Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасникаСкачати 112.09 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір112.09 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

05 від 17. 06. 2014


1. Замовник

1.1. Найменування: Державне космічне агентство України (ДКА України).

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00041482.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус 30, 01010.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Атаманенко Борис Анатолійович - начальник управління міжнародних зв’язків, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус 30, 01010, тел. +38(044) 281 62 89, факс +38(044) 288 5215, e-mail: atamanenko@nkau.gov.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Державне космічне агентство України, 00041482.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: ДК015-97 код II.2 29 - Дослідження та розробки в галузі економічних наук (Закупівля послуг з виконання НДР «Забезпечення міжнародного співробітництва у космічній сфері», шифр «Співробітництво»)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ,
вул. Московська, буд. 8, корпус 30.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання
послуг: з 15 квітня 2014 до 25 грудня 2014 року.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.nkau.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 17.03.2014 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель № 22 (868) інформація № 078180 (НДР)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 17.03.2014 на веб-порталі в інформаційному бюлетені № 22 (868), обґрунтування № 078180 /1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 24. 03. 2014 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 24 (870), повідомлення № 090275 (НДР)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 19. 05. 2014 на веб-порталі та в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 40 (886), повідомлення № 121790 (НДР)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури
закупівлі: 19. 02. 2014

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 25. 02. 2014 об 11-00, 27. 03. 2014 о 11-20, м. Київ, вул. Московська, 8, каб. № 620

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень без (ПДВ).

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю „Інформаційно-аналітичний центр „Спейс-Інформ”

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31307368

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12; (044) 223-6230, 254-0242

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 14. 05. 2014; 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень без (ПДВ).

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:

Відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям підтверджується: • статутом підприємства;

 • інформаційною довідкою про наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази;

 • інформаційною довідкою про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • інформаційною довідкою про виконання аналогічних договорів;

 • баланс підприємства;

 • звіт про фінансові результати (за останній звітний період);

 • звіт про рух грошових коштів (за останній звітний період);

 • довідкою з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

 • копією свідоцтва про державну реєстрацію;

 • копією довідки ЄДРПОУ;

 • копією довідки про взяття на облік платника податків.

13. Інша інформація: Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо зміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

В рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013 – 2017 роки Державне космічне агентство України виконує науково-дослідну роботу (НДР) „Забезпечення міжнародного співробітництва у космічній сфері” в ході якої розроблено інформаційні, аналітичні та презентаційні матеріали, мультимедійну та поліграфічну продукцію, досліджено діяльність космічних країн світу, спроектовано та розроблено окремі виставкові експозиції, розроблено та сформовано фундаментальні інформаційно-довідкові бази даних щодо міжнародного співробітництва та інформаційну базу даних офіційного веб-сайту ДКА України для забезпечення заходів міжнародного співробітництва у космічній сфері.

З метою виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013 – 2017 роки та продовження виконання даної НДР Державне космічне агентство України має намір у 2014 році здійснити заходи з подальшого забезпечення міжнародного співробітництва у космічній сфері, а саме:

- підготовка інформаційно-презентаційних та аналітичних матеріалів для забезпечення заходів міжнародного співробітництва у космічній сфері; розроблення та виготовлення поліграфічної і мультимедійної продукції для забезпечення заходів міжнародного співробітництва у космічній сфері; проектування, розробка та створення окремих виставкових експозицій, забезпечення участі підприємств ракетно-космічної галузі у міжнародних авіакосмічних салонах та інших міжнародних заходах; формування і забезпечення функціонування баз даних щодо міжнародного співробітництва.

Надати послуги з виконання вищезазначеної науково-дослідної роботи може тільки ТОВ „Інформаційно-аналітичний центр „Спейс-Інформ”, який в попередні роки розпочинав виконання даних робіт.

Інформаційно-аналітичний центр „Спейс-Інформ” – спеціалізоване науково-технічне підприємство, яке має позитивний багаторічний досвід співпраці з Державним космічним агентством України та підприємствами космічної галузі України. Першочерговими завданнями Центру „Спейс-Інформ” є:


 1. оперативне інформування про діяльність космічної галузі України;

 2. інформаційне забезпечення реалізації Загальнодержавної космічної програми України;

 3. збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до поширення;

 4. випуск та розповсюдження власної інформаційно-аналітичної продукції – видання друкованого засобу масової інформації журналу „Аерокосмічний вісник”, інформаційно-аналітичних бюлетенів, дайджестів, книг, компакт-дисків, буклетів, брошур тощо;

 5. розробка, впровадження та супроводження електронних презентацій, інформаційно-аналітичних систем, баз даних, web-сторінок та Інтернет ресурсів на космічну тематику;

 6. супроводження власного інформаційно-аналітичного web-ресурсу „Аерокосмічній портал України” – www.space.com.ua;

 7. впровадження голографічних захисних елементів, фото та відео-обслуговування заходів;

 8. виготовлення та розповсюдження ліцензійної відеопродукції на космічну тематику.

Інформаційно-аналітичний центр „Спейс-Інформ” бере активну участь у багатьох заходах космічної тематики з метою укріплення позитивного іміджу ДКА України та космічної галузі України в цілому.

Працівниками Центру „Спейс-Інформ” на замовлення Державного космічного агентства України, підприємств та установ космічної галузі України було підготовлено та видано кілька десятків інформаційних, інформаційно-аналітичних, історичних та довідкових видань (звіти, брошури, буклети, книги тощо) на космічну тематику: інформаційний буклет „Космічна галузь України”, фотоальбом „Україна космічна”, брошура „Космічна діяльність України”, науково-технічні брошури „Українські дослідження на орбітальних космічних комплексах” та „Українська програма спостереження Землі із космосу”, Річні звіти ДКА України за 2008р., 2009р., 2010р., 2011р. та 2012 рік, енциклопедія „Український космос”, презентаційно-інформаційні брошури „Державне космічне агентство України: Міжнародні космічні проекти” та інші видання. Також, було розроблено та створено мультимедійну та відео-продукцію: мультимедійна презентація „Космічна галузь України” (українською, російською та англійською мовами) з маркуванням голографічними контрольними марками примірників на CD-носіях; створено презентаційний відеофільм „Від Січі козацької до Січі космічної” з маркуванням голографічними контрольними марками примірників на DVD-носіях; створено презентаційний відео-фільм щодо діяльності ДКА України за 20 років (українською та англійською мовами) з маркуванням голографічними контрольними марками примірників на DVD-носіях та іншу продукцію.

Інформаційно-аналітичний центр „Спейс-Інформ” має багаторічний досвід роботи із забезпечення, організації та проведення зустрічей, засідань, переговорів, нарад, консультацій, презентацій та інших заходів у рамках двостороннього співробітництва з іноземними державами, міжнародними організаціями та компаніями. За участю співробітників Центру „Спейс-Інформ” та у тісній співпраці з ДКА України, установами та підприємствами космічної галузі України забезпечено проведення понад 500 різномасштабних заходів: у 2006 році співробітники Центру „Спейс-Інформ” приймали безпосередню участь в організації, забезпеченні та проведені п’ятого міжнародного симпозіуму-практику ООН „Статус, застосування і прогресивний розвиток міжнародного та національного космічного права”; у 2008, 2010 та 2012 роках Центр „Спейс-Інформ” забезпечував участь ДКА України у 6,7 та 8-му Міжнародних авіаційно-космічних салонах „Авіасвіт – XXI”; у 2008 році у співпраці з співробітниками Центру „Спейс-Інформ” організовано та проведено Першу Всеукраїнську конференцію "Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки"; у 2009 році на замовлення ДКА України Інформаційно-аналітичним центром „Спейс-Інформ” організовано та забезпечено проведення міжнародного семінару „Використання супутникових та наземних даних в інтересах сталого розвитку” щодо перспектив співробітництва між НКАУ та NOAA (Національною Адміністрацією США із досліджень атмосфери і океанів), в якому взяли участь понад 60 учених та представників установ-користувачів супутникової інформації з України, США, Росії, Франції, Німеччини, Бельгії, Румунії, Угорщині, Ізраїлю, Литви, Киргизької республіки, Туркменістану та Казахстану; у 2010 році проведено урочисті збори, присвячені 50-річчю Міжнародної академії астронавтики Іnternatіonal Academy of Astronautіcs, ІAA) - міжнародна громадська організація, що об’єднує провідних учених та інженерів, які працюють в області космічних досліджень; у 2011 році підготовлено експонати і виставкові експозиції та забезпечено представлення ДКА України у Міжнародному мистецькому проекті «Космічна Одіссея 2011», присвяченого 50-річчю першого польоту людини в космос; у 2013 році за співпрацею з ДКА України забезпечено проведення першої багатонаціональної зустрічі експертів з обговорення проекту Міжнародного кодексу поведінки в космосі.

Центр „Спейс-Інформ” володіє інтелектуальною власністю та має в наявності свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори та розробки, а саме:

- Збірка творів: дизайн українського авіаційно-космічного журналу „Аэрокосмический вестник” та наповнення випусків журналу за січень-травень 2005 року (свідоцтво №13868 від 10.08.2005р., Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності);

- Інформаційна база даних веб-сайту українсько-бразильського космічного проекту „Циклон-4” (свідоцтво №13829 від 09.08.2005р., Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності);

- Інформаційна база даних веб-сайту „Аэрокосмический портал Украины” (свідоцтво №13866 від 10.08.2005, Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності);

- Збірка мультимедійних творів щодо міжнародної космічної діяльності у 2001 – 2004 роках „Мульти-Медіа-Спейс: 2001-2004” (свідоцтво №13867 від 10.08.2005, Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності);

- Твір художнього дизайну „Веб-сайт Національного космічного агентства України” (Свідоцтво №21358 від 24.07.2007р., Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності).

На замовлення ДКА України працівниками Центру „Спейс-Інформ” розроблено та наповнено інформацією бази даних ДКА України щодо міжнародного співробітництва: “Космічні країни світу”, „Міжнародне космічне право”, „Ділові контакти - зустрічі, візити”, „Космічні події – дати, свята, ювілеї”, „Міжнародні космічні програми та проекти”, „Учасники космічної діяльності - фахівці”, „Учасники космічної діяльності - юридичні особи”, „Доповіді та презентації”, „Інформаційні та аналітичні матеріали”.

Працівниками Центру „Спейс-Інформ” для ДКА України було проведено наукові дослідження на базі яких розроблено та впроваджено офіційний веб-сайт Державного космічного агентства України, який супроводжується і підтримується в актуальному стані. Офіційний веб-сайт ДКА України представлено у всесвітній мережі Інтернет – www.nkau.gov.ua. Він постійно наповнюється інформаційними матеріалами, повідомленнями, статтями, прес-релізами й т.і. (трьома мовами – українська, російська та англійська) та постійно вдосконалюється.
Відповідно до листа-повідомлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 20. 03. 2014 вих. № 3303-06/8423-07 здійснювався моніторинг закупівлі.
За результатами здійсненого моніторингу (лист-висновок від 05. 05. 2014

вих. № 3303-06/1427-03) Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбачених пунктом 5 частини другої статті 39 Закону.


14. Склад комітету конкурсних торгів:

Баулін С.О.

- Перший заступник Голови ДКАУ, голова комітету

Члени комітету:

Засуха С. О.


-заступник Голови ДКАУМіняйло В.П.

-начальник управління фінансового забезпечення космічної діяльності

Бойко Г.С.

-начальник управління організаційного забезпечення космічної діяльності

Гусинін В.П.

-директор департаменту космічних комплексів

Колобков О.В.

-директор департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації

Атаманенко Б.А.

Махонін Є.І.

Семенов Л.П.
Пількевич В. В.


-начальник управління міжнародних зв’язків

-начальник управління спеціальних програм

-начальник управління космічних наукових досліджень

та телекомунікаційних систем

-начальник відділу внутрішнього аудиту та

антикорупційної політикиПриступа М.Є.

-завідувач юридичного сектору

Мироненко В.М.

-начальник відділу договірної роботи та державних закупівель

Жилкова І.М.

-головний спеціаліст відділу договірної роботи та державних закупівельЗаступник голови комітету з конкурсних торгів В. П. Міняйло
Каталог: nkau

Скачати 112.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка