. Вступне слово вчителя. Видатних математиків

відомо багато. Внесок їхній на благо людства немалий. Почесне місце у розвитку світової математики належить належать вітчизняним математикам. Вони створили багато наукових праць і підручників, що ввійшли в скарбницю не лише вітчизняної, а й світової математичної літератури. Одним із таких математиків є Микола Миколайович Боголюбов.

 1. Перший учень. Доповідь. Знайомить із біографією видатного математика М. М. Боголюбова.

 2. Другий учень. Переказ оповідання «Щасливі двері» В. К. Смишляєва.

 3. Третій учень. «Сторінки історії», де зібрана інформація про цікаві фрагменти життя великого математика.

 4. Вчитель. Так як тут зібрались учні, які цікавляться математикою, можна запропонувати проведення математичних ігор, фокусів.

13


 1. Учневі треба було помножити число на 4. Замість цього він поділив його на 4. У скільки разів знайдений ним результат менший від правильного? (Від. 16).

 2. Яке число слід поділити на свою п’яту частину, щоб отримати 5? (Від. 25)

 3. Сто курей з’їдають за 100 днів 100 кг зерна. Скільки кг. зерна з’їсть 10 курей за 10 днів? (Від. 1 кг.)

 4. У шестиповерховому будинку всі поверхи однакової висоти. У скільки разів сходи на шостий поверх вищі, ніж сходи на третій поверх? (Від. у 2,5 р.)

 5. Брат іде до школи 20 хв., а сестра 30 хв. Через скільки хвилин брат наздожене сестру, якщо він вийшов на 5 хв. пізніше? (Від. 10 хв.)

 6. Скільки буде, якщо додати такі числа: найбільше одноцифрове, найбільше двоцифрове, найбільше трицифрове, найбільше чотирицифрове, найбільше п’ятицифрове? (Від. 111105)

Математична вікторина для учнів 6 класу.

 1. Як, маючи два бідони місткістю 3 л. і 5 л., набрати із

крана чотири літра води?

 1. Скільки разів за півдоби зустрічаються годинна і

хвилинна стрілки? (Від. 11 раз)

14


 1. Мати купила 20 яблук. Коли діти з’їли 7 штук, хтось із них сказав: «Яблук залишилось половина тих, які були, та ще 3 штуки.» Інший сказав: «Яблук залишилося 0,6 того, що було, та ще одне яблуко.» Чи мають вони рацію?

 2. В одній банці - склянка молока, а в другій склянка чаю. З першої банки в другу перелили ложку молока і добре розмішали, а потім з другої банки перелили в першу ложку суміші (чаю з молоком). Чого більше тепер – чаю в першій банці чи молока в другій? (Від. однаково)

 3. На озері розквітли лілії. Кожного дня їх кількість подвоюється і на 20-й день розквітло все озеро. На який день розквітла четверта частина озера?

 4. У шкільну їдальню привезли 100 кг муки. Скільки пшениці треба було виростити, якщо із пшениці одержують 80 % муки?

 5. Одному учню на сніданок дають 20 г. масла. У школі 250 учнів. Скільки треба взяти молока, щоб одержати потрібну кількість масла? (Молоко дає 25 % сливок, сливки дають 20 % масла).

 6. У школі 400 учнів. Чому можна стверджувати, що принаймні у двох учнів співпадає день народження?

15

 1. Виписати як можливо більше чотиризначних чисел, сума цифр яких дорівнює 3.

 2. Будівельна цегла має масу 3 кг. Чому дорівнюватиме маса цеглини, якщо всі її розміри зменшити у 2 рази?

 3. Знайти число, яке при діленні на 2 дає остачу 1, при діленні на 3 – остачу 2, при діленні на 4 – остачу 3, при діленні на 5 – остачу 4. (Від. 59)

Числові головоломки

 1. Напишіть підряд сім цифр від 1 до 7. Поставте між деякими з них знаки «плюс» і «мінус», щоб одержати 40.

 2. Напишіть підряд дев’ять цифр від 1 до 9. Не змінюючи їх порядку, поставте між деякими із них знаки «плюс» і «мінус», щоб одержати 100.

 3. Відновити цифри: 977,6 : 3,*5 = 30*,8.

Зміст позакласних заходів доцільно планувати, зв’язуючи його з програмовим матеріалом, інколи можна включати і деякі питання, що виходять за рамки шкільної програми, але дохідливі для учнів. У кожне заняття гуртка бажано, крім основної теми включати фрагменти цікавої математики про видатних математиків, про факти з історії математики.

У даному посібнику розглядаються загальні питання методики розвитку самостійності і творчої активності учнів у позаурочній роботі на основі індивідуального підходу, а також проведення різних видів позакласної роботи. Рекомендується для вчителів 5 – 9 класів для використання в позаурочній роботі з математики.

Скачати 183.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка