Частина IIСкачати 497.95 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації21.03.2019
Розмір497.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


vseosvita.ua
^d407255b555cab9b7cd70d9c8b09f06231802a4e04bdd5fcdb^pimgpsh_fullsize_distr.png

Частина II
Нормативно-правова база організації роботи з обдарованими дітьми

в умовах реалізації Державних освітніх стандартів

Оглавление


Частина 3. 1

Частина 3.2 1

Методи урочної роботи з обдарованими дітьми 1

Проблемне навчання - метод проблемного викладу 2

Пошуковий метод 3

Евристичний метод 3

Дослідницький метод 4

Проектний метод 4

Метод творчих та нестандартних завдань 5

Метод розвитку критичного мислення 5

Мозковий штурм 6

Кластер як метод навчальної роботи 6

Метод кейсів 7

Інформаційно-комунікаційні технології 8

Частина 4. 11

Педагогічні та дитячі проблеми. 11

Способи вирішення проблем організації роботи з обдарованими дітьми. 11

"Три рівні методу збагачення" Джозефа Рензуллі 13

Робота в малих навчальних групах 15

Роль педагога 16

Робота психолога 16

Частина 5 19

Особистість педагога в організації роботи з обдарованими дітьми 19

Частина 6 25

Роль психолога в організації роботи з обдарованими дітьми 25

Психологічна діагностика 27

Психологічна профілактика 28

Психологічне консультування 28

Психологічне просвітництво 29

Психологічне здоров'я 29

Психологічний супровід обдарованих дітей 30
Частина 3.
Частина 3.2

Методи урочної роботи з обдарованими дітьми
Обдарованість - це маленький паросток, ледь проклюнувся із землі і вимагає до себе величезної уваги. Необхідно пестити і плекати, доглядати за ним, зробити все необхідне, щоб він виріс і дав рясний плід.

В. О. Сухомлинський
Робота з обдарованими дітьми – складний і довготривалий процес. Від її правильної організації багато в чому залежить майбутнє талановитих дітей, їх подальша адаптація в суспільстві.


В. О. Сухомлинський
Згідно закону України "Про освіту", шкільні заклади мають стати інститутом розвитку обдарованості кожної особистості. Для плідної роботи з обдарованими дітьми, насамперед, необхідно встановити рівень та спрямованість їхніх здібностей, щоб надалі правильно їх розвивати. Обдаровані діти мають велику потребу в дослідницькій та пошуковій активностях - це головний інструмент занурення учнів у творчий процес навчання, що виховує у них жагу до знань і прагнення відкриттів, спонукає до активної розумової діяльності та самопізнання.

У навчальному процесі розвиток обдарованої дитини слід розглядати як розвиток її внутрішнього діяльнісного потенціалу - уміння ставити мету та шукати способи її досягнення, здатності бути автором, активним творцем свого життя, здатним вільно обирати свій шлях і відповідати за нього, максимально використовувати свої здібності.

Сьогодні вагомого значення набуває реалізація особистісно-орієнтованого педагогічного підходу, задля гармонійного розвитку учня як суб'єкта творчої діяльності. Саме тому сучасна освіта обдарованих дітей повинна будуватись на таких основних засадах:

- надання максимального різноманіття можливостей для розвитку особистості;

- індивідуалізація і диференціація навчання;

- створення умов для спільної роботи учнів за мінімальної участі вчителя.

Засновуючись на цих засадах, педагогічна робота вчителя має підпорядковуватися таким принципам:

- гнучкі змістові "рамки", які забезпечують можливість включення різних тематичних розділів для вивчення;

- вивчення широких (глобальних) тем та проблем;

- міждисциплінарний підхід до вивчення змісту;

- інтеграція тем, що стосуються різних галузей знань, для вивчення їх, шляхом встановлення внутрішніх взаємозв'язків змістового характеру;

- насиченість змісту навчання;

- проблемний характер навчання.

Для організації самостійної чи групової діяльності обдарованих учнів, педагог на уроці має використовувати такі методи навчальної роботи як творчий, проблемний, пошуковий, евристичний, дослідницький та проектний. Ці методи мають високий пізнавально-мотиваційний потенціал і відповідають рівню пізнавальної активності та інтересам обдарованих дітей. Розглянемо їх детально.Проблемне навчання - метод проблемного викладу


Метод проблемного викладу - метод навчання, який передбачає постановку вчителем перед учнями проблеми і визначення шляхів її розв'язання з приховуванням можливих пізнавальних суперечностей.

Його застосовують переважно для розвитку навичок творчої навчально-пізнавальної діяльності, осмисленого і самостійного оволодіння знаннями. Метод проблемного викладу має такі характерні ознаки:

1) учитель показує шлях дослідження проблеми, але не розв'язує її від початку до кінця;

2) учні, спостерігаючи за процесом роздумів учителя, навчаються розв'язувати проблемні завдання.

Проблемний виклад навчального матеріалу можна здійснювати в процесі проблемної розповіді, проблемно-пошукової бесіди, лекції, під час використання наочних методів проблемно-пошукового типу і проблемно-пошукових вправ. В усіх випадках викладач має ставити перед учнями такі запитання, що викликатимуть інтелектуальні зусилля та цілеспрямовану мисленнєву активність для пошуку відповіді.

Проблемне навчання - це моделювання реального творчого процесу, шляхом створення проблемної ситуації та керування пошуком її вірного рішення.


Пошуковий метод


Пошуковий метод - це один з активних методів навчання, що спрямований на самостійну роботу учнів у пошуку рішення певної задачі. Цей метод забезпечує залучення учнів у процес самостійного набуття знань, отримання та дослідження інформації, адже певні елементи знань дітям повідомляє педагог, але їх значущу частину учні здобувають самостійно, відповідаючи на поставлені запитання чи розв'язуючи проблемні завдання.

Цей метод має такі характерні ознаки:

- знання учням у "готовому" вигляді не пропонують, їх необхідно здобувати самостійно;

- учитель організовує пошук нових знань за допомогою різних засобів;

- учні під керівництвом учителя самостійно розмірковують, розв'язують проблемні ситуації, аналізують, порівнюють, узагальнюють.

Виклад навчального матеріалу може здійснюватись у процесі евристичної бесіди, коментованої вправи з формулюванням висновків, творчої вправи, лабораторної чи практичної роботи та ін. Відповідно, виокремлюються такі типи пошукової навчальної діяльності як дослідницька, дискусійна та моделююча.Скачати 497.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка