7 клас українська мова І. Поставте подані іменники в орудному відмінку однини й запишітьСкачати 141.6 Kb.
Дата конвертації31.12.2017
Розмір141.6 Kb.

7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Поставте подані іменники в орудному відмінку однини й запишіть.

Удача, обруч, футляр, криниця, лідер, спориш, плече, кориця, однокласниця, кулінар, тиша, вежа, зніяковілість, ожеледь, любов, кров, небезпечність, мати, блакить, стаття, тінь, жовч, верф, осінь, нехворощ, ніч, лють, Перм.

7 б.

ІІ. Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки. Де треба, поставте лапки.

(О, о) рганізація (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій, (Н, н)аціональний (Б, б)анк (У, у)країни, (Г, г)азета (У, у)країнське (С, с)лово, (С, с)танція (М, м)етро (Н, н)аукова, (В, в)олодимир (В, в)еликий, (С, с)узір’я (В, в)еликої (В, в)едмедиці, (О, о)пера (Н, н)аталка (П, п)олтавка, (Х, х)арківський (Н, н)аціональний (У, у)ніверситет (І, і)мені (В., в.) (Н., н.) (К, к)аразіна, (А, а)втономна (Р, р)еспубліка (К, к)рим, (Б, б)айка (В, в)овк та (Я, я)гня.

5 б.

ІІІ. Запишіть у три стовпчики подані словосполучення з прикметниками: а) якісними, б) відносними, в) присвійними.

Кислі ягоди, рослинний світ, лікареві записи, осикові дошки, Едуардова краватка, бетонна плита, орлиний зір, жалюгідний вчинок, Григорієва книга, олійна фарба, надійний захист, тренажерна зала, крокодилова паща, активне втручання, Антонінині рукавички, алюмінієва деталь.

4 б.

ІV. Запишіть словосполучення, узгодивши іменники, що в дужках, із числівниками.

Три (склад), два (картуз), півтора (день), два (колесо), чотири (ешелон), одна третя (острів), три (океан), півтора (тиждень), два (берег), чотири (стебло), півтора (пиріг), три (стілець).

3 б.

V. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте тип і стиль мовлення тексту.

Поляна, окруженная с трех сторон лесом, казалась зеленой чащей. Меж зубчатыми вершинами зеленых аллей плавился закат. Осенняя пышность и яркость зелени всюду удивительно сочеталась с весенней чистотой красок, что бывает только на горных склонах. От закатного отсвета все приняло теплый телесный оттенок. Серая площадка перед холмом, где сходились три дороги, была смуглой и ласковой.

10 б.

VІ. Установіть відповідність між дієсловами та їх характеристиками (одне слово є зайвим). Заповніть табличку за поданим нижче зразком, записавши поруч із буквою відповідну цифру:А
Б
В
Г
А. Неозначена форма, доконаний вид, 1. Кричу

перехідне. 2. БудуватиБ. Неозначена форма, недоконаний вид, 3. Розгойдуватися

неперехідне. 4. ПроспіватиВ. Особова форма, перехідне, 5. Розмальовую

недоконаний вид.Г. Особова форма, неперехідне,

недоконаний вид.2 б.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Образ незвичайного хлопчика Жені в оповіданні Євгена Гуцала «Олень Август».

2. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників у повісті І.Я.Франка «Захар Беркут».

3. «Заповіт» Т.Г.Шевченка – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє..

12 б.

ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання та виконайте завдання.

1.Назвіть автора «Пісеньки про космічного гостя».

2. Що таке рефрен?

3. До якого жанру належить твір Павла Глазового «Найважча роль»?

4. Дайте визначення коломийки.

5. З якого твору ці слова:

Воли ревуть, води не п’ють,

Бо в Крим доріженьку чують.

Ой Бог знає, та Бог і відає,

Де чумаченьки ночують. ?

6. Де виникли коломийки?

7. Визначте різновид народної пісні «Стоїть явір над водою».

8.Де народився І.Я.Франко?

9. З якої нагоди герой твору І.Я.Франка «Захар Беркут» Тугар Вовк «справляв великі лови на грубу звірину»?

10. Про що говорили тухольці Захару Беркутові: «…ми думаємо, що можна приняти се предложення…»? 10 б.

ІІІ. Випишіть усі відомі вам художні засоби.
Про мову

Дощик невеличкий

Розмовляв з травою,

Розмовляв з травою – донькою весни:

«Люди кажуть – мова.

Що воно за слово?

Ти мені, муравочко, поясни». –

«Мова – це травичка,

Мова – синя річка,

Мова – це зоряночка золота.

Як її плекатимеш –

Лиха не питатимеш,

Бо без мови рідної пташка не літа.

А як забуватимеш

І не шануватимеш,

Будете із мовою вороги.

Хату забуваючи,

Матінки цураючись, усихають річеньки береги.Я.Бабич

8 б.
Максимальна кількість балів – 61

8 клас

Українська мова
І. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення і запишіть.

Рання пташка, солом’яний парубок, як світ світом, гроші чверткою міряє, мов горохом сипле, птахи ніч розкльовують.9 б.
ІІ. Утворіть від поданих слів усі дієслівні форми і запишіть. У дужках укажіть, як вони називаються.

Палати, різати, позеленіти, бити, читати.5 б.

ІІІ. Поставте подані іменники в родовому відмінку і запишіть.

Вівторок, грім, закон, колектив, Крим, мотор, пісок, предмет, прогрес, сорт, Будапешт, гнів, звук, телефон, Горох, Буг, інститут, вокзал, Київ, гай. 5 б.


ІV. Запишіть словосполучення, замінивши цифри словами.

Без 600 грамів; до 800 кілограмів; у 940 тоннах; після 31 кілометра; близько 900 метрів; під 7 вітрами; хлівець для 5 овець; перевірити у 26 учнів; записати на 9 аркушах; 183 пасажирами.5 б.

V. Запишіть слова, знявши риску.

Осінньо/зимовий, електро/дуга, людино/любний, обороно/здатний, світло/райдужний, пів/століття, жовто/блакитний, люлі/люлечки, буро/зелений, старо/український, українсько/англійський, прем’єр/міністр, льодо/сховище, рано/рано, в’їдливо/глузливий, знічено/розгублений, бузково/рожевий, загально/людський.9 б.

VІ. Охарактеризуйте речення. Підкресліть усі члени речення і надпишіть, якими вони є частинами мови.

І пахне сонцем і медком земля, легким серпанком оповита.6 б.
Українська література

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Ідеал лицарства в українських історичних народних піснях і думах.

2. Фольклорна основа та народнопоетичні образи пісень Марусі Чурай.

3. Патріотичні мотиви лірики Василя Симоненка.12 б.

ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Які роди та їх жанри існують у художній літературі? Накресліть схему.

2. Що називається художнім образом? Які ви знаєте види художніх образів?

3. Під яким псевдонімом вміщував Л.Глібов свої твори у газеті «Чернігівський листок»?

4. Укажіть автора та назву твору, з якого ці рядки:

Посадила стара мати

Три ясени в полі.

А невістка посадила

Високу тополю.

5. Який перший вірш І.Франка?

6. У якому вигляді споруджено надмогильний пам’ятник І.Франку у Львові?

7. Кого автор «Слова про Ігорів похід» називає «буй-туром»?

8. Визначте жанр твору «Зажурилась Україна».

9. Боротьбу українців проти яких загарбників оспівано у творі «Зажурилась Україна»?

10. Запишіть прізвища письменників у хронологічній послідовності:

І.Франко, Т. Шевченко, Л.Глібов, Л.Костенко.10 б.

ІІІ. Прочитайте поезію і виконайте завдання.

Пшеничні лани половіють,

Смарагдові шепчуть ліси.

В обличчя вітри мені віють,

Навкруг – океани краси.

Синіють небесні простори…

Он чайки – хмаринки летять,

Димлять предковічнії гори,

На схилах їх маки горять.

Прослалися килимом луки,

Барвисті, неначе шиття,

Що вишили мамині руки

На згадку про наше життя…

Н.Ткаченко

1. Визначте і запишіть тему вірша.

2. Укажіть основну думку поезії.

3. Випишіть усі художні засоби, указавши їхні назви.

4. Поясніть лексичне значення слів: половіють, предковічнії, луки.

5. Доберіть якомога більше синонімів до слова «барвисті».10 б.

Максимальна кількість балів – 71

9 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Складіть етнокультурознавчий словничок із слів: покуть, куліш, коралі, жупан, витинанка, берегиня, дідух, призьба, сволок, хорунжий.

5 б.
ІІ. Перекладіть словосполучення українською мовою, записуючи числа словами.

243 учениками; 722 карандашами; 100 книгами; 27 областям; от 6475 отнять 659; 1564 гривнами; к 3,8 прибавить 4,2; в 473 домах; к 3090 прибавить 5856; около 13 часов 30 минут.5 б.

ІІІ. Поставте дієслова в першій особі однини та множини теперішнього часу. З двома з них складіть речення.

Носити, косити, возити, ходити, мазати, їздити, прати, чистити, губити, кричати, булькотати, пестити.8 б.

ІV. Запишіть слова, знявши риску.

Двадцяти/п’яти/мільйонний, віце/президентський, пів/Ялти, сама/самісінька, честь/честю, до/побачення, на/зло, суспільно/корисний, хоч/не/хоч, морально/стійкий, світло/водо/лікарня, емоційно/образний, сіро/кам’яний, дит/ясла, з/діда/прадіда, в/нічию.4 б.

V. Продовжте синонімічні ряди.

1. Обрій, крайнебо …

2. Дорога, шлях …

3. Паросток, парость …За кожний синонім – 0,5 б.
VІ. Напишіть, чим відрізняються узгоджені означення від неузгоджених (наведіть по одному прикладу речень з ними). У чому особливість прикладки порівняно із звичним означенням?

4 б.
VІІ. Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

Пошарпані грозами подзьобані осколками снарядів думають свою безконечну думу почорнілі цегляні стіни і лупиться під палаючим сонцем старенький вимитий дощами дах а над школою задумливо шепочуть статні осокори.5 б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Образи руських князів у «Слові про Ігорів похід».

2. «Повість минулих літ» – історична книга і збірка епічних творів.

3. «Як хто посіє в юності, так пожне в старості» (Г.Сковорода). 12 б.


ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.
1. Хто з українських письменників кінця ХVІ – початку ХVІІ століття і в якому творі виносить гнівний присуд «князям церкви»?

2. Визначте жанр твору «Розвий, сосно, сімсот квіток».

3. Хто і в якому творі сказав про смерть: «…все пожере, як солому пожар»?

4. Хто у даному ряді письменників є зайвим і чому:

П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І.Огієнко, І.Хоменко?

5. У якому творі розповідається про мужнього князя Святослава, який сміливо попереджав ворога: «Іду на ви!»?

6. Кого з українських письменників ще за життя називали «українським Сократом», «українським Горацієм», «українським Езопом»?

7. Укажіть справжнє ім’я Ярославни («Слово про Ігорів похід»).

8. Що таке літопис, сатира, алегорія?

9. Назвіть ознаки драматичного твору?

10. Назвіть дві найдавніші рукописні книги Київської Русі. 10 б.
ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Л.Костенко:
Стоїть у ружах золота колиска.

Блакитні вії хата підійма.

Світ незбагненний здалеку і зблизька.

Початок є. А слова ще нема.

Ще дивен дим, і хата ще казкова,

І ще ніяк нічого ще не звуть.

І хмари, не прив’язані до слова,

От просто так – пливуть собі й пливуть.

Ще кожен пальчик сам собі Бетховен.

Ще все на світі гарне і моє.

І світить сонце оком загадковим.

Ще слів нема. Поезія вже є.12 б.
Максимальна кількість балів – 65 (без V завдання з мови)

10 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть твір-роздум про те, як ви розумієте вислів Г.Сковороди «Копай всередині себе криницю для тієї води, яка зросить і твою оселю, і сусідську».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте зміст, не давайте повну характеристику образів.12 б.
ІІ. Провідміняйте числівники.

585, 14494 б.
ІІІ. Напишіть, що символізує числівник сім. Наведіть п’ять прикладів фразеологізмів із цим числівником. Поясніть, що вони означають.
6 б.
ІV. Визначте рід поданих іменників.

Аташе, тріо, біль, путь, Міссісіпі, Токіо, кюре, івасі, кольрабі, авеню, тюль, нежить, колібрі, казино, НРУ, УПА, каное, шампунь, какаду, степ.5 б.
V. Доберіть до слів іншомовного походження українські відповідники і запишіть.

Гарантія, інертний, плеоназм, консолідація, еволюція, лінгвістичний, амбіція, ідентичний.4 б.

VІ. Укажіть рядок (рядки), де всі слова написані правильно.

 1. Святвечір, ахіллесова п’ята, марево, зюйд-вест, портьєра.

 2. Женьшень, супермен, на-гора, Республіка Вануату, одклеєний.

 3. Десь-інде, лжепророк, Вінниччина, Кайманові острови, петрів батіг (росл.).

 4. Темно-коричневий, навіки-вічні, тонна, Корея Північна, півроку.

1 б.

VІІ. Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

Нічого не стало видко тільки жевріє долі жар позосталий від огнища та по вінку із світлячків знати де ходить Мавка поміж деревами вінок там ясніє то цілим сузір’ям то окремими іскрами далі тьма і його покриває (Леся Українка).5 б.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Наталки полтавки сьогодні не модні (!) (?)

2. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного – перший соціально-психологічний роман в українській літературі.

3. Образ Богдана Хмельницького в народних думах і піснях.12 б.
ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Який народний інструмент називали «душею українських народних співців»?

2. Укажіть автора перших українських романів із життя інтелігенції «Хмари», «Над Чорним морем».

3. Якою була перша роль у театрі Івана Карпенка-Карого? (Назвіть персонажа, твір і автора).

4. Хто з літературних персонажів мав чотири прізвища?

5. Хто в п’єсі І.Карпенка-Карого «Хазяїн» гине, розчавлений «хазяйським колесом»?

6. Який твір Івана Франка має форму алегоричного діалогу?

7. Які з драматичних жанрів наймолодші?

8. Де і коли вперше був надрукований роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

9. Який діяч української культури видав у 20 – 40-х роках ХІХ століття три збірки українських народних пісень?

10. На основі яких ознак розрізняють епос, лірику і драму?

10 б.
ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії:
Красо первісна

Золотить осінь куполи дерев,

Пливе за обрій журавлина пісня.

В траві пожухлій посеред узлісся

Спинився клен жовтавий, ніби лев.
Прозоро так. Шипшина догора,

У виярку струмок сріблом дзвінкоче,

На глоді майорить гніздо сороче,

І тиша тиш. І серце завмира.


Красо первісна! Світоньку ясний!

Земля і небо, луки і озера,

І пізні квіти, мов павині пера,

І понад битим шляхом ясени.


Це все моє. Віднині і довіку.

Побережи ж його, двадцятий віку!Д.Кононенко

12 б.

Максимальна кількість балів – 69

11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І.Видатний римський філософ Цицерон стверджував: «Неосвіченість – ніч розуму, ніч безмісячна і беззоряна». Спростуйте або підтвердіть цю думку, висловивши свої міркування з приводу ролі знань у нашому житті.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте зміст, не давайте повну характеристику образів.

12 б.

ІІ. Поясніть походження і значення фразеологізмів.

Герострат. Геростратова слава.

Дволикий Янус.

Долина печалі.

Еолова арфа.

5 б.

ІІІ. Утворіть від поданих іменників прикметники з суфіксами -ов, -ев (-єв) і запишіть. Поясніть уживання цих суфіксів.

Ясен, поле, гай, життя, березень, гроші, взуття, овоч, алюміній, степ, плющ, значення. 6 б.

ІV. Наведіть п’ять пар дієслів, у яких наголос буде єдиним розрізнювачем виду.

5 б.

V. Яка з двох іншомовних власних назв: Рішельє і Ришельє – відповідно до норм сучасного українського правопису є географічною назвою, а яка – прізвищем? Свою відповідь обґрунтуйте.

4 б.

VІ. Укажіть номер рядка, де всі слова написані правильно.


 1. Син Божий, арфяр, шістдесят, важкохворий, пелена, дефакто, врешті-решт, ломикамінь (росл.).

 2. Духмяний, спозаранку, людино-день, недописаний, кінець-кінцем, Сан-Маріно, по двоє.

 3. День у день, у Кончі-Заспі, дит’ясла, чар-зілля, люби-мене (росл.), Уманщина, гравюра.

1 б.

VІІ. Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

Хмари які з’явилися потім було послано здавалося для того щоб підкреслити його незвичайну трохи виблідлу синяву і щоб посилати на землю срібне сяйво (В.Шевчук).5 б.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Відображення пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів в українській поезії І чверті ХХ століття.

2. Доба Руїни і руїна людських душ у драмі Лесі Українки «Бояриня».

3. Члени родини Катранників – носії загальнолюдських ідеалів (за романом Василя Барки «Жовтий князь»).

12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Яких українських модерних авторів І.Франко називав «новою генерацією»?

2. Чиє ім’я носить щорічна літературна премія за кращий художній переклад?

3. Назвіть варіант, у якому правильно вказаний порядок розташування підкреслених художніх засобів в уривку:

Десь ти живеш на призабутім березі моїх змалілих пам’ятей. Блукаєш пустелею моїх молодощасть, як біла тінь суворої скорботи.А. Синекдоха, епітет, метафора, неологізм.

Б. Метафора, анафора, епітет, метафора.

В. Неологізм, неологізм, метафора, епітет.

Г. Метафора, неологізм, епітет, епітет.

 1. У якому році один український письменник помер, другий – народився, а третій – здобув волю? Назвіть цих письменників.

 2. Хто про кого сказав: «Розум він мав вольтерівської гостроти, викривач був незрівнянний, та все ж визначальним … в його вдачі було саме це: ніжність, душевність, поетичність»?

 3. Хто про кого сказав: «… Головна драма цього великого письменника й була ота кричуща суперечність, безнадійна конфронтація між тим, що хочеться, і тим, що є насправді, між романтичним мрійником і житейським брудом та смітником… Щиро й чесно воював за ту нову людину і той новий світ, а виявляється, що таки стріляв у власну матір, символічно, звичайно»?

 4. У якому творі наявний образ церковної чаші як символу незнищенності українського народу?

 5. Назвіть автора першого історичного роману в українській літературі.

 6. Установіть відповідність між назвою та жанром твору:

А. Іван Нечуй-Левицький 1. Роман

«Кайдашева сім’я» 2. Повість

Б. Євген Маланюк 3. Поема

«Шевченко» 4. Комедія

В. Василь Стефаник 5. Новела

«Камінний хрест» 6. Сонет

Г. Володимир Сосюра 7. Нарис

«Мазепа»

10. Установіть відповідність між назвою та героєм твору:А. Леся Українка 1. Стальський

«Бояриня» 2. Марина

Б. Іван Франко 3. Оксана

«Перехресні стежки» 4. Доктор Тагабат

В. Микола Хвильовий 5. Олена

«Я (Романтика)» 6. Мелашка

Г. Ольга Кобилянська 7. Золотницький

«Людина»
10 б.

ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Олени Теліги:

Я руці, що била, – не пробачу –

Не для мене переможний бич!

Знай одно: не каюсь я, не плачу,

Ні зітхань не маю, ні злоби.

Тільки все у гордість замінила,

Що тобою дихало й цвіло,

А її тверда й холодна сила

Придушила тепле джерело.

Але навіть за твою шпіцруту

Стріл затрутих я тобі не шлю,

Бо не вмію замінять в отруту

Відгоріле сонячне – «люблю».12 б.
Максимальна кількість балів – 72
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 141.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка