8 клас Українська моваСкачати 87.34 Kb.
Дата конвертації14.05.2019
Розмір87.34 Kb.

Завдання ІІІ (обласного) етапу

ХХХ Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури20 січня 2015 року
8 клас

Українська мова

 1. Постав наголос у словах випадок, ненависть, звичай, олень, кропива, курятина (3 бали).
 1. Добери до поданих слів синоніми, які закінчувалися б на м'який знак (3 бали).

Оратор, свідок, недуга, сінокіс, злидні, криця.


 1. Добери по два фразеологізми (приказки) із поданими словами (2 бали).

Грати –

Багато –


 1. Випиши “зайве” слово за способом творення (1 бал).

Водний, слухати, щодень, приємно, річка.


 1. Укажи правильний варіант (2 бали).

А На зустрічі були присутні троє жінок і четверо чоловіків.

Б На зустрічі були присутні три жінки і чотири чоловіки.


 1. Випиши виділені слова і визнач їх синтаксичну роль (4 бали).

То наша мета – жити щасливо. Ми чули зітхання матері. Прийшов почути новину. Учитель попросив учнів віднести книги до бібліотеки.


 1. Випиши лише ті слова, в яких зазначений перенос не допускається. Запиши правильно (4 бали).

Жи-ття, жит-тя, видавни-цтво, видавниц-тво, убозт-во, зу-мів, далекос-хідний, В.О.-Гончаренко, МА-ГА-ТЕ, Лук-'ян, гуд-зик,

ос-нова, сес-тра, сест-ра.


 1. В одному з речень допущено пунктуаційну помилку. Знайди і запиши правильно (1 бал).

Хата, як писанка. Вона не звикла сидіти склавши руки. У червонім намисті, зав’язана великою хусткою, Марта була дуже гарною молодицею.


 1. У подані речення встав на місці крапок одне зі слів: інший, другий (2 бали).

Ми запізнилися, почекаємо … поїзда. Солдати закріпилися на … березі Дніпра.

Українська література

 1. Дослідники творчості Марусі Чурай уважають, що її пісні, зокрема "Засвіт встали козаченьки", "Віють вітри, віють буйні", "Ой не ходи, Грицю", мають життєву основу. Які події особистого життя дівчини могли зумовити написання пісень? Стисло (1 - 1,5 стор.) розкрий питання (6 балів).
 1. Дай визначення поняття "художній образ" (2 бали).
 1. Добери до поезії назву, яка б виражала ідею твору (3 бали).

Старенька продавала незабудки.
В очах її і біль, і втома.
Є троє діток, та усі забудьки,
Лиш пес і кіт чекають дома.
Букетики свої вона тримала
в запечених від праці й сонця ручках.
Й про чоловіка, вже покійного, згадала
й про те, що швидко виросли онучки.
Старенька продавала незабудки.
У хусточку в'язала дрібні гроші.
Синочку б шарф купити не забути,
і донькам подаруночки хороші.
Я теж купила в жінки ніжні квіти.
І притулилася до них губами.
Не треба щастя більшого на світі,
як знати, що чекає дома мама.
Усього балів – 33.

Завдання ІІІ (обласного) етапу

ХХХ Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

20 січня 2015 року


9 клас

Українська мова

 1. Випиши правильну вимову слова коротший (1 бал).

[коро´ч:ий], [коро´тчий], [коро´тший]


 1. До поданих слів добери синонімічні кон­струкції, прийнятні для ділово­го мовлення (4 бали).

Зразок: подякувати - оголосити подяку.

Допомогти –

сумніватися –

оштрафувати –

контролювати –


 1. Допиши приказки (3 бали).

Одежу бережи для холоду…

Хто навпростець ходить…

Вік прожитии…


 1. Випиши слова, в яких ок є частиною кореня (3 бали).

Кілок, лісок, листок, строк, мішок, курок, голосок, ранок, злиток, гурток, крок, стрибок.


 1. Випиши іменники, в яких подвоєння відбувається внаслідок збігу двох приголосних (2 бали).

Збіжжя, оббити, розрісся, зілля, колосся, суддя.


 1. Визнач вид підрядного речення (1 бал).

Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилася любить.

 1. Знайди слова з помилками, запиши правильно (4 бали).

Престаркуватий, півозера, кінець-кінцем, пригірклий, шевченківські дні, фото-альбом, хтозна-що, священник.


 1. В одному з речень допущено пунктуаційну помилку. Знайди і запиши правильно (1 бал).

Дмухнув вітер понад ставом — і сліду не стало.  Лаврінове молоде довгасте лице було рум’яне. Старий підводиться і, не прощаючись, іде. На відміну від рослин деревам потрібно багато простору.


 1. Знайди слова, які порушують культуру мови, і заміни нормативною лексикою (3 бали).

Похолоднішало, прихожа, завідувач, головокружіння, натощак, копченина, локшина, безлад, папуга.

Українська література

 1. Як розуміють щастя персонажі п'єси І.Котляревського "Наталка Полтавка"? Чия позиція імпонує тобі? Стисло (1 - 1,5 стор.) розкрий питання (6 балів).
 1. Дай визначення поняття "вертеп" (2 бали).
 1. Добери до поезії назву, яка б виражала ідею твору (3 бали).

Видиш,  брате  мій,  
Товаришу  мій,  
Відлітають  сірим  шнурком
Журавлі  в  вирій.

Чути:  кру!  кру!  кру!  


В  чужині  умру,  
Заки  море  перелечу,
Крилонька  зітру.

Мерехтить  в  очах  


Безконечний  шлях,  
Гине,  гине  в  синіх  хмарах  
Слід  по  журавлях.

Усього балів – 33.
Завдання ІІІ (обласного) етапу

ХХХ Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури20 січня 2015 року
10 клас

Українська мова

 1. Випишіть слова, у яких вимова й написання не збігаються (4 бали).

Небезпека, низка, голубка, згадка, екзотика, грудка, шапка, діжка, боротьба, підніжка, вокзал, вигадка.


 1. Поясніть значення поданих слів. Як називаються такі слова? (2 бали).

Талан

Талант –


 1. Доберіть і запишіть фразеологізми, якими можна передати названі почуття (3 бали).

Хвилювання -

радість –

подив –


 1. Випишіть спільнокореневі слова (3 бали).

Писав, писар, рукопис, писала, писали, письмовий, пишу, запис, пишеш, пише, пишемо, пишете, описати, дописувач, пишуть.


 1. Виберіть із дужок правильну відповідь (2 бали).

Два з половиною (раза, рази).

Два і п'ять десятих (раза, рази).


 1. Визначте тип речення, укажіть вид підрядного (2 бали).

Соломію не покидала думка, що вона залишила Остапа самого в плавнях, пораненого і знесиленого.


 1. В іншомовних словах після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р пишемо и. Чому ж тоді Дізель, Зімбабве, Міссісіпі, Грімм? (2 бали)
 1. В одному з речень допущено пунктуаційну помилку. Знайдіть і запишіть правильно (1 бал).

Вона була для нього, наче сонце. Не жартуй наді мною, будь ласка, і, говорячи, не мовчи. Усяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок — можна було викосити косою з трав або впіймати. Рано, разом із сонцем, прокинулась і Харитя.


 1. Знайдіть словосполучення, які порушують культуру мови, і замініть нормативною лексикою (3 бали).

Враження про зустріч, горбушка хліба, безготівковий розрахунок, послати по хліб, біль у поясниці, наприкінці весни, військовий призов.

Українська література

 1. Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що образ автора поеми "Мойсей" асоціюється з головним персонажем твору? Стисло (1 – 1,5 стор.) поясніть (6 балів).
 1. Дайте визначення поняття "театр корифеїв" (2 бали).
 1. Доберіть до поезії назву, яка б виражала ідею твору (3 бали).

Кожного дня одне й те ж саме.
Ранкові газети, невиспаність, поспіх.
Однакові зануди,
зрештою, цілком оригінальні.
Національна ідея,
ті ж самі суперечки довкола неї.
Нез’ясованість поняття ”дискурс”.
Питання гендеру,
насправді ж самоутвердження фемінности.
Право на сповідь.
Поспіх, дзеркало, зачіска.
Також постійна відсутність
себе і думки.
Чітка громадянська позиція,
медії, турбота про тебе.
Спрага, поспіх.
…залишається плюнути.
Усього балів – 33.
Завдання ІІІ (обласного) етапу

ХХХ Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури20 січня 2015 року
11 клас
Українська мова

 1. Випишіть слова, в яких дзвінкі приголосні уподібнюються до глухих. Запишіть фонетично (2 бали).

Безкінечний, розпакувати, легкий, вузький, джерело, нігті.


 1. Установіть відповідність (поєднайте цифри і букви) між словом і його синонімічним рядом (4 бали).

1) апологет 2) єретик 3) неофіт 4) опонент

а ) нововірець, новонавернений

б ) віровідступник, безбожник, атеїст, вільнодумець

в ) супротивник, конкурент, суперник, антагоніст

г ) оборонець, захисник; ревнитель, прославитель


 1. До поданих слів-антонімів доберіть синонімічні фразеологізми (3 бали).

Далеко-близько, рано-пізно, перебільшувати-применшувати.


 1. Доберіть і запишіть пропущені слова словотвірного ланцюжка (2 бали).

Ділити - __________ - __________ - __________- перерозподіл.


 1. Знайдіть словосполучення, в яких порушена форма кличного відмінка. Запишіть правильно (2 бали).

Пане лейтенант, товаришко Ірино, пане господарю, добродійко Горопахо, козаче Романе , Володимире Хомичу.


 1. Доповніть речення так, щоб утворилося складне багатокомпонентне речення з різними видами сполучникового і безсполучниковим зв'язком. Накресліть схему (3 бали).

Як тільки зайшов місяць…


 1. Із двох форм випишіть ту, яка відповідає правописним нормам (2 бали).

Священик – священник, Ігора – Ігоря, предмета – предмету, Парасчин – Паращин, джерельночиста – джерельно-чиста.


 1. В одному з речень допущено пунктуаційну помилку. Знайдіть і запишіть правильно (1 бал).

Із-під тонких брів дивилися на нього великі перелякані очі. Про хист Шевченка як поета заговорили після виходу "Кобзаря". Дощ ллє, як з відра.


 1. Знайдіть словосполучення, які порушують культуру мови, і замініть нормативною лексикою (3 бали).

Здача з суми, накладна плата, зворотний зв'язок, видана коштом автора, прейскурант цін, зіставлення фактів, чинний правопис.

Українська література

 1. Який головний конфлікт новели М.Хвильового "Я(Романтика)"? У якому образі він утілений? Як вирішений? Стисло (1 - 1,5 стор.) розкрийте питання (6 балів).
 1. Дайте визначення поняття "екзистенціалізм" (2 бали).
 1. Доберіть до поезії назву, яка б виражала ідею твору (3 бали).

Кожен  українець  -  це  троїсті  музики:  
Одне  -  думає,  друге  -  каже,  третє  -  робить.  
Від  того  у  нас  результат  великий,  
Що  перший  -  спородить,  то  третій  точно  угробить.  

В  такому  консенсусі  доживаємо  досі,  


Шкодуєм  в  душі  собі  доброго  слова:  
В  сусідів  давно  уже  визріла  осінь,  
А  в  нас  ще  весна  дурноголова.  

Бо  ми  молоді  ще.  Вмираємо  молодими.  


Ніяк  не  здамо  державного  екзамену.  
Романтичні  замки  будуємо  з  диму.  
І  димом  розвіємось.  Розстріляні  сльозами.
Усього балів – 33.

Скачати 87.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка