Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
Організація роботи денних стаціонарів. Профілактика гіпотрофії, анемії. Профілактика рахіту у доношених І недоношених дітей Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
Положення 445 b. 1
читати
Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення аспірантура є формою підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікаціїПоложення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення аспірантура є формою підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Аспірантура є формою підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Положення 175.04 Kb. 1
читати
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України \"Про лікарські засоби\", з урахуванням вимог директиви 2001/83 Європейського Парламенту та Ради єсПоложення Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про лікарські засоби", з урахуванням вимог директиви 2001/83 Європейського Парламенту та Ради єс
Рукція регламентує порядок проведення вхідного контролю якості лікарських засобів суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють діяльність з оптової та роздрібної реалізації (торгівлі)
Положення 293.81 Kb. 1
читати
Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановля єПоложення про спеціалізовані служби цивільного захисту Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановля є
Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Положення 228.53 Kb. 1
читати
Положення про медичні групи Фізична культура у системі освіти та виховання учнівської молоді Актуальність проблеми фізичного розвитку в смг деяка складність в процесі навчання фізичним вправам учнів з ослабленим здоров\Положення про медичні групи Фізична культура у системі освіти та виховання учнівської молоді Актуальність проблеми фізичного розвитку в смг деяка складність в процесі навчання фізичним вправам учнів з ослабленим здоров'ям
Згідно з Положенням про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи всі учні проходять обов'язковий щорічний медичний огляд, внаслідок якого їх розподіляють на три медичні групи: основну, підготовчу, спеціальну
Положення 120.82 Kb. 1
читати
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрівПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів І є обов'язковим для всіх вищих навчальних закладів та наукових установ України незалежно від їх підпорядкованості та форми власності
Положення 332.87 Kb. 1
читати
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. №15Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. №15
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Положення 0.56 Mb. 8
читати
Положення Кодексу цивільного захисту України щодо фінансового І матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту. Навчальні питання: Порядок фінансування заходів цз. Порядок створення І використання матеріальних резервівПоложення Кодексу цивільного захисту України щодо фінансового І матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту. Навчальні питання: Порядок фінансування заходів цз. Порядок створення І використання матеріальних резервів
Ознайомити слухачів з основними джерелами фінансування І матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту
Положення 445 b. 1
читати
Положення про методичне об’єднання класних керівниківПоложення про методичне об’єднання класних керівників
Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників
Положення 62.4 Kb. 1
читати
Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року заПоложення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за
«Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді»
Положення 128.7 Kb. 1
читати
Положення про робочу програму навчальної дисципліни кредитно-модульна система організації навчального процесу Біла Церква-2015 Основні терміни, поняття та скорочення ectsПоложення про робочу програму навчальної дисципліни кредитно-модульна система організації навчального процесу Біла Церква-2015 Основні терміни, поняття та скорочення ects
Кмсонп – кредитно-модульна система організації навчального процесу: модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць
Положення 330.71 Kb. 1
читати
Положення про запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у бнау біла Церква 2009рПоложення про запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у бнау біла Церква 2009р
Положення 344.27 Kb. 1
читати
Положення \"про науково-дослідну практику\" для магістрів спеціальності 18010016 \"бізнес-аміністрування\" та 18010020 \"управління навчальними закладами\" Івано-Франківськ, 2015Положення "про науково-дослідну практику" для магістрів спеціальності 18010016 "бізнес-аміністрування" та 18010020 "управління навчальними закладами" Івано-Франківськ, 2015
Положення про науково-дослідну практику магістрів спеціальності 18010016 “Бізнес-аміністрування” та 18010020 “Управління навчальними закладами” / Укладачі: Якубів В. М., Жук О.І., Іщук О. Ю., Мельничук С
Положення 294.4 Kb. 1
читати
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищахПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах
Фінанси І кредит (спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07 Управління та адміністрування)
Положення 0.85 Mb. 6
читати
Положення видатного українського психолога Г. С. Костюка про те, що виховувати означає проектувати поступове становлення якостей особистості і керувати здійсненням накреслених проектівПоложення видатного українського психолога Г. С. Костюка про те, що виховувати означає проектувати поступове становлення якостей особистості і керувати здійсненням накреслених проектів
Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства
Положення 0.7 Mb. 5
читати

  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка