Актуальність проектуСкачати 275.33 Kb.
Дата конвертації10.06.2019
Розмір275.33 Kb.

Актуальність проекту

Велику роль в розумовомувихованні і в розвиткуінтелектудитинивідіграєформування елементарних математичних уявлень. Математика - один з найбільшважкихнавчальнихпредметівв школі. Важливе завданя вихователів є розвиток у дитиниінтересу до математики в дошкільномувіці. І саме використання методу проекту для формування елементарних математичних уявлень дасть змогу значно підвищити самостійну пізнавальну активність дошкільників, розвинути мислення, пам'ять, уміння самостійно або з допомогою дорослого та різноманітних засобів знаходити інформацію. Така діяльність дає дітям змогу на практиці застосовувати отримані знання.

Азалученядо проектуусноїнародноїтворчостідопоможедитинішвидше і легшезасвоювати нові знання. Так як у народі існуєвеличезнакількістьтворівусноїнародноїтворчості для малюків. Своєю характерною особливістю дані твори сповненіяскравихобразів і зацікавлюють дітей.

Під час проекту активну участь беруть батьки. Які являються не тільки джерелом інформації, реальної допомоги та підтримки дитини і педагога у процесі роботи над проектом, а також стають безпосередніми учасниками освітнього процесу.


Паспорт творчого проекту

«Математика в світі фольклору»

Автор проекту: Храмичева О. П. спеціаліст «першої категорії», вихователь ДНЗ (ясла-садок) «Дзвіночок» смт.ГребінкиТема: «Логіко–математичнийрозвитокдошкільнят у процесівикористаннятворівусноїнародноїтворчості».«Число і цифра 5»

Мета:створеннярозвивальногосередовища, заснованого на уснійнароднійтворчості, спрямованого на формуванняелементарнихматематичнихуявленьдошкільників.

Об'єкт:процесформуваннялогіко – математичнихуявленьдітейдошкільноговіку через проктну діяльність.

Предмет:вивчення числа та цифри 5, розвитокматематичнихздібностей з використаннямусноїнародноїтворчості.

Завдання:

1. Вивчення та аналіз літератури з проблемиформуванняелементарнихматематичнихуявлень у дітей.

2. Відбір і систематизаціятворів з елементами математики малихжанрів народного фольклору, якісприятимутьпідвищеннюрівняматематичнихуявлень у дітей.

3. Створенняпосібника для педагогів і батьків.Вид проекту:

1. За кількістюучасників: груповий;

2. По спрямованості: предметний (формування елементарних математичних уявлень

3. По пріоритету методу: творчий;

4. По контингенту учасників: діти4-5років, батьки;

5. За тривалістю: 7 днівОчікувальні результати:

 • діти засвоїли число та цифру 5, співвідносять цифру з числом і навпаки при перелічуванні предметів числами;

 • володіють вміннями вимірювати за величиною;довжиною, шириною (широкий – вузький; довгий – короткий);

 • Діти вміють групувати і упорядковувати геометричні фігури;

 • дошкільник у повсякденному житті використовує отримані знання формування логіко-математичних уявлень здобутих через фольклор;

 • користується загадками, потішками, приказками та прислів’ями на математичну тематику;

 • виявляє інтерес до авторських та народних казок;

 • у батьків сформоване чітке розуміння щодо формування логіко-математичних уявлень у дітей;

 • батьки використовують отримані знання у процесі виховання дітей;

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Заходи:

 • визначення теми, мети та завдання проекту;

 • вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду;

 • визначення необхідних для проекту фінансових, матеріально-технічних, інформаційних та методичних ресурсів;

 • теоретичне та методичне обґрунтування засад, форм і методіврозв’язання проблеми;

 • аналіз стратегічних напрямів реалізації проекту, формуванняконкретних пропозицій.

ПРАКТИЧНИЙ ЕТАП

- Прочитати запропонований елемент усної народної творчості;

- Встановити, про що в ньому говоритися (про яке число, величину, і т.п.) і для чого це використовується;

- Пояснити зміст прочитаного;

- Якщо на одне і те ж число, величину дано декілька елементів усної народної творчості, порівняти їх між собою і виділити те спільне, що в них є;

- Привести приклад ще одного елемента усної народної творчості або твори фольклору на ту ж тему (число, величину);

- Намалювати свій малюнок до прочитаного;

- Підготувати коротку усну розповідь про ті елементи усної народної творчості, який найбільше сподобався.Види

діяльності

Змістроботи
Перший день

Освітня

діяльність

Інтегроване заняття (дитина у довкіллі та мова рідна, слово рідне)

Тема: Різнобарв’я українських фольклорних творів. Читання української народної казки «Лисичка – Сестричка» та бесіда за змістом.

Прог.зміст: Вчити дітей розрізняти жанри фольклору ( казка, вірш, прислів’я, загадка, лічилка). Пояснити, щоказкибуваютьнародними та авторськими, деякі народні казки оброблюються письменниками.Звернути увагу , що в казках, прислів’ях, загадках та лічилках використовуються математичні числа.

Зв’язне мовлення: Вчити відповідати повними реченнями на поставлені вихователем запитання.

Словник: Збагачувати словник дієсловами, використовуючи елементи змагання.

Граматика: Вчити складати складнопідрядні речення з прийменниками, вживання дієслів. Розвивати увагу, вміння називати та рахувати героїв казки. Виховувати повагу до народної творчості.

Матеріал:Ілюстрації до казок та віршованихтворіввякихзустрічаютьсяматематичні числа: ( «Три ведмеді», Н. Забіла «Сорока-білобока» «Лисичка – сестричка», прислів’я, загадки, лічилки.

Хідзаняття:

1.Психогімнастика «Я лесичка»;

2. Розповідьвихователя про український фольклор;

3. Відгадування загадок;

4. Як використовуютьсялічилки?

5. Фізкультхвилинка;

6. Бесіда за змістом казки.

7. Розгляділюстрацій; Дид.гра «Відгадай з якоїказки?»

8. Аналіззаняття.


Ігрова

діяльність

Дид.гра: «З якої казки предмет?»

Рух.гра: «Лабиринт» (ходьба, рівновага, увага, геометричні фігури)Спостереження

За зимуючими птахами. Визначити кількість, розмір порівнюючи горобця та ворону. (більший - менший)

Індивідуальна робота

Заучування прислів’я:

«Хвальку ціна – п’ять копійок»

«Потрібен, як п’яте колесо на возі»


Підготовка до інсценівки казки

Читання казки Н. Забіли «Сорока – Білобока» . Нагати дітям що автором зміст казки взятий з потішки «Сорока – ворона»

Смос. худож. діяльність

Конструювання з геометричних фігур:

«Подорож казкового героя»Сюжетно – рольова гра

«Книжковий магазин»

Робота з батьками

Консультація на тему: «Щоденні математичні поради»

Анкетування.Види

діяльності

Змістроботи
Другийдень

Освітня

діяльність


Інтегроване заняття (художня література та ліплення)

Тема: Читання та бесіда за казкою «Гуси – Лебеді».

Яблучка рум’яненькі, соковиті, наливні

Прог.зміст: Закріпити вміння дітей уважно слухати та розуміти зміст казки, відповідати на поставлені запитання, висловлювати свої думки; пізнавати за уривками знайомі казки. Продовжувати вчити дітей ліпити предмети круглої форми.Закріпити прийом скочування, вдавлювання, вміння доповнювати вирід деталями (корінчик яблука). Розташовувати на гілочці по п’ять яблук. Розвивати фантазію, м’язи рук, вміння співвідносити кількість з цифрою. Виховувати бажання ліпити.

Обладнання:Ілюстрації до казки «Гуси - лебеді»,

гілки дерева розміщені на площині, гра: « З якої казки предмет?», солоне тісто, тоненькі палички, обладнання для ліпленняХід заняття:

1. Психогімнастика «Я яблунька»;

2. Розгляд ілюстрацій до казки;

3. Розгляд зразків та пояснення вихователя ;

4. Фізкультхвилинка;

5. Показ ліплення деяких детлей;

6. Самостійна робота дітей;

7. Дид.гра: « З якої казки предмет?»

8. Створення композицій. (умова: по 5 яблучок)


Ігрова діяльність


Настільно-друкована грапазли: «Складемо сюжет казки» (порахуємо героїв)

Рух.гра: «Хитра лисиця» ( біг врозтіч, витримка, спритність)Спостереження


За котом, собакою. (спосіб життя, зовнішній вигляд, колір шерсті, кількість частин тіла)

Індивідуальна робота

Заучування лічилки:

«П’ять зайчаток вийшли з дому»Підготовка до інсценівки казки

Перегляд мультиплікаційного фільму «Сорока – Білобока. Спроба виконання ролей (задіяні усі діти)

Сюжетно – рольова гра

«День народження Лисички та Вовчика»

Робота з

батьками

Виготовлення масок до інсценізації твору Н.Забіли

«Сорока – білобока»


Види

діяльності

Зміст роботи
Третій день

Освітня

діяльність

Чарівні фарби і талановиті пальчики (аплікація)

Тема: Створення колективної ілюстрації із сюжету казки зустріч дівчинки та братика з яблунькою

Прог.зміст: Вчити передавати на папері задум ілюстрації до казки «Гуси – Лебеді»за допомогою аплікації. Закріпити вміння дітей вирізати з квадрата круг зрізуючи кути, доповнювати композицію готовими формами, користуватися пензликом та клеєм. Розвивати естетичний смак, зв’язне мовлення, пам’ять, окомір, увагу. Виховувати бажання пізнавати нове, бережне ставлення до книжок.

Матеріал: ілюстрації до казки, уривки інших казок, три ватмани з сюжетом казки, по 5 паперових квадратів червоного кольору, заготовки площинних форм листя, обладнання для аплікації.

Хід заняття:

1. Організація дітей. Ігровий прийом.

Прихід казкового героя дівчинки;

2. Розгляд ілюстрацій. Бесіда за змістом казки;

6. Фізкультхвилинка;

7. Пояснення вихователя, щодо створення ілюстрації, закріплення прийому вирізування з квадрата круг;

8. Самостійна робота дітей;

9. Створення виставки.Ігрова діяльність

Пальчикова гра:

«Сім’я»


Рух.гра: «П’ять імен»(ходьба по прямій через предмети, вправність)

Спостереження

Спостереження за деревами, закріплення розуміння:

Високий – низький; товстий – вузький, довгий - короткий.

(Береза, вишня, яблуня)


Індивідуальна робота

Заучування скоромовки:

«П’ять малят в садочку»

Приказки:

«Їздив заєць до млина»Сюжетна – рольова гра

«Кухарі» (українські страви)

Підготовка до інсценівки казки

Продовжувати вчити дітей відтворювати сюжет казки Н.Забіли «Сорока – Білобока» за допомогою інсценізації, удосконалення жестів, міміки, поведінки героїв, використання предметів побуту.

Робота з

батьками

Складання математичних казок разам з дітьми.

Види

діяльності

Зміст роботи
Четвертий день


Освітня

діяльність

Чарівні фарби, талановиті пальчики

Малювання.

Тема: Чарівна яблунька (нетрадиційне малювання: листок капусти, штамп з овочів)

Прог.зміст:Закріпити розуміння дітей про поняття «ілюстрація». Розглянути ілюстрації до казки «Гуси - лебеді». Учити дітей наносити фарбу на листок капусти, за допомогою відбитка від листка створювати образ дерева, за допомого штампу відтворювати круглу форму (яблучка) . Вчити вірно розміщувати малюнок на аркуші, штампувати відповідну кількість яблучок (по 5). Доповнювати малюнок деталями (трава, сонце). Розвивати увагу, уяву, фантазію. Виховувати бажання доводити свій задум до логічного завершення.

Обладнання:Ілюстрації до казки «Гуси - лебеді», казка, аркуш паперу, листок капусти, штамп із овочів, гуашева фарба, пензлі, обладнання для малювання.

Хід заняття:

1. Організація дітей. Ігровий прийом прихід Дівчинки та хлопчика Івака.

2. Пригадування казки «Гуси - лебеді»;

3. Розгляд ілюстрацій;

4. Фізкультхвилинка;

5. Обговорення задуму дітей епізодів казки, показ вихователя виконання малюнка;

6. Самостійна робота дітей;

7. Створення виставки.Ігрова

діяльність


Дид.гра: «Що змінилось»

Рух.гра: «П’ять братів»
Спостереження


Знаходження в оточуючому предметів, що нагадують геометричні фігури.


Індивідуальна робота

Заучування лічилки:

«Раз – два, ну й дива…»Сюжетно – рольова гра

«Будівельники» (будинок для лісових звірят)

Підготовка до інсценівки казки

Продовжувати вчити дітей відтворювати сюжет казки Н.Забіли «Сорока – Білобока» за допомогою інсценізації, удосконалення жестів, міміки, поведінки героїв, використання предметів побуту.

Сам. худож. діяльність

Виготовлення квитків до театру

Робота з

батьками

Консультація на тему:

«Математика навколо нас»

Види

діяльності

Зміст роботи
П’ятий день

Освітня

діяльність

Логіко-математичний розвиток

Тема: «Сорока – білобока»

Прог.зміст: закріпити вміння дітей рахувати предмети в межах п’яти використовуючи кількісну та порядкову лічбу, . Вчити дітей вимірювати довжину предмета використовуючи прийоми накладання та прикладання предметів. Активізувати в мові дітей слова і вирази: довгий, короткий; довший, коротший. Закріпити уявлення дітей про незалежність кількості предметів від форми їх розташування. Вправляти в рахунку предметів. Розвивати, уяву, увагу, мислення, вміння робити висновки. Виховувати бажання пізнавати нове в математиці.

Матеріал: Сорока з сорочатами (картинки), іграшки (мотрійки -5 штук, машини - 5 штук, м’ячі - 5 штук), шарфики на кожну дитину - по 5 штук (роздатковий матеріал).Хід заняття:

1. Ігровий прийом;

2. Потішка: «Сорока - ворона »;

3. Вимірювання сороченят за величиною;

4. Кількісний рахунок іграшок;

5. Фізкульт хвилинка;

6. Вимірювання смужок;

7. Аналіз заняття.


Ігрова

діяльність

Конструкторсько – будівельна гра:

«Будинок для сороченят»

Дид.гра: « Порівняй стежинки» (широка – вузька; довга – коротка)

Рух.гра: «Ой без дуди, без дуди» (ходьба приставним крам, передавання предмета по колу, організованість)Спостереження

За дітьми молодшого віку, кількісна та порядкова лічба.

Індивідуальна робота

Заучування віршів про геометричні фігури:

Круг, квадрат, прямокутник, овал, трикутник (5)
Сюжетно –рольова гра


«Ми йдемо до театру»

Підготовка до інсценівки казки

Продовжувати вчити дітей відтворювати сюжет казки Н.Забіли «Сорока – Білобока» за допомогою інсценізації, удосконалення жестів, міміки, поведінки героїв, використання предметів побуту.

Робота з

батьками

Оформлення казок ілюстративну ілюстровану книжку

Види

діяльності

Зміст роботи
Шостий день

Освітня

діяльність

Інсценізація «Сорока – білобока» (для дітей молодшої групи)

Прог.зміст: Заохочувати дітей відтворювати змістзнайомого художнього твору у ролях під музичний супровід. Підтримувати бажання виступати перед дітьми та дорослими. Закріпити кількісну та порядкову лічбу. Розвивати творчі здібності, вміння перевтілюватись в образи казкових героїв, творчу самостійність у створенні художніх образів за допомогою ігрових імпровізацій, жестів, міміки.
Виховувати музично-естетичні здібності.

Матеріал: Аудіозаписи, декорація світлиці, предмети українського побуту, маски Соки та Сороченят.

Дійові особи: Сорока та п’ять Сороченят.

Ігрова

діяльність

Дид.гра: «Склади людину з геометричних фігур»

Рух.гра: «Гуси – Лебеді» (повторення слів до гри, біг, ловіння, спритність)Спостереження

Спостереження за спорудами на території дит. садка

Чи однакові вони за величиною?Якої форми, висоти?Сюжетно – рольова гра

«Родина»

Індивідуальна робота

Вивчення загадок

Робота з

батьками

Оформлення зали до розваги, виготовлення атрибутів.
Види

діяльності

Зміст роботи
Сьомий день


Освітня

діяльність

Математично-фольклорне дозвілля (додаток 1)

Тема: Ярмарок

Прог.зміст: Закріпити кількісну та порядкову лічбу та цифри в межах п’яти; прислів’я, приказки, лічилки та скоромовки пов’язані з числом п’ять. Вправляти у розрізненні предметів за параметрами величини: довгий – короткий, широкий – вузький, одинакові за довжиною; у вмінні знаходити в предметному оточені знайомі геометричні фігури та називати їх; відгадуванні загадок. Удосконалювати прийоми ліплення: скочування, вдавлювання, прищипування. Розвивати аналітичне сприйняття, просторове уявлення, пам’ять, допитливість, дрібні м’язи рук під час ліплення. Виховувати цікавість до традицій українського народу.
Матеріал та обладнання: піч, театральні ляльки, крамниці, склянка молока, торбинка борошна, дріжджі, цукор у горнятку, різнокольорові стрічки, вінок, українські іграшки, сопілка, яєчка з цифрами, корзинка, тісто звичайне, тісто червоного кольору (вишні), дека, сніжинки з цифрами, серветки, приказки, прислів’я, скоромовка та загадки.

Підготовка вихователя: опрацьовано методичну літературу, підібраний методичний матеріал, виготовлені крамниці, піч, костюми, оформлено зал.

Підготовка дітей: закріплювався математичний матеріал відповідно до Програми «Дитина», виконувалися проектні задачі проставлені перед дітьми, розучувалися лічилки, приказки, прислів’я, скоромовки та загадки. Ознайомлювалися з народними іграми та музично-ритмічними рухами

Ігрова діяльність


Пригадати разом з дітьми в які ігри вони грали? Які ігри найбільше сподобалися? Запропонувати погратися в гру за вибором дітей.

Індивідуальна робота

Закріплення поняття числа та цифра 5

Робота з

батьками

Фіксування досягнутого результату з дітьми в анкетах

Презентація проекту «Математика у світі фольклору»

(число і цифра 5)

Математично-фольклорне дозвілля«Веселий ярмарок»

(середня група)

Програмовий зміст: закріпити кількісну та порядкову лічбу та цифри в межах п’яти; прислів’я, приказки, лічилки та скоромовки пов’язані з числом п’ять. Вправляти у розрізненні предметів за параметрами величини: довгий – короткий, широкий – вузький, одинакові за довжиною; вміння знаходити в предметному оточені знайомі геометричні фігури та називати їх( круг, овал, квадрат, прямокутник, трикутник) відгадування загадок. Удосконалювати прийоми ліплення: скочування, вдавлювання, прищипування. Розвивати аналітичне сприйняття, просторове уявлення, пам’ять, допитливість, дрібні м’язи рук під час ліплення. Виховувати зацікавленість до традицій українського народу.

Матеріал та обладнання:піч, театральні ляльки, крамниці, склянка молока, торбинка борошна, дріжджі, цукор у горнятку, різнокольорові стрічки, вінок, українські народні іграшки, сопілка, яєчка з цифрами, корзинка, тісто, дека, сніжинки з цифрами,серветки, приказки, прислів’я, скоромовка та загадки, обладнання для ліплення.

Підготовка вихователя: опрацьовано методичну літературу, підібраний методичний матеріал, виготовлені крамниці, піч, костюми,оформлено зал.

Підготовка дітей: закріплювався математичний матеріал відповідно до програми, виконувалися проектні задачі проставлені перед дітьми,розучувалися лічилки, приказки, прислів’я, скоромовки та загадки. Ознайомлювалися з народними іграми та музично-ритмічними рухами.

Хід заняття

Зал прибраний в українському стилі, декорації світлиці та ярмаркових крамниць. Вихователь та діти в українських костюмах. Лялькові персонажі.

Діти заходять до зали.

Вихователь:Ой, невже гості до нас?

Здрастуйте, люди добрі!Діти (разом):Доброго дня, дорогі!

Раді бачити , Вас у нашім селі!Вихователь: Ви полюбляєте ходити в гості? Ми сьогодні завітаємо до бабусі Одарки та дідуся Тараса.

Раз, два, три чотири, п’ять –

Нумо, діти, станьмо в ряд!

Підемо стежинкою

Лісом до хатинки ми!

(Чути голос бабусі Одарки)

Бабуся: Діду, та збирайся ти швидше, не барися бо ми запізнимося на ярмарок. Потрібно, щось смачненьке прикупити.

Дід: Та не поспішай, Одарко, встигнемо.

Вихователь: Доброго дня, господарі!

Бабуся: Добрий день, мої малята,

Любі хлопчики й дівчата.

З давніх пір і понині

Кажуть в нас на Україні

«Здоровенькі були!»

Діти: Добрий день!

Бабуся: Діду, діду, йди подивись, хто до нас прийшов.

Дід: Доброго дня, малята, ми раді бачити Вас!

Вихователь: В такий чудовий день, ми вирішили завітати до вас на гостини, але ви на ярмарок поспішаєте?

Дід: Ми раді гостям! В українців так заведено з давніх- давен:

«Гостей зустрічати та смачненьким частувати»Бабуся: Ми з дідом дров нарубаємо , піч натопимо, а ви сходіть на ярмарок та прикупіть все, що потрібно на пиріжки з вишнями.

Вихователь: Діти, сходимо на ярмарок, допоможемо бабусі та дідусю!

Діти: Так

Вихователь: Діти, а що нам потрібно купити, щоб замісити тісто на пиріжки?

Діти: Борошно, молоко, цукор, яйця, дріжджі.

( Бабуся метушиться, щось шукає)

Вихователь: Бабусю Одарко, що сталося?

Дід:Гроші в банку поклала,

Під порогом закопала,

Вже п’ятий раз копає,

Ні банки, ні грошей немає!Вихователь: Не журіться, ми щось вигадаємо! Діти наші кмітливі та вигадливі.

Бабуся: Ось вам корзинка, кілька гривень, що залишилися. Тільки не баріться.

Звучить пісня «Ой, на ярмарку, та й на ярмарку»

Вихователь: Збирайтеся діти на ярмарок! Вас багато цікавого чекає. Багато ігор, жартів та веселих промовлянок!

Діти: Дивись свято ярмаркове,

Розцвіло усе навколо,

Мальовничими лотками

Різнобарвними квітками!

На ярмарку нашім багатім,

Є чим дивувати і є, що придбати!

Ген народ збирається

Всі: Ярмарок розпочинається!

(Звучить українська мелодія з крамниці доноситься голос продавця)

Продавець І: Будь-ласка, будь-ласка,

Купляйте, купляйте,

Усе на прилавку беріть – вибирайте!

Ось дріжджі та борошно,

На столі буде не порожньо!

Вихователь: Давайте пригадаємо, нам потрібні борошно та дріжджі для тіста на пиріжки?

Діти: Так.

Вихователь: А скільки коштує торбинка борошна дрібка дріжджів?

Продавець І: Не багато й немало, лише 5 гривень.

Вихователь: Бабуся нам дала кілька гривень, відрахуй будь-ласка 5. (Дитина відраховує по одній гривні п’ять раз. Віддають гроші продавцю та

забирають товар.)

Діти: дякуємо, вам.

Вихователь:Зверніть увагу на яку геометричну фігуру схоже віконечко в крамниці?

Діти: Круг

Вихователь: Що ви знаєте цікаве про круг?

Діти: Не стоїть і не стрибає

Жодного кута немає.Вихователь: Ярмарок, це завжди веселощі, ігри, розваги. А ви полюбляєте гратися?

Діти: Так!

Гра «П’ять імен»

Правила гри: Грають по двоє. Дитина йде по прямій і на кожен крок називає ім’я ( дівчинка-хлопчика і навпаки), а інша рахує. Виграє той хто без зупину назве імена та не помилиться.

А хто розпочне гру ми визначимо лічилкою.

Дитина: Раз-два. Ну й дива!

Раз-два-три! Ти диви!

Три-чотири! Говорили!

Раз-два-тир-чотири-п'ять!

Зранку вчуся рахувать.

(Чути голос продавця)

Продавець ІІ: Купуйте, дівчата, гарбуза

Візьміть недорого, лише по п’ятаку,

Купіть, знадобиться

Подаруєте козаку!Вихователь:Діти, нам потрібен гарбуз для тіста?

Діти: Ні!

Вихователь: Зверніть увагу на віконце, на яку геометричну фігуру воно схоже?

Діти: Віконечко схоже на квадрат.

Він давно знайомий мій

Кожен кут у нім прямий

Всі чотири сторони

Однієї довжини.

Продавець ІІІ: Яєчка! Яєчка!
Свіженькі! Домашні!

Дресировані курочки

В лоточки несуться!

Вихователь: Яєчка потрібні, та гривні скінчились (сумно).

Продавець ІІІ: Домовимось, на те він і ярмарок!

Я бачу ви діти чудові розважте мене, віддам вам товар.

Ще колись давним-давно

Кажуть у народі,

Математика була -

Людям у пригоді!Вихователь:Домовились. Діти знають приказки, прислів’я, скоромовки та вміють загадувати загадки. Ви не засумуєте, обіцяємо!

Діти: П’ять малят в садочку,

П’ять маслят в лісочку,

У хлоп’яток – тапочки,

У масляток – шапочки!

Їздив заєць до млина,

П’ять пудів змолов зерна.

Хвальку ціна – 5 копійок

Знаю, як свої п’ять пальців

Як п’яте колесо на возі

Продавець ІІІ:Ось які молодці!

Вихователь: А відгадайте ще наші загадки

Діти: П’ять братів тобі знайомі

Без одежі вони в домі,

Та в мороз брати оті

Ходять в теплому пальті

( Пальці)

Плету хлівець на четверо овець

А на п’ятий окремо.

(Рукавиця)Продавець ІІІ: Молодці! Потішили! Беріть яєчка.

Вихователь: А чому на яєчках печатки?

Продавець ІІІ: Виберіть в кошик тільки ті, на яких зображена цифра 5.

(Діти вибирають потрібні яйця, та кладуть їх до кошика)

Діти: А віконечко в крамниці схоже на трикутник.

Вихователь: Вірно.

Дитина:Олівець Петрусь узяв,

Швидко щось намалював

Хоч крути, а хоч верти

Має тільки три кути.Діти:Дякуємо вам за товар.

Продавець ІV: Молочко біленьке,

Цукор солоденький,

Підходьте - не цурайтесь,

Торгуватись намагайтесь!Вихователь: Ось крамниця з молоком та цукром.

Діти: Дядечку продавець, дайте нам молока та цукру.

Продавець ІV: Навіть подарую, якщо ви цифри знаєте?

Діти: Знаємо!

Продавець ІV: Перевіримо, пограйтеся зі мною.

Гра «Кожух для п’яти братів»

Правили гри: гра поводиться як «Квач», на підлозі розкладені сніжинки на яких зображені цифри від 1 до 5. Потрібно вибрати відповідну сніжинку.

Квач: П’ять братів, п’ять братів!

Хто гуляти захотів?Діти: Ми!

Квач:А кожухи – є?

Діти: Нема!

Квач: Просто сміх, буду я ловити всіх!

( Квач ловить дитину, яка не знайшла сніжинку з потрібною цифрою)

Вихователь: Перед тим як розпочати гру потрібно вибрати квача

(Діти вибирають квача лічилкою)

П’ять зайчаток вийшли з дому,

Спершу стали по одному.

Потім в пари, топчуть сніг,

Хто без пари геть побіг.

Продавець ІV: Молодці, знаєте цифри. А на яку геометричну фігурі схоже віконце в моїй крамниці?

Діти: На квадрат він дуже схожий,

Має теж чотири сторони,

Тільки дві з них протилежні

Однакової довжини.Діти:Прямокутник.

Продавець ІV: Виконали завдання, тримайте від мене подарунок: склянку молока та горнятко цукру.

Діти: Дякуємо вам!

Вихователь: Давайте перевіримо, чи все ми купили. (Виймає із кошика продукти та показує дітям борошно, цукор, яйця, дріжджі,молоко). Нічого не забули? Бабуся Одарка та дід Тарас мабуть нас зачекалися. Але затримаємося ще трішки та виберемо їм подарунки.

Продавець V: Подарунки вибирайте,

За близьких не забувайте,

Тільки гроші не беру,

За завдання віддаю!Вихователь: Діти кмітливі, уважні, все вміють. Яке завдання ми повинні виконати?

Продавець V: Є у мене віночок чудовий, та стрічки різнокольорові, виберіть довшу, коротшу, вузьку та широку стрічку з тих, що є на столику.

(На столику розкладені групами стрічки різні за величиною. Діти методом накладання визначають довшу, коротшу, вузьку та широку стрічку. Вихователь тримає вінок діти прив’язують вибрані ними стрічки).Продавець V: Який чудовий віночок з різнокольоровими стрічками. Якого кольору стрічки, скільки стрічок у віночку.

Вихователь: Ми виконали ваше завдання, дозвольте нам вибрати подарунки для дідуся та бабусі?

Продавець V: Вибирайте!

Діти: Візьмемо дідусю сопілочку, а бабусі курчаток, щоб не сумувала.

Вихователь:Яку геометричну фігуру нагадує віконечко у крамниці.

Дитина: Гумовий та сплющений,

Круг уже овал ти бач,

Їстівний овал – батон,

Ананас, горіх, лимон.Вихователь:На добрім ярмарку ми побували,

Одні продавали, інші купували,

Сміялись та жартували,
Навіть загадки усі розгадали.

(Звучить українська музика)Вихователь: Бабусю, дідусю ось ми і повернулися з ярмарки все купили, щоб замісити тісто для пиріжків. Та ще і вам подаруночки придбали. Вам дідусю сопілочку, що розважалися. Вам бабусю курчаток, щоб тішилися!

Баба та дід разом: Дякуємо!

Баба: Молодці мої помічники! Піч гаряча,замішу тісто та спечу пиріжки з вишнями. Вишеньки ще з літа заготовлені.

Вихователь: Бабусю, ми тобі допоможемо, адже діти вміють ліпити пиріжки.

Баба: То і помічники, то і розумники!

(Замішує тісто)Вихователь: Поки тісто підійде скажіть а з чим бувають пиріжки? (Діти називають з чим бувають пиріжки). А ось яка у на буде начинка ви дізнаєтесь коли відгадаєте загадку:

Поміж листя оксамиту,

Дозрівають серед літа,

Мов сережки, червоненькі,

Дрібні ягідки смачненькі.

(Вишні)


А перед тим як розпочнемо ліпити ми розімнемо нашу пальчики

(Виконують пальчикову гімнастику)Пальчикова гімнастика

Оце пальчик – мій дідусь,

Оце пальчик – баба,

Оце пальчик – мій татусь,

Оце пальчик – мама,

Оце пальчик – я,

От і вся моя сім’я.

Вихователь: Тісто підійшло, підійдемо до столів, наліпимо пиріжків. Вишень в кожний пиріжок покладемо тільки п’ять.

(Діти ліплять пиріжки, звучить тиха музика. Виконавши завдання вихователь пропонує викласти пиріжки на деко та садить їх у піч)Вихователь: Поки пиріжки випікаються давай те пограємось.

Гра «Ой, без дуди, без дуди»

Правила гри: Діти стають в коло, передають сопілку один одному на слова:

Ой, без дуди, без дуди

Йдуть ніженьки не туди,

А як дудочку почують,

Самі ніженьки танцюють.

Раз, два, три, чотири, п’ять –

Йдуть ніженьки танцювать.

(При закінченні слів, у кого залишається сопілка робить підскоки по колу.)

(Вихователь виймає пиріжки з печі)

Бабуся:Пухке тісто замісили,

Пиріжечків наліпили,

Для них вишеньок нарвали

В серединку по вкладали.

У долоньках покачали,

У печі їх випікали.

Будем разом смакувати

І гостей всіх пригощати.(Вихователь пригощає дітей та гостей)

Бабуся: Дякуємо вам мої хороші, чекаємо вас знову в гості.

Дід: До побачення!

Діти: До побачення!

Скачати 275.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка