1. Прочитай текст. Допоможи розв'язати суперечку про те, який буває снігСкачати 305.65 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір305.65 Kb.

4 клас

1. Прочитай текст. Допоможи розв'язати суперечку про те, який буває сніг.Ранок відповідає – золотий; небо говорить – блакитний; старій ялині здається, що синій; куріпка думає, що теплий; вечірній зірці він бачиться червоним.

 • А тобі яким він здається? Запиши своє міркування (4 - 5 речень).

(12 б.)
2. Запиши шість слів, у яких після букви «ер» перед я, ю, є, ї ставиться апостроф, та шість слів, у яких після букви «ер» перед я, ю, є, ї не ставиться апостроф. По два слова з кожного рядку введи у речення.

(12 б.)
3. Поясни (письмово) значення висловів за допомогою дієслів. З одним із висловів склади речення. Запиши його.Взяти себе в руки –

вилетіло з голови –

скласти руки –

не вірити своїм очам –

(12 б.)
4. Спиши прислів’я. Встав пропущені букви.Жи…я прожити – не поле перейти.

Вугі…я добувають із землі, а зна…я із книг.

Маленька праця краща за велике безді…я.

 • Склади і запиши речення про те, яким словником треба скористатися, щоб перевірити правильність написання цих слів.

(12 б.)

5. Прочитай:Береза, берізки, підберезник, березу, на бере́зі, березовий, березі, березняк, березою.

 • Згрупуй і запиши слова у таблицю за поданими ознаками.

  Спільнокореневі слова

  Форми слова береза • Зі спільнокореневим слова склади і запиши словосполучення. Познач у кожному словосполученні головне слово.

Вінницький обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних працівників

ХІV Міжнародний конкурс

з української мови імені Петра Яцика

ІІ етап 23 листопада 2013 року


3 клас
1. Напишіть 6-8 речень про квіти, які ростуть біля вашого будинку. Доберіть заголовок і запишіть його перед текстом.

12 балів

2. Замініть словосполучення та вислови одним словом. Складіть і запишіть речення з одним із дібраних слів.

Сильний дощ –

Багато корів –

Багато птахів –

Суха трава –

Намотати на вус –

Як у кота сліз - 4 бали

3. З’єднайте частини речень так, щоб утворилися прислів’я. Запишіть їх.


Добре слово говориться не язиком…

Наука в ліс не веде…

Вовк старіє…

Золото й срібло не старіють…

Бережи час…

Всякому слову…

але не мудріє.

батько й мати ціни не мають.

а душею і серцем.

а з лісу виводить.

свій час.

бо його за гроші не купиш.3 бали

4. До слів калина, мова, осінь доберіть 2-3 прикметники, що вжиті в переносному значенні.

3 бали

5. Запишіть в алфавітному порядку будь-які шість слів, у яких звуків більше, ніж букв.

3 бали
Загальна кількість балів – 25
Вінницький обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних працівників

ХІV Міжнародний конкурс

з української мови імені Петра Яцика

ІІ етап 23 листопада 2013 року4 клас

1. Складіть і запишіть невеликий опис (6-9 речень) зоряного неба. Доберіть заголовок до тексту і запишіть його перед початком.

12 балів

2. Доберіть до поданих іменників 2-3 синоніми. Із синонімами однієї групи складіть речення.

Сум –


Болото –

Садиба –4 бали

3. Перебудуйте подані речення на спонукальні. Перебудовані речення запишіть.

Люблять і оберігають ліси. Жодного дерева не рубають без потреби. На місці вирубаних дерев насаджують молоді деревця. Школярі беруть у цьому активну участь.2 бали

4. Запишіть слова в алфавітному порядку, поставте наголос.

Легкий, середина, спина, приятель, випадок, кропива, міліметр, читання, новий, ненависть, колесо, товстий, циган, донька, каталог, черствий, черговий, беремо, вітчим, граблі.5 балів

5. Складіть речення, в яких слова море, крила виступали б у прямому, а потім у переносному значенні.

2 бали

Загальна кількість балів – 25

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

ЗАВДАННЯ

ІІІ Міжнародного конкурсу з української мови

ім. Петра Яцика

2002 рік
3(2) клас
1. Написати новорічне вітання своїй вчительці.
2. Поділи слова для переносу:

гайок, від’їжджає, гудзик, сойка.


3. До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням:

ввічливий -

копиця -

жара -


хуртовина -

4. Записати якомога більше слів ознак до поданих слів, скласти і записати

одне речення, використавши одне із них:

зима –


гриби –
5. З поданих слів склади речення, підкресли головні члени. В іменниках

познач закінчення.


Іній, дерева, вранці, сріблястий, на, з’явитися.
6. Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.
Пришла зема. Випав сніх. Зимля вкрилася білим покревалом. Дирева і

кущі одяглися в лехкі снігові шуби. Багато птахів жеве взимовому лісі.Усне завдання:

Як ви розумієте народну мудрість:

Пташка красна своїм пір’ям, а людина – ділом. 5 б.

Всього: 30 балів.Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
ЗАВДАННЯ

ІІІ Міжнародного конкурсу з української мови

ім.Петра Яцика
2002 рік

4(3) клас
1. Написати твір-мініатюру на тему “Зимова казка” за поданим початком

(6-8 речень).


Жила-була в лісі ялинка…
2. Розбери слова за будовою, добери до них споріднені:
озимина -

опеньок -


3. У кожному рядку підкресли зайве слово:
а) малюнок, мальований, малятко, маляр;

б) сільниця, сільський, сіль, солоний;

в) чайка, чайнка, чай, чаювання;

г) дубок, дубовий, дублер, дубняк;

д) дощик, задощило, дощовий, дощатий.
4. З поданих слів склади і запиши речення, підкресли головні члени речення.

Над кожним словом познач частину мови.


Поле, у, долині, при, прозорий, б’ється, джерельце.
5. Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.
Коли вранці сходить солнце, снігові замети рожеві. це сонце забарвлує

їх свойім проміням. Вилечаве сонце підіймаєцця надземлею, а сніх стає

сліпучо-білим.

ХІV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

(Завдання ІІ районного (міського) етапу конкурсу)

4 клас, варіант - 1

Завдання 1

Обери рядок, у якому у всіх словах після префікса ставиться апостроф

А з..їв, з..явився, об..ява

Б роз…яснення, по..їв, з..явився

В при..їхати, з..юрмитися, об…єднатися

( 1 бал)


Завдання 2.

Обери рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини матимуть закінчення -ею

А пшениця, тиша, ялина

Б диня, картопля, квасоля

В акація, земля, межа

( 1 бал)


Завдання 3.

Яке речення НЕ відповідає нормам сучасної української літературної мови?

А Дорогами снували автомобілі різних марок.

Б По дорогах снували автомобілі різних марок.

В По дорогам снували автомобілі різних марок.

(1 бал)

Завдання 4.

Прочитай вірш:

На широкім лузі

у густій лозі

вдалося сховатись

дідовій козі.

(К. Дідух)

Визнач, у корені якого слова відбулося чергування приголосного звука

А лузі

Б лозі

В козі

( 1 бал)

Завдання 5.

Обери рядок, у якому синоніми до прикметника благородний підібрано правильно

А добродушний, сердечний

Б лицарський, скупий

В великодушний, шляхетний

( 1 бал)

Завдання 6.

Встанови відповідність між реченнями та їх схемами.

А Серед густого лісу стоїть старий гіллястий дуб.

Б Сніг укрив білою ковдрою чорну землю.

В Над зеленою травою летів червоний метелик.


 1. …… …… ====== ……____ .

 2. ____ ==== ….. ….. ….. …. .

 3. …. ..... ===== …. ….. ____.


А
Б
В


(3 бали)

Завдання 7.

Розташуй слова - назви квітів в алфавітному порядку.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(А) волошка, (Б) півник, (В) мальва, (Г) люпин, (Ґ) верес, (Д) тюльпан, (Е) примула, (Є) лілія, (Ж) троянда, (З) мак

(10 балів)

Завдання 8.

Прочитай слова: теплий, добре, прибіг, об’ява, весело, степ, крила, переліт, вище

Розподіли подані слова на три групи згідно їх морфемної будови

І група – ті, які відповідають схемі

ІІ група – ті, які відповідають схемі

ІІІ група – ті, які відповідають схемі

(3 бали)

Завдання 9.

9. 1. Розшифруй слово, пригадавши український алфавіт, і запиши його у відведеному для цього місці.

16, 32, 6, 11, 18, 1

_______________________________________

( 1 бал)

9.2. Провідміняй розшифроване тобою слово

Н.в. _____________________________________________

Р.в. _____________________________________________

Д.в. _____________________________________________

З.в. _____________________________________________

О.в. _____________________________________________

М.в. _____________________________________________

Кл.в. ___________________________________________

(7 балів)
Завдання 10.

Склади і запиши твір - опис на тему «Мелодія осені». Пам’ятай, що в описі повинні бути такі структурно-композиційні частини:

* загальне враження від описуваного;

* опис деталей, які підтверджують це враження;

* висновок, в якому розкривається власне ставлення до описуваного.

Розкрий тему твору-опису.

Дотримуйся тричастинної структури висловлювання.

Передбач абзаци.

Пиши грамотно.

У твоєму тексті має бути близько 80 слів.

(8 балів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ХІV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика(Завдання ІІ районного (міського) етапу конкурсу)

4 клас, варіант - 2

Завдання 1

Обери рядок, у якому у всіх словах після префікса ставиться апостроф

А під..їхати, з..їв, ви..явилося

Б з..являтися, об..ява, з..єднати

В на..їжачився, роз..єднати, з..їсти,
Завдання 2.

Обери рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини матимуть закінчення -ою

А вчителька, межа, школа

Б парта, книга, дошка

В перерва, круча, їжа

(1 бал)
Завдання 3.Яке речення НЕ відповідає нормам сучасної української літературної мови.

А По полям розгулювала хуртовина.

Б По полях розгулювала хуртовина.

В Полями розгулювала хуртовина.

(1 бал)

Завдання 4.

Прочитай вірш:

Полохливій мусі

й хоробрій осі

довелось скупатися

в ранковій росі

(К. Дідух)

Визнач, у корені якого слова відбулося чергування приголосного звука

А росі

Б осі

В мусі

(1 бал)

Завдання 5.

Обери рядок, у якому синоніми до прикметника дивний підібрано правильно

А чудний, незлий

Б дивакуватий, чудернацький

В дивовижний, славний

( 1 бал)

Завдання 6.

Встанови відповідність між реченнями та їх схемами.

А Важко переживають зимову негоду синиці.

Б Уночі ми зачаровано дивимося на сузір’я.

В Білий іній іскриться у променях сонця.


 1. ….. ____ ====== …… ……. .

 2. …..______ ….. ====== ….. .

 3. ….. ====== …….. ……… ____ .

А
Б
В

(3 бали)

Завдання 7.

Розташуй слова - назви птахів в алфавітному порядку

(А) соловейко, (Б) горихвістка, (В) дрізд, (Г) куріпка, (Ґ) голуб, (Д) омелюх, (Е) одуд, (Є) дятел, (Ж) качка, (З) сорока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(10 балів)

Завдання 8.

Прочитай слова: об’ява, зоря, чисто, прихід, вода, туман, тихо, розмова, дешево.

Розподіли подані слова на три групи згідно їх морфемної будови

І група – ті, які відповідають схемі

ІІ група – ті, які відповідають схемі

ІІІ група – ті, які відповідають схемі

(3 бали)

Завдання 9.

9.1. Розшифруй слово, пригадавши український алфавіт, і запиши його у відведеному для цього місці.

6, 11, 23, 11, 18, 1

________________________________________

( 1 бал)

9.2. Провідміняй розшифроване тобою слово

Н.в. _____________________________________________

Р.в. _____________________________________________

Д.в. _____________________________________________

З.в. _____________________________________________

О.в. _____________________________________________

М.в. _____________________________________________

Кл.в. ___________________________________________

(7 балів)
Завдання 10.

Склади і запиши твір - опис на тему «Мелодія осені». Пам’ятай, що в описі повинні бути такі структурно-композиційні частини:

* загальне враження від описуваного;

* опис деталей, які підтверджують це враження;

* висновок, в якому розкривається власне ставлення до описуваного.

Розкрий тему твору-опису.

Дотримуйся тричастинної структури висловлювання.

Передбач абзаци.

Пиши грамотно.

У твоєму тексті має бути близько 80 слів.

(8 балів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання для ІІ етапу ( міського) ХІІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

2012-2013 н.р.
4 КЛАС

Завдання1. Склади і запиши текст-опис улюбленої тварини. Добери заголовок до свого тексту. Дотримуйся тричастинної структури висловлювання. Передбач абзаци. Пиши грамотно.

(10 балів)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Прочитай текст:

Цікаво спостерігати за життям у зимовому лісі. Прилетів до старого дуба дятел. Цілий день працює. Довгим дзьобом шкідників винищує. З дерева на пеньок стрибнула білочка. У неї в лапках соснова шишка. Вилущує насіння із шишки білочка, на дятла позирає, слухає. А що воно там стрибає між кущами? То зайчисько пухнастий. Стрибнув зайчик до молоденької грушки, погриз трохи кори. Не знає заєць, що по його сліду лисиця вже давно йде і стежить за ним.

За В. Приходьком


Склади і запиши план до тексту, поділивши його на логічно завершені частини. (4 бали)
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прочитай виділене у тексті речення. Встанови у ньому логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань. (2бали)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 3. Доповнити прислів’я. (2 бали )

Під лежачий камінь і ____________________________________________________

Де руки й охота, там ____________________________________________________

Скільки вовка не годуй, а він _____________________________________________

Від теплого слова і ______________________________________________________
Поясни значення одного з прислів’їв на вибір. ( 2 бали)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 4 . Заміни продані фразеологізми дієсловом (3 бали)

Правити теревені – _______________________________________________________

Клює носом – ___________________________________________________________

На головах ходити –______________________________________________________

Розбити глека – __________________________________________________________

Передати куті меду- ______________________________________________________

Вилетіло з голови - _______________________________________________________
Завдання 5. Відредагувати речення, замінивши однокореневі слова синонімами.(3)

Ледар усе життя ледарює.

________________________________________________________________________

Тільки нероба нічого не робить.

________________________________________________________________________

Школярі прийшли до школи.

________________________________________________________________________

Батьки вчать нас любити Батьківщину

_______________________________________________________________________

Учні раділи, що до них завітала радість.

________________________________________________________________________

Вчитель розповів цікаву розповідь про походження назви нашого міста.

________________________________________________________________________
Завдання 6. Запиши слова в алфавітному порядку, вставляючи пропущені букви. Постав наголоси. (5 балів )

З..рно, кр..латий, шв..денько, кл..новий, зам..рзає, пл...ве, св..стіти, ч..рвоний, ч..стенький, в..чірній

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 клас 

1. Напиши твір-опис за поданим початком. 
Розбуджена першим промінням сонця цікава суничка несміливо виглянула з-під зеленого листка і завмерла від здивування. Яка краса! 
… 
12 балів 
2. Познач рядки, у яких дієслова вжиті в переносному значенні. Склади з ними речення і запиши. В одному з речень встанови зв’язок слів за допомогою запитань. 
а) хмари плачуть; 
б) люди сплять; 
в) земля спить; 
г) зима прилетіла; 
д) плаче дитина; 
е) птах прилетів. 
5 балів 

3. Випиши фразеологізми. Поясни їх значення, дібравши слова-синоніми. 
Викинути з голови; як мокре горить; пробігти очима; викинути сміття; пробігти дорогою; як кіт наплакав; клювати носом; на край світу; клювати зерно; пасти задніх; похнюпити носа. 
8 балів 
4. Запиши подані іменники в орудному відмінку однини. Склади і запиши з ними два речення. 
Плащ, задача, олівець, вежа, радість, медаль, гараж, ноша, любов, калач. 
5 балів 
5. Відредагуй текст, поділи його на речення. Розстав розділові знаки. 
Руда білка швидко стрибнула зялинки на сніг і лехко полинула по білій галявині ось білка завмерла перед пиньком, роздивилась побоках вона добігла досамої бирези, неквапно здерлась угору постовбуру звірятко перескочило на інше дериво лісова красуня сховалась удуплі там унеї сховані. 5 балів 
Максимальна кількість балів – 35. 

Завдання для ІІІ етапу

ІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
4 КЛАС 1. Перепиши, уставляючи пропущені букви. Розкрий дужки. Заверши текст трьома-чотирма реченнями. Добери до тексту заголовок.

Трави й бур’яни (по)сохли і від першого ж дотику ледь (не) ро…сипаю…ся на порох. Здає…ся, все ж…ве шукає порятунку від спеки і (не)знаходить.

І ось …


2. Запиши слова за алфавітом, постав наголос.

Праворуч, трамвай, гектар, кілометр, до побачення, телеграма, ввечері, будь ласка.3. З’єднай частини так, щоб утворилися прислів’я. Утворені прислівя запиши.

Добре слово говориться не язиком...

Наука в ліс не веде...

Вовк старіє...

Золото й срібло не старіють......але не добріє.

... батько й мати ціни не мають.

... а душею і серцем.

... а з лісу виводить.


4. Заміни подані словосполучення сполученням прикметника й іменника.

Пісня солов’я - …, кора дуба - …, хліб із жита - …, книга з бібліотеки.Для усного туру
Розкажи про свою улюблену книгу. Чим вона тобі подобається?


Завдання для ІІІ етапу

ІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
4 КЛАС 1. Перепиши, уставляючи пропущені букви. Розкрий дужки. Заверши текст трьома-чотирма реченнями. Добери до тексту заголовок.

Трави й бур’яни (по)сохли і від першого ж дотику ледь (не) ро…сипаю…ся на порох. Здає…ся, все ж…ве шукає порятунку від спеки і (не)знаходить.

І ось …


2. Запиши слова за алфавітом, постав наголос.

Праворуч, трамвай, гектар, кілометр, до побачення, телеграма, ввечері, будь ласка.3. З’єднай частини так, щоб утворилися прислів’я. Утворені прислівя запиши.

Добре слово говориться не язиком...

Наука в ліс не веде...

Вовк старіє...

Золото й срібло не старіють......але не добріє.

... батько й мати ціни не мають.

... а душею і серцем.

... а з лісу виводить.


4. Заміни подані словосполучення сполученням прикметника й іменника.

Пісня солов’я - …, кора дуба - …, хліб із жита - …, книга з бібліотеки.Для усного туру
Розкажи про свою улюблену книгу. Чим вона тобі подобається?


 1. клас

 1. Склади розповідь на тему: “ Без книг не уявляю свого життя”. ( 6-8 речень).

2. Зміни слова так в реченні , щоб розповідалось про осінь.

Весна. Небо блакитне. Подув теплий вітер. Зазеленіла трава. На деревах зявилися перші листочки. Інколи йде теплий весняний .3. Згадай алфавіт, запиши вислів:
15,18, 11, 4,1 -- 6, 9, 7, 21, 7, 16, 19 10, 18, 1, 18, 31. 1. Заміни вислови синонімом-дієсловом.
  Накивати п’ятами - …,

взяти себе в руки – …,

пекти раків - …,
вилетіло з голови - …,
не вірити своїм очам - …,
клює носом - … . 1.  Перепиши прислів’я. Замість крапок упиши дібрані до виділених слів – протилежні слова.Похвалити не вмію, … не смію.

У мудрої людини … вуха і ….. язик.

земля … рук не любить.

6. Запиши у дві колонки слова:


1 – власні назви; 2 – загальні назви.
(У,у)країна, (І,і)ндик, (К,к)рим, (З,.з)ірка, (Н,н)аталка, (Ю,ю)щенко, (У,.у)жгородці, (І,і)інженер, (Б,б)ерлін, (О,о)панас, (Н,н)імець, (У,у)країнець, (Н,н)ікітенко, (А,а)зія, (В,в)орона, (В,в)ласник, (А,а)Англія, (Р,р)оман, (Д,д)иректор.
Із другої букви кожного слова прочитайте і запишіть прислів’я.

 1. Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки. З одним словом складіть речення.8.Складіть і запишіть свій вірш, використовуючи римовані рядки:

_________________________ сонце,


_________________________ віконце.
_________________________ зорі,
_________________________ морі.

Завдання

ІІ етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

4 клас
1. Віднови прізвища українських письменників і поетів, запиши їх у алфавітному порядку:

Швчнк, Фрнк, Кстнк, Пчлк, Схмлнськй, Сср.

4 б.
2. Подані слова згрупуй як:

споріднені –

синоніми –

Звати, закликати, викликати, крик, шуміти, виклик, шум, примхливий, кричати, шумний, повідомлення, повідомити, звістка.

6 б.
3. Виправ допущені помилки:

Річка рось, полтава, чирвоний, типленько, чиривики, матірю, житя, девять, буряк, про вести, здороги, осіній.

4 б.
4. Добери і запиши до поданих схем слова:

- - o - - o;

- o – o =: o

2 б.
5. Продовж фантастичний твір за зачином:
Набридло дітям жити з дорослими. І вирішили вони створити свою країну…

12 б.
Загальна кількість 28 балів.

Завдання
на ІІ етап конкурсу знавців української мови ім.
Петра Яцика
2010-2011 н.р.
4 клас


1.Дай повну відповідь на запитання:
- Яким має бути справжній товариш?
- Яким повинен бути учень на уроці?
2 бали

2. Згадай алфавіт, запиши вислів:
15,18, 11, 4,1 -- 6, 9, 7, 21, 7, 16, 19 10, 18, 1, 18, 31.
3 бали

3. Поширити речення прикметниками. Підбери заголовок до тексту.
Скрізь лежить ___ сніг. Уся вулиця в ____ заметах. Берізки у цьому _____ царстві стоять, наче _____сад. Поряд зеленіють _____ ялинки, наче прибрались до свята. Небо нависло _____. По ньому величаво пропливають ___ ___ хмари. Повітря _____, ____. Прийшла зима.
5 балів

2. Запиши у дві колонки слова:
1 – власні назви; 2 – загальні назви.
(У,у)країна, (І,і)ндик, (К,к)рим, (З,.з)ірка, (Н,н)аталка, (Ю,ю)щенко, (У,.у)жгородці, (І,і)інженер, (Б,б)ерлін, (О,о)панас, (Н,н)імець, (У,у)країнець, (Н,н)ікітенко, (А,а)зія, (В,в)орона, (В,в)ласник, (А,а)Англія, (Р,р)оман, (Д,д)иректор.
Із другої букви кожного слова прочитайте і запишіть прислів’я.
6 балів

6. Склади розповідь на тему: " Без книг не уявляю свого життя”. 
10 балів

Усний тур
Прочитай напам’ять вірш про улюблену пору року.
5 балів

Завдання ІІ етапу ХІ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика


4 клас

1.Утвори нові слова, поділи їх на склади. З кожним словом склади речення.
а) префікс від слова «проніс»,
корінь від слова «лісник»,
суфікс від слова «дубок».

б) префікс від слова «роз'їзд»,


корінь від слова «мова»,
закінчення від слова «липа».

в) префікс від слова «перенести»,


корінь від слова «казка».

2. Спиши, вставляючи пропущені орфограми. В останньому реченні підкресли граматичну основу.
Ш.рокі бе.краї простори. Ле.ке, м.яке повітря, напоєне сонячними променями. Воно ніби хв..люється, перел.вається ясною блакит.ю. Аромат ст..пових трав освіжає увесь простір.

3.Спиши. Встав пропущені слова з правого стовпчика. Запиши відгадку, визнач в цьому слові кількість букв та звуків.

Узимку в …, як сніг.
А влітку в … гуляє.
Вловить його ніхто не зміг,
Бо … ноги має,
Вуха …, зір.

сірому
довгі
білому
прудкі
косий

4.Заміни вислови синонімом-дієсловом.
Взяти себе в руки – …,
вилетіло з голови - …,
не вірити своїм очам - …,
водити за носа - …,
клює носом - … .

5.Написати твір-мініатюру на тему «Зимова казка» за поданим початком (6-8речень)
Жила-була в лісі ялинка …

4 КЛАС

1. Перепиши речення. Склади й допиши ще 3-4 речення, щоб утворився текст. Добери заголовок, запиши його перед текстом. З нетерпінням я чекаю нині свята Миколая. ….

(12 балів)

2. З’єднай частини речень так, щоб утворилися загадки. Утворені загадки запиши. Відгадай їх, відгадки запиши також. Зразок. Зимою чорне, улітку зелене. (Ліс). Зроду рук своїх не має, а …. На небі біліє, світить, а Малесеньке, білесеньке, а … .що схоче вкриє. узори вишиває. Не гріє. 


(4 бали)

3. До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневий іменник, прикметник і дієслово. Запишіть їх. Зразок. Сніг - сніговик, сніговий, засніжити. Зима - …, …, … . Мороз - …, …, … . Дружба - …, …, … .

(4 бали)

4. Добери з довідки тлумачення кожного з висловів. Запиши вислови та їхні тлумачення парами. Зразок. Накивати п’ятами – утекти. Правити теревені – Дерти горло - На головах ходити – Розбити глека - Передати куті меду – ДОВІДКА. Перестаратись. Посваритись. Бешкетувати. Базікати. Кричати.

(4 бали)

5. Запиши слова за алфавітом. Постав наголос. Завдання, документ, колесо, шофер, кропива, фартух.

(6 балів)


 1. клас

 1. Склади розповідь на тему: “ Без книг не уявляю свого життя”. ( 6-8 речень).

2. Зміни слова так в реченні , щоб розповідалось про осінь.

Весна. Небо блакитне. Подув теплий вітер. Зазеленіла трава. На деревах зявилися перші листочки. Інколи йде теплий весняний .3. Згадай алфавіт, запиши вислів:
15,18, 11, 4,1 -- 6, 9, 7, 21, 7, 16, 19 10, 18, 1, 18, 31.
 1. Заміни вислови синонімом-дієсловом.
  Накивати п’ятами - …,

взяти себе в руки – …,

пекти раків - …,
вилетіло з голови - …,
не вірити своїм очам - …,
клює носом - … . 1.  Перепиши прислів’я. Замість крапок упиши дібрані до виділених слів – протилежні слова.Похвалити не вмію, … не смію.

У мудрої людини … вуха і ….. язик.

земля … рук не любить.

6. Запиши у дві колонки слова:


1 – власні назви; 2 – загальні назви.
(У,у)країна, (І,і)ндик, (К,к)рим, (З,.з)ірка, (Н,н)аталка, (Ю,ю)щенко, (У,.у)жгородці, (І,і)інженер, (Б,б)ерлін, (О,о)панас, (Н,н)імець, (У,у)країнець, (Н,н)ікітенко, (А,а)зія, (В,в)орона, (В,в)ласник, (А,а)Англія, (Р,р)оман, (Д,д)иректор.
Із другої букви кожного слова прочитайте і запишіть прислів’я.

 1. Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки. З одним словом складіть речення.
8.Складіть і запишіть свій вірш, використовуючи римовані рядки:

_________________________ сонце,


_________________________ віконце.
_________________________ зорі,
_________________________ морі.
Завдання

ІІІ етапу VII Мiжнародного конкурсу з української мови

iменi Петра Яцика

(для учнiв 4-го класу)1. Запиши в алфавiтному порядку поданi слова, вставляючи пропущенi букви.

   Т...л…фон, д...ржава,, т...л....грама, iнж...нер, ш...ренга, ок...ан.4бали2. Пiдiбратн кiлька слiв до поданої моделi.

     ПГ ПГП   (П — приголосний,  Г — голосний)                         2бали3. Запиши словосполучення, поставивши iменники в родовому вiдмiнку множини.

Багато (вишня),

кiлька (прiзвище),

чимало (заповiдъ),

багато (соловей).                                                                          2 бали

4. За допомогою префiксiв i суфiксiв утворiть новi слова вiд поданих.

Клей, колосся, Мороз, мрiя.                                                        2 бали5. Запиши речення, пiдкресли головнi та другоряднi члени.

Свiжий снiг срiблом сяяв пiд блакитним наметом неба.            2 бали6. Скласти художній опис.

«Хмуриться зимовий ранок».                                                    12 балівУсний тур

Уяви себе птахом, опиши свої почуття.                                   10 балiв

                                                                               Усього 34 бали.

Завдання II етапу

IХ Мiжнародного конкурсу з української мови iменi П. Яцика

4 клас


1. Перепиши речення. Склади й допиши ще кiлька речень, щоб утворився текст. Добери заголовок, запиши його перед текстом.

З нетерпiнням я чекаю нинi свята Миколая.  …

                                                                                              (12балів)

2. З’єднай частини речень так, щоб утворилися загадки. Утворенi загадi запиши. Вiдгадай їх, вiдгадки запиши також.

Зразок. Зимою чорне, улітку зелене. (Лiс).

Зроду рук своїх не має, а ...                     що схоче вкриє.

На небi бiлiє, свiтить, а …                       узори вишивас.

Малесеньке, бiлесеньке, а …                   не грiє.

                                                                                               (4бали)

3. До кожного з поданих слiв доберiть спiльнокореневий iменник, прикметник,  дiєслово. Запишiть їх.

Зразок. Снiг - снiговик, снiговий, заснiжити.

Зима -

Мороз -

Дружба -

                                                                                                 (4 бали)

4. Добери з довідки тлумачення кожного з висловiв. Запиши вислови та їх тлумачення парами.

Зразок.  Накивати п‘ятами —утекти.

Правити теревенi -

Дерти горло -

На головах ходити  -

Розбити глека -

Передати кутi меду -Довiдка. Перестаратись, посваритись, бешкетувати, базiкати, кричати.

                                                                                              (4 бали)

5. Запиши слова за алфавiтом. Постав наголос.

Завдання, документ, колесо, шофер, кропива, фартух.

                                                                                               (6 балів)

Усний тур.

Помiркуй про значення дерев у нашому житті.

                                                                                            (10 балiв)

                                                                                        Всього 40 балівЗавдання

II етапу Х Мiжнародного конкурсу з української мови

iменi Петра Яцика

4 клас


1. Вiдтвори текст вiрша Т.Шевченка, вставивши замiсть пропускiв букви,

що позначають голоснi звуки. Запиши утворений текст. Випиши слова, у яких звукiв бiльше нiж букв._ч_т_с_,  бр_т_   м_ї,

д_м_йт_,  ч_т_йт_,

ч_ж_г_  н__ч_йт_сь

й  св_г_   н_   ц_р_йт_сь.

                                                                                     (5 балiв)

2. Згрупуй слова, близькi за значенням.

Метелиця, дощ, хуртовина, хуга, хлющ, завiрюха, злива, заметiль, вiхола, завiя, мряка.

                                                                                      (2бали)

3. Прочитай прислiв’я. Випиши iменники, якi вживаються тiльки в множинi. Розташуй їх в алфавiтному порядку.

Вiд троянди — пахощi, від людини — людянiсть. Лiпше розум, як готовi грошi. В лiс дрова не возять. Кроїти не вмiє, а ножиці з рук не випускає.

                                                                                       (3 бали)

4. Склади й запиши казку за даним заголовком та початком.

Таємниця золотого листочка

Впав жовтий листок на зелену траву. Помiтив його їжак, прочитав, захвилювався. Побачила золотий листок бiлка, теж розхвилювалася. А на листку…

                                                                                         (12 балiв)Завдання для II етапу

VII Мiжнародного конкурсу

з української мови іменi Петра Яцика

(для 4-го класу)

1.  Із слiв, що називають дiї, утворiть слова, що позначають назви професiй.

Зразок. Лiкувати — лiкар, …

Лiтати - ..., шити - ..., друкувати - ..., продавати - ..., рибалити - …,

співати - …

                                                                                                      (3 бали)

2. Запиши слова, вставляючи пропущенi букви.

Пос...рединi, кор...дор, д…ректор, т...л...фон, кол...ктив, вос...ни, пр..з...дент, пш..ниця.

                                                                                                    (4 бали)

3. Випиши слова у яких звукiв бiльше, нiж букв.

Ґедзь, саджаю, дощик, лiтає, пiр’їна, ходжу, асфальт, читання, конвалія, з’являється, лiнiя.

                                                                                                     (3 бали)

4. Складіть казку «Як бiлочка стала дбайливою господинею».

                                                                                                   (12 балiв)Усний тур

1. Прийми участь у дружнiй розмовi i поясни, у яких життєвих ситуацiях можна використати прислiв’я: «Шила у мiшку не сховаєш».

                                                                                                   (8балiв)

2. Прочитай напам’ять свiй улюблений вiрш.

                                                                                                    (4 бали)

                                                                Максимально кiлькiсть 34 балиЗавдання

ІІ етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

3 клас
1. Поет складав вірш для дітей, але не зумів до деяких слів підібрати риму. Допоможи поетові! Підбери співзвучні слова, які можна підставити замість крапок. Запиши їх під номерами, не переписуючи вірш.

1……., 2…….., 3……., 4………, 5………

По брукованій дорозі

Іде баба Ніч на….. (1)

А колеса торохтять,

Заважають дітям .….(2)

Баба воза зупиняє,

Чорних коней…..(3)

Каже: «Сяду на машину

У машини тихі ….., (4)

Не скриплять, не торохтять,

Будуть ваші дітки...»(5)

5 б.

2. Добери до кожного вислову рівнозначне за значенням слово або словосполучення. Запиши їх.Намотати на вус –

Ловити ґав

Накивати пятами –

3 б.

3. Відшукай у кожному рядку зайве слово. Підбери і запиши до нього по 3 споріднені слова.1. Сирий, сирість, сирний, сируватий.

2. Весна, весняний, весело, веснянка.

6 б.

4. Випиши слово, до якого складена звукова модель: – = o – o =: oНіччю, вугілля, століття, світання, колосся.

1 б.
5. Напиши невеличкий твір про свою улюблену тваринку. Придумай до нього заголовок.

12 б.
Загальна кількість 27 балів.

Завдання

ІІ етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

4 клас
1. Віднови прізвища українських письменників і поетів, запиши їх у алфавітному порядку:

Швчнк, Фрнк, Кстнк, Пчлк, Схмлнськй, Сср.

4 б.
2. Подані слова згрупуй як:

споріднені –синоніми –

Звати, закликати, викликати, крик, шуміти, виклик, шум, примхливий, кричати, шумний, повідомлення, повідомити, звістка.

6 б.
3. Виправ допущені помилки:

Річка рось, полтава, чирвоний, типленько, чиривики, матірю, житя, девять, буряк, про вести, здороги, осіній.

4 б.
4. Добери і запиши до поданих схем слова:

- - o - - o;

- o – o =: o

2 б.
5. Продовж фантастичний твір за зачином:

Набридло дітям жити з дорослими. І вирішили вони створити свою країну…

12 б.
Загальна кількість 28 балів.Скачати 305.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка