Звіт виконавчих органів міської ради про роботу у 2013 році Департамент фінансової політикиСторінка1/11
Дата конвертації22.12.2017
Розмір2.47 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Звіт

виконавчих органів міської ради

про роботу у 2013 році

Департамент фінансової політики

Обсяг доходів загального фонду бюджету м. Львова на 2013 рік без врахування міжбюджетних трансфертів затверджений в сумі 1621,7 млн. грн., надійшло 1481,3 млн. грн., що складає 91,3 % до плану на рік або менше на 140,4 млн. грн. До Державного бюджету України передано з бюджету м. Львова 81,5 млн. грн.

У порівнянні з 2012 роком надходження до загального фонду бюджету м. Львова збільшилися на 87,7 млн. грн.

Забезпечено виконання плану податку на прибуток підприємств комунальної власності, інших надходжень, в т. ч. плати за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

Не виконано планові показники з таких видів доходів: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, місцеві податки і збори, державне мито, реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, адміністративні штрафи та інші санкції.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, надійшли в сумі 1215,1 млн. грн. План не виконано на 10,6 % або на 144,2 млн. грн. Таке значне недоодержання доходів зумовлено тим, що у розрахункових показниках Міністерства фінансів України на 2013 рік заплановано ріст закріплених доходів на 18,1 % або на 208,9 млн. грн. Фактичний ріст доходів склав 5,6 %.

Доходи загального фонду бюджету, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, надійшли в сумі 266,3 млн. грн., що складає 101,4 %, або більше на 3,6 млн. грн.

Видатки міського бюджету м. Львова на 2013 рік заплановані зі змінами в сумі 3066,6 млн. грн., в т. ч. видатки загального фонду – 2346,0 млн. грн., спеціального фонду – 720,6 млн. грн.

Видатки загального фонду міського бюджету м. Львова за 2013 рік проведені в сумі 2287,0 млн. грн., що становить 97,5 % до плану з урахуванням змін (2346,0 млн. грн.), у тому числі за рахунок офіційних трансфертів – 696,6 млн. грн. Видатки спеціального фонду міського бюджету проведені в сумі 304,7 млн. грн., або 42,3 % до уточненого плану, в т. ч. за рахунок офіційних трансфертів – 39,5 млн. грн.

У загальному фонді бюджету на 2013 рік на утримання установ соціально-культурної сфери заплановані видатки в сумі 1169,7 млн. грн., використано 1158,3 млн. грн. або 99 відсотків до річного плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ соціально-культурної сфери проведені в сумі 989,3 млн. грн., на комунальні послуги та енергоносії – 133,3 млн. грн., що складає відповідно 85,4 та 11,5 % у загальній сумі видатків за 2013 рік на утримання установ соцкультсфери.


До спеціального фонду бюджету м. Львова надійшло 330,3 млн. грн. без врахування субвенцій, в т. ч. власні надходження бюджетних установ – 71,6 млн. грн.

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 304,7 млн. грн.

До бюджету розвитку міського бюджету надійшло 239,8 млн. грн., що становить 65,7 % до запланованих 364,8 млн. грн., в т. ч.: від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 33,5 млн. грн. із запланованих 49,1 млн. грн., або 68,3 %; від продажу землі – 9,4 млн. грн., з запланованих 77,1 млн. грн., або 12,2 % до запланованих; єдиного податку – 185,1 млн. грн., при плані 226,5 млн. грн., або 81,7 %; надходження коштів пайової участі розвитку інфраструктури населеного пункту – 11,1 млн. грн., що складає 104,9 % до плану на рік (10,6 млн. грн.); субвенція з інших бюджетів – 0,6 млн. грн.

Видатки з бюджету розвитку міського бюджету м. Львова склали 200,8 млн. грн., які були спрямовані відповідно до затвердженого переліку об’єктів та відповідно до розпоряджень міського голови.

Податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів надійшло в сумі 0,5 млн. грн., збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами – 0,5 млн. грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 8,8 млн. грн., всього 9,8 млн. грн., із запланованих 11,7 млн. грн.

Видатки на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, проведені в сумі 9,0 млн. грн. в т. ч. на поточний ремонт вулиць - 7,9 млн. грн. із передбачених на рік 9,3 млн. грн., капітальній ремонт та реконструкцію - 1,1 млн. грн. з передбачених на рік 6,8 млн. грн.

Заборгованість за виконані роботи станом на 01.01.2014 склала 0,6 млн. грн. у зв’язку з невиконанням органами Державної казначейської служби платіжних доручень.

До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 9,2 млн. грн., в т. ч.: екологічного податку – 9,0 млн. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,2 млн. грн. Видатки проведені в сумі 5,7 млн. грн.

Міський бюджет м. Львова на 2013 рік затверджений ухвалою міської ради від 27.12.2012 № 2018. Департамент фінансової політики підготував та подав виконавчому комітету та міській раді звіти про виконання міського бюджету м. Львова за 2012 рік, 1-й квартал 2013 року, 1-е півріччя 2013 року, 9 місяців 2013 року.

Протягом 2013 року департамент розглянув 2750 листів з питань складання та виконання бюджету. На виконання завдань департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації та Міністерства фінансів України підготовлено 1310 інформації, на вимогу правоохоронних органів - 15.

У 2013 році проведено 323 тематичні перевірки з питань виконання бюджету та 405 перевірок правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" управління фінансів довело до головних розпорядників коштів міського бюджету дані про граничні обсяги видатків, погоджено кошториси, погоджено штатні розписи виконавчих органів ради, перевірено правильність складання і затвердження кошторисів установ. У встановленому порядку складено тимчасовий розпис бюджету на 1-й квартал 2013 року та бюджетний розпис доходів і видатків міського бюджету на 2013 рік з помісячним розподілом, та протягом 2013 року вносились зміни до кошторисних призначень за пропозиціями головних розпорядників коштів.

У 2012 - 2013 роках особливо загострилась ситуація з обслуговуванням органами Державної казначейської служби місцевих бюджетів за видатками. Навіть за наявності власних коштів на Єдиному казначейському рахунку, територіальна громада не може вирішити питань, пов`язаних з життєдіяльністю міста, в зв`язку з невиконанням протягом тривалого часу органами Державної казначейської служби платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів. Тому департамент фінансової політики підготував проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який передбачав би обслуговування місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, та видатками спеціального фонду установами банків, та порівняльну таблицю до нього. Прийняття вказаного закону дало б певну фінансову самостійність і зміцнило фінансову базу місцевого самоврядування. Проектом також передбачені сплата штрафів і пені до місцевого бюджету за порушення органами Казначейства терміну виконання платіжних доручень та використання коштів місцевих бюджетів на покриття витрат Державного бюджету України.

У рамках виконання Єдиної інформаційної системи управління бюджетом департаментом забезпечено адміністрування надходжень до бюджету м. Львова платежів: відрахування прибутку підприємств комунальної власності - 148 платників; авансового внеску податку на прибуток підприємств комунальної власності – 32 платника; відрахування частки прибутку комунальних підприємств - 124 платники; збору за місця для паркування автотранспорту - 111 платників; плати за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – 507 платників; повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 57 позичальникам; туристичного збору – 143 платника; податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 135 платників; інших надходжень – 128 платників.

Крім цього, ведеться облік надходження плати за сервітутне землекористування (708 договорів), надходжень за угодами відшкодування втрат за фактичне землекористування (437 договорів) та облік надходжень орендної плати за землю з юридичних осіб в розрізі районів міста на підставі діючих 1954 договорів оренди. Здійснюється постійний моніторинг надходжень місцевих податків і зборів в розрізі 2461 та земельного податку з юридичних осіб 1624 платники (по Галицькому, Залізничному та Шевченківському районах м. Львова).

Недоїмка з платежів становить: відрахування частини прибутку підприємств комунальної власності – 2,0 тис. грн.; збір за паркування автотранспорту – 517,2 тис. грн.; повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 25,6 тис. грн.; плата за сервітутне землекористування – 300,0 тис. грн.; податок на прибуток підприємств комунальної власності – 806,1 тис. грн.

Для забезпечення погашення недоїмки з вказаних платежів департамент фінансової політики скерував 818 листів платникам податків та 85 листів уповноваженим власникам комунальних підприємств. На засідання комісії з питань погашення боргу перед бюджетом з плати за землю запрошувались 22 суб`єкти господарювання. Крім цього, щомісячно направлялись аналітичні таблиці уповноваженим власникам для аналізу та проведення роботи з погашення недоїмки. В результаті проведеної роботи з погашення заборгованості надійшло до бюджету міста 990,2 тис. грн.

Крім цього, в прокуратуру м. Львова направлено 18 матеріалів з питання погашення недоїмки з надходжень за місця для паркування автотранспорту, погашено борг 4 підприємствами на суму 57,9 тис. грн.

Відповідно до ст. 17 ухвали Львівської міської ради від 27.12.2013 "Про міський бюджет м. Львова на 2013 рік" при наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету м. Львова надано право управлінню фінансів департаменту фінансової політики проводити розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках" зі змінами в січні 2013 року проведено конкурс на розміщення коштів міського бюджету м. Львова. Переможцем визначено ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (філія у м. Львові) з відсотковою ставкою 15 % та правом додаткового поповнення і часткового зняттям коштів з рахунку.

Протягом 2013 року на депозитному рахунку розміщалися кошти міського бюджету в сумі 1,8 млн. грн., а саме: бюджету розвитку – 1,1 млн. грн.; кошти, що надійшли в порядку відшкодування сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 0,7 млн. грн.

Відповідно до вимог зазначеної постанови кошти повернуті на рахунок міського бюджету своєчасно та у повному обсязі 20.12.2013.

Надходження відсоткового доходу за депозитними вкладами у 2013 році становить 211,2 тис. грн.

У міському бюджеті м. Львова на 2013 рік затверджений граничний розмір місцевого та гарантованого громадою міста боргу в сумі 294,6 млн. грн. (без врахування гарантованих зобов’язань, що виникають за кредитами від міжнародних фінансових організацій). Фактично на кінець року борг склав 214,7 млн. грн., або 72,9 % від встановленого граничного обсягу. При цьому місцевий внутрішній борг становить 211,8 млн. грн., а місцевий зовнішній борг - 2,9 млн. грн. Частка місцевого зовнішнього боргу у загальній сумі місцевого боргу на кінець 2013 року становить 1,4 %.

У 2013 році отримано:

- дозвіл Міністерства фінансів України на позику НЕФКО (дозвіл від 14.08.2012 № 31-12110-11-21/20127) у валюті (євро), яка у еквіваленті дорівнює 3,0 млн. грн. під 3 відсотки річних. У грудні 2012 року одержано перший транш - 180,0 тис. євро, у 2013 році – 90,0 тис. євро та 12,0 тис. євро. Кошти використано на енергозбереження міської комунальної поліклініки № 5 (140,0 тис. грн.), міської поліклініки № 4 (дитяче та доросле відділення) (438,4 тис. грн.), дошкільних навчальних закладів № 129 (370,3 тис. грн.) і № 169 (851,7 тис. грн.) та середньої загальноосвітньої школи № 84 (1046,6 тис. грн.), всього 2,8 млн. грн. Крім цього, 124,4 тис. грн., які профінансовано 24 грудня 2013 року, відображені у заборгованості на 01.01.2014 у зв`язку з невиконанням органами Казначейства платіжних доручень;

- наказ Міністерства фінансів України від 20.05.2013 № 518 щодо надання гарантії ЛМКП "Львівтеплоенерго" для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням від Європейського банку реконструкції та розвитку для модернізації інфраструктури теплопостачання у м. Львові в сумі 20,0 млн. євро. Підписана кредитна угода 13 червня 2013 року та договір гарантії 19 листопада 2013 року. Вибірка коштів запланована з 2014 року;

- наказ Міністерства фінансів України від 20.05.2013 № 517 щодо надання гарантії ЛКП "Львівавтодор" для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням від Європейського банку реконструкції та розвитку на інвестицію у продовження трамвайного маршруту № 4 до Сихова в сумі 6,0 млн. євро. Кредитний договір підписаний 27.12.2013. Враховуючи, що міняються істотні умови надання гарантії договір гарантії планується підписати в 2014 році.

У 2013 році продовжувалось обслуговування запозичень внутрішньої місцевої позики серії С в сумі 90,0 млн. грн. та позики АТ "Ощадбанк" на придбання автобусів та тролейбусів в сумі 11,7 млн. грн.

Протягом 2013 року виключно у визначені терміни проведено 30 виплат відсотків за обслуговуванням місцевого боргу в сумі 19,9 млн. грн., в т. ч.: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" – 17,9 млн. грн.; ПАТ "Державний ощадний банк" - 1,9 млн. грн; послуги депозитарію – 0,02 млн. грн; НЕФКО – 0,08 млн. грн.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 "Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів" зі змінами у 2013 році департамент фінансової політики 15 разів звертався до Головного управління Державного казначейства служби України у Львівській області для одержання короткотермінової позики на покриття тимчасового касового розриву у міському бюджеті м. Львова для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення своєчасної оплати за харчування, медикаменти, надання комунальних послуг та оплати енергоносіїв у бюджетних установах, виплати відсотків (доходу) за зобов’язаннями міського бюджету. Загальна сума заявлених позичок складає 634,9 млн. грн. з них Головним управлінням Державної казначейської служби надано позички на суму 570,9 млн. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1203 "Про затвердження Порядку Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення" зі змінами міському бюджету м. Львова у 2013 році надана середньострокові позики в зв`язку з невиконанням прогнозних показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на загальну суму 137,2 млн. грн.

Станом на 1 січня 2014 року не повернута середньострокова позика на суму 247,0 млн. грн., в т. ч. за 2009 рік – 3,5 млн. грн., 2010 рік – 28,6 млн. грн., 2011 рік 21,1 млн. грн.; 2012 рік - 56,6 млн. грн.; за 2013 рік –137,2 млн. грн.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка