1. Аналіз роботи закладу за 2016/2017 навчальний рік та завдання на 2017/2018 навчальний рікСторінка1/26
Дата конвертації12.10.2018
Розмір4.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


1.Аналіз роботи закладу за 2016/2017 навчальний рік та завдання на 2017/2018

навчальний рік

  1. Аналіз обліку руху учнів та мережі закладу

У закладі сформована і продовжує удосконалюватись мережа закладу, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту.

Станом на 05.09.2016 року мережа закладу складала – 20 класів (2015/2016 – 20 класів, 2014/2015 рік – 20 класів), в них учнів – 561 (2015/2016 – 544, 2014/2015 – 546, 2013/2014 - 545).Середня наповнюваність класів –28,05 (2015/2016 - 27,2; 2014/2015 – 27,25; 2013/2014 - 27,24). Груп подовженого дня – 2 (2016/2017 – 2; 2015/2016 -2), в них учнів – 60 (2016/2017 – 60; 2015/2016 -60 ).

Навчальний рік

Учнів за мережею на 05.09

Прибуло учнів за навчальний рік

Випущено з (9), 11 класів

Усього вибулоучнів за навчальний рік

Місце вибуття

Учнів на кінець навчального року

Різниця без урахування випуску учнів 9,11 (12) кл.

Різниця з урахуванням випуску учнів 9, 11 (12)-х кл.

по району

по місту Харкову

по Україні

по СНД

за межі СНД

за сімейними обставинами


2014/2015

546

16

73

29

6

6

15

0

2

0

460

-13

-86

2015/2016

544

13

31

16

6

5

4

0

1

0

510

-3

-47

2016/2017

561

20

26

18

5

4

4

0

4

1

537

+2

-24

Аналізуючи рух учнів у закладі за три останні роки, можна зробити висновок, що зменшилася кількість учнів, які вибули із закладу. Слід звернути увагу на те, що значною залишається кількість учнів, які перейшли на навчання до шкіл нашого району (необхідно з’ясувати причини даного вибуття), також не слід залишати поза-увагою і учнів, які перейшли до шкіл міста.

Аналітичні дані набору до 1-х класів за 3 роки

2014-2015

2015-2016

2016-2017

КЛАСІВ

УЧНІВ

КЛАСІВ

УЧНІВ

КЛАСІВ

УЧНІВ

2

62

2

62

2

59

Середня наповнюваність

31

Середня наповнюваність

31

Середня наповнюваність

29,5

Аналітичні дані набору до 10-х класів за 3 роки

2014-2015

2015-2016

2016-2017

КЛАСІВ

УЧНІВ

КЛАСІВ

УЧНІВ

КЛАСІВ

УЧНІВ

1

30

1

30

1

29

Середня наповнюваність

30

Середня наповнюваність

30

Середня наповнюваність

29

За результатами аналізу набору учнів до 1-х класів, можна зробити висновок, що у 10-х класів уже другий рік поспіль набір обмежується одним класом, що не є позитивними тенденціями.

Аналіз обліку руху учнів та мережі у закладі в 2016/2017 навчальному році проводився відповідно до ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», пп. 17, 18, 19, 20, 22, 27, 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, пп. 2.5, 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році», із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 №1696 « Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 20 жовтня 2016 року №1272»,від 13.03.2017 № 1/9-149 лист МОН « Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369 , Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти науки України від 20.08.2003 № 563, на виконання наказів Департаменту освіти від 17.04.2012 № 89 «Про загальний порядок роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги» та від 11.05.2016 №181 «Про порядок роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги».

Аналіз руху учнів спрямований на формування контингенту учнів закладу та забезпечення обов'язкової повної загальної середньої освіти для всіх громадян України та осіб, які згідно з чинним законодавством мають право на освіту в Україні.

Питання руху учнів заслуховувалося на нарадах при директорові щомісячно.

Звіти щодо обліку руху учнів надавалися до управління освіти за встановленими термінами, згідно графіка.

Забезпечувалося виконання нормативного режиму зарахування на навчання учнів, які прибули із зарубіжних країн.

У закладі сформована і продовжує удосконалюватись мережа закладу, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту.


  1. Аналіз охоплення учнів індивідуальною формою навчання

1.1.Забезпечити неухильне дотримання нормативних документів з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою:
Індивідуальне навчання учнів у закладі здійснюється відповідно до нормативно-правових актів:

- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778;

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 905/29035 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»;

- Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 ,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184/28314, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016;

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304;

- алгоритму роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, затвердженого наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 04.05.2016 № 174 «Про упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова усіх типів і форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою».

- Наказів, листів районного Управління освіти.

Нормативно-правові акти систематизовані та зберігаються у папках з відповідними номенклатурними номерами (№ 02-22). З нормативними документами, що регулюють організацію індивідуального навчання працівники школи, ознайомлені на нарадах при директорові, засіданнях педагогічних рад (педрада: протокол від 31.08.2014 №11, нарада при директорові протокол від 05.09.2016 №6, 26.12.2016 №10, 27.03.2017 №3, 25.05.2017 №6; МО вчителів-предметників від 31.08.2016 №1, 30.04.2017 №4, МО класних керівників: пр. від 31.08.2016 №1, 30.04.2017 № 4, батьківські збори вересень 2016; квітень 2017).

Адміністрація закладу упродовж квітня – травня організовує роботу щодо своєчасного інформування батьківської громадськості про умови організації індивідуального навчання (з обов’язковим висвітленням цього питання в протоколах батьківських зборів):

- ознайомлює батьків з Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 ,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184/28314, з алгоритмом роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, затвердженого наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 04.05.2016 № 174 «Про упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова усіх типів і форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою», наказу Департаменту освіти ХМР від 26.06.2015 №115 «Про упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова усіх типів і форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, наказом міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»;- письмово повідомляє батьків про терміни та порядок оформлення індивідуального навчання.

Особлива увага звертається на роз’яснювальну роботу батьками (індивідуально) щодо порядку надання довідки медико-психолого-педагогічної комісії, щодо можливості збільшення кількості годин на індивідуальне навчання учнів, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, або мають статус дитини-інваліда; звернути увагу на нормативність організації індивідуального навчання із збільшеною кількістю годин.

- доводить до відома батьків, що учні, які навчаються за індивідуальною формою упродовж навчального року (або у термінах до кінця навчального року), рішенням педради та відповідним наказом по школі звільнюються від навчальних екскурсій та навчальної практики;

- з метою запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності звернути увагу батьків на організацію змістовного дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою.

Одночасно звертається увага на те, що діти – інваліди, які не мають стійкого розладу функцій організму, спричиненого різними захворюваннями і нормальна життєдіяльність їх не обмежена, за бажанням батьків можуть навчатися у навчальних закладах на загальних підставах. Їм створені належні умови для навчання, виховання, активної життєдіяльності з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів.

У закладі протягом року заняття за індивідуальною формою навчання було організоване сімом учням (у минулому п’ятьом):Хоран Фархан Ваель – 8-А клас (третій рік навчання за індивідуальною формою), Турбіна Дар’я - 10-А клас (четвертий рік навчання за індивідуальною формою), з 26 вересня 2016 року організовано індивідуальне навчання учню 7-Б класу Старченко Артему (перший рік навчання), Сорочинському Євгенію 5-Б клас (перший рік навчання ), з 20 березня по 26 травня Курцевій Діані, 8-А клас (перший рік навчання ), з 19 січня по 26 травня Золотарьов Максим, учень 2-Б класу (перший рік навчання ),з 20 лютого по 26 травня Суботін Артем, учень 3-А класу.

Учні на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал з усіх навчальних предметів та переведені до наступних класів.

Моніторинг: рівень навчальних досягнень учнів: Курцевої Діани, Хоран Фархан Ваеля, має високий та достатній рівні навчальних досягнень з усіх предметів навчального циклу. У порівнянні з минулим роком значно підвищився рівень навчальних досягнень учениці 11-А класу Турбіної Дар’ї, особливо з предметів гуманітарного циклу. Дівчинка має особливо позитивні результати у вивченні художньої культури, астрономії, економіки, предмета «Захист Вітчизни». Хоран Фархан Ваель, 8-А клас, у порівнянні з минулим роком покращив результати з математики, географії, зарубіжної літератури. Класними керівниками проводиться робота з батьками, щодо підвищення навчальних результатів учнів, які навчаються за індивідуальною формою, та робота щодо зайнятості учнів в позаурочний час:


 • учні залучаються до виховних заходів, які організовуються у класних колективах, за бажанням і станом здоров’я до екскурсій, які проводяться класними колективами;

 • класні керівники проводять постійні бесіди з батьками даних учнів щодо організації дозвілля дітей;

 • учні відвідують гуртки, які сприяють покращенню їх здоров’я.

1.3. Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності працівників

Станом на 01.10.2016 навчально-виховний процес у школі забезпечували 37 педагогічних працівників (36 – штатних, 1 - сумісник), у тому числі директор школи, 3 заступника директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар.

Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою): вища – 37 (100% від загальної кількості); середня спеціальна – 0 (0 % відповідно).

Віковий склад педпрацівників:Розподіл за віком

Кількість педпрацівників

% від загальної кількості

До 30 років включно

5

14

31-40 років

12

32

41-50 років

8

22

51-55 років

3

8

Понад 55 років

9

24

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:

 • до 3-х років – 3 ( 8 % від загальної кількості):

 • від 3 до 10 років – 6 ( 16 %);

 • від 10 до 20 років – 7 ( 19 %);

 • більше 20 років – 21 ( 57 % відповідно).

За кваліфікаційним рівнем (станом на 01.10.2016):

Навчальний рік

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

2013/2014

21

49

10

23

5

12

7

16

2014/2015

19

51

8

21

5

14

5

14

2015/2016

19

51

11

29

3

9

4

11

2016/2017

19

51

11

30

4

11

3

8

З них:


- має науковий ступінь кандидата наук - 0;

- мають педагогічне звання «учитель-методист» - 11;

- мають педагогічне звання «старший учитель» - 4;

- мають звання «заслужений працівник освіти України» - 0;

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 3 (Деревянко А.О., Визирякіна О.М., Корсунська І.І.)

– має звання «майстер спорту» - 1 (Кунєєва Т.В.)

- нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України – 1 (Буряк Ю.Л.)

Станом на 01.10.2016 мають звання наступна кількість педагогів:н.р.

учитель-методист

старший учитель

К-ть

%

К-ть

%

2013/2014

9

21

5

12

2014/2015

10

27

4

11

2015/2016

11

30

3

8

2016/2017

12

32

3

8

Із вищенаведених даних простежується, що навчально-виховний процес у школі забезпечують висококваліфіковані працівники з великим досвідом роботи, педагогічними надбаннями.

У школі створена доброзичлива атмосфера співпраці, а тому поряд з досвідченими вчителями досить успішно працюють їх молоді колеги.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних працівників закладу, яка була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 10.01.2012 за № 14/20327.

Станом на 10.10.2016 до атестаційної комісії ХЗОШ №140 надано списки педагогічних працівників, на чергову атестацію - 7, з них виявили бажання підвищити кваліфікаційну категорію -3(Кунєєва Т.В., Кондрацька М.І., Артеменко Я.В.)

Проведено: 5 засідань атестаційної комісії, на яких розглянуто питання щодо розподілу функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії, розглянуто подані заяви (подання адміністрації або ради закладу) на чергову, позачергову атестацію, затверджено графік проведення атестації у поточному навчальному році, розглянуто експерті оцінки діяльності тих, хто атестується, розглянуто характеристики, заслухано тих, хто атестується, прийняті відповідні рішення тощо.

У 2016/2017 н.р. атестовано 7 педагогічних працівників, у т. ч.


 • у черговому порядку - 7,

 • подовжено термін дії – 3 (Корчагіна М.В., вчитель інформатики, у зв’язку з тим, що вона перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною з 03.02.2014 по 31.08.2016 року;

 • Бойко- Сазонова Л.І., вчитель початкових класів, у зв’язку з переходом у рік проведення чергової атестації на роботу з Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №177 Харківської міської ради Харківської області до Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області;

 • Манжос І.В., вихователь групи продовженого дня, у зв’язку з тривалою хворобою т відсутністю курсів підвищення кваліфікації ).

Відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 5

Присвоєно педагогічні звання: - 0

Присвоєно кваліфікаційні категорії: • «спеціаліст другої категорії» -2

 • «спеціаліст вищої категорії» - 2

Підвищили кваліфікаційні категорії - 3 Артеменко Я.В., вчитель французької мови, Кондрацька М.І., вчитель англійської мови, Кунєєва Т.В., вчитель фізичної культури.

Отже, 7 учителів підтвердили свої кваліфікаційні категорії, що складає 100% від усіх вчителів, що атестуються, педагогічні звання підтвердили 4 учителів – 100%, 2 педагогічним працівникам встановлено вищу категорію, 1 учителю (Артеменко Я.В.) встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

У школі ведеться робота з педагогічними працівниками у напрямі підвищення методичного та фахового рівня, головними завданнями якої є:


 • задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та професійному зростанні;

 • забезпечення потреб у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму і культури, здатних компетентно, відповідально та якісно виконувати посадові функції;

 • допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки;

 • активізація творчого потенціалу;

 • формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

Реалізація цих завдань відбувається шляхом підвищення кваліфікації, розширення профілю, стажування та самоосвітньої роботи педагогів. У наявності перспективне планування підвищення кваліфікації вчителів школи терміном на 5 років, який узгоджено з перспективним планом атестації вчителів і постійно підлягає корекції, та планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи на поточний навчальний рік, яке узгоджується з Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. Вимога щодо попередності курсового підвищення кваліфікації відносно атестації педагогів дотримується. У 2016/2017 навчальному році курсове підвищення кваліфікації пройшли згідно з графіком 14 учителів. Звітні матеріали за підсумками курсового підвищення кваліфікації та довідки про проходження курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників у наявності.

Щорічно вчителі школи навчаються на спецкурсах для підвищення фахової майстерності. Починаючи з 2010 року засвоїли програму 17 спецкурсів, з них 4 у цьому році (у 2015/2016 н.р. - 2, 2014/2015 навчальному році - 4)

Вчителі прагнуть до навчання, до підвищення своєї професійної майстерності. Вони відвідують семінари, практикуми, тренінги.

1.4. Підсумки методичної роботи у 2016/2017 навчальному році

Методична робота в закладі у 2016/2017 навчальному році здійснювалась згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні до 2021 року, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти, Рекомендаціями щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист МОНУ від 03.07.2002 № 1/9–318), відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», інших нормативних документів з питань освіти.Головна мета методичної роботи – формування творчої особистості вчителя, підвищення його професіоналізму й педагогічної майстерності, тому основними завданнями методичної роботи в школі були:

 1. Створення цілісної системи методичної роботи, яка ґрунтується на дослідженнях науки, передового педагогічного досвіду та спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи.

 2. Пошуки шляхів ефективної реалізації компетентнісного підходу в освіті, підвищення якості сучасного уроку як основної форми навчально-виховного процесу.

 3. Організація якісної методичної допомоги молодим учителям.

 4. Організація самоосвіти членів педагогічного колективу.

 5. Організація проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів при КВНЗ «ХАНО».

Центром наукової та методичної роботи в закладі була педагогічна та методична ради, які очолювала заступник директора з навчально-методичної роботи Велігоря Вікторія Володимирівна.

Всі заходи науково-методичного спрямування, передбачені річним планом роботи навчального закладу, виконано в повному обсязі.

Учителі школи протягом 2016/2017 навчального року відвідували обласні та районні науково-практичні конференції, семінари, практикуми, майстер-класи, відкриті уроки колег.

У 2016/2017 навчальному році вчителі школи брали участь у різноманітних районних, міських, та міжнародних педагогічних заходах, а саме: • Учитель музичного мистецтва Дмітрієва Л.О. посіла ІІІ місце у районному етапі конкурсу «Учитель року» у номінації «Музичне мистецтво».

 • Учитель географії Буряк Ю.Л. прийняла участь у XXIV Міжнародній науково- практичній конференції «Актуальні проблеми безперервної географічної освіти і картографії» при ХНУ ім. Каразіна -

 • Заступник директора з НВР Велігоря В.В. приймала участь у IV Міжнародній науково- практичній конференції «Актуальні питання освіти і науки» при ХНЕУ ім. С.Кузнеца

 • Учителі англійської мови Артеменко Я.В., Візірякіна Ю.В., Єгорченкова Л.М. та Кондрацька М.І. брали участь у VІІ Міжнародній конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», що проходила на кафедрі англійської мови при ХНУ ім. Каразіна

Було проведено такі семінари для педагогічних працівників Московського району:

 • Районний семінар для вчителів історії Московського району «Формування історичного мислення учнів у контексті сучасних вимог до навчання історії»;

 • Районний семінар для вчителів предмету «Основи здоров’я» на тему «Здоров’язберігаючі технології у початкових класах»;

 • Районний семінар для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів Московського району «Застосування інтерактивних форм роботи як один зі шляхів підвищення ефективності уроку»;

 • Районний семінар для практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Московського району «Розвиток пізнавальної сфери молодших школярів як запорука успішного включення у навчально-виховний процес».

Упродовж 2016/2017 навчального року вчителі та адміністрація були учасниками багатьохвебінарів.

Перелік публікацій педагогів, які вийшли з друку у поточному навчальному році.

 • Велігоря В.В. Компетентнісний підхід в освіті – новий концептуальний орієнтири для реформування сучасної системи освіти/ Актуальні питання освіти і науки: зб. наук.ст., матеріли IV міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р./ Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеца. – Х.: ХОГОКЗ, 2016

 • Артеменко Я.В. Ігри як один із важливих методів навчання іноземних мов в початковій школі/ Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: зб. наук.ст., матеріли IХ міжнар. наук.- практ. конф., 28 квітн. 2017р./ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.- Х.: ХОГОКЗ, 2017

 • Візірякіна Ю.В. Розвиток навичок критичного мислення при вивченні іноземної мови/ Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: зб. наук.ст., матеріли IХ міжнар. наук.- практ. конф., 28 квітн. 2017р./ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.- Х.: ХОГОКЗ, 2017

 • Кондрацька М.І. Особливості вивчення іноземних мов дистанційно/ Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: зб. наук.ст., матеріли IХ міжнар. наук.- практ. конф., 28 квітн. 2017р./ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.- Х.: ХОГОКЗ, 2017

Пріоритетний напрямок методичної роботи – участь учителів у професійних конкурсах. Одним із таких конкурсів є «Учитель року - 2017». У даному конкурсі брала участь учитель музичного мистецтва Дмітрієва Л.О., яка посіла ІІ місце районного етапу конкурсу.

Перспективний педагогічний досвід - це оптимальна діяльність педагога, що є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи новизни, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання та виховання, забезпечує стійку ефективність освітньо-виховного процесу як у межах існуючих форм, так і на основі їх удосконалення.

У 2016/2017 навчальному році на рівні навчального закладу було узагальнено педагогічний досвід учителя англійської мови Кондрацької М.І. за темою: «Формування мовних компетнтностей на уроках англійської мови шляхом використання особистісно орієнтованого навчання» та вчителя фізичної культури Кунєєвої Т.В. за темою «Застосування здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури». Вивчаючи роботу педагогів упродовж року, адміністрація розглядала плани роботи, конспекти уроків, доповіді, відвідувала уроки.

Матеріали досвіду роботи педагогів зберігаються у методичному кабінеті закладу. У школі в наявності матеріали з досвіду роботи педагогів Буряк Ю.Л., Великожон В.Г., Калугіної Л.В., Колосовської Т.М., Корсунської І.І., Мишенко Н.М., Токаренко Н.І. - творчі досьє, які складені під час підготовки до атестації.

Відповідно до наказу від 25 серпня 2016 року №132 «Про організацію методичної роботи в 2016/2017 навчальному році» в закладі організована робота «Школи спеціаліста», керівником якої була спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Велігоря Вікторія Володимирівна. Школа нараховувала чотири вчителів-стажистів та вчителів, стаж роботи яких менше 3-х років.

Адміністрація залучає до наставництва найдосвідченіших педагогів, так за вчителями-стажерами було закріплено наступних вчителів-наставників: • Манжос І.В., вчителя початкових класів, за вчителем початкових класів Кондратьєвою Л.О.,

 • Картукову Т.М., вчителя початкових класів, за вчителем початкових класів Токарєвою І.М.,

 • Кунєєву Т.В., вчителя фізичної культури, за вчителем фізичної культури Шутьом В.С.;

 • Курганську С.І., вчителя української мови та літератури, за вчителем української мови та літератури Литвиненко Є.Г.

Підсумком роботи «Школи спеціаліста» була відкрита конференція, на якій молоді вчителі звітували про свою роботу. Видано наказ від 06.06.2017 № 122 «Про підсумки роботи з вчителями-стажерами та педагогами, досвід роботи яких до 3-х років у 2016/2017 навчальному році».

У 2016/2017 навчальному році у навчальному закладі працювали дві постійно діючі творчі групи, а саме:1 група (напрям роботи – методичний, учителі української мови та літератури)

Тема: Створення ефективної системи контролю знань учнів з української мови та літератури, світової літератури у процесі підготовки до олімпіад та конкурсів різних рівнів зовнішнього незалежного оцінювання

Проблема: забезпечення якісної підготовки школярів під час навчального процесу у 5-11-х класах до зовнішнього незалежного оцінювання

2 група (напрям роботи – навчальний, учителі дисциплін природничо-математичного циклу)

Тема: Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін природничо-математичного циклу

Проблема: пошук шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій

Головне завданням даних творчих груп, яке було визначено на початку навчального роботи, це - активізація творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання учнів, розроблення рекомендацій на основі вивчення досягнень науки, ППД і практичних досягнень, пробне впровадження інноваційних технологій, ППД, пошук ефективних шляхів їх застосування в масову практику. Творчі групи виконали свій план роботи і провели по 4 засідання, на яких працювали над вирішенням проблем і завдань, які визначені для опрацювання. Результатами роботи творчих груп стали виступи, семінари-практикуми, майстер-класи для вчителів закладу та району. Також у закладі працювали тимчасові творчі групи, а саме :

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка