Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7324. Dm. 20. 50-2014Сторінка1/14
Дата конвертації25.10.2017
Розмір1.56 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7324.DM.20.50-2014

(позначення стандарту)

Професія: Художник розмалювання по дереву
Код: 7324
Кваліфікація: художник розмалювання по дереву 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

від « 24 » жовтня 2014 р. № 1202


Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7324.DM.20.50-2014

(позначення стандарту)

Професія: Художник розмалювання по дереву
Код: 7324
Кваліфікація: художник розмалювання по дереву 3, 4, 5, 6-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Авторський колектив

Гузюк В.Б., методист вищої категорії Навчально-методичного центру професійно технічної освіти у Львівській області;

Капало О.Б, директор ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Джуха У.Б. заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Задорецька О.І., викладач професійно-теоретичної підготовки ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Берездецький Р.І., викладач рисунка та пластичної анатомії ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Бакун В.М., директор ПП «Гардіан Плюс» ;

Данилюк О.С. директор ПП «Данилюк О.С.»;

Ілик Р.М., заступник директора з навчальної роботи ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Кінаш Г.М., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Сабан С.М., викладач живопису ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Сенько П.В., викладач основ композиції і моделювання ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Тоцький І.Л., викладач матеріалознавства ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»;

Бандера Ю.М., викладач основ композиції і моделювання Стрийського вищого художнього професійного училища.
Рецензенти

Литвин А.В., завідувач відділу професійно-практичної підготовки Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук;

Гевало В. М., директор ДНЗ «Художнє професійно-технічне училище ім. Й.П. Станька».
Літературний редактор

Тимоць М.В., методист вищої категорії Навчально-методичного центру професійно технічної освіти у Львівській області.
Керівники проекту

Супрун В.В., директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

Паржицький В.В., начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Багмут О.М., методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Бобко В.М., директор Навчально-методичного центру професійно технічної освіти у Львівській області.
_______________________________________________________________

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії „Художник розмалювання по дереву”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16
Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.


Примітка

Цей стандарт не може повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти України.Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Художник розмалювання по дереву„ 3 — 6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає на 3 розряд – 1305 годин, на 4 розряд – 1358 годин, на 5 розряд – 453 години, на 6 розряд – 450 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної первинної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена на 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика та культура спілкування”, „Ділова активність” та ін.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика складена на основі кваліфікаційної характеристики єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (ДКХП, вип.58, „Художні вироби”, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 10.07.2006 № 256), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок художника розмалювання по дереву. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, “Загальні положення”, п.7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожен учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7324.DM.20.50-2014

(позначення стандарту)Професія: Художник розмалювання по дереву
Код: 7324
Кваліфікація: художник розмалювання по дереву 3-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)1. Професія: 7324 художник розмалювання по дереву

2. Кваліфікація: художник розмалювання по дереву 3-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

види народного розпису: петриківський, яворівський, гуцульський, опічнянський, їх особливості та техніки виконання;

види пензлів , паперу, олівців, пер.

правила роботи з палітрою,мастихіном, пензлями.

прийоми роботи аерографом;

методи виконання монотипії;

основні правила та методи стилізації рослин і тварин;

правила виконання трафаретів, штампів і способи нанесення малюнку на предмет;

характеристику та класифікацію кольорів;

правила нанесення фарб на поверхню (технічні прийоми);

правила використання розчинників;

правила дотримання охорони праці та протипожежної безпеки;

закони творення композиції та основні категорії композиції (рівновага, динаміка, статика, симетрія, ритм, акцент, контраст);

основи рисунку та живопису;

будову скелета людини та його функції, загальні відомості про з’єднання кісток;

основи та етапи становлення перспективи.


Повинен уміти:

наносити водяні фарби на папір різними інструментами;

підбирати кольори фарб для виконання композиції;

виконувати кольоровий спектр, розтяжки хроматичними та ахроматичними тонами;

утворювати нові кольори методом накладання;

виконувати стилізацію рослин і тварин різними техніками;

наносити орнаменти на папір за допомогою трафаретів і штампів;

виконувати прості композиції різних розписів акварельними, гуашевими та темперними фарбами на папері з дотриманням усіх норм і вимог, характерних даному розпису;

використовувати розчинники;

виконувати монотипії різними техніками;

виконувати побудову простого натюрморту олівцем;

виконувати натюрморт водяними фарбами;

виконувати опоряджувальні роботи;

зберігати в порядку інструменти, матеріали та вибухонебезпечні розчинники;

дотримуватись правил охорони праці.


  1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання..

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання..

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією художника розмалювання по дереву 3 -го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Виробництво художніх виробів.


7.Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.Типовий навчальний план

Професія: 7324 художник розмалювання по дереву

Кваліфікація: художник розмалювання по дереву 3 розряду

Загальний фонд навчального часу – 1335 годинз/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

125
1.1

Інформаційні технології

34
1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

34
1.3

Основи правових знань

34
1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

507

281

2.1

Охорона праці

30
2.2

Матеріалознавство

56

4

2.3

Перспектива

64

21

2.4

Технологія виконання розпису

72

34

2.5

Основи композиції і моделювання

65

24

2.6

Рисунок

93

92

2.7

Живопис

93

92

2.8

Пластична анатомія

34

14

3

Професійно-практична підготовка

666
3.1

Виробниче навчання

288
3.2

Виробнича практика

378
4.

Консультації

30
5.

Державна кваліфікаційна атестація( або поетапна атестація при продовженні навчання)

7
6.

Загальний обсяг навчального часу( без п.4)

1305

281Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

­ індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

­ предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні технології”
з\п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

8
2.

Графічний редактор

12
3.

Система автоматизованого проектування в розписі.

14
Всього годин:

34

Тема 1. Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
Тема 2. Графічний редактор

Система опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор, його призначення. Система вказівок графічного редактора. Вказівки створення графічних примітивів. Створення анімацій. Вставляння малюнків до тексту.


Тема 3. Система автоматизованого проектування в розписі.

Призначення інформаційної системи, її структура, організація роботи. Виклик системи. Вікно. Центр управління, його призначення і використання. Робочий стіл , його призначення та основні елементи. Створення нового файлу, відкриття існуючого рисунка, збереження файла. Задання координат точок на рисунку. Прив’язки точок. Способи вибору об’єктів в системі . Установлення габаритних розмірів рисунка. Встановлення властивостей графічних об’єктів (типу і товщини ліній, поточного кольору). Побудова графічних об’єктів (відрізка, лінії, променя, прямокутника, мультилінії, кола, дуги, полілінії, многокутника, кільця, еліпса, будівельних елементів). Керування відображенням на екрані. Робота з довідковою інформацією.Перспективи розвитку систем автоматизованого проектування в розписі.

Типова навчальна програма з предмета

Основи галузевої економіки та підприємництва”
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботиСучасне виробництво і основні чинники економічного розвитку

2


Товарне виробництво, його сутність і закони

2


Економічні відносини власності

2


Підприємництво в системі економічних відносин

2


Структура ринків

2


Конкуренція, як засіб реалізації підприємництва

2


Менеджмент у підприємництві

2


Маркетинг у підприємництві

2


Макроекономічна цілісність та рівновага

2


Оцінка результатів національного виробництва

2


Ринок робочої сили і проблеми зайнятості

2


Фінанси: сутність структура та механізм функціонування

2


Світова система господарства і ринкових відносин

2


Ринок, мікро- та макроекономічна політика держави

2


Виробництво і споживання

3


Механізм функціонування ринкової економіки

3Всього годин :

34

Тема 1. Сучасне виробництво і основні чинники економічного розвитку

Виробництво – основа життєздатності суспільства. Чинники виробництва, їхні види і функції. Економічні потреби та інтереси суспільства.


Тема 2. Товарне виробництво, його сутність і закони

Форми організації суспільного виробництва. Товар і його властивості. Гроші. Виникнення, сутність і функції. Закони грошового обігу. Інфляція її сутність і види. Економічні закони товарного виробництва.


Тема 3. Економічні відносини власності

Поняття відносин власності. Типи, форми і види власності. Роздержавлення і приватизація.


Тема 4. Підприємництво в системі економічних відносин

Процес виробництва: сутність і структура. Підприємництво: особливості, види, умови функціонування. Фонди підприємництва, їхня структура і кругообіг. Витрати виробництва, прибуток, ефективність.


Тема 5. Структура ринків

Ринок, об’єктивні умови його формування. Загальна характеристика ринкових структур. Чинники, що визначають структуру ринку.


Тема 6. Конкуренція, як засіб реалізації підприємництва

Суть та основні функції конкуренції. Види конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція. Чиста конкуренція та чиста монополія. Монополістична конкуренція і олігополія.


Тема 7. Менеджмент у підприємництві

Суть менеджменту. Функції менеджменту. Бізнес-план. Управлінські рішення.


Тема 8. Маркетинг у підприємництва

Суть маркетингу. Його завдання. Стратегія маркетингу. Мета, принцип і функції маркетингу.


Тема 9. Макроекономічна цілісність та рівновага

Моделі простого і розширеного обігу. Сукупний попит і сукупна пропозиція та їх рівновага. Роль держави у формуванні загальної рівноваги.


Тема 10. Оцінка результатів національного виробництва

Валовий національний продукт і суспільний добробут. Національний дохід, його розподіл і використання.


Тема 11. Ринок робочої сили і проблеми зайнятості

Трудові відносини і зайнятість. Особливості функціонування ринку робочої сили. Проблема безробіття і соціальна захищеність населення.


Тема 12. Фінанси: сутність структура і механізм функціонування

Фінансова система: економічна роль і структура. Сутність, структура і функції бюджетної системи.

Принципи побудови податкової системи та її функції. Види податків та їх характеристика.
Тема 13. Світова система господарства та ринкових відносин

Світове господарство: сутність. Чинники розвитку міжнародного поділу праці. Міжнародна міграція капіталу і робочої сили. Міжнародна валютна система.


Тема 14. Ринок, мікро– та макроекономічна політика держави

Ринкова економіка і політика. Державне регулювання ринкової економіки, його функції та методи.

Сучасні напрями економічної політики в Україні.


Тема 15. Виробництво і споживання

Чинники виробництва, їх види і функції. Види і форми капіталу. Зміст обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Економічна потреба та інтереси суспільства. Закономірності економічної поведінки споживача. Споживацькі оцінки корисності. Закон спадної граничної корисності. Закон спадної доходності.


Тема 16. Механізм функціонування ринкової економіки

Елементи ринкової економіки. Моделі ринку. Закон попиту і пропозиції та ринкова рівновага. Ринковий механізм: сутність і функції. Ціна ринкової рівноваги.

Соціальні наслідки конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольні дії держави. Взаємозв’язок між конкуренцією і монополією.

Контроль над попитом на державне будівництво.Біржі: товарна, фондова, валютна. Основні напрямки біржової політики.


Типова навчальна програма з предмета

Основи правових знань”
з/п
Тема

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право — соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

3
2.

Конституційні основи України

6
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

3
4.

Господарство і право

3
5.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

5
6.

Праця, закон і ми

3
7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

3
8.

Злочин і покарання

4
9.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

4Всього годин:

34

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.
Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, — невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особистості, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті прав і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках , передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна рада України ( парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад конституційного Суду України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.


Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємництв і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських .

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах . Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарської діяльності у сільському господарстві.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.


Тема 6. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.


Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.
Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього виробничо-господарського – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.Типова навчальна програма з предмета

Правила дорожнього руху”
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальні положення, терміни та визначення

1
2.

Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

1
3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

1
4.

Регулювання дорожнього руху

1
5.

Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів

1
6.

Особливі умови руху

1
7.

Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод

1
8.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1
Всього годин :

8

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Загальні положення, терміни та визначення Закону України “Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створювати безпечні умови для усіх його учасників.

Закон України “Про дорожній рух” про порядок навчання різних груп населення Правил дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.
Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки.

Правила і обов’язки пасажирів при користуванні транспортними засобами.

Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедами. мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда.

Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні.

Автомагістралі та автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.


Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Подання першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспорту.


Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо екологічної шкоди.


Типова навчальна програма з предмета

"Охорона праці"
з/п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Правові та організаційні основи охорони праці

4
2

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

10
3

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

5
4

Основи електробезпеки.

5
5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

4
6

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

6Всього годин:

30
Каталог: attachments -> article
article -> Настилання підлог керамічними плитками
article -> «Фізична культура, основи здоров’я та превентивна освіта в умовах переходу на 12-річну систему навчання: проблеми, завдання, перспективи»
article -> Кривова Галина Вікторівна, учитель світової літератури Великосербулівської зош і–ііі ступенів Єланецької районної ради. Матеріали до вивчення твору Міхаеля Енде «Джим Гудзик І Лукас Машиніст»
article -> Наказ №107 Про проведення районного етапу щорічної Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року 2016»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка