Бланку а згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок уДата конвертації11.01.2018
Розмір0.56 Mb.
ТипПрограма


Частина 1 Українська мова

Завдання 1—7 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Прочитайте текст і виконайте завдання 1—7.


(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання7почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням/(4) І, на/певно, головному - взаємності з життям, зі світом (5) Колискова - це не/наче душа, яка ходить навшпиньках.
1. Окремо в цьому тексті пишуться слова

А в/першеБ відтепер

В на/певно

Г не/ наче


^
2. Пунктуаційну помилку допущено в реченніА першому

Б другомуВ третьому

Г четвертому
3. Вставне слово вжито в реченні

А першому

Б третьому

В четвертомуГ п'ятому
4. Складним є речення

А перше

Б друге

В третє

Г п 'яте

5. У переносному значенні вжито в тексті виділене словоА маленької дитини

Б над колискою

В почутої мелодії

Г ходить навшпиньках
6. Фразеологізмом є вислів
Абагатоголосся душі

Б відкривається шлях

В взаємності з життям

Г колискова - це душа
7. Іменник виділено в словосполученні з тексту
А починається з колискової

Б звучання почутої мелодії

В для маленької дитини

Г ходить навшпиньках
Завдання 8—23 мають п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
8. Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова

А край

Б груша

В кущ

Г кварц

Д вечір


9. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива

А бігти - біжуть

Б свистати – свистають

В хотіти - хотять

Г сідати - сидять

Д губити - гублять"
10. Прочитайте речення.

І радісн (1)о, що Київ наш осін(2)ій,

Хоч довгу путь у світі перейшов,

Весь у труді, в натхнен(3)і, у горін(4)і,

Весь на риштован (5)ях нових будов!

Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, окрім


А 1

Б 2

В З

Г 4

Д 5


11. Граматичну помилку допущено в словосполученні

А сто кілограмівБ незручних туфель

В барвистих ярмарокГ багатоповерхових готелів
Д запалення легень

12. Граматичну помилку допущено в реченні

А Що вища культура народу, духовна та матеріальна, то вища й міцніша позиція його мови. Б Відомо, що творча своєрідність художника найповніше виявляється в його книгах.В Коли маєш дар, успадкований від матері, від рідного народу, то обов'язок твій - народові його й повернути.

Г Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу.

Д Коли заповіт Альфреда Нобеля оприлюднили, виникли найсуперечливіші чутки та судження.
13. Правила вживання лапок дотримані в уривку з афіші
14. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку

А виконувати речитативом, промовиста ц..тата

Б створити за аналог..єю, словниковий д..ктант

В с.гнальні вогні, соціологічне опитування

Г історія ав..ації, порадитися з дир..ктором

Д ..нженерний фах, схвалення колект..ву


15. Усі розділові знаки правильно вжиті в реченні

А Багато струмків народжується тут, високо на горах, де росами опадають тумани, й де хмари часто сіють дощі.

Б Де знаходить природа такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно жодною фарбою, жодним пензлем?

В Хоч навколо, за тином ліс жовтів і мінився осінніми фарбами, але хміль іще буйно зеленів.

Г Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж

темно під ним.

Д Високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю

на котрій, чіпляючись колосками за гілки, буяє розкішна рослина.


16. Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев'яносто вісім наведено в рядку
А Р. в. семи сотень дев'яноста восьми

Б Д. в. сімсот дев'яноста вісьмомВ Зн. в. семисот дев'яноста вісім

Г Ор. в. сьомастами дев'яноста вісьма

Д М. в. (на) семисот дев'яноста вісьмох

17. Частка не пишеться окремо у варіанті

А стало не/переливки

Б не/здужати всіх завдань

В не/покоїтися через погоду

Г не/дооцінювати друзів

Д говорити не/правду


18. Граматичну помилку допущено в рядку

А найвірогідніше тлумачення

Б найбільш вищий пагорб

В менш доцільний спосіб

Г щонайвигідніші умови

Д якнайкращий підручник


19. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка

А засвітити зломити зчищати

Б садочок футболіст дивина

В коротший витрачати позаторік

Г царювати цимбаліст цікавий

Д анекдот покрівля краяти


20. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А надзьобувати, юшечка, щасливець

Б бджолосім’я, розмаїтість, узбережжя

В єднання, сором’язливість, щирість

Г джерельце, льодовий, щільний

Д зшивати, рум’янець, дзеркальце

21. Спонукальним є речення

А Жінки втомились бути непрекрасними.

Б За правду, браття, єднаймось щиро.

В Весна прийшла, та якось несподівано!

Г Шматок землі, ти звешся Україною

Д Дрібнота буть не годна ворогами.


22. М'який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
А виставковий павіл..йон, шановне пан..ство

Б громадянс..ка позиція, здаєт..ся в орендуВ п'ят..сот гривень, перевірка знан..

Г абсолютна мен..шість, пол…ське посольство

Д підійти близ..ко, гетьман..ський палац


23. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження
речення «Опівдні насунулися хмари...» обрати

А заступивши темрявою небо.

Б і зависли над молодими садами.


В які змусили все живе зачаїтися.
Г і ринула стоголоса злива.

Д пішов густий літній дощ.


У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.
24. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака на місці крапок.

Розділовий знак

 1. кома

 2. двокрапка

 3. тире

 4. дужки

Приклад

А Знаю я ... моє ім'я не згасне на прийдешнім со­нячнім путі.

Б Це просто день, що врубується в простір... Сер­гій Жадан.В Ось ранок…. синім возом ... їде.... і сонця сніп в
село везе. '

Г Вдихати вітер Батьківщини …найвище щастя на землі.

Д І сонце падало за тьмяним морем трав … на землю маки кинувши червоні.25. Доберіть замість пропусків потрібні слова.

Речення

 1. Замість паспорта можна подати ... про народження.

 2. Це було натхненне й поетичне ... в коханні.

 3. На вході чергові обов'язково перевіряють ... особи.

 4. Лейтенант уважно занотував ... очевидця події.

Пропущене слово

А свідоцтво

Б свідчення

В освідчення

Г засвідчення

Д посвідчення
26. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Він (1)прожив під сонцем (2)коло ста літ, (3)ніколи не (4)ховаючись у холодок.А дієслово

Б дієприкметник (форма дієслова) В дієприслівник (форма дієслова) Г прислівник Д прийменник
27. З'ясуйте вид поданих простих речень.Вид речення

 1. означено-особове

 2. неозначено-особове

 3. узагальнено-особове

 4. безособове

Приклад

А Танцюють, співають, веселяться на вулиці.

Б Лінивим не находишся - ледачим не наробишся.

В Мило мені та спокійно серед тої лісової тиші. Г Усоте прославляю буйноту життя.

Д З неба, як розтоплене золото, ллється світ сонця.
28. З'ясуйте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові.

Фрагмерт речення

1 … понад усе хотіли, щоб

2 … зайшов до магазину, щоб

3. … сподобалася книга, що її

4. …настільки досвічена, щоВид підрядного речення
А означальне
Б з'ясувальне

В умови


Г мети

Д ступеня та способу дії
Читання й аналіз тексту

Завдання 29—36 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте

завдання 29—36.
Мистецтво, не підвладне часу
(1-11) На серйозних аукціонах подекуди виникають підозри щодо справжності картин видатних художників. Не обійшла ця доля й полотна великого Вінсента ван Гога: якось переконували, що виставлена на продаж картина «Сад в Овері» -підробка. Доводили, що неможливо за короткий час зробити таку систему крапок, натякали на стилістичну невідповідність. Але ретельні рентгенівські дослідження засвідчили, що всі роботи митця написані зі «швидкістю виконання й без вагань», «на одному подихові». І картину купили за рекордну суму. Для «Саду в Овері» характерна унікальна техніка пуантилізму, сутність якої полягає в нанесенні на полотно окремих дрібних крапок чистого кольору. Якщо розглядати таку картину з відстані, ці крапки змішуються, і кольорове відчуття виявляється іншим, аніж коли фарби були б змішані на самому полотні.

(12-17) Він був найбіднішим за життя, а став найдорожчим сьогодні художником. Чи сподівався будь-коли ван Гог, що досягне такого успіху, що його роботи купуватимуть? Вінсент запевняв: «Роль, яку я відігравав чи відіграватиму, завжди залишиться другорядною». Він щиро вирішив творити мистецтво заради мистецтва. Без жодних меркантильних інтересів... Зрештою, він і не міг ними керуватися - так відкрито він бачив природу.

(18-32) 1885 року, після виснажливих тренувань і праці в багатьох техніках живопису, Вінсент виставляє на продаж одну з картин. Вона, за його словами, була настільки вдалою, що він «не зміг її продати», - художник просто подарував полотно. Ван Гог, свідомо присвятивши своє життя живопису, у який був несамовито закоханим, працює не в порожнечу: «Я знаю, що я хочу вкласти у свої картини, і намагатимусь цього досягти навіть ціною життя, тому що мене надихає абсолютна віра в мистецтво». І живописець самовдосконалюється, розвиває в собі енергію й думку. Він знає, що відчуває красу, сутність речей, і йде вузькою, але усвідомленою стежкою, аби постійно розвивати те відчуття, розкриватися всесвітові якомога більше. Вінсент відтворює своє бачення світу для того, аби зробити його чистішим, наблизити до первісного стану. 1882 року ван Гог пише: «Я хочу робити такі картини, які зворушать багатьох людей. А для цього треба писати не покладаючи рук, без зупинок, без сподівань на земні блага, без жалю до себе». Так, він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка творча самодисципліна.

(33-38) 3 дитинства ван Гог прагнув іншого, по-справжньому духовного життя, ішов своїм, загадковим шляхом. Надмірна серйозність і відлюдькуватість хлопця вкупі із захопленням природою та вибухами пристрасної ніжності до близьких -свідчення його пошуків досконалого світу у світі недосконалому. Дитина й дорослий митець були єдиною енергетичною істотою, яка прийшла до нашого світу.

(39-45) Вінсент створював полотно легко. Він справді набив руку старанними, наполегливими й самозреченими вправами. Очевидці розповідають, що митець писав постійно й безперервно. Ван Гог просто завалював майстерню полотнами, був машиною (як сам себе називав) з виробництва картин... І всюди Вінсент не зраджує свого бачення - сміливо й вільно зафарбовує полотно, виплескуючи на нього енергію й відображаючи суть речей, їхні енергетичні форми. Найбільше в мистецтві художник цінує реалізм. Непідробний.

(46-53) Ван Гог відсторонювався від власних творів. Він давав їм жити самостійним життям. Немає часу та й просто нерозумно зосереджуватися на матеріальних речах. Увагу треба приділяти природі, якій Вінсент віддається цілком, особливо під час роботи над картиною. Живопис. Живо писати. Вінсент же пише яро - сама бачена ним природа малює його рукою, відтворюючи саму себе на полотні (не дивно, що його картини випромінюють не лише три виміри, а й інші, загадкові й неприйнятні для звичайної людини). Може, ще й тому Вінсент за дев'ять років написав понад 800 полотен - рекордна для такого відтинку часу кількість.

(54-60) Цікава історія творів митця. Він залишав безліч полотен у всіх кутках Голландії, Бельгії, Франції - скрізь, де працював. Забував, не встигав забрати, не міг забрати... І тоді з його полотнами творилися дивні речі: їх спалювали, не вбачаючи в них жодної цінності, картини тачками возили халамидники, розпродуючи їх по десять центів за штуку, з них обдирали фарбу й повторно писали на них, полотна використовували як циновки, мішені, ними прикрашали горища й затуляли дірки курників.

(61-64) Чому Вінсента ван Гога не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що він, як і інші великі люди, як і інші самобутні постімпресіоністи, випередив час! Енергетика ван Гога просто шалена. Люди ж не володіли тоді тим рівнем енергетичної вібрації, аби сприймати її, а тим більше - цінувати.

(65) Зараз вони її цінують.

За В. Терещенком, журнал «Політика і культура» 703 слова
29. У тексті немає мікротеми

А бачення ван Гогом мети свого життяБ малярська майстерність художника

В спадщина митця в музеях світу

Г сприйняття його творів сучасниками
30. На думку автора тексту, по-справжньому оцінити твори ван Гога можна,
А глибоко ознайомившись із технікою пуантилізму

Б зрозумівши високу енергетику його полотен

В відвідавши дорогі для художника мальовничі місця

Г розглядаючи картини з відстані


31. Слово, виділене у вислові «Вінсент же пише яро» (рядки 49-50), ужито, щоб
А заперечити зміст попереднього речення

Б означити потяг художника до швидкого заробіткуВ підкреслити яскравість і пристрасність його манери

Г змалювати гнівне обурення художника навколишньою дійсністю


32. Висновком, що випливає з інших поданих суджень, є

А Усі роботи митця написані зі «швидкістю виконання й без вагань», «на одному подихові» (рядки 6-7).

Б Живописець самовдосконалюється, розвиває в собі енергію й думку (рядки 24-25).

В Він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка

творча самодисципліна (рядки 31-32).

Г Вінсент за дев'ять років написав понад 800 полотен - рекордна для такого

відтинку часу кількість (рядки 52-53).
33. Принцип «творити без меркантильних інтересів» ілюструють усі

фрагменти тексту, окрім

А На серйозних аукціонах подекуди виникають підозри щодо справжності картин видатних художників (рядки 1-2).

Б ... треба писати не покладаючи рук, без зупинок, без сподівань на земні блага,

без жалю до себе (рядки 29-30).

В Немає часу та й просто нерозумно зосереджуватися на матеріальних речах (рядки 47-48).Г Він залишав безліч полотен ... повсюди, де працював. Забував, не встигав забрати, не міг забрати... (рядки 54-56).
34. Синонім до фразеологізму з речення «Він справді набив руку старанними, наполегливими й самозреченими вправами» (рядки 39-40)

А набити оскомуБ робити своє


В узяти в руки

Г собаку з’їсти


35. Стиль тексту

А науковийБ художній


В розмовний

Г публіцистичний

36. Ідею тексту висловлено в рядку

А Унікальна манера ван Гога зробила його найдорожчим сьогодні художником.

Б 3 дитинства Вінсент прагнув по-справжньому духовного життя.

В Художник, як і інші самобутні люди, випередив свій час.

Г Найбільше в мистецтві Вінсент ван Гог цінував реалізм.Частина 2 Українська література
Завдання 37—56 мають п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

37. Автором байки «Бджола та Шершень» є

А Леся Українка

Б Тарас Шевченко

В Іван Вишенський

Г Павло Тичина

Григорій Сковорода


38. Словами «Зажурилась Україна» починається

А дума


Б балада

В історична пісня

Г соціально-побутова пісня

Д календарно-обрядова пісня


39. Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться в рядку

А «Великому Хорсові путь перебігав»

Б «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила»
В Підпер гори угорськії своїми залізними полками»
Г «Ізронив злоте слово, з сльозами змішане»

Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»


40. Заклик «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» є в творі

А «Катерина»

Б «Гайдамаки»

В «До Основ'яненка»

Г «Ісаія. Глава 35»

Д «І мертвим, і живим...» .41. Автором першого твору нової української літератури є
А. Іван Вишенський

Б Іван Котляревський

В Іван Нечуй-Левицький

Г Григорій Сковорода

Д Григорій Квітка-Основ'яненко
42. «Ваша «Маруся» так мені про Вас розказала, що я Вас навиліт знаю», -
написав Тарас Шевченко

А Іванові Котляревському

Б Пантелеймонові Кулішу

В Іванові Нечую-Левицькому

Г Григорієві Квітці-Основ'яненку

Д Панасові Мирному


43. Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору
А «Кавказ»

Б «Лісова пісня»

В «Іntermezzo»

Г «Гайдамаки»

Д «Мойсей»

44. Написання нарису «Подоріжжя од Полтави, до Гадячого» стало важливим
етапом підготовки твору

А «Наталка Полтавка»

Б «Чорна рада»

В «Інститутка»

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д «Кайдашева сім'я»


45 П'єса «Хазяїн» є ідейно-тематичним продовженням твору

А «Наталка Полтавка»

Б «Мина Мазайло»

В «Сто тисяч»

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д « Лісова пісня»


46. Батьковою настановою «Тому роду нема переводу, в котрому браття
милують згоду»
нехтують сини у творі
А «Кайдашева сім'я»

Б «Чорна рада»

В «Камінний хрест»

Г «Вершники»

Д «Україна в огні»

47. Із гаслом «Хай живуть зайці!» на полювання вирушав автор твору
А «Тигролови»

Б «Три зозулі з поклоном»

В «Лісова пісня»

Г «Зачарована Десна»

Д «Мисливські усмішки»

48. Мотив трагічної внутрішньої роздвоєності центрального персонажа наявний у творі
А «Я (Романтика)»

Б «Маруся Чурай»

В « Марія »

Г «Лісова пісня»

Д «Маруся»


49. Іван Дідух є центральним персонажем твору

А Ольги Кобилянської

Б Лесі Українки

В Івана Франка

Г Михайла Коцюбинського

Д Василя Стефаника

50. У рядках

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ Лиш приходить подібне кохання поет використав

А алегорію

Б синекдоху

В оксиморон

Г гіперболу

Д атнитезу
51. На тлі Другої світової війни розгортаються події твору
А «Я (Романтика)»

Б «Жовтий князь»

В «Вершники»

Г «Тигролови»

Д «Україна в огні»

52. Рядки

І радісним буремним громом

Спадають з неба блискавиці,

Тарасові провісні птиці — Слова шугають над Дніпром

є в творі

А «Сучасники»

Б «Сто років, як сконала Січ»

В «Любіть Україну»

Г «Лебеді материнства»

Д «На колимськім морозі калина»
53. Рядки

На межі двох епох, староруського золота повен,

Зазгучав сонценосно твій сонячно-ярий оркестр

адресовані

А Василеві Симоненку

Б Володимирові Сосюрі

В Андрієві Малишку

Г Павлові Тичині

Д Максимові Рильському54. Звертання «Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки - смутно, що не можеш
ти своїм життям до себе дорівнятись»
адресоване

А Грицеві Бобренку («Маруся Чурай»)

Б Лукашеві («Лісова пісня»)

В Енеєві («Енеїда»)

Г Офіцерові («Катерина»)

Д Чіпці («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)


55. Тематично близьким до вірша «Два кольори» є твір
А «Пісня про рушник»

Б «Балада про соняшник»

В «Ви знаєте, як липа шелестить...»

Г «Любіть Україну»

Д «Ти знаєш, що ти - людина?»
56. Період культу особи Сталіна є історичним тлом твору
А «Я (Романтика)»
Б «Зачарована Десна»

В «Вершники»

Г «Тигролови»

Д «Тіні забутих предків»


У завданнях 57—60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний.

57. Установіть відповідність між назвою та персонажами твору

Назва твору

 1. «Україна в огні»

 2. «Чорна рада»

 3. «Тигролови»

 4. «Жовтий князь»


Персонажі твору

А Сомко, Шрам

Б Григорій Многогрішний, Медвин

В Андрійко Катранник, Отроходін

Г Христя Хуторна, фон Крауз

Д Сашко, дід, прабаба


58. Установіть відповідність між псевдонімом і справжнім прізвищем письменника

Справжнє прізвище
Псевдонім

 1. Остап Вишня

 2. Марко Вовчок

 3. Леся Українка

 4. Іван Багряний

А Іван Тобілевич

Б Павло Губенко

В Іван Лозов'ягін

Г Марія Вілінська

Д Лариса Косач

59. Установіть відповідність між жанром і назвою твору

комедія послання роман повість

Жанр твору

Назва твору

А «Тигролови»

Б «Наталка Полтавка»

В «Інститутка»

Г «І мертвим, і живим...»

Д «Хазяїн»


60. Установіть відповідність між назвою та автором творуНазва твору

Автор твору

1 «Соntra spem sрего»

А

Ольга Кобилянська

2 «Маруся Чурай»

Б

Марко Вовчок

3 «Людина»

В

Іван Драч

4 «Інститутка»

Г

Ліна Костенко
Д

Леся Українка
Частина З ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ
Підтримайте або спростуйте думку: «Ми - не безліч стандартних "я", а безліч всесвітів різних».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.


Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200-250 слів). Текст обсягом до 100 слів
екзаменатори не перевірятимуть.


Частина 1 Українська мова

Завдання 1—7 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А\ Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

Прочитайте текст і виконайте завдання 1—7.


(1) У моїй батьківщині на/світанні колишуться польовими доріжками навантажені хлібом вози. (2) Удосвіта часом кукурікають півні, вечорами линуть до/гори сині димочки. (3) У моїй батьківщині осінь по/тихеньку ступає в червоних чобітках заквітчана в соняшники й китиці винограду. (4) Вечірні тумани заступають хороводи русалок, і зорі, на диво, сяють близько над землею, що/б можна було говорити до них. (5) У моїй батьківщині сонце ходить босоніж, підперезане бабиним літом, з червоною калиною в русявому волоссі.


 1. Окремо в цьому тексті пишеться сполука слів

А на/світанні

Б по/тихеньку

В до/гори що/б


 1. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А другому

Б третьому

В четвертому

Г п'ятому


3 Прислівник виділено в словосполученні з тексту

А польовими доріжками

Б часом кукурікають

В навантажені хлібом

Г червоною калиною
4. Вставне слово є в реченні

А другому

Б третьому

В четвертому

Г п'ятому
5. Складним безсполучниковим є речення

А друге

Б третє

В четверте

Г п'яте
6. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово

А колишуться вози Б кукурікають півні В осінь ступає Г зорі сяють


7. Фразеологізмом є вислів А сині димочки Б вечірні тумани В ходити босоніж бабине літо
Завдання 8—23 мають п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

 1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А наддністрянський щирісінький, юнацтво

Б джерельний, український, безмежжя

В восьмитонний, щавель, їжджу

Г - їстоньки, плямистий, щуплявенький

Д хом'ячисько, дзенькіт, зшиток


 1. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка

А межувати, жалюгідний, крутіж

Б харків'янин, забрьоха, різний

В привокзальний, красень, морок

Г дзеленькати, мороз, зобов'язати

Д шістсот, майструвати, митець


 1. Частка не пишеться разом у варіанті

А не/зовсім зрозумілий

Б зошит не/підписано

В не/розмовляю італійською

Г не/всі з цим обізнані

Д не/забутня подорож
11. Прочитайте уривок.

Сонце мало (1) по малу хилилося до заходу. Воно поволі червонило край(2)небо й робило його ясно (3) червоним, Ген(4)ген до обрію насторожено шумів неозорий ліс, оточений біляво(5) сивою мрякою. Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, окрім –

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5
 1. Граматичну помилку допущено в рядку

А найвідоміші скульптури

Б більш цікавіший сюжет

В тонший від паперу

Г найменш привабливі ціни

Д зрозуміліше пояснення
13. Правильну відмінкову форму числівника шістсот дев'яносто вісім наведено в рядку

А Р. в. шестиста дев'яноста восьми

Б Д. в. шестисот дев'яноста вісьмом

В Зн. в. шістсот дев'яноста вісім

Г Ор. в. шестистами дев'яноста вісьмома

Д М. в. (на) шестистах дев'яноста вісьмох
 1. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива

А плавати - пливуть

Б возити - везуть

В водити - водють

Г сипати - сиплють

Д бігти - біжуть


 1. Граматичну помилку допущено в рядку

А порада вчителя

Б посада керівника

В ногсі паспорта

Г сьоме грудня

Д давній сусіда


 1. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

А п..ять відсотків, б..юджетний кодекс

Б розпочинати кар. .єру, св. .яткові заходи

В кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння

Г зар..яджати батарею, громадянське об..єднання

Д опинитися в міжгір.л, поширити на пів..Європи


 1. Закінчення -ий має прикметник, утворений від слова

А дорога

Б торік

В зовні

Г учора

Д тривога


 1. Подвоєні букви треба писати на місці обох пропусків у рядку

А записати до щоден..ика, лебедин..ий пух

Б віддзеркалене зображен.я, кілька стат..ей

В пісен.а спадщина, зав..ишки з будинок

Г чавун..ні ґрати, пороз..саджувати квіти

Д суцвіт..я черемхи, ран..є надвечір’я

19. Правила вживання великої літери дотримані .в уривку з афішіА Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує на виставу «пігмаліон» за п'єсою Бернарда Шоу.Це остання постановка визначного режисера Сергія Данченка на сцені франківців.
Б

Колектив Харківського академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка підготував кон­церт до Міжнародного дня музики. Диригує заслужений діяч мистецтв України Віталій Куценко.


В
Ювілейний театральний сезон Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр відкриває прем'ерою «Театр» режисера Юрія Одинокого.

Г Любі діти! Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Володимира Магара дарує

вам музичну казку «Нові пригоди Червоної шапочки».


ДНа глядачів фестивалю чекає знайомство з творчим доробком закарпатського обласного угорського драматичного театру імені Дьюли Ійєша (м. Берегове). Вистава «Гамлет» - це злагоджений ансамбль неперевершених акторів театру.


20. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Ще виблискують кришталеві роси?..» обрати

А і випромінюють веселковий розмай.

Б милуючи око веселим сяйвом.

В але сонце вже осяяло виднокрай.

Г бо тільки займається на день.

Д ранок холодить оксамитові трави.


21. Граматичну помилку допущено в реченні

А У п'єсах Шекспіра «Гамлеті» та «Королі Лірі» порушено вічні проблеми буття.

Б Прототипом Нори в «Ляльковому домі» Ібсена є письменниця Лаура Кілер.

В Які засоби комічного вжив Микола Гоголь у «Мертвих душах»?

Г Палац, який змальовує Міцкевич у сонеті «Бахчисарай уночі», належав ханові Гірею.

Д Почесне місце в бібліотеці Жуля Берна належало творам Даніеля Дефо та Фенімора Купера.


22. Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні –

А «За що ж, хто-небудь попитає, Зозуля Півня вихваляє?».

Б «Та чим же я вам досадив?» ягнятко, плачучи, питає.

В Яка ти розкішна, земле, - думала Маланка.

Д Мати через пліт запитала сина, куди він зібрався.

Д Жалібно жовте листя березини, здається, шепче, «Літо, де ти, літо?».


23. Звертання є в реченні

А Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати.

Б Запалай, мій вогнику крилатий, полум'ям привітним і незлим.

В Я люблю твоє майво зелене, і Донбас, і Каховку ясну.

Г На берегах Дніпра крутих, весь помережений садами, стоїть у сяйві днів нових наш рідний Київ перед нами.

Д «Роби добро, - мені казала мати, - і чисту совість не віддай за шмати!».


У завданнях 24-28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.24. Доберіть антоніми до поданих слів.

Слово

1 альтруїстичний

2 огидний

 1. шкідливий

4 недалекий
Антонім

А принадний

Б свійський

В тямущий

Г корисний

Д корисливий


25. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Тільки діждав Чіпка тепла, (1)зараз накупив дерева, (2)найняв майстрів і заложив над (3)самим шляхом цілий (4) невеличкий будинок.А прикметник Б займенник

В дієслово

Г прислівник

Д сполучник27. Доберіть приклад до кожного випадку вживання коми.

Випадок уживання коми

 1. між однорідними членами речення

 2. при відокремленому члені речення

 3. між частинами безсполучникового речення

 4. між частинами складносурядного речення


А Не страшна тобі ані посуха, ані дощ.

Б Сичі в гаю перекликались, та ясен раз ураз скрипів.

В Жайворонок висить на невидимій

нитці, співаючи весну.

Г Лягло сонце за горою, зірки засіяли.

Д Зоре моя вечірняя, зійди над горою.28. З'ясуйте вид поданих простих речень.Вид речення

Приклад

1 означено-особове

А

Усоте прославляю буйноту життія.

2 неозначено-особове

Б

Снігами вкрилися поля і луки.

3 узагальнено-особове

В

Пахне гіркотою осені.

4 безособове

Г

Радять мені жити без ілюзій.
Д

Журбою біді не пособиш.

Читання й аналіз тексту


Завдання 29—36 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте

завдання 29—36.

Сергій Параджанов
(1-3) Геній - поняття, що давно стало книжним. Кажемо так про людей, які зоріють у недосяжному часі та просторі. Довідуємося про них із легенд і підручників. Серед нас вони давно не живуть.

(4-15) Тим, хто знав режисера фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, фантастично пощастило. Вони бачили живого генія. Це зрозуміло було з того, як усе від його слова сповнювалося краси та значення. Це зрозуміло було з тієї бентежної енергії, що неослабно променіла з нього. Це зрозуміло було настільки, що в жартівливих розмовах слово «геній» стало синонімом його імені та й сам він залюбки вдавався до цього титулу. Треба було знати Параджанова, щоб за цим не шукати марнославства чи несмаку. Він жив іншими стимулами, у його світі тон задавали дитяча великодушність та оповитий артистизмом гумор. Смак до жарту, «жертвою» якого ставав він сам, передавався його друзям. «У ці дні ми будемо насолоджуватися присутністю найгеніальнішого режисера всіх часів -Параджанова. Це я його жартома так називаю», - писав приятель. Авжеж, усі ми так жартували. Але добре знали, що в тих жартах - правда.

(16-20) Книжок у його хаті майже не було, а як щось з'являлося - на другий день комусь дарував. Здавалося, нічого не читав, а насправді все знав і давав непомильну, на рівні «абсолютного слуху» оцінку всім помітним явищам літератури та мистецтва. Часом допомагала інтуїція генія: досить було кинути оком, проглянути кілька сторінок - і суть схоплено.

(21-26) Він сприймав світ через красу. І мав дивовижну здатність надавати всьому краси: інтер'єрові, букетові квітів, святковому столу. Здавалося, не було чогось такого, чого він не міг зробити. І все - красиве. Де був Параджанов — там чинилося мистецьке дійство: море насолоди для друзів і гостей. Якби можна було прихованою камерою зняти його життя - це був би найфантастичніший витвір Параджанова.

(27-30) Так виходило, що він завжди дбав про інших, не залишаючи місця для віддяки. Був щедрим до самознищення - усім роздавав ідеї, задуми, мистецькі дрібнички. Дарувати - було його щастям. Не меншим, ніж творити. Може, це його й тримало в житті, коли не давали творити. Він усіх залишив заборгованими й винними.

(31-38) У боргу та провині перед ним залишилася й уся Україна. Вона, позбавлена самої себе, віддана на поталу тим, хто, виступаючи від її імені, нищив її, -не змогла його захистити. А він приріс до неї серцем і не втрачав надії повернутися, дістати дозвіл працювати на Київській кіностудії... І, може, трохи звеселило останні його місяці оте бодай часткове (але яке вагоме!) повернення в українське кіно -створення сценарію фільму Леоніда Осики «Етюди про Врубеля» та співавторство у фільмі світового визнання «Лебедине озеро. Зона», який за його сценарієм поставив Юрій Іллєнко, друг і добрий творчий суперник з часів «Тіней забутих предків».

(39-43) Та скільки ще він хотів зробити для України! Фільм «Київські фрески» мав стати феєричною картиною життя сучасного міста, за яким стоїть тисячолітня історія. Не став: зйомки заборонили. «Інтермецо» за шедевром його улюбленого Михайла Коцюбинського мало стати натхненною поемою про невмирущий дух українського народу. Але такий фільм не повинен був з'явитися.

(44-48) Любов до української культури й народного мистецтва, тонке їх розуміння, солідарний відгук на них породжували оригінальні задуми фільмів, які б мовою кіно інтерпретували світ нашої духовної спадщини, змагалися з його художнім генієм. Пам'ятаю поїздку до Марії Приймаченко - про неї Сергій також хотів робити фільм. Та не ті були часи...

(49-58) Та, може, найбільше, що ми втратили, - нездійснений задум фільму «Марія». До Шевченка Параджанов звертався незмінно, хотів поставити біографічну картину «Дорога в безсмертя». А пізніше - неймовірна ідея: зробити кіноверсію Шевченкової «Марії». Таки неймовірна, бо як можна перекласти мовою кінокадрів річ, у якій майже немає зовнішнього руху, стосунків персонажів, а вся сила якої - у пристрасному внутрішньому монолозі, в етичній дії слова? Але саме це й було близьке Параджанову, і для нього не було нічого неможливого. Він уже мав у голові не лише сценарій, а й зоровий ряд, точне бачення майбутнього фільму. Це мав бути твір високої мистецької умовності, з імітацією українського вертепу, різдвяної містерії...

(59-66) Великий Довженко мучився нездарністю київського проспекту Перемоги, складав проекти його реконструкції та мріяв повернути Києву його неспотворену красу. Через кільканадцять років на тому ж проспекті житиме Сергій Параджанов і мучитиметься тим самим. Олександр Довженко посадив на Київській кіностудії сад, яким вона пишається. Що реального залишилося б від Довженка на цій студії, крім саду та меморіальних знаків, якби не прийшли люди, здатні причаститися його духом, які прагнули творити мистецтво його міри? Вони почали відроджувати кіно, і не їхня вина, що їх зупинили на півдорозі.

(67-72) Як тут не нагадати, що «Тіні забутих предків» - це було не просто свято українського мистецтва. Це було свято української душі, підтвердження того, що Україна може стати естетичною й духовною величиною у світі. Отже - величиною повною. І знаменно, що саме на прем'єрі фільму в кінотеатрі «Україна» вчинено публічний протест проти політичних арештів, перший у нашій повоєнній історії акт масової непокори.

(73-75) ... Сьогодні в українському кіномистецтві все доводиться починати заново. Але є досвід і є уроки. І провідною зорею тепер світитиме поряд з образом Довженка образ Параджанова.

За І. Дзюбою 790 слів

29. Стиль тексту

А науковий

Б художній

В розмовний .

Г публіцистичний

30. У тексті немає мікротеми

А безкорисливість Параджанова

Б нереалізовані творчі плани кінорежисера

В посмертне вшанування творчості митця

Г спадкоємність у розвитку українського кіно
31. Засобом міжфразового зв'язку 1-го та 2-го речень тексту є

А лексичний повтор

Б вставне слово

В прислівник

Г синонім
32. Слово, виділене у вислові з тексту «прийшли люди, здатні причаститися його

духом» (рядки 64-65), означає

А взяти участь у спільному обряді


Б змиритися з якоюсь ситуацією
В долучитися до справи

Г запозичити чиїсь ідеї


33. Синонім до фразеологізму, виділеного в реченні «Досить було кинути оком, проглянути кілька сторінок - і суть схоплено» (рядки 19-20)

А кинути недобрим оком

Б кинути в очі

В кинути погляд

Г кинути світло
34. Твердження «Тим, хто знав ... Сергія Параджанова, фантастично пощастило. Вони бачили живого генія» (рядки 4-5) ілюструють усі наведені речення, окрім

А Здавалося, нічого не читав, а насправді все знав і давав непомильну, на рівні «абсолютного слуху» оцінку всім помітним явищам літератури та мистецтва (рядки 17-19).

Б Якби можна було прихованою камерою зняти його життя - це був би найфантастичніший витвір Параджанова (рядки 24-26).

В Був щедрим до самознищення - усім роздавав ідеї, задуми, мистецькі дрібнички (рядки 28-29).

Г Вона, позбавлена самої себе, віддана на поталу тим, хто, виступаючи від її імені, нищив її, - не змогла його захистити (рядки 31-33).
35. Як відзначено в тексті, нереалізованим задумом режисера став фільм

А «Київські фрески»

Б «Етюди про Врубеля»

В «Тіні забутих предків»

Г «Лебедине озеро. Зона»
36. Зазначаючи, що фільм «Інтермецо» «не повинен був з'явитися» (рядок 43), автор підкреслює

А нездатність глядача оцінити такі кінострічки

Б невідповідність задуму тогочасній ідеології

В завантаженість митця багатьма іншими творчими задумами

Г неможливість утілити в кіно ліричну образність Коцюбинського
Частина 2 Українська література

Завдання 37—56 мають п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.


37. Першим твором нової української літератури є

А «Енеїда»

Б «Хазяїн»

В «Бджола та Шершень»

Г «Наталка Полтавка»

Д «Всякому місту - звичай і права»


38. Автором твору «Всякому місту - звичай і права» є

А Іван Вишенський

Б Тарас Шевченко

В) Григорій Сковорода

Г Григорій Квітка-Основ'яненко

Д Іван Нечуй-Левицький


39. Вислів «Випускає він десять соколів на стадо лебедів» («Слово про похід Ігорів») означає

А полювання на лебедів

Б затемнення сонця

В втечу князя з полону

Г бій між русичами і половцями

Д гру на гуслях

40. Словами «Чи не той то хміль» починається

А календарно-обрядова пісня

Б соціально-побутова пісня

В історична пісня

Г балада

Д дума


41. Афера Терентія Пузиря («Хазяїн») полягала в тому,

А щоб купити 100 тисяч фальшивих рублів

Б скупити за безцінь землі поміщика-сусіда

В видати дочку Соню за багатія

Г задешево купити завод у сусіда-поміщика

Д переховати овець поміщика-банкрота

42. В Україні під заголовком «Пропаща сила» опубліковано твір


А «Хазяїн»

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні? »

В «Людина»

Г «Тіні забутих предків»

Д «Камінний хрест»
43. Рядками «У всякого своя доля, і свій шлях широкий» починається твір
А Івана Котляревського

Б Тараса Шевченка

В Пантелеймона Куліша

Г Івана Франка

Д Лесі Українки
44. «Матінко моя ріднесенька! Утінко моя, перепілочко, голубонько!.,.

Не розлучайте мене з моїм Василечком», — просить героїня твору
А Григорія Квітки-Основ'яненка

Б Івана Котляревського

В Тараса Шевченка

Г Марка Вовчка

Д Лесі Українки
45. Любов до природи є провідним мотивом твору
А «Ви знаєте, як липа шелестить...»

Б «Лебеді материнства»

В «Мисливські усмішки»

Г «Три зозулі з поклоном»

Д « Балада про соняшник »
46. «IIі, любий, я тобі не дорікаю, а тільки - смутно, що не можеш ти своїм
життям до себе дорівнятись»
, - так звертається до свого коханого героїня твору
А Ліни Костенко

Б Івана Котляревського

В Лесі Українки

Г Тараса Шевченка

Д Павла Тичини
47. Імпресіонізм є основним стильовим струменем у творчості

А Ольги Кобилянської

Б Лесі Українки

В Івана Франка

Г Михайла Коцюбинського

Д Василя Стефаника


48. До інтимної лірики належить вірш

А «Любіть Україну»

Б « Балада про соняшник »

В «На колимськім морозі калина»

Г «Сто років, як сконала Січ»

Д «Ви знаєте, як липа шелестить...»

49. Рядки

Являйся, зіронько, мені! Хоч в сні!

с в творі

А Тараса Шевченка

Б Івана Котляревського

В Івана Франка

Г Ліни Костенко

Д Лесі Українки
50. В основу твору Ліни Костенко «Маруся Чурай» покладено події

А Північної війни 1700-1721 років

Б Наполеонівської навали 1812 року

В російсько-турецької війни 1787-1791 років

Г Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

Д антифеодального повстання, відомого в історії під назвою «Коліївщина»


51. Героїню п'єси М.Куліша «Мина Мазайло» Мотрону Розторгуєву (тьотю Мотю) терміново викликали з Курська, тому що

А Мину звільнили з тресту «Донвугілля»

Б Мина вирішив брати уроки «правильних проізношеній»

В Мокій вирішив давати Улі уроки української мови

Г дядько Тарас підтримав намір Мокія змінити прізвище на «Мазайло-Квач»

Д Мокій «збожеволів від укрмови»


52. Тематично близьким до вірша «Пісня про рушник» є твір

А «Любіть Україну»

Б «Балада про соняшник»

В «Ви знаєте, як липа шелестить...»

Г «Два кольори»

Д «Ти знаєш, що ти - людина?»


53. Максима Рильського названо «Краси веселим кондотьєром» у творі

А «Шевченко»

Б «Сучасники»

В «Арфами, арфами»

Г «Сто років, як сконала Січ»

Д «Ти знаєш, що ти - людина?»


54. Рядки «І собором дзвінким Україна написалась на стінах тюрми» є в творі

А «І все-таки до тебе думка лине»

Б «Сучасники»

В «Сто років, як сконала Січ»

Г «Любіть Україну»

Д «На колимськім морозі калина»


55. Трагедію голодомору українського народу зображено в творі

А «Я (Романтика)»Б «Зачарована Десна»

В «Жовтий князь»

Г «Вершники»

Д «Україна в огні»56. Схожа проблема - «нерівня душ - це гірше, ніж майна» - наявна в творах рядка

А «Лісова пісня» і «Тіні забутих предків»Б «Людина» й «Інститутка» "

В «Маруся Чурай» і «Кайдашева сім'я»

Г «Лісова пісня» і «Маруся Чурай»

Д «Тигролови» і «Маруся Чурай»

У завданнях 57—60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.


58. Установіть відповідність між жанром і назвою твору

Назва твору

 1. «Балада про соняшник»

 2. «Маруся»

 3. «Гімн»

 4. «Два кольори»

Автор твору

А Григорій Квітка-Основ'яненко


Б Дмитро Павличко

В Андрій Малишко

Г Іван Франко

Д Іван Драч

60. Установіть відповідність між назвою та персонажами твору
Назва твору

 1. 1 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

 2. «Лісова пісня»

 3. «Наталка Полтавка»

 4. «Тіні забутих предків»

Персонажі твору

А Чугайстир, Палагна, Юра,

Б Ярема Галайда, Іван Гонта, Оксана

В Мавка, Лукаш, Килина

Г Максим Ґудзь, пани Польські, баба Оришка

Д Микола, Макогоненко, ТерпелихаВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

Підтримайте або спростуйте думку: «Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш».


Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку. Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200-250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка