sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/aivksim
  Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
sites/bdpu.org/elearning/ffv/bebj/bgd
  Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності"
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/csm/infTex
  Питання до екзамену
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/stil
  Робоча програма навчальної дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/KompyuterniMeregi
  Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/ciPascal
  Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/KUmovi
  Навчальна культура
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/um(zps)
  Питання (завдання) для самоперевірки
  Семінарські (практичні, лабораторні) заняття, їх тематика та обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvumuvh
  Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Принципи побудови і захист інформаціїї баз даних
  Плани лекцій
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Програмування з використанням стандарту запитів SQL
  Плани лекцій
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Навчальна дисципліна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/rgf/ssotr
  Питання до пмк
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/zag_mov
  Мова І суспільство
sites/bdpu.org/elearning/feu/kmo/kucher/macro
  Плани семінарських (практичних) занять
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Концепція І. Франка еволюції романного жанру
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/tip_skl_rech
  Функціональний аспект складнопідрядного речення
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/evdzNIT
  Самостійна та індивідуальна робота студентів, її тематика І обсяг
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_sun_pr_rech
  Реферат становить собою критичний (письмовий) огляд І вивчення ряду публікацій учених методами наукового опрацювання літератури
sites/bdpu.org/elearning/feu/kep/halabuzar
  «Трансформаційна економіка» Галузь: знань «0101 Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/osn_lk2
  Робоча програма навчальної дисципліни основи лінгвокультурології галузь знань «Гуманітарні науки»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/stil
  Реферат на одну із запропонованих тем: Стилістична роль розмовної лексики у творах українських письменників
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul19-20st
  Орієнтовні теми для рефератів (за вибором студента)
sites/default/files/humaneped/about_center
  Звіт про роботу Центру Гуманної педагогіки 2016-2017 навчальний рік звіт підготувала 19. 06. 2017 голова Правління Центру В. Ф. Бак Бахмут 2017
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Навчальна дисципліна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/izl17-18st
  Форма навчання – заочна
sites/default/files/biblio
  Вступ Причина І метапричина
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st
  Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/such_angl_lit
  Програма іспиту з дисципліни «Сучасна англійська література» Галузь: 0203 «Гуманітарні науки»
sites/default/files/humaneped/open_lessons
  Уроки духовності
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Теми лекційних занять
sites/default/files/humaneped/open_lessons
  Урок курсу «Я І Україна»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/pkUKRm/6.0203031
  Практичне заняття №1 2 год
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/sum_sun_pr_rech
  Самостійна робота студентів Словосполучення (4 години) Завдання для самостійної роботи Дайте письмово відповідь на запитання: «Яка функція словосполучень у мові?»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Тема. Одиниці І категорії синтаксису
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_gur
  Розділ Жанри журналістики
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/fd/oktm
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр напряму 0101 Педагогічна освіта
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/folk
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
  Робоча програма навчальної дисципліни фольклор напрям підготовки 020303
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/ist_ukrlit
  Що є предметом вивчення історії української літературної мови?
sites/default/files
  Перелік назв топонімічних об’єктів м. Рівне, обов’язкових до зміни згідно із Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul70-90r19st
  Курсові роботи з «іул 70-90-ті рр. ХІХ ст.» Жанрова система лірики Павла Грабовського. «Бур’ян» Андрія Головка як продовження «Під тихими вербами»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/vst_dom
  Тема. Місце лінгвістики в системі наук. Основні розділи мовознавства. Методи мовознавства
sites/default/files/u1/files1
  Правопис прислівників
sites/default/files/humaneped/open_lessons
  Розробка виховної години для 5 класу «Я вірю в силу доброти»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Теми семінарських занять
sites/default/files/humaneped/articles
  Зв’язок поколінь
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_nauk_dosl
  Література основна література
sites/default/files/humaneped/articles
  Ще при народженні кожна людина прогнозована на внутрішнє прагнення до виконання тієї справи, заради якої, власне, душа людська
sites/default/files/humaneped/open_lessons
  «кольорова парасолька»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/ling_text
  Лінгвістичний аналіз поетичного тексту
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/mvrvZOH
  Зміст лекційного курсу Тема 1 Методика вивчення риторики як навчальна дисципліна, її понятійний апарат. Риторика як предмет у загальноосвітній школі. Риторика у шкільних навчальних програмах І підручниках
sites/default/files/u1/files1
  Орнамент, види орнаментів Мета: Навчальна
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  «Практикум з виразного читання» напрям підготовки 020303 Філологія спеціальність «Українська мова і література»
sites/default/files/humaneped/open_lessons
  Звертання. Розділові знаки при звертанні
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/lingvsem
  Вступ. Становлення семіотики. Сутність первинного І вторинного семіозису
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/lat_sgf
  Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни «латинська мова»
sites/default/files/node/2015/03/29902
  Майстер-ключ
sites/default/files/u1/files1
  Учитель руського язика и литературы, украинского язика и литературы, учитель – методист, заместитель директора по учебно – воспитательной работе Вершина Л
sites/default/files/docs/2018/2018_conference
  Функції журналу Комунікативна
sites/all/docs/2015/12
  І. В. Добровольський 2015 р
sites/default/files/D
  Інформація про виконання Плану заходів щодо відзначення Дня Європи в Чернівецькій області у 2018 році
directory sites  
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка