Звіт про роботу за 2016/2017 навчальний рік директора Васищівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Харківської районної ради Харківської області Шептури Віктора МиколайовичаСкачати 436.19 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації17.11.2018
Розмір436.19 Kb.
ТипЗвіт
  1   2

безымянный3


Звіт

про роботу

за 2016/2017 навчальний рік
директора

Васищівського міжшкільного

навчально-виробничого комбінату

Харківської районної ради

Харківської області
Шептури Віктора Миколайовича
img_0106-2

смт. Васищеве

2017

            У 2016/2017 навчальному році робота педагогічного  колективу комбінату була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Концепції розвитку Васищівського МНВК, перспективного плану  розвитку комбінату, реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

На початок 2016/2017 навчального року у комбінаті було сформовано 7 груп, в яких навчалося 116 учнів із Безлюдівської ЗОШ I-III ст, Хорошівської ЗОШ I-III ст., Васищевської ЗОШ I-III ст. та Лизогубівської ЗОШ I-III ст.

Прийом учнів на навчання за кількістю і професією відповідає ліцензованому обсягу.

Термін навчання слухачів загальноосвітніх шкіл становить два роки.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, які розробляються на основі типових навчальних планів та державних стандартів з кожної професії і відповідають їхнім вимогам.

Протягом останніх трьох років кількість учнів залишається сталою.

У зв'язку з передбачуваними тенденціями зменшення кількості учнів у загальноосвітніх школах України в цей період мережа не зростає.

При цьому слід відзначити, що в наступні роки планується зростання кількості учнів, що призведе до стабілізації шкільної мережі.
Кадрове забезпечення

  Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2016/2017 навчального року комбінат був  забезпечений штатними працівниками на 88 %. Педагогічний  колектив об'єднав людей закоханих у свою справу, безмежно відданих дітям. Завдяки наполегливій, натхненній праці вчителів, МНВК завжди йде шляхом  упровадження передових педагогічних досягнень.

   Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. За останніми директивами МОНУ до вчителів висувається вимога вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, проектором. Треба віддати належне нашому комбінату, адміністрації, вчителям, майстрам, які докладають чимало сил і енергії, щоб в комбінаті не просто здійснювалося навчання, а опановувалися освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне – здорових життєвих принципів і переконань, свідомого вибору професії.

Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 88% згідно зі штатним розписом. Аналіз складу та освітнього рівня педагогічних працівників комбінату дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

На кінець 2016/2017 навчального року в комбінаті працювало 7 учителів та майстрів виробничого навчання, 3 з них мають вищу категорію, 1 - першу категорію, 3 – спеціалісти.

До складу методичного об’єднання входить 7 учителів і майстрів виробничого навчання:
Забезпечення педагогічними кадрами (за стажем роботи)


Стаж роботи

2016/2017

До 3-х років

0

-

Від 3-х до 10 років

1

Семенов В.О.


Від 10 до 20 років

2

Скоробогатський В.М.

Горбунов О.І.Від 20 до 30 років

2

Кальченко А.В.

Макарчук А.Б.Понад 30 років

2

Кошель Л.О. Шептура В.М.

Усього

7

7


Забезпечення педагогічними кадрами (за віком)

Вік

2016/2017

До 25 років

-

-

Від 25 до 35 років

1

Семенов В.О.

Від 35 до 45 років

2

Кальченко А.В.

Горбунов О.І.Від 45 до 55(60)

років

2


Кошель Л.О.

Макарчук А.Б.Понад 60 років

2

Шептура В.М.

Скоробогатський В. М.Усього

7

7Кваліфікаційні категорії вчителів та майстрів виробничого навчання

Кваліфікаційні категорії

2016/2017

Вища

3

Шептура В.М.

Кошель Л.О.

Кальченко А.В.


Перша

1

Макарчук А.Б.

Друга

-

-

Спеціаліст з вищою освітою

1

Скоробогатський


Спеціаліст з середньою спеціальною освітою

0

-

Спеціаліст з середньою освітою

2

Горбунов О.І.

Семенов В.О.Усього

7

7ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КОМБІНАТУ

Науково-методична робота в 2016/2017 навчальному році в комбінаті була спрямована на розвязання кола проблем, пов’язаних із упровадженням інноваційних освітніх технологій, планів забезпечення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікації педагогічних кадрів.

Прагнучи досягти поставленої мети, адміністрація, педагогічний колектив упродовж 2016/2017 навчального року основну увагу зосереджували на двох напрямах діяльності:


 • робота над науково-методичною проблемою «Підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом зростання педагогічної майстерності, забезпечення якості навчання й виховання через використання особистісно орієнтованих технологій».

 • удосконалення методичної роботи.

Методична робота у МНВК будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності вчителів.

Методична робота спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. У процесі методичної роботи здійснювалося підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.Методичне об’єднання вчителів та майстрів виробничого навчання у комбінаті – головна форма науково-методичної роботи комбінату, система, де наука, мистецтво, практика зливаються воєдино.

У практиці роботи методичного об’єднання є проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, виставок методичних напрацювань, творчих звітів, вивчення результативності курсової перепідготовки й самоосвіти вчителів, сприяння розвитку професійної майстерності й активізація особистісного потенціалу кожного вчителя.

Діяльність методичного об’єднання вчителів та майстрів виробничого навчання в 2016/2017 навчальному році була спрямована на вирішення таких завдань:


 • забезпечення засвоєння і використання найраціональніших методів та прийомів навчання та виховання;

 • постійне підвищення рівня загальнодидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

 • обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання та виховання;

 • забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;

 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

План роботи методичного об’єднання змістовний, конкретний, складається з організаційного, теоретичного та практичного блоків, охоплює всі напрямки роботи.

Робота методичного об’єднання спланована згідно з річним планом роботи комбінату, з урахуванням вимог нормативних документів, пронизана практичною направленістю, орієнтована на кінцевий результат і підпорядкована головній методичній проблемі комбінату – «Підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом зростання педагогічної майстерності, забезпечення якості навчання й виховання через використання особистісно орієнтованих технологій».

Проблема комбінату проходила «червоною ниткою» через усі методичні заходи (семінари, конференції, тренінги, круглі столи, практикуми, педагогічні читання, засідання педагогічної ради, засідання методичного об’єднання).

Структура методичної роботи забезпечувала виконання запитів, потреб і побажань кожного вчителя, бо її модель створена з урахуванням рівня професійної майстерності кожного вчителя, на діагностичній основі.

Участь у роботі МО є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника комбінату, тому що методичне об’єднання створює організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності; залучає педагогів до використання та апробації інноваційних методик, самоосвіти, розвиває творчі можливості.

Методична робота з педагогічними кадрами реалізувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її здійснення, що за змістом мали інноваційний характер: • психолого-педагогічний семінар, науково-теоретичний семінар, практичні семінари, педагогічні читання, конференції, практикуми, методично-оперативні наради, проблемні столи, «круглі столи» - колективні форми роботи;

 • школа молодого вчителя, семінари-практикуми, педагогічні тренінги, ділові ігри - групові форми роботи;

 • методичні консультації, співбесіди, взаємовідвідування, самоосвіта, робота над методичною темою, курсова перепідготовка – індивідуальні форми роботи.

Упродовж 2016/2017 навчального року були проведені такі заходи, які сприяли професійному зростанню кожного вчителя:

 • тренінг «Проектуємо модель уроку разом» (вересень, Макарчук А.Б.);

 • семінар з елементами тренінгу «Система використання інноваційних технологій як засіб творчого розвитку педагогів та вихованців» (жовтень, Макарчук А.Б.);

 • педагогічні читання «Особистісно орієнтоване навчання – запорука розвитку здібностей та обдарованості учнів» (листопад, Кальченко А.В.);

 • науково-практичний семінар «Роль учителя-предметника у формуванні успішності учнів» (грудень, Кошель Л.О.);

 • психолого-педагогічний семінар «Складові ефективної діяльності вчителя та майстра виробничого навчання» (січень, Шептура В.М.);

 • ділова гра «Нестандартні форми проведення уроків» (лютий, Кальченко А.В.)

 • практичний семінар «Профілактика синдрому професійного вигорання» (лютий, Шептура В.М.);

 • дискусія «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності учнів у підвищенні рівня якості знань учнів» (березень, Скоробогатський В.М.);

 • круглий стіл «Особливості професійного самовизначення учнів» (березень, Кальченко А.В.);

 • тренінгове заняття «Комунікативні вміння вчителя. Педагоігчна етика» (квітень, Макарчук А.Б.);

 • педагогічна вітрина «Від творчого задуму – до результатів» (травень, Кошель Л.О.).

Різноманітні форми проведення методичних заходів мали свою мету, завдання, але всі вони тісно пов’язані між собою, доповнювали одна одну та давали вагомі результати.

Соціально-економічні й суспільно-політичні зміни, що відбуваються в державі на сучасному етапі, модернізація освітньої системи висувають нові вимоги до рівня знань і вмінь учителя.

Не випадково сьогодні в суспільстві на перше місце виходить визначення людей як компетентних і некомпетентних, а отже, спроможних або неспроможних виконувати професійний обов’язок на продуктивному, творчому рівні. Якісна підготовка працівників освіти, постійне оновлення їх знань і вмінь є важливою передумовою результативного вирішення педагогічних задач на практиці. Необхідність удосконалення кожним педагогом рівня своєї професійної компетентності обумовлена в Законі України «Про освіту», в Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року.

Педагог-професіонал завжди шукає найоптимальніші шляхи для підвищення якості навчання й розвитку інтересу до предмета. Сьогодні дуже важливо, щоб учитель був творчою, саморозвиненою особистістю. Адже саме Вчитель має неабиякий вплив на формування світогляду Людини, яку він навчає.

Сучасний учитель – це професіонал, він має бути і артистом, і художником, і письменником, і співаком, але при цьому завжди залишатися й учнем. Хороший учитель постійно має продовжувати навчатися працювати над собою, спілкуватися з дітьми, готуватися до уроку. Навчатися, навчатися, навчатися… Педагогічна діяльність подібна до мозаїки – образ складається зі шматочків, кожен із яких необхідно підібрати за кольром, формою, розміром. Праця кропітка, трудомістка: не завжди частинки співпадають. Іноді доводиться все перекладати по-новому.

Удосконалення якості навчання й виховання безпосередньо залежить від рівня підготовки вчителя. Тому самосвітня діяльність кожного педагога відіграє вагому роль у підвищенні, постійному розвитку професійної компетентності.

Самосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Тому професійне зростання також можна назвати і пошуком свого шляху, набуттям власного голосу.

Основні завдання самоосвіти: удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності педагога; оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання й виховання учнів; вивчення й упровадження в практику передового педагогічного досвіду; новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій; розвиток у комбінаті інноваційних процесів.

Самоосвітня діяльність учителя – запорука успішної роботи закладу. Тому важливо, що педагоги комбінату в 2016/2017 навчальному році працювали над індивідуальною науково-методичною темою, яка була підпорядкована загальній проблемі комбінату:


Прізвище, ім’я по батькові вчителя

Тема, над якою працює вчитель

Кошель Людмила Олексіївна

«Використання інтерактивних методів навчання на уроках предмета «Захист Вітчизни» як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів».


Кальченко Алла Володимирівна

«Особистісно орієнтоване навчання на уроках предмета «Захист Вітчизни» (курс навчання дівчат) – запорука успіху, міцних знань учнів».

Скоробогатський Володимир Миколайович

«Ефективне використання нових педагогічних технологій з метою вироблення в учнів умінь практичного та творчого застосування здобутих знань».

Шептура Віктор Миколайович

«Використання нових технологій навчання на уроках технологій (професія Водій автотранспортних засобів категорії «С») як умова формування в учнів життєтворчого потенціалу».

Плани самоосвіти вчителів комбінату мають такі розділи:

 • методична картка вчителя;

 • участь у методичних заходах;

 • відкриті уроки;

 • взаємовідвідування уроків;

 • результативність педагогічної діяльності;

 • список опрацьованої фахової літератури.

Результати самоосвіти вчителі представляли у таких формах: доповідь; виступ на семінарі, педагогічній раді, засіданні методичного об’єднання; дидактичний матеріал; розробляння пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем; комплект дидактичного матеріалу з предмета; розробляння комплекту роздавального матеріалу з предмета, олімпіадного матеріалу для підготовки учнів.

Для забезпечення ефективності самоосвіти педагогів адміністрація комбінату здійснювала індивідуальний підхід до кожного вчителя, підтримуючи творчість, прагнення до самореалізації. З метою регулювання й коригування самоосвітньої діяльності заступник директора з НВР Кошель Л.О. відвідувала й аналізувала разом з учителем проведені уроки, рецензувала підготовлені доповіді, методичні розробки, аналізувала виступи педагогів на семінарах, конференціях, засіданнях МО. Це давало зробити висновок щодо правильності обраних напрямів самоосвіти та її впливу на результативність роботи вчителів, вчасного внесення корективи.

К. Ушинський зазначав, що «учитель живе до тих пір, поки вчиться, як тільки він перестає навчатись, у ньому вмирає вчитель».

Для висвітлення особистих успіхів у здійсненні самоосвітньої діяльності кожен учитель протягом року проводив відкриті уроки. Вони були орієнтовані на демонстрування набутого педагогічного досвіду й результатів досліджень індивідуальних науково-методичних проблем: • з предмета «Захист Вітчизни» на тему «Азимут і його визначення. Рух за азимутом» (група В-15, викладач Скоробогатський В.М. – урок проведено на достатньому науковому та методичному рівні);

 • з технологій (професія Водій автотранспортних засобів категорії «С») на тему «Знаки сервісу: назва, призначення і місце встановлення. Таблички до знаків» (група В-16, учитель Шептура В.М. – урок проведено на високому методичному та науковому рівні);

 • з предмета «Захист Вітчизни» на тему «Поняття про інфекційні захворювання. Збудники інфекційних захворювань, їх характеристика. Умови поширення інфекції, шляхи передачі» (група ВЛ-16, учитель Кальченко А.В. – урок проведено на високому методичному та науковому рівні);

 • з технологій (професія Водій автотранспортних засобів категорії «С») на тему «Водіння на маневровому майданчику. Водіння на ділянках, де створені небезпечні умови» (група БХ-16, майстер виробничого навчання Горбунов О.І. – урок проведено на достатньому методичному та науковому рівні);

 • з технологій (професія Водій автотранспортних засобів категорії «С») на тему «Водіння за особливих умов. Буксировка автомобіля» (група В-15, майстер виробничого навчання Семенов В.О. – урок проведено на достатньому науковому та методичному рівні).

З метою вивчення й поширення педагогічного досвіду упродовж навчального року було здійснено взаємовідвідування уроків учителями комбінату.

Взаємовідвідування уроків і виховних заходів у системі методичної роботи відігравало специфічну роль. Воно сприяло перенесенню кращих методів роботи одного вчителя до практики діяльності інших, надихало вчителів на пошук нових методів роботи, розвивало їхню творчу ініціативу.

Педагогічний колектив комбінату не стоїть осторонь щодо впровадження у свою діяльність інноваційних технологій.

Інноваційні, інтерактивні, комунікаційні педагогічні технології використовувало більшість учителів комбінату як безумовний атрибут сучасної освіти. Робота по запровадженню нових педагогічних технологій велася планомірно, систематично і здійснювалася на теоретичному та практичному рівнях.

На першому етапі цієї роботи педагогічні працівники комбінату ознайомлювалися з сучасними педагогічними технологіями на рівні комбінату (на засіданнях педагогічної ради, методичному об’єднанні вчителів та майстрів виробничого навчання, інструктивно-методичних нарадах, вивчають самостійно).

Після вивчення теоретичного обґрунтування та прогнозування результатів упровадження нових технологій у навчальний процес здійснювалося практичне їх застосування.

У комбінаті ведеться картотека інноваційних педагогічних технологій, каталог статей з вивчення передового досвіду роботи вчителів.

Згідно з річним планом були проведені засідання методичного об’єднання вчителів і майстрів виробничого навчання, на яких обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання, орієнтовані на удосконалення методичної підготовки вчителів, формування мотивації до самоосвітньої діяльності, удосконалення методики проведення уроків тощо («Школа майбутнього – школа особистісного зростання творчої особистості», «Інноваційний підхід та педагогічні стратегії розвитку творчого потенціалу учнів», «Навчити вчитися учнів – важливе завдання комбінату», «Яким має бути сучасний урок, щоб забезпечував високу результативність навчально-виховного процесу», «Роль особистості вчителя в забезпеченні результативності навчально-виховного процесу», «Роль і місце нових ефективних форм і методів організації навчання в забезпеченні його результативності», «Сучасний урок професійної підготовки – шлях до формування конкурентоспроможного робітника», «Створення атмосфери колективної творчості на уроці»).

У ході засідань методичного об’єднання здійснено методичні консультації різної тематично-цільової спрямованості; прийнято певні перспективні рішення щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Пріоритетними при обговоренні виступили такі напрями: дотримання нормативних вимог при оформленні документації, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів. На останньому засіданні кожним учителем, майстром виробничого навчання підготовлено звіт про участь у 2016/2017 навчальному році в заходах з підвищення фахової майстерності, методичній роботі, самоосвітній діяльності тощо.

Методичний кабінет (відповідальний методист з профорієнтаційної роботи Кальченко А.В.) забезпечував науково-методичний супровід та інформування педагогів з різних питань організації навчально-виховного процесу, надання допомоги вчителям, ознайомлення з новинками педагогічної літератури методичної спрямованості, індивідуальне консультування педагогів.

Одним із найголовніших завдань методичного кабінету було надання допомоги вчителям і майстрам виробничого навчання у підвищенні їхньої педагогічної майстерності, у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, в розвитку аналітичних та дослідницьких навичок. У виконанні цих завдань важливим є те, якими матеріалами забезпечений методичний кабінет, наскільки відповідають вони вимогам часу і потребам колективу, тому при організації роботи методичного кабінету ми намагалися перетворити його в справжню методичну скарбницю, яка б однаковою мірою служила і викладачам, і майстрам виробничого навчання.

У кабінеті зосереджені нормативні, інформаційні, навчально-методичні матеріали, матеріали кращого педагогічного досвіду, зразки  звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів, зразки інструкційно-технологічних карт з усіх професій; зразки творчих уроків з різних професій; методичні збірники дидактичних матеріалів.

Оснащення та оформлення методичного кабінету створювало необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи й самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів. З метою популяризації передового педагогічного досвіду педагогічних працівників комбінату, підготовки їх до атестації, висвітлення організації методичної роботи в комбінаті та демонстрації іміджу навчального закладу підготовлені такі інформаційно-методичні стенди: «Методичний вісник», «Атестація – іспит на компетентність», «На допомогу вчителю».

У кожного вчителя, майстра виробничого навчання є папка, де зосереджені матеріали, розроблені ними в міжатестаційний період.

Методичний кабінет комбінату є своєрідною скарбницею, банком різноманітної педагогічної, методичної, інструктивної та технічної інформації.

Свою фахову майстерність учителі та майстри виробничого навчання підвищували шляхом самоосвіти, участі у шкільних та районних методичних об’єднаннях, на курсах підвищення кваліфікації в Українській інженерно-педагогічній академії, на семінарах, конференціях, практикумах, педраді, засіданнях методичного об’єднання:з/п

П.І.Б. учителя

Тема доповіді, виступу

Де заслуховувалося питання

1.

Шептура

Віктор Миколайович

1. Яким має бути сучасний урок, щоб забезпечував високу результативність навчально-виховного процесу.

2. Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання.

3. Профілактика синдрому професійного вигорання.


МО

МО
практичний семінар
2.

Кошель Людмила

Олексіївна

1. Створення позитивного іміджу закладу – неомінна умова функціонування сучасного МНВК.

2. Від професіоналізму вчителя – до якості навчально-виховного процесу.

3. ІКТ-компетентність учителя як одна із умов ефективності сучасного уроку.

4. Школа майбутнього – школа особистісного зростання творчої особистості.

5. Роль особистості вчителя в забезпеченні результативності навчально-виховного процесу.

6. Сучасний урок професійної підготовки – шлях до формування конкурентоспроможного робітника.

7. Урок як сходинка в знаннях і розвитку учня.

8. Роль учителя-предметника у формуванні успішності учнів.


9. Від творчого задуму – до результатів.

педрада

педрада
педрада


МО

МО

МОШМУ
науково-практичний семінар

педагогічна вітрина
3.

Кальченко Алла

Володимирівна

1. Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної й натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості.

2. «Портрет професіонала». Шляхи формування й удосконалення професійної компетентності педагога.

3. Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.

4. Інноваційний підхід та педагогічні стратегії розвитку творчого потенціалу учнів.

5. Роль і місце нових ефективних форм і методів організації навчання в забезпеченні його результативності.

6. Забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, статі, рівня фізичного розвитку й підготовленості.

7. Методичні вимоги до побудови й проведення сучасного уроку. Структура й методика проведення інтерактивного уроку.

8. Особистісно орієнтоване навчання – запорука розвитку здібностей та обдарованості учнів.

9. Нестандартні форми проведення уроків.

10. Особливості професійного визначення учнів.
педрада

педрада


педрада

МО

МОМО

ШМУ

педагогічні читання
ділова гра
круглий стіл4.

Макарчук

Алла

Борисівна

1. Особистісно орієнтоване навчання у траєкторії становлення й розвитку особистості.

2. Причини неуспішності учнів і шляхи їх подолання.

3. Вимоги до уроку з використанням ІКТ.

4. Про роботу з попередження дитячого травматизму на перервах, під час навчально-виховного процесу, в побуті. Профілактика насильства, жорстокості серед учнів.

5. «Мудрість влади педагога – це велика творчість і праця над собою». Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності педагога.

6. Створення атмосфери колективної творчості на уроці.

7. Проектуємо модель уроку разом.
8. Система використання інноваційних технологій як засіб творчого розвитку педагогів та вихованців.
9. Складові ефективної діяльності вчителя та майстра виробничого навчання.
10. Комунікативні вміння вчителя. Педагогічна етика.


педрада

педрада
педрада


нарада при директорові

МО


МО
тренінг
семінар з елементами тренінгу
психолого-педагогічний семінар
тренінгове заняття

5.

Скоробогатський Володимир

Миколайович

1. Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямків підвищення якості навчально-виховного процесу.

2. Про національно-патріотичне виховання учнів.

3. Навчити вчитися учнів – важливе завдання комбінату.

4. Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності учнів у підвищенні рівня якості знань учнів.педрада

нарада при директорові

МО
дискусія


Таким чином, використання активних форм методичної роботи створювало мотивацію підвищення кваліфікації, професійної компетентності вчителів, розширювало загальну культуру, збагачувало методичний арсенал.

У 2016/2017 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації при Українській інженерно-педагогічній академії:

 • Горбунов О.І. – за напрямом «Педагогіка та методика професійного навчання як майстер виробничого навчання» - 12.12.2016;

 • Семенов В.О. – за напрямом «Педагогіка та методика професійного навчання як майстер виробничого навчання» - 12.12.2016.

Учителі комбінату, практичний психолог висвітлювали свій досвід роботи на сторінках періодичних видань:

 • Кальченко А.В.:

 • урок-екскурсія «Чрезвычайные ситуации военного характера от оружия массового поражения. Ядерное оружие» // Основи здоров’я . – 2017. - № 4 ;

 • Кальченко А.В., Кошель Л.О.:

 • Літературно-музичний вечір «Твій шлях – твій вибір» // Трудове навчання. - 2017. - № 5

 • Макарчук А.Б.:

 • Зрозумієш мотив – зрозумієш вчинок. Підвищення рівня психологічних знань педагогів щодо мотивації навчання // Завуч. – 2016. - № 15 (у складі творчої групи психологів);

 • Все про мотивацію навчання // Психолог. – 2016. - №№ 17-18.

У 2016 році психолог Васищівського МНВК Макарчук А.Б. у складі творчої групи психологів Харківського району брала участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Освітній Оскар», організований Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти спільно з видавничою групою «Шкільний світ», що відбувався протягом квітня-грудня 2016 року. Робота творчої групи «Синдром професійного вигорання медпрацівників: як зберегти психоемоційне здоров’я вчителів» отримала перемогу в номінації «Шкільний психолог».

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в комбінаті проводилася системна робота з атестації.

Атестація педагогічних працівників комбінату в 2016/2017 навчальному році проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 27), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, наказу відділу освіти ХРДА від 16.09.2016 № 305 «Про утворення атестаційної комісії II рівня при відділі освіти Харківської районної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківського району в 2015/2016 навчальному році».

На підставі протоколу № 3 засідання атестаційної комісії I рівня при Васищевській ЗОШ I-III ступенів від 23.03.2017 року майстер виробничого навчання Горбунов О.І. відповідає раніше встановленій категорії «спеціаліст», 10 тарифному розряду.

На підставі протоколу № 7 засідання атестаційної комісії II рівня при відділі освіти Харківської райдержадміністрації від 28.03.2017 року подовжено на один рік попереднє рішення атестаційної комісії при відділі освіти Харківської райдержадміністрації від 28.03.2012 року Шептурі Віктору Миколайовичу, вчителю технологій: відповідає присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Навчальний план у цілому виконано, програми з предметів в обсязі Держстандарту учнями опановано.

Виховна робота в комбінаті здійснювалася відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання».

У закладі проводилася певна робота щодо залучення учнів до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, фестивалях.

Зусилля вчителів та майстрів виробничого навчання Васищівського МНВК були орієнтовані на особистість дитини та її інтереси, на інтелектуальний, духовний, психологічний та фізичний розвиток дитини. Взаємовідносини педагогів і вихованців базувалися на співпраці, співтворчості, спільних інтересах.

Використання різноманітних форм роботи (літературно-музичні вечори, КВК, конкурси, години спілкування, тестування, бесіди за круглим столом, диспути, спортивні свята, рольові ігри) формували дружний колектив, розвивали самостійність, комунікативні вміння дитини, виховували її позитивне ставлення до праці.

З метою розвитку здібностей учнів, стимулювання їхнього творчого самовдосконалення, активності, озброєння їх практичним розумінням основ наук, підвищення їхнього інтересу до предметів кожного навчального року в комбінаті проводяться предметні тижні. Проведення предметних тижнів є однією з основних форм проведення позакласної роботи в комбінаті.

Упродовж навчального року в комбінаті були проведені такі предметні тижні: • вересеньмісячник «Увага! Діти на дорозі» (Скоробогатський В.М.);

 • жовтень – тиждень знань Пожежної безпеки (Макарчук А.Б.);

 • листопад тиждень енергоефективності (Кальченко А.В.);

 • груденьтиждень з предмета «Захист Вітчизни» (хлопці, Скоробогатський В.М.) та тиждень права (Макарчук А.Б.);

 • січень – тиждень з технологій (Водій автотранспортних засобів категорії «С», Скоробогатський В.М.);

 • лютий – тиждень з предмета «Захист Вітчизни» (основи медичних знань і допомоги, Кальченко А.В.);

 • квітень – тиждень з психології (Макарчук А.Б.).

Для ефективного проведення тижнів була здійснена організаційна робота:

 • на засіданні методичного об’єднання вчителів та майстрів виробничого навчання складені плани проведення предметних тижнів, які були узгоджені з адміністрацією МНВК та затверджені директором комбінату;

 • видано відповідні накази по комбінату.

Учителі творчо підійшли до організації та проведення предметних тижнів. До проведення кожного заходу передувала ретельна підготовка. Вчителями було використано багатий пізнавальний матеріал, приклади з життя, поради фахівців.

Усі заходи в рамках предметних тижнів проведено цікаво і змістовно. Під час проведення предметних тижнів результативно були використані інтерактивні види роботи, які спонукали до розвитку пізнавальної активності.

На високому рівні пройшли такі виховні заходи:


 • усний журнал «Енергозбереження – проблема сучасності» (листопад, Кальченко А.В.);

 • тематичний урок «Військова служба – громадянський та військовий обовязок перед своєю Батьківщиною» (грудень, Скоробогатський В.М.);

 • виступ агітбригади «Життя – це мить, тож зумій його гідно прожить!» (лютий, Кальченко А.В.);

 • практичне заняття «Моделювання надання першої домедичної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій та травм» (лютий, Кальченко А.В.);

 • бесіда з елементами рольової гри «Я на дорозі» (січень, Скоробогатський В.М.).

 • година спілкування «Скажи мені, хто твій друг» (квітень, Макарчук А.Б.).

Під час проведення предметних тижнів учні комбінату демонстрували свої творчі здібності, ерудицію, авторську майстерність. Позакласні заходи розкрили вміння, активну життєву позицію учнів, закріпили знання програмового матеріалу, окреслили перспективи подальшої самостійної праці учнів.

Учні із задоволенням взяли участь у проведенні конкурсів, змагань, ігор.

Матеріали проведених тижнів узагальнені та систематизовані, зберігаються в методичному кабінеті комбінату в окремій теці.

Діяльність методичної служби комбінату протягом 2016/2017 навчального року була спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, майстрів виробничого навчання, і як кінцевий результат – формування всебічно розвиненої особистості, вміння вчитися упродовж усього життя.

У цілому заходи щодо методичної роботи у комбінаті в контексті управління діяльністю педагогічного колективу, заплановані на 2016/2017 навчальний рік, виконані в повному обсязі. Проте аналіз методичної роботи при стабільній позитивній динаміці у формуванні внутрішньої та зовнішньої мотивації педагогів до підвищення професійної майстерності, при позитивній оцінці на різних рівнях інноваційного досвіду навчального закладу свідчить про низку негативних тенденцій:


 • спостерігається відсутність ініціативи з боку педагогів щодо участі в методичній роботі закладу, представленні досвіду роботи на різних рівнях;

 • на вдосконалення потребує система роботи педагогів над індивідуальними методичними (педагогічними, психологічними) темами (проблемами);

 • недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний досвід;

 • потребує оновлення навчально-методичне забезпечення з професії «Швачка».

Зміни, які сьогодні відбуваються в освіті, потребують радикального переосмислення вимог щодо професійної підготовки сучасного вчителя. Адже педагог є тією особою, на професійну діяльність якої покладена відповідальність за інтелектуальну й морально-естетичну, тобто базисну, підготовку підростаючого покоління. І хоча результати навчання й виховання учнів залежать від трьох чинників: тих, хто навчає; тих, кого навчають; від того, як навчають, – важко сказати, що важливіше. Безумовно, значущою є роль учителя, його особистості. Він, як носій знань, передає їх учням, і чим більше володіє знаннями й навичками з предмета сам учитель, тим краще засвоять зміст дисципліни діти.

Сучасний вчитель повинен прагнути втілити в собі якості ідеального педагога, постійно працювати над самовдосконаленням, спрямовувати навчально-виховну діяльність в русло інтелектуального посилення нації, формувати нову генерацію свідомих громадян України. Саме такий вчитель відповідає нагальним суспільним запитам.

Тому доцільно продовжити в 2017/2018 навчальному році роботу над науково-методичною проблемою «Підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом зростання педагогічної майстерності, забезпечення якості навчання й виховання через використання особистісно орієнтованих технологій».
Організація освітньої діяльності закладу

Навчально-виховний процес у комбінаті будується на основі багатокомпонентного, варіативного змісту освіти, вікових індивідуально особистісних норм розвитку учнів, застосування особистісно орієнтованих педагогічних систем, вибору перспективних освітніх технологій, комп'ютерної підтримки навчання, діагностичних і стимулюючих форм контролю і оцінювання досягнень учнів у різних видах навчальної діяльності, турботи про психічне та професыйне здоров’я дітей.

Організація навчання учнів у комбінаті здійснюється на основі навчального плану, який складається комбінатом на основі базових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки України. Навчальний план комбінату погоджує рада МНВК.

Відповідно до робочого навчального плану працівники комбінату підбирають програми, посібники, підручники, методи навчання та виховання.

Направлення учнів загальноосвітніх шкіл до комбінату та їх зарахування проводиться на підставі заяв учнів та письмової згоди їх батьків або опікунів з урахуванням профвідбору, який здійснюється профорієнтаційною службою комбінату та психологічними службами загальноосвітніх навчальних закладів.

Загальноосвітні навчальні заклади, які направляють учнів до комбінату для навчання, передають комбінату педагогічне навантаження з технологій, у обсязі якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраним напрямом діяльності.

Мережу та наповнюваність навчальних груп визначає комбінат на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття професійно-технічної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги.

Навчальний рік в комбінаті починається 1 вересня і закінчується в травні. Навчальний рік складається з 2-х семестрів.

В комбінаті встановлений 5- денний робочий тиждень. Початок занять – о 8.30. Тривалість перерв між уроками – 10 хвилин, великої перерви – 20 хвилин.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно–гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом і затверджується директором.

Навчання учнів здійснюється в кабінетах, навчально-виробничих майстернях, лабораторіях комбінату та, на основі відповідних договорів, у виробничих майстернях інших навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, навчальних господарствах, цехах підприємств, на будівельних майданчиках, полях, фермах тощо, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Учні Васищівського МНВК вивчають такі загальноосвітні предмети:


 • технології;

 • Захист Вітчизни;

та одержують професії:

 • водій автотранспортних засобів категорії С;

 • швачка;

Навчальні групи за чисельністю не перевищують 30 осіб.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Директор і адміністрація МНВК приділяє значну увагу питанню створення умов для функціонування закладу, укріпленню, збереженню матеріально-технічної бази. Приміщення комбінату, класи та кабінети естетично оформлені, відповідають державним санітарним правилам та нормам.

Поточні ремонти виконуються охайно та якісно.

Будівля закладу опалюється котельнею на твердому паливі, що дає змогу своєчасно розпочинати опалювальний сезон, постійно підтримувати належний тепловий режим.

На виконання заходів з енергозбереження у 2017 році у закладі замінено віконні блоки на євро-пакети (21 вікно на суму 90806,00 грн.) .

Територія комбінату прибрана та знаходиться у належному стані. Подвір'я озеленене.

Спільна робота адміністрації комбінату, педагогічного колективу та ради комбінату з питання матеріально-технічного розвитку закладу дозволила створити усі необхідні санітарно-гігієнічні умови для перебування та навчання учнів.

У навчальному закладі для здійснення навчально-виховного процесу використовується 12 комп'ютерів. Кабінет з будови автотранпортних засобів та правил дорожнього руху облаштовано мультимедійною дошкою. Окрім того, у закладі встановлено і використовується система бездротового інтернету. Наявне ліцензоване програмне забезпечення, що відповідає діючим навчальним програмам, що дозволяє в системі використовувати при проведені уроків ІКТ. Зокрема 90% педагогічних працівників рівень розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей відповідає достатньому рівню.

Робота щодо забезпечення техніки безпеки, охорони праці здійснюється у    закладі    відповідно    до    вимог    чинного    законодавства.   В закладі є в наявності 20 вогнегасників, які періодично перезаряджаються та знаходяться у робочому стані, обладнано пожежний щит відповідно до діючих вимог, поновлено схеми евакуації учасників навчально-виховного процесу та майна на випадок виникнення надзвичайнихситуацій. Щорічно проводяться Дні об'єктового тренування, проводяться з учасниками навчально-виховного процесу вступні інструктажі з техніки безпеки, спеціальні заняття, у разі необхідності, позачергові інструктажі з електробезпеки з відповідним записом у журналах. Ведуться журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Черговим учителем кожен день після закінчення навчально-виховного процесу проводиться огляд приміщень комбінату.

На 1 вересня 2016 року всі педагогічні працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу.

Технічний персонал забезпечується спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту на 75%. Учні під час проведення практичних занять використовують спецодяг.У комбінаті є стенди:

 • куточок з охорони праці;

 • куточок з пожежної безпеки;

 • наслідки порушень правил дорожнього руху;

 • здоровя мати – вік біди не знати

 • пульс комбінату

 • вісник комбінату

 • профспілковий куточок

 • куточок сторожа


АНАЛІЗ РОБОТИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

Структура управління комбінатом така: загальні збори трудового колективу, Рада закладу, педагогічна рада, профспілковий комітет. В управління комбінатом включені органи учнівського самоуправління - рада старшокласників «Сузір’я». Керівництво комбінатом здійснює директор. Діяльнсть всіх органів управління направлена на рішення основної задачі: • формування в учнів креативності, уміння працювати в колективі, розвиток комунікативних компетенцій, толерантності, здібності до самонавчання, самовиховання, самореалізації.

Рада закладу визначає головні напрямки розвитку комбінату, координує та спрямовує роботу всіх ланок в господарській та навчально-виховній роботі комбінату. У комбінаті є Положення про раду закладу, визначений склад ради, до якого залучуються батьки, учні, вчителі, громадськість; в наявності план роботи ради, протоколи засідань.

Протягом року рада комбінату працювала згідно з планом, було проведено чотири засідання, де розглядалися актуальні питання навчально-виховного процесу:

Результати засідань ради комбінату зафіксовані в книзі протоколів.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка