7 клас українська мова ІІ. Спишіть слова, уставивши замість крапок, де треба, пропущені букви, апостроф чи м’який знакСкачати 200.6 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір200.6 Kb.

Харківська академія неперервної освіти

Відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА
ІІ. Спишіть слова, уставивши замість крапок, де треба, пропущені букви, апостроф чи м’який знак.

Інтерв’ю, прем’єра, консьєрж, ін’єкція, торф’яний, олів’є, віньєтка, фюзеляж, Сідней, візит, тріумф, інтелігент, алея, голландець, піца, шосе.


ІV. Поясніть значення фразеологізмів. З одним із них складіть питальне речення, о з одним – окличне.

Давати зелену вулицю.

 1. Безперешкодно пропускати що-небудь (перев. про залізничний транспорт).

 2. Створювати умови для швидкого просування кого-небудь по роботі, службі; сприяти кому-небудь у чомусь.

 3. Створювати умови для безперешкодного розвитку, використання чого-небудь.

Як п’яте колесо до воза.

Уживається як категоричне заперечення змісту зазначеного слова потрібний; зовсім не (потрібний).Ховати голову в пісок

Тікати від небезпеки, уникати її.Білими нитками шито

По-шахрайськи, нечесно, незграбно зроблений.


V. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть

повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції).
Мороз прилине, синьо та прозоро розвісить скрізь сивий дим інею.
Речення розповідне, неокличне; просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками й обставинами.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Хто проміняв жінку на тютюн та люльку в пісні «Ой на горі та й женці жнуть»?САГАЙДАЧНИЙ

2. У якій народній пісні проводиться паралель між образом явора й образом козаченька?«СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ»

3. Почуття піднесеності, натхнення, пристрасні переживання душевного стану героя (піднесення, розпач), пов’язані з основною ідеєю твору, – це … .ПАФОС

4. Як називали тухольці свою громадську раду?КОПА

5. Яку власну надію висловлює І.Франко в кінці повісті «Захар Беркут»?ЗЕМЛЯ, ЯКА МАЄ ТАКИХ ГЕРОЇВ, ЗДАТНА ВІДРОДИТИСЬ

6. Кого, за легендою, було перетворено на кам’яного Сторожа (І.Франко «Захар Беркут»)?ЦАРЯ ВЕЛЕТНІВ

7. Де й коли Т.Г Шевченко написав вірш «Мені тринадцятий минало»?

В Орській фортеці, 1847

8. Хто, на думку Павлуся, міг справді допомогти йому знайти свою сестру (А.Чайковський «За сестрою»)?БОГ

9. Хто завів у Спасівці такий лад: «Щоб у кожному селі були на поготівлі бочки із смолою, які на випадок татарського набігу треба запалити й так остерегти інших перед небезпекою»?

СТАРИЙ КОЗАК ОХРІМ

10. Установіть відповідність між назвами народних пісень та їх жанрами.1 «Нова радість стала» А козацька

2 «Кривий танець» Б колискова

3 «Ой на горі та й женці жнуть» В купальська

4 «Ой ти, коте, коточок» Г колядка

Д веснянка
1Г, 2В, 3А, 4Б

Харківська академія неперервної освіти

Відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)8 клас

Українська мова
ІІ. Подані словосполучення запишіть в орудному відмінку однини. З двома із них утворіть односкладні речення, указавши їх види.

Дівочою красою, домашньою їжею, порожньою кулею, гарячою кашею, вужчою площею, лисячою норою, найвищою кручею, пізньою пшеницею, білолицьою красунею, свіжою ріллею.7 б.

ІІІ. Запишіть слова, знявши риски.

Абияк, в обріз, по-дружньому, на поруки, як-не-як, віч-на-віч, один в один, насилу, внічию, будь-що-будь, всього-на-всього, по-латині, на скаку, немовбито, над силу, нарозхват.4 б.

ІV. Відредагуйте речення.

1.Газети й журнали можна передплатити протягом двох місяців. 2.Постать цього поета є однією з найвідоміших у сучасному літературному процесі. 3.Підійшовши до класу, він широко розплющив очі від здивування. 4. Грізно поблискуючи шаблею, вершник рвався вперед. 5. Кілька примірників нової програми надіслали на замовлення обласних ліцеїв. 6.Оскільки оратор не дотримувався регламенту, голова зборів позбавив його слова.МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ 6 б.

V. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть

повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції ).

А над нами дзвонить, даленіючи, лебедина пісня, і підноситься до

ласкавого сонця.
Речення розповідне, неокличне; просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками й відокремленою обставиною, вираженою одиничним дієприслівником.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Дайте визначення поняття «ліричний герой».

Ліричний герой — суб'єкт висловлювання в ліричному творі, свого роду персонаж лірики. «Ліричний герой» — це образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів. Ліричний герой не обов'язково тотожний з автором. Через нього автор або передає власні почуття, або ж просто відображає переживання певної якості. Ліричний герой — поняття суб'єктивне.

2. Назвіть художній засіб, використаний в уривку повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»: «У церкві вистоювала старість, біля церкви стрічалися молодість і любов, а під ними бавилось наше дитинство».

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ

3. Укажіть жанровий різновид повісті А.Чайковського «За сестрою».Героїко-романтична

4. Назвіть пісню за поданим уривком:

Гей, та ми ж думали, ой та ми ж думали,

Та що над степом та сонечко сяє, –

Аж то військо та славне запорізьке

Та на вороних конях у степу виграває.«Та, ой, як крикнув же козак Сірко»

5. Чому відчуває душевну роздвоєність Маруся Богуславка?Тому що любить рідну землю та водночас є дружиною турецького вельможі.

6. У якій пісні поєднуються протилежні почуття: від лагідного попередження коханого, який так боляче образив дівчину, до страшних слів помсти?«Ой не ходи, Грицю…»

7. Кому належить перший повний український поетичний переклад «Слова про похід Ігорів»?Михайлові Максимовичу (1857).
Маркіян Шашкевич та Іван Вагилевич здійснили переклади раніше, але вони не збереглися в повному обсязі або не були повними спочатку.

8. У чому основна різниця описів походу князя Ігоря на половців у Лаврентіївському й Іпатіївському літописах?За Іпатіївським літописом, сміливий, але гордовитий Ігор вирішив виступити проти половців власними силами. За Лаврентіївським літописом, Ігор виступив у похід з двома синами, братом і племінником.

9. Хто й за яких умов дав Т.Г.Шевченкові таку характеристику: «...Шевченко имеет дар к поэзии и на малороссийском языке написал некоторые стихотворения, уважаемые людьми, знакомыми с малороссийским языком и прежним бытом этого края; почитался он всегда человеком нравственным, быть может, несколько мечтателем и чтителем малороссийской старины, но предосудительного на счет его ничего не доходило до сведения Академии»?Коли були заарештовані члени Кирило-Мефодіївського товариства, шеф жандармів, начальник III відділу О. Орлов звернувся до президента Академії мистецтв герцога М. Лейхтенбергського з проханням повідомити III відділ про поведінку Шевченка в Академії.

10. З яким проханням звертається Т.Г.Шевченко до Бога у вірші «Минають дні, минають ночі…»? Які почуття поєднуються в цьому звертанні?Просить дати долі, хоч «злої», якщо «доброї жаль». Поєднані почуття болю, іронії та пристрасті… 10 б.
Харківська академія неперервної освіти

Відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)9 клас

Українська мова

ІІ. Спишіть слова, знявши риски та вставивши замість крапок, де треба, пропущені букви.

Портьєра, між’ярусний, хресний, капосний, лляний, ілюзія, лібрето, священний, пів-Європи, шампіньйон, презирство, розсаджувати, Сицилія, Тибет, жовчю, ломикамінь, півмісяця, міні-футбол, богатир-хлопець, з діда-прадіда, трудодень, людино-день, свят-вечір (за правописом, а не за словниками), плечовий, грушевий, народнопоетичний, нижчезазначений, нашвидкуруч.7 б.

ІІІ. Перекладіть речення українською мовою, записавши словами цифри та скорочення.

Відповідно до Всеукраїнського перепису населення дві тисячі другого року, в Україні проживає сорок вісім цілих і двадцять чотири сотих мільйона громадян, у тому числі українців тридцять сім із половиною мільйона, або майже сімдесят вісім відсотків. Українську мову назвали рідною тридцять дві цілих і шість десятих мільйона, або майже шістдесят вісім відсотків від загальної кількості всіх громадян. За межам України в ста п’ятдесяти шести країнах світу живе до двадцяти п’яти мільйонів українців. Отже, у світі майже шістдесят мільйонів людей володіють українською мовою (за даними Рахункової палати).


V. Спишіть речення, дотримуючись правил пунктуації та орфографії. Зробіть повний синтаксичний розбір. Над кожним словом надпишіть частину мови, якою воно є.

Вони тільки зрідка перестрибували через них, а довкола яріла зелена трава і кущі стояли в блискучих краплинах (Ю. Мушкетик).


Розп., сполучн., складносурядне, 3 простих, з’єднані спол. а, і. На письмі — кома між 1 та 2 частинами, між 2 та 3 кома не ставиться перед і, оскільки є спільний другорядний член речення – «довкола».

VІ. Виконайте тестові завдання:

1 Г, 2 Д, 3 Д

Українська література

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Що таке патерик? Яку ідею покладено в основу Києво-Печерського патерика?

Патерик (від гр. pater — батько, отець) — назва збірки життєписів пустельників і ченців якогось одного монастиря, краю або певної громади.

Ідея Києво-Печерського патерика – возвеличення православної віри; ушанування наших предків, їх патріотизму й миролюбності; відбиття високого рівня руської культури.

2. Назвіть цикли традиційного українського весілля.

Передвесільний, власне весільний, післявесільний.

3. Що таке перезва у весільному обряді? Що робила молода під час перезви?

Другий день весілля, коли молодій робили різні випробування та ще й заважали виконувати справи (у домі молодого).

 1. До якої літератури належить Ізборник Святослава? Про що ця книжка?

До перекладної світської літератури. Це найдавніша енциклопедична збірка для досвідчених людей (включає близько 380 статей із богослов’я, філософії, географії, історії, медицини,біології тощо).

 1. Хто повністю переклав Псалтир українською мовою?

Пантелеймон Куліш.

 1. Поясніть алегоричні образи «Притчі про сіяча».

Ісус – сіяч; насіння – це його наука; добрий ґрунт – людські серця.

 1. Скільки редакцій мала «Повість минулих літ»?

ТРИ

 1. Якого «ясновельможного пана» має на увазі Ф.Прокопович у пролозі своєї драми «Володимир»?

Івана Мазепу

 1. Кому присвячений вірш Г.Сковороди«De Libertate»?

Богданові Хмельницькому.

 1. У якому місті вперше було надруковано «Енеїду» Котляревського?

У Харкові

10 б.

ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

Заглядає в шибку казка сивими очима,

Материнська добра ласка в неї за плечима.
Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,

Не пущу тебе колиску синову гойдати.


Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,

Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

1. Назва.

«Лебеді материнства»

2. Автор.В.Симоненко

3. Рік видання.1981 (вийшов друком)

4. Літературний рід.Лірика

5. Жанр.


Ліричний вірш (колискова)

6. Вид.


Громадянська

7. Провідний мотив.Любов до матері й Батьківщини

8. Віршовий розмір.Хорей

9. Тип римування.Суміжне

10. Тема.Відтворення материнського співу над колискою дитини, у якому висловлюється тривога жінки за долю сина, чистоту його душі.

11. Ідея.Уславлення материнської любові, яка супроводжуватиме її дитину протягом життя; мати, як і Батьківщина, єдина, неповторна для кожної людини.

12. Образи.Мати — центральний в духовному Космосі українців починаючи з трипільської доби. В народному уявленні мати завжди ототожнювалася з Батьківщиною. Тому зрада їй вважалась непростимим гріхом, а втрата — катастрофою. Вибір іншої Батьківщини постійно осуджувався, оскільки призводив до самознищення нації.

Лебеді — зажди асоціювалися з вірністю, тому не випадково В. Симоненко звертається до них, пов’язуючи їх з материнством.

Національна символіка постає надійним оберегом українців, хоч би де вони опинилися, навіть якщо на чужину закинула їх недоля:

І якщо впадеш ти на чужому полі,

Прийдуть з України верби і тополі…

13. Художні засоби.Повтор: «Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину».

Епітети: «білява хата», «лебеді рожеві», «тихі зорі», «золоте сузір’я», «хмільні смеркання», «сиві очі».

Метафори: «мріють криками… лебеді», «темряву тривожили… півні», «танцювали лебеді», «заглядає в шибку казка», «лебеді… лоскотали марево», «…будуть мандрувати очі материнська і білява хата», «прийдуть верби і тополі», «стануть… листям затріпочуть… душу залоскочуть».

Порівняння: «лебеді, як мрії».
Харківська академія неперервної освіти

Відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)10 клас
УКРАЇНСЬКА МОВА

12 б.

ІІ. Спишіть речення, уставивши в словах пропущені букви. Розкрийте дужки, записавши українською мовою слова, подані в них російською.

1. Винищувач важко приземлився без шасі, знявши хмару куряви. (О.Довженко.) 2. Гаряче повітря танцювало тарантелу по скелях , а в сірих маслинах цикади грали на кастаньєтах. (М.Коцюбинський.) 3. Сумні кипариси стримлять у блакить. (В.Сосюра.) 4. Нудьгує Евридика, блукає понад Летою сама. (С. Йовенко) 5. Архімед убитий був рукою невігласа, не встигши теореми докінчити. (Леся Українка). 6.Постаріють транзистор і комп’ютер, в минувшину підуть, як патефон, залишиться Шекспір (С. Йовенко)ІІІ. Поясніть значення поданих слів. Із першими чотирма складіть односкладні речення, визначивши їх види.

Вимисел – те, що вигадане, чого немає в дійсності; домисел – здогад, заснований на припущеннях, розмірковуваннях; військовий – прийнятий, установлений у війську, в армії; воєнний – пов'язаний із війною; дружний – який відбувається одночасно, погоджено, злагоджено; дружній – прикметник до «друг», заснований на дружбі, взаємній прихильності, довір’ї, доброзичливості; хронікальний – прикметник до «хроніка», який містить хроніку, документально точний, такий, як у хроніці; хронологічний – пов'язаний із хронологією, який ґрунтується на послідовному розташуванні подій; цезура – пауза всередині віршованого рядка, цензура – система державного нагляду за друком та засобами масової інформації; гарантійний – прикметник до «гарантія», який гарантується ким-небудь; гарантований – дієприкметник до «гарантувати», сталий.ІV. Доберіть до поданих крилатих висловів антонімічні фразеологізми.

Жити, як сир у маслі – перебиватися з хліба на воду; глянути гидко – хоч у рамку вправ; грати першу скрипку – плутатися в хвості; дерти кирпу – гнути шию; мати свій розум у голові – танцювати під чужу дудку.VІ. Виконайте тестові завдання.

1 В, 2 А, 3 Д
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Хто претендував на гетьманську булаву в романі П.Куліша «Чорна рада»?

Брюховецький і Сомко

 1. Назвіть письменника, якому належить висловлення: «Серед тих авторів, яких я ковтав десятками, найбільше враження зробив на мене Марко Вовчок».

М.Коцюбинський

3. Назвіть віршову форму запропонованого уривку:

Анна во дар бо имя ми обрадованна

Анна дар и мн . с . нъ мира данна.

Анна ми мати и та ми манна

Анна пита мя я мати панна.

(Переклад з книжної української М. Сулами)

Паліндром («рак літеральний»)


 1. Назвіть не менше трьох жанрів перекладної світської літератури.

 • хронографи;

хроніки;

наукові трактати;

енциклопедичні книги природничо-наукового змісту.

5. Доведіть прикладом із твору, що «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького хоч і весело читається, але сумна повість.

6. Кому з літературних персонажів належить репліка: «І яке воно тобі те щастя здасться, коли до всього я сама своїх рук не доложу»? Укажіть також автора й назву твору.

Галі (Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

7. Кого з цих письменників не можна вважати драматургом: Івана Вишенського, Михайла Старицького, Івана Котляревського, Івана Тобілевича?

Івана Вишенського

8. Хто й що назвав «найкращою оздобою українського письменства»?Іван Франко «Кайдашеву сім’ю».

9. Які події з історії України відкрилися вам на сторінках другої частини роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?У другій частині розповідається про часи руйнування Запорозької Січі Катериною II і поступового закріпачення України.

10. Установіть відповідність між учинком і дійовою особою п’єси Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»:1 Мартин А Біжить до шпиля виглядати гостя

2 Гервасій Б Тікає із власних заручин

3 Націєвський В Просить благословити дітей до шлюбу

4 Трандалєв Г Спалює папери про дворянство

Д Працює повіреним в обох ворогуючих сторін

1

Г

2

В

3

Б

4

Д

10 б.

ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

«В суворім погляді похмурих очей, в непорушних обличчях лежала якась-то дума глибока. Всі були скам'янілі й похмурі, тільки-но діти з палкими, цікавими оченятами не могли встояти на місці, а нишпорили крадькома то між юрбою по цвинтарі, то по дзвіниці.

Із широко розчинених церковних дверей тихий спів лине: «Святий боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас!»

Церква світлом сяє. Перед намісними образами у високих ставниках горять товсті зелені свічки, а кругом них і коло самих образів миготять цілі сотні манесеньких свічечок жовтих; за хвилями з кадильного диму вони яскріють зірками, скрашаючи сизі прозористі хмари червоними барвами, а вгорі отой дим під банею уже поклубами чорніє, оповитий у морок. Вузькі вікна у церкві, розквічені різноколірними шибками, світяться тьмяно, спалахуючи часами де-не-де відблисками веселки».

1.Назва.


«Оборона Буші»:

2.Автор.


М.Старицький

3.Рік написання.1892

4. Літературний рід.Епос

5. Жанр.


Історико-пригодницька романтична повість.

6. Епіграф.Ой напилися і сестри і браття кривавого пива край лугу,
       Та не дали ні себе, ні віри святої ворогам на поругу!
       (Із народної думи)

7.Тема.


Зображення реальної історичної події — героїчної оборони містечка-фортеці Буші, що на Поділлі, під час Національно-визвольної війни в листопаді 1654 р. Ця героїчна оборона мала на меті затримати просування на схід польської армії й дати можливість війську Богдана Хмельницького дочекатися підмоги.

8.Ідея.


Засудження братовбивчої війни, зради, уславлення любові до рідного краю, вірності вітчизні, героїзму та здатності до самопожертви заради рідного міста.

9. Проблематика.Проблеми: патріотизм, служіння Вітчизні та зрада, братовбивчі війни, кохання, самопожертва, життя і смерть, народ та історія, народ як носій високих моральних якостей.

10. Прийоми характеротворення.Прийом контрасту (оборонці – позитивні, загарбники – негативні).

Описи (портретні характеристики, інтер’єр, пейзаж).

Романтичне забарвлення персонажів (незвичайні герої за незвичайних обставин).
Харківська академія неперервної освіти

Відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІ. Спишіть слова й словосполучення, розкривши дужки чи знявши риску.

Кабінет Міністрів України, Угорська Республіка, Золоті ворота, Софійський собор, Південно-Західна залізниця, місцеві ради народних депутатів, Генеральний прокурор України, сузір’я Чумацький Шлях, Версальський мир, Організація Об’єднаних Націй, загальновідомий, залізобетонний, свят-вечір (за правописом, а не за словниками), Нестор Літописець (за правописом), абикуди, поодинці, до пари, вищезгаданий, постфактум, опівдні.ІІІ. Замініть тлумачення значень відповідними фразеологізмами. Із кожним фразеологізмом складіть односкладне речення, визначивши його вид.

 1. Метушня, безладдя, сум’яття, галас. ВАВИЛОНСЬКЕ СТОВПОТВОРІННЯ

 2. Виявляти рішучу протидію, гостро заперечувати, різко відповідати. ДАВАТИ ВІДКОША.

 3. Легко й часто змінювати погляди. СІМ ПЯТНИЦЬ НА ТИЖДЕНЬ.

 4. Залишитися ні з чим. СПІЙМАТИ ОБЛИЗНЯ.

 5. Про людину, яка наділена владою або захопила владу на короткий відтинок часу. КАЛІФ НА ГОДИНУ.

 6. Цілком даремно. НІ ЗА ЦАПОВУ ДУШУ.

ІV.

 1. Запишіть дієслова у формі 3-ї особи множини, визначте дієвідміну: полють, поять, муркотять, колишуть, мостять, дають.

 2. Провідміняйте числівник 7984, зазначивши паралельні форми, де вони є.

Н. Сім тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири.

Р. Семи (сімох) тисяч дев’ятисот вісімдесяти (вісімдесятьох) чотирьох.

Д. Семи (сімом) тисячам дев’ятистам вісімдесяти (вісімдесятьом) чотирьом.

Зн. Сім тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири.

Ор. Сьома (сімома) тисячами дев’ятьмастами вісімдесятьма (вісімдесятьома) чотирма.

М. … семи (сімох) тисячах дев’ятистах вісімдесяти (вісімдесятьох) чотирьох.VІ. Виконайте тестові завдання.

1 А, 2 Б, 3 Г
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Назвіть перший рукописний переклад Біблії староукраїнською мовою.ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ.

 1. З яким проханням мешканці Києва звернулися до Святослава («Повість минулих літ»)?

ПОВЕРНУТИСЯ З ПОХОДІВ І ЗАХИСТИТИ ЇХ ВІД ПЕЧЕНІГІВ.

 1. Який літопис поділяється на розділи під назвою «Сказання»?

САМІЙЛА ВЕЛИЧКА.

 1. Що таке курйозний вірш? Кому належить найбільша заслуга в розробці теорії та практики цього вірша?

Вишуканий поетичний твір , незвичайний за формою, для якого характерне поєднання зорових і слухових елементів. І.ВЕЛИЧКОВСЬКОМУ.

 1. Про кого з українських письменників І.Франко сказав, що «... належить до найвизначніших українських повістярів і визначається особливо влучною характеристикою дійових осіб та поглиблення їх психології...»?

Про Панаса Мирного.

 1. Кому з українських поетів адресоване та як називається це поетичне послання: «Від кларнету твого пофарбована дудка осталась, – В окривавлений жовтень ясна обернулась весна»? Хто його автор?

Сучасникам” Є.Маланюка, йдеться про П.Тичину.

 1. Микола Хвильовий окреслив програму українського національного відродження в циклі памфлетів. Назвіть їх (не менше чотирьох).

Микола Хвильовий окреслив програму українського національного відродження у циклі памфлетів: «Камо грядеши», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», «Україна чи Малоросія».

 1. Де відбуваються події у творі Ю.Яновського «Шаланда в морі»? НЕПОДАЛІК ОДЕСИ.

 2. Хто започаткував неокласицизм в українській літературі?

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 1. Установіть відповідність між назвою поезії та її автором:

1 «Вчись у природи творчого спокою…» А М.Семенко

2 «Молюсь і вірю…» Б М.Зеров

3 «Одчиняйте двері…» В Є.Плужник

4 «Бажання» Г М.Рильський

Д П.Тичина

1 В, 2 Г, 3 Д, 4 А.

ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

«Все так просто, ясно і раптом:

– Чого це курить степовий шлях?

Лягаю. «Японка» косо дивиться на дорогу, мої нерви приймають пісні поля і, здається, починають підспівувати самі; десь над ухом б’ється крильцями джміль, гуде, розсотує нерви, і мені до болю хочеться піймати його і задавить…

Ще пильніше вдивляюся на закурену дорогу, «кавалерія, кавалерія», проноситься іскрою думка, гасне на синьому льону і твердо рішає: «Убити двох, трьох, а тоді що буде… Застрелиться».

1. Назва.

«В житах»

2. Автор.Григорій Косинка

3. Рік написання.1922

4. Літературний рід.Епос

5. Жанр.


Новела

6. Тема.


Твір змальовує пошук сенсу буття крізь думки та відчуття головного героя Корнія. У новелі показана лише мить його життя, один день ніби перепочинок для встановлення внутрішньої рівноваги. Це – пройнятий оптимізмом, вихоплений із життя епізод.

7. Ідея.


З’ясування сенсу людського існування, адже інколи все своє життя людина чекає на одну мить щастя, а це наштовхує на думку, що життя кожної миті ставить нас перед вибором, як і героя твору.

8. Композиційні особливості.Новела «В житах» має коротку післямову. Цей необов’язковий для художнього твору новелістичного жанру елемент використаний митцем для того, щоб дати зрозуміти читачам, що його герой залишився живим після усіх випробувань долі.

9. Проблематика.У творі здіймаються проблеми порушення гармонії між навколишнім та внутрішнім світом, проблема вибору та його наслідків, проблема духовної дезорієнтації в умовах складних громадянсько-політичних процесів.

10. Образи твору.Зорові: сивий степ; важкий колос схилився до землі; старий чорногуз; сірі, гарні очі, розпатланий чуб, ще дитяче обличчя; крайкована синіми льонами плахта з вівса, ячменю…; копит горить під сонцем; степова дичка — запалена, засмажена (дівчина Уляна); гарно вишита мережка.

Слухові: сонце… сміється з мене крильцями бджіл: «дізік, дізік…»; у мене почали дзвонити коси, серпи; солдат… вигукує, стріляючи з ляку; степ… дзвонить хвилями; десь над ухом б’ється крильцями джміль, гуде; нерви уже не співають, а тільки дзвонять тихо: «Дзінь, дінь!..»; впало на дорогу її слово: — змінилася; шептали колоски; дзвонить у такт степу моє серце.

Нюхові, дотикові: городи пахнуть полином, м’ятою п’яні гречки; вітер … теплий, ніжний гарячий вітер.

Звичайнісінький злак у канві новели набуває яскраво символічного звучання. Житнє поле — єдиний свідок поневірянь героя, єдиний друг і захисник його — перетворюється у спогадах, свідомості героя у своєрідного повіреного у всі земні таїни, навіть більше: житнє поле стає самим життям.

11. Художні деталі.Волосинки на нозі, волоссям обросли ноги — то сила; забрьохана колоша на штанях; японський одрізан; червона хустка Уляни; дране коліно; чуб …розчісували уже другий рік дощі, сніги…
Скачати 200.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка