jspui/bitstream/123456789/2906/1
  «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 01. 01 – українська література
jspui/bitstream/123456789/529/1
  Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»
jspui/bitstream/123456789/1379/1
  О. А. Севастянова // Образне слово Луганщини: Матеріали до ХV всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка (29 квітня 2016 року, м. Старобільськ) / за заг ред проф. А. В. Нікітіної; Держ закл
jspui/bitstream/123456789/719/1
  Аннотация
jspui/bitstream/123456789/967/1
  Рекомендации относительно
jspui/bitstream/123456789/353/1
  Михайло Кудрявцев, доктор філологічних
jspui/bitstream/123456789/352/1
  Михайло Кудрявцев, доктор філологічних наук, професор
jspui/bitstream/123456789/1243/1
  Першими роль мовлення у генезисі вольових процесів досліджували Л
jspui/bitstream/123456789/360/1
  Драма Володимира Винниченка “Пророк”: антиутопічний дискурс Драма Володимира Винниченка “Пророк”
jspui/bitstream/123456789/853/1
  Анотація. У статті окреслено соціокультурні функції музичного мистецтва та охарактеризована творча діяльність композиторів аматорів у національному вихованні молоді,творчі надбання композиторів Луганщини. Ключові слова
jspui/bitstream/123456789/359/1
  Михайло Кудрявцев, доктор філологічних наук, професор
jspui/bitstream/123456789/720/3
  Карл Густав Юнг: – Архетип
jspui/bitstream/123456789/1680/1
  Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за спеціальністю
jspui/bitstream/123456789/270/1
  Розвиток українського шкільництва на Буковині
jspui/bitstream/123456789/810/1
  Т еорія та історія права І. Є. Словська
jspui/bitstream/123456789/210/1
  Роль здорового способу життя
jspui/bitstream/123456789/405/1
  Державний заклад
jspui/bitstream/123456789/3293/1
  Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни
jspui/bitstream/123456789/893/1
  Академії митної служби України
jspui/bitstream/123456789/14380/1
  " Людський капітал як головний фактор конкурентоспроможності організації "
jspui/bitstream/123456789/14440/1
  Феномен лудоманії в соціокультурному вимірі
jspui/bitstream/123456789/2208/1
  Інна Козинець
jspui/bitstream/123456789/13687/1
  «Полковники Війська Запорозького часів Національно-визвольної війни 1648-1657 рр.: просопографічний портрет»
jspui/bitstream/123456789/14252/1
  П роблематика книги Світлани Алексієвич у війни не жіноче обличчя
jspui/bitstream/123456789/251/1
  Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента
jspui/bitstream/123456789/2259/1
  Про передачу невиключних прав на використання твору
directory jspui bitstream  
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка