Звіт про роботу управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради за 2015 2016 навчальний рік Незаперечним є факт, що освіта в сьогоднішньому світі має фундаментальне значення І виконує складну місіюСторінка1/5
Дата конвертації14.04.2019
Розмір0.73 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5


Звіт

про роботу управління освіти виконавчого комітету

Рівненської міської ради за 2015 – 2016 навчальний рік
Незаперечним є факт, що освіта в сьогоднішньому світі має фундаментальне значення і виконує складну місію.

З метою створення умов для забезпечення повної загальної середньої освіти мережа навчальних закладів приведена у відповідність до соціальних потреб мешканців міста і відповідає сучасним вимогам. У 2015-2016 навчальному році в місті функціонувало: • 20 шкіл І-ІІІ ступенів, дві з них – спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземної мови (англійська) – № 15 та «Центр надії»;

 • одна школа І-ІІ ступенів – № 16;

 • 9 навчально-виховних комплексів, з них: два у складі закладів І ступеня – НВК №№ 1, 37; шість у складі закладів І-ІІІ ступенів –НВК «Колегіум», НВК № 2 «Школа-Ліцей» та НВК № 12 «Школа-ліцей», НВК № 19 «Школа-ліцей», НВК № 17 «Школа-дитячий садок» та НВК № 14 «Школа-дитячий садок», НВК № 26 «Школа – спеціалізована спортивна школа»;

 • чотири гімназії - гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська, німецька), українська гімназія, класична гімназія «Престиж», гімназія «Гармонія» ;

 • два ліцеї – природничо-математичний ліцей «Елітар», економіко-правовий ліцей;

 • один навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» для дітей-інвалідів;

 • одна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів з очною формою навчання.

Усіх закладів освіти 76, з них – 35 дошкільних, 2 – позашкільних, міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

У 36 денних навчальних закладах навчалося 24596 учнів. У порівнянні з 2014-2015 навчальним роком кількість учнів в денних загальноосвітніх навчальних закладах збільшилась на 1133 учні (кількість класів збільшилась з 879 до 901).

З метою забезпечення конституційного права на освіту неповнолітніх, які перебувають під слідством у Рівненському слідчому ізоляторі, на базі вечірньої школи функціонує клас для вказаної категорії осіб.

У 2015-2016 навчальному році для 1694 учнів у 27 загальноосвітніх навчальних закладах міста Рівне запроваджено профільне вивчення предметів.

Розподіл учнів загальноосвітніх навчальних закладів за профільними напрямками наступний:

філологічний – у 18 закладах – 629 учнів;

природничо-математичний – у 19 закладах – 592 учні;

суспільно-гуманітарний – у 12 закладах – 350 учнів;

технологічний – у 5 закладах – 123 учні.

У порівнянні з минулим навчальним роком закладів з природничо-математичним напрямком стало на один менше, проте кількість закладів, у яких на профільному рівні вивчались предмети суспільно-гуманітарного спрямування, збільшилась на два.

Моделі організації профільного навчання в місті відповідають нормативним вимогам і забезпечують різні форми організації (профільні класи, різнопрофільні групи в межах класу).

5094 учнів загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2015-2016 навчальному році вивчали поглиблено іноземну мову (у минулому навчальному році – 4954 учні), 511 учнів - математику (526), 473 учні – українську мову та літературу (442), 233 учні – інформатику (236).

2217 учнів 10-11 класів (91% від їх загальної кількості) охоплені профільним та поглибленим навчанням.

У 2015–2016 навчальному році працювало 6 опорних шкіл, на базі яких кращими вчителями міста проводились безкоштовні додаткові заняття з предметів природничо-математичного циклу: біології (ЗОШ №№ 22, 5, РГГ), фізики (ЗОШ № 22), хімії (НВК № 19, РГГ, ЗОШ № 3), математики (ЗОШ № 22), географії (ЗОШ № 18). Понад 250 учнів 7-9 класів відвідували заняття в опорних школах, що сприяло підвищенню рівня їх навчальних досягнень, розвитку інтересу до вивчення природничо-математичних дисциплін, здатності використовувати набуті знання і вміння в реальних ситуаціях.

У 2015-2016 н.р. робота відділу дошкільної освіти та ДНЗ була спрямована на підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку через розв’язання ключових завдань:


 • максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;

 • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

 • формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості;

 • активізація інноваційної діяльності шляхом проведення дослідно-експериментальної роботи.

Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом розширення мережі, ефективного використання наявного організаційного, фінансового, кадрового потенціалу дошкільних навчальних закладів.

За минулий рік розширилась мережа ДНЗ шляхом відновлення роботи ДНЗ № 4 (5 груп) – 115 дітей, відкриття додаткової групи на базі НВК № 37 та двох дошкільних груп на базі НВК № 14. Проведена робота дала можливість додатково забезпечити місцями в дошкільних закладах 190 дітей та розвантажити дошкільні групи на 2 %.

Чисельність дітей у дошкільних закладах в 2015 році зросла, в порівнянні з 2014 роком, на 210 дітей і становить 11 718. Окрім того, у 2015-2016 н.р. в дошкільні навчальні заклади м. Рівного позачергово було влаштовано 73 дитини з Луганської та Донецької областей, 252 дитини, батьки яких є учасниками АТО.

Збільшився відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами і становить: • віком від 1 до 6/7 років – 81 % (в порівнянні з минулим роком – 80,4 %);

 • віком від 3 до 6/7 років – 95,4 % (в минулому році – 93,4 %);

 • 5-річного віку – 99,4 % (в порівнянні з минулим роком - 99,2 %).

З метою забезпечення рівних стартових умов здобуття дошкільної освіти та підготовки до школи дітей, які виховуються в умовах сім’ї, запроваджено різні форми здобуття дошкільної освіти:

 • у кожному закладі створені консультативні центри;

 • здійснюється соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не відвідують дошкільні заклади;

 • для дітей з особливими потребами в Центрі «Пагінець» функціонують група соціально-педагогічного патронату, консультативний пункт;

 • для дітей 5-річного віку, які не відвідують ДНЗ на постійній основі, надається можливість відвідувати старші групи з короткотривалим перебуванням (без харчування).

В Палаці дітей та молоді відкрито групу з короткотривалим перебуванням для дітей, які не відвідують ДНЗ, та дітей, батьки яких виявили бажання віддати в школу з 7 років.

В результаті проведеної роботи вдалося збільшити відсоток охоплення дітей дошкільною освітою віком від 3 до 6/7 років (на 2 %): • 5-річного віку – 100 %;

 • віком від 1 до 6/7 років – 83,1 %;

 • віком від 3 до 6/7 – 97,4 %.

Однак, існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не в повній мірі забезпечує освітні потреби мешканців міста. І надалі зростає невідповідність між кількістю дітей і кількістю місць у дошкільних навчальних закладах, спостерігається перевантаження груп дітьми: на 100 місцях перебуває 165 дітей.

Згідно з дорожньою картою розширення мережі ДНЗ в 2016 році продовжується робота щодо реорганізації НВК № 37 в дошкільний заклад шляхом відкриття дошкільних груп, заплановано відкриття додаткових груп в ДНЗ №№ 7, 50, розпочата робота щодо відновлення функціонування дошкільного навчального закладу № 17 (вул. Соборна, 269).

За результатами моніторингу в 2015 році було зараховано в дошкільні заклади міста за електронними списками 3166 дітей (1666 дітей дошкільного віку, 1500 дітей ясельного віку). 2 449 дітей, віком від 2-х до 6 (7) років, не були влаштовані в дошкільні заклади, з них – 1015 дітей у віці 3 роки і старше.

Значно покращилось змістове наповнення, функціональність, дизайн веб-сайтів дошкільних закладів. Найбільш активно функціонують, регулярно оновлюються та мають високу відвідуваність сайти ДНЗ №№ 8, 2, 11, 12, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 56, Центр «Пагінець».

Значна увага приділяється відділом дошкільної освіти зміцненню фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я дітей через впровадження здоров’язбережувальних технологій, органічне поєднання засобів фізичного виховання, нетрадиційних методів оздоровлення, профілактичних процедур. В 2015 році збільшилась кількість занять з фізкультури для дітей дошкільного віку (три рази в тиждень відповідно до листа МОН України про «Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних начальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446).

Впровадження здоров’язберігаючих технологій стало невід’ємною складовою освітнього процесу. Найбільш адаптованими в роботі з дітьми є імунна, дихальна гімнастики, точковий масаж, арт-терапія, стрейтчинг, психогімнастика, авторська програма М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей», фітбол-гімнастика, а в ДНЗ № 43 – бойовий гопак.

Зміцненню здоров’я дітей сприяє залучення батьків до участі у майстер-класах з використання здоров’язберігаючих технологій.

Пропаганді здорового способу життя сприяють щорічні спартакіади «Перші кроки», «Веселі старти», «Гармонія руху», ранкова зарядка «Рух заради здоров’я».

У порівнянні з минулим роком поповнилось оснащення фізкультурних залів спортивним обладнанням та інвентарем на 3 % і становить 76 %. Вищим від середнього є цей показник у ДНЗ №№ 2, 7, 12, 28, 29, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 57, центрі «Пагінець», НВК №№ 1, 37.

Середній показник забезпечення оснащення осередків самостійної рухової активності по групах залишився на рівні минулого року і становить 72 %. Вищим від середнього є цей показник у ДНЗ №№ 2, 7, 11, 12, 14, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 55, центрі «Пагінець», НВК №№ 1, 37.

У вересні 2015 року був проведений фестиваль-огляд ігрових майданчиків ДНЗ «У наших садочках, наче у віночках». На сайті управління освіти оформлена фотогалерея.

За результатами моніторингу кількості дітей за групами здоров’я можна зробити висновок, що в порівнянні з минулим роком кількість вихованців І групи здоров’я зменшилась на 328; ІІ групи – збільшилась на 508; ІІІ групи здоров’я зменшилась на 79; ІV групи здоров’я збільшилась на 4 дитини. Кількість дітей, які

займаються в основній групі здоров’я, в порівнянні з минулим роком, збільшилась на 112 дітей; тих, які займаються в підготовчій групі – на 26 дітей. На 38 дітей менше стало займатися в спеціальній групі, звільнених від фізкультури – на 5 більше (11 дітей).

1 781 дитина стоїть на «Д»-обліку. Простежується ріст загальної захворюваності – 9673 випадки, що на 1000 дітей становить 825 випадків (в минулому році 9431 випадок, на 1000 дітей – 818 випадків). Найбільш поширеними є хвороби органів дихання.

Постійно на контролі знаходиться питання збереження, зміцнення та корекції фізичного, психічного, розумового розвитку дітей з особливими потребами. Дошкільні заклади та групи компенсуючого типу відвідує 2076 дітей (що на 112 дітей більше, ніж у минулому році), де одночасно із здобуттям дошкільної освіти малюки проходять комплекс профілактичних, лікувально-реабілітаційних заходів (ДНЗ №№ 16, 31, 35, 40, 43, 27, 46, 39, 12, 56, центр «Пагінець»).

Освітня діяльність у закладах спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та виконання завдань чинних програм «Я у Світі», «Впевнений старт», «Українське дошкілля», за якими працюють дошкільні заклади відповідно до рішень педагогічних рад, забезпечуючи цілісний підхід до формування дитячої особистості.

Другий рік поспіль патріотичне виховання визначено як один з провідних напрямів роботи в дошкільних закладах міста. У кожному закладі розроблені заходи для реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, спільні проекти (педагоги, батьки, діти) «Виховуємо патріотів змалку»; проведений фестиваль-огляд осередків з національного виховання, кращі з яких розміщені на сайті управління освіти у фотогалереї «Україна – рідний край».

Вихованню любові до Батьківщини, патріотичних почуттів у дітей сприяли проведення заходів із запрошенням учасників бойових дій на сході України та їхніх сімей. Пройшли благодійні ярмарки «Від серця до серця», акції «Допомога військовим». Виручені кошти передали на лікування поранених бійців, на запчастини до військової техніки. Також діти писали листи-підтримки воїнам АТО, виготовляли листівки, малюнки, які піднімають бойовий дух наших захисників. Майже в кожному листі звучали слова любові до Батьківщини, прагнення миру і побажання солдатам «Повертайтеся живими!»

Навчально-виховний процес у закладах здійснюється на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів, взаємодії навчального закладу і родин, співпраці із школою, що забезпечує підготовку дитини до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля.

За результатами діагностики готовності дітей старших груп до навчання в школі: високий рівень - 47 % дітей; середній - 50 % дітей; низький рівень - 3 % (88 дітей).Всеукраїнські учнівські олімпіади із навчальних предметів у 2015-2016 навчальному році втретє проходили за новими Правилами проведення І, ІІ і ІІІ етапів, які затверджені відповідним наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Цьогоріч у І етапі олімпіад взяли участь 12848 учнів 6-11 класів, що на 1553 учні більше, ніж в минулому році, з них: 8780 учнів ЗНЗ та 4068 учнів закладів для розвитку здібностей та обдарувань. Найбільше учнів брали участь у шкільних олімпіадах з математики (1748), української мови та літератури (1570), фізики (1229), хімії (1080), біології (1025), англійської мови (1020), історії (999), географії (922).

Аналіз звітів від закладів про проведення І етапу олімпіад засвідчує недостатню активність учнів 10 класів в олімпіаді з екології, а також уже впродовж двох років поспіль восьмикласників – з інформатики.

У міських змаганнях з 19 навчальних предметів взяли участь 1512 учнів, в минулому році – 1390 учнів. Вони вибороли 761 перемогу. Найчисельнішими були олімпіади з української мови та літератури (157 учасників), математики (156 учасників), фізики (144 учасники), хімії (124 учасники), історії (117 учасників), біології (112 учасників), англійської мови (109 учасників), географії (106 учасників).

Збільшилась кількість переможців в ЗОШ № 1 (директор Серветник О.П.) – 20, ЗОШ № 13 (директор Бєлік М.М.) - 29, ЗОШ № 11 (директор Синяк Л.О.) - 27, НВК № 19 (директор Верхова І.С.) – 26, ЗОШ № 3 (директор Тимощук О.З.) - 9, НВК № 2 «Школа-Ліцей» (директор Нагорний А.Я.) - 35, ЗОШ № 23 (директор Макарчук О.П.) – 22, РКГ «Престиж» (директор Котовська Л.Г.) – 39, ЗОШ № 18 (директор Андрощук В.В.) – 16, ЗОШ № 10 (директор Левчик В.С.) - 10, НВК № 17 (директор Грищенко Г.О.) - 6, НВК № 14 (директор Демчук Ю.М.) – 4. Цьогоріч вибороли 3 перемоги учні ЗОШ І-ІІ ступенів № 16 (директор Шавловська Л.Л.).

Серед учасників ІІ етапу є багаторазові переможці: у 6 олімпіадах – 2 учні: Берник Віталій (11 клас, НВК № 12) та Данилюк Олександр (10 клас, ЗОШ № 8); у 5 – 7 школярів: Карпінська Олександра (11 клас, НВК № 19), Киріша Влада (8 клас, ЗОШ № 8), Константінова Дарина (11 клас, РУГ), Коток Максим (9 клас, ЗОШ № 8), Леськів Михайло (9 клас, ЗОШ № 27), Осницька Катерина (11 клас, РКГ «Престиж»), Турчин Денис (10 клас, НВК № 12). 4 перемоги вибороли 15 учнів, переможцями у 3 олімпіадах стали 34 та у 2 – 85 учнів.

Як зазначено у підсумковому наказі обласного управління освіти і науки, найкраще серед команд районів та міст області на ІІІ етапі олімпіад виступили школярі м. Рівного, вони вибороли І місць – 47, ІІ місць – 52, ІІІ місць – 25.

Найбільшу кількість переможців підготували педагогічні колективи РГГ (директор Макарчук З.В.) – 13 перемог, ПМЛ «Елітар» (директор Желюк О.М.) – 12 перемог, СпШ № 15 (директор Істоміна С.Я.) – 11 перемог, НВК № 12 (директор Лагодюк В.Ю.) – 10 перемог, РУГ (директор Кухарчук Т.А.) – 9 перемог (додаток 3). Високих результатів досягли вихованці РКГ «Престиж» (директор Котовська Л.Г.), РЕПЛ (директор Коваль П.В.), ЗОШ № 22 (директор Шама С.А.), ЗОШ № 27 (Харів Б.Я.), ЗОШ № 8 (директор Назарук Н.В.).

Порівняно із минулим навчальним роком значно зросла кількість переможців, яких підготували педагоги РГ «Гармонія» (директор Пучко Г.Т.), ЗОШ № 18 (директор Андрощук В.В.).

Щорічно готують переможців обласного рівня педагоги СпШ «Центр надії» (директор Шенкнехт О.В.) та ЗОШ № 5 (директор Середа С.В.), ЗОШ № 11 (директор Синяк Л.О.), НВК № 19 (директор Верхова І.С.), ЗОШ № 20 (директор Сукач Н.І.), ЗОШ № 23 (директор Макарчук О.П.).

За останні два роки зʼявилися переможці у ЗОШ № 1 (директор Серветник О.П.), ЗОШ № 9 (директор Гаврилюк Р.Б.), ЗОШ № 28 (директор Віднічук І.С.).

У трьох олімпіадах стали переможцями Бондар Іван, учень 10 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 (інформатика, математика – І місце, астрономія – ІІ місце); Киріша Влада, учениця 8 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 (українська мова і література та фізика – ІІ місце, математика – ІІІ місце), Леськів Михайло, учень 9 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 (економіка – І місце, математика – ІІ місце, біологія – ІІІ місце); Турчин Денис, учень 10 класу Рівненського навчально-виховного комплексу № 12 (астрономія, інформаційні технології – ІІ місце, хімія – ІІІ місце).

По два І місця вибороли Біцай Марина, учениця 10 класу Рівненської гуманітарної гімназії (англійська та німецька мови); Наконечний Олег, учень 10 класу Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 27 (математика, фізика); Родомазова Анастасія, учениця 10 класу Рівненської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 15 (англійська та французька мови).

Найбільшу кількість переможців обласного етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів підготувала вчитель інформатики ПМЛ «Елітар» Желюк Н.Д. – 4. По 3 переможці підготували вісім педагогів: Харів Б.Я. (ЗОШ № 27), Желюк О.М. (ПМЛ «Елітар»), Кукса Т.І. (РГГ), Невірковець В.А. (РУГ), Невірковець О.В. (ЗОШ № 22), Пилипчук Т.К. (РКГ «Престиж»), Середюк Ю.Р. (ПМЛ «Елітар»), Грабовська О.В. (СпШ № 15). Сімнадцять педагогів підготували по 2 переможці.

У 2015-2016 навчальному році у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяв участь 31 учень ЗНЗ міста, 9 з них посіли призові місця: ІІ місць – 5, ІІІ місць – 4. Особливістю цьогорічних олімпіад стало те, що у більшості з них брали участь учні 10-11 класів (англійська, німецька, французька, іспанська мови, правознавство, трудове навчання, астрономія).

Найрезультативніше виступили учні НВК № 12 (директор Лагодюк В.Ю.) – 3 перемоги, РГГ (директор Макарчук З.В.) - 2 перемоги.

Упродовж п’яти років рівненські школярі здобувають перемоги з географії, економіки. Цьогоріч з’явилися переможці з фізики, біології, іспанської мови та астрономії.

Декілька років поспіль в олімпіаді з економіки перемагають вихованці РУГ (директор Кухарчук Т.А.), ЗОШ № 27 (директор Харів Б.Я.).

Втретє став переможцем всеукраїнського рівня учень 10 класу РГГ Паладійчук Іван-Любомир – з географії, вдруге – учениця 11 класу РУГ Бутенко Олександра – з економіки.

Кілька років поспіль готують переможців олімпіад заключного рівня такі вчителі: Харів Б.Я. (ЗОШ № 27), Кукса Т.І. (РГГ) (в цьому році підготували по 2 переможці), Неверковець Н.А. (РУГ), що свідчить про високий рівень роботи цих педагогів з обдарованими учнями. З астрономії та фізики цьогоріч двох переможців підготувала Бондарук Л.В. (НВК № 12).

Уперше у 2015-2016 навчальному році були внесені зміни у терміни проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

16-19 листопада 2015 року були проведені контрольні випробування з базових дисциплін для учнів-членів МАН, а 1-2 лютого 2016 року проводився конкурс-захист науково-дослідницьких робіт у базових закладах.

Цьогоріч у контрольних випробуваннях з 12 навчальних предметів взяло участь 1077 учнів 8-11 класів, що на 342 учні більше, ніж у минулому році. Окремі школярі виконували завдання з 2-3 предметів. Найбільше слухачів МАН пройшли випробування з історії України, математики, біології, фізики, української мови та літератури.

На конкурс-захист науково-дослідницьких робіт у 62 секціях 12 відділень було подано 1014 робіт (у минулому році 931). Найбільш популярними стали секції відділень фізики і астрономії (172 учні), хімії та біології (165), філософії та суспільствознавства (114), технічних наук (108). Малочисельними залишаються відділення економіки (40), компʼютерних наук (37), мовознавства (40). Зокрема, у секції «Українська мова» взяло участь лише 10 учнів, у секції «Англійська мова» - 19. Це свідчить про недостатню роботу вчителів-філологів щодо залучення обдарованих учнів до написання науково-дослідницьких робіт, особливо в тих школах, де дані предмети вивчаються поглиблено чи функціонують профільні класи. Невелика кількість робіт, представлених у секціях вищеназваних відділень, також свідчить про недостатню розʼяснювальну та заохочувальну роботу з учнями 8-11 класів, які мають здібності та інтерес до науково-дослідної діяльності, як з боку педагогічних колективів закладів освіти, де навчаються учні, так і з боку заступників директорів, які організовують роботу у системі МАН.

Статистичні дані щодо підсумків І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН дають підставу зробити висновок, що у таких навчальних закладах, як ПМЛ «Елітар» (директор Желюк О.М.), РЕПЛ (директор Коваль П.В.), ЗОШ № 27 (директор Харів Б.Я.) з року в рік адміністрація та педагоги ведуть цілеспрямовану послідовну роботу з підготовки слухачів МАН, залучаючи до цього науковців місцевих вишів.

Аналіз результативності учнів у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН у 2015-2016 н.р. дає право стверджувати, що в основному у закладах освіти активізувалася робота з юними науковцями. Збільшилась кількість переможців у ЗОШ №№ 9, 13, НВК №№ 17, 19, РГГ. Значно зросла результативність роботи юних манівців ЗОШ № 23 (директор Макарчук О.П.) – з 8 до 21 переможця. Більша кількість учнів ЗОШ № 1, 6, 9, 10, 11, 16, СпШ «Центр надії» підготувала наукові роботи у системі МАН. Недостатня робота щодо залучення школярів до науково-дослідницької діяльності залишається у ЗОШ №№ 22, 25.

У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді з 14 по 20 лютого 2016 року в 62 секціях 12 відділень свої роботи захищали 265 учнів закладів міста, серед яких переможці І етапу, дійсні члени МАН та члени гуртків РМАНУМ. Це становить 37 % від всіх учасників обласного етапу конкурсу-захисту.

Рівненські школярі здобули 164 перемоги – 45 % від усіх перемог, які вибороли представники районів, міст області та окремих навчальних закладів обласного підпорядкування. І місць – 36, ІІ місць – 59, ІІІ місць – 69 (у минулому році було 156 перемог, що становило 41% від усіх обласних перемог).

Найбільше перемог вибороли вихованці ПМЛ «Елітар» - 40 (директор Желюк О.М.). Учні НВК «Колегіум» здобули 16 перемог (директор Куделя П.І.), РУГ – 15 (директор Кухарчук Т.А.), РГГ – 12 (директор Макарчук З.В.), РГ «Гармонія» - 11 (директор Пучко Г.Т.).

Порівняльний аналіз участі школярів за 5 років свідчить про високий рівень організаційної роботи та результативність науково-дослідницької діяльності у НВК № 19 (директор Верхова І.С.), ЗОШ № 27 (директор Харів Б.Я.), ЗОШ № 28 (Віднічук І.С.), СпШ № 15 (директор Істоміна С.Я.). За три останні роки зросла кількість переможців у ЗОШ № 23 (директор Макарчук О.П.) та ЗОШ № 9 (директор Гаврилюк Р.Б.).

В цілому в обласному підсумковому наказі за результатами ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН відзначено, що більшість робіт, поданих на конкурс, мають дослідницький характер, у них наявна практична спрямованість, відповідають поставленій меті та завданням дослідження, висновки обґрунтовані.

Активно долучилися до підготовки і захисту науково-дослідницьких робіт педагоги міста, які підготували найбільше переможців обласного етапу: Остапчук Л.С. (ПМЛ «Елітар») – 6, Шевчук В.П. (НВК «Колегіум») – 6, Шарабура А.О. (ПМЛ «Елітар») – 5, Желюк О.М. (ПМЛ «Елітар») – 4, Рискова В.Г. (ПДМ) – 4, Куделя П.І. (НВК «Колегіум») – 4, Новосад А.Б. (РГГ) – 4, Маркевич А.М. (ЗОШ № 27) – 3, Желюк Н.Д. (ПМЛ «Елітар») – 3.

Тільки в окремих секціях вихованці закладів міста не здобули перемог: «Геологія, геохімія та мінералогія», «Технології програмування», «Зоологія, ботаніка», «Археологія», «Етнологія». Ці секції декілька років поспіль залишаються малочисельними.

Із 25 березня по 25 квітня 2016 року 34 учні закладів міста захищали свої роботи у 36 секціях із 60 представлених від Рівненської області на фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН. Сідлецький Станіслав та Закала Павло, учні 11 класу ПМЛ «Елітар», підготували роботи у двох секціях.

Як зазначено у листі обласного комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради від 23.05.2016 ­­­­­­­№ вих.-48/02-16/16, двадцять п’ять учнів Рівного вибороли 26 перемог (І місць – 2, ІІ – 11, ІІІ – 13). Це становить 72 % від загальної кількості учасників команди міста і 67 % від загальної кількості команди Рівненської області.

Найрезультативніше виступили учні ПМЛ «Елітар» (директор Желюк О.М.) – 10 перемог. У цьому закладі упродовж 6 років готують переможців всеукраїнського рівня. Чотири роки поспіль мають вагомі досягнення вихованці ЗОШ № 28 (директор Віднічук І.С.), РГ «Гармонія» (директор Пучко Г.Т.), РГГ (директор Макарчук З.В.).

Уперше за останні 5 років зʼявилися переможці в ЗОШ №№ 8 (директор Назарук Н.В.), 23 (директор Макарчук О.П.).

Школярі здобули призові місця в 11 відділеннях із 12. Зросла кількість переможців у відділеннях економіки, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, технічних наук.

Порівняно із минулим роком з’явилися переможці у відділеннях математики, фізики і астрономії, комп’ютерних наук.

Однак другий рік поспіль немає переможців у відділенні наук про Землю.

Результативно виступають на заключному етапі упродовж декількох останніх років дійсні члени МАН у секціях «Журналістика», «Французька мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Медицина», «Психологія», «Електроніка та приладобудування», «Технологічні процеси та перспективні технології», «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту».

По два переможці підготували педагоги ПМЛ «Елітар» Желюк О.М. та Остапчук Л.С., учитель ЗОШ № 28 Гордієнко О.В.

Упродовж двох останніх років готують переможців всеукраїнського рівня Кривошеєва Т.В., учитель РГ «Гармонія», Васюта С.Д., учитель НВК № 19, Гордієнко О.В., учитель ЗОШ № 28, Пашко Г.У., учитель РГГ.

Учні закладів освіти міста взяли активну участь вПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка