Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнівСкачати 323.53 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір323.53 Kb.
ТипУрок

Орієнтовне календарно – тематичне планування з українського читання

(4 клас)

Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П.

Львів – 2011


І семестр


з/п


Дата проведення

Тема уроку

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(при складанні конспекту уроку державні вимоги доцільно конкретизовувати)


Джерело

Рости книголюбом (6 год)

1
«Які книги ти читаєш?»

«З чого складається книга?»

Д. Павличко « У книги люди, наче бджоли в соти»


 • формулює запитання до тексту;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час читання, декламації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • висловлює власні оцінні судження щодо прочитаного
Читанка, частина І с.

Читанка, частина І, с.


Хрестоматія

2
«Хто створив книгу»

А.Коваль «Дещо з історії книги».

«Перші паперові книги» (з енциклопедії)


 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • складає план статті; використовує його для розповіді;

 • висловлює власні оцінні судження щодо прочитаногоЧитанка, частина І, с.
Хрестоматія

3
В.Сухомлинський «Суперечка двох книг».

Народна творчість про книгу. • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • бере участь в інсценізації прочитаного твору
Читанка, частина І, с.

4
О.Вишня «Любіть книгу»

П.Глазовий «Таємниця мозку» • встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • спостерігає за авторським вибором слова для створення комічних ситуацій у гумористич-них творах;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героя;

 • висловлює до героїв твору своє та авторське ставлення;

 • виявляє ставлення автора до зображеного
Хрестоматія

5
«Завітай до бібліотеки»

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • складає план оповідання, використовує його для детального переказу
Читанка, частина І, с.

6
УПЧ*


.Як не любити той край (9 год)

7
А.Камінчук «Це моя Україна»

В.Симоненко «Земле рідна!..»

«І все це – Україна!» (з енциклопедії)


 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • порівнює тексти різних жанрів;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час читання різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності

Хрестоматія

8
Г.Черінь»Розкажи про Україну!»

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності

Хрестоматія

9
Є.Шморгун «Неопалима купина»

Л.Полтава «Три матусі» • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • виявляє ставлення автора до зображеного

Хрестоматія

10
«Державний прапор України» (з журналу «Пізнайко)

О.Олесь «Прапор» • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • порівнює тексти різних жанрів;

 • складає план статті; використовує його для розповіді

Хрестоматія

11
УПЧ.12
«Українська мова в колі інших мов» (з енциклопедії)

Д.Павличко «Рідна мова»

І.Малкович «Хай це, можливо, і не найсуттєвіше»


 • називає ознаки вірша як жанру;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • висловлює власні оцінні судження щодо прочитаного
Хрестоматія

13
В.Сосюра «Рідна мова»

В.Симоненко «Моя мова»

В.Онопрієнко «Казка паро мову»


 • називає місце події у казках, героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час декламації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • виявляє ставлення автора до зображеного

Хрестоматія

14
П.Глазовий «Столична мова»

В.Лучук «Мова кожного народу»

«Вавилонська вежа»(біблійна легенда)

Народна мудрість про мову • знає напам’ять вірш В.Лучука «Мова кожного народу»;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • спостерігає за авторським вибором слова для створення комічних ситуацій у гумористичних творах;

 • порівнює тексти різних жанрів;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити події;

 • пояснює відмінність легенди від казки;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героя;

 • висловлює до героїв твору своє та авторське ставлення

Хрестоматія

Читанка,частина І, с. 40-42
15
Тематичне оцінюванняСторінки з історії ( 14 год)

16
Єгипетський міф «Створення світу»

Китайський міф «Створення людей» • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час читання, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • вміє знаходити і пояснювати істотні ознаки певних подій, явищ;

 • розуміє текст, свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • бере участь в інсценізації прочитаних творів;

Хрестоматія

17
О.Олесь «Княжа Україна»( уривок)

Є.Шморгун «Дажбог»

Слов’янський міф «Гнів Перуна»


 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності;

 • усвідомлено, правильно, виразно читає вголос з дотриманням основних норм літературної вимови;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • висловлює власні оцінні судження щодо прочитаного

Хрестоматія

18
УПЧ
19
О.Олесь «Наші предки – слов’яни»

Українська народна казка «Кирило Кожум’яка»
 • виділяє основне у творі і характеристиці персонажів;

 • спостерігає за авторським вибором слова для характеристики героя;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • практично розрізняє народну соціально-побутову казку; називає місце події в казках, героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити події;

 • використовує засоби художньої виразності у власному мовленні, розуміє їх роль у тексті;

 • будує діалог;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Читанка, частина ІІ, с.16-18
Хрестоматія

20
А.Лотоцький «Мудра володарка»


 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • самостійно визначає головних і другорядних персонажів твору;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення;

 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулює запитання до тексту; будує діалог; виділяє основне у творі і характеристиці персонажів; знаходить причинно-наслідкові зв’язки;

 • читає мовчки;

 • уміє висловлювати емоційно-оцінні судження; обґрунтовує свою думку;

Хрестоматія


21
О. Олесь «Ярослав Мудрий»

А. Лотоцький «Михайло-семиліток» • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • визначає тип персонажа: позитивні й негативні за характером поведінки, ставленням до них письменника та власним ставленням, обґрунтовує свої міркування;

 • визначає головних і другорядних персонажів твору;

 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору без вживання термінів), порівняння;

 • усвідомлено, правильно, виразно читає вголос з дотриманням основних норм літературної вимови;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного

Читанка, частина ІІ, с.18-20
Хрестоматія

22
Легенда «Про запорожців»

Українські народні пісні

Є.Шморгун «Козацькі могили»


 • називає героїв легенди, їхні риси особистості;

 • визначає тему і основну думку твору;

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • розрізняє легенду, пояснює її відмінність від казки;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності;

 • самостійно готується до виразного читання;

 • характеризує дійових осіб;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • висловлює емоційно-оцінні судження; обґрунтовує свою думку

Хрестоматія

23
Б.Грінченко «Олеся»

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • усвідомлено, правильно, виразно читає вголос з дотриманням основних норм літературної вимови;

 • знаходить і пояснює істотні ознаки певних подій, явищ;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності;

 • характеризує дійових осіб;

 • складає план оповідання; використовує його для розповіді, різних видів переказу

Хрестоматія

24
УПЧ
25
«Винаходи людства» (з журналу «Барвінок»)

А. Григорук «Крокохід» • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • усвідомлено, правильно, виразно читає вголос з дотриманням основних норм літературної вимови;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • знаходить і пояснює істотні ознаки певних подій, явищ;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного;

Хрестоматія

26
М. Коцюбинський «Нюренберзьке яйце»

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • самостійно визначає головних і другорядних персонажів твору;

 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • знаходить і пояснює істотні ознаки певних подій, явищ;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності;

 • читає мовчки;

 • бере участь в інсценізації прочитаних творів;

 • характеризує дійових осіб;

 • складає план оповідання; використовує його для розповіді, різних видів переказу

Хрестоматія

27
П. Утевська «Будьмо знайомі»

- усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • читає мовчки;

 • складає план оповідання; використовує його для розповіді, різних видів переказу;

- уміє висловлювати емоційно-оцінні судження; обґрунтовує свою думку;

Хрестоматія

28
П. Утевська «Історія дзеркала»

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно;

 • усвідомлено, правильно, виразно читає вголос з дотриманням основних норм літературної вимови;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • висловлює емоційно-оцінні судження; обґрунтовує свою думку;

Хрестоматія

29
Тематичне оцінювання
Сторінки з книги природи (15 год)30
«Рослинний світ України» (з енциклопедії)

О.Сенатович «Друже мій»

М. Рильський «Цвітуть бузки»


 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • усвідомлено, правильно, виразно читає вголос з дотриманням основних норм літературної вимови;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності;

 • складає план статті;

 • висловлює власні оцінні судження щодо прочитаного

Хрестоматія

31
В. Чухліб «Лісова дивина»

О.Олесь «Ліс восени»

М. Рильський «Розмова з другом»


 • знає напам’ять вірш О.Олеся «Ліс восени»;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героя;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності;

 • знаходить і пояснює істотні ознаки певних подій, явищ;

 • виконує творчі види вправ до прочитаного

Хрестоматія

Читанка, частина І с. 6132
УПЧ
33
О. Донченко «Дівчина над струмком»


 • знає напам’ять уривок з прозового твору

 • визначає тип персонажа: позитивні й негативні за характером поведінки, ставленням до них письменника та власним ставленням, обґрунтовує свої міркування;

 • виділяє основне у творі і характеристиці персонажів;

 • формулює запитання до тексту;

 • розуміє текст, свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • розрізняє оповідання й повість;

 • бере участь в інсценізації творів

 • виявляє ставлення автора до зображеного

Хрестоматія

34
П. Утевська «Лісова аптека»

Загадки про рослини • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • вміє знаходити і пояснювати істотні ознаки певних подій, явищ;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час читання творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • розуміє текст, свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • використовує художні засоби у власному мовленні (в описах, розповідях, творах), розуміє їх роль у тексті;

 • виконує творчі види вправ до прочитаного

Хрестоматія

35
«Калина» (народна легенда)

Т.Шевченко «Зацвіла в долині»

«Калина»


 • називає героїв легенди, їхні риси особистості;

 • називає основні теми та жанри творчості письменника;

 • розрізняє легенду, пояснює її відмінність від казки;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • добирає та правильно застосовує під час читання, декламації мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • виконує творчі види вправ до прочитаного

Хрестоматія

36
А. Коваль «А ім’я у вас чиє, акаціє?»

В. Сосюра «Білі акації будуть цвісти» • називає ознаки вірша як жанру;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час читання різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • виявляє ставлення автора до зображеного

Хрестоматія

37
І. Драч «Балада про соняшник»

«Соняшник» (легенда)

«Соняшник» (українська народна пісня)


 • називає героїв легенди, їхні риси особистості;

 • називає теми опрацьованих віршів;

 • розрізняє легенду, пояснює її відмінність від казки;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті, які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • читає мовчки у темпі, не нижчому 100 сл./хв.;

 • бере участь в інсценізації творів

 • характеризує дійових осіб;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • висловлює емоційно-оцінні судження; обґрунтовує свою думку

Хрестоматія

38
УПЧ


39
О. Гончар «Романові яблука»

В. Чухліб «Яблука з криниці»

А. Малишко «Яблука»


 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • визначає тип персонажа: позитивні й негативні за характером поведінки, ставленням до них письменника та власним ставленням, обґрунтовує свої міркування;

 • визначає головних і другорядних персонажів твору;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • усвідомлено, правильно, виразно читає вголос з дотриманням основних норм літературної вимови

Хрестоматія

Читанка,частина І, с. 5240
П. Утевська «Квітковий годинник»

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору;

 • розуміє основний смисл описаних фактів;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи;

 • формулює запитання до тексту;

 • з’ясовує з допомогою вчителя роль засобів художньої виразності у тексті, створенні художніх образів, описів;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного

Хрестоматія

41
О. Довженко «Зачарована Десна» (уривок)

А. Коваль «На городі» • знає напам’ять уривок з прозового твору

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити події;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час читання, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • використовує засоби художньої виразності у власному мовленні, розуміє їх роль у тексті;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Хрестоматія

42
М. Пришвін «Золота лука»

О. Давидов «Метеорологи»Народні прикмети про рослини.

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • виділяє основне у творі і характеристиці персонажів пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити події;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героя;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності;

 • усвідомлено, правильно, виразно читає вголос з дотриманням основних норм літературної вимови

Хрестоматія

43
УПЧ

Цікаві пригоди братів наших менших (13 год)
44
Усна народна творчість про тварини (загадки, пісні, скоромовки, дитячі ігри, прислів’я та приказки)

 • знає напам’ять прислів’я про тварин;

 • самостійно розрізняє, визначає, обґрунтовує елементарні жанрові ознаки опрацьованих літературних творів

 • порівнює тексти різних жанрів;

 • знаходить і пояснює істотні ознаки певних подій, явищ; характеризувати дійових осіб; встановлювати смислові зв’язки між частинами тексту;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору, без вживання терміну) порівняння;

 • використовує художні засоби у власному мовленні (в описах, розповідях, творах);

 • знає і вміє користуватися прийомами складання казок, загадок, лічилок; складання римованих рядків

Хрестоматія

45
А. Мілн «Вінні - Пух і всі – всі – всі»

 • визначає тему і основну думку твору;

 • виділяє основне у творі і характеристиці персонажів; знаходити причиново-наслідкові зв’язки,

 • співвідносить прочитаний твір з певним жанром;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;

 • усвідомлено і достатньо вільно читає мовчки у темпі, не нижчому 110 сл./хв.;

 • добирає та правильно застосовує під час читання, інсценізації твору мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • передає з їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення

Хрестоматія

46
Р. Кіплінг «Слоненя»

 • визначає тему і основну думку твору;

 • знаходить причиново-наслідкові зв’язки,

 • співвідносить прочитаний твір з певним жанром;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;

 • усвідомлено і достатньо вільно читає мовчки у темпі, не нижчому 110 сл./хв.;

 • добирає та правильно застосовує під час читання, інсценізації твору мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • передає з їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення

Хрестоматія

47
«Лелека» (з енциклопедії)

Легенда про лелеку • називає героїв легенд, їхні риси особистості;

 • визначає тему і основну думку твору;

 • визначає відносно завершені і самостійні частини тексту;

 • визначає головних і другорядних персонажів твору;

 • розрізняє легенду; пояснює її відмінність від казки;

 • формулює запитання до тексту;

 • усвідомлено і достатньо вільно читає мовчки;

 • використовує художні засоби у власному мовленні, розуміє їх роль у тексті;

 • складає план тексту; використовує його для різних видів переказу;

 • виконує творчі види вправ до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Хрестоматія

48
М. Пришвін «Журка»

В.Сухомлинський «Пихата жаба»
 • визначає тип персонажа: позитивні й негативні за характером поведінки, ставленням до них письменника та власним ставленням, обґрунтовує свої міркування;

 • виділяє основне у творі і характеристиці персонажів;

 • розуміє текст, свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • до змісту твору;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час події, як вони пов’язані між собою;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення;

 • добирає та правильно застосовує під час читання творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає за їх допомогою своє та авторське ставлення;

 • виконує творчі види вправ до прочитаного

Хрестоматія

49
УПЧ
50
Підсумкова контрольна робота за І семестр51
І. Сенченко «Хто вишні поїв»

Є. Гребінка «Горобці да вишні» • визначає жанр твору;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити події;

 • використовує засоби художньої виразності у власному мовленні, розуміє їх роль у тексті;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час читання, декламації, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Хрестоматія

52
М.Слабошпицький «Чудасія на балконі»

 • визначає тему і основну думку твору;

 • визначає тип персонажа: позитивні й негативні за характером поведінки, ставленням до них письменника та власним ставленням, обґрунтовує свої міркування;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • використовує художні засоби у власному мовленні, розуміє їх роль у тексті;

 • складає план оповідання, використовує його для детального переказу;

 • виконує творчі види вправ до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Читанка, частина І, с.78

53
«Про павука-сріблянку» (з журналу)

І. Жиленко « Павучок – рудий бочок» • визначає тему і основну думку твору;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події;

 • читає мовчки у темпі, не нижчому 110 сл./хв.

 • аналізує, порівнює тексти різних жанрів;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Хрестоматія

54
І. Драч «В товаристві джмеля»

Г. Храпач «Сизокрилка, або життя та пригоди бджіл і бджілок»М. Слабошпицький «Золоті бджоли»

 • визначає, обґрунтовує елементарні жанрові ознаки літературних творів

 • визначає тему і основну думку твору;

 • визначає головних і другорядних персонажів твору;

 • встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • добирає та правильно застосовує під час декламації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • співвідносить прочитаний твір з певним жанром;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • аналізує, порівнює тексти різних жанрів

Хрестоматія

55
Н.Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба»

 • виділяє основне у творі і характеристиці персонажів;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити події;

 • спостерігає за авторським вибором слова для характеристики героя;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • використовує засоби художньої виразності у власному мовленні, розуміє їх роль у тексті;

 • будує діалог;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Читанка, частина І, с.62

56
Дж. Лондон «Біле ікло»

 • визначає головних і другорядних персонажів твору;

 • встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;

 • добирає та правильно застосовує під час читання твору мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • співвідносить прочитаний твір з певним жанром;

 • встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • виявляє ставлення автора до зображеного;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Хрестоматія

57
А. Давидов «Лісове озеро»

Л. Полтава «Риби»«Як тварини готуються до зими» (з журналу)

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • визначає тему і основну думку твору;

 • виявляє ставлення автора до зображеного

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події;

 • формулює запитання до тексту;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує під час читання різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності;

 • будує діалог

Хрестоматія

УПЧ* - урок позакласного читання. Обов’язково вписати тему та твори, які вивчаються.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 323.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка